Odluka o izboru članice i prestanku mandata člana Odbora za predstavke i pritužbe Hrvatskoga sabora

NN 9/2023 (25.1.2023.), Odluka o izboru članice i prestanku mandata člana Odbora za predstavke i pritužbe Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

193

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članaka 46. i 108. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 20. siječnja 2023. donio je

ODLUKU

O IZBORU ČLANICE I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE HRVATSKOGA SABORA

I.

Za članicu Odbora za predstavke i pritužbe Hrvatskoga sabora bira se DANICA BARIČEVIĆ.

II.

Dana 20. siječnja 2023. dužnost člana Odbora za predstavke i pritužbe Hrvatskoga sabora prestao je obnašati IVAN RADIĆ, zbog mirovanja zastupničkog mandata.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-04/23-03/03

Zagreb, 20. siječnja 2023.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.