Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova

NN 14/2023 (8.2.2023.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

270

Na osnovi članka 26. točke 22. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14., 83/15. i 108/21.) i članka 102. stavka 1. podstavka 4. Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 56/17., 73/17. – ispravak, 30/18., 35/18. – ispravak, 119/18., 32/19., 62/19., 94/19., 104/19., 22/20., 84/20., 123/20., 147/20., 12/21., 45/21., 62/21., 144/21., 10/22., 63/22., 68/22. – ispravak, 78/22., 115/22, 133/22, 156/22. i 7/23. – ispravak) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 68. sjednici održanoj 30. siječnja 2023. godine donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU POPISA POSEBNO SKUPIH LIJEKOVA

Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova (»Narodne novine«, broj 6/22., 16/22., 39/22., 65/22., 68/22., 77/22., 90/22., 112/22., 132/22. i 143/22.) u Popisu iz članka 1. stavka 3. dodaju se nove šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima:

»

Šifra ATKNezaštićeno ime lijekaZaštićeno ime lijekaOblik, jačina i pakiranje lijeka
R07AX02 169ivakaftorKalydecofilm. obl. tbl., 28x75 mg
R07AX32 169ivakaftor + tezakaftor + eleksakaftorKaftriofilm. obl. tbl., 56 x (37,5 mg+ 25 mg+ 50 mg)

«.

Brišu se šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima:

»

Šifra ATKNezaštićeno ime lijekaZaštićeno ime lijekaOblik, jačina i pakiranje lijeka
B02BD02 095rekombinantni čimbenik VIII (oktokog alfa)Kovaltrypraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x500 i.j.
B02BD02 096rekombinantni čimbenik VIII (oktokog alfa)Kovaltrypraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1000 i.j.
B02BD02 097rekombinantni čimbenik VIII (oktokog alfa)Kovaltrypraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x2000 i.j.


«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu petnaestoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/23-01/10

Urbroj: 338-01-01-23-01

Zagreb, 30. siječnja 2023.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.