Odluka o proglašenju 1. ožujka »Danom podizanja svijesti o endometriozi u Republici Hrvatskoj«

NN 18/2023 (15.2.2023.), Odluka o proglašenju 1. ožujka »Danom podizanja svijesti o endometriozi u Republici Hrvatskoj«

HRVATSKI SABOR

309

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske, Hrvatski sabor na sjednici 8. veljače 2023. donio je

ODLUKU

O PROGLAŠENJU 1. OŽUJKA »DANOM PODIZANJA SVIJESTI O ENDOMETRIOZI U REPUBLICI HRVATSKOJ«

I.

Dan 1. ožujka proglašava se »Danom podizanja svijesti o endometriozi u Republici Hrvatskoj«.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 990-01/22-01/05

Zagreb, 8. veljače 2023.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.