Dopuna Popisa kozmetičkih i drugih sredstava za zaštitu zdravlja kojima ljekarne mogu opskrbljivati korisnike

NN 21/2023 (22.2.2023.), Dopuna Popisa kozmetičkih i drugih sredstava za zaštitu zdravlja kojima ljekarne mogu opskrbljivati korisnike

Hrvatska ljekarnička komora

366

Na temelju članka 5. stavka 1. točke 3. i članka 34. stavka 1. točke 4. Zakona o ljekarništvu (»Narodne novine« 121/03, 142/06, 35/08, 117/08) te članka 10. stavka 1. točke 4. i članka 19. stavka 1. točke 1. Statuta Hrvatske ljekarničke komore, Vijeće Komore je 24. studenog 2022. donijelo

DOPUNU POPISA

KOZMETIČKIH I DRUGIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA KOJIMA LJEKARNE MOGU OPSKRBLJIVATI KORISNIKE

Članak 1.

U Popisu kozmetičkih i drugih sredstava za zaštitu zdravlja kojima ljekarne mogu opskrbljivati korisnike (»Narodne novine« br. 22/17., 96/18., 46/19., 90/20.), u TABLICI II »DRUGA SREDSTVA ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA«, u GRUPI B Proizvodi koji se koriste za zaštitu zdravlja kod ljudi, a nisu deklarirani kao medicinski proizvodi, dodaje se Redni broj 23. »Sirovine koje se koriste za preventivu i potporu liječenju i održavanju zdravlja, njegu tijela i kože te za posebne namjene u zaštiti zdravlja, a nisu deklarirane kao medicinski proizvod«.

Članak 2.

Ova Dopuna objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu danom objave.

Klasa: 023-08/22-02/11

Urbroj: 330-02-22-8

Zagreb, 24. studenoga 2022.

Predsjednica
Vijeća Komore
Marija Vinković, mag. pharm., v. r.