Odluka o izmjeni Odluke o ribarskim plovilima autoriziranima za rad u Jabučkom džepu za razdoblje 2022. – 2026. godine

NN 22/2023 (24.2.2023.), Odluka o izmjeni Odluke o ribarskim plovilima autoriziranima za rad u Jabučkom džepu za razdoblje 2022. – 2026. godine

Ministarstvo poljoprivrede

379

Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17, 130/17 i 14/19), u vezi s člankom 7. Pravilnika o posebnom režimu upravljanja ribolovom u dijelu akvatorija Jabučke kotline (»Narodne novine«, br. 106/19, 141/20, 142/21 i 53/22), ministrica poljoprivrede donosi

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O RIBARSKIM PLOVILIMA AUTORIZIRANIMA ZA RAD U JABUČKOM DŽEPU ZA RAZDOBLJE 2022. – 2026. GODINE

I.

U točki II. Odluke o ribarskim plovilima autoriziranima za rad u Jabučkom džepu za razdoblje 2022. – 2026. godine (»Narodne novine«, br. 147/21 i 56/22) redak u tablici pod rednim brojem 4. mijenja se i glasi:

4.HRV00000176511320-MA

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-01/21-01/2693

Urbroj: 525-12/718-23-5

Zagreb, 21. veljače 2023.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.