Uredba o izmjenama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

NN 26/2023 (3.3.2023.), Uredba o izmjenama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

414

Na temelju članka 109. Zakona o državnim službenicima i namještenicima (»Narodne novine«, broj 27/01.), a u vezi s člankom 144. stavkom 2. točkom a) Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/05., 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12. – pročišćeni tekst, 37/13., 38/13., 1/15., 138/15. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17., 70/19., 98/19. i 141/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. ožujka 2023. donijela

UREDBU

O IZMJENAMA UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U DRŽAVNOJ SLUŽBI

Članak 1.

U Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (»Narodne novine«, br. 37/01., 38/01. – ispravak, 71/01., 89/01., 112/01., 7/02. – ispravak, 17/03., 197/03., 21/04., 25/04. – ispravak, 66/05., 131/05., 11/07., 47/07., 109/07., 58/08., 32/09., 140/09., 21/10., 38/10., 77/10., 113/10., 22/11., 142/11., 31/12., 49/12., 60/12., 78/12., 82/12., 100/12., 124/12., 140/12., 16/13., 25/13., 52/13., 96/13., 126/13., 2/14., 94/14., 140/14., 151/14., 76/15., 100/15., 71/18., 73/19., 63/21., 13/22. i 139/22.), u članku 6. stavku 1. podstavku e) Radna mjesta III. vrste (namještenici) točki 1. koeficijent složenosti poslova: »0,873« zamjenjuje se koeficijentom: »0,917«.

Članak 2.

U članku 7. stavku 1. podstavku f) Radna mjesta namještenika III. vrste u Glavnom tajništvu Vlade koeficijent složenosti poslova: »0,873« zamjenjuje se koeficijentom: »0,917«.

Članak 3.

U članku 7.e stavku 1. podstavku h) Radna mjesta III. vrste (namještenici) točki 3. koeficijent složenosti poslova: »0,873« zamjenjuje se koeficijentom: »0,917«.

U podstavku i) Radna mjesta IV. vrste (namještenici) koeficijent složenosti poslova: »0,727« zamjenjuje se koeficijentom: »0,763«.

Članak 4.

U članku 9. stavku 1. podstavku f) Radna mjesta III. vrste točki 5. koeficijent složenosti poslova: »0,860« zamjenjuje se koeficijentom: »0,903«.

U Općim i administrativnim poslovima točki 2. koeficijent složenosti poslova: »0,920« zamjenjuje se koeficijentom: »0,990«.

Članak 5.

U članku 10. stavku 1. u Općim i administrativnim poslovima točki 2. koeficijent složenosti poslova: »0,920« zamjenjuje se koeficijentom: »0,990«.

U točki 5. koeficijent složenosti poslova: »0,860« zamjenjuje se koeficijentom: »0,903«.

Članak 6.

U članku 15. stavku 1. podstavku e) Radna mjesta III. vrste (namještenici) točki 3. koeficijent složenosti poslova: »0,873« zamjenjuje se koeficijentom: »0,917«.

Članak 7.

U članku 21. stavku 1. podstavku f) Radna mjesta III. vrste točki 8. koeficijent složenosti poslova: »0,860« zamjenjuje se koeficijentom: »0,903«.

Članak 8.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/23-03/17
Urbroj: 50301-21/32-23-2
Zagreb, 2. ožujka 2023.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.