Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

NN 26/2023 (3.3.2023.), Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

415

Na temelju članka 6. stavka 2. i članka 7. stavka 1. Zakona o plaćama u javnim službama (»Narodne novine«, br. 27/01. i 39/09.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. ožujka 2023. donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNI UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U JAVNIM SLUŽBAMA

Članak 1.

U Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (»Narodne novine«, br. 25/13., 72/13., 151/13., 9/14., 40/14., 51/14., 77/14., 83/14. – ispravak, 87/14., 120/14., 147/14., 151/14., 11/15., 32/15., 38/15., 60/15., 83/15., 112/15., 122/15., 10/17., 39/17., 40/17. – ispravak, 74/17., 122/17., 9/18., 57/18., 59/19., 79/19., 119/19., 50/20., 128/20., 141/20., 17/21., 26/21., 78/21., 138/21., 9/22., 31/22., 72/22., 82/22. i 99/22.), u članku 1. stavku 1. podstavku c) Položaji III. vrste točka 3. mijenja se i glasi:

»3.voditelji ostalih ustrojstvenih jedinica0,917.«.

U podstavku f) Radna mjesta III. vrste točke 2., 3., 4. i 5. mijenjaju se i glase:

»2inspektor
revizor
kontrolor0,917
3.upravni referent
stručni referent
informatički referent
računovodstveni referent – financijski knjigovođa0,897
4.administrativni referent
administrativni tajnik
računovodstveni referent
ekonom0,865
5.daktilograf
ostala radna mjesta III. vrste0,815«.

Podstavak a) Položaji II. vrste mijenja se i glasi:

»1.voditelj ustrojstvene jedinice
voditelj radionice0,919«.

Podstavak b) Položaji III. vrste mijenja se i glasi:

»1.voditelj odsjeka

voditelj radionice0,865«.

Podstavak c) Radna mjesta II. vrste mijenja se i glasi:

»1.radna mjesta II. vrste0,917«.

Podstavak d) Radna mjesta III. vrste mijenja se i glasi:

»1.radna mjesta III. vrste0,815«.

Podstavak e) Radna mjesta IV. vrste mijenja se i glasi:

»1.radna mjesta IV. vrste0,631«.

Članak 2.

U članku 2. podstavku e) Radna mjesta III. vrste točka 4. mijenja se i glasi:

»4.vozač sanitetskog prijevoza0,919«.

U podstavku f) Radna mjesta IV. vrste točka 2. mijenja se i glasi:

»2.bolničar0,745«.

Članak 3.

U članku 4. podstavku d) Radna mjesta III. vrste točka 2. mijenja se i glasi:

»2.stručni referent II.0,917«.

Članak 4.

U članku 6. podstavku d) Radna mjesta III. vrste točka 2. mijenja se i glasi:

»2.pomoćni knjižničar0,917«.

Članak 5.

U članku 7. stavku 3. podstavku c) Radna mjesta II. vrste točka 10. mijenja se i glasi:

»10.medicinska sestra/zdravstveni tehničar i fizioterapeut – bez položenog stručnog ispita0,920«.

U podstavku d) Radna mjesta III. vrste točke 9., 10. i 11. mijenjaju se i glase:

»9.medicinska sestra/zdravstveni tehničar – bez položenog stručnog ispita0,835
10.radnik u školskim radionicama i na školskim dobrima, suradnik u odgoju u učeničkom domu (noćni pazitelj)0,815
11.domar, ložač, kuhar, vozač, školski majstor0,815«.

U podstavku e) Radna mjesta IV. vrste točka 1. mijenja se i glasi:

»1.Pomoćno-tehnički radnik, spremačica, portir, vratar-telefonist-pazikuća, pomoćni poslovi u kuhinji, čuvarski poslovi, poslovi pranja, glačanja i šivanja0,631«.

Članak 6.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»(1) Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenata složenosti poslova u domovima socijalne skrbi i centrima za pomoć u kući:

SLUŽBENICI

a) Položaji I. vrste

1.ravnatelj s 201 i više zaposlenih radnika2,472
2.ravnatelj sa 101 do 200 zaposlenih radnika2,210
3.ravnatelj s 51 do 100 zaposlenih radnika2,156
4.ravnatelj do 50 zaposlenih radnika
voditelj podružnice s 20 i više zaposlenih radnika2,051
5.voditelj podružnice od 10 do 19 zaposlenih radnika1,794
6.voditelj podružnice do 9 zaposlenih radnika1,655
7.voditelj odjela1,492
8.voditelj odsjeka1,404
b) Položaji II. vrste
1.voditelj odjela1,200
c) Položaji III. vrste
1.voditelj odjela1,100
d) Radna mjesta I. vrste
1.savjetnik1,676
2.mentor1,532
3.stručni radnik I. vrste u sustavu socijalne skrbi1,400
e) Radna mjesta II. vrste
1.savjetnik1,200
2.mentor1,180
3.stručni radnik II. vrste u sustavu socijalne skrbi1,160
f) Radna mjesta III. vrste
1.stručni učitelj, suradnik u nastavi – savjetnik1,100
2.stručni učitelj, suradnik u nastavi – mentor1,052
3.medicinska sestra, stručni učitelj, fizioterapeutski tehničar, viši asistent u organiziranom stanovanju, obiteljski suradnik1,046
4.radni instruktor, likovni instruktor, glazbeni instruktor, suradnik u nastavi0,999
5.primalja0,763

NAMJEŠTENICI
a) Radna mjesta III. vrste
1.kuhar1,004
2.kućni majstor i drugi radnici na održavanju s položenim ATK ispitom0,865
3.pomoćni radnik I. u sustavu socijalne skrbi (za određene poslove)0,815
b) Radna mjesta IV. vrste
1.njegovatelj, asistent u organiziranom stanovanju, dostavljač obroka, pratitelj-nosač, pomoćni radnik II. u sustavu socijalne skrbi (za određene poslove), gerontodomaćica0,750«.

Članak 7.

Iza članka 8. dodaju se članci 8.a i 8.b koji glase:

»Članak 8.a

Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenata složenosti poslova u Hrvatskom zavodu za socijalni rad su:

SLUŽBENICI
a) Položaji I. vrste
1.ravnatelj3,500
2.zamjenik ravnatelja3,300
3.pomoćnik ravnatelja3,170
4.voditelj regije2,760
5.predstojnik Službe Grada Zagreba

predstojnik županijske službe i područnog ureda u sjedištu županije I. kategorije2,667
6.predstojnik županijske službe i područnog ureda u sjedištu županije II. kategorije2,425
7.voditelj službe u središnjoj službi2,361
8.voditelj samostalne službe za projekte socijalne skrbi financirane iz EU fondova i drugih izvora2,361
9.predstojnik županijske službe i područnog ureda u sjedištu županije III. kategorije2,279
10.voditelj područnog ureda s 51 i više zaposlenih2,210
11.voditelj područnog ureda s 21 do 50 zaposlenih2,156
12.voditelj područnog ureda do 20 zaposlenih2,051
b) Radna mjesta I. vrste
1.viši stručni savjetnik za podršku socijalnoj skrbi – specijalist2,156
2.viši stručni savjetnik za podršku socijalnoj skrbi2,051
3.stručni savjetnik za podršku socijalnoj skrbi1,882
4.savjetnik1,676
5.mentor1,532
6.viši stručni radnik I. vrste u Hrvatskom zavodu za socijalni rad – specijalist1,500
7.stručni radnik I. vrste u Hrvatskom zavodu za socijalni rad1,400
8.regionalni koordinator za financije i računovodstvo1,242
c) Radna mjesta II. vrste
1.samostalni stručni referent I.1,164
d) Radna mjesta III. vrste
1. stručni referent I.0,920
NAMJEŠTENICI
e) Radna mjesta III. vrste
1.vozač – dostavljač0,815
f) Radna mjesta IV. vrste
1.pomoćni radnik u sustavu socijalne skrbi0,750.

Članak 8.b

Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenata složenosti poslova u Obiteljskom centru su:

SLUŽBENICI
a) Položaji I. vrste
1.ravnatelj3,470
2.pomoćnik ravnatelja3,170
3.voditelj službe u središnjoj službi2,361
4.voditelj odjela2,051
5.voditelj područne službe do 20 zaposlenih1,840
6.voditelj područne službe sa do 10 zaposlenih1,740
b) Radna mjesta I. vrste
1.viši stručni savjetnik za podršku socijalnoj skrbi – specijalist2,156
2.viši stručni savjetnik za podršku socijalnoj skrbi2,051
3.stručni savjetnik za podršku socijalnoj skrbi1,882
4.savjetnik1,676
5.viši specijalist informatičar1,600
6.mentor1,532
7.viši stručni radnik I. vrste u Obiteljskom centru – specijalist1,500
8.stručni radnik I. vrste u Obiteljskom centru1,400
c) Radna mjesta II. vrste
1.specijalist informatičar1,200
2.samostalni stručni referent I1,164
d) Radna mjesta III. vrste
1.stručni referent I.0,920
NAMJEŠTENICI
e) Radna mjesta III. vrste
1.vozač – dostavljač0,815
f) Radna mjesta IV. vrste
1.pomoćni radnik u sustavu socijalne skrbi0,750«.


Članak 8.

U članku 9. podstavku d) Radna mjesta III. vrste točke 3., 4. i 5. mijenjaju se i glase:

»3.suradnik višeg konzervatora tehničara
suradnik višeg restauratora tehničara0,919
4.muzejski tehničar

arhivski tehničar

preparator

konzervator tehničar

restaurator tehničar

pomoćni knjižničar

fotograf

tiflografičar

korektor

čitač korektoru

knjigoveža

kemijski tehničar0,917
5.suradnik konzervator

tehničar suradnik restaurator tehničar0,905

Uvjeti za točke 1. – 5.: Prema posebnim propisima i općim aktima.«.

Podstavak a) Položaji III. vrste mijenja se i glasi:

»1.voditelj smjene pozornice u kazalištu
2.voditelj nadstroplja u kazalištu
3.voditelj kazališnih rekvizita, pokućstva i oružja
4.voditelj kazališne tapetarije
5.voditelj kazališne stolarije
6.voditelj kazališne bravarije
7.voditelj ženske ili muške kazališne krojačnice
8.voditelj kazališne postolarnice
9.voditelj energetike i održavanja u kazalištu
10.voditelj vatrogasaca u kazalištu0,917

Uvjeti za radna mjesta 1. – 10.: Provjera zahtijevanih vještina i znanja te ostali uvjeti prema općem aktu.«.

Podstavak b) Radna mjesta III. vrste mijenja se i glasi:

»1.majstor tapetar u kazalištu
2.majstor stolar u kazalištu
3.majstor bravar u kazalištu
4.majstor ženske ili muške kazališne krojačnice
5.majstor kazališne postolarnice
6.majstor – regulater kazališne rasvjete
7.predradnik ženske ili muške garderobe
8.predradnik skladišta kazališnog dekora
9.predradnik transporta u kazalištu
10.skladištar ženskih ili/i muških kazališnih kostima
11.skladištar kazališne obuće
12.majstor radionice kazališnog videa
13.pokućstvar – skladištar u kazalištu
14.predradnik majstor vlasuljar
15.masker
16.vlasuljar0,865

Uvjeti za radna mjesta 1. – 16.: Provjera zahtijevanih vještina i znanja te ostali uvjeti prema općem aktu.«.

Podstavak c) Radna mjesta IV. vrste mijenja se i glasi:

»1.niži preparator, manipulant0,713«.

Članak 9.

U članku 10. točke 6., 7. i 8. mijenjaju se i glase:

»6.predradnik pozornice, voditelj transporta i skladišta dekora u kazalištu0,919
7.oružar – skladištar u kazalištu, skladištar kazališne rekvizite0,865
8.pokućstvar, kostimer ženske/muške garderobe u kazalištu, radnik nadstroplja u kazalištu, radnik na pozornici u kazalištu, vatrogasac 0,815

Uvjeti za radna mjesta 6. – 8.: Provjera zahtijevanih vještina i znanja te ostali uvjeti prema općem aktu.«.

Članak 10.

U članku 11. točka 8. mijenja se i glasi:

»8.scenski radnik Ansambla LADO0,919

Uvjeti za radna mjesta 1. – 8.: Prema općem aktu.«.

Članak 11.

U članku 12. podstavku f) Radna mjesta III. vrste točke 4. i 5. mijenjaju se i glase:

»4.knjigovezac specijalist0,897
5.ofset-strojar

oceanolog III. vrste

nautičar III. vrste

hidrograf III. vrste (određene struke ili za određene poslove)

kartograf III. vrste

operater grafičke pripreme

kormilar na hidrografskom brodu

električar brodski

brodski kuhar strojar – mazač0,865«.

Članak 12.

U članku 16. podstavak c) Radna mjesta IV. vrste mijenja se i glasi:

»1.pomoćni mornar0,745«.

Članak 13.

U članku 32. podstavku d) Radna mjesta III. vrste točka 2 mijenja se i glasi:

»2.stručni referent II.0,917«.

Članak 14.

U članku 36. podstavak e) Radna mjesta IV. vrste mijenja se i glasi:

»1.radnik na općim poslovima0,745«.

Članak 15.

U članku 37. podstavku c) Radna mjesta III. vrste točka 3. mijenja se i glasi:

»3.radnik u poljoprivredi – traktorist

radnik u poljoprivredi – traktorist/vozač kamiona

kovač – potkivač

tehnički suradnik

radnik u konjogojstvu0,886«.

Podstavak a) Radna mjesta III. vrste mijenja se i glasi:

»1.pomoćni radnik u konjogojstvu0,745«.

Podstavak b) Radna mjesta IV. vrste mijenja se i glasi:

»1.dežurni radnik u konjogojstvu0,631«.

Članak 16.

U članku 43. podstavak d) Radna mjesta III. vrste mijenja se i glasi:

»1.pomoćni knjižničar0,917«.

Članak 17.

Članak 54.n briše se.

Članak 18.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/23-03/16
Urbroj: 50301-04/25-23-2
Zagreb, 2. ožujka 2023.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.