Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske

NN 26/2023 (3.3.2023.), Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

416

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.) i članka 13. stavka 1. Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata (»Narodne novine«, br. 93/14. i 26/15.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. ožujka 2023. donijela

ODLUKU

O POKRETANJU POSTUPKA PREGOVORA O SKLAPANJU KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST ZDRAVSTVA I ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I IMENOVANJU PREGOVARAČKOG ODBORA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

I.

Pokreće se postupak pregovora o sklapanju kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja.

II.

U pregovarački odbor Vlade Republike Hrvatske za pregovore o sklapanju kolektivnog ugovora iz točke I. ove Odluke imenuju se:

– dr. sc. Vili Beroš, dr. med., ministar zdravstva

– mr. sc. Zvonimir Frka-Petešić, predstojnik Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske

– Tomislav Dulibić, državni tajnik u Ministarstvu zdravstva

– Zdravko Zrinušić, državni tajnik u Ministarstvu financija

– Lucian Vukelić, dr. med., ravnatelj Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

– Dražen Opalić, predstavnik Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

– Danica Kramarić, dr. med., predstavnica Ministarstva zdravstva

– Marija Pećanac, predstavnica Ministarstva zdravstva

– Dražen Jurković, dr. med., direktor Udruge poslodavaca u zdravstvu.

III.

Za zamjenike članova pregovaračkog odbora iz točke II. ove Odluke imenuju se:

– dr. sc. Silvio Bašić, dr. med., državni tajnik u Ministarstvu zdravstva

– Marela Knežević, predstavnica Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske

– Jasminka Hlupić, predstavnica Ministarstva zdravstva

– Danijela Stepić, glavna državna rizničarka, predstavnica Ministarstva financija

– Veronika Laušin, dr. med., predstavnica Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

– Anita Zirdum, predstavnica Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

– Bojan Vidović, predstavnik Ministarstva zdravstva

– Martina Furlan, predstavnica Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

– Tanja Paun, predstavnica Udruge poslodavaca u zdravstvu.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/23-04/48

Urbroj: 50301-04/25-23-2

Zagreb, 2. ožujka 2023.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.