Odluka o sufinanciranju troškova režija za privremeno stambeno zbrinjavanje prema Programu zbrinjavanja korisnika mobilnih stambenih jedinica na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije

NN 26/2023 (3.3.2023.), Odluka o sufinanciranju troškova režija za privremeno stambeno zbrinjavanje prema Programu zbrinjavanja korisnika mobilnih stambenih jedinica na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

418

Na temelju članka 8. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. ožujka 2023. donijela

ODLUKU

O SUFINANCIRANJU TROŠKOVA REŽIJA ZA PRIVREMENO STAMBENO ZBRINJAVANJE PREMA PROGRAMU ZBRINJAVANJA KORISNIKA MOBILNIH STAMBENIH JEDINICA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZAGREBAČKE ŽUPANIJE,
SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE I KARLOVAČKE ŽUPANIJE

I.

Korisnicima mobilnih stambenih jedinica (kontejneri i kontejnerska naselja) za vrijeme privremenog stambenog zbrinjavanja prema modelima privremenog stambenog zbrinjavanja predviđenim Programom zbrinjavanja korisnika mobilnih stambenih jedinica na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije sufinancirat će se troškovi režija za stanovanje, od dana donošenja rješenja o privremenom stambenom zbrinjavanju.

Troškovi režija za stanovanje sufinancirat će se i osobama koje su privremeno stambeno zbrinute temeljem Odluke o financiranju najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresima na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (»Narodne novine«, br. 17/21., 65/21., 51/22. i 13/23.), počevši od 1. ožujka 2023.

II.

Osobama iz točke I. ove Odluke sufinancirat će se troškovi režija za stanovanje, za vrijeme privremenog stambenog zbrinjavanja prema broju članova kućanstva, a u iznosu do najviše 160,00 eura mjesečno, i to:

– za 1 člana kućanstva u iznosu od 100,00 eura mjesečno

– za 2 člana kućanstva u iznosu od 120,00 eura mjesečno

– za 3 člana kućanstva u iznosu od 140,00 eura mjesečno

– za 4 i više članova kućanstva u iznosu od 160,00 eura mjesečno.

III.

Sredstva za provedbu ove Odluke osigurat će se iz Fonda solidarnosti Europske unije, do roka za provedbu Fonda solidarnosti Europske unije, a nakon isteka tog roka, iz državnog proračuna Republike Hrvatske na poziciji Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

IV.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

V.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/23-04/61

Urbroj: 50301-05/20-23-2

Zagreb, 2. ožujka 2023.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.