Rješenje o razrješenju vršiteljice dužnosti predsjednika i dijela članova i imenovanju predsjednice i dijela članova Službeničkog suda

NN 26/2023 (3.3.2023.), Rješenje o razrješenju vršiteljice dužnosti predsjednika i dijela članova i imenovanju predsjednice i dijela članova Službeničkog suda

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

425

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.) i članka 101. stavka 3. Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/05., 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12. – pročišćeni tekst, 37/13., 38/13., 138/15. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17., 70/19., 98/19. i 141/22.), a u vezi s točkom IX. Odluke o ustrojavanju Službeničkog suda i Višeg službeničkog suda (»Narodne novine«, broj 123/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. veljače 2023. donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU VRŠITELJICE DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I DIJELA ČLANOVA I IMENOVANJU PREDSJEDNICE I DIJELA ČLANOVA SLUŽBENIČKOG SUDA

1. Razrješuje se SANDRA KANTOLIĆ, članica Službeničkog suda, dužnosti vršiteljice dužnosti predsjednika Službeničkog suda.

Razrješuju se dužnosti članice Službeničkog suda:

– DUŠANKA ZASTAVNIKOVIĆ DUPLANČIĆ

– TIHANA BOKAN

– NATALIJA GLUMIČIĆ ŠĆEKIĆ

– TANJA DODIK.

2. Imenuje se MIRJANA RIGLJAN, članica Službeničkog suda, predsjednicom Službeničkog suda.

Za članove Službeničkog suda imenuju se:

– ELA MIŠURA STOPFER

– MARIJAN GLAVAŠ

– IDA VRANČIĆ

– MATEJA CVITIĆ.

Klasa: 080-02/23-02/28

Urbroj: 50301-15/28-23-02

Zagreb, 23. veljače 2023.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.