Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

NN 26/2023 (3.3.2023.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

435

Na osnovi članka 24. stavka 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13., 137/13. i 98/19.) i članka 26. točke 11.a Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14., 83/15. i 108/21.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 70. sjednici održanoj 27. veljače 2023. godine donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU OSNOVNE LISTE ORTOPEDSKIH I DRUGIH POMAGALA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 153/22. i 14/23.) u Osnovnoj listi ortopedskih i drugih pomagala iz članka 1. stavka 2. mijenjaju se podaci pod sljedećim rednim brojevima:

»

RBNove šifre HZZO-a prema ISO 9999Generički naziv pomagalaNaziv
proizvođača
Predstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RHNaziv pomagala prema proizvođačuZaštićeni naziv pomagalaPredlažePropisujeOdobravaObveza povrata pomagalaJedinica mjereKoličinaRok uporabe pomagalaJedinična vrijednost u EUR bez PDV-aStopa PDV-aKlasa medicinskog proizvodaNačin proizvodnjeMjesto isporuke pomagalaStandard pomagalae-potvrda
do 7. god.ineod 7. do 18.god.inaiznad 18. godine
123456789101112131415161718192021
581120306070101Podlaktične štake s podešavanjem visine149KOWSKYBauerfeindPodlaktične štake s podešavanjem visine, KowskiErgo griff; Anatomic griff; Child Ergo griff12, 3, 6, 1410DAkom.do 21 god.3 god.3 god.11,05985 %ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma.
587120306070107Podlaktične štake s podešavanjem visine149Ossenberg GmbH,Karl DietzPodlaktične štake s podešavanjem visine, Ossenberg GmbH,Štake podlaktne 220D, 332C, 241, 230112, 3, 6, 1410DAkom.do 21 god.3 god.3 god.11,05985 %ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma. 
588120306070108Podlaktične štake s podešavanjem visine149Nova OrthopedicKarl DietzPodlaktične štake s podešavanjem visine, Nova OrthopedicŠtake podlaktne 7760, 7711, 775112, 3, 6, 1410DAkom.do 21 god.3 god.3 god.11,05985 %ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma. 
591a120306070112Podlaktične štake s podešavanjem visine149Moretti SpaInko CentarPodlaktične štake s podešavanjem visine, Moretti SpaRP701 (za odrasle); RP700C (dječije)12, 3, 6, 1410DAkom.do 21 god.3 god.3 god.10,72165 %ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma. 
592120312070201Potpazušne štake s podešavanjem visine150Apex Medical CorpBauerfeindPotpazušne štake s podešavanjem visine, Apex medical Corp.DW-0112, 3, 610DAkom.do 21 god.3 god.3 god.9,36725 %ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma, drvo. 
596120312070205Potpazušne štake s podešavanjem visine150Nova OrthopedicKarl DietzPotpazušne štake s podešavanjem visine, Nova OrthopedicŠtake podpazušne 7200AB, 7201AB12, 3, 610DAkom.do 21 god.3 god.3 god.9,36725 %ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma, drvo. 
600120312070209Potpazušne štake s podešavanjem visine150MDH sp.z.o.o.Egeria; Nova ortopedija; Plasting ortopedijaPotpazušne štake s podešavanjem visine, MDH sp.z.o.o.Armpit crutches, VCBP0041, MDH sp.z.o.o.12, 3, 610DAkom.do 21 god.3 god.3 god.9,36725 %ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma, drvo. 
601120316070301Štap s četiri noge151Apex Medical CorpBauerfeindŠtap s četiri noge, Apex Medical Corp.DW-05-0212, 310DAkom.11 god.3. god.3 god.15,61315 %ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma. 
605120316070305Štap s četiri noge151BISCHOFF & BISCHOFFSalvusŠtap s četiri noge, BISCHOFF & BISCHOFFVFG12, 310DAkom.11 god.3. god.3 god.15,61315 %ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma. 
606120316070306Štap s četiri noge151Nova OrthopedicKarl DietzŠtap s četiri noge, Nova OrthopedicHodalica, štap s četiri noge 5560, 556112, 310DAkom.11 god.3. god.3 god.15,61315 %ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma. 
607120316070307Štap s četiri noge151Dietz GmbHKarl DietzŠtap s četiri noge, Dietz GmbHHodalica, štap s četiri noge VFG-112, 310DAkom.11 god.3. god.3 god.15,61315 %ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma. 
611120316070311Štap s četiri noge151MDH sp.z.o.o.Egeria; Nova ortopedija; Plasting ortopedijaŠtap s četiri noge, MDH sp.z.o.o.Quadruped cane, VCBP002112, 310DAkom.11 god.3. god.3 god.15,61315 %ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma. 
611a120316070312Štap s četiri noge151Moretti SpaInko CentarŠtap s četiri noge, Moretti SpaRP72612, 310DAkom.11 god.3. god.3 god.15,61315 %ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma. 
613120603070402Hodalica s četiri nogeili dvije nogei dva kotača152Apex Medical CorpBauerfeindHodalica s četiri noge ili dvije noge i dva kotača, Apex Medical Corp.DK-0312, 3, 6, 145DAkom.11 god.3. god.3 god.40,86605 %ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma. 
617120603070406Hodalica s četiri nogeili dvije nogei dva kotača152BISCHOFF & BISCHOFFSalvusHodalica s četiri noge ili dvije noge i dva kotača, BISCHOFF & BISCHOFFREZI I GEBO12, 3, 6, 145DAkom.11 god.3. god.3 god.40,86605 %ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma. 
619120603070408Hodalica s četiri nogeili dvije nogei dva kotača152Dietz GmbHKarl DietzHodalica s četiri noge ili dvije noge i dva kotača, Dietz GmbHG-201, G-10412, 3, 6, 145DAkom.11 god.3. god.3 god.40,86605 %ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma. 
620120603070409Hodalica s četiri nogeili dvije nogei dva kotača152Nova OrthopedicKarl DietzHodalica s četiri noge ili dvije noge i dva kotača, Nova OrthopedicHodalice G-201, G-104 serije 4080, G-100 serije 4200/420112, 3, 6, 145DAkom.11 god.3. god.3 god.40,86605 %ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma. 
621120603070410Hodalica s četiri nogeili dvije nogei dva kotača152Maxhealth CorporationKarl DietzHodalica s četiri noge ili dvije noge i dva kotača, Maxhealth CorporationHodalica s dva kotača HE6103000012, 3, 6, 145DAkom.11 god.3. god.3 god.40,86605 %ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma. 
625120603070414Hodalica s četiri nogeili dvije nogei dva kotača152HerdegenPlasting ortopedijaHodalica s četiri noge ili dvije noge i dva kotača, Herdegen2 wheeled; 3in1 walking frame; Reciprocal walker12, 3, 6, 145DAkom.11 god.3. god.3 god.40,86605 %ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma. 
625b120603070416Hodalica s četiri nogeili dvije nogei dva kotača152Moretti SpaInko CentarHodalica s četiri noge ili dvije noge i dva kotača, Moretti SpaRP730; RP735; RP749; RP68212, 3, 6, 145DAkom.11 god.3. god.3 god.38,82325 %ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma. 
627120606070502Hodalica s tri kotačaili četiri kotača152Apex Medical CorpBauerfeindHodalica s tri kotača ili četiri kotača, Apex Medical CorpDR41010112,35DAkom.1 
3. god.3 god.64,40735 %ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma. 
632120606070507Hodalica s tri kotačaili četiri kotača152BISCHOFF & BISCHOFFSalvusHodalica s tri kotača ili četiri kotača, BISCHOFF & BISCHOFFDELTA B12,35DAkom.1 
3. god.3 god.64,40735 %ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma. 
634120606070509Hodalica s tri kotačaili četiri kotača152Dietz GmbHKarl DietzHodalica s tri kotača ili četiri kotača, Dietz GmbHRollator-Ergo, DGW12,35DAkom.1 
3. god.3 god.64,40735 %ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma. 
635120606070510Hodalica s tri kotačaili četiri kotača152Nova OrthopedicKarl DietzHodalica s tri kotača ili četiri kotača, Nova OrthopedicRollator, V43TP11B, DGW 490112,35DAkom.1 
3. god.3 god.64,40735 %ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma. 
636120606070511Hodalica s tri kotačaili četiri kotača152Maxhealth CorporationKarl DietzHodalica s tri kotača ili četiri kotača, Maxhealth CorporationHodalice Rollator (četiri kotača), Delta (tri kotača)12,35DAkom.1 
3. god.3 god.64,40735 %ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma. 
640120606070515Hodalica s tri kotačaili četiri kotača152HerdegenPlasting ortopedijaHodalica s tri kotača ili četiri kotača, Herdegen4 wheeled (4 kotača); Delta (3 kotača)12,35DAkom.1 
3. god.3 god.64,40735 %ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma. 
640a120606070516Hodalica s tri kotačaili četiri kotača152EgeriaEgeriaHodalica s tri kotača ili četiri kotača, EgeriaRollator YK701012,35DAkom.1 
3. god.3 god.59,14835 %ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma. 
641120603070601Hodalica za djecu posebne izvedbe 153OrmesaBauerfeindHodalica za djecu posebne izvedbe, OrmesaDynamico12, 35DAkom.11 god.3. god. 
697,30215 %ISSP, LJOkvir od aluminija ili čelika s dijelovima od poliestera ili plastike. Podesive pelote. Sjedne hlačice ili zdjelični pojas. Četiri kotača. Na dva kotača mogućnost blokade. 
642120603070602Hodalica za djecu posebne izvedbe 153Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaHodalica za djecu posebne izvedbe, Ottobock SE & Co. KGaANurmi Neo / Yogi, HR2460, HR2461, HR2416, HR2426, HR243612, 35DAkom.11 god.3. god. 
697,30215 %ISSP, LJOkvir od aluminija ili čelika s dijelovima od poliestera ili plastike. Podesive pelote. Sjedne hlačice ili zdjelični pojas. Četiri kotača. Na dva kotača mogućnost blokade. 
644120603070604Hodalica za djecu posebne izvedbe 153Plasting ortopedijaPlasting ortopedijaHodalica za djecu posebne izvedbe, Plasting ortopedijaDino S; Dino L12, 35DAkom.11 god.3. god. 
697,30215 %ISSP, LJOkvir od aluminija ili čelika s dijelovima od poliestera ili plastike. Podesive pelote. Sjedne hlačice ili zdjelični pojas. Četiri kotača. Na dva kotača mogućnost blokade. 
650122103070706Invalidska kolica za privremenu uporabu154, 314, 342BISCHOFF & BISCHOFFSalvusInvalidska kolica za privremenu uporabu, BISCHOFF & BISCHOFFS-ECO 30012, 3, 6, 14*5DA+kom.1 
2 god.2 god171,57875 %ISSP, LJOkvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo od tehničke tkanine, papučice podesive po visini, čičak traka za stopala, standardna širina sjedišta od 38 do 50 cm. 
652122103070708Invalidska kolica za privremenu uporabu154, 314, 342Nova OrthopedicKarl DietzInvalidska kolica za privremenu uporabu, Nova OrthopedicNW-25 Primo Novum, NW-29 Primo Basico12, 3, 6, 14*5DA+kom.1 
2 god.2 god171,57875 %ISSP, LJOkvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo od tehničke tkanine, papučice podesive po visini, čičak traka za stopala, standardna širina sjedišta od 38 do 50 cm. 
653122103070709Invalidska kolica za privremenu uporabu154, 314, 342Dietz GmbHKarl DietzInvalidska kolica za privremenu uporabu, Dietz GmbHPrimo BASICO12, 3, 6, 14*5DA+kom.1 
2 god.2 god171,57875 %ISSP, LJOkvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo od tehničke tkanine, papučice podesive po visini, čičak traka za stopala, standardna širina sjedišta od 38 do 50 cm. 
655a122103070712Invalidska kolica za privremenu uporabu154, 314, 342Dietz GmbHKarl DietzInvalidska kolica za privremenu uporabu, Dietz GmbHBasik12, 3, 6, 14*5DA+kom.1 
2 god.2 god171,57875 %ISSP, LJOkvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo od tehničke tkanine, papučice podesive po visini, čičak traka za stopala, standardna širina sjedišta od 38 do 50 cm. 
655d122103070715Invalidska kolica za privremenu uporabu154, 314, 342Moretti SpaInko CentarInvalidska kolica za privremenu uporabu, Moretti SpaCP10212, 3, 6, 14*5DA+kom.1 
2 god.2 god162,99985 %ISSP, LJOkvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo od tehničke tkanine, papučice podesive po visini, čičak traka za stopala, standardna širina sjedišta od 38 do 50 cm. 
661122103070806Standardna invalidska kolica s ili bez pomaknutog težišta 155, 314, 342BISCHOFF & BISCHOFFSalvusStandardna invalidska kolica s ili bez pomaknutog težišta, BISCHOFF & BISCHOFFS-ECO 30012, 35DA+kom.1 
2 god.5 god.185,87705 %ISSP, LJOkvir od čelika. Naslon i sjedalo od tehničke tkanine. Papuče podesive po visini. Čičak traka za stopala. Standardna širina sjedišta od najmanje 38 cm, balanser protiv prevrtanja. 
663122103070808Standardna invalidska kolica s ili bez pomaknutog težišta 155, 314, 342Nova OrthopedicKarl DietzStandardna invalidska kolica s ili bez pomaknutog težišta, Nova OrthopedicNW-25 Primo Novum, NW-29 Primo Basico; NW-43 Caneo_B12, 35DA+kom.1 
2 god.5 god.185,87705 %ISSP, LJOkvir od čelika. Naslon i sjedalo od tehničke tkanine. Papuče podesive po visini. Čičak traka za stopala. Standardna širina sjedišta od najmanje 38 cm, balanser protiv prevrtanja. 
664122103070809Standardna invalidska kolica s ili bez pomaknutog težišta 155, 314, 342Dietz GmbHKarl DietzStandardna invalidska kolica s ili bez pomaknutog težišta, Dietz GmbHPrimo BASICO12, 35DA+kom.1 
2 god.5 god.185,87705 %ISSP, LJOkvir od čelika. Naslon i sjedalo od tehničke tkanine. Papuče podesive po visini. Čičak traka za stopala. Standardna širina sjedišta od najmanje 38 cm, balanser protiv prevrtanja. 
667a122103070813Standardna invalidska kolica s ili bez pomaknutog težišta 155, 314, 342Dietz GmbHKarl DietzStandardna invalidska kolica s ili bez pomaknutog težišta, Dietz GmbHBasik12, 35DA+kom.1 
2 god.5 god.185,87705 %ISSP, LJOkvir od čelika. Naslon i sjedalo od tehničke tkanine. Papuče podesive po visini. Čičak traka za stopala. Standardna širina sjedišta od najmanje 38 cm, balanser protiv prevrtanja. 
672122106070905Standardna lagana invalidska kolica sa ili bez pomaknutog težišta 155, 314, 342InvacareOrto ReaStandardna lagana invalidska kolica sa ili bez pomaknutog težišta, InvacareAction 2, Action 3, Action 412, 35DA+kom.1 
2 god.5 god.611,24885 %ISSP, LJOkvir od aluminija. Naslon i sjedalo od tehničke tkanine, težina pomagala do 17 kg (kod minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivih po visini, čičak traka za stopala, mogučnost skidanja zadnjih kotača bez alata, standardna širina sjedišta od najmanje 38 cm, balanser protiv prevrtanja. 
674122106070907Standardna lagana invalidska kolica sa ili bez pomaknutog težišta 155, 314, 342BISCHOFF & BISCHOFFSalvusStandardna lagana invalidska kolica sa ili bez pomaknutog težišta, BISCHOFF & BISCHOFFPYRO LIGHT I PYRO LIGHT XL12, 35DA+kom.1 
2 god.5 god.611,24885 %ISSP, LJOkvir od aluminija. Naslon i sjedalo od tehničke tkanine, težina pomagala do 17 kg (kod minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivih po visini, čičak traka za stopala, mogučnost skidanja zadnjih kotača bez alata, standardna širina sjedišta od najmanje 38 cm, balanser protiv prevrtanja. 
676122106070909Standardna lagana invalidska kolica sa ili bez pomaknutog težišta 155, 314, 342Nova OrthopedicKarl DietzStandardna lagana invalidska kolica sa ili bez pomaknutog težišta, Nova OrthopedicNW-30 Caneo12, 35DA+kom.1 
2 god.5 god.611,24885 %ISSP, LJOkvir od aluminija. Naslon i sjedalo od tehničke tkanine, težina pomagala do 17 kg (kod minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivih po visini, čičak traka za stopala, mogučnost skidanja zadnjih kotača bez alata, standardna širina sjedišta od najmanje 38 cm, balanser protiv prevrtanja. 
680122106070913Standardna lagana invalidska kolica sa ili bez pomaknutog težišta 155, 314, 342Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaStandardna lagana invalidska kolica sa ili bez pomaknutog težišta, Ottobock SE & Co. KGaAStart M²S; Start M112, 35DA+kom.1 
2 god.5 god.550,69005 %ISSP, LJOkvir od aluminija. Naslon i sjedalo od tehničke tkanine, težina pomagala do 17 kg (kod minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivih po visini, čičak traka za stopala, mogučnost skidanja zadnjih kotača bez alata, standardna širina sjedišta od najmanje 38 cm, balanser protiv prevrtanja. 
682122106071002Aktivna invalidska kolica 156, 314, 342InvacareOrto ReaAktivna invalidska kolica, InvacareSpin-X, Compact12, 35DA+kom.1 
2 god.5 god.1462,45695 %IS/ISPPDOkvir od aluminija ili lake legure, sjedalo i naslon od tehničke tkanine, do 13 kg težine (kod minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivih po visini, čičak traka za stopala, regulacija naslona po visini – čičak trakom, štitnici zadnjih kotača, mogućnost skidanja zadnjih kotača bez alata. Pogon kolica duplim obručima. 
683122106071003Aktivna invalidska kolica 156, 314, 342MeyraFamaxAktivna invalidska kolica, MeyraAvanti 1.73612, 35DA+kom.1 
2 god.5 god.1462,45695 %IS/ISPPDOkvir od aluminija ili lake legure, sjedalo i naslon od tehničke tkanine, do 13 kg težine (kod minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivih po visini, čičak traka za stopala, regulacija naslona po visini – čičak trakom, štitnici zadnjih kotača, mogućnost skidanja zadnjih kotača bez alata. Pogon kolica duplim obručima. 
685122106071005Aktivna invalidska kolica 156, 314, 342Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaAktivna invalidska kolica, Ottobock SE & Co. KGaAAvantgarde CS, 480F64=00000; Motus, 480F61=00000-A12, 35DA+kom.1 
2 god.5 god.1462,45695 %IS/ISPPDOkvir od aluminija ili lake legure, sjedalo i naslon od tehničke tkanine, do 13 kg težine (kod minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivih po visini, čičak traka za stopala, regulacija naslona po visini – čičak trakom, štitnici zadnjih kotača, mogućnost skidanja zadnjih kotača bez alata. Pogon kolica duplim obručima. 
686122106071006Aktivna invalidska kolica 156, 314, 342Off Carr S.r.l.Karl DietzAktivna invalidska kolica, Off Carr S.r.l.VENUS; VEGA12, 35DA+kom.1 
2 god.5 god.1462,45695 %IS/ISPPDOkvir od aluminija ili lake legure, sjedalo i naslon od tehničke tkanine, do 13 kg težine (kod minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivih po visini, čičak traka za stopala, regulacija naslona po visini – čičak trakom, štitnici zadnjih kotača, mogućnost skidanja zadnjih kotača bez alata. Pogon kolica duplim obručima. 
687122106071007Aktivna invalidska kolica 156, 314, 342Sunrise MedicalBauerfeindAktivna invalidska kolica, Sunrise MedicalEasy Life12, 35DA+kom.1 
2 god.5 god.1462,45695 %IS/ISPPDOkvir od aluminija ili lake legure, sjedalo i naslon od tehničke tkanine, do 13 kg težine (kod minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivih po visini, čičak traka za stopala, regulacija naslona po visini – čičak trakom, štitnici zadnjih kotača, mogućnost skidanja zadnjih kotača bez alata. Pogon kolica duplim obručima. 
688122106071008Aktivna invalidska kolica 156, 314, 342VassilliPlasting ortopedijaAktivna invalidska kolica, VassilliEvolution activa compact12, 35DA+kom.1 
2 god.5 god.1462,45695 %IS/ISPPDOkvir od aluminija ili lake legure, sjedalo i naslon od tehničke tkanine, do 13 kg težine (kod minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivih po visini, čičak traka za stopala, regulacija naslona po visini – čičak trakom, štitnici zadnjih kotača, mogućnost skidanja zadnjih kotača bez alata. Pogon kolica duplim obručima. 
689122115071101Invalidska kolica s pogonom jednom rukom ili polugom 157, 314, 342Sunrise medicalBauerfeindInvalidska kolica s pogonom jednom rukom ili polugom, Sunrise MedicalBreezy 305 plus12, 35NEkom.1 
 
5 god.996,42765 %ISSP, LJOkvir od aluminija, čelika ili lake legure, naslon i sjedalo od tehničke tkanine. Pogon kolica duplim obručima s prijenosom na lijevoj ili desnoj strani, težine do 21 kg (kod minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivih po visini, ili pogon kolica polugom za jednu ruku na lijevoj ili desnoj strani, težina do 27 kg zajedno s papučicama podesivih po visini, čičak traka za stopala, jedna kočnica. 
692122115071104Invalidska kolica s pogonom jednom rukom ili polugom 157, 314, 342InvacareOrto ReaInvalidska kolica s pogonom jednom rukom ili polugom, InvacareAction 3 plus, Action 4 plus; Variable Plus12, 35NEkom.1 
 
5 god.996,42765 %ISSP, LJOkvir od aluminija, čelika ili lake legure, naslon i sjedalo od tehničke tkanine. Pogon kolica duplim obručima s prijenosom na lijevoj ili desnoj strani, težine do 21 kg (kod minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivih po visini, ili pogon kolica polugom za jednu ruku na lijevoj ili desnoj strani, težina do 27 kg zajedno s papučicama podesivih po visini, čičak traka za stopala, jedna kočnica. 
693122115071105Invalidska kolica s pogonom jednom rukom ili polugom 157, 314, 342MeyraFamaxInvalidska kolica s pogonom jednom rukom ili polugom, MeyraEurochair Vario Hemi Plus 1.75012, 35NEkom.1 
 
5 god.996,42765 %ISSP, LJOkvir od aluminija, čelika ili lake legure, naslon i sjedalo od tehničke tkanine. Pogon kolica duplim obručima s prijenosom na lijevoj ili desnoj strani, težine do 21 kg (kod minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivih po visini, ili pogon kolica polugom za jednu ruku na lijevoj ili desnoj strani, težina do 27 kg zajedno s papučicama podesivih po visini, čičak traka za stopala, jedna kočnica. 
694122115071106Invalidska kolica s pogonom jednom rukom ili polugom 157, 314, 342Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaInvalidska kolica s pogonom jednom rukom ili polugom, Ottobock SE & Co. KGaAStart Hemi, 480F53=3000012, 35NEkom.1 
 
5 god.996,42765 %ISSP, LJOkvir od aluminija, čelika ili lake legure, naslon i sjedalo od tehničke tkanine. Pogon kolica duplim obručima s prijenosom na lijevoj ili desnoj strani, težine do 21 kg (kod minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivih po visini, ili pogon kolica polugom za jednu ruku na lijevoj ili desnoj strani, težina do 27 kg zajedno s papučicama podesivih po visini, čičak traka za stopala, jedna kočnica. 
695122115071107Invalidska kolica s pogonom jednom rukom ili polugom 157, 314, 342Off Carr S.r.l.Karl DietzInvalidska kolica s pogonom jednom rukom ili polugom, Off Carr S.r.l.ELEGANT (monoguida)12, 35NEkom.1 
 
5 god.996,42765 %ISSP, LJOkvir od aluminija, čelika ili lake legure, naslon i sjedalo od tehničke tkanine. Pogon kolica duplim obručima s prijenosom na lijevoj ili desnoj strani, težine do 21 kg (kod minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivih po visini, ili pogon kolica polugom za jednu ruku na lijevoj ili desnoj strani, težina do 27 kg zajedno s papučicama podesivih po visini, čičak traka za stopala, jedna kočnica. 
696122115071108Invalidska kolica s pogonom jednom rukom ili polugom 157, 314, 342Nova OrthopedicKarl DietzInvalidska kolica s pogonom jednom rukom ili polugom, Nova OrthopedicNW-25 Primo, Basico, NW-30 (Caneo) plus12, 35NEkom.1 
 
5 god.996,42765 %ISSP, LJOkvir od aluminija, čelika ili lake legure, naslon i sjedalo od tehničke tkanine. Pogon kolica duplim obručima s prijenosom na lijevoj ili desnoj strani, težine do 21 kg (kod minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivih po visini, ili pogon kolica polugom za jednu ruku na lijevoj ili desnoj strani, težina do 27 kg zajedno s papučicama podesivih po visini, čičak traka za stopala, jedna kočnica. 
697122115071109Invalidska kolica s pogonom jednom rukom ili polugom 157, 314, 342Dietz GmbHKarl DietzInvalidska kolica s pogonom jednom rukom ili polugom, Dietz GmbHPrimo NOVUM plus, Primo BASICO plus12, 35NEkom.1 
 
5 god.996,42765 %ISSP, LJOkvir od aluminija, čelika ili lake legure, naslon i sjedalo od tehničke tkanine. Pogon kolica duplim obručima s prijenosom na lijevoj ili desnoj strani, težine do 21 kg (kod minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivih po visini, ili pogon kolica polugom za jednu ruku na lijevoj ili desnoj strani, težina do 27 kg zajedno s papučicama podesivih po visini, čičak traka za stopala, jedna kočnica. 
698122115071110Invalidska kolica s pogonom jednom rukom ili polugom 157, 314, 342VassilliPlasting ortopedijaInvalidska kolica s pogonom jednom rukom ili polugom, VassilliEvolution standard plus; Evolution light plus12, 35NEkom.1 
 
5 god.996,42765 %ISSP, LJOkvir od aluminija, čelika ili lake legure, naslon i sjedalo od tehničke tkanine. Pogon kolica duplim obručima s prijenosom na lijevoj ili desnoj strani, težine do 21 kg (kod minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivih po visini, ili pogon kolica polugom za jednu ruku na lijevoj ili desnoj strani, težina do 27 kg zajedno s papučicama podesivih po visini, čičak traka za stopala, jedna kočnica. 
700122103071201Invalidska kolica s posebnom prilagodbom 157a, 314, 342Sunrise medicalBauerfeindInvalidska kolica s posebnom prilagodbom, Sunrise Medical – za odrasleBreezy Relax 2 (za odrasle); Breezy 321 (za odrasle)12, 35DA+kom.11 god.2 god.5 god.1339,51825 %IS/ISPPDSTANDARD ZA DJEČJA KOLICA: Okvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo obloženi spužvom i presvučeni tehničkom tkaninom, težina do 25 kg, oslonac za glavu, mogućnost nagiba naslona do 30 stupnjeva, papučice podesive po visini. Sastavni dijelovi pomagala: abdukcijski klin, sigurnosni pojas, naslon za glavu. STANDARD ZA KOLICA ZA ODRASLE: Okvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo obloženi spužvom i presvučeni tehničkom tkaninom, težina do 35 kg, naslon za glavu prilagodljiv, mogućnost nagiba naslona do 30 % , nagib sjedala, podešavanje naslona za ruke, papučice podesive po visini i naprijed. Sastavni dijelovi pomagala su: naslon za glavu, oslonac za ruke, sigurnosni pojas, abdukcijski klin. 
701122103071202Invalidska kolica s posebnom prilagodbom 157a, 314, 342OrmesaBauerfeindInvalidska kolica s posebnom prilagodbom, Ormesa – za djecuOBI (dječja kolica)12, 35DA+kom.11 god.2 god.5 god.1339,51825 %IS/ISPPDSTANDARD ZA DJEČJA KOLICA: Okvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo obloženi spužvom i presvučeni tehničkom tkaninom, težina do 25 kg, oslonac za glavu, mogućnost nagiba naslona do 30 stupnjeva, papučice podesive po visini. Sastavni dijelovi pomagala: abdukcijski klin, sigurnosni pojas, naslon za glavu. STANDARD ZA KOLICA ZA ODRASLE: Okvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo obloženi spužvom i presvučeni tehničkom tkaninom, težina do 35 kg, naslon za glavu prilagodljiv, mogućnost nagiba naslona do 30 % , nagib sjedala, podešavanje naslona za ruke, papučice podesive po visini i naprijed. Sastavni dijelovi pomagala su: naslon za glavu, oslonac za ruke, sigurnosni pojas, abdukcijski klin. 
704122103071205Invalidska kolica s posebnom prilagodbom 157a, 314, 342InvacareOrto ReaInvalidska kolica s posebnom prilagodbom, Invacare – za odrasleRea Clematis (odrasli), Tom 4 Xcountry (dječja), Jacko Streeter (dječja)12, 35DA+kom.11 god.2 god.5 god.1320,38225 %IS/ISPPDSTANDARD ZA DJEČJA KOLICA: Okvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo obloženi spužvom i presvučeni tehničkom tkaninom, težina do 25 kg, oslonac za glavu, mogućnost nagiba naslona do 30 stupnjeva, papučice podesive po visini. Sastavni dijelovi pomagala: abdukcijski klin, sigurnosni pojas, naslon za glavu. STANDARD ZA KOLICA ZA ODRASLE: Okvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo obloženi spužvom i presvučeni tehničkom tkaninom, težina do 35 kg, naslon za glavu prilagodljiv, mogućnost nagiba naslona do 30 % , nagib sjedala, podešavanje naslona za ruke, papučice podesive po visini i naprijed. Sastavni dijelovi pomagala su: naslon za glavu, oslonac za ruke, sigurnosni pojas, abdukcijski klin. 
705122103071206Invalidska kolica s posebnom prilagodbom 157a, 314, 342MeyraFamaxInvalidska kolica s posebnom prilagodbom, MeyraPolaro II 1.745; Solero Light 9.02712, 35DA+kom.11 god.2 god.5 god.1339,51825 %IS/ISPPDSTANDARD ZA DJEČJA KOLICA: Okvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo obloženi spužvom i presvučeni tehničkom tkaninom, težina do 25 kg, oslonac za glavu, mogućnost nagiba naslona do 30 stupnjeva, papučice podesive po visini. Sastavni dijelovi pomagala: abdukcijski klin, sigurnosni pojas, naslon za glavu. STANDARD ZA KOLICA ZA ODRASLE: Okvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo obloženi spužvom i presvučeni tehničkom tkaninom, težina do 35 kg, naslon za glavu prilagodljiv, mogućnost nagiba naslona do 30 % , nagib sjedala, podešavanje naslona za ruke, papučice podesive po visini i naprijed. Sastavni dijelovi pomagala su: naslon za glavu, oslonac za ruke, sigurnosni pojas, abdukcijski klin. 
709122103071210Invalidska kolica s posebnom prilagodbom 157a, 314, 342Off Carr S.r.l.Karl DietzInvalidska kolica s posebnom prilagodbom, Off Carr S.r.l.MINISTAR12, 35DA+kom.11 god.2 god.5 god.1339,51825 %IS/ISPPDSTANDARD ZA DJEČJA KOLICA: Okvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo obloženi spužvom i presvučeni tehničkom tkaninom, težina do 25 kg, oslonac za glavu, mogućnost nagiba naslona do 30 stupnjeva, papučice podesive po visini. Sastavni dijelovi pomagala: abdukcijski klin, sigurnosni pojas, naslon za glavu. STANDARD ZA KOLICA ZA ODRASLE: Okvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo obloženi spužvom i presvučeni tehničkom tkaninom, težina do 35 kg, naslon za glavu prilagodljiv, mogućnost nagiba naslona do 30 % , nagib sjedala, podešavanje naslona za ruke, papučice podesive po visini i naprijed. Sastavni dijelovi pomagala su: naslon za glavu, oslonac za ruke, sigurnosni pojas, abdukcijski klin. 
710122103071211Invalidska kolica s posebnom prilagodbom 157a, 314, 342Nova OrthopedicKarl DietzInvalidska kolica s posebnom prilagodbom, Nova OrthopedicNW-3812, 35DA+kom.11 god.2 god.5 god.1339,51825 %IS/ISPPDSTANDARD ZA DJEČJA KOLICA: Okvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo obloženi spužvom i presvučeni tehničkom tkaninom, težina do 25 kg, oslonac za glavu, mogućnost nagiba naslona do 30 stupnjeva, papučice podesive po visini. Sastavni dijelovi pomagala: abdukcijski klin, sigurnosni pojas, naslon za glavu. STANDARD ZA KOLICA ZA ODRASLE: Okvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo obloženi spužvom i presvučeni tehničkom tkaninom, težina do 35 kg, naslon za glavu prilagodljiv, mogućnost nagiba naslona do 30 % , nagib sjedala, podešavanje naslona za ruke, papučice podesive po visini i naprijed. Sastavni dijelovi pomagala su: naslon za glavu, oslonac za ruke, sigurnosni pojas, abdukcijski klin. 
711122103071212Invalidska kolica s posebnom prilagodbom 157a, 314, 342ThomashilfenPlasting ortopedijaInvalidska kolica s posebnom prilagodbom, TomashilfenSwifty12, 35DA+kom.11 god.2 god.5 god.1339,51825 %IS/ISPPDSTANDARD ZA DJEČJA KOLICA: Okvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo obloženi spužvom i presvučeni tehničkom tkaninom, težina do 25 kg, oslonac za glavu, mogućnost nagiba naslona do 30 stupnjeva, papučice podesive po visini. Sastavni dijelovi pomagala: abdukcijski klin, sigurnosni pojas, naslon za glavu. STANDARD ZA KOLICA ZA ODRASLE: Okvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo obloženi spužvom i presvučeni tehničkom tkaninom, težina do 35 kg, naslon za glavu prilagodljiv, mogućnost nagiba naslona do 30 % , nagib sjedala, podešavanje naslona za ruke, papučice podesive po visini i naprijed. Sastavni dijelovi pomagala su: naslon za glavu, oslonac za ruke, sigurnosni pojas, abdukcijski klin. 
712122103071213Invalidska kolica s posebnom prilagodbom 157a, 314, 342Fumagalli S.R.l.Plasting ortopedijaInvalidska kolica s posebnom prilagodbom, Fumagalli S.r.L.Pliko; Mitico S; Mitico M12, 35DA+kom.11 god.2 god.5 god.1339,51825 %IS/ISPPDSTANDARD ZA DJEČJA KOLICA: Okvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo obloženi spužvom i presvučeni tehničkom tkaninom, težina do 25 kg, oslonac za glavu, mogućnost nagiba naslona do 30 stupnjeva, papučice podesive po visini. Sastavni dijelovi pomagala: abdukcijski klin, sigurnosni pojas, naslon za glavu. STANDARD ZA KOLICA ZA ODRASLE: Okvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo obloženi spužvom i presvučeni tehničkom tkaninom, težina do 35 kg, naslon za glavu prilagodljiv, mogućnost nagiba naslona do 30 % , nagib sjedala, podešavanje naslona za ruke, papučice podesive po visini i naprijed. Sastavni dijelovi pomagala su: naslon za glavu, oslonac za ruke, sigurnosni pojas, abdukcijski klin. 
712b122103071218Invalidska kolica s posebnom prilagodbom 157a, 314, 342VassilliPlasting ortopedijaInvalidska kolica s posebnom prilagodbom, VassilliVario plus (za odrasle)12, 35DA+kom.11 god.2 god.5 god.1339,51825 %IS/ISPPDSTANDARD ZA DJEČJA KOLICA: Okvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo obloženi spužvom i presvučeni tehničkom tkaninom, težina do 25 kg, oslonac za glavu, mogućnost nagiba naslona do 30 stupnjeva, papučice podesive po visini. Sastavni dijelovi pomagala: abdukcijski klin, sigurnosni pojas, naslon za glavu. STANDARD ZA KOLICA ZA ODRASLE: Okvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo obloženi spužvom i presvučeni tehničkom tkaninom, težina do 35 kg, naslon za glavu prilagodljiv, mogućnost nagiba naslona do 30 % , nagib sjedala, podešavanje naslona za ruke, papučice podesive po visini i naprijed. Sastavni dijelovi pomagala su: naslon za glavu, oslonac za ruke, sigurnosni pojas, abdukcijski klin. 
712d122103071220Invalidska kolica s posebnom prilagodbom 157a, 314, 342MDH sp.z.o.o.Plasting ortopedijaInvalidska kolica s posebnom prilagodbom, MDH sp.z.o.o.Junior (B verzija) – za djecu; Junior Plus – za djecu12, 35DA+kom.11 god.2 god.5 god.1339,51825 %IS/ISPPDSTANDARD ZA DJEČJA KOLICA: Okvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo obloženi spužvom i presvučeni tehničkom tkaninom, težina do 25 kg, oslonac za glavu, mogućnost nagiba naslona do 30 stupnjeva, papučice podesive po visini. Sastavni dijelovi pomagala: abdukcijski klin, sigurnosni pojas, naslon za glavu. STANDARD ZA KOLICA ZA ODRASLE: Okvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo obloženi spužvom i presvučeni tehničkom tkaninom, težina do 35 kg, naslon za glavu prilagodljiv, mogućnost nagiba naslona do 30 % , nagib sjedala, podešavanje naslona za ruke, papučice podesive po visini i naprijed. Sastavni dijelovi pomagala su: naslon za glavu, oslonac za ruke, sigurnosni pojas, abdukcijski klin. 
713122201071001Modularna dječja invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje157b, 314, 342Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaModularna dječja kolica za prilagodbu i pozicioniranje, Ottobock SE & Co. KGaAKimba Neo12, 35DA+kom.1 
3 god. 
2789,34185 %IS/ISPPDOkvir od aluminija, naslon i sjedalo obloženi spužvom i presvučeni tehničkom tkaninom. Podešavanje širine i dubine sjedišta, visine naslona za leđa, dužine potkoljenice. Podešavanje nagiba sjedišta, leđa i potkoljenice, podešavanje nagiba sjedne jedinice do 30 stupnjeva. Mehanizam za stavljanje i pomicanje sjedne jedinice/promjena smjera u kojem se kreće. Oslonac za stopala s mogućnošću odmicanja i podesiv po visini. Sastavni dijelovi pomagala: lateralna potpora s presvlakom, abdukcioni klin, naslon za glavu, pojas za trup, pelote za trup, prednji metalni štitnik, remen za stopala. Jamstveni rok za pomagalo iznosi najmanje 3 godine. 
715122201071003Modularna dječja invalidska kolica za prilagodbu i pozi
­cioniranje 157b, 314, 342
PatronOrto ReaModularna dječja kolica za prilagodbu i pozicioniranje, PatronTom 5 Streeter12, 35DA+kom.1 
3 god. 
2338,00525 %IS/ISPPDOkvir od aluminija, naslon i sjedalo obloženi spužvom i presvučeni tehničkom tkaninom. Podešavanje širine i dubine sjedišta, visine naslona za leđa, dužine potkoljenice. Podešavanje nagiba sjedišta, leđa i potkoljenice, podešavanje nagiba sjedne jedinice do 30 stupnjeva. Mehanizam za stavljanje i pomicanje sjedne jedinice/promjena smjera u kojem se kreće. Oslonac za stopala s mogućnošću odmicanja i podesiv po visini. Sastavni dijelovi pomagala: lateralna potpora s presvlakom, abdukcioni klin, naslon za glavu, pojas za trup, pelote za trup, prednji metalni štitnik, remen za stopala. Jamstveni rok za pomagalo iznosi najmanje 3 godine. 
716122201071004Modularna dječja invalidska kolica za prilagodbu i pozi
cioniranje 157b, 314, 342
ThomashilfenPlasting ortopedijaModularna dječja kolica za prilagodbu i pozicioniranje, ThomashilfenEasys12, 35DA+kom.1 
3 god. 
2789,34185 %IS/ISPPDOkvir od aluminija, naslon i sjedalo obloženi spužvom i presvučeni tehničkom tkaninom. Podešavanje širine i dubine sjedišta, visine naslona za leđa, dužine potkoljenice. Podešavanje nagiba sjedišta, leđa i potkoljenice, podešavanje nagiba sjedne jedinice do 30 stupnjeva. Mehanizam za stavljanje i pomicanje sjedne jedinice/promjena smjera u kojem se kreće. Oslonac za stopala s mogućnošću odmicanja i podesiv po visini. Sastavni dijelovi pomagala: lateralna potpora s presvlakom, abdukcioni klin, naslon za glavu, pojas za trup, pelote za trup, prednji metalni štitnik, remen za stopala. Jamstveni rok za pomagalo iznosi najmanje 3 godine. 
717122201071005Modularna dječja invalidska kolica za prilagodbu i pozi
cioniranje 157b, 314, 342
OrmesaBauerfeindModularna dječja kolica za prilagodbu i pozicioniranje, OrmesaBUG kolica (sa sjedalom i osnovicom na 4 kotača 869)12, 35DA+kom.1 
3 god. 
2789,34185 %IS/ISPPDOkvir od aluminija, naslon i sjedalo obloženi spužvom i presvučeni tehničkom tkaninom. Podešavanje širine i dubine sjedišta, visine naslona za leđa, dužine potkoljenice. Podešavanje nagiba sjedišta, leđa i potkoljenice, podešavanje nagiba sjedne jedinice do 30 stupnjeva. Mehanizam za stavljanje i pomicanje sjedne jedinice/promjena smjera u kojem se kreće. Oslonac za stopala s mogućnošću odmicanja i podesiv po visini. Sastavni dijelovi pomagala: lateralna potpora s presvlakom, abdukcioni klin, naslon za glavu, pojas za trup, pelote za trup, prednji metalni štitnik, remen za stopala. Jamstveni rok za pomagalo iznosi najmanje 3 godine. 
718122103071301Invalidska kolica s posebnom prilagodbom
sjedišta 158, 314, 342
BISCHOFF & BISCHOFFOrto ReaInvalidska kolica s posebnom prilagodbom sjedišta, InvacareRea Base12, 39NEkom.11 god.2 god.5 god.6168,75555 %ISSP, LJKolica se sastoje od čeličnog ili aluminijskog podvozja i individualnog sjedišta za korisnike s posebnom prilagodbom, bez ograničenja na težinu kolica zbog individualne izrade sjedišta. Podvozje za sjedni sustav mora sadržavati: aluiminijski ili čelični okvir, naslon za glavu-prilagodljiv, mogućnost nagiba naslona do 30°, oslonac za ruke, papučice podesive po visini i naprijed, prednje i zadnje kotače s gumama, anti-tip protiv prevrtanja, siguronosni kotač, siguronosni pojas, abdukcioni klin, prilagodnik za spajanje sa sjednim sustavom, kočnice, remen za stopala, rukohvat za guranje. Jamstveni rok: minimalno 12 mjeseci. 
719122103071302Invalidska kolica s posebnom prilagodbom
sjedišta 158, 314, 342
MeyraFamaxInvalidska kolica s posebnom prilagodbom sjedišta, MeyraMotivo 2.25112, 39NEkom.11 god.2 god.5 god.5640,00005 %ISSP, LJKolica se sastoje od čeličnog ili aluminijskog podvozja i individualnog sjedišta za korisnike s posebnom prilagodbom, bez ograničenja na težinu kolica zbog individualne izrade sjedišta. Podvozje za sjedni sustav mora sadržavati: aluiminijski ili čelični okvir, naslon za glavu-prilagodljiv, mogućnost nagiba naslona do 30°, oslonac za ruke, papučice podesive po visini i naprijed, prednje i zadnje kotače s gumama, anti-tip protiv prevrtanja, siguronosni kotač, siguronosni pojas, abdukcioni klin, prilagodnik za spajanje sa sjednim sustavom, kočnice, remen za stopala, rukohvat za guranje. Jamstveni rok: minimalno 12 mjeseci. 
720122103071303Invalidska kolica s posebnom prilagodbom
sjedišta 158, 314, 342
Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaInvalidska kolica s posebnom prilagodbom sjedišta, Ottobock SE & Co. KGaADiscovery + Shape; Dino + Shape12, 39NEkom.11 god.2 god.5 god.6160,00005 %ISSP, LJKolica se sastoje od čeličnog ili aluminijskog podvozja i individualnog sjedišta za korisnike s posebnom prilagodbom, bez ograničenja na težinu kolica zbog individualne izrade sjedišta. Podvozje za sjedni sustav mora sadržavati: aluiminijski ili čelični okvir, naslon za glavu-prilagodljiv, mogućnost nagiba naslona do 30°, oslonac za ruke, papučice podesive po visini i naprijed, prednje i zadnje kotače s gumama, anti-tip protiv prevrtanja, siguronosni kotač, siguronosni pojas, abdukcioni klin, prilagodnik za spajanje sa sjednim sustavom, kočnice, remen za stopala, rukohvat za guranje. Jamstveni rok: minimalno 12 mjeseci. 
720b122103071305Invalidska kolica s posebnom prilagodbom
sjedišta 158, 314, 342
Pro Medicare s.r.l.Plasting ortopedijaInvalidska kolica s posebnom prilagodbom sjedišta, Pro Medicare s.r.l.Ermes Gio; Versa Titi12, 39NEkom.11 god.2 god.5 god.5350,00005 %ISSP, LJKolica se sastoje od čeličnog ili aluminijskog podvozja i individualnog sjedišta za korisnike s posebnom prilagodbom, bez ograničenja na težinu kolica zbog individualne izrade sjedišta. Podvozje za sjedni sustav mora sadržavati: aluiminijski ili čelični okvir, naslon za glavu-prilagodljiv, mogućnost nagiba naslona do 30°, oslonac za ruke, papučice podesive po visini i naprijed, prednje i zadnje kotače s gumama, anti-tip protiv prevrtanja, siguronosni kotač, siguronosni pojas, abdukcioni klin, prilagodnik za spajanje sa sjednim sustavom, kočnice, remen za stopala, rukohvat za guranje. Jamstveni rok: minimalno 12 mjeseci. 
721122106071401Dječja standardna invalidska
kolica 157, 314, 342
Sunrise medicalBauerfeindDječja standardna invalidska kolica, Sunrise medicalFriend12, 35DA+kom.12 god.2 god. 
798,62715 %ISSP, LJOkvir od aluminija, naslon i sjedalo od tehničke tkanine, težina do 15 kg (minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivim po visini s čičak trakom, širina sjedišta do 38 cm, visina sjedišta do 46 cm od poda. 
722122106071402Dječja standardna invalidska
kolica 157, 314, 342
InvacareOrto ReaDječja standardna invalidska kolica, InvacareAction Junior12, 35DA+kom.12 god.2 god. 
764,40025 %ISSP, LJOkvir od aluminija, naslon i sjedalo od tehničke tkanine, težina do 15 kg (minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivim po visini s čičak trakom, širina sjedišta do 38 cm, visina sjedišta do 46 cm od poda. 
723122106071403Dječja standardna invalidska
kolica 157, 314, 342
Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaDječja standardna invalidska kolica, Ottobock SE & Co. KGaAStart Junior, 480F53=6000012, 35DA+kom.12 god.2 god. 
798,62715 %ISSP, LJOkvir od aluminija, naslon i sjedalo od tehničke tkanine, težina do 15 kg (minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivim po visini s čičak trakom, širina sjedišta do 38 cm, visina sjedišta do 46 cm od poda. 
724122106071404Dječja standardna invalidska
kolica 157, 314, 342
Nova OrthopedicKarl DietzDječja standardna invalidska kolica, Nova OrthopedicNW-05 Wizard (Timo)12, 35DA+kom.12 god.2 god. 
798,62715 %ISSP, LJOkvir od aluminija, naslon i sjedalo od tehničke tkanine, težina do 15 kg (minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivim po visini s čičak trakom, širina sjedišta do 38 cm, visina sjedišta do 46 cm od poda. 
725122106071405Dječja standardna invalidska
kolica157, 314, 342
Off Carr S.r.l.Karl DietzDječja standardna invalidska kolica, Off Carr S.r.l.CHILDREN12, 35DA+kom.12 god.2 god. 
798,62715 %ISSP, LJOkvir od aluminija, naslon i sjedalo od tehničke tkanine, težina do 15 kg (minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivim po visini s čičak trakom, širina sjedišta do 38 cm, visina sjedišta do 46 cm od poda. 
726122106071406Dječja standardna invalidska
kolica157, 314, 342
VassilliPlasting ortopedijaDječja standardna invalidska kolica, VassilliEvolution light Junior12, 35DA+kom.12 god.2 god. 
798,62715 %ISSP, LJOkvir od aluminija, naslon i sjedalo od tehničke tkanine, težina do 15 kg (minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivim po visini s čičak trakom, širina sjedišta do 38 cm, visina sjedišta do 46 cm od poda. 
727122106071501Dječja aktivna invalidska
kolica159, 314, 342
Sunrise medicalBauerfeindDječja aktivna invalidska kolica, Sunrise MedicalYoungster12, 35DA+kom.11 god.2 god. 
1725,00005 %IS/ISPPDOkvir od aluminija ili od druge lake legure, sjedalo i naslon od tehničke tkanine, težina do 11 kg s papučicama podesivih po visini s čičak trakom za stopala, širina sjedišta do 36 cm, sjedište od poda visine do 46 cm, mogućnost skidanja zadnjih kotača bez alata. Pogon kolica duplim obručima. 
729122106071503Dječja aktivna invalidska
kolica159, 314, 342
MeyraFamaxDječja aktivna invalidska kolica, MeyraAvanti 1.73612, 35DA+kom.11 god.2 god. 
1761,53005 %IS/ISPPDOkvir od aluminija ili od druge lake legure, sjedalo i naslon od tehničke tkanine, težina do 11 kg s papučicama podesivih po visini s čičak trakom za stopala, širina sjedišta do 36 cm, sjedište od poda visine do 46 cm, mogućnost skidanja zadnjih kotača bez alata. Pogon kolica duplim obručima. 
730122106071504Dječja aktivna invalidska
kolica159, 314, 342
Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaDječja aktivna invalidska kolica, Ottobock SE & Co. KGaAAvantgarde Teen 2, 480F45=3000012, 35DA+kom.11 god.2 god. 
1761,54175 %IS/ISPPDOkvir od aluminija ili od druge lake legure, sjedalo i naslon od tehničke tkanine, težina do 11 kg s papučicama podesivih po visini s čičak trakom za stopala, širina sjedišta do 36 cm, sjedište od poda visine do 46 cm, mogućnost skidanja zadnjih kotača bez alata. Pogon kolica duplim obručima. 
731122106071505Dječja aktivna invalidska
kolica159, 314, 342
Off Carr S.r.l.Karl DietzDječja aktivna invalidska kolica, Off Carr S.r.l.CHILDREN 300012, 35DA+kom.11 god.2 god. 
1761,54175 %IS/ISPPDOkvir od aluminija ili od druge lake legure, sjedalo i naslon od tehničke tkanine, težina do 11 kg s papučicama podesivih po visini s čičak trakom za stopala, širina sjedišta do 36 cm, sjedište od poda visine do 46 cm, mogućnost skidanja zadnjih kotača bez alata. Pogon kolica duplim obručima. 
732122106071506Dječja aktivna invalidska kolica 159, 314, 342VassilliPlasting ortopedijaDječja aktivna invalidska kolica, VassilliBaby Evolution12, 35DA+kom.11 god.2 god. 
1755,00005 %IS/ISPPDOkvir od aluminija ili od druge lake legure, sjedalo i naslon od tehničke tkanine, težina do 11 kg s papučicama podesivih po visini s čičak trakom za stopala, širina sjedišta do 36 cm, sjedište od poda visine do 46 cm, mogućnost skidanja zadnjih kotača bez alata. Pogon kolica duplim obručima. 
733122104071601Elektromotorna invalidska
kolica 160, 314
Sunrise medicalBauerfeindElektromotorna invalidska kolica, Sunrise MedicalRumba (za odrasle)12, 39DA+kom.1 
2 god.5 god.2934,66735 %IS/ISPPDOkvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo od tehničke tkanine, do 85 kg težine s akumulatorom, podesivi naslon, mogućnost uspona od minimalno 15 % za odrasle, i minimalno 10 % za djecu, širina sjedala do 50 cm, s gel baterijom od 30 Ah za dječja i od 40 do 50 Ah za odrasle, punjač za bateriju. Za težinu osobe do 120 kg. 
735122104071603Elektromotorna invalidska
kolica 160, 314
MeyraFamaxElektromotorna invalidska kolica, MeyraClever 9.50612, 39DA+kom.1 
2 god.5 god.2934,66735 %IS/ISPPDOkvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo od tehničke tkanine, do 85 kg težine s akumulatorom, podesivi naslon, mogućnost uspona od minimalno 15 % za odrasle, i minimalno 10 % za djecu, širina sjedala do 50 cm, s gel baterijom od 30 Ah za dječja i od 40 do 50 Ah za odrasle, punjač za bateriju. Za težinu osobe do 120 kg. 
736122104071604Elektromotorna invalidska
kolica 160, 314
Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaElektromotorna invalidska kolica, Ottobock SE & Co. KGaAB400 light, 490E65=00000; Skippi, 490E55=0000012, 39DA+kom.1 
2 god.5 god.2934,66735 %IS/ISPPDOkvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo od tehničke tkanine, do 85 kg težine s akumulatorom, podesivi naslon, mogućnost uspona od minimalno 15 % za odrasle, i minimalno 10 % za djecu, širina sjedala do 50 cm, s gel baterijom od 30 Ah za dječja i od 40 do 50 Ah za odrasle, punjač za bateriju. Za težinu osobe do 120 kg. 
736a122104071606Elektromotorna invalidska
kolica 160, 314
Dietz GmbHKarl DietzElektromotorna invalidska kolica, Dietz GmbHMINKO12, 39DA+kom.1 
2 god.5 god.2829,85775 %IS/ISPPDOkvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo od tehničke tkanine, do 85 kg težine s akumulatorom, podesivi naslon, mogućnost uspona od minimalno 15 % za odrasle, i minimalno 10 % za djecu, širina sjedala do 50 cm, s gel baterijom od 30 Ah za dječja i od 40 do 50 Ah za odrasle, punjač za bateriju. Za težinu osobe do 120 kg. 
736b122104071607Elektromotorna invalidska
kolica 160, 314
MDH sp.z.o.o.Plasting ortopedijaElektromotorna invalidska kolica, MDH sp.z.o.o.Limber12, 39DA+kom.1 
2 god.5 god.2720,00005 %IS/ISPPDOkvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo od tehničke tkanine, do 85 kg težine s akumulatorom, podesivi naslon, mogućnost uspona od minimalno 15 % za odrasle, i minimalno 10 % za djecu, širina sjedala do 50 cm, s gel baterijom od 30 Ah za dječja i od 40 do 50 Ah za odrasle, punjač za bateriju. Za težinu osobe do 120 kg. 
742180942071701Jastuk za kolica 161Sunrise medicalBauerfeindJastuk za kolica, Sunrise medicalJay Basic12, 35NEkom.12 god.2 god.3 god.53,25615 %ISSP, LJVisokoelastična spužva presvučena tekstilnom tkaninom ili paropropusnom nepromočivom navlakom. Protuklizajuća podloga ili čičak. Minimalna debljina 5 cm. 
745180942071704Jastuk za kolica 161VicairOrto ReaJastuk za kolica, VicairEuro-Foam12, 35NEkom.12 god.2 god.3 god.53,25615 %ISSP, LJVisokoelastična spužva presvučena tekstilnom tkaninom ili paropropusnom nepromočivom navlakom. Protuklizajuća podloga ili čičak. Minimalna debljina 5 cm. 
747180942071706Jastuk za kolica 161BISCHOFF & BISCHOFFSalvusJastuk za kolica, BISCHOFF & BISCHOFFSEAT CUSHION12, 35NEkom.12 god.2 god.3 god.53,25615 %ISSP, LJVisokoelastična spužva presvučena tekstilnom tkaninom ili paropropusnom nepromočivom navlakom. Protuklizajuća podloga ili čičak. Minimalna debljina 5 cm. 
749180942071708Jastuk za kolica 161Dietz GmbHKarl DietzJastuk za kolica, Dietz GmbHSito Standard12, 35NEkom.12 god.2 god.3 god.53,25615 %ISSP, LJVisokoelastična spužva presvučena tekstilnom tkaninom ili paropropusnom nepromočivom navlakom. Protuklizajuća podloga ili čičak. Minimalna debljina 5 cm. 
750180942071709Jastuk za kolica 161MDH sp.z.o.o.PAR MAR; Nova ortopedija; Plasting ortopedijaJastuk za kolica, MDH sp.z.o.o.ANTI-BEDSORE CUSHION DRVCT12, 35NEkom.12 god.2 god.3 god.53,25615 %ISSP, LJVisokoelastična spužva presvučena tekstilnom tkaninom ili paropropusnom nepromočivom navlakom. Protuklizajuća podloga ili čičak. Minimalna debljina 5 cm. 
750b180942071711Jastuk za kolica 161Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaJastuk za kolica, Ottobock SE & Co. KGaALivo12, 35NEkom.12 god.2 god.3 god.53,25615 %ISSP, LJVisokoelastična spužva presvučena tekstilnom tkaninom ili paropropusnom nepromočivom navlakom. Protuklizajuća podloga ili čičak. Minimalna debljina 5 cm. 
754122421071804Vanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon 102, 314InvacareOrto ReaVanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon, InvacareTyres for manule wheel-chairs145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.11,081825 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
755122421071805Vanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon 102, 314MeyraFamaxVanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon, MeyraVanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.11,081825 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
757122421071807Vanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon 102, 314Dietz GmbHKarl DietzVanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon, Dietz GmbHoriginal prema modelu145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.11,081825 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
758122421071808Vanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon 102, 314Nova OrthopedicKarl DietzVanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon, Nova Orthopedicoriginal prema modelu145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.11,081825 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
759122421071809Vanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon 102, 314Maxhealth CorporationKarl DietzVanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon, Maxhealth Corporationoriginal prema modelu145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.11,081825 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
761122421071811Vanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon 102, 314Off Carr S.r.l.Karl DietzVanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon, Off Carr S.r.l.original prema modelu145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.11,081825 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
762122421071812Vanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon 102, 314Fumagalli S.R.l.Plasting ortopedijaVanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon, Fumagalli S.r.L.original prema modelu145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.11,081825 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
764122421071814Vanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon 102, 314VassilliPlasting ortopedijaVanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon, Vassillioriginal prema modelu145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.11,081825 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
766122421071816Vanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon 102, 314Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaVanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon, Ottobock SE & Co. KGaAoriginal prema modelu Start M145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.11,081825 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
766c122421071819Vanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon 102, 314VassilliPlasting ortopedijaVanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon, Vassillioriginal prema modelu, Vario plus (za odrasle)145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.10,176925 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
766d122421071820Vanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon 102, 314MDH sp.z.o.o.Plasting ortopedijaVanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon, MDH sp.z.o.o.original prema modelu, Junior/Junior Plus145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.11,081825 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
766e122421071821Vanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon 102, 314MDH sp.z.o.o.Plasting ortopedijaVanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon, MDH sp.z.o.o.original prema modelu, Solid Plus/Forte Plus/Cameleon145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.10,743625 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
770122421071904Vanjska guma prednja kolica na ručni pogon 102, 314InvacareOrto ReaVanjska guma prednja kolica na ručni pogon, InvacareTyres for manule wheel-chairs145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.9,950225 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
771122421071905Vanjska guma prednja kolica na ručni pogon 102, 314MeyraFamaxVanjska guma prednja kolica na ručni pogon, MeyraVanjska guma prednja kolica na ručni pogon145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.9,950225 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
773122421071907Vanjska guma prednja kolica na ručni pogon 102, 314Dietz GmbHKarl DietzVanjska guma prednja kolica na ručni pogon, Dietz GmbHoriginal prema modelu145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.9,950225 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
774122421071908Vanjska guma prednja kolica na ručni pogon 102, 314Nova OrthopedicKarl DietzVanjska guma prednja kolica na ručni pogon, Nova Orthopedicoriginal prema modelu145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.9,950225 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
775122421071909Vanjska guma prednja kolica na ručni pogon 102, 314Maxhealth CorporationKarl DietzVanjska guma prednja kolica na ručni pogon, Maxhealth Corporationoriginal prema modelu145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.9,950225 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
777122421071911Vanjska guma prednja kolica na ručni pogon 102, 314Off Carr S.r.l.Karl DietzVanjska guma prednja kolica na ručni pogon, Off Carr S.r.l.original prema modelu145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.9,950225 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
779122421071913Vanjska guma prednja kolica na ručni pogon 102, 314VassilliPlasting ortopedijaVanjska guma prednja kolica na ručni pogon, Vassillioriginal prema modelu145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.9,950225 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
781122421071915Vanjska guma prednja kolica na ručni pogon 102, 314Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaVanjska guma prednja kolica na ručni pogon, Ottobock SE & Co. KGaAoriginal prema modelu Start M145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.9,950225 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
781c122421071918Vanjska guma prednja kolica na ručni pogon 102, 314VassilliPlasting ortopedijaVanjska guma prednja kolica na ručni pogon, Vassillioriginal prema modelu, Vario plus (za odrasle)145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.9,136425 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
781d122421071919Vanjska guma prednja kolica na ručni pogon 102, 314MDH sp.z.o.o.Plasting ortopedijaVanjska guma prednja kolica na ručni pogon, MDH sp.z.o.o.original prema modelu, Junior/Junior Plus145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.9,950225 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
781e122421071920Vanjska guma prednja kolica na ručni pogon 102, 314MDH sp.z.o.o.Plasting ortopedijaVanjska guma prednja kolica na ručni pogon, MDH sp.z.o.o.original prema modelu, Solid Plus/Forte Plus/Cameleon145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.9,645425 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
785122421072004Zračnica zadnja, kolica na ručni pogon 102, 314InvacareOrto ReaZračnica zadnja, kolica na ručni pogon, InvacareTubes for manule wheel-chairs145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.4,427925 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
786122421072005Zračnica zadnja, kolica na ručni pogon 102, 314MeyraFamaxZračnica zadnja, kolica na ručni pogon, MeyraZračnica zadnja, kolica na ručni pogon145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.4,427925 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
788122421072007Zračnica zadnja, kolica na ručni pogon 102, 314Dietz GmbHKarl DietzZračnica zadnja, kolica na ručni pogon, Dietz GmbHoriginal prema modelu145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.4,427925 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
789122421072008Zračnica zadnja, kolica na ručni pogon 102, 314Nova OrthopedicKarl DietzZračnica zadnja, kolica na ručni pogon, Nova Orthopedicoriginal prema modelu145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.4,427925 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
790122421072009Zračnica zadnja, kolica na ručni pogon 102, 314Maxhealth CorporationKarl DietzZračnica zadnja, kolica na ručni pogon, Maxhealth Corporationoriginal prema modelu145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.4,427925 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
792122421072011Zračnica zadnja, kolica na ručni pogon 102, 314Off Carr S.r.l.Karl DietzZračnica zadnja, kolica na ručni pogon, Off Carr S.r.l.original prema modelu145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.4,427925 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
793122421072012Zračnica zadnja, kolica na ručni pogon 102, 314Fumagalli S.R.l.Plasting ortopedijaZračnica zadnja, kolica na ručni pogon, Fumagalli S.r.L.original prema modelu145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.4,427925 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
795122421072014Zračnica zadnja, kolica na ručni pogon 102, 314VassilliPlasting ortopedijaZračnica zadnja, kolica na ručni pogon, Vassillioriginal prema modelu145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.4,427925 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
797122421072016Zračnica zadnja, kolica na ručni pogon 102, 314Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaZračnica zadnja, kolica na ručni pogon, Ottobock SE & Co. KGaAoriginal prema modelu Start M145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.4,427925 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
797c122421072019Zračnica zadnja, kolica na ručni pogon 102, 314VassilliPlasting ortopedijaZračnica zadnja, kolica na ručni pogon, Vassillioriginal prema modelu, Vario plus (za odrasle)145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.4,065625 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
797d122421072020Zračnica zadnja, kolica na ručni pogon 102, 314MDH sp.z.o.o.Plasting ortopedijaZračnica zadnja, kolica na ručni pogon, MDH sp.z.o.o.original prema modelu, Junior/Junior Plus145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.4,427925 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
797e122421072021Zračnica zadnja, kolica na ručni pogon 102, 314MDH sp.z.o.o.Plasting ortopedijaZračnica zadnja, kolica na ručni pogon, MDH sp.z.o.o.original prema modelu, Solid Plus/Forte Plus/Cameleon145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.4,292325 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
802122421072105Zračnica prednja, kolica na ručni pogon 102, 314MeyraFamaxZračnica prednja, kolica na ručni pogon, MeyraZračnica prednja, kolica na ručni pogon145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.4,539425 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
804122421072107Zračnica prednja, kolica na ručni pogon 102, 314Dietz GmbHKarl DietzZračnica prednja, kolica na ručni pogon, Dietz GmbHoriginal prema modelu145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.4,539425 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
805122421072108Zračnica prednja, kolica na ručni pogon 102, 314Nova OrthopedicKarl DietzZračnica prednja, kolica na ručni pogon, Nova Orthopedicoriginal prema modelu145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.4,539425 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
806122421072109Zračnica prednja, kolica na ručni pogon 102, 314Maxhealth CorporationKarl DietzZračnica prednja, kolica na ručni pogon, Maxhealth Corporationoriginal prema modelu145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.4,539425 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
808122421072111Zračnica prednja, kolica na ručni pogon 102, 314Off Carr S.r.l.Karl DietzZračnica prednja, kolica na ručni pogon, Off Carr S.r.l.original prema modelu145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.4,539425 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
810122421072113Zračnica prednja, kolica na ručni pogon 102, 314VassilliPlasting ortopedijaZračnica prednja, kolica na ručni pogon, Vassillioriginal prema modelu145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.4,539425 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
812122421072115Zračnica prednja, kolica na ručni pogon 102, 314Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaZračnica prednja, kolica na ručni pogon, Ottobock SE & Co. KGaAoriginal prema modelu Start M145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.4,539425 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
812c122421072118Zračnica prednja, kolica na ručni pogon 102, 314VassilliPlasting ortopedijaZračnica prednja, kolica na ručni pogon, Vassillioriginal prema modelu, Vario plus (za odrasle)145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.4,167825 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
812d122421072119Zračnica prednja, kolica na ručni pogon 102, 314MDH sp.z.o.o.Plasting ortopedijaZračnica prednja, kolica na ručni pogon, Mdh sp.z.o.o.original prema modelu, Junior/Junior Plus145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.4,539425 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
812e122421072120Zračnica prednja, kolica na ručni pogon 102, 314MDH sp.z.o.o.Plasting ortopedijaZračnica prednja, kolica na ručni pogon, Mdh sp.z.o.o.original prema modelu, Solid Plus/Forte Plus/Cameleon145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.4,400125 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
816122421072204Puna guma prednja, kolica na ručni pogon 102, 314InvacareOrto ReaPuna guma prednja, kolica na ručni pogon, InvacarePU-Tyres145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.16,520825 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
817122421072205Puna guma prednja, kolica na ručni pogon 102, 314MeyraFamaxPuna guma prednja, kolica na ručni pogon, MeyraPuna guma prednja, kolica na ručni pogon145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.17,655825 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
818122421072206Puna guma prednja, kolica na ručni pogon 102, 314BISCHOFF & BISCHOFFSalvusPuna guma prednja, kolica na ručni pogon, BISCHOFF & BISCHOFFRAD 6«145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.17,655825 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
820122421072208Puna guma prednja, kolica na ručni pogon 102, 314Dietz GmbHKarl DietzPuna guma prednja, kolica na ručni pogon, Dietz GmbHoriginal prema modelu145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.17,655825 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
821122421072209Puna guma prednja, kolica na ručni pogon 102, 314Nova OrthopedicKarl DietzPuna guma prednja, kolica na ručni pogon, Nova Orthopedicoriginal prema modelu145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.17,655825 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
822122421072210Puna guma prednja, kolica na ručni pogon 102, 314Maxhealth CorporationKarl DietzPuna guma prednja, kolica na ručni pogon, Maxhealth Corporationoriginal prema modelu145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.17,655825 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
824122421072212Puna guma prednja, kolica na ručni pogon 102, 314Off Carr S.r.l.Karl DietzPuna guma prednja, kolica na ručni pogon, Off Carr S.r.l.original prema modelu145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.17,655825 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
825122421072213Puna guma prednja, kolica na ručni pogon 102, 314ThomashilfenPlasting ortopedijaPuna guma prednja, kolica na ručni pogon, TomashilfenOriginal prema modelu145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.17,655825 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
826122421072214Puna guma prednja, kolica na ručni pogon 102, 314Fumagalli S.R.l.Plasting ortopedijaPuna guma prednja, kolica na ručni pogon, Fumagalli S.r.L.Original prema modelu145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.17,655825 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
828122421072219Puna guma prednja, kolica na ručni pogon 102, 314VassilliPlasting ortopedijaPuna guma prednja, kolica na ručni pogon, VassilliOriginal prema modelu145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.17,655825 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
830122421072221Puna guma prednja, kolica na ručni pogon 102, 314Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaPuna guma prednja, kolica na ručni pogon, Ottobock SE & Co. KGaAoriginal prema modelu Start M145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.17,655825 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
830c122421072224Puna guma prednja, kolica na ručni pogon 102, 314VassilliPlasting ortopedijaPuna guma prednja, kolica na ručni pogon, Vassillioriginal prema modelu, Vario plus (za odrasle)145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.16,214025 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
830d122421072225Puna guma prednja, kolica na ručni pogon 102, 314MDH sp.z.o.o.Plasting ortopedijaPuna guma prednja, kolica na ručni pogon, MDH sp.z.o.o.original prema modelu, Junior/Junior Plus145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.17,655825 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
830e122421072226Puna guma prednja, kolica na ručni pogon 102, 314MDH sp.z.o.o.Plasting ortopedijaPuna guma prednja, kolica na ručni pogon, MDH sp.z.o.o.original prema modelu, Solid Plus/Forte Plus/Cameleon145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.17,115125 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
831122421073001Puna guma prednja, modularna dječja invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje 102, 314Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaPuna guma prednja, modularna dječja invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje, Ottobock SE & Co. KGaAPuna guma prednja, modularna dječja Kimba invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje (KF02/KF03; KF02/KF04)145NEkom.do 2 
1,5 god. 
50,312425 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
833122421073003Puna guma prednja, modularna dječja invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje 102, 314PatronOrto ReaPuna guma prednja, modularna dječja invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje, PatronPuna guma prednja, modularna dječja Tom 5 Streeter invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje (original prema modelu)145NEkom.do 2 
1,5 god. 
48,515425 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
834122421073004Puna guma prednja, modularna dječja invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje 102, 314ThomashilfenPlasting ortopedijaPuna guma prednja, modularna dječja invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje, ThomashilfenPuna guma prednja, modularna dječja invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje Easys145NEkom.do 2 
1,5 god. 
50,312425 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
835122421073005Puna guma prednja, modularna dječja invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje 102, 314OrmesaBauerfeindPuna guma prednja, modularna dječja invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje, OrmesaPuna guma prednja, modularna dječja BUG invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje145NEkom.do 2 
1,5 god. 
50,312425 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
838122421072303Puna guma zadnja kolica na ručni pogon 102, 314InvacareOrto ReaPuna guma zadnja kolica na ručni pogon, InvacarePU-Tyres145NEkom.do 22 god.2 god.2 god.27,743525 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
839122421072304Puna guma zadnja kolica na ručni pogon 102, 314MeyraFamaxPuna guma zadnja kolica na ručni pogon, MeyraPuna guma zadnja kolica na ručni pogon145NEkom.do 22 god.2 god.2 god.27,743525 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
840122421072305Puna guma zadnja kolica na ručni pogon 102, 314BISCHOFF & BISCHOFFSalvusPuna guma zadnja kolica na ručni pogon, BISCHOFF & BISCHOFFRAD 24«145NEkom.do 22 god.2 god.2 god.27,743525 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
842122421072307Puna guma zadnja kolica na ručni pogon 102, 314Dietz GmbHKarl DietzPuna guma zadnja kolica na ručni pogon, Dietz GmbHoriginal prema modelu145NEkom.do 22 god.2 god.2 god.27,743525 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
843122421072308Puna guma zadnja kolica na ručni pogon 102, 314Nova OrthopedicKarl DietzPuna guma zadnja kolica na ručni pogon, Nova Orthopedicoriginal prema modelu145NEkom.do 22 god.2 god.2 god.27,743525 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
844122421072309Puna guma zadnja kolica na ručni pogon 102, 314Maxhealth CorporationKarl DietzPuna guma zadnja kolica na ručni pogon, Maxhealth Corporationoriginal prema modelu145NEkom.do 22 god.2 god.2 god.27,743525 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
846122421072311Puna guma zadnja kolica na ručni pogon 102, 314Off Carr S.r.l.Karl DietzPuna guma zadnja kolica na ručni pogon, Off Carr S.r.l.original prema modelu145NEkom.do 22 god.2 god.2 god.27,743525 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
847122421072312Puna guma zadnja kolica na ručni pogon 102, 314ThomashilfenPlasting ortopedijaPuna guma zadnja kolica na ručni pogon, Tomashilfenoriginal prema modelu145NEkom.do 22 god.2 god.2 god.27,743525 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
848122421072313Puna guma zadnja kolica na ručni pogon 102, 314Fumagalli S.R.l.Plasting ortopedijaPuna guma zadnja kolica na ručni pogon, Fumagalli S.r.L.original prema modelu145NEkom.do 22 god.2 god.2 god.27,743525 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
852122421072320Puna guma zadnja kolica na ručni pogon 102, 314Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaPuna guma zadnja kolica na ručni pogon, Ottobock SE & Co. KGaAoriginal prema modelu Start M145NEkom.do 22 god.2 god.2 god.27,743525 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
852c122421072323Puna guma zadnja kolica na ručni pogon 102, 314VassilliPlasting ortopedijaPuna guma zadnja kolica na ručni pogon, Vassillioriginal prema modelu, Vario plus (za odrasle)145NEkom.do 22 god.2 god.2 god.25,478625 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
852d122421072324Puna guma zadnja kolica na ručni pogon 102, 314MDH sp.z.o.o.Plasting ortopedijaPuna guma zadnja kolica na ručni pogon, MDH sp.z.o.o.original prema modelu, Junior/Junior Plus145NEkom.do 22 god.2 god.2 god.27,743525 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
852e122421072325Puna guma zadnja kolica na ručni pogon 102, 314MDH sp.z.o.o.Plasting ortopedijaPuna guma zadnja kolica na ručni pogon, MDH sp.z.o.o.original prema modelu, Solid Plus/Forte Plus/Cameleon145NEkom.do 22 god.2 god.2 god.26,894425 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
853122421074001Puna guma zadnja, modularna dječja invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje 102, 314Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaPuna guma zadnja, modularna dječja invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje, Ottobock SE & Co. KGaAPuna guma zadnja, modularna dječja Kimba invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje (KF01/KG01/KF03; KF01/KG01/KF04)145NEkom.do 2 
1,5 god. 
64,800125 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
855122421074003Puna guma zadnja, modularna dječja invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje 102, 314PatronOrto ReaPuna guma zadnja, modularna dječja invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje, PatronPuna guma zadnja, modularna dječja Tom 5 Streeter invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje (original prema modelu)145NEkom.do 2 
1,5 god. 
64,800125 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
856122421074004Puna guma zadnja, modularna dječja invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje 102, 314ThomashilfenPlasting ortopedijaPuna guma zadnja, modularna dječja invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje, ThomashilfenPuna guma zadnja, modularna dječja invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje Easys145NEkom.do 2 
1,5 god. 
64,800125 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
857122421074005Puna guma zadnja, modularna dječja invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje 102, 314OrmesaBauerfeindPuna guma zadnja, modularna dječja invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje, OrmesaPuna guma zadnja, modularna dječja BUG invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje145NEkom.do 2 
1,5 god. 
64,800125 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
860122421072403Set guma za elektromotorna kolica 102, 314MeyraFamaxSet guma za elektromotorna kolica, MeyraSet guma za elektromotorna kolica149NEkom.plet11 god.1 god.1 god178,453825 %ISSP, LJSet guma. 4 gume i 4 zračnice. 
862122421072405Set guma za elektromotorna kolica 102, 314Dietz GmbHKarl DietzSet guma za elektromotorna kolica, Dietz GmbHoriginal prema modelu149NEkom.plet11 god.1 god.1 god178,453825 %ISSP, LJSet guma. 4 gume i 4 zračnice. 
863122421072406Set guma za elektromotorna kolica 102, 314Nova OrthopedicKarl DietzSet guma za elektromotorna kolica, Nova Orthopedicoriginal prema modelu149NEkom.plet11 god.1 god.1 god178,453825 %ISSP, LJSet guma. 4 gume i 4 zračnice. 
864122421072407Set guma za elektromotorna kolica 102, 314Maxhealth CorporationKarl DietzSet guma za elektromotorna kolica, Maxhealth Corporationoriginal prema modelu149NEkom.plet11 god.1 god.1 god178,453825 %ISSP, LJSet guma. 4 gume i 4 zračnice. 
866122421072409Set guma za elektromotorna kolica 102, 314Off Carr S.r.l.Karl DietzSet guma za elektromotorna kolica, Off Carr S.r.l.original prema modelu149NEkom.plet11 god.1 god.1 god178,453825 %ISSP, LJSet guma. 4 gume i 4 zračnice. 
866a122421072410Set guma za elektromotorna kolica 102, 314Dietz GmbHKarl DietzSet guma za elektromotorna kolica, Dietz GmbHSet guma za elektromotorna kolica, MINKO149NEkom.plet11 god.1 god.1 god172,990925 %ISSP, LJSet guma. 4 gume i 4 zračnice. 
866b122421072411Set guma za elektromotorna kolica 102, 314MDH sp.z.o.o.Plasting ortopedijaSet guma za elektromotorna kolica, MDH sp.z.o.o.Set guma za elektromotorna kolica, Limber149NEkom.plet11 god.1 god.1 god172,990925 %ISSP, LJSet guma. 4 gume i 4 zračnice. 
883122418072601Kočnica za aktivna kolica 102, 314Sunrise medicalBauerfeindKočnica za aktivna kolica, Sunrise Medical104216-001; 104216-002; 760761050; 760861050145NEkom.do 22 god.2 god.2 god80,30415 %ISSP, LJOriginal. Rezervni dio. 
886122418072604Kočnica za aktivna kolica 102, 314MeyraFamaxKočnica za aktivna kolica, MeyraKočnica za aktivna kolica145NEkom.do 22 god.2 god.2 god80,30415 %ISSP, LJOriginal. Rezervni dio. 
889122418072607Kočnica za aktivna kolica 102, 314Dietz GmbHKarl DietzKočnica za aktivna kolica, Dietz GmbHoriginal prema modelu145NEkom.do 22 god.2 god.2 god80,30415 %ISSP, LJOriginal. Rezervni dio. 
890122418072608Kočnica za aktivna kolica 102, 314Nova OrthopedicKarl DietzKočnica za aktivna kolica, Nova Orthopedicoriginal prema modelu145NEkom.do 22 god.2 god.2 god80,30415 %ISSP, LJOriginal. Rezervni dio. 
891122418072609Kočnica za aktivna kolica 102, 314Maxhealth CorporationKarl DietzKočnica za aktivna kolica, Maxhealth Corporationoriginal prema modelu145NEkom.do 22 god.2 god.2 god80,30415 %ISSP, LJOriginal. Rezervni dio. 
892122418072610Kočnica za aktivna kolica 102, 314Off Carr S.r.l.Karl DietzKočnica za aktivna kolica, Off Carr S.r.l.original prema modelu145NEkom.do 22 god.2 god.2 god80,30415 %ISSP, LJOriginal. Rezervni dio. 
893122418072611Kočnica za aktivna kolica 102, 314VassilliPlasting ortopedijaKočnica za aktivna kolica, Vassillioriginal prema modelu145NEkom.do 22 god.2 god.2 god80,30415 %ISSP, LJOriginal. Rezervni dio. 
894122418072701Kočnica za jednu ruku 102, 314Sunrise medicalBauerfeindKočnica za jednu ruku, Sunrise Medical64980; 064982145NEkom.12 god.2 god.2 god.185,57045 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
897122418072704Kočnica za jednu ruku 102, 314MeyraFamaxKočnica za jednu ruku, MeyraKočnica za jednu ruku145NEkom.12 god.2 god.2 god.185,57045 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
899122418072706Kočnica za jednu ruku 102, 314Dietz GmbHKarl DietzKočnica za jednu ruku, Dietz GmbHoriginal prema modelu145NEkom.12 god.2 god.2 god.185,57045 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
900122418072707Kočnica za jednu ruku 102, 314Nova OrthopedicKarl DietzKočnica za jednu ruku, Nova Orthopedicoriginal prema modelu145NEkom.12 god.2 god.2 god.185,57045 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
901122418072708Kočnica za jednu ruku 102, 314Maxhealth CorporationKarl DietzKočnica za jednu ruku, Maxhealth Corporationoriginal prema modelu145NEkom.12 god.2 god.2 god.185,57045 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
902122418072709Kočnica za jednu ruku 102, 314Off Carr S.r.l.Karl DietzKočnica za jednu ruku, Off Carr S.r.l.original prema modelu145NEkom.12 god.2 god.2 god.185,57045 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
903122418072710Kočnica za jednu ruku 102, 314VassilliPlasting ortopedijaKočnica za jednu ruku, Vassillioriginal prema modelu145NEkom.12 god.2 god.2 god.185,57045 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
904122418072711Kočnica za jednu ruku 102, 314Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaKočnica za jednu ruku, Ottobock SE & Co. KGaAoriginal prema modelu Start M145NEkom.12 god.2 god.2 god.185,57045 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
904a122418072712Kočnica za jednu ruku 102, 314MDH sp.z.o.o.Plasting ortopedijaKočnica za jednu ruku, MDH sp.z.o.o.original prema modelu, Cameleon145NEkom.12 god.2 god.2 god.185,57045 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
936122430073005Pojas za trup 102, 314Dietz GmbHKarl DietzPojas za trup, Dietz GmbHoriginal prema modelu12, 3, 45NEkom.11 god.1 god.1 god.32,82375 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
937122430073006Pojas za trup 102, 314Nova OrthopedicKarl DietzPojas za trup, Nova Orthopedicoriginal prema modelu12, 3, 45NEkom.11 god.1 god.1 god.32,82375 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
938122430073007Pojas za trup 102, 314Maxhealth CorporationKarl DietzPojas za trup, Maxhealth Corporationoriginal prema modelu12, 3, 45NEkom.11 god.1 god.1 god.32,82375 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
940122430073009Pojas za trup 102, 314Off Carr S.r.l.Karl DietzPojas za trup, Off Carr S.r.l.original prema modelu12, 3, 45NEkom.11 god.1 god.1 god.32,82375 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
941122430073010Pojas za trup 102, 314ThomashilfenPlasting ortopedijaPojas za trup, Tomashilfenoriginal prema modelu12, 3, 45NEkom.11 god.1 god.1 god.32,82375 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
942122430073011Pojas za trup 102, 314Fumagalli S.R.l.Plasting ortopedijaPojas za trup, Fumagalli S.r.L.original prema modelu12, 3, 45NEkom.11 god.1 god.1 god.32,82375 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
943122430073012Pojas za trup 102, 314VassilliPlasting ortopedijaPojas za trup, Vassillioriginal prema modelu12, 3, 45NEkom.11 god.1 god.1 god.32,82375 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
945a122430073015Pojas za trup 102, 314VassilliPlasting ortopedijaPojas za trup, Vassillioriginal prema modelu, Vario plus (za odrasle)12, 3, 45NEkom.11 god.1 god.1 god.31,09575 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
945b122430073016Pojas za trup 102, 314MDH sp.z.o.o.Plasting ortopedijaPojas za trup, MDH sp.z.o.o.original prema modelu Junior/Junior Plus12, 3, 45NEkom.11 god.1 god.1 god.32,82375 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
945c122430073017Pojas za trup 102, 314MDH sp.z.o.o.Plasting ortopedijaPojas za trup, MDH sp.z.o.o.original prema modelu, Solid Plus/Forte Plus/Cameleon12, 3, 45NEkom.11 god.1 god.1 god.32,82375 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
946122430073101Potporna i rasteretna pelota 162, 314Sunrise medicalBauerfeindPotporna i rasteretna pelota, Sunrise MedicalA30/L12, 3, 45NEkom.do 21 god.1 god.1 god.55,24195 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
951122430073106Potporna i rasteretna pelota 162, 314Dietz GmbHKarl DietzPotporna i rasteretna pelota, Dietz GmbHoriginal prema modelu12, 3, 45NEkom.do 21 god.1 god.1 god.55,24195 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
952122430073107Potporna i rasteretna pelota 162, 314Nova OrthopedicKarl DietzPotporna i rasteretna pelota, Nova Orthopedicoriginal prema modelu12, 3, 45NEkom.do 21 god.1 god.1 god.55,24195 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
953122430073108Potporna i rasteretna pelota 162, 314Maxhealth CorporationKarl DietzPotporna i rasteretna pelota, Maxhealth Corporationoriginal prema modelu12, 3, 45NEkom.do 21 god.1 god.1 god.55,24195 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
955122430073110Potporna i rasteretna pelota 162, 314Off Carr S.r.l.Karl DietzPotporna i rasteretna pelota, Off Carr S.r.l.original prema modelu12, 3, 45NEkom.do 21 god.1 god.1 god.55,24195 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
956122430073111Potporna i rasteretna pelota 162, 314ThomashilfenPlasting ortopedijaPotporna i rasteretna pelota, Tomashilfenoriginal prema modelu12, 3, 45NEkom.do 21 god.1 god.1 god.55,24195 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
957122430073112Potporna i rasteretna pelota 162, 314Fumagalli S.R.l.Plasting ortopedijaPotporna i rasteretna pelota, Fumagalli S.r.L.original prema modelu12, 3, 45NEkom.do 21 god.1 god.1 god.55,24195 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
958122430073113Potporna i rasteretna pelota 162, 314VassilliPlasting ortopedijaPotporna i rasteretna pelota, Vassillioriginal prema modelu12, 3, 45NEkom.do 21 god.1 god.1 god.55,24195 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
959c122430073117Potporna i rasteretna pelota 162, 314VassilliPlasting ortopedijaPotporna i rasteretna pelota, Vassillioriginal prema modelu, Vario plus (za odrasle)12, 3, 45NEkom.do 21 god.1 god.1 god.50,73225 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
959d122430073118Potporna i rasteretna pelota 162, 314MDH sp.z.o.o.Plasting ortopedijaPotporna i rasteretna pelota, MDH sp.z.o.o.original prema modelu Junior/Junior Plus12, 3, 45NEkom.do 21 god.1 god.1 god.55,24195 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
959e122430073119Potporna i rasteretna pelota 162, 314MDH sp.z.o.o.Plasting ortopedijaPotporna i rasteretna pelota, MDH sp.z.o.o.original prema modelu, Solid Plus/Forte Plus/Cameleon12, 3, 45NEkom.do 21 god.1 god.1 god.53,55105 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
960122406073201Naslon za glavu 163, 314Sunrise medicalBauerfeindNaslon za glavu, Sunrise MedicalA30/C145NEkom.12 god.2 god.2 god.57,61285 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
966122406073207Naslon za glavu 163, 314Dietz GmbHKarl DietzNaslon za glavu, Dietz GmbHoriginal prema modelu145NEkom.12 god.2 god.2 god.57,61285 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
967122406073208Naslon za glavu 163, 314Nova OrthopedicKarl DietzNaslon za glavu, Nova Orthopedicoriginal prema modelu145NEkom.12 god.2 god.2 god.57,61285 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
968122406073209Naslon za glavu 163, 314Maxhealth CorporationKarl DietzNaslon za glavu, Maxhealth Corporationoriginal prema modelu145NEkom.12 god.2 god.2 god.57,61285 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
970122406073211Naslon za glavu 163, 314Off Carr S.r.l.Karl DietzNaslon za glavu, Off Carr S.r.l.original prema modelu145NEkom.12 god.2 god.2 god.57,61285 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
971122406073212Naslon za glavu 163, 314ThomashilfenPlasting ortopedijaNaslon za glavu, Tomashilfenoriginal prema modelu145NEkom.12 god.2 god.2 god.57,61285 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
972122406073213Naslon za glavu 163, 314Fumagalli S.R.l.Plasting ortopedijaNaslon za glavu, Fumagalli S.r.L.original prema modelu145NEkom.12 god.2 god.2 god.57,61285 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
973122406073214Naslon za glavu 163, 314VassilliPlasting ortopedijaNaslon za glavu, Vassillioriginal prema modelu145NEkom.12 god.2 god.2 god.57,61285 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
973a122406073215Naslon za glavu 163, 314VassilliPlasting ortopedijaNaslon za glavu, Vassillioriginal prema modelu, Vario plus (za odrasle)145NEkom.12 god.2 god.2 god.57,61285 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
973c122406073217Naslon za glavu 163, 314MDH sp.z.o.o.Plasting ortopedijaNaslon za glavu, MDH sp.z.o.o.original prema modelu Junior/Junior Plus145NEkom.12 god.2 god.2 god.57,61285 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
974122406073301Oslonac za
ruke 102, 314
Sunrise medicalBauerfeindOslonac za ruke, Sunrise MedicalURIC07084G; URIC07085G145NEkom.do 22 god.2 god.2 god.39,23425 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
979122406073306Oslonac za
ruke 102, 314
MeyraFamaxOslonac za ruke, MeyraOslonac za ruke145NEkom.do 22 god.2 god.2 god.39,23425 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
980122406073307Oslonac za
ruke 102, 314
BISCHOFF & BISCHOFFSalvusOslonac za ruke, BISCHOFF & BISCHOFFARMLEHNENPOLSTER145NEkom.do 22 god.2 god.2 god.39,23425 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
982122406073309Oslonac za
ruke 102, 314
Dietz GmbHKarl DietzOslonac za ruke, Dietz GmbHoriginal prema modelu145NEkom.do 22 god.2 god.2 god.39,23425 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
983122406073310Oslonac za
ruke 102, 314
Nova OrthopedicKarl DietzOslonac za ruke, Nova Orthopedicoriginal prema modelu145NEkom.do 22 god.2 god.2 god.39,23425 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
984122406073311Oslonac za
ruke 102, 314
Maxhealth CorporationKarl DietzOslonac za ruke, Maxhealth Corporationoriginal prema modelu145NEkom.do 22 god.2 god.2 god.39,23425 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
986122406073313Oslonac za
ruke 102, 314
Off Carr S.r.l.Karl DietzOslonac za ruke, Off Carr S.r.l.original prema modelu145NEkom.do 22 god.2 god.2 god.39,23425 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
988122406073315Oslonac za
ruke 102, 314
VassilliPlasting ortopedijaOslonac za ruke, Vassillioriginal prema modelu145NEkom.do 22 god.2 god.2 god.39,23425 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
990a122406073318Oslonac za
ruke 102, 314
VassilliPlasting ortopedijaOslonac za ruke, Vassillioriginal prema modelu, Vario plus (za odrasle)145NEkom.do 22 god.2 god.2 god.36,03085 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
990c122406073320Oslonac za
ruke 102, 314
MDH sp.z.o.o.Plasting ortopedijaOslonac za ruke, MDH sp.z.o.o.original prema modelu, Solid Plus/Forte Plus/Cameleon145NEkom.do 22 god.2 god.2 god.38,03385 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
991122406073401Oslonac za ruke s podešavanjem visine102, 314Sunrise medicalBauerfeindOslonac za ruke s podešavanjem visine, Sunrise Medical72447; 72448145NEkom.do 22 god.2 god.2 god.73,34925 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
995122406073405Oslonac za ruke s podešavanjem visine102, 314MeyraFamaxOslonac za ruke s podešavanjem visine, MeyraOslonac za ruke s podešavanjem visine145NEkom.do 22 god.2 god.2 god.73,34925 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
996122406073406Oslonac za ruke s podešavanjem visine102, 314BISCHOFF & BISCHOFFSalvusOslonac za ruke s podešavanjem visine, BISCHOFF & BISCHOFFSEITEN TEIL KOMBI145NEkom.do 22 god.2 god.2 god.73,34925 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
998122406073408Oslonac za ruke s podešavanjem visine102, 314Dietz GmbHKarl DietzOslonac za ruke s podešavanjem visine, Dietz GmbHoriginal prema modelu145NEkom.do 22 god.2 god.2 god.73,34925 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
999122406073409Oslonac za ruke s podešavanjem visine102, 314Nova OrthopedicKarl DietzOslonac za ruke s podešavanjem visine, Nova Orthopedicoriginal prema modelu145NEkom.do 22 god.2 god.2 god.73,34925 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
1000122406073410Oslonac za ruke s podešavanjem visine102, 314Maxhealth CorporationKarl DietzOslonac za ruke s podešavanjem visine, Maxhealth Corporationoriginal prema modelu145NEkom.do 22 god.2 god.2 god.73,34925 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
1002122406073412Oslonac za ruke s podešavanjem visine102, 314Off Carr S.r.l.Karl DietzOslonac za ruke s podešavanjem visine, Off Carr S.r.l.original prema modelu145NEkom.do 22 god.2 god.2 god.73,34925 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
1003122406073413Oslonac za ruke s podešavanjem visine102, 314Fumagalli S.R.l.Plasting ortopedijaOslonac za ruke s podešavanjem visine, Fumagalli S.r.L.original prema modelu145NEkom.do 22 god.2 god.2 god.73,34925 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
1005122406073415Oslonac za ruke s podešavanjem visine102, 314VassilliPlasting ortopedijaOslonac za ruke s podešavanjem visine, Vassillioriginal prema modelu145NEkom.do 22 god.2 god.2 god.73,34925 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
1006122406073416Oslonac za ruke s podešavanjem visine102, 314Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaOslonac za ruke s podešavanjem visine, Ottobock SE & Co. KGaAoriginal prema modelu Start M145NEkom.do 22 god.2 god.2 god.69,95005 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
1006a122406073417Oslonac za ruke s podešavanjem visine102, 314VassilliPlasting ortopedijaOslonac za ruke s podešavanjem visine, Vassillioriginal prema modelu, Vario plus (za odrasle)145NEkom.do 22 god.2 god.2 god.69,49005 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
1006c122406073419Oslonac za ruke s podešavanjem visine102, 314MDH sp.z.o.o.Plasting ortopedijaOslonac za ruke s podešavanjem visine, MDH sp.z.o.o.original prema modelu Junior/Junior Plus145NEkom.do 22 god.2 god.2 god.73,34925 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
1006d122406073420Oslonac za ruke s podešavanjem visine102, 314MDH sp.z.o.o.Plasting ortopedijaOslonac za ruke s podešavanjem visine, MDH sp.z.o.o.original prema modelu, Solid Plus/Forte Plus/Cameleon145NEkom.do 22 god.2 god.2 god.73,34925 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
1007122406073501Oslonac za noge 102, 314Sunrise medicalBauerfeindOslonac za noge, Sunrise Medical760824150145NEkom.12 god.2 god.2 god.56,75075 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
1011122406073505Oslonac za noge 102, 314MeyraFamaxOslonac za noge, MeyraOslonac za noge145NEkom.12 god.2 god.2 god.56,75075 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
1012122406073506Oslonac za noge 102, 314BISCHOFF & BISCHOFFSalvusOslonac za noge, BISCHOFF & BISCHOFFFUSPLATTE145NEkom.12 god.2 god.2 god.56,75075 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
1014122406073508Oslonac za noge 102, 314Dietz GmbHKarl DietzOslonac za noge, Dietz GmbHoriginal prema modelu145NEkom.12 god.2 god.2 god.56,75075 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
1015122406073509Oslonac za noge 102, 314Nova OrthopedicKarl DietzOslonac za noge, Nova Orthopedicoriginal prema modelu145NEkom.12 god.2 god.2 god.56,75075 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
1016122406073510Oslonac za noge 102, 314Maxhealth CorporationKarl DietzOslonac za noge, Maxhealth Corporationoriginal prema modelu145NEkom.12 god.2 god.2 god.56,75075 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
1018122406073512Oslonac za noge 102, 314Off Carr S.r.l.Karl DietzOslonac za noge, Off Carr S.r.l.original prema modelu145NEkom.12 god.2 god.2 god.56,75075 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
1019122406073513Oslonac za noge 102, 314ThomashilfenPlasting ortopedijaOslonac za noge, Tomashilfenoriginal prema modelu145NEkom.12 god.2 god.2 god.56,75075 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
1020122406073514Oslonac za noge 102, 314Fumagalli S.R.l.Plasting ortopedijaOslonac za noge, Fumagalli S.r.L.original prema modelu145NEkom.12 god.2 god.2 god.56,75075 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
1022122406073516Oslonac za noge 102, 314VassilliPlasting ortopedijaOslonac za noge, Vassillioriginal prema modelu145NEkom.12 god.2 god.2 god.56,75075 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
1024b122406073520Oslonac za noge 102, 314VassilliPlasting ortopedijaOslonac za noge, Vassillioriginal prema modelu, Vario plus (za odrasle)145NEkom.12 god.2 god.2 god.52,11655 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
1024d122406073522Oslonac za noge 102, 314MDH sp.z.o.o.Plasting ortopedijaOslonac za noge, MDH sp.z.o.o.original prema modelu Junior/Junior Plus145NEkom.12 god.2 god.2 god.56,75075 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
1024e122406073523Oslonac za noge 102, 314MDH sp.z.o.o.Plasting ortopedijaOslonac za noge, MDH sp.z.o.o.original prema modelu, Solid Plus/Forte Plus/Cameleon145NEkom.12 god.2 god.2 god.55,01335 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
1025122406073601Sjedište invalidskih kolica 102, 314Sunrise medicalBauerfeindSjedište invalidskih kolica, Sunrise Medical67330145NEkom.13 god.3 god.3 god.39,06885 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
1029122406073605Sjedište invalidskih kolica 102, 314MeyraFamaxSjedište invalidskih kolica, MeyraSjedište invalidskih kolica145NEkom.13 god.3 god.3 god.39,06885 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
1030122406073606Sjedište invalidskih kolica 102, 314BISCHOFF & BISCHOFFSalvusSjedište invalidskih kolica, BISCHOFF & BISCHOFFSITZBESPANNUNG145NEkom.13 god.3 god.3 god.39,06885 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
1032122406073608Sjedište invalidskih kolica 102, 314Dietz GmbHKarl DietzSjedište invalidskih kolica, Dietz GmbHoriginal prema modelu145NEkom.13 god.3 god.3 god.39,06885 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
1033122406073609Sjedište invalidskih kolica 102, 314Nova OrthopedicKarl DietzSjedište invalidskih kolica, Nova Orthopedicoriginal prema modelu145NEkom.13 god.3 god.3 god.39,06885 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
1034122406073610Sjedište invalidskih kolica 102, 314Maxhealth CorporationKarl DietzSjedište invalidskih kolica, Maxhealth Corporationoriginal prema modelu145NEkom.13 god.3 god.3 god.39,06885 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
1036122406073612Sjedište invalidskih kolica 102, 314Off Carr S.r.l.Karl DietzSjedište invalidskih kolica, Off Carr S.r.l.original prema modelu145NEkom.13 god.3 god.3 god.39,06885 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
1037122406073613Sjedište invalidskih kolica 102, 314ThomashilfenPlasting ortopedijaSjedište invalidskih kolica, Tomashilfenoriginal prema modelu145NEkom.13 god.3 god.3 god.39,06885 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
1039122406073615Sjedište invalidskih kolica 102, 314VassilliPlasting ortopedijaSjedište invalidskih kolica, Vassillioriginal prema modelu145NEkom.13 god.3 god.3 god.39,06885 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
1041d122406073621Sjedište invalidskih kolica 102, 314MDH sp.z.o.o.Plasting ortopedijaSjedište invalidskih kolica, MDH sp.z.o.o.original prema modelu, Solid Plus/Forte Plus/Cameleon145NEkom.13 god.3 god.3 god.39,06885 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
1042122406073701Naslon za leđa 102, 314Sunrise medicalBauerfeindNaslon za leđa, Sunrise Medical67405145NEkom.13 god.3 god.3 god.44,76955 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
1046122406073705Naslon za leđa 102, 314MeyraFamaxNaslon za leđa, MeyraNaslon za leđa145NEkom.13 god.3 god.3 god.44,76955 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
1047122406073706Naslon za leđa 102, 314BISCHOFF & BISCHOFFSalvusNaslon za leđa, BISCHOFF & BISCHOFFRUCKENBESPANNUNG145NEkom.13 god.3 god.3 god.44,76955 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
1049122406073708Naslon za leđa 102, 314Dietz GmbHKarl DietzNaslon za leđa, Dietz GmbHoriginal prema modelu145NEkom.13 god.3 god.3 god.44,76955 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
1050122406073709Naslon za leđa 102, 314Nova OrthopedicKarl DietzNaslon za leđa, Nova Orthopedicoriginal prema modelu145NEkom.13 god.3 god.3 god.44,76955 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
1051122406073710Naslon za leđa 102, 314Maxhealth CorporationKarl DietzNaslon za leđa, Maxhealth Corporationoriginal prema modelu145NEkom.13 god.3 god.3 god.44,76955 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
1053122406073712Naslon za leđa 102, 314Off Carr S.r.l.Karl DietzNaslon za leđa, Off Carr S.r.l.original prema modelu145NEkom.13 god.3 god.3 god.44,76955 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
1054122406073713Naslon za leđa 102, 314ThomashilfenPlasting ortopedijaNaslon za leđa, Tomashilfenoriginal prema modelu145NEkom.13 god.3 god.3 god.44,76955 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
1056122406073715Naslon za leđa 102, 314VassilliPlasting ortopedijaNaslon za leđa, Vassillioriginal prema modelu145NEkom.13 god.3 god.3 god.44,76955 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
1058122406073717Naslon za leđa 102, 314Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaNaslon za leđa, Ottobock SE & Co. KGaAoriginal prema modelu Start M145NEkom.13 god.3 god.3 god.43,49005 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
1058b122406073719Naslon za leđa 102, 314MDH sp.z.o.o.Plasting ortopedijaNaslon za leđa, MDH sp.z.o.o.original prema modelu, Solid Plus/Forte Plus/Cameleon145NEkom.13 god.3 god.3 god.43,40015 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
1059122406073801Sjedište – aktivna kolica 102, 314Sunrise medicalBauerfeindSjedište – aktivna akolica, Sunrise medical72302145NEkom.13 god.3 god.3 god127,17535 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
1062122406073804Sjedište – aktivna kolica 102, 314MeyraFamaxSjedište – aktivna akolica, MeyraSjedište – aktivna kolica145NEkom.13 god.3 god.3 god127,17535 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
1064122406073806Sjedište – aktivna kolica 102, 314Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaSjedište – aktivna akolica, Ottobock SE & Co. KGaASjedište – aktivna kolica, 481C61=SK055145NEkom.13 god.3 god.3 god106,59005 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
1065122406073807Sjedište – aktivna kolica 102, 314Dietz GmbHKarl DietzSjedište – aktivna akolica, Dietz GmbHoriginal prema modelu145NEkom.13 god.3 god.3 god127,17535 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
1066122406073808Sjedište – aktivna kolica 102, 314Nova OrthopedicKarl DietzSjedište – aktivna akolica, Nova Orthopedicoriginal prema modelu145NEkom.13 god.3 god.3 god127,17535 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
1067122406073809Sjedište – aktivna kolica 102, 314Maxhealth CorporationKarl DietzSjedište – aktivna akolica, Maxhealth Corporationoriginal prema modelu145NEkom.13 god.3 god.3 god127,17535 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
1069122406073811Sjedište – aktivna kolica 102, 314Off Carr S.r.l.Karl DietzSjedište – aktivna akolica, Off Carr S.r.l.original prema modelu145NEkom.13 god.3 god.3 god127,17535 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
1070122406073812Sjedište – aktivna kolica 102, 314VassilliPlasting ortopedijaSjedište – aktivna akolica, Vassillioriginal prema modelu145NEkom.13 god.3 god.3 god127,17535 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
1073122406073903Naslon za leđa – aktivna kolica 102, 314MeyraFamaxNaslon za leđa – aktivna kolica, MeyraNaslon za leđa – aktivna kolica145NEkom.11 god.1 god.1 god127,17535 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
1076122406073906Naslon za leđa – aktivna kolica 102, 314Dietz GmbHKarl DietzNaslon za leđa – aktivna kolica, Dietz GmbHoriginal prema modelu145NEkom.11 god.1 god.1 god127,17535 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
1077122406073907Naslon za leđa – aktivna kolica 102, 314Nova OrthopedicKarl DietzNaslon za leđa – aktivna kolica, Nova Orthopedicoriginal prema modelu145NEkom.11 god.1 god.1 god127,17535 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
1078122406073908Naslon za leđa – aktivna kolica 102, 314Maxhealth CorporationKarl DietzNaslon za leđa – aktivna kolica, Maxhealth Corporationoriginal prema modelu145NEkom.11 god.1 god.1 god127,17535 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
1080122406073910Naslon za leđa – aktivna kolica 102, 314Off Carr S.r.l.Karl DietzNaslon za leđa – aktivna kolica, Off Carr S.r.l.original prema modelu145NEkom.11 god.1 god.1 god127,17535 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
1081122406073911Naslon za leđa – aktivna kolica 102, 314VassilliPlasting ortopedijaNaslon za leđa – aktivna kolica, Vassillioriginal prema modelu145NEkom.11 god.1 god.1 god127,17535 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
1094122424074101Akumulator za elektromotorna invalidska
kolica 102, 314
Sunrise medicalBauerfeindAkumulator za elektromotorna invalidska kolica, Sunrise Medical17220000149NEkom.do 21,5 god.1,5 god.1,5 god.181,640525 %ISSP, LJAkumulator od 40 Ah punjen gelom. 
1097122424074105Akumulator za elektromotorna invalidska
kolica 102, 314
MeyraFamaxAkumulator za elektromotorna invalidska kolica, MeyraAkumulator za elektromotorna invalidska kolica149NEkom.do 21,5 god.1,5 god.1,5 god.181,640525 %ISSP, LJAkumulator od 40 Ah punjen gelom. 
1098122424074106Akumulator za elektromotorna invalidska
kolica 102, 314
Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaAkumulator za elektromotorna invalidska kolica, Ottobock SE & Co. KGaAAkumulator za elektromotorna invalidska kolica, 493U32=SV141149NEkom.do 21,5 god.1,5 god.1,5 god.181,640525 %ISSP, LJAkumulator od 40 Ah punjen gelom. 
1099a122424074108Akumulator za elektromotorna invalidska
kolica 102, 314
Dietz GmbHKarl DietzAkumulator za elektromotorna invalidska kolica, Dietz GmbHAkumulator za elektromotorna invalidska kolica, MINKO149NEkom.do 21,5 god.1,5 god.1,5 god.176,079125 %ISSP, LJAkumulator od 40 Ah punjen gelom. 
1099b122424074109Akumulator za elektromotorna invalidska kolica 102, 314MDH sp.z.o.o.Plasting ortopedijaAkumulator za elektromotorna invalidska kolica, MDH sp.z.o.o.Akumulator za elektromotorna invalidska kolica, Limber149NEkom.do 21,5 god.1,5 god.1,5 god.176,079125 %ISSP, LJAkumulator od 40 Ah punjen gelom. 
1105122406074206Sigurnosni kotač 102, 314BISCHOFF & BISCHOFFSalvusSigurnosni kotač, BISCHOFF & BISCHOFFANTI-TILTING ROLLS145NEkom.13 god.3 god.3 god.26,39645 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
1106122406074207Sigurnosni kotač 102, 314Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaSigurnosni kotač, Ottobock SE & Co. KGaASigurnosni kotač, 481A53=SK070145NEkom.13 god.3 god.3 god.24,79005 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
1107122406074208Sigurnosni kotač 102, 314Dietz GmbHKarl DietzSigurnosni kotač, Dietz GmbHoriginal prema modelu145NEkom.13 god.3 god.3 god.26,39645 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
1108122406074209Sigurnosni kotač 102, 314Nova OrthopedicKarl DietzSigurnosni kotač, Nova Orthopedicoriginal prema modelu145NEkom.13 god.3 god.3 god.26,39645 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
1109122406074210Sigurnosni kotač 102, 314Maxhealth CorporationKarl DietzSigurnosni kotač, Maxhealth Corporationoriginal prema modelu145NEkom.13 god.3 god.3 god.26,39645 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
1111122406074212Sigurnosni kotač 102, 314Off Carr S.r.l.Karl DietzSigurnosni kotač, Off Carr S.r.l.original prema modelu145NEkom.13 god.3 god.3 god.26,39645 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
1113122406074214Sigurnosni kotač 102, 314VassilliPlasting ortopedijaSigurnosni kotač, Vassillisigurnosni kotač145NEkom.13 god.3 god.3 god.26,39645 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
1115c122406074219Sigurnosni kotač 102, 314VassilliPlasting ortopedijaSigurnosni kotač, Vassillioriginal prema modelu, Vario plus (za odrasle)145NEkom.13 god.3 god.3 god.25,00655 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
1115e122406074221Sigurnosni kotač 102, 314MDH sp.z.o.o.Plasting ortopedijaSigurnosni kotač, MDH sp.z.o.o.original prema modelu, Solid Plus/Forte Plus/Cameleon145NEkom.13 god.3 god.3 god.26,39645 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
1115f122406074222Sigurnosni kotač 102, 314Moretti SpaInko CentarSigurnosni kotač, Moretti SpaCPR150145NEkom.13 god.3 god.3 god.20,59915 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
1116122406074313Držač za štake 102, 314Sunrise medicalBauerfeindDržač za štake, Sunrise Medical67708145NEkom.14 god.4 god.4 god.19,46205 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
1118122406074315Držač za štake 102, 314MeyraFamaxDržač za štake, MeyraDržač za štake145NEkom.14 god.4 god.4 god.19,46205 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
1119122406074316Držač za štake 102, 314BISCHOFF & BISCHOFFSalvusDržač za štake, BISCHOFF & BISCHOFFSTICK HOLDER145NEkom.14 god.4 god.4 god.19,46205 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
1120122406074317Držač za štake 102, 314Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaDržač za štake, Ottobock SE & Co. KGaADržač za štake, 481A53=SK018145NEkom.14 god.4 god.4 god.19,46205 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
1121122406074318Držač za štake 102, 314Dietz GmbHKarl DietzDržač za štake, Dietz GmbHoriginal prema modelu145NEkom.14 god.4 god.4 god.19,46205 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
1122122406074319Držač za štake 102, 314VassilliPlasting ortopedijaDržač za štake, Vassillioriginal prema modelu145NEkom.14 god.4 god.4 god.19,46205 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
1122a122406074320Držač za štake 102, 314VassilliPlasting ortopedijaDržač za štake, Vassillioriginal prema modelu, Vario plus (za odrasle)145NEkom.14 god.4 god.4 god.17,87325 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
1123122430074401Remen za
stopala 102, 314
Sunrise medicalBauerfeindRemen za stopala, Sunrise Medical54172145NEkom.do 22 god.2 god.2 god.19,54745 %ISSP, LJTehnička tkanina, čičak traka. 
1126122430074404Remen za
stopala 102, 314
MeyraFamaxRemen za stopala, MeyraRemen za stopala145NEkom.do 22 god.2 god.2 god.19,54745 %ISSP, LJTehnička tkanina, čičak traka. 
1127122430074405Remen za
stopala 102, 314
Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaRemen za stopala, Ottobock SE & Co. KGaARemen za stopala, 481B53=SK010145NEkom.do 22 god.2 god.2 god.18,79005 %ISSP, LJTehnička tkanina, čičak traka. 
1128122430074406Remen za
stopala 102, 314
Dietz GmbHKarl DietzRemen za stopala, Dietz GmbHoriginal prema modelu145NEkom.do 22 god.2 god.2 god.19,54745 %ISSP, LJTehnička tkanina, čičak traka. 
1129122430074407Remen za
stopala 102, 314
Nova OrthopedicKarl DietzRemen za stopala, Nova Orthopedicoriginal prema modelu145NEkom.do 22 god.2 god.2 god.19,54745 %ISSP, LJTehnička tkanina, čičak traka. 
1130122430074408Remen za
stopala 102, 314
Maxhealth CorporationKarl DietzRemen za stopala, Maxhealth Corporationoriginal prema modelu145NEkom.do 22 god.2 god.2 god.19,54745 %ISSP, LJTehnička tkanina, čičak traka. 
1132122430074410Remen za
stopala 102, 314
Off Carr S.r.l.Karl DietzRemen za stopala, Off Carr S.r.l.original prema modelu145NEkom.do 22 god.2 god.2 god.19,54745 %ISSP, LJTehnička tkanina, čičak traka. 
1133122430074411Remen za
stopala 102, 314
ThomashilfenPlasting ortopedijaRemen za stopala, Tomashilfenoriginal prema modelu145NEkom.do 22 god.2 god.2 god.19,54745 %ISSP, LJTehnička tkanina, čičak traka. 
1135122430074413Remen za
stopala 102, 314
VassilliPlasting ortopedijaRemen za stopala, Vassillioriginal prema modelu145NEkom.do 22 god.2 god.2 god.19,54745 %ISSP, LJTehnička tkanina, čičak traka. 
1136a122430074415Remen za
stopala 102, 314
VassilliPlasting ortopedijaRemen za stopala, Vassillioriginal prema modelu, Vario plus (za odrasle)145NEkom.do 22 god.2 god.2 god.17,95145 %ISSP, LJTehnička tkanina, čičak traka. 
1136b122430074416Remen za
stopala 102, 314
MDH sp.z.o.o.Plasting ortopedijaRemen za stopala, MDH sp.z.o.o.original prema modelu Junior/Junior Plus145NEkom.do 22 god.2 god.2 god.19,54745 %ISSP, LJTehnička tkanina, čičak traka. 
1137122430074501Prednji metalni štitnik za dječja kolica 102, 314Sunrise medicalBauerfeindPrednji metalni štitnik za dječja kolica, Sunrise Medicalfront protection bar145NEkom.12 god.2 god. 
91,08135 %ISSP, LJMetal, tehnička tkanina. 
1139122430074503Prednji metalni štitnik za dječja kolica 102, 314PatronOrto ReaPrednji metalni štitnik za dječja kolica, Patrondetachable safety bar with cover145NEkom.12 god.2 god. 
87,83005 %ISSP, LJMetal, tehnička tkanina. 
1140122430074504Prednji metalni štitnik za dječja kolica 102, 314MeyraFamaxPrednji metalni štitnik za dječja kolica, MeyraPrednji metalni štitnik za dječja kolica145NEkom.12 god.2 god. 
91,08135 %ISSP, LJMetal, tehnička tkanina. 
1143122430074507Prednji metalni štitnik za dječja kolica 102, 314Off Carr S.r.l.Karl DietzPrednji metalni štitnik za dječja kolica, Off Carr S.r.loriginal prema modelu145NEkom.12 god.2 god. 
91,08135 %ISSP, LJMetal, tehnička tkanina. 
1144122430074508Prednji metalni štitnik za dječja kolica 102, 314ThomashilfenPlasting ortopedijaPrednji metalni štitnik za dječja kolica, Tomashilfenoriginal prema modelu145NEkom.12 god.2 god.
91,08135 %ISSP, LJMetal, tehnička tkanina. 
1145122430074509Prednji metalni štitnik za dječja kolica 102, 314Fumagalli S.R.l.Plasting ortopedijaPrednji metalni štitnik za dječja kolica, Fumagalli S.r.L.original prema modelu145NEkom.12 god.2 god. 
91,08135 %ISSP, LJMetal, tehnička tkanina. 
1145a122430074510Prednji metalni štitnik za dječja kolica 102, 314MDH sp.z.o.o.Plasting ortopedijaPrednji metalni štitnik za dječja kolica, MDH sp.z.o.o.original prema modelu Junior/Junior Plus145NEkom.12 god.2 god. 
91,08135 %ISSP, LJMetal, tehnička tkanina. 
1146122430074608Upravljačka kutija za elektromotorna kolica 164, 314Sunrise medicalBauerfeindUpravljačka kutija za elektromotorna kolica, Sunrise MedicalURIC01888149NEkom.1 
2 god.2 god.457,56195 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
1149122430074611Upravljačka kutija za elektromotorna kolica 164, 314MeyraFamaxUpravljačka kutija za elektromotorna kolica, MeyraUpravljačka kutija za elektromotorna kolica149NEkom.1 
2 god.2 god.457,56195 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
1151122430074613Upravljačka kutija za elektromotorna kolica 164, 314Nova OrthopedicKarl DietzUpravljačka kutija za elektromotorna kolica, Nova Orthopedicoriginal prema modelu149NEkom.1 
2 god.2 god.457,56195 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
1151a122430074614Upravljačka kutija za elektromotorna kolica 164, 314Dietz GmbHKarl DietzUpravljačka kutija za elektromotorna kolica, Dietz GmbHUpravljačka kutija za elektromotorna kolica, MINKO149NEkom.1 
2 god.2 god.443,55355 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
1151b122430074615Upravljačka kutija za elektromotorna kolica 164, 314MDH sp.z.o.o.Plasting ortopedijaUpravljačka kutija za elektromotorna kolica, MDH sp.z.o.o.Upravljačka kutija za elektromotorna kolica, Limber149NEkom.1 
2 god.2 god.443,55355 %ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima. 
1153180942174702Antidekubitalni jastuk (punjen zrakom) 165Roho International INCBauerfeindAntidekubitalni jastuk (punjen zrakom), Roho International INCHIGH PROFILE (1RxxC); LOW PROFILE (1RxxLPC); QUADRO SELECT (QSxxC); LOW PROFILE QUADRO SELECT (QSxxLPC); ENHANCER (ENHxxC); Contour Select Cusion CSxxC; NEXUS SPIRIT (NSxxC)12, 3, 65NEkom.13 god.3 god.3 god.375,37725 %ISSP, LJPregrade punjene zrakom, guma, tekstil, presvlaka s donjim protukliznim dijelom, više veličina i dvije visine. 
1155180942174704Antidekubitalni jastuk (punjen zrakom) 165Etac Supply Center ABOtosAntidekubitalni jastuk (punjen zrakom), CarewaysStandard Air12, 3, 65NEkom.13 god.3 god.3 god.288,75175 %ISSP, LJPregrade punjene zrakom, guma, tekstil, presvlaka s donjim protukliznim dijelom, više veličina i dvije visine. 
1156180942174705Antidekubitalni jastuk (punjen zrakom) 165VicairOrto ReaAntidekubitalni jastuk (punjen zrakom), VicairPositioner12, 3, 65NEkom.13 god.3 god.3 god.375,37725 %ISSP, LJPregrade punjene zrakom, guma, tekstil, presvlaka s donjim protukliznim dijelom, više veličina i dvije visine. 
1157180942174706Antidekubitalni jastuk (punjen zrakom) 165ConformKarl DietzAntidekubitalni jastuk (punjen zrakom), ConformSKN, SKD, SKH12, 3, 65NEkom.13 god.3 god.3 god.375,37725 %ISSP, LJPregrade punjene zrakom, guma, tekstil, presvlaka s donjim protukliznim dijelom, više veličina i dvije visine. 
1160180942174709Antidekubitalni jastuk (punjen zrakom) 165MDH sp.z.o.o.PAR MAR; Nova ortopedija; Plasting ortopedijaAntidekubitalni jastuk (punjen zrakom), MDH sp.z.o.o.COMFY ANTI-BEDSORE CUSHION DRVT12, 3, 65NEkom.13 god.3 god.3 god.375,37725 %ISSP, LJPregrade punjene zrakom, guma, tekstil, presvlaka s donjim protukliznim dijelom, više veličina i dvije visine. 
1162180942174802Antidekubitalni jastuk (punjen gelom) 165Sunrise medicalBauerfeindAntidekubitalni jastuk (punjen gelom), Sunrise MedicalJay Easy Visco12, 3, 65NEkom.13 god.3 god.3 god.280,24525 %ISSP, LJGornji dio polimerski gel, donji dio spužva ili visokoelastična ili termoaktivna pjena, presvlaka od tehničke tkanine s donjim protukliznim dijelom. 
1165180942174805Antidekubitalni jastuk (punjen gelom) 165VicairOrto ReaAntidekubitalni jastuk (punjen gelom), VicairLiberty12, 3, 65NEkom.13 god.3 god.3 god.261,56235 %ISSP, LJGornji dio polimerski gel, donji dio spužva ili visokoelastična ili termoaktivna pjena, presvlaka od tehničke tkanine s donjim protukliznim dijelom. 
1169181218174901Antidekubitalni madrac, iznad 10 cm 166Apex Medical CorpBauerfeindAntidekubitalni madrac, iznad 10 cm, Apex Medical Corp.Domus 3; Domus 212, 3, 65NEkom.13 god.3 god.3 god545,75795 %ISSP, LjMadrac s kompresorom. Pregrade punjene zrakom po cijeloj površini madraca. Guma, poliuretan. Visina iznad 10 cm. Dimenzije minimalno 180x80 cm. Ograničenje za težinu pacijenta do 120 kg. Mogućnost izmjene ili popravak pregrada/ komora. 
1171181218174903Antidekubitalni madrac, iznad 10 cm 166NovacareOrto ReaAntidekubitalni madrac, iznad 10 cm, NovacareASX12, 3, 65NEkom.13 god.3 god.3 god497,73125 %ISSP, LjMadrac s kompresorom. Pregrade punjene zrakom po cijeloj površini madraca. Guma, poliuretan. Visina iznad 10 cm. Dimenzije minimalno 180x80 cm. Ograničenje za težinu pacijenta do 120 kg. Mogućnost izmjene ili popravak pregrada/ komora. 
1175181218174907Antidekubitalni madrac, iznad 10 cm 166MDH sp.z.o.o.Egeria; Nova ortopedija; Plasting ortopedijaAntidekubitalni madrac, iznad 10 cm, MDH sp.z.o.o.Tube master-anti-bedstore alternating pressure bubble mattress of tubular structure, VCM502D; Anti-bedstore alternating pressure mettress of tubular structure, VCM50212, 3, 65NEkom.13 god.3 god.3 god545,75795 %ISSP, LjMadrac s kompresorom. Pregrade punjene zrakom po cijeloj površini madraca. Guma, poliuretan. Visina iznad 10 cm. Dimenzije minimalno 180x80 cm. Ograničenje za težinu pacijenta do 120 kg. Mogućnost izmjene ili popravak pregrada/ komora.
1175a181218174908Antidekubitalni madrac, iznad 10 cm 166Moretti SpaInko CentarAntidekubitalni madrac, iznad 10 cm, Moretti SpaLAD46312, 3, 65NEkom.13 god.3 god.3 god488,99905 %ISSP, LjMadrac s kompresorom. Pregrade punjene zrakom po cijeloj površini madraca. Guma, poliuretan. Visina iznad 10 cm. Dimenzije minimalno 180x80 cm. Ograničenje za težinu pacijenta do 120 kg. Mogućnost izmjene ili popravak pregrada/ komora.
1176181218175001Antidekubitalni madrac, debljine do 10 cm 167Apex Medical CorpBauerfeindAntidekubitalni madrac, debljine do 10 cm, Apex medical CorpDomus 112, 3, 65NEkom.13 god.3 god.3 god254,53755 %ISSP, LjMadrac sa ili bez kompresora. Pregrade punjene zrakom po cijeloj površini madraca. Guma, poliuretan. Visina do 10 cm. Dimenzije minimalno 180x80 cm. Ograničenje za težinu pacijenta do 100 kg. 
1179181218175004Antidekubitalni madrac, debljine do 10 cm 167NovacareOrto ReaAntidekubitalni madrac, debljine do 10 cm, NovacareAS112, 3, 65NEkom.13 god.3 god.3 god211,77525 %ISSP, LjMadrac sa ili bez kompresora. Pregrade punjene zrakom po cijeloj površini madraca. Guma, poliuretan. Visina do 10 cm. Dimenzije minimalno 180x80 cm. Ograničenje za težinu pacijenta do 100 kg. 
1183181218175008Antidekubitalni madrac, debljine do 10 cm 167MDH sp.z.o.o.PAR MAR; Nova ortopedija; Plasting ortopedijaAntidekubitalni madrac, debljine do 10 cm, MDH sp.z.o.o.ANTI-BEDSORE ALTERNATING PRESSURE MATTRESS VCM 202,
ANTI-BEDSORE ALTERNATING PRESSURE MATTRESS VCM 505
12, 3, 65NEkom.13 god.3 god.3 god254,53755 %ISSP, LjMadrac sa ili bez kompresora. Pregrade punjene zrakom po cijeloj površini madraca. Guma, poliuretan. Visina do 10 cm. Dimenzije minimalno 180x80 cm. Ograničenje za težinu pacijenta do 100 kg.
1183a181218175009Antidekubitalni madrac, debljine do 10 cm 167Moretti SpaInko CentarAntidekubitalni madrac, debljine do 10 cm, Moretti SpaLAD46212, 3, 65NEkom.13 god.3 god.3 god226,02935 %ISSP, LjMadrac sa ili bez kompresora. Pregrade punjene zrakom po cijeloj površini madraca. Guma, poliuretan. Visina do 10 cm. Dimenzije minimalno 180x80 cm. Ograničenje za težinu pacijenta do 100 kg.
1363092409100101Kondomi silikonski samoljepljivi s otvorom za plastične vrećice za urin195Coloplast A/SMedikal LuxKondomi silikonski samoljepljivi s otvorom za plastične vrećice za urin, Coloplast A/SCONVEEN Security+ Self-Sealing Urisheath1141aNEkom.do 90 komada3 mj.3 mj.3 mj.1,68065 %ISSP, LJSilikon.1
1364092409100102Kondomi silikonski samoljepljivi s otvorom za plastične vrećice za urin195MANFRED SAUERBauerfeindKondomi silikonski samoljepljivi s otvorom za plastične vrećice za urin, MANFRED SAUERSilikonski samoljepivi kondomi1141aNEkom.do 90 komada3 mj.3 mj.3 mj.1,68065 %ISSP, LJSilikon.1
1365092409100103Kondomi silikonski samoljepljivi s otvorom za plastične vrećice za urin195Rochester medicalStoma medicalKondomi silikonski samoljepljivi s otvorom za plastične vrećice za urin, Rochester medicalMale External Catheters 25,29,32,36,41mm (Ultraflex ili Natural)1141aNEkom.do 90 komada3 mj.3 mj.3 mj.1,60715 %ISSP, LJSilikon.1
1366092409100201Kondomi lateks koji se lijepe s ljepljivom trakom s otvorom za plastičnu vrećicu za urin196Coloplast A/SMedikal LuxKondomi lateks koji se lijepe s ljepljivom trakom s otvorom za plastičnu vrećicu za urin, Coloplast A/SCONVEEN Urisheath/Uriliner1141aNEkom.do 90 komada3 mj.3 mj.3 mj.1,40695 %ISSP, LJLateks. Kondom uz ljepljivu traku.1
1367092409100202Kondomi lateks koji se lijepe s ljepljivom trakom s otvorom za plastičnu vrećicu za urin196MANFRED SAUERBauerfeindKondomi lateks koji se lijepe s ljepljivom trakom s otvorom za plastičnu vrećicu za urin, MANFRED SAUERLateks kondomi koji se lijepe ljepljivom trakom1141aNEkom.do 90 komada3 mj.3 mj.3 mj.1,40695 %ISSP, LJLateks. Kondom uz ljepljivu traku.1
1368092409100301Kondomi lateks koji se lijepe ljepilom, s otvorom za plastičnu vrećicu za urin196MANFRED SAUERBauerfeindKondomi lateks koji se lijepe ljepilom, s otvorom za plastičnu vrećicu za urin, MANFRED SAUERLateks kondomi koji se lijepe ljepilom1141aNEkom.do 90 komada3 mj.3 mj.3 mj.1,40695 %ISSP, LJLateks.1
1369092409100401Kondomi lateks samoljepljivi s otvorom za plastičnu vrećicu za urin196Coloplast A/SMedikal LuxKondomi lateks samoljepljivi s otvorom za plastičnu vrećicu za urin, Coloplast A/SCONVEEN Self-Sealing Urisheath1141aNEkom.do 90 komada3 mj.3 mj.3 mj.1,32895 %ISSP, LJLateks.1
1370092409100402Kondomi lateks samoljepljivi s otvorom za plastičnu vrećicu za urin196MANFRED SAUERBauerfeindKondomi lateks samoljepljivi s otvorom za plastičnu vrećicu za urin, MANFRED SAUERKondomi latex samoljepivi1141aNEkom.do 90 komada3 mj.3 mj.3 mj.1,32895 %ISSP, LJLateks.1
1371092715100501Ljepilo za kondome196MANFRED SAUERBauerfeindLjepilo za kondome, MANFRED SAUERSauer Original1141aNEkom.do 4 komada3 mj.3 mj.3 mj.10,17155 %ISSP, LJLateks, sa ili bez lanolina.1
1372092705100601Vrećice za urinuz nogu s ispustom i nepovratnim ventilom 500 – 750 ml196Coloplast A/SMedikal LuxVrećice za urin uz nogu s ispustom i nepovratnim ventilom 500 – 750 ml, Coloplast A/SCONVEEN Contoured Urine Bag1141aNEkom.do 30 komada3 mj.3 mj.3 mj.1,20455 %ISSP, LJPVC materijal, plastika. Sa zaštitnom tkaninom od strukturiranog mikrofibera i dvije vezivne trake.1
1373092705100701Vrećice za urinuz nogu s ispustom i nepovratnim ventilom 750 – 1000 ml196Coloplast A/SMedikal LuxVrećice za urin uz nogu s ispustom i nepovratnim ventilom 750 – 1000 ml, Coloplast A/SCONVEEN Contoured Urine Bag1141aNEkom.do 30 komada3 mj.3 mj.3 mj.1,62595 %ISSP, LJPVC materijal, plastika. Sa zaštitnom tkaninom od strukturiranog mikrofibera i dvije vezivne trake.1
1375092705100801Vrećice za urinuz nogu s ispustom i nepovratnim ventilom 1000 – 1500 ml196Coloplast A/SMedikal LuxVrećice za urin uz nogu s ispustom i nepovratnim ventilom 1000 – 1500 ml, Coloplast A/SCONVEEN 1500 ml Urine Bag1141aNEkom.do 30 komada3 mj.3 mj.3 mj.2,47205 %ISSP, LJPVC materijal, plastika. Sa zaštitnom tkaninom od strukturiranog mikrofibera i dvije vezivne trake.1
1377092705100902Vrećice za urinza višekratnu uporabus ispustom i nepovratnim ventilom 2000 ml196MEDECOSalvusVrećice za urin za višekratnu uporabu s ispustom i nepovratnim ventilom 2000 ml, MEDECOURINSKE VREĆICE CURIBAG1141aNEkom.do 30 komada3 mj.3 mj.3 mj.0,34005 %ISSP, LJPVC materijal, plastika.1
1384092403101102Kateteri jednokratni za urin196UNOMEDICALBauerfeindKateteri jednokratni za urin, UNOMEDICALJednokratni urinarni kateteri26 samo kod prvog propisivanja141aNEkom.do 450 komada3 mj.3 mj.3 mj.0,27215 %IIaSSP, LJPVC materijal. CH 06-20 različitih dužina. CE certifikat.1
1388092403101301Kateteri urinarni od silikona po Foley-u196UNOMEDICALBauerfeindKateteri urinarni od silikona po Foley-u, UNOMEDICALUrinarni kateteri od silikona po Foley-u1141aNEkom.do 4 komada3 mj.3 mj.3 mj.6,41055 %IIaSSP, LJSilikon. CE certifikat.1
1389092403101302Kateteri urinarni od silikona po Foley-u196Rochester medicalStoma medicalKateteri urinarni od silikona po Foley-u, Rochester medicalSilicone Foley Catheters 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 Fr1141aNEkom.do 4 komada3 mj.3 mj.3 mj.6,12845 %IIaSSP, LJSilikon. CE certifikat.1
1390092403101401Kateteri urinarni, od silikoniziranog latexa po Foley-u196UNOMEDICALBauerfeindKateteri urinarni, od silikoniziranog latexa po Foley-u, UNOMEDICALUrinarni kateteri od silikoniziranog latexa po Foley-u1141aNEkom.do 7 komada3 mj.3 mj.3 mj.0,62215 %IIaSSP, LJSilikonizirani lateks. CE certifikat.1
1393092118101501Gel za kateteriziranje197FARCO-PHARMABauerfeindGel za kateteriziranje, FARCO-PHARMAInstillagel ALMED26, samo kod prvog propisivanja141aNEg ili mldo 1350 g ili ml3 mj.3 mj.3 mj.0,23895 %IIISSP, LJSredstvo za podmazivanje, lokalni anestetik i dezinficijens. Sterilno pakiranje. Količina sukladna broju kateterizacija.1
1395092118101503Gel za kateteriziranje197Istem Medikal Tibbi Chiaz ve SanTicBauerfeindGel za kateteriziranje, Istem Medikal Tibbi Chiaz ve SanTicOptiLube active Sterile Lubricanting Jelly26, samo kod prvog propisivanja141aNEg ili mldo 1350 g ili ml3 mj.3 mj.3 mj.0,23895 %IIISSP, LJSredstvo za podmazivanje, lokalni anestetik i dezinficijens. Sterilno pakiranje. Količina sukladna broju kateterizacija.1
1397092407101700Kateteri s gelom za samokateterizaciju199 
 
 
 
24, 17, 15 samo kod prvog propisivanja141aNEkom.do 450 komada3 mj.3 mj.3 mj.1,11005 %IIaSSP, LJPVC sa sredstvom za podmazivanje. CE certifikat.1
1398092407101801Kateteri za samokateterizaciju jednokratni, hidrofilni199Coloplast A/SMedikal LuxKateteri za samokateterizaciju jednokratni, hidrofilni, Coloplast A/SEASICATH Catheter Men Nelaton (5348, 5350, 5352,5354, 5356); Men Tieman (5380, 5382); Female (5368, 5370, 5372, 5374, 5376); Paediatric (5008, 5010)1141aNEkom.do 450 komada3 mj.3 mj.3 mj.1,24435 %IIaSSP, LJSterilan. Konektor. PVC. Lubrikant s hidrofilnim svojstvima. Ili Sterilan. Konektor. Od poliuretana. Presvučen hidrofilnim slojem. Odmah spreman za uporabu.1
1403092407101806Kateteri za samokateterizaciju jednokratni, hidrofilni199Oasis Medical A.S.Stoma MedicalKateteri za samokateterizaciju jednokratni, hidrofilni, Oasis Medical A.S.GentleCath hidrofilni kateteri1141aNEkom.do 450 komada3 mj.3 mj.3 mj.1,20985 %IIaSSP, LJSterilan. Konektor. PVC. Lubrikant s hidrofilnim svojstvima. Ili Sterilan. Konektor. Od poliuretana. Presvučen hidrofilnim slojem. Odmah spreman za uporabu.1
1403a092407101807Kateteri za samokateterizaciju jednokratni, hidrofilni199Coloplast A/SMedikal LuxKateteri za samokateterizaciju jednokratni, hidrofilni, Coloplast A/SSPEEDICATH STANDARD Male (28408, 28410, 28412, 28414, 28416, 28418); SPEEDICATH STANDARD Tiemann (28490, 28492, 28494, 28496); SPEEDICATH STANDARD Female (28506, 28508, 28510, 28512, 28514, 28516); SPEEDICATH STANDARD Boy (28606, 28608, 28610, 28612); SPEEDICATH STANDARD Paediatric (28706, 28708, 28710)1141aNEkom.do 450 komada3 mj.3 mj.3 mj.1,24435 %ISSP, LJSterilan. Konektor. PVC. Lubrikant s hidrofilnim svojstvima. Ili Sterilan. Konektor. Od poliuretana. Presvučen hidrofilnim slojem. Odmah spreman za uporabu.1
1403b092407101808Kateteri za samokateterizaciju jednokratni, hidrofilni199LentismedLentismedKateteri za samokateterizaciju jednokratni, hidrofilni, LentismedLentisCath1141aNEkom.do 450 komada3 mj.3 mj.3 mj.1,22005 %IIaSSP, LJSterilan. Konektor. PVC. Lubrikant s hidrofilnim svojstvima. Ili Sterilan. Konektor. Od poliuretana. Presvučen hidrofilnim slojem. Odmah spreman za uporabu.1
1403c092407101809Kateteri za samokateterizaciju jednokratni, hidrofilni199ConvaTecStoma medicalKateteri za samokateterizaciju jednokratni, hidrofilni, ConvaTecGentleCath ™ Glide1141aNEkom.do 450 komada3 mj.3 mj.3 mj.1,20985 %ISSP, LJSterilan. Konektor. PVC. Lubrikant s hidrofilnim svojstvima. Ili Sterilan. Konektor. Od poliuretana. Presvučen hidrofilnim slojem. Odmah spreman za uporabu.1
1404093004102002Pelene u spoju s gaćicama, male200TZMOBauerfeindPelene u spoju s gaćicama, male, TZMOSeni Kids Junior; Seni Kids Junior Extra; Super Seni XS; Super Seni Plus XS1141aNEkom.do 460 komada #3 mj.3 mj3 mj0,28315 % 
SSP, LJVeličina do 30 kg, moć upijanja minimalno 500,00 g. prema MDS 1/93 certifikatu ili 900 ml po Rothwell ISO certifikatu; veličina od 30 do 40 kg minimalna moć upijanja 600 g. prema MDS 1/93 certifikatu ili 1350 ml po Rothwell ISO certifikatu; brzina upijanja minimalno 4ml/s prema MDS 1/93 certifikatu, ispuštanje tekućine maksimalno 2 g prema MDS 1/93 Certifikatu, indikator vlažnosti, anatomski oblik.1
1405093004102003Pelene u spoju s gaćicama, male200Essity Hygiene and Health ABEssity CroatiaPelene u spoju s gaćicama, male, Essity Hygiene and Health ABLibero Comfort fit 4; Libero Comfort fit 5; Libero Comfort fit 6; Libero Comfort fit 7; Tena slip XS1141aNEkom.do 460 komada #3 mj.3 mj3 mj0,28315 % 
SSP, LJVeličina do 30 kg, moć upijanja minimalno 500,00 g. prema MDS 1/93 certifikatu ili 900 ml po Rothwell ISO certifikatu; veličina od 30 do 40 kg minimalna moć upijanja 600 g. prema MDS 1/93 certifikatu ili 1350 ml po Rothwell ISO certifikatu; brzina upijanja minimalno 4ml/s prema MDS 1/93 certifikatu, ispuštanje tekućine maksimalno 2 g prema MDS 1/93 Certifikatu, indikator vlažnosti, anatomski oblik.1
1407093004102005Pelene u spoju s gaćicama, male200Europrosan S.p.A.IBEAPelene u spoju s gaćicama, male, Europrosan S.p.A.FULFSAN BABY Maxi, pelene za djecu, FLUFSAN BABY Junior, pelene za djecu1141aNEkom.do 460 komada #3 mj.3 mj3 mj0,28315 % 
SSP, LJVeličina do 30 kg, moć upijanja minimalno 500,00 g. prema MDS 1/93 certifikatu ili 900 ml po Rothwell ISO certifikatu; veličina od 30 do 40 kg minimalna moć upijanja 600 g. prema MDS 1/93 certifikatu ili 1350 ml po Rothwell ISO certifikatu; brzina upijanja minimalno 4ml/s prema MDS 1/93 certifikatu, ispuštanje tekućine maksimalno 2 g prema MDS 1/93 Certifikatu, indikator vlažnosti, anatomski oblik.1
1409093004102007Pelene u spoju s gaćicama, male200SILCSalvusPelene u spoju s gaćicama, male, SILCJUNIOR 12-25KG, EXTRA 15-30 KG1141aNEkom.do 460 komada #3 mj.3 mj3 mj0,28315 % 
SSP, LJVeličina do 30 kg, moć upijanja minimalno 500,00 g. prema MDS 1/93 certifikatu ili 900 ml po Rothwell ISO certifikatu; veličina od 30 do 40 kg minimalna moć upijanja 600 g. prema MDS 1/93 certifikatu ili 1350 ml po Rothwell ISO certifikatu; brzina upijanja minimalno 4ml/s prema MDS 1/93 certifikatu, ispuštanje tekućine maksimalno 2 g prema MDS 1/93 Certifikatu, indikator vlažnosti, anatomski oblik.1
1410093004102008Pelene u spoju s gaćicama, male200ABENASimBexPelene u spoju s gaćicama, male, ABENABambo Nature 6XXL; Abri-Form XS2; Abena Slip Premium XS2; Bambo Nature 4L; Bambo Nature 5XL1141aNEkom.do 460 komada #3 mj.3 mj3 mj0,28315 % 
SSP, LJVeličina do 30 kg, moć upijanja minimalno 500,00 g. prema MDS 1/93 certifikatu ili 900 ml po Rothwell ISO certifikatu; veličina od 30 do 40 kg minimalna moć upijanja 600 g. prema MDS 1/93 certifikatu ili 1350 ml po Rothwell ISO certifikatu; brzina upijanja minimalno 4ml/s prema MDS 1/93 certifikatu, ispuštanje tekućine maksimalno 2 g prema MDS 1/93 Certifikatu, indikator vlažnosti, anatomski oblik.1
1411093004102009Pelene u spoju s gaćicama, male200Karl Dietz KijevoKarl DietzPelene u spoju s gaćicama, male, Karl Dietz KijevoLena Kids Maxi 3030; Lena Kids Junior 30401141aNEkom.do 460 komada #3 mj.3 mj3 mj0,27265 % 
SSP, LJVeličina do 30 kg, moć upijanja minimalno 500,00 g. prema MDS 1/93 certifikatu ili 900 ml po Rothwell ISO certifikatu; veličina od 30 do 40 kg minimalna moć upijanja 600 g. prema MDS 1/93 certifikatu ili 1350 ml po Rothwell ISO certifikatu; brzina upijanja minimalno 4ml/s prema MDS 1/93 certifikatu, ispuštanje tekućine maksimalno 2 g prema MDS 1/93 Certifikatu, indikator vlažnosti, anatomski oblik.1
1412093004102101Pelene u spoju s gaćicama niskoupijajuće201Attends Healthcare ABElbi MedikalPelene u spoju s gaćicama niskoupijajuće, Attends Healthcare ABAttends Slip Regular 9 Small; Attends Slip Regular 8 Medium; Attends Slip Active 8 Medium; Attends Slip Regular 8 Large; Attends Slip Active 8 Large1141aNEkom.do 400 komada #3 mj.3 mj.3 mj.0,49105 %ISSP, LJMale – moć upijanja najmanje 700 g prema MDS 1/93 certifikatu. Srednje – moć upijanja najmanje 900 g prema MDS 1/93 certifikatu. Velike – moć upijanja najmanje 1100 g prema MDS 1/93 certifikatu. Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 certifikatu. Ispuštanje tekućine maksimalno 2 g prema MDS 1/93 certifikatu. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti.1
1413093004102102Pelene u spoju s gaćicama niskoupijajuće201TZMOBauerfeindPelene u spoju s gaćicama niskoupijajuće, TZMOSeni Standard Air Small pelene; Seni Standard Medium pelene; Seni standard Air medium pelene; Seni Standard Large pelene; Seni standard Air Large pelene1141aNEkom.do 400 komada #3 mj.3 mj.3 mj.0,49105 %ISSP, LJMale – moć upijanja najmanje 700 g prema MDS 1/93 certifikatu. Srednje – moć upijanja najmanje 900 g prema MDS 1/93 certifikatu. Velike – moć upijanja najmanje 1100 g prema MDS 1/93 certifikatu. Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 certifikatu. Ispuštanje tekućine maksimalno 2 g prema MDS 1/93 certifikatu. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti.1
1414093004102103Pelene u spoju s gaćicama niskoupijajuće201Essity Hygiene and Health ABEssity CroatiaPelene u spoju s gaćicama niskoupijajuće, Essity Hygiene and Health ABTena slip plus small; Tena flex plus small; Tena slip plus medium; Tena flex plus medium; Tena slip plus large; Tena flex plus large1141aNEkom.do 400 komada #3 mj.3 mj.3 mj.0,49105 %ISSP, LJMale – moć upijanja najmanje 700 g prema MDS 1/93 certifikatu. Srednje – moć upijanja najmanje 900 g prema MDS 1/93 certifikatu. Velike – moć upijanja najmanje 1100 g prema MDS 1/93 certifikatu. Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 certifikatu. Ispuštanje tekućine maksimalno 2 g prema MDS 1/93 certifikatu. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti.1
1415093004102104Pelene u spoju s gaćicama niskoupijajuće201UNIZEL MEDICAREMediclinePelene u spoju s gaćicama niskoupijajuće, UNIZEL MEDICAREFORMACARE SLIP SMALL; FORMACARE SLIP MEDIUM PLUS; FORMACARE SLIP MEDIUM SUPER; FORMACARE SLIP LARGE PLUS; FORMACARE SLIP SMALL PLUS; FORMACARE SLIP LARGE SUPER1141aNEkom.do 400 komada #3 mj.3 mj.3 mj.0,49005 %ISSP, LJMale – moć upijanja najmanje 700 g prema MDS 1/93 certifikatu. Srednje – moć upijanja najmanje 900 g prema MDS 1/93 certifikatu. Velike – moć upijanja najmanje 1100 g prema MDS 1/93 certifikatu. Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 certifikatu. Ispuštanje tekućine maksimalno 2 g prema MDS 1/93 certifikatu. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti.1
1418093004102107Pelene u spoju s gaćicama niskoupijajuće201Europrosan S.p.A.IBEAPelene u spoju s gaćicama niskoupijajuće, Europrosan S.p.A.FLUFSAN LIGHT MEDIUM pelene u spoju s gaćicama, srednje; FLUFSAN MEDIUM pelene u spoju s gaćicama, srednje; FLUFSAN LIGHT LARGE pelene u spoju s gaćicama, velike; FLUFSAN LARGE pelene u spoju s gaćicama, velike1141aNEkom.do 400 komada #3 mj.3 mj.3 mj.0,49105 %ISSP, LJMale – moć upijanja najmanje 700 g prema MDS 1/93 certifikatu. Srednje – moć upijanja najmanje 900 g prema MDS 1/93 certifikatu. Velike – moć upijanja najmanje 1100 g prema MDS 1/93 certifikatu. Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 certifikatu. Ispuštanje tekućine maksimalno 2 g prema MDS 1/93 certifikatu. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti.1
1419093004102108Pelene u spoju s gaćicama niskoupijajuće201Eurofil s.r.l., Castilenti, Cda CancelliOtosPelene u spoju s gaćicama niskoupijajuće, Eurofil s.r.l., Castilenti,Cda CancelliVENIXE PELENE MEDIUM; VENIXE PELENE LARGE1141aNEkom.do 400 komada #3 mj.3 mj.3 mj.0,47275 %ISSP, LJMale – moć upijanja najmanje 700 g prema MDS 1/93 certifikatu. Srednje – moć upijanja najmanje 900 g prema MDS 1/93 certifikatu. Velike – moć upijanja najmanje 1100 g prema MDS 1/93 certifikatu. Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 certifikatu. Ispuštanje tekućine maksimalno 2 g prema MDS 1/93 certifikatu. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti.1
1420093004102109Pelene u spoju s gaćicama niskoupijajuće201Lohmann & RauscherLohmann & RauscherPelene u spoju s gaćicama niskoupijajuće, Lohmann & RauscherSentina Inko Slip gaćice vel. S,M,L1141aNEkom.do 400 komada #3 mj.3 mj.3 mj.0,49105 %ISSP, LJMale – moć upijanja najmanje 700 g prema MDS 1/93 certifikatu. Srednje – moć upijanja najmanje 900 g prema MDS 1/93 certifikatu. Velike – moć upijanja najmanje 1100 g prema MDS 1/93 certifikatu. Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 certifikatu. Ispuštanje tekućine maksimalno 2 g prema MDS 1/93 certifikatu. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti.1
1422093004102111Pelene u spoju s gaćicama niskoupijajuće201SILCSalvusPelene u spoju s gaćicama niskoupijajuće, SILCSOFFISOF CLASSIC EXTRA SMALL, SOFFISOF CLASSIC EXTRA MEDIUM, SOFFISOF CLASSIC EXTRA LARGE1141aNEkom.do 400 komada #3 mj.3 mj.3 mj.0,49105 %ISSP, LJMale – moć upijanja najmanje 700 g prema MDS 1/93 certifikatu. Srednje – moć upijanja najmanje 900 g prema MDS 1/93 certifikatu. Velike – moć upijanja najmanje 1100 g prema MDS 1/93 certifikatu. Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 certifikatu. Ispuštanje tekućine maksimalno 2 g prema MDS 1/93 certifikatu. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti.1
1423093004102112Pelene u spoju s gaćicama niskoupijajuće201ABENASimBexPelene u spoju s gaćicama niskoupijajuće, ABENADelta-Form S1; Abri-Form M1; Abri-Form M1 Premium; Abri-Form L1, Abri-Form L1 Premium1141aNEkom.do 400 komada #3 mj.3 mj.3 mj.0,49105 %ISSP, LJMale – moć upijanja najmanje 700 g prema MDS 1/93 certifikatu. Srednje – moć upijanja najmanje 900 g prema MDS 1/93 certifikatu. Velike – moć upijanja najmanje 1100 g prema MDS 1/93 certifikatu. Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 certifikatu. Ispuštanje tekućine maksimalno 2 g prema MDS 1/93 certifikatu. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti.1
1425093004102114Pelene u spoju s gaćicama niskoupijajuće201AMD Active Medical DisposableSalvusPelene u spoju s gaćicama niskoupijajuće, AMD Active Medical DisposableAMD slip extra small, medium i large; AMD slip normal medium i large1141aNEkom.do 400 komada #3 mj.3 mj.3 mj.0,49105 %ISSP, LJMale – moć upijanja najmanje 700 g prema MDS 1/93 certifikatu. Srednje – moć upijanja najmanje 900 g prema MDS 1/93 certifikatu. Velike – moć upijanja najmanje 1100 g prema MDS 1/93 certifikatu. Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 certifikatu. Ispuštanje tekućine maksimalno 2 g prema MDS 1/93 certifikatu. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti.1
1426093004102115Pelene u spoju s gaćicama niskoupijajuće201Karl Dietz KijevoKarl DietzPelene u spoju s gaćicama niskoupijajuće, Karl Dietz KijevoLena Slip Small 5010; Lena Slip Medium 5020; Lena Slip Large 50301141aNEkom.do 400 komada #3 mj.3 mj.3 mj.0,49005 %ISSP, LJMale – moć upijanja najmanje 700 g prema MDS 1/93 certifikatu. Srednje – moć upijanja najmanje 900 g prema MDS 1/93 certifikatu. Velike – moć upijanja najmanje 1100 g prema MDS 1/93 certifikatu. Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 certifikatu. Ispuštanje tekućine maksimalno 2 g prema MDS 1/93 certifikatu. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti.1
1426a093004102116Pelene u spoju s gaćicama niskoupijajuće201PAUL HARTMANN AGPAUL HARTMANNPelene u spoju s gaćicama niskoupijajuće, PAUL HARTMANN AGMoliCare Premium Elastic 7 kapljica S; M; L1141aNEkom.do 400 komada #3 mj.3 mj.3 mj.0,49105 %ISSP, LJMale – moć upijanja najmanje 700 g prema MDS 1/93 certifikatu. Srednje – moć upijanja najmanje 900 g prema MDS 1/93 certifikatu. Velike – moć upijanja najmanje 1100 g prema MDS 1/93 certifikatu. Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 certifikatu. Ispuštanje tekućine maksimalno 2 g prema MDS 1/93 certifikatu. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti.1
1426b093004102117Pelene u spoju s gaćicama niskoupijajuće201Drylock Tehnologies NVMoje zdravljePelene u spoju s gaćicama niskoupijajuće, Drylock Tehnologies NVCare Slip Super S; Care Slip Super M; Care Slip Super L1141aNEkom.do 400 komada #3 mj.3 mj.3 mj.0,49105 %ISSP, LJMale – moć upijanja najmanje 700 g prema MDS 1/93 certifikatu. Srednje – moć upijanja najmanje 900 g prema MDS 1/93 certifikatu. Velike – moć upijanja najmanje 1100 g prema MDS 1/93 certifikatu. Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 certifikatu. Ispuštanje tekućine maksimalno 2 g prema MDS 1/93 certifikatu. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti.1
1427093004102201Pelene u spoju s gaćicama, visokoupijajuće202Attends Healthcare ABElbi MedikalPelene u spoju s gaćicama, visoko­upijajuće, Attends Healthcare ABAttends Slip Regular 10 Small; Attends Slip Regular 10 Medium; Attends Slip Active 10 Medium; Attends Slip Regular 10 Large; Attends Slip Active 10 Large1141aNEkom.do 320 komada #3 mj.3 mj.3 mj.0,59855 %ISSP, LJMale – moć upijanja najmanje 800 g prema MDS 1/93 certifikatu. Srednje – moć upijanja najmanje 1100 g prema MDS 1/93 certifikatu. Velike – moć upijanja najmanje 1300 g prema MDS 1/93 certifikatu. Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 certifikatu. Ispuštanje tekućine maksimalno 2 g prema MDS 1/93 certifikatu. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti.1
1428093004102202Pelene u spoju s gaćicama, visokoupijajuće202TZMOBauerfeindPelene u spoju s gaćicama, visoko­upijajuće, TZMOSeni Standard Plus Medium pelene; Seni standard plus Air medium pelene; Seni standard plus Air large pelene1141aNEkom.do 320 komada #3 mj.3 mj.3 mj.0,59855 %ISSP, LJMale – moć upijanja najmanje 800 g prema MDS 1/93 certifikatu. Srednje – moć upijanja najmanje 1100 g prema MDS 1/93 certifikatu. Velike – moć upijanja najmanje 1300 g prema MDS 1/93 certifikatu. Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 certifikatu. Ispuštanje tekućine maksimalno 2 g prema MDS 1/93 certifikatu. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti.1
1430093004102204Pelene u spoju s gaćicama, visokoupijajuće202Essity Hygiene and Health ABEssity CroatiaPelene u spoju s gaćicama, visoko­upijajuće, Essity Hygiene and Health ABTena slip super small; Tena flex super small; Tena slip super medium; Tena flex super medium; Tena slip super large; Tena flex super large1141aNEkom.do 320 komada #3 mj.3 mj.3 mj.0,59855 %ISSP, LJMale – moć upijanja najmanje 800 g prema MDS 1/93 certifikatu. Srednje – moć upijanja najmanje 1100 g prema MDS 1/93 certifikatu. Velike – moć upijanja najmanje 1300 g prema MDS 1/93 certifikatu. Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 certifikatu. Ispuštanje tekućine maksimalno 2 g prema MDS 1/93 certifikatu. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti.1
1431093004102205Pelene u spoju s gaćicama, visokoupijajuće202UNIZEL MEDICAREMediclinePelene u spoju s gaćicama, visoko­upijajuće, UNIZEL MEDICAREFORMACARE SLIP MEDIUM EXTRA NIGHT; FORMACARE SLIP LARGE EXTRA NIGHT; FORMACARE SLIP MEDIUM EXTRA PLUS; FORMACARE SLIP LARGE EXTRA PLUS1141aNEkom.do 320 komada #3 mj.3 mj.3 mj.0,59005 %ISSP, LJMale – moć upijanja najmanje 800 g prema MDS 1/93 certifikatu. Srednje – moć upijanja najmanje 1100 g prema MDS 1/93 certifikatu. Velike – moć upijanja najmanje 1300 g prema MDS 1/93 certifikatu. Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 certifikatu. Ispuštanje tekućine maksimalno 2 g prema MDS 1/93 certifikatu. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti.1
1434093004102208Pelene u spoju s gaćicama, visokoupijajuće202Europrosan S.p.A.IBEAPelene u spoju s gaćicama, visoko­upijajuće, Europrosan S.p.A.FLUFSAN SMALL pelene u spoju s gaćicama, male; FLUFSAN MEDIUM SUPER pelene u spoju s gaćicama, srednje, za noć; FLUFSAN LARGE SUPER pelene u spoju s gaćicama, velike, za noć1141aNEkom.do 320 komada #3 mj.3 mj.3 mj.0,59855 %ISSP, LJMale – moć upijanja najmanje 800 g prema MDS 1/93 certifikatu. Srednje – moć upijanja najmanje 1100 g prema MDS 1/93 certifikatu. Velike – moć upijanja najmanje 1300 g prema MDS 1/93 certifikatu. Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 certifikatu. Ispuštanje tekućine maksimalno 2 g prema MDS 1/93 certifikatu. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti.1
1435093004102209Pelene u spoju s gaćicama, visokoupijajuće202Eurofil s.r.l., Castilenti, Cda CancelliOtosPelene u spoju s gaćicama, visoko­upijajuće, Eurofil s.r.l., Castilenti,Cda CancelliVENIXE PELENE MEDIUM noćne; VENIXE PELENE LARGE noćne1141aNEkom.do 320 komada #3 mj.3 mj.3 mj.0,59675 %ISSP, LJMale – moć upijanja najmanje 800 g prema MDS 1/93 certifikatu. Srednje – moć upijanja najmanje 1100 g prema MDS 1/93 certifikatu. Velike – moć upijanja najmanje 1300 g prema MDS 1/93 certifikatu. Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 certifikatu. Ispuštanje tekućine maksimalno 2 g prema MDS 1/93 certifikatu. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti.1
1436093004102210Pelene u spoju s gaćicama, visokoupijajuće202Lohmann & RauscherLohmann & RauscherPelene u spoju s gaćicama, visoko­upijajuće, Lohmann & RauscherSentina Inko Slip pelene gaćice vel. S, M i L1141aNEkom.do 320 komada #3 mj.3 mj.3 mj.0,59095 %ISSP, LJMale – moć upijanja najmanje 800 g prema MDS 1/93 certifikatu. Srednje – moć upijanja najmanje 1100 g prema MDS 1/93 certifikatu. Velike – moć upijanja najmanje 1300 g prema MDS 1/93 certifikatu. Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 certifikatu. Ispuštanje tekućine maksimalno 2 g prema MDS 1/93 certifikatu. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti.1
1438093004102212Pelene u spoju s gaćicama, visokoupijajuće202SILCSalvusPelene u spoju s gaćicama, visoko­upijajuće, SILCSOFFISOF CLASSIC SUPER DERMO MEDIUM, SOFFISOF CLASSIC SUPER DERMO LARGE, SOFFISOF CLASSIC MAXI MEDIUM, SOFFISOF CLASSIC MAXI LARGE1141aNEkom.do 320 komada #3 mj.3 mj.3 mj.0,59855 %ISSP, LJMale – moć upijanja najmanje 800 g prema MDS 1/93 certifikatu. Srednje – moć upijanja najmanje 1100 g prema MDS 1/93 certifikatu. Velike – moć upijanja najmanje 1300 g prema MDS 1/93 certifikatu. Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 certifikatu. Ispuštanje tekućine maksimalno 2 g prema MDS 1/93 certifikatu. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti.1
1439093004102213Pelene u spoju s gaćicama, visokoupijajuće202ABENASimBexPelene u spoju s gaćicama, visoko­upijajuće, ABENAAbri-Form S2; Abri-Form S2 Premium; Abri-Form Small; Abri-Form M²; Abri-Form M² Premium; Abri-Form Medium; Abri-Form L2; Abri-Form L2 Premium; Abri-Form Large1141aNEkom.do 320 komada #3 mj.3 mj.3 mj.0,59855 %ISSP, LJMale – moć upijanja najmanje 800 g prema MDS 1/93 certifikatu. Srednje – moć upijanja najmanje 1100 g prema MDS 1/93 certifikatu. Velike – moć upijanja najmanje 1300 g prema MDS 1/93 certifikatu. Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 certifikatu. Ispuštanje tekućine maksimalno 2 g prema MDS 1/93 certifikatu. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti.1
1440093004102214Pelene u spoju s gaćicama, visokoupijajuće202AMD Active Medical DisposableSalvusPelene u spoju s gaćicama, visoko­upijajuće, AMD Active Medical DisposableAMD slip super medium i large, AMD slip maxi small, medium i large1141aNEkom.do 320 komada #3 mj.3 mj.3 mj.0,59855 %ISSP, LJMale – moć upijanja najmanje 800 g prema MDS 1/93 certifikatu. Srednje – moć upijanja najmanje 1100 g prema MDS 1/93 certifikatu. Velike – moć upijanja najmanje 1300 g prema MDS 1/93 certifikatu. Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 certifikatu. Ispuštanje tekućine maksimalno 2 g prema MDS 1/93 certifikatu. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti.1
1441093004102215Pelene u spoju s gaćicama, visokoupijajuće202Karl Dietz KijevoKarl DietzPelene u spoju s gaćicama, visoko­upijajuće, Karl Dietz KijevoLena Slip Medium Plus 6010; Lena Slip Large Plus 6020; Lena slip Large Extra 60301141aNEkom.do 320 komada #3 mj.3 mj.3 mj.0,59855 %ISSP, LJMale – moć upijanja najmanje 800 g prema MDS 1/93 certifikatu. Srednje – moć upijanja najmanje 1100 g prema MDS 1/93 certifikatu. Velike – moć upijanja najmanje 1300 g prema MDS 1/93 certifikatu. Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 certifikatu. Ispuštanje tekućine maksimalno 2 g prema MDS 1/93 certifikatu. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti.1
1441a093004102217Pelene u spoju s gaćicama, visokoupijajuće202PAUL HARTMANN AGPAUL HARTMANNPelene u spoju s gaćicama, visoko­upijajuće, PAUL HARTMANN AGMoliCare Premium Elastic 8 kapljica S; M; L1141aNEkom.do 320 komada #3 mj.3 mj.3 mj.0,59855 %ISSP, LJMale – moć upijanja najmanje 800 g prema MDS 1/93 certifikatu. Srednje – moć upijanja najmanje 1100 g prema MDS 1/93 certifikatu. Velike – moć upijanja najmanje 1300 g prema MDS 1/93 certifikatu. Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 certifikatu. Ispuštanje tekućine maksimalno 2 g prema MDS 1/93 certifikatu. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti.1
1441b093004102218Pelene u spoju s gaćicama, visokoupijajuće202Drylock Tehnologies NVMoje zdravljePelene u spoju s gaćicama, visoko­upijajuće, Drylock Tehnologies NVCare Slip Maxi S; Care Slip Maxi M; Care Slip Maxi L1141aNEkom.do 320 komada #3 mj.3 mj.3 mj.0,59855 %ISSP, LJMale – moć upijanja najmanje 800 g prema MDS 1/93 certifikatu. Srednje – moć upijanja najmanje 1100 g prema MDS 1/93 certifikatu. Velike – moć upijanja najmanje 1300 g prema MDS 1/93 certifikatu. Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 certifikatu. Ispuštanje tekućine maksimalno 2 g prema MDS 1/93 certifikatu. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti.1
1443093004102302Pelene u spoju s gaćicama za noć, visoko­upijajuće, ekstravelike203Essity Hygiene and Health ABEssity CroatiaPelene u spoju s gaćicama za noć, visoko­upijajuće, ekstravelike, Essity Hygiene and Health ABTena flex super XL1141aNEkom.do 320 komada # 
3 mj.3 mj.0,83505 %ISSP, LJOpseg kukova od 150 cm i više, moć upijanja minimalno 1400 g prema MDS 1/93 certifikatu, brzina upijanja minimalno 4ml/s prema MDS 1/93 certifikatu, ispuštanje tekućine maksimalno 2 g prema MDS 1/93 Certifikatu, anatomski oblik, indikator vlažnosti.1
1446093004102305Pelene u spoju s gaćicama za noć, visoko­upijajuće, ekstravelike203Eurofil s.r.l., Castilenti, Cda CancelliOtosPelene u spoju s gaćicama za noć, visoko­upijajuće, ekstravelike, Eurofil s.r.l., Castilenti,Cda CancelliPelene u spoju s gaćicamaza noć, visoko­upijajuće, ekstravelike1141aNEkom.do 320 komada # 
3 mj.3 mj.0,83505 %ISSP, LJOpseg kukova od 150 cm i više, moć upijanja minimalno 1400 g prema MDS 1/93 certifikatu, brzina upijanja minimalno 4ml/s prema MDS 1/93 certifikatu, ispuštanje tekućine maksimalno 2 g prema MDS 1/93 Certifikatu, anatomski oblik, indikator vlažnosti.1
1448093004102307Pelene u spoju s gaćicama za noć, visoko­upijajuće, ekstravelike203SILCSalvusPelene u spoju s gaćicama za noć, visoko­upijajuće, ekstravelike, SILCSOFFISOF CLASSIC MAXI XLARGE1141aNEkom.do 320 komada # 
3 mj.3 mj.0,83505 %ISSP, LJOpseg kukova od 150 cm i više, moć upijanja minimalno 1400 g prema MDS 1/93 certifikatu, brzina upijanja minimalno 4ml/s prema MDS 1/93 certifikatu, ispuštanje tekućine maksimalno 2 g prema MDS 1/93 Certifikatu, anatomski oblik, indikator vlažnosti.1
1449093004102308Pelene u spoju s gaćicama za noć, visoko­upijajuće, ekstravelike203ABENASimBexPelene u spoju s gaćicama za noć, visoko­upijajuće, ekstravelike, ABENAAbri-Form XL2; Abri-Form XL2 Premium; Delta-Form XL31141aNEkom.do 320 komada # 
3 mj.3 mj.0,83505 %ISSP, LJOpseg kukova od 150 cm i više, moć upijanja minimalno 1400 g prema MDS 1/93 certifikatu, brzina upijanja minimalno 4ml/s prema MDS 1/93 certifikatu, ispuštanje tekućine maksimalno 2 g prema MDS 1/93 Certifikatu, anatomski oblik, indikator vlažnosti.1
1450093004102309Pelene u spoju s gaćicama za noć, visoko­upijajuće, ekstravelike203Europrosan S.p.A.IBEAPelene u spoju s gaćicama za noć, visoko­upijajuće, ekstravelike, Europrosan S.p.A.FLUFSAN SOFT EXTRA LARGE pelene u spoju s gaćicama, vrlo velike1141aNEkom.do 320 komada # 
3 mj.3 mj.0,83505 %ISSP, LJOpseg kukova od 150 cm i više, moć upijanja minimalno 1400 g prema MDS 1/93 certifikatu, brzina upijanja minimalno 4ml/s prema MDS 1/93 certifikatu, ispuštanje tekućine maksimalno 2 g prema MDS 1/93 Certifikatu, anatomski oblik, indikator vlažnosti.1
1451093004102310Pelene u spoju s gaćicama za noć, visoko­upijajuće, ekstravelike203AMD Active Medical DisposableSalvusPelene u spoju s gaćicama za noć, visoko­upijajuće, ekstravelike, AMD Active Medical DisposableAMD slip extra xl, AMS slip maxi xl1141aNEkom.do 320 komada # 
3 mj.3 mj.0,83505 %ISSP, LJOpseg kukova od 150 cm i više, moć upijanja minimalno 1400 g prema MDS 1/93 certifikatu, brzina upijanja minimalno 4ml/s prema MDS 1/93 certifikatu, ispuštanje tekućine maksimalno 2 g prema MDS 1/93 Certifikatu, anatomski oblik, indikator vlažnosti.1
1452093004102311Pelene u spoju s gaćicama za noć, visoko­upijajuće, ekstravelike203Karl Dietz KijevoKarl DietzPelene u spoju s gaćicama za noć, visoko­upijajuće, ekstravelike, Karl Dietz KijevoLena Slip Large Extra Plus 60401141aNEkom.do 320 komada #
3 mj.3 mj.0,83505 %ISSP, LJOpseg kukova od 150 cm i više, moć upijanja minimalno 1400 g prema MDS 1/93 certifikatu, brzina upijanja minimalno 4ml/s prema MDS 1/93 certifikatu, ispuštanje tekućine maksimalno 2 g prema MDS 1/93 Certifikatu, anatomski oblik, indikator vlažnosti.1
1453093004102312Pelene u spoju s gaćicama za noć, visoko­upijajuće, ekstravelike203TZMOBauerfeindPelene u spoju s gaćicama za noć, visoko­upijajuće, ekstravelike, TZMOSeni standard plus ekstra large1141aNEkom.do 320 komada # 
3 mj.3 mj.0,83505 %ISSP, LJOpseg kukova od 150 cm i više, moć upijanja minimalno 1400 g prema MDS 1/93 certifikatu, brzina upijanja minimalno 4ml/s prema MDS 1/93 certifikatu, ispuštanje tekućine maksimalno 2 g prema MDS 1/93 Certifikatu, anatomski oblik, indikator vlažnosti.1
1453a093004102313Pelene u spoju s gaćicama za noć, visoko­upijajuće, ekstravelike203PAUL HARTMANN AGPAUL HARTMANNPelene u spoju s gaćicama za noć, visoko­upijajuće, ekstravelike, PAUL HARTMANN AGMoliCare Premium Elastic 8 kapljica XL1141aNEkom.do 320 komada # 
3 mj.3 mj.0,83505 %ISSP, LJOpseg kukova od 150 cm i više, moć upijanja minimalno 1400 g prema MDS 1/93 certifikatu, brzina upijanja minimalno 4ml/s prema MDS 1/93 certifikatu, ispuštanje tekućine maksimalno 2 g prema MDS 1/93 Certifikatu, anatomski oblik, indikator vlažnosti.1
1453b093004102314Pelene u spoju s gaćicama za noć, visoko­upijajuće, ekstravelike203Drylock Tehnologies NVMoje zdravljePelene u spoju s gaćicama za noć, visoko­upijajuće, ekstravelike, Drylock Tehnologies NVCare Slip Maxi XL1141aNEkom.do 320 komada # 
3 mj.3 mj.0,83505 %ISSP, LJOpseg kukova od 150 cm i više, moć upijanja minimalno 1400 g prema MDS 1/93 certifikatu, brzina upijanja minimalno 4ml/s prema MDS 1/93 certifikatu, ispuštanje tekućine maksimalno 2 g prema MDS 1/93 Certifikatu, anatomski oblik, indikator vlažnosti.1
1453c093004102315Pelene u spoju s gaćicama za noć, visoko­upijajuće, ekstravelike203Attends Healthcare ABElbi MedikalPelene u spoju s gaćicama za noć, visoko­upijajuće, ekstravelike, Attends Healthcare ABAttends Slip Classic 10 XL1141aNEkom.do 320 komada # 
3 mj.3 mj.0,83505 %ISSP, LJOpseg kukova od 150 cm i više, moć upijanja minimalno 1400 g prema MDS 1/93 certifikatu, brzina upijanja minimalno 4ml/s prema MDS 1/93 certifikatu, ispuštanje tekućine maksimalno 2 g prema MDS 1/93 Certifikatu, anatomski oblik, indikator vlažnosti.1
1454093004102401Anatomski ulošci204Attends Healthcare ABElbi MedikalAnatomski ulošci, Attends Healthcare ABAttends Contours Regular 4; Attends Contours Regular 5; Attends Contours Regular 7; Attends Soft 3+ Extra Plus; Attends Soft 4 Super; Attends Soft 5; Attends Soft 6; Attends Soft 7; Attends For Men 3; Attends For Men 41141aNEkom.do 275 komada # 
3 mj.3 mj.0,36025 %ISSP, LJMoć upijanja za žene minimalno 500 g, za muškarce minimalno 250 g prema MDS certifikatu, brzina upijanja minimalno 4ml/s prema MDS 1/93 certifikatu, ispuštanje tekućine maksimalno 2 g prema MDS 1/93 Certifikatu, anatomski oblik, indikator vlažnosti.1
1456093004102403Anatomski ulošci204TZMOBauerfeindAnatomski ulošci, TZMOSan Seni Normal; San Seni Regular; San Seni Uni; San Seni Maxi1141aNEkom.do 275 komada # 
3 mj.3 mj.0,36025 %ISSP, LJMoć upijanja za žene minimalno 500 g, za muškarce minimalno 250 g prema MDS certifikatu, brzina upijanja minimalno 4ml/s prema MDS 1/93 certifikatu, ispuštanje tekućine maksimalno 2 g prema MDS 1/93 Certifikatu, anatomski oblik, indikator vlažnosti.1
1458093004102405Anatomski ulošci204Essity Hygiene and Health ABEssity CroatiaAnatomski ulošci, Essity Hygiene and Health ABTena Lady super, Tena Men Level 2, Tena Comfort plus, Tena Comfort extra, Tena Comfort super1141aNEkom.do 275 komada # 
3 mj.3 mj.0,36025 %ISSP, LJMoć upijanja za žene minimalno 500 g, za muškarce minimalno 250 g prema MDS certifikatu, brzina upijanja minimalno 4ml/s prema MDS 1/93 certifikatu, ispuštanje tekućine maksimalno 2 g prema MDS 1/93 Certifikatu, anatomski oblik, indikator vlažnosti.1
1459093004102406Anatomski ulošci204UNIZEL MEDICAREMediclineAnatomski ulošci, UNIZEL MEDICAREFORMACARE FORM SUPER; FORMACARE FORM EXTRA; FORMACARE FORM PLUS; FORMACARE FORM EXTRA NACHT1141aNEkom.do 275 komada # 
3 mj.3 mj.0,36005 %ISSP, LJMoć upijanja za žene minimalno 500 g, za muškarce minimalno 250 g prema MDS certifikatu, brzina upijanja minimalno 4ml/s prema MDS 1/93 certifikatu, ispuštanje tekućine maksimalno 2 g prema MDS 1/93 Certifikatu, anatomski oblik, indikator vlažnosti.1
1461093004102408Anatomski ulošci204PAUL HARTMANN AGPAUL HARTMANNAnatomski ulošci, PAUL HARTMANN AGMOLICARE PREMIUM FORM NORMAL PLUS; MOLICARE PREMIUM FORM NORMAL; MOLICARE PREMIUM FORM EXTRA; MOLICARE PREMIUM FORM EXTRA PLUS; MOLICARE PREMIUM FORM FOR MEN EXTRA PLUS1141aNEkom.do 275 komada # 
3 mj.3 mj.0,36025 %ISSP, LJMoć upijanja za žene minimalno 500 g, za muškarce minimalno 250 g prema MDS certifikatu, brzina upijanja minimalno 4ml/s prema MDS 1/93 certifikatu, ispuštanje tekućine maksimalno 2 g prema MDS 1/93 Certifikatu, anatomski oblik, indikator vlažnosti.1
1462093004102409Anatomski ulošci204Europrosan S.p.A.IBEAAnatomski ulošci, Europrosan S.p.A.FLUFSAN SUPER (za muškarce); FLUFSAN PLUS anatomski ulošci, mali; FLUFSAN EXTRA anatomski ulošci, srednji; FLUFSAN SUPER anatomski ulošci, veliki1141aNEkom.do 275 komada # 
3 mj.3 mj.0,36025 %ISSP, LJMoć upijanja za žene minimalno 500 g, za muškarce minimalno 250 g prema MDS certifikatu, brzina upijanja minimalno 4ml/s prema MDS 1/93 certifikatu, ispuštanje tekućine maksimalno 2 g prema MDS 1/93 Certifikatu, anatomski oblik, indikator vlažnosti.1
1463093004102410Anatomski ulošci204Lohmann & RauscherLohmann & RauscherAnatomski ulošci, Lohmann & RauscherSentina Inko Form ulošci Mini (za muškarce) /Normal (za muškarce) /Tag/Extra/Nacht/Nacht Plus1141aNEkom.do 275 komada # 
3 mj.3 mj.0,36025 %ISSP, LJMoć upijanja za žene minimalno 500 g, za muškarce minimalno 250 g prema MDS certifikatu, brzina upijanja minimalno 4ml/s prema MDS 1/93 certifikatu, ispuštanje tekućine maksimalno 2 g prema MDS 1/93 Certifikatu, anatomski oblik, indikator vlažnosti.1
1465093004102412Anatomski ulošci204SILCSalvusAnatomski ulošci, SILCSOFFISOF LADY EXTRA I SUPER, COMFORT PLUS, EXTRA i SUPER1141aNEkom.do 275 komada # 
3 mj.3 mj.0,36025 %ISSP, LJMoć upijanja za žene minimalno 500 g, za muškarce minimalno 250 g prema MDS certifikatu, brzina upijanja minimalno 4ml/s prema MDS 1/93 certifikatu, ispuštanje tekućine maksimalno 2 g prema MDS 1/93 Certifikatu, anatomski oblik, indikator vlažnosti.1
1466093004102413Anatomski ulošci204ABENASimBexAnatomski ulošci, ABENAAbena San Premium 3; Abena San Premium 4; Abri-San Normal; Abena Man Formula 2; Abena San Premium 5; Abena San Premium 6; Delta San No. 6; Abri-San 7; Delta-San 7; Abri-San Super; Abri-San 9; Abri-San Forte; Delta San No. 101141aNEkom.do 275 komada # 
3 mj.3 mj.0,36025 %ISSP, LJMoć upijanja za žene minimalno 500 g, za muškarce minimalno 250 g prema MDS certifikatu, brzina upijanja minimalno 4ml/s prema MDS 1/93 certifikatu, ispuštanje tekućine maksimalno 2 g prema MDS 1/93 Certifikatu, anatomski oblik, indikator vlažnosti.1
1467093004102414Anatomski ulošci204Eurofil s.r.l., Castilenti, Cda CancelliOtosAnatomski ulošci, EUROFILAnatomic Super, Anatomic Extra, Anatomic Plus, Comfort Super, Comfort Extra, Comfort Mini long1141aNEkom.do 275 komada # 
3 mj.3 mj.0,32635 %ISSP, LJMoć upijanja za žene minimalno 500 g, za muškarce minimalno 250 g prema MDS certifikatu, brzina upijanja minimalno 4ml/s prema MDS 1/93 certifikatu, ispuštanje tekućine maksimalno 2 g prema MDS 1/93 Certifikatu, anatomski oblik, indikator vlažnosti.1
1469093004102416Anatomski ulošci204Karl Dietz KijevoKarl DietzAnatomski ulošci, Karl Dietz KijevoLena Classic Plus 2010; Lena Classic Super 2020; Lena Classic Extra 2030; Lena Classic Extra Plus 20401141aNEkom.do 275 komada # 
3 mj.3 mj.0,36025 %ISSP, LJMoć upijanja za žene minimalno 500 g, za muškarce minimalno 250 g prema MDS certifikatu, brzina upijanja minimalno 4ml/s prema MDS 1/93 certifikatu, ispuštanje tekućine maksimalno 2 g prema MDS 1/93 Certifikatu, anatomski oblik, indikator vlažnosti.1
1469b093004102419Anatomski ulošci204PAUL HARTMANN AGPAUL HARTMANNAnatomski ulošci, Paul Hartmann AGMolicare Premium Lady Pad 5 drops; Molicare Premium Men Pad 5 drops1141aNEkom.do 275 komada # 
3 mj.3 mj.0,36025 %ISSP, LJMoć upijanja za žene minimalno 500 g, za muškarce minimalno 250 g prema MDS certifikatu, brzina upijanja minimalno 4ml/s prema MDS 1/93 certifikatu, ispuštanje tekućine maksimalno 2 g prema MDS 1/93 Certifikatu, anatomski oblik, indikator vlažnosti.1
1469d093004102421Anatomski ulošci204TZMOBauerfeindAnatomski ulošci, TZMOSeni Lady Extra Plus; Seni Lady Super; Seni Lady Plus; Seni Control Extra; Seni Control Super; Seni Control Plus; Seni Man Extra; Seni Man Super1141aNEkom.do 275 komada # 
3 mj.3 mj.0,34225 %ISSP, LJMoć upijanja za žene minimalno 500 g, za muškarce minimalno 250 g prema MDS certifikatu, brzina upijanja minimalno 4ml/s prema MDS 1/93 certifikatu, ispuštanje tekućine maksimalno 2 g prema MDS 1/93 Certifikatu, anatomski oblik, indikator vlažnosti.1
1469e093004102422Anatomski ulošci204Drylock Tehnologies NVMoje zdravljeAnatomski ulošci, Drylock Tehnologies NVDailee Men Premium 2; Dailee Lady Premium Slim Maxi Plus; Dailee Comfort Normal; Dailee Comfort Plus; Dailee Comfort Extra; Dailee Comfort Super; Dailee Comfort Maxi1141aNEkom.do 275 komada #
3 mj.3 mj.0,34225 %ISSP, LJMoć upijanja za žene minimalno 500 g, za muškarce minimalno 250 g prema MDS certifikatu, brzina upijanja minimalno 4ml/s prema MDS 1/93 certifikatu, ispuštanje tekućine maksimalno 2 g prema MDS 1/93 Certifikatu, anatomski oblik, indikator vlažnosti.1
1469f093004102423Anatomski ulošci204Karl Dietz KijevoKarl DietzAnatomski ulošci, Karl Dietz KijevoLena Classic Plus 2010 M (za muškarce); Lena Classic Super 2020 M (za muškarce); Lena Classic Extra 2030 M (za muškarce)1141aNEkom.do 275 komada # 
3 mj.3 mj.0,34225 %ISSP, LJMoć upijanja za žene minimalno 500 g, za muškarce minimalno 250 g prema MDS certifikatu, brzina upijanja minimalno 4ml/s prema MDS 1/93 certifikatu, ispuštanje tekućine maksimalno 2 g prema MDS 1/93 Certifikatu, anatomski oblik, indikator vlažnosti.1
1469g093004102424Anatomski ulošci204UNIZEL MEDICAREMediclineAnatomski ulošci, UNIZEL MEDICAREFormacare Woman Premium1141aNEkom.do 275 komada # 
3 mj.3 mj.0,34005 %ISSP, LJMoć upijanja za žene minimalno 500 g, za muškarce minimalno 250 g prema MDS certifikatu, brzina upijanja minimalno 4ml/s prema MDS 1/93 certifikatu, ispuštanje tekućine maksimalno 2 g prema MDS 1/93 Certifikatu, anatomski oblik, indikator vlažnosti.1
1470093009102501Gaćice mrežaste elastične296Attends Healthcare ABElbi MedikalGaćice mrežaste elastične, Attends Healthcare ABStretch Pant Regular S; Stretch Pant Regular M; Stretch Pant Regular L; Stretch Pant Regular XL; Stretch Pant Small; Stretch Pant Medium; Stretch Pant Large1141aNEkom.do 10 komada # 
3 mj.3 mj.0,42115 %ISSP, LJGaćice mrežaste, elastične, prema tjelesnoj težini. Opseg kukova od 80 do 140 cm, poliester, elastin, Dugotrajan proizvod s izrezima za noge i elastičnom vrpcom, povećava udobnost i sigurnost, podnošljivost za kožu.1
1472093009102503Gaćice mrežaste elastične296TZMOBauerfeindGaćice mrežaste elastične, TZMOSan Seni elastične gaćice L; San Seni elastične gaćice XL1141aNEkom.do 10 komada # 
3 mj.3 mj.0,42115 %ISSP, LJGaćice mrežaste, elastične, prema tjelesnoj težini. Opseg kukova od 80 do 140 cm, poliester, elastin, Dugotrajan proizvod s izrezima za noge i elastičnom vrpcom, povećava udobnost i sigurnost, podnošljivost za kožu.1
1474093009102505Gaćice mrežaste elastične296Essity Hygiene and Health ABEssity CroatiaGaćice mrežaste elastične, Essity Hygiene and Health ABTena mrežaste gaćice Standard1141aNEkom.do 10 komada # 
3 mj.3 mj.0,42115 %ISSP, LJGaćice mrežaste, elastične, prema tjelesnoj težini. Opseg kukova od 80 do 140 cm, poliester, elastin, Dugotrajan proizvod s izrezima za noge i elastičnom vrpcom, povećava udobnost i sigurnost, podnošljivost za kožu.1
1475093009102506Gaćice mrežaste elastične296UNIZEL MEDICAREMediclineGaćice mrežaste elastične, UNIZEL MEDICAREFORMACARE FIX MREŽASTE GAĆICE S; FORMACARE FIX MREŽASTE GAĆICE M; FORMACARE FIX MREŽASTE GAĆICE L; FORMACARE FIX MREŽASTE GAĆICE XL; FORMACARE FIX MREŽASTE GAĆICE XXL; FORMACARE FIX MREŽASTE GAĆICE XXXL1141aNEkom.do 10 komada # 
3 mj.3 mj.0,42005 %ISSP, LJGaćice mrežaste, elastične, prema tjelesnoj težini. Opseg kukova od 80 do 140 cm, poliester, elastin, Dugotrajan proizvod s izrezima za noge i elastičnom vrpcom, povećava udobnost i sigurnost, podnošljivost za kožu.1
1478093009102509Gaćice mrežaste elastične296Europrosan S.p.A.IBEAGaćice mrežaste elastične, Europrosan S.p.A.FLUFSAN NET MEDIUM mrežaste gaćice, srednje; FLUFSAN NET LARGE mrežaste gaćice, velike1141aNEkom.do 10 komada # 
3 mj.3 mj.0,42115 %ISSP, LJGaćice mrežaste, elastične, prema tjelesnoj težini. Opseg kukova od 80 do 140 cm, poliester, elastin, Dugotrajan proizvod s izrezima za noge i elastičnom vrpcom, povećava udobnost i sigurnost, podnošljivost za kožu.1
1480093009102511Gaćice mrežaste elastične296Lohmann & RauscherLohmann & RauscherGaćice mrežaste elastične, Lohmann & RauscherSentina Slip mrežaste gaćice vel. S – XL1141aNEkom.do 10 komada # 
3 mj.3 mj.0,35375 %ISSP, LJGaćice mrežaste, elastične, prema tjelesnoj težini. Opseg kukova od 80 do 140 cm, poliester, elastin, Dugotrajan proizvod s izrezima za noge i elastičnom vrpcom, povećava udobnost i sigurnost, podnošljivost za kožu.1
1482093009102513Gaćice mrežaste elastične296SILCSalvusGaćice mrežaste elastične, SILCSOFFISOF MREŽASTE GAĆICE MEDIUM, LARGE I XL1141aNEkom.do 10 komada # 
3 mj.3 mj.0,42115 %ISSP, LJGaćice mrežaste, elastične, prema tjelesnoj težini. Opseg kukova od 80 do 140 cm, poliester, elastin, Dugotrajan proizvod s izrezima za noge i elastičnom vrpcom, povećava udobnost i sigurnost, podnošljivost za kožu.1
1483093009102514Gaćice mrežaste elastične296ABENASimBexGaćice mrežaste elastične, ABENAAbri-Fix Net Medium; Abri-Fix Net Large1141aNEkom.do 10 komada # 
3 mj.3 mj.0,42115 %ISSP, LJGaćice mrežaste, elastične, prema tjelesnoj težini. Opseg kukova od 80 do 140 cm, poliester, elastin, Dugotrajan proizvod s izrezima za noge i elastičnom vrpcom, povećava udobnost i sigurnost, podnošljivost za kožu.1
1483a093009102515Gaćice mrežaste elastične296PAUL HARTMANN AGPAUL HARTMANNGaćice mrežaste elastične, PAUL HARTMANN AGMoliCare Fixpants Long Leg L; MoliCare Fixpants Long Leg XL; MoliCare Premium Fixpants Short Leg L; MoliCare Premium Fixpants Short Leg XL1141aNEkom.do 10 komada # 
3 mj.3 mj.0,42115 %ISSP, LJGaćice mrežaste, elastične, prema tjelesnoj težini. Opseg kukova od 80 do 140 cm, poliester, elastin, Dugotrajan proizvod s izrezima za noge i elastičnom vrpcom, povećava udobnost i sigurnost, podnošljivost za kožu.1
1484090300102601Zaštitni podmetač za krevet za jednokratnu uporabu205Attends Healthcare ABElbi MedikalZaštitni podmetač za krevet za jednokratnu uporabu, Attends Healthcare ABCover-Dri Super 40x60cm; Cover-Dri Super 60x60cm; Cover-Dri Super 60x90cm1141aNEkom.do 90 komada #3 mj.3 mj.3 mj.0,284925 %ISSP, LJNetkani tekstil, polietilen i celuloza.1
1486090300102603Zaštitni podmetač za krevet za jednokratnu uporabu205TZMOBauerfeindZaštitni podmetač za krevet za jednokratnu uporabu, TZMOSeni soft 60x901141aNEkom.do 90 komada #3 mj.3 mj.3 mj.0,284925 %ISSP, LJNetkani tekstil, polietilen i celuloza.1
1488090300102605Zaštitni podmetač za krevet za jednokratnu uporabu205Essity Hygiene and Health ABEssity CroatiaZaštitni podmetač za krevet za jednokratnu uporabu, Essity Hygiene and Health ABTena bed normal, Tena bed plus1141aNEkom.do 90 komada #3 mj.3 mj.3 mj.0,284925 %ISSP, LJNetkani tekstil, polietilen i celuloza.1
1489090300102606Zaštitni podmetač za krevet za jednokratnu uporabu205UNIZEL MEDICAREMediclineZaštitni podmetač za krevet za jednokratnu uporabu, UNIZEL MEDICAREFORMA CARE PODMETAČI ZA KREVET1141aNEkom.do 90 komada #3 mj.3 mj.3 mj.0,280025 %ISSP, LJNetkani tekstil, polietilen i celuloza.1
1492090300102609Zaštitni podmetač za krevet za jednokratnu uporabu205Europrosan S.p.A.IBEAZaštitni podmetač za krevet za jednokratnu uporabu, Europrosan S.p.A.FLUFSAN 60x60 nepropusni podmetači; FLUFSAN 60x90 nepropusni podmetači1141aNEkom.do 90 komada #3 mj.3 mj.3 mj.0,284925 %ISSP, LJNetkani tekstil, polietilen i celuloza.1
1493090300102610Zaštitni podmetač za krevet za jednokratnu uporabu205Eurofil s.r.l., Castilenti, Cda CancelliOtosZaštitni podmetač za krevet za jednokratnu uporabu, Eurofil s.r.l., Castilenti,Cda CancelliVENIXE PODLOGE ZA KREVET1141aNEkom.do 90 komada #3 mj.3 mj.3 mj.0,271825 %ISSP, LJNetkani tekstil, polietilen i celuloza.1
1494090300102611Zaštitni podmetač za krevet za jednokratnu uporabu205Lohmann & RauscherLohmann & RauscherZaštitni podmetač za krevet za jednokratnu uporabu, Lohmann & RauscherSentina podloške W/P vel. 40x60, 60x60; Sentina podloške W vel. 60x901141aNEkom.do 90 komada #3 mj.3 mj.3 mj.0,284925 %ISSP, LJNetkani tekstil, polietilen i celuloza.1
1496090300102613Zaštitni podmetač za krevet za jednokratnu uporabu205SILCSalvusZaštitni podmetač za krevet za jednokratnu uporabu, SILCSOFFISOF PODMETAČI 60X901141aNEkom.do 90 komada #3 mj.3 mj.3 mj.0,284925 %ISSP, LJNetkani tekstil, polietilen i celuloza.1
1497090300102614Zaštitni podmetač za krevet za jednokratnu uporabu205ABENASimBexZaštitni podmetač za krevet za jednokratnu uporabu, ABENAAbri-Soft Eco 40x60cm; Abri-Soft Eco 60x60cm; Abri-Soft Eco 60x90cm; Abri-Soft Basic 40x60 cm; Abri-Soft Basic 60x60 cm, Abri-Soft Basic 60x90 cm; Abri-Soft Classic 40x60 cm; Abri-Soft Classic 60x60 cm; Abri-Soft Classic 60x90 cm1141aNEkom.do 90 komada #3 mj.3 mj.3 mj.0,284925 %ISSP, LJNetkani tekstil, polietilen i celuloza.1
1498090300102615Zaštitni podmetač za krevet za jednokratnu uporabu205AMD Active Medical DisposableSalvusZaštitni podmetač za krevet za jednokratnu uporabu, AMD Active Medical DisposableAMD PAD 60x90 super, AMD PAD 60x90 extra1141aNEkom.do 90 komada #3 mj.3 mj.3 mj.0,284925 %ISSP, LJNetkani tekstil, polietilen i celuloza.1
1499090300102616Zaštitni podmetač za krevet za jednokratnu uporabu205Karl Dietz KijevoKarl DietzZaštitni podmetač za krevet za jednokratnu uporabu, Karl Dietz KijevoLena Dry Pad 70001141aNEkom.do 90 komada #3 mj.3 mj.3 mj.0,284925 %ISSP, LJNetkani tekstil, polietilen i celuloza.1
1499b090300102618Zaštitni podmetač za krevet za jednokratnu uporabu205PAUL HARTMANN AGPAUL HARTMANNZaštitni podmetač za krevet za jednokratnu uporabu, PAUL HARTMANN AGMoliCare Premium Bed Mat 60x90, 30 kom, 5 drops; MoliCare Premium Bed Mat 60x90, 25 kom, 7 drops; MoliCare Premium Bed Mat 60x90, 30 kom, 7 drops1141aNEkom.do 90 komada #3 mj.3 mj.3 mj.0,284925 %ISSP, LJNetkani tekstil, polietilen i celuloza.1
1499c090300102619Zaštitni podmetač za krevet za jednokratnu uporabu205ABENASimBexZaštitni podmetač za krevet za jednokratnu uporabu, ABENAAbena Abri Soft Superdry 40x60cm; Abena Abri Soft Superdry 60x60cm; Abena Abri Soft Superdry 60x90cm1141aNEkom.do 90 komada #3 mj.3 mj.3 mj.0,284925 %ISSP, LJNetkani tekstil, polietilen i celuloza.1
1499d090300102620Zaštitni podmetač za krevet za jednokratnu uporabu205Drylock Tehnologies NVMoje zdravljeZaštitni podmetač za krevet za jednokratnu uporabu, Drylock Tehnologies NVDailee Bed Normal 60x90cm; Dailee Bed Plus 60x90cm; Dailee Bed Premium Fix 60x90cm1141aNEkom.do 90 komada #3 mj.3 mj.3 mj.0,284925 %ISSP, LJNetkani tekstil, polietilen i celuloza.1
2328090324172701Grudnjak, nakon amputacije dojke283AnitaFanat JadrijevićGrudnjak nakon amputacije dojke, Anita5301, 5309, 5315, 5398 grudnjak1141aNEkom.2 
1 god.1 god.21,07115 %ISSP LJTekstil.1«.

Dodaju se redni brojevi sa sljedećim podacima i pripadajućim indikacijama:

»

RBNove šifre HZZO-a prema ISO 9999Generički naziv pomagalaNaziv
proizvođača
Predstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RHNaziv pomagala prema proizvođačuZaštićeni naziv pomagalaPredlažePropisujeOdobravaObveza povrata pomagalaJedinica mjereKoličinaRok uporabe pomagalaJedinična vrijednost u EUR bez PDV-aStopa PDV-aKlasa medicinskog proizvodaNačin proizvodnjeMjesto isporuke pomagalaStandard pomagalae-potvrda
do 7. god.ineod 7. do 18.god.inaiznad 18. godine
123456789101112131415161718192021
1175b181218174909Antidekubitalni madrac, iznad 10 cm166Foshan Hongfeng Co.Karl Dietz KijevoAntidekubitalni madrac, iznad 10 cm, Foshan Hongfeng Co.HF6002+HF601; HF6005+HF60812, 3, 65NEkom.13 god.3 god.3 god414,77605 %ISSP, LjMadrac s kompresorom. Pregrade punjene zrakom po cijeloj površini madraca. Guma, poliuretan. Visina iznad 10 cm. Dimenzije minimalno 180x80 cm. Ograničenje za težinu pacijenta do 120 kg. Mogućnost izmjene ili popravak pregrada/ komora.
1183b181218175010Antidekubitalni madrac, debljine do 10 cm167Foshan Hongfeng Co.Karl Dietz KijevoAntidekubitalni madrac, debljine do 10 cm, Foshan Hongfeng Co.HF6001+HF62012; HF6001V+HF60112, 3, 65NEkom.13 god.3 god.3 god193,44885 %ISSP, LjMadrac sa ili bez kompresora. Pregrade punjene zrakom po cijeloj površini madraca. Guma, poliuretan. Visina do 10 cm. Dimenzije minimalno 180x80 cm. Ograničenje za težinu pacijenta do 100 kg.

«.

Redni brojevi sa sljedećim podacima brišu se:

»

RBNove šifre HZZO-a prema ISO 9999Generički naziv pomagalaNaziv proizvođačaPredstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RHNaziv pomagala prema proizvođačuZaštićeni naziv pomagalaPredlažePropisujeOdobravaObveza povrata pomagalaJedinica mjereKoličinaRok uporabe pomagalaJedinična vrijednost u EUR bez PDV-aStopa PDV-aKlasa medicinskog proizvodaNačin proizvodnjeMjesto isporuke pomagalaStandard pomagalae-potvrda
do 7. god.ineod 7. do 18.god.inaiznad 18. godine
123456789101112131415161718192021
1234032412080708Dijagnostičke trakice za mjerenje glukoze u krvi uređajem174NDPOtosDijagnostičke trakice za mjerenje glukoze u krvi uređajem, NDP Foto 1396929140Betachek G5 strips1141aNEkom.do 375 komada3 mj.3 mj.3 mj.0,28805 %IVDSSP, LJPlastika, elektroda ili fotometrijski film/indikator. CE certifikat.1
1417093004102106Pelene u spoju s gaćicama niskoupijajuće201PAUL HARTMANN AGPAUL HARTMANNPelene u spoju s gaćicama niskoupijajuće, Paul Hartmann AGMOLICARE COMFORT MAXI SMALL; MOLICARE COMFORT MAXI MEDIUM; MOLICARE COMFORT MAXI LARGE; MOLICARE PREMIUM SLIP SUPER SMALL; MOLICARE PREMIUM SLIP SUPER MEDIUM; MOLICARE PREMIUM SLIP SUPER LARGE1141aNEkom.do 400 komada #3 mj.3 mj.3 mj.0,36375 %ISSP, LJMale – moć upijanja najmanje 700 g prema MDS 1/93 certifikatu. Srednje – moć upijanja najmanje 900 g prema MDS 1/93 certifikatu. Velike – moć upijanja najmanje 1100 g prema MDS 1/93 certifikatu. Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 certifikatu. Ispuštanje tekućine maksimalno 2 g prema MDS 1/93 certifikatu. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti.1
1433093004102207Pelene u spoju s gaćicama, visokoupijajuće202PAUL HARTMANN AGPAUL HARTMANNPelene u spoju s gaćicama, visoko­upijajuće, PAUL HARTMANN AGMOLICARE COMFORT SUPER MEDIUM; MOLICARE COMFORT SUPER LARGE; MOLICARE PREMIUM SLIP SUPER PLUS MEDIUM; MOLICARE PREMIUM SLIP SUPER PLUS LARGE1141aNEkom.do 320 komada #3 mj.3 mj.3 mj.0,44335 %ISSP, LJMale – moć upijanja najmanje 800 g prema MDS 1/93 certifikatu. Srednje – moć upijanja najmanje 1100 g prema MDS 1/93 certifikatu. Velike – moć upijanja najmanje 1300 g prema MDS 1/93 certifikatu. Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 certifikatu. Ispuštanje tekućine maksimalno 2 g prema MDS 1/93 certifikatu. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti.1
1445093004102304Pelene u spoju s gaćicama za noć, visoko­upijajuće, ekstravelike203PAUL HARTMANN AGPAUL HARTMANNPelene u spoju s gaćicama za noć, visoko­upijajuće, ekstravelike, PAUL HARTMANN AGMOLICARE PREMIUM SLIP SUPER PLUS XLARGE1141aNEkom.do 320 komada # 
3 mj.3 mj.0,61855 %ISSP, LJOpseg kukova od 150 cm i više, moć upijanja minimalno 1400 g prema MDS 1/93 certifikatu, brzina upijanja minimalno 4ml/s prema MDS 1/93 certifikatu, ispuštanje tekućine maksimalno 2 g prema MDS 1/93 Certifikatu, anatomski oblik, indikator vlažnosti.1
1477093009102508Gaćice mrežaste elastične296PAUL HARTMANN AGPAUL HARTMANNGaćice mrežaste elastične, PAUL HARTMANN AGMOLIPANTS LARGE NO 1; MOLIPANTS XLARGE NO.21141aNEkom.do 10 komada # 
3 mj.3 mj.0,31195 %ISSP, LJGaćice mrežaste, elastične, prema tjelesnoj težini. Opseg kukova od 80 do 140 cm, poliester, elastin, Dugotrajan proizvod s izrezima za noge i elastičnom vrpcom, povećava udobnost i sigurnost, podnošljivost za kožu.1
1491090300102608Zaštitni podmetač za krevet za jednokratnu uporabu205PAUL HARTMANN AGPAUL HARTMANNZaštitni podmetač za krevet za jednokratnu uporabu, PAUL HARTMANN AGMOLINEA PLUS 130 G 60X60; MOLINEA PLUS 130 G 60X90; MOLINEA PLUS 80 G 60X901141aNEkom.do 90 komada #3 mj.3 mj.3 mj.0,211025 %ISSP, LJNetkani tekstil, polietilen i celuloza.1
1577020903111803Poliuretan/Pjena do 75 cm² 216, 351PAUL HARTMANN AGPAUL HARTMANNPoliuretan/Pjena do 75 cm², PAUL HARTMANN AGPERMAFOAM TRACHEOTOMY 8X8 CM, STERILNI; PERMAFOAM ROUND 28,26 CM2, STERILNI; PERMAFOAM COMFORT 8X8 CM, STERILNI1141aNEcm²do 101 mj.1 mj.1 mj.0,04255 %IIbSSP, LJPoliuretan. Pjenasta obloga od poliuretanske mase. Ljepiva ili neljepiva. CE certifikat.1
1584020903111904Poliuretan/Pjena iznad 75 cm² 216, 351PAUL HARTMANN AGPAUL HARTMANNPoliuretan/Pjena iznad 75 cm², PAUL HARTMANN AGPERMAFOAM 10X10 CM, STERILNI; PERMAFOAM 10X20 CM, STERILNI; PERMAFOAM 15X15 CM, STERILNI; PERMAFOAM 20X20 CM, STERILNI; PERMAFOAM COMFORT 11X11 CM, STERILNI; PERMAFOAM COMFORT 10X20 CM, STERILNI; PERMAFOAM COMFORT 15X15 CM, STERILNI; PERMAFOAM COMFORT 20X20 CM, STERILNI; PERMAFOAM SACRAL 18X18 CM, STERILNI; PERMAFOAM SACRAL (22X22 CM)$, STERILNI; PERMAFOAM CONCAVE 16,5X18 CM, STERILNI; PERMAFOAM CAVITY 10X10 CM, STERILNI; PERMAFOAM CONCAVE 16,5X18 CM, STERILNI;1141aNEcm²do 101 mj.1 mj.1 mj.0,04115 %IIbSSP, LJPoliuretan. Pjenasta obloga od poliuretanske mase. Ljepiva ili neljepiva. CE certifikat.1
1737030312121602Crijevo za dovod kisika s priključcima232TeleflexSonimedCrijevo za dovod kisika s priključcima, TeleflexOXYGEN
SUPPLY
TUBING
14, 16, 185NEkom.11 god.1 god.1god.2,60145 %IIaSSP, LJPlastika. CE certifikat. 


«.

U indikacijama za primjenu redni broj 355 mijenja se i glasi:

»355: Za konzervativno liječenje rupture Ahilove tetive te nakon perkutane metode operativnog liječenja rupture Ahilove tetive«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu petnaestoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/23-01/43
Urbroj: 338-01-01-23-01
Zagreb, 27. veljače 2023.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.