Odluka o izboru potpredsjednika i članova Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske

NN 27/2023 (8.3.2023.), Odluka o izboru potpredsjednika i članova Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske

Hrvatski sabor

440

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 7. Zakona o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 44/06. i 19/07.) Hrvatski sabor na sjednici 3. ožujka 2023. donio je

ODLUKU

O IZBORU POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE

I.

Za potpredsjednike Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske biraju se:

VESNA FABIJANČIĆ-KRIŽANIĆ

JOSIP SALAPIĆ.

II.

Za članove Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske biraju se:

SLAVEN HOJSKI

IVANA LJULJ CVITANIĆ

DRAŽENKO PANDEK.

III.

Mandat potpredsjednika i članova Povjerenstva počinje danom stupanja na dužnost, a na dužnost stupaju danom polaganja prisege pred predsjednikom Hrvatskoga sabora.

IV.

Mandat potpredsjednice Povjerenstva Vesne Fabijančić-Križanić i Ane Lovrin i članova Slavena Hojskog i Emila Tomljanovića izabranih Odlukom o izboru potpredsjednica i članova Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 25/15.) prestaje 8. ožujka 2023.

V.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-04/22-07/32

Zagreb, 3. ožujka 2023.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.