Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za članove Gradskog vijeća Grada Čabra, Gradskog vijeća Grada Varaždina, Općinskog vijeća Općine Kali i Općinskog vijeća Općine Kukljica

NN 29/2023 (13.3.2023.), Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za članove Gradskog vijeća Grada Čabra, Gradskog vijeća Grada Varaždina, Općinskog vijeća Općine Kali i Općinskog vijeća Općine Kukljica

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

496

Na temelju članka 5. i članka 6. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima (»Narodne novine«, br. 144/12., 121/16., 98/19., 42/20., 144/20. i 37/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. ožujka 2023. donijela

ODLUKU

O RASPISIVANJU PRIJEVREMENIH IZBORA ZA ČLANOVE GRADSKOG VIJEĆA GRADA ČABRA, GRADSKOG VIJEĆA GRADA VARAŽDINA, OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KALI I OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KUKLJICA

I.

Raspisuju se prijevremeni izbori za članove Gradskog vijeća Grada Čabra, Gradskog vijeća Grada Varaždina, Općinskog vijeća Općine Kali i Općinskog vijeća Općine Kukljica.

II.

Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 16. travnja 2023.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 16. ožujka 2023.

Klasa: 022-03/23-04/81

Urbroj: 50301-21/32-23-2

Zagreb, 9. ožujka 2023.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.