Odluka o neprimjeni Indeksa potrošačkih cijena na ugovore o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravljaju Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i društvo Državne nekretnine d.o.o.

NN 31/2023 (17.3.2023.), Odluka o neprimjeni Indeksa potrošačkih cijena na ugovore o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravljaju Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i društvo Državne nekretnine d.o.o.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

539

Na temelju članaka 1. i 8. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. ožujka 2023. donijela

ODLUKU

O NEPRIMJENI INDEKSA POTROŠAČKIH CIJENA NA UGOVORE O ZAKUPU POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE KOJIMA UPRAVLJAJU MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE I DRUŠTVO DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o.

I.

Ovlašćuju se Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i društvo Državne nekretnine d.o.o. da zakup­nike poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravljaju Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i društvo Državne nekretnine d.o.o. (u daljnjem tekstu: zakupnici) oslobode obveze primjene Indeksa potrošačkih cijena (CPI – consumer price index) na zakupninu za 2023. godinu.

II.

Oslobođenje iz točke I. ove Odluke primjenjivat će se na one zakupnike koji s Ministarstvom prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i društvom Državne nekretnine d.o.o. imaju zaključen ugovor o zakupu poslovnog prostora s ugovorenom klauzulom da će se zakupnina usklađivati na godišnjoj osnovi korištenjem Indeksa potrošačkih cijena (CPI – consumer price index), kojega objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, ukoliko CPI na godišnjoj osnovi bude veći od 3 % i koji su na snazi duže od jedne godine.

III.

Za provedbu ove Odluke zadužuju se Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i društvo Državne nekretnine d.o.o.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/23-04/96

Urbroj: 50301-05/16-23-3

Zagreb, 16. ožujka 2023.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.