Odluka o izmjenama Odluke o izravnim mjerama kontrole cijena određenih prehrambenih proizvoda

NN 31/2023 (17.3.2023.), Odluka o izmjenama Odluke o izravnim mjerama kontrole cijena određenih prehrambenih proizvoda

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

544

Na temelju članka 6. Zakona o iznimnim mjerama kontrole cijena (»Narodne novine«, br. 73/97., 128/99. i 66/01.) i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. ožujka 2023. donijela

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O IZRAVNIM MJERAMA KONTROLE CIJENA ODREĐENIH PREHRAMBENIH PROIZVODA

I.

U Odluci o izravnim mjerama kontrole cijena određenih prehrambenih proizvoda (»Narodne novine«, br. 104/22. i 5/23.), točka II. mijenja se i glasi: »Proizvodi iz točke I. ove Odluke su:

1. jestivo suncokretovo ulje po litri

2. UHT mlijeko s 2,8 % mliječne masti po litri

3. bijeli kristalni šećer po kilogramu

4. brašno tip T-550 glatko po kilogramu

5. brašno tip T-400 oštro po kilogramu

6. svinjsko mljeveno meso u pakiranju do 1 kilogram (pakirano u kontroliranoj atmosferi)

7. carsko meso po kilogramu

8. svježe cijelo pile po kilogramu.«.

II.

U točki III. stavku 1. riječi: »1,86 eura« zamjenjuju se riječima: »1,72 eura«.

Stavak 2. briše se.

III.

U točki IV. stavak 2., u točki V. stavak 2. i u točki VI. stavak 3. brišu se.

IV.

Točka VII. mijenja se i glasi:

»Najviša maloprodajna cijena za svinjsko mljeveno meso u pakiranju do 1 kilogram (pakirano u kontroliranoj atmosferi), ne smije prelaziti cijenu od 4,11 eura.

Najviša maloprodajna cijena za carsko meso, ne smije prelaziti cijenu od 3,79 eura po kilogramu.«.

V.

U točki VIII. stavak 2. briše se.

VI.

U točki IX. stavku 2. riječi: »i marže« brišu se.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/23-04/91

Urbroj: 50301-05/16-23-6

Zagreb, 16. ožujka 2023.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.