Odluka o utvrđivanju Popisa pojedinačnih zanimanja prema Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja NKZ 10

NN 32/2023 (22.3.2023.), Odluka o utvrđivanju Popisa pojedinačnih zanimanja prema Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja NKZ 10

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

568

Na temelju članka 52. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/2019), a u svezi sa zaključkom Vlade Republike Hrvatske klasa: 104-02/12-01/01; urbroj: 50301-04/04-12-2 od 20. prosinca 2012., ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike uz suglasnost glavne ravnateljice Državnog zavoda za statistiku donosi

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU POPISA POJEDINAČNIH ZANIMANJA PREMA NACIONALNOJ KLASIFIKACIJI ZANIMANJA NKZ 10

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom utvrđuje se Popis pojedinačnih zanimanja prema Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja NKZ 10.

(2) Popis pojedinačnih zanimanja prema Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja NKZ 10 je sastavni dio ove Odluke.

Članak 2.

(1) Utvrđena je Međunarodna standardna klasifikacija zanimanja ISCO-08, čijim se preuzimanjem osigurava usporedivost podataka o zanimanjima u državama članicama Europske unije i ostalim državama svijeta.

(2) Nacionalna klasifikacija zanimanja, kao nacionalni standard službene statistike, osigurava jednoznačnu komunikaciju davatelja, nositelja i korisnika podataka, ponajprije u službenoj statistici Republike Hrvatske, a jednako tako u posredovanju pri zapošljavanju, u sustavu obrazovanja, u mirovinskom sustavu, u razvoju i upravljanju ljudskim potencijalima, u znanosti te ostalim istraživanjima.

(3) NKZ 10 kao statistički standard nije osnova za utvrđivanje prava i obveza pravnih i fizičkih osoba.

(4) Pojedinačno zanimanje ima šifru zanimanja koja se sastoji od sedam znamenaka gdje su prve četiri znamenke preuzete iz skupine Nacionalne klasifikacije zanimanja NKZ 10 (prva znamenka označava pripadnost zanimanja rodu, prve dvije znamenke označavaju pripadnost zanimanja vrsti, prve tri znamenke označavaju pripadnost zanimanja podvrsti i prve četiri znamenke označavaju pripadnost zanimanja skupini). Unutar svake skupine može biti od jednog do nekoliko desetaka pojedinačnih zanimanja te posljednje tri znamenke šifre pojedinačnog zanimanja predstavljaju nacionalnu raščlambu zanimanja unutar određene skupine.

(5) Pojedinačno zanimanje se na Popis pojedinačnih zanimanja prema Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja NKZ 10 može uvrstiti pod uvjetom da je upisan u Registar Hrvatskog kvalifikacijskog okvira kao standard zanimanja i odobren od Radne skupine za razvoj i praćenje Nacionalne klasifikacije zanimanja NKZ 10.

(6) Popis pojedinačnih zanimanja prema Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja NKZ 10 ažurirat će se jednom godišnje najkasnije do kraja prosinca tekuće godine.

(7) Popis pojedinačnih zanimanja prema Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja NKZ 10 bit će objavljen i dostupan na Portalu tržišta rada – nacionalna klasifikacija zanimanja https://trzisterada.gov.hr.

Članak 3.

Za statističke i analitičke potrebe nositelja i korisnika podataka utvrđuje se prijelazno razdoblje primjene novog Popisa pojedinačnih zanimanja NKZ10 i produžene primjene dosadašnjeg Popisa pojedinačnih zanimanja NKZ98 (»Narodne novine«, br. 111/98 i 124/08) najkasnije do 31. prosinca 2023.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/23-01/10

Urbroj: 524-04-02-02/5-23-3

Zagreb, 23. veljače 2023.

Ministar
Marin Piletić, v. r.

 
NKZ10-4NKZ10 -7NKZ10 NAZIV ZANIMANJA
011001100110001Niži časnik/niža časnica
 
01100110002Viši časnik/viša časnica
021002100210001Dočasnik/dočasnica
031003100310001Vojnik/vojnikinja
111111111111001Predsjednik/predsjednica Hrvatskoga sabora
 
11111111002Predsjednik/predsjednica radnog tijela doma Hrvatskoga sabora
 
11111111003Predsjednik/predsjednica Republike
 
11111111004Zastupnik/zastupnica Hrvatskoga sabora
111211121112001Diplomat/diplomatkinja
 
11121112002Glavni državni revizor/glavna državna revizorica
 
11121112003Guverner/guvernerka Hrvatske narodne banke
 
11121112004Konzul/konzulica
 
11121112005Pomoćnik/pomoćnica ministra
 
11121112006Pomoćnik/pomoćnica ravnatelja upravne organizacije
 
11121112007Predstojnik/predstojnica Vladina ureda
 
11121112008Ravnatelj/ravnateljica upravne organizacije
 
11121112009Tajnik/tajnica Hrvatskoga sabora
 
11121112010Tajnik/tajnica radnog tijela Hrvatskoga sabora
 
11121112011Tajnik/tajnica radnog tijela Vlade
 
11121112012Tajnik/tajnica Vlade
 
11121112013Veleposlanik/veleposlanica
111411141114001Čelnik/čelnica humanitarne organizacije
 
11141114002Čelnik/čelnica interesne udruge
 
11141114003Čelnik/čelnica političke stranke
 
11141114004Čelnik/čelnica sindikata
 
11141114005Čelnik/čelnica strukovne komore
 
11141114006Čelnik/čelnica udruge poslodavaca
 
11141114007Dužnosnik/dužnosnica humanitarne organizacije
 
11141114008Dužnosnik/dužnosnica interesne udruge
 
11141114009Dužnosnik/dužnosnica političke stranke
 
11141114010Dužnosnik/dužnosnica sindikata
 
11141114011Dužnosnik/dužnosnica strukovne komore
 
11141114012Dužnosnik/dužnosnica udruge poslodavaca
111511151115001Gradonačelnik/gradonačelnica
 
11151115002Ministar/ministrica
 
11151115003Općinski načelnik/općinska načelnica
 
11151115004Predsjednik/predsjednica gradskog vijeća
 
11151115005Predsjednik/predsjednica općinskog vijeća
 
11151115006Predsjednik/predsjednica Vlade
 
11151115007Predsjednik/predsjednica županijske skupštine
 
11151115008Predstojnik/predstojnica Ureda predsjednika Republike
 
11151115009Župan/županica
112011201120001Član/članica uprave trgovačkog društva
 
11201120002Generalni direktor/generalna direktorica
 
11201120003Izvršni direktor/izvršna direktorica
121112111211001Direktor/direktorica malog društva za računovodstveno-financijske poslove
 
12111211002Direktor/direktorica financija i računovodstva
 
12111211003Direktor/direktorica malog društva za financijske poslove
 
12111211004Direktor/direktorica malog društva za računovodstvene poslove
 
12111211005Direktor/direktorica revizije za poslovanje poduzetnika
 
12111211006Financijski direktor/financijska direktorica
 
12111211007Stečajni upravitelj/stečajna upraviteljica
121212121212001Direktor/direktorica ljudskih potencijala
 
12121212002Direktor/direktorica pravnih poslova
 
12121212003Voditelj/voditeljica općih poslova
 
12121212004Voditelj/voditeljica pravnih poslova
121312131213001Direktor/direktorica u istraživanju i razvoju
 
12131213002Urednik/urednica internog glasila
121912191219001Direktor/direktorica malog društva za poslovne usluge
 
12191219002Direktor/direktorica malog društva za pranje i čišćenje
 
12191219003Direktor/direktorica poslovanja društva komunalne čistoće
 
12191219004Direktor/direktorica poslovanja društva za iznajmljivanje
 
12191219005Direktor/direktorica poslovanja društva za nespomenute poslovne usluge
 
12191219006Direktor/direktorica poslovanja društva za osobne usluge
 
12191219007Direktor/direktorica poslovanja društva za promet nekretninama
 
12191219008Direktor/direktorica poslovanja društva za uklanjanje otpadnih voda
 
12191219009Direktor/direktorica poslovanja nakladničkog društva
 
12191219010Direktor/direktorica poslovanja privatnih agencija i fondova
 
12191219011Prokurist/prokuristica
122112211221001Direktor/direktorica prodaje
 
12211221002Direktor/direktorica male izvanteritorijalne organizacije
122212221222001Direktor/direktorica poslova za odnose s javnošću
 
12221222002Direktor/direktorica službe za oglašavanje
 
12221222003Voditelj/voditeljica protokola
122312231223001Direktor/direktorica poslovanja društva za istraživanje i razvoj
 
12231223002Direktor/direktorica razvojno-istraživačke službe
131113111311001Direktor/direktorica malog lovišta
 
13111311002Direktor/direktorica maloga lovno-uzgojnog društva
 
13111311003Direktor/direktorica maloga šumarskog društva
 
13111311004Direktor/direktorica maloga šumarskog rasadnika
 
13111311005Direktor/direktorica proizvodnje i poslovanja lovno-uzgojnog društva
 
13111311006Direktor/direktorica proizvodnje i poslovanja šumarskog društva
 
13111311007Direktor/direktorica proizvodnje poljoprivrednog društva
131213121312001Direktor/direktorica maloga ribarskog društva
 
13121312002Direktor/direktorica proizvodnje ribarskog društva
132113211321001Direktor/direktorica maloga proizvodnog društva
 
13211321002Direktor/direktorica održavanja opreme
 
13211321003Tehnički direktor/tehnička direktorica društva za industrijsku proizvodnju
132213221322001Tehnički direktor/tehnička direktorica rudnika
132313231323001Direktor/direktorica malog društva za urbanizam
 
13231323002Direktor/direktorica maloga građevinskog društva
 
13231323003Direktor/direktorica operative građevinskog društva
 
13231323004Direktor/direktorica poslovanja društva za urbanizam
132413241324001Direktor/direktorica u logističkoj tvrtki
 
13241324002Direktor/direktorica u prometnoj tvrtki
 
13241324003Direktor/direktorica distribucije
 
13241324004Direktor/direktorica maloga prijevoznog društva
 
13241324005Direktor/direktorica maloga skladišta
 
13241324006Direktor/direktorica maloga špediterskog društva
 
13241324007Direktor/direktorica međunarodnoga putničkog prometa u društvu
 
13241324008Direktor/direktorica međunarodnoga teretnog prometa u društvu
 
13241324009Direktor/direktorica nabave
 
13241324010Direktor/direktorica poslovanja društva za cjevovodni transport
 
13241324011Direktor/direktorica poslovanja društva za zračni promet
 
13241324012Direktor/direktorica poslovanja skladišta
 
13241324013Direktor/direktorica pošte
 
13241324014Direktor/direktorica prekrcajne operative
 
13241324015Direktor/direktorica prihvata i otpreme u zračnoj luci
 
13241324016Direktor/direktorica prijevoza opasnih tvari u društvu
 
13241324017Direktor/direktorica prijevoza u brodarskom društvu
 
13241324018Direktor/direktorica prometa autobusnoga kolodvora
 
13241324019Direktor/direktorica skladišne službe
 
13241324020Voditelj/voditeljica željezničkog prometa
133013301330001Direktor/direktorica informatičke službe
 
13301330002Direktor/direktorica malog društva za informatičke usluge
 
13301330003Direktor/direktorica maloga telekomunikacijskog društva
 
13301330004Direktor/direktorica odjela za informatičke usluge
 
13301330005Direktor/direktorica poslova uspostave informatičkog sustava
 
13301330006Direktor/direktorica telekomunikacija
134213421342001Direktor/direktorica male zdravstvene ustanove
 
13421342002Ravnatelj/ravnateljica poslovanja veterinarske ustanove
 
13421342003Ravnatelj/ravnateljica poslovanja zdravstvene ustanove
134313431343001Ravnatelj/ravnateljica doma za starije osobe
134413441344001Direktor/direktorica male ustanove socijalne skrbi
 
13441344002Ravnatelj/ravnateljica ustanove socijalne skrbi
134513451345001Dekan/dekanica
 
13451345002Ravnatelj/ravnateljica odgojno-obrazovne ustanove
 
13451345003Rektor/rektorica sveučilišta
134613461346001Direktor/direktorica financijske institucije
 
13461346002Direktor/direktorica revizije za poslovanje banaka i financijskih organizacija
134913491349001Direktor/direktorica službe pn
 
13491349002Direktor/direktorica za ekološke poslove
 
13491349003Direktor/direktorica zaštite okoliša i sigurnosti na radu
 
13491349004Ravnatelj/ravnateljica poslovanja društva za intelektualne usluge
 
13491349005Voditelj/voditeljica područne službe
 
13491349006Voditelj/voditeljica zaštitarske službe
141114111411001Direktor/direktorica hotelskog poslovanja
 
14111411002Direktor/direktorica malog hotela
 
14111411003Direktor/direktorica poslovanja društva za smještaj gostiju
141214121412001Direktor/direktorica poslovanja ugostiteljskog društva
 
14121412002Direktor/direktorica restoranskog poslovanja
 
14121412003Voditelj/voditeljica malog ugostiteljskog objekta
142014201420001Direktor/direktorica poslovne jedinice trgovine
143114311431001Direktor/direktorica male ustanove za kulturu
 
14311431002Direktor/direktorica male ustanove za sport i rekreaciju
 
14311431003Direktor/direktorica nacionalnog parka
 
14311431004Direktor/direktorica poslovanja društva za filmsku i videodjelatnost
 
14311431005Direktor/direktorica sportskog objekta
 
14311431006Direktor/direktorica zoološkog vrta
 
14311431007Ravnatelj/ravnateljica ustanove u kulturi
 
14311431008Sportski direktor/sportska direktorica
 
14311431009Direktor/direktorica botaničkog vrta
143914391439001Direktor/direktorica izvanteritorijalne organizacije
 
14391439002Direktor/direktorica male turističke agencije
 
14391439003Direktor/direktorica malog društva za osobne usluge
 
14391439004Direktor/direktorica malog veterinarskog društva
 
14391439005Direktor/direktorica poslovanja putničke i turističke agencije
 
14391439006Slobodna profesija pn
211121112111001Astronom/astronomkinja
 
21112111002Fizičar/fizičarka
 
21112111003Istraživač fizičar/istraživačica fizičarka
211221122112001Hidrolog/hidrologinja
 
21122112002Istraživač meteorolog/istraživačica meteorologinja
 
21122112003Meteorolog/meteorologinja
 
21122112004Prognostičar/prognostičarka vremena
211321132113001Inženjer kemije/inženjerka kemije
 
21132113002Istraživač kemičar/istraživačica kemičarka
 
21132113003Kemičar/kemičarka
211421142114001Geofizičar/geofizičarka
 
21142114002Geolog/geologinja
 
21142114003Inženjer/inženjerka geofizike
 
21142114004Inženjer/inženjerka geologije
 
21142114005Istraživač geolog/istraživačica geologinja
 
21142114006Seizmolog/seizmologinja
212021202120001Aktuar/aktuarka
 
21202120002Demograf/demografinja
 
21202120003Istraživač matematičar/istraživačica matematičarka
 
21202120004Istraživač statističar/istraživačica statističarka
 
21202120005Matematičar/matematičarka
 
21202120006Statističar/statističarka
213121312131001Bakteriolog/bakteriologinja
 
21312131002Biofizičar/biofizičarka
 
21312131003Biolog/biologinja
 
21312131004Botaničar/botaničarka
 
21312131005Farmakolog/farmakologinja
 
21312131006Hidrobiolog/hidrobiologinja
 
21312131007Inženjer/inženjerka biokemije
 
21312131008Inženjer genetičar/inženjerka genetičarka
 
21312131009Inženjer imunolog/inženjerka imunologinja
 
21312131010Inženjer/inženjerka medicinske biokemije
 
21312131011Istraživač biolog/istraživačica biologinja
 
21312131012Istraživač/istraživačica veterine
 
21312131013Marinski biolog/marinska biologinja
 
21312131014Mikrobiolog/mikrobiologinja
 
21312131015Molekularni biolog/molekularna biologinja
 
21312131016Ornitolog/ornitologinja
 
21312131017Parazitolog/parazitologinja
 
21312131018Toksikolog/toksikologinja
 
21312131019Zoolog/zoologinja
213221322132001Agronom/agronomka
 
21322132002Inženjer/inženjerka drvne tehnologije
 
21322132003Inženjer/inženjerka šumarstva
 
21322132004Istraživač agronom/istraživačica agronomka
 
21322132005Istraživač/istraživačica šumarstva
 
21322132006Organizator/organizatorica lovstva
 
21322132007Poljoprivredni inženjer/poljoprivredna inženjerka
 
21322132008Tehnolog/tehnologinja peradarstva
 
21322132009Tehnolog/tehnologinja stočarstva
 
21322132010Tehnolog/tehnologinja u animalnoj proizvodnji
 
21322132011Tehnolog/tehnologinja u poljoprivrednoj proizvodnji
 
21322132012Tehnolog/tehnologinja u voćarstvu
 
21322132013Tehnolog/tehnologinja u vrtlarstvu i uređenju krajobraza
 
21322132014Tehnolog/tehnologinja u vinogradarstvu i vinarstvu
214121412141001Analitičar/analitičarka studija rada i vremena
 
21412141002Inženjer/inženjerka za organizaciju rada
 
21412141003Voditelj/voditeljica održavanja
 
21412141004Voditelj/voditeljica pripreme rada
 
21412141005Voditelj/voditeljica proizvodnje
214221422142001Inženjer/inženjerka građevine
 
21422142002Inženjer/inženjerka za geotehniku
 
21422142003Istraživač/istraživačica građevinarstva
 
21422142004Ovlašteni inženjer/ovlaštena inženjerka građevinarstva
 
21422142005Planer/planerka visokogradnje
 
21422142006Projektant/projektantica organizacije gradnje
 
21422142007Projektant/projektantica prometnih građevina
 
21422142008Projektant/projektantica visokogradnje
 
21422142009Voditelj/voditeljica građenja
 
21422142010Voditelj/voditeljica projekta u graditeljstvu
 
21422142011Voditelj/voditeljica radova u graditeljstvu
214321432143001Ekolog/ekologinja
 
21432143002Inženjer/inženjerka za zaštitu okoliša
214421442144001Inženjer/inženjerka brodogradnje
 
21442144002Inženjer/inženjerka aeronautike
 
21442144003Inženjer/inženjerka strojarstva
 
21442144004Istraživač/istraživačica brodogradnje
 
21442144005Istraživač/istraživačica strojarstva
 
21442144006Projektant konstruktor/projektantica konstruktorica alatnih strojeva
 
21442144007Projektant konstruktor/projektantica konstruktorica brodskih motora
 
21442144008Projektant konstruktor/projektantica konstruktorica brodskih pomoćnih strojeva
 
21442144009Projektant konstruktor/projektantica konstruktorica cestovnih vozila
 
21442144010Projektant konstruktor/projektantica konstruktorica dizalica
 
21442144011Projektant konstruktor/projektantica konstruktorica metalnih konstrukcija
 
21442144012Projektant konstruktor/projektantica konstruktorica poljoprivrednih strojeva
 
21442144013Projektant konstruktor/projektantica konstruktorica preciznih instrumenata
 
21442144014Projektant konstruktor/projektantica konstruktorica pružnih vozila
 
21442144015Projektant konstruktor/projektantica konstruktorica pumpi i kompresora
 
21442144016Projektant konstruktor/projektantica konstruktorica složenih alata i uređaja
 
21442144017Projektant konstruktor/projektantica konstruktorica strojeva za građevinarstvo i industrijski transport
 
21442144018Projektant konstruktor/projektantica konstruktorica strojeva za zavarivanje
 
21442144019Projektant konstruktor/projektantica konstruktorica šivaćih strojeva
 
21442144020Projektant konstruktor/projektantica konstruktorica tekstilnih strojeva
 
21442144021Projektant konstruktor/projektantica konstruktorica tlačnih posuda
 
21442144022Projektant konstruktor/projektantica konstruktorica turbina
 
21442144023Projektant/projektantica mreže za distribuciju plinovitih medija
 
21442144024Projektant/projektantica strojarske tehnologije
 
21442144025Projektant/projektantica strojarskog dijela energetskog postrojenja
 
21442144026Projektant/projektantica tehnologije gradnje plovila
 
21442144027Projektant/projektantica tehnologije obrade deformacijom
 
21442144028Projektant/projektantica tehnologije obrade odvajanjem čestica
 
21442144029Projektant/projektantica tehnologije održavanja brodske opreme
 
21442144030Projektant/projektantica tehnologije održavanja građevinskih strojeva
 
21442144031Projektant/projektantica tehnologije održavanja zrakoplova
 
21442144032Projektant/projektantica tehnologije za održavanje cestovnih vozila
 
21442144033Projektant/projektantica tehnologije za održavanje poljoprivredne mehanizacije
 
21442144034Projektant/projektantica tehnologije za održavanje proizvodne opreme
 
21442144035Projektant/projektantica tehnologije za održavanje pružnih vozila
 
21442144036Projektant/projektantica tehnologije zavarivanja
 
21442144037Rudarski tehnolog/rudarska tehnologinja
 
21442144038Strojarski konstruktor/strojarska konstruktorica kućanskih aparata
 
21442144039Strojarski konstruktor/strojarska konstruktorica procesne opreme
 
21442144040Strojarski projektant konstruktor/strojarska projektantica konstruktorica
 
21442144041Strojarski projektant/strojarska projektantica male automatizacije
 
21442144042Strojarski projektant/strojarska projektantica postrojenja
 
21442144043Strojarski projektant/strojarska projektantica postrojenja za mikroklimu u prostorijama
 
21442144044Strojarski projektant/strojarska projektantica tehnologije montaže
 
21442144045Strojarski projektant/strojarska projektantica tehnologije prerade plastičnih masa
 
21442144046Strojarski tehnolog/strojarska tehnologinja
214521452145001Inženjer/inženjerka biotehnologije
 
21452145002Inženjer/inženjerka prehrambene tehnologije
 
21452145003Istraživač/istraživačica kemijske tehnologije
 
21452145004Istraživač/istraživačica prehrambene tehnologije
 
21452145005Kemijski tehnolog/kemijska tehnologinja
 
21452145006Petrokemijski tehnolog/petrokemijska tehnologinja
 
21452145007Prehrambeni tehnolog/prehrambena tehnologinja
 
21452145008Procesni kemijski inženjer/procesna kemijska inženjerka
 
21452145009Tehnolog/tehnologinja farmaceutskih proizvoda
214621462146001Inženjer/inženjerka metalurgije
 
21462146002Inženjer/inženjerka naftnog rudarstva
 
21462146003Inženjer/inženjerka rudarstva
 
21462146004Inženjer/inženjerka za proizvodnju nafte i plina
 
21462146005Istraživač metalurg/istraživačica metalurginja
 
21462146006Istraživač/istraživačica rudarstva
 
21462146007Metalurški projektant/metalurška projektantica
 
21462146008Metalurški tehnolog/metalurška tehnologinja
 
21462146009Naftno-rudarski inženjer/naftno-rudarska inženjerka
 
21462146010Naftno-rudarski tehničar/naftno-rudarska tehničarka
 
21462146011Projektant/projektantica bušotina za naftu i plin
 
21462146012Projektant/projektantica sabirnih sustava za naftu i plin
214921492149001Inženjer/inženjerka obućarstva
 
21492149002Inženjer/inženjerka tekstilne tehnologije
 
21492149003Inženjer/inženjerka za zaštitu na radu
 
21492149004Stručnjak/stručnjakinja zaštite na radu
 
21492149005Tehnolog/tehnologinja pakiranja
 
21492149006Tekstilno-kemijski inženjer/tekstilno-kemijska inženjerka
215121512151001Elektrostrojarski inženjer/elektrostrojarska inženjerka
 
21512151002Inženjer/inženjerka automatizacije i robotike
 
21512151003Inženjer/inženjerka elektroenergetike
 
21512151004Inženjer/inženjerka elektrostrojarstva
 
21512151005Inženjer/inženjerka elektrotehnike
 
21512151006Istraživač/istraživačica za elektroenergetiku i elektrostrojarstvo
 
21512151007Projektant konstruktor/projektantica konstruktorica u području elektrotehnike
 
21512151008Voditelj/voditeljica poslova u elektrostrojarstvu
215221522152001Inženjer/inženjerka elektronike
 
21522152002Inženjer/inženjerka zrakoplovne elektronike
 
21522152003Inženjer/inženjerka za proizvodnju elektrotehničkih proizvoda
 
21522152004Istraživač/istraživačica elektrotehnike
 
21522152005Istraživač/istraživačica elektronike, telekomunikacija i automatike
 
21522152006Konstruktor/konstruktorica energetsko-elektroničkih uređaja
 
21522152007Konstruktor/konstuktorica elektroničkih proizvoda
 
21522152008Projektant konstruktor/projektantica konstruktorica u području elektronike
 
21522153001Inženjer/inženjerka telekomunikacija
215321532153001Inženjer/inženjerka telekomunikacija
 
21532153002Inženjer/inženjerka za obradu tona i slike
 
21532153003Konstruktor/konstruktorica telekomunikacijskih uređaja
216121612161001Dizajner/dizajnerica interijera
 
21612161002Inženjer/inženjerka u arhitekturi i urbanizmu
 
21612161003Istraživač arhitekt/istraživačica arhitektica
 
21612161004Ovlašteni arhitekt/ovlaštena arhitektica
 
21612161005Ovlašteni arhitekt/ovlaštena arhitektica urbanizma
216321632163001Dizajner/dizajnerica
 
21632163002Dizajner/dizajnerica ambalaže
 
21632163003Dizajner/dizajnerica keramike
 
21632163004Dizajner/dizajnerica kože
 
21632163005Dizajner/dizajnerica obuće i kožne galanterije
 
21632163006Dizajner/dizajnerica stakla
 
21632163007Dizajner/dizajnerica tekstila i odjeće
 
21632163008Istraživač/istraživačica tekstilne tehnologije
 
21632163009Konstruktor/konstruktorica odjeće
 
21632163010Modelar i konstruktor/modelarka i konstruktorica kožne galanterije
 
21632163011Modelar i konstruktor/modelarka i konstruktorica obuće
 
21632163012Modelar/modelarka odjeće
216421642164001Inženjer/inženjerka cestovnog prometa
 
21642164002Inženjer/inženjerka inteligentnih transportnih sustava i logistike
 
21642164003Inženjer/inženjerka pomorskog prometa
 
21642164004Inženjer/inženjerka poštanskog prometa
 
21642164005Inženjer/inženjerka unutarnje plovidbe
 
21642164006Inženjer/inženjerka zračnog prometa
 
21642164007Inženjer/inženjerka željezničkog prometa
 
21642164008Istraživač/istraživačica prometa
 
21642164009Prostorni planer/prostorna planerka
 
21642164010Prostorni projektant/prostorna projektantica
216521652165001Fotogrametar/fotogrametrica
 
21652165002Geodet/geodetkinja
 
21652165003Geodet hidrograf/geodetkinja hidrografkinja
 
21652165004Geodet projektant/geodetkinja projektantica
 
21652165005Geodet topograf/geodetkinja topografkinja
 
21652165006Geodetski inženjer/geodetska inženjerka
 
21652165007Istraživač geodet/istraživačica geodetkinja
 
21652165008Kartograf/kartografkinja
 
21652165009Rudarski mjernik/rudarska mjernica
 
21652165010Savjetnik/savjetnica zemljišno-informatičkog sustava
216621662166001Crtač/crtačica
 
21662166002Grafički dizajner/grafička dizajnerica
 
21662166003Grafički urednik - dizajner/grafička urednica - dizajnerica
 
21662166004Grafički urednik/grafička urednica
 
21662166005Ilustrator/ilustratorica
 
21662166006Inženjer/inženjerka grafičke tehnnologije
 
21662166007Istraživač/istraživačica grafičke tehnologije
 
21662166008Voditelj/voditeljica poslova u grafičkoj industriji
221122112211001Doktor/doktorica medicine
221222122212001Doktor medicine specijalist/doktorica medicine specijalistica anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine
 
22122212002Doktor medicine specijalist/doktorica medicine specijalistica dermatologije i venerologije
 
22122212003Doktor medicine specijalist/doktorica medicine specijalistica dječje i adolescentne pshijatrije
 
22122212004Doktor medicine specijalist/doktorica medicine specijalistica dječje kirurgije
 
22122212005Doktor medicine specijalist/doktorica medicine specijalistica epidemiologije
 
22122212006Doktor medicine specijalist/doktorica medicine specijalistica fizikalne medicine i rehabilitacije
 
22122212007Doktor medicine specijalist/doktorica medicine specijalistica ginekologije i opstetricije
 
22122212008Doktor medicine specijalist/doktorica medicine specijalistica infektologije
 
22122212009Doktor medicine specijalist/doktorica medicine specijalistica javnozdravstvene medicine
 
22122212010Doktor medicine specijalist/doktorica medicine specijalistica kliničke farmakologije s toksikologijom
 
22122212011Doktor medicine specijalist/doktorica medicine specijalistica kliničke mikrobiologije
 
22122212012Doktor medicine specijalist/doktorica medicine specijalistica kliničke radiologije
 
22122212013Doktor medicine specijalist/doktorica medicine specijalistica maksilofacijalne kirurgije
 
22122212014Doktor medicine specijalist/doktorica medicine specijalistica medicine rada i športa
 
22122212015Doktor medicine specijalist/doktorica medicine specijalistica neurokirurgije
 
22122212016Doktor medicine specijalist/doktorica medicine specijalistica neurologije
 
22122212017Doktor medicine specijalist/doktorica medicine specijalistica nuklearne medicine
 
22122212018Doktor medicine specijalist/doktorica medicine specijalistica obiteljske medicine
 
22122212019Doktor medicine specijalist/doktorica medicine specijalistica oftalmologije i optometrije
 
22122212020Doktor medicine specijalist/doktorica medicine specijalistica onkologije i radioterapije
 
22122212021Doktor medicine specijalist/doktorica medicine specijalistica opće interne medicine
 
22122212022Doktor medicine specijalist/doktorica medicine specijalistica opće kirurgije
 
22122212023Doktor medicine specijalist/doktorica medicine specijalistica ortopedije i traumatologije
 
22122212024Doktor medicine specijalist/doktorica medicine specijalistica otorinolaringologije
 
22122212025Doktor medicine specijalist/doktorica medicine specijalistica patologije i citologije
 
22122212026Doktor medicine specijalist/doktorica medicine specijalistica pedijatrije
 
22122212027Doktor medicine specijalist/doktorica medicine specijalistica psihijatrije
 
22122212028Doktor medicine specijalist/doktorica medicine specijalistica pulmologije
 
22122212029Doktor medicine specijalist/doktorica medicine specijalistica sudske medicine
 
22122212030Doktor medicine specijalist/doktorica medicine specijalistica školske i adolescentne medicine
 
22122212031Doktor medicine specijalist/doktorica medicine specijalistica transfuzijske medicine
 
22122212032Doktor medicine specijalist/doktorica medicine specijalistica urologije
225022502250001Doktor/doktorica veterinarske medicine
226122612261001Doktor dentalne medicine specijalist/doktorica dentalne medicine specijalistica endodoncije
 
22612261002Doktor dentalne medicine specijalist/doktorica dentalne medicine specijalistica dječje i preventivne stomatologije
 
22612261003Doktor dentalne medicine specijalist/doktorica dentalne medicine specijalistica obiteljske stomatologije
 
22612261004Doktor dentalne medicine specijalist/doktorica dentalne medicine specijalistica oralne kirurgije
 
22612261005Doktor dentalne medicine specijalist/doktorica dentalne medicine specijalistica oralne medicine i patologije
 
22612261006Doktor dentalne medicine specijalist/doktorica dentalne medicine specijalistica ortodoncije
 
22612261007Doktor dentalne medicine specijalist/doktorica dentalne medicine specijalistica parodontologije
 
22612261008Doktor dentalne medicine specijalist/doktorica dentalne medicine specijalistica stomatološke protetike
 
22612261009Doktor/doktorica dentalne medicine
226222622262001Industrijski farmaceut/industrijska farmaceutkinja
 
22622262002Ljekarnik/ljekarnica
 
22622262003Ljekarnik specijalist/ljekarnica specijalistica
226322632263001Sanitarni inženjer/sanitarna inženjerka
226422642264001Fizioterapeut/fizioterapeutkinja
226522652265001Dijetetičar/dijetetičarka
226622662266001Logoped/logopetkinja
226922692269001Radni terapeut/radna terapeutkinja
 
22692269002Umjetnički terapeut/umjetnička terapeutkinja
231023102310001Sveučilišni asistent/sveučilišna asistentica fizike
 
23102310002Sveučilišni asistent/sveučilišna asistentica kazališne umjetnosti
 
23102310003Sveučilišni asistent/sveučilišna asistentica poslovne ekonomije
 
23102310004Sveučilišni asistent/sveučilišna asistentica agronomije
 
23102310005Sveučilišni asistent/sveučilišna asistentica arheologije
 
23102310006Sveučilišni asistent/sveučilišna asistentica arhitekture i urbanizma
 
23102310007Sveučilišni asistent/sveučilišna asistentica astronomije
 
23102310008Sveučilišni asistent/sveučilišna asistentica biologije
 
23102310009Sveučilišni asistent/sveučilišna asistentica biotehničkih znanosti
 
23102310010Sveučilišni asistent/sveučilišna asistentica biotehnologije i prehrambene tehnologije
 
23102310011Sveučilišni asistent/sveučilišna asistentica brodogradnje
 
23102310012Sveučilišni asistent/sveučilišna asistentica defektologije
 
23102310013Sveučilišni asistent/sveučilišna asistentica dizajna
 
23102310014Sveučilišni asistent/sveučilišna asistentica društveno-humanističkih znanosti
 
23102310015Sveučilišni asistent/sveučilišna asistentica ekonomije
 
23102310016Sveučilišni asistent/sveučilišna asistentica elektrotehnike
 
23102310017Sveučilišni asistent/sveučilišna asistentica etnologije
 
23102310018Sveučilišni asistent/sveučilišna asistentica farmacije i medicinske biokemije
 
23102310019Sveučilišni asistent/sveučilišna asistentica filologije
 
23102310020Sveučilišni asistent/sveučilišna asistentica filozofije
 
23102310021Sveučilišni asistent/sveučilišna asistentica geodezije
 
23102310022Sveučilišni asistent/sveučilišna asistentica geofizike
 
23102310023Sveučilišni asistent/sveučilišna asistentica geografije
 
23102310024Sveučilišni asistent/sveučilišna asistentica geologije
 
23102310025Sveučilišni asistent/sveučilišna asistentica glazbenih umjetnosti
 
23102310026Sveučilišni asistent/sveučilišna asistentica građevinarstva
 
23102310027Sveučilišni asistent/sveučilišna asistentica grafičke tehnologije
 
23102310028Sveučilišni asistent/sveučilišna asistentica informacijskih znanosti
 
23102310029Sveučilišni asistent/sveučilišna asistentica kemije
 
23102310030Sveučilišni asistent/sveučilišna asistentica kemijskog inženjerstva i tehnologije
 
23102310031Sveučilišni asistent/sveučilišna asistentica kineziologije
 
23102310032Sveučilišni asistent/sveučilišna asistentica kriminalistike
 
23102310033Sveučilišni asistent/sveučilišna asistentica likovnih umjetnosti
 
23102310034Sveučilišni asistent/sveučilišna asistentica matematike
 
23102310035Sveučilišni asistent/sveučilišna asistentica medicine
 
23102310036Sveučilišni asistent/sveučilišna asistentica metalurgije
 
23102310037Sveučilišni asistent/sveučilišna asistentica pedagogije
 
23102310038Sveučilišni asistent/sveučilišna asistentica politologije
 
23102310039Sveučilišni asistent/sveučilišna asistentica povijesti
 
23102310040Sveučilišni asistent/sveučilišna asistentica prava
 
23102310041Sveučilišni asistent/sveučilišna asistentica primijenjenih umjetnosti
 
23102310042Sveučilišni asistent/sveučilišna asistentica prirodnih znanosti
 
23102310043Sveučilišni asistent/sveučilišna asistentica prometa
 
23102310044Sveučilišni asistent/sveučilišna asistentica psihologije
 
23102310045Sveučilišni asistent/sveučilišna asistentica računalstva
 
23102310046Sveučilišni asistent/sveučilišna asistentica rudarstva
 
23102310047Sveučilišni asistent/sveučilišna asistentica socijalnog rada
 
23102310048Sveučilišni asistent/sveučilišna asistentica sociologije
 
23102310049Sveučilišni asistent/sveučilišna asistentica stomatologije
 
23102310050Sveučilišni asistent/sveučilišna asistentica strojarstva
 
23102310051Sveučilišni asistent/sveučilišna asistentica šumarstva
 
23102310052Sveučilišni asistent/sveučilišna asistentica tehničko-tehnoloških znanosti
 
23102310053Sveučilišni asistent/sveučilišna asistentica tehnologije drva
 
23102310054Sveučilišni asistent/sveučilišna asistentica tekstilne tehnologije
 
23102310055Sveučilišni asistent/sveučilišna asistentica teologije
 
23102310056Sveučilišni asistent/sveučilišna asistentica ugostiteljstva i turizma
 
23102310057Sveučilišni asistent/sveučilišna asistentica veterine
 
23102310058Sveučilišni asistent/sveučilišna asistentica zaštite na radu
 
23102310059Sveučilišni profesor/sveučilišna profesorica kazališne umjetnosti
 
23102310060Sveučilišni profesor/sveučilišna profesorica etnologije i kulturne antropologije
 
23102310061Sveučilišni profesor/sveučilišna profesorica poslovne ekonomije
 
23102310062Sveučilišni profesor/sveučilišna profesorica edukacijske rehabilitacije
 
23102310063Sveučilišni profesor/sveučilišna profesorica agronomije
 
23102310064Sveučilišni profesor/sveučilišna profesorica arheologije
 
23102310065Sveučilišni profesor/sveučilišna profesorica arhitekture i urbanizma
 
23102310066Sveučilišni profesor/sveučilišna profesorica astronomije
 
23102310067Sveučilišni profesor/sveučilišna profesorica biologije
 
23102310068Sveučilišni profesor/sveučilišna profesorica biotehničkih znanosti
 
23102310069Sveučilišni profesor/sveučilišna profesorica biotehnologije i prehrambene tehnologije
 
23102310070Sveučilišni profesor/sveučilišna profesorica brodogradnje
 
23102310071Sveučilišni profesor/sveučilišna profesorica dizajna
 
23102310072Sveučilišni profesor/sveučilišna profesorica društveno-humanističkih znanosti
 
23102310073Sveučilišni profesor/sveučilišna profesorica ekonomije
 
23102310074Sveučilišni profesor/sveučilišna profesorica elektrotehnike
 
23102310075Sveučilišni profesor/sveučilišna profesorica farmacije i medicinske biokemije
 
23102310076Sveučilišni profesor/sveučilišna profesorica filologije
 
23102310077Sveučilišni profesor/sveučilišna profesorica filozofije
 
23102310078Sveučilišni profesor/sveučilišna profesorica fizike
 
23102310079Sveučilišni profesor/sveučilišna profesorica geodezije
 
23102310080Sveučilišni profesor/sveučilišna profesorica geofizike
 
23102310081Sveučilišni profesor/sveučilišna profesorica geografije
 
23102310082Sveučilišni profesor/sveučilišna profesorica geologije
 
23102310083Sveučilišni profesor/sveučilišna profesorica glazbenih umjetnosti
 
23102310084Sveučilišni profesor/sveučilišna profesorica građevinarstva
 
23102310085Sveučilišni profesor/sveučilišna profesorica grafičke tehnologije
 
23102310086Sveučilišni profesor/sveučilišna profesorica informacijskih znanosti
 
23102310087Sveučilišni profesor/sveučilišna profesorica kemije
 
23102310088Sveučilišni profesor/sveučilišna profesorica kemijskog inženjerstva i tehnologije
 
23102310089Sveučilišni profesor/sveučilišna profesorica kineziologije
 
23102310090Sveučilišni profesor/sveučilišna profesorica kriminalistike
 
23102310091Sveučilišni profesor/sveučilišna profesorica likovnih umjetnosti
 
23102310092Sveučilišni profesor/sveučilišna profesorica matematike
 
23102310093Sveučilišni profesor/sveučilišna profesorica medicine
 
23102310094Sveučilišni profesor/sveučilišna profesorica metalurgije
 
23102310095Sveučilišni profesor/sveučilišna profesorica pedagogije
 
23102310096Sveučilišni profesor/sveučilišna profesorica politologije
 
23102310097Sveučilišni profesor/sveučilišna profesorica povijesti
 
23102310098Sveučilišni profesor/sveučilišna profesorica prava
 
23102310099Sveučilišni profesor/sveučilišna profesorica primijenjenih umjetnosti
 
23102310100Sveučilišni profesor/sveučilišna profesorica prirodnih znanosti
 
23102310101Sveučilišni profesor/sveučilišna profesorica prometa
 
23102310102Sveučilišni profesor/sveučilišna profesorica psihologije
 
23102310103Sveučilišni profesor/sveučilišna profesorica računalstva
 
23102310104Sveučilišni profesor/sveučilišna profesorica rudarstva
 
23102310105Sveučilišni profesor/sveučilišna profesorica socijalnog rada
 
23102310106Sveučilišni profesor/sveučilišna profesorica sociologije
 
23102310107Sveučilišni profesor/sveučilišna profesorica stomatologije
 
23102310108Sveučilišni profesor/sveučilišna profesorica strojarstva
 
23102310109Sveučilišni profesor/sveučilišna profesorica šumarstva
 
23102310110Sveučilišni profesor/sveučilišna profesorica tehničko-tehnoloških znanosti
 
23102310111Sveučilišni profesor/sveučilišna profesorica tehnologije drva
 
23102310112Sveučilišni profesor/sveučilišna profesorica tekstilne tehnologije
 
23102310113Sveučilišni profesor/sveučilišna profesorica teologije
 
23102310114Sveučilišni profesor/sveučilišna profesorica turizma i ugostiteljstva
 
23102310115Sveučilišni profesor/sveučilišna profesorica veterine
 
23102310116Sveučilišni profesor/sveučilišna profesorica zaštite na radu
 
23102310117Visokoškolski nastavnik/visokoškolska nastavnica agronomije
 
23102310118Visokoškolski nastavnik/visokoškolska nastavnica arheologije
 
23102310119Visokoškolski nastavnik/visokoškolska nastavnica arhitekture i urbanizma
 
23102310120Visokoškolski nastavnik/visokoškolska nastavnica astronomije
 
23102310121Visokoškolski nastavnik/visokoškolska nastavnica biologije
 
23102310122Visokoškolski nastavnik/visokoškolska nastavnica biotehničkih znanosti
 
23102310123Visokoškolski nastavnik/visokoškolska nastavnica biotehnologije i prehrambene tehnologije
 
23102310124Visokoškolski nastavnik/visokoškolska nastavnica brodogradnje
 
23102310125Visokoškolski nastavnik/visokoškolska nastavnica dizajna
 
23102310126Visokoškolski nastavnik/visokoškolska nastavnica društveno-humanističkih znanosti
 
23102310127Visokoškolski nastavnik/visokoškolska nastavnica edukacijske rehabilitacije
 
23102310128Visokoškolski nastavnik/visokoškolska nastavnica ekonomije
 
23102310129Visokoškolski nastavnik/visokoškolska nastavnica elektrotehnike
 
23102310130Visokoškolski nastavnik/visokoškolska nastavnica etnologije i kulturne antropologije
 
23102310131Visokoškolski nastavnik/visokoškolska nastavnica farmacije
 
23102310132Visokoškolski nastavnik/visokoškolska nastavnica filologije
 
23102310133Visokoškolski nastavnik/visokoškolska nastavnica filozofije
 
23102310134Visokoškolski nastavnik/visokoškolska nastavnica fizike
 
23102310135Visokoškolski nastavnik/visokoškolska nastavnica geodezije
 
23102310136Visokoškolski nastavnik/visokoškolska nastavnica geofizike
 
23102310137Visokoškolski nastavnik/visokoškolska nastavnica geografije
 
23102310138Visokoškolski nastavnik/visokoškolska nastavnica geologije
 
23102310139Visokoškolski nastavnik/visokoškolska nastavnica glazbenih umjetnosti
 
23102310140Visokoškolski nastavnik/visokoškolska nastavnica građevinarstva
 
23102310141Visokoškolski nastavnik/visokoškolska nastavnica grafičke tehnologije
 
23102310142Visokoškolski nastavnik/visokoškolska nastavnica informacijskih znanosti
 
23102310143Visokoškolski nastavnik/visokoškolska nastavnica kazališne umjetnosti
 
23102310144Visokoškolski nastavnik/visokoškolska nastavnica kemije
 
23102310145Visokoškolski nastavnik/visokoškolska nastavnica kemijskog inženjerstva
 
23102310146Visokoškolski nastavnik/visokoškolska nastavnica kineziologije
 
23102310147Visokoškolski nastavnik/visokoškolska nastavnica kriminalistike
 
23102310148Visokoškolski nastavnik/visokoškolska nastavnica likovnih umjetnosti
 
23102310149Visokoškolski nastavnik/visokoškolska nastavnica matematike
 
23102310150Visokoškolski nastavnik/visokoškolska nastavnica medicine
 
23102310151Visokoškolski nastavnik/visokoškolska nastavnica medicinske biokemije
 
23102310152Visokoškolski nastavnik/visokoškolska nastavnica metalurgije
 
23102310153Visokoškolski nastavnik/visokoškolska nastavnica pedagogije
 
23102310154Visokoškolski nastavnik/visokoškolska nastavnica politologije
 
23102310155Visokoškolski nastavnik/visokoškolska nastavnica poslovne ekonomije
 
23102310156Visokoškolski nastavnik/visokoškolska nastavnica povijesti
 
23102310157Visokoškolski nastavnik/visokoškolska nastavnica prava
 
23102310158Visokoškolski nastavnik/visokoškolska nastavnica primjenjenih umjetnosti
 
23102310159Visokoškolski nastavnik/visokoškolska nastavnica prirodnih znanosti
 
23102310160Visokoškolski nastavnik/visokoškolska nastavnica prometa
 
23102310161Visokoškolski nastavnik/visokoškolska nastavnica psihologije
 
23102310162Visokoškolski nastavnik/visokoškolska nastavnica računarstva
 
23102310163Visokoškolski nastavnik/visokoškolska nastavnica rudarstva
 
23102310164Visokoškolski nastavnik/visokoškolska nastavnica socijalnog rada
 
23102310165Visokoškolski nastavnik/visokoškolska nastavnica sociologije
 
23102310166Visokoškolski nastavnik/visokoškolska nastavnica stomatologije
 
23102310167Visokoškolski nastavnik/visokoškolska nastavnica strojarstva
 
23102310168Visokoškolski nastavnik/visokoškolska nastavnica šumarstva
 
23102310169Visokoškolski nastavnik/visokoškolska nastavnica tehničko-tehnoloških znanosti
 
23102310170Visokoškolski nastavnik/visokoškolska nastavnica tehnologije drva
 
23102310171Visokoškolski nastavnik/visokoškolska nastavnica tekstilne tehnologije
 
23102310172Visokoškolski nastavnik/visokoškolska nastavnica teologije
 
23102310173Visokoškolski nastavnik/visokoškolska nastavnica turizma i ugostiteljstva
 
23102310174Visokoškolski nastavnik/visokoškolska nastavnica veterine
 
23102310175Visokoškolski nastavnik/visokoškolska nastavnica zaštite na radu
232023202320001Nastavnik/nastavnica strukovnih predmeta u biotehnologiji
 
23202320002Nastavnik/nastavnica strukovnih predmeta u poljoprivredi
 
23202320003Nastavnik/nastavnica strukovnih predmeta u prehrani
 
23202320004Nastavnik/nastavnica strukovnih predmeta u preradi i obradi drva
 
23202320005Nastavnik/nastavnica strukovnih predmeta u prometu i logistici
 
23202320006Nastavnik/nastavnica strukovnih predmeta u rudarstvu
 
23202320007Nastavnik/nastavnica strukovnih predmeta u strojarstvu, brodogradnji i metalurgiji
 
23202320008Nastavnik/nastavnica strukovnih predmeta u šumarstvu
 
23202320009Nastavnik/nastavnica strukovnih predmeta u tekstilnoj tehnologiji
 
23202320010Nastavnik/nastavnica strukovnih predmeta u trgovini
 
23202320011Nastavnik/nastavnica strukovnih predmeta u ugostiteljstvu i turizmu
 
23202320012Nastavnik/nastavnica strukovnih predmeta u veterini
 
23202320013Nastavnik/nastavnica strukovnih preedmeta u zaštiti na radu
 
23202320014Strukovni učitelj/strukovna učiteljica brodogradnje
 
23202320015Strukovni učitelj/strukovna učiteljica drvne tehnologije
 
23202320016Strukovni učitelj/strukovna učiteljica ekonomije
 
23202320017Strukovni učitelj/strukovna učiteljica elektrotehnike
 
23202320018Strukovni učitelj/strukovna učiteljica farmacije i medicinske biokemije
 
23202320019Strukovni učitelj/strukovna učiteljica geodezije
 
23202320020Strukovni učitelj/strukovna učiteljica graditeljstva
 
23202320021Strukovni učitelj/strukovna učiteljica grafičke tehnologije
 
23202320022Strukovni učitelj/strukovna učiteljica kemijskog inženjerstva
 
23202320023Strukovni učitelj/strukovna učiteljica metalurgije
 
23202320024Strukovni učitelj/strukovna učiteljica poljoprivrede
 
23202320025Strukovni učitelj/strukovna učiteljica prehrambene tehnologije
 
23202320026Strukovni učitelj/strukovna učiteljica prometa
 
23202320027Strukovni učitelj/strukovna učiteljica računarstva
 
23202320028Strukovni učitelj/strukovna učiteljica rudarstva
 
23202320029Strukovni učitelj/strukovna učiteljica sestrinstva i primaljstva
 
23202320030Strukovni učitelj/strukovna učiteljica stomatologije
 
23202320031Strukovni učitelj/strukovna učiteljica strojarstva
 
23202320032Strukovni učitelj/strukovna učiteljica šumarstva
 
23202320033Strukovni učitelj/strukovna učiteljica tekstilne i kožne tehnologije
 
23202320034Strukovni učitelj/strukovna učiteljica ugostiteljstva
 
23202320035Strukovni učitelj/strukovna učiteljica veterine
 
23202320036Strukovni učitelj/strukovna učiteljica zaštite na radu
 
23202320037Strukovni učitelj/strukovna učiteljica
 
23202320038Strukovni učitelj/strukovna učiteljica domaćinstva
 
23202320039Strukovni učitelj/strukovna učiteljica klasičnog baleta
 
23202320040Strukovni učitelj/strukovna učiteljica narodnih plesova i folklora
 
23202320041Strukovni učitelj/strukovna učiteljica suvremenog plesa i ritmike
 
23202320042Strukovni učitelj/strukovna učiteljica u sportu
 
23202320043Strukovni učitelj/strukovna učiteljica zdravstvene laboratorijske tehnike
 
23202320044Strukovni učitelj/strukovna učiteljica terapeutskih i ostalih djelatnosti u zdravstvu
 
23202320045Suradnik/suradnica u praktičnoj nastavi
233023302330001Nastavnik/nastavnica albanskog jezika
 
23302330002Nastavnik/nastavnica arhitekture i urbanizma
 
23302330003Nastavnik/nastavnica astronomije
 
23302330004Nastavnik/nastavnica baleta i plesa
 
23302330005Nastavnik/nastavnica biologije
 
23302330006Nastavnik/nastavnica birotehničkih predmeta
 
23302330007Nastavnik/nastavnica brodogradnje
 
23302330008Nastavnik/nastavnica cestovnog prometa
 
23302330009Nastavnik/nastavnica češkog jezika
 
23302330010Nastavnik/nastavnica ekonomskih predmeta
 
23302330011Nastavnik/nastavnica elektrotehnike
 
23302330012Nastavnik/nastavnica engleskog jezika
 
23302330013Nastavnik/nastavnica farmacije i medicinske biokemije
 
23302330014Nastavnik/nastavnica filozofije
 
23302330015Nastavnik/nastavnica fizike
 
23302330016Nastavnik/nastavnica fizioterapije
 
23302330017Nastavnik/nastavnica francuskog jezika
 
23302330018Nastavnik/nastavnica geodezije i geoinformatike
 
23302330019Nastavnik/nastavnica geofizike
 
23302330020Nastavnik/nastavnica geografije
 
23302330021Nastavnik/nastavnica geologije
 
23302330022Nastavnik/nastavnica glazbene umjetnosti
 
23302330023Nastavnik/nastavnica građevinarstva
 
23302330024Nastavnik/nastavnica grčkog jezika
 
23302330025Nastavnik/nastavnica hrvatskog jezika
 
23302330026Nastavnik/nastavnica informatike
 
23302330027Nastavnik/nastavnica kemije
 
23302330028Nastavnik/nastavnica kemijskog inženjerstva
 
23302330029Nastavnik/nastavnica kliničkih medicinskih znanosti
 
23302330030Nastavnik/nastavnica kulturoloških predmeta
 
23302330031Nastavnik/nastavnica latinskog jezika
 
23302330032Nastavnik/nastavnica likovne kulture
 
23302330033Nastavnik/nastavnica logike
 
23302330034Nastavnik/nastavnica mađarskog jezika
 
23302330035Nastavnik/nastavnica matematike
 
23302330036Nastavnik/nastavnica njemačkog jezika
 
23302330037Nastavnik/nastavnica osnovnih i socijalnih medicinskih znanosti
 
23302330038Nastavnik/nastavnica pedagogije
 
23302330039Nastavnik/nastavnica poljskog jezika
 
23302330040Nastavnik/nastavnica povijesti
 
23302330041Nastavnik/nastavnica praktične nastave
 
23302330042Nastavnik/nastavnica pravnih i upravnih predmeta
 
23302330043Nastavnik/nastavnica psihologije
 
23302330044Nastavnik/nastavnica računalstva
 
23302330045Nastavnik/nastavnica romskog jezika
 
23302330046Nastavnik/nastavnica rusinskog jezika
 
23302330047Nastavnik/nastavnica ruskog jezika
 
23302330048Nastavnik/nastavnica scenskih umjetnosti
 
23302330049Nastavnik/nastavnica slovačkog jezika
 
23302330050Nastavnik/nastavnica slovenskog jezika
 
23302330051Nastavnik/nastavnica sociologije
 
23302330052Nastavnik/nastavnica srpskog jezika
 
23302330053Nastavnik/nastavnica stomatologije
 
23302330054Nastavnik/nastavnica stranog jezika
 
23302330055Nastavnik/nastavnica španjolskog jezika
 
23302330056Nastavnik/nastavnica talijanskog jezika
 
23302330057Nastavnik/nastavnica temeljnih tehničkih znanosti
 
23302330058Nastavnik/nastavnica tjelesne i zdravstvene kulture
 
23302330059Nastavnik/nastavnica
234123412341001Učitelj/učiteljica razredne nastave
 
23412341001Učitelj/učiteljica razredne nastave
 
23412341002Učitelj/učiteljica albanskog jezika
 
23412341003Učitelj/učiteljica biologije
 
23412341004Učitelj/učiteljica češkog jezika
 
23412341005Učitelj/učiteljica engleskog jezika
 
23412341006Učitelj/učiteljica fizike
 
23412341007Učitelj/učiteljica francuskog jezika
 
23412341008Učitelj/učiteljica glazbene kulture
 
23412341009Učitelj/učiteljica grčkog jezika
 
23412341010Učitelj/učiteljica hrvatskog jezika
 
23412341010Učitelj/učiteljica hrvatskog jezika
 
23412341011Učitelj/učiteljica informatike
 
23412341012Učitelj/učiteljica kemije
 
23412341013Učitelj/učiteljica latinskog jezika
 
23412341014Učitelj/učiteljica likovne kulture
 
23412341015Učitelj/učiteljica mađarskog jezika
 
23412341016Učitelj/učiteljica matematike
 
23412341017Učitelj/učiteljica njemačkog jezika
 
23412341018Učitelj/učiteljica povijesti
 
23412341019Učitelj/učiteljica prirode i biologije
 
23412341020Vjeroučitelj/vjeroučiteljica
 
23412341021Učitelj/učiteljica romskog jezika
 
23412341022Učitelj/učiteljica rusinskog jezika
 
23412341023Učitelj/učiteljica ruskog jezika
 
23412341024Učitelj/učiteljica slovačkog jezika
 
23412341025Učitelj/učiteljica slovenskog jezika
 
23412341026Učitelj/učiteljica srpskog jezika
 
23412341027Učitelj/učiteljica stranog jezika
 
23412341028Učitelj/učiteljica talijanskog jezika
 
23412341029Učitelj/učiteljica tehničke kulture
 
23412341030Učitelj/učiteljica tjelesne i zdravstvene kulture
 
23412341031Učitelj/učiteljica zemljopisa
234223422342001Odgojitelj/odgojiteljica predškolske djece
235123512351001Andragog/andragoginja
 
23512351002Istraživač/istraživačica u području odgoja i obrazovanja
 
23512351003Specijalist/specijalistica za razvoj odgojno-obrazovnog programa
 
23512351004Metodičar/metodičarka
 
23512351005Pedagog/pedagoginja
 
23512351006Specijalist/specijalistica za obrazovne metode
235223522352001Edukacijski rehabilitator/edukacijska rehabilitatorica
 
23522352002Socijalni pedagog/socijalna pedagoginja
235923592359001Odgajatelj/odgajateljica
241124112411001Državni revizor/državna revizorica
 
24112411002Interni revizor/interna revizorica
 
24112411003Ovlašteni revizor/ovlaštena revizorica
 
24112411004Porezni savjetnik/porezna savjetnica
 
24112411005Voditelj/voditeljica u financijama
 
24112411006Voditelj/voditeljica u računovodstvu
241224122412001Investicijski savjetnik/investicijska savjetnica
 
24122412002Nadzornik/nadzornica novčanoga tržišta
 
24122412003Nadzornik/nadzornica tržišta kapitala
 
24122412004Osobni financijski savjetnik/osobna financijska savjetnica
241324132413001Financijski analitičar/financijska analitičarka
242124212421001Organizator/organizatorica rada
 
24212421002Savjetnik/savjetnica za poduzetništvo
242324232423001Analitičar/analitičarka zanimanja
 
24232423002Savjetnik/savjetnica za profesionalno informiranje
 
24232423003Savjetnik/savjetnica za zapošljavanje
 
24232423004Voditelj/voditeljica ljudskih potencijala
242424242424001Savjetnik/savjetnica za obranu
243124312431001Analitičar/analitičarka istraživanja tržišta
 
24312431002Autor/autorica reklamnih poruka (copywriter)
 
24312431003Oglašivač/oglašivačica
 
24312431004Savjetnik/savjetnica za promotivne metode
243224322432001Glasnogovornik/glasnogovornica
 
24322432002Moderator/moderatorica
243324332433001Tehnički zastupnik/tehnička zastupnica trgovine
251125112511001Analitičar/analitičarka poslovnih procesa
 
25112511002Analitičar/analitičarka poslovnih sustava
 
25112511003Analitičar/analitičarka sustava inženjersko-znanstvenih procesa
 
25112511004Informatički stručnjak/informatička stručnjakinja
 
25112511005Inženjer/inženjerka za izgradnju informacijskih sustava
 
25112511006Istraživač/istraživačica računalstva
 
25112511007Projektant/projektantica informacijskih sustava (project manager)
251225122512001Stručnjak/stručnjakinja za upravljanje odnosa sa korisnicima (CRM)
251425142514001Programer/programerka
 
25142514002Programer/programerka alatnih strojeva
 
25142514003Programer/programerka računalnih aplikacija
251925192519001Inženjer/inženjerka računarstva
252125212521001Administrator/administratorica baza podataka
 
25212521002Inženjer/inženjerka za obradu podataka
 
25212521003Stručnjak/stručnjakinja za podatkovnu znanost
252225222522001Mrežni administrator/mrežna administratorica
 
25222522002Sistem administrator/administratorica
 
25222522003Sistemski inženjer/sistemska inženjerka
252325232523001Programer/programerka za računalne mreže
 
25232523002Projektant/projektantica za računalne mreže
 
25232523003Stručnjak/stručnjakinja za računalne mreže
261126112611001Državni odvjetnik/državna odvjetnica
 
26112611002Državni pravobranitelj/državna pravobraniteljica
 
26112611003Odvjetnik/odvjetnica
 
26112611004Pravni zastupnik/pravna zastupnica
 
26112611005Predsjednik/predsjednica izbornog povjerenstva
 
26112611006Pučki pravobranitelj/pučka pravobraniteljica
261226122612001Predsjednik/predsjednica općinskog suda
 
26122612002Predsjednik/predsjednica prekršajnog suda
 
26122612003Predsjednik/predsjednica trgovačkog suda
 
26122612004Predsjednik/predsjednica Upravnog suda
 
26122612005Predsjednik/predsjednica Ustavnog suda
 
26122612006Predsjednik/predsjednica Visokoga prekršajnog suda
 
26122612007Predsjednik/predsjednica Visokoga trgovačkog suda
 
26122612008Predsjednik/predsjednica Vrhovnog suda
 
26122612009Predsjednik/predsjednica županijskog suda
 
26122612010Sudac/sutkinja općinskog suda
 
26122612011Sudac/sutkinja prekršajnog suda
 
26122612012Sudac/sutkinja trgovačkog suda
 
26122612013Sudac/sutkinja Upravnog suda
 
26122612014Sudac/sutkinja Ustavnog suda
 
26122612015Sudac/sutkinja Visokoga prekršajnog suda
 
26122612016Sudac/sutkinja Visokoga trgovačkog suda
 
26122612017Sudac/sutkinja Vrhovnog suda
 
26122612018Sudac/sutkinja županijskog suda
261926192619001Istraživač/istraživačica pravnih znanosti
 
26192619002Javni bilježnik/javna bilježnica
 
26192619003Pravnik/pravnica
 
26192619004Tajnik/tajnica kabineta čelnika/dužnosnika
 
26192619005Viši upravni savjetnik/viša upravna savjetnica
262126212621001Arhivist/arhivistica
 
26212621002Kustos/kustosica
 
26212621003Muzejski pedagog/muzejska pedagoginja
262226222622001Dokumentalist/dokumentalistica
 
26222622002Informacijski istraživač/informacijska istraživačica
 
26222622003Informacijski stručnjak/informacijska stručnjakinja
 
26222622004Istraživač knjižničar/istraživačica knjižničarka
 
26222622005Istraživač komunikolog/istraživačica komunikologinja
 
26222622006Knjižničar/knjižničarka
263126312631001Ekonomski stručnjak/ekonomska stručnjakinja
 
26312631002Istraživač/istraživačica ekonomskih znanosti
 
26312631003Savjetnik/savjetnica u bankarstvu
 
26312631004Voditelj/voditeljica bankarskih poslova
 
26312631005Agroekonomist/agroekonomistica
263226322632001Arheolog/arheologinja
 
26322632002Biološki antropolog/biološka antropologinja
 
26322632003Etnolog i kulturni antropolog/etnologinja i kulturna antropologinja
 
26322632004Geograf/geografkinja
 
26322632005Istraživač antropolog/istraživačica antropologinja
 
26322632006Istraživač arheolog/istraživačica arheologinja
 
26322632007Istraživač biološki antropolog/istraživačica biološka antropologinja
 
26322632008Istraživač etnolog/istraživačica etnologinja
 
26322632009Istraživač geograf/istraživačica geografkinja
 
26322632010Istraživač sociolog/istraživačica sociologinja
 
26322632011Komunikolog/komunikolognja
 
26322632012Kroatolog/kroatologinja
 
26322632013Sociolog/sociologinja
263326332633001Filozof/filozofkinja
 
26332633002Istraživač povjesničar/istraživačica povjesničarka umjetnosti
 
26332633003Istraživač/istraživačica filozofije
 
26332633004Istraživač/istraživačica politologije
 
26332633005Istraživač/istraživačica povijesti
 
26332633006Istraživač/istraživačica umjetnosti
 
26332633007Politolog/politologinja
 
26332633008Povjesničar/povjesničarka
 
26332633009Povjesničar/povjesničarka umjetnosti
263426342634001Istraživač psiholog/istraživačica psihologinja
 
26342634002Psiholog/psihologinja
263526352635001Penolog/penologinja
 
26352635002Savjetnik/savjetnica socijalne skrbi
 
26352635003Socijalni radnik/socijalna radnica
263626362636001Biskup
 
26362636002Episkop
 
26362636003Imam
 
26362636004Pastor
 
26362636005Poglavar/poglavarica redovničke zajednice
 
26362636006Predstojnik/predstojnica ureda biskupske konferencije
 
26362636007Rabin
 
26362636008Svećenik/svećenica
 
26362636009Teolog/teologinja
 
26362636010Kateheta/katehetkinja
264126412641001Dramaturg/dramaturginja
 
26412641002Književnik/književnica
 
26412641003Pisac/spisateljica tekstova za pjesme
 
26412641004Recenzent/recenzentica
 
26412641005Scenarist/scenaristica
 
26412641006Tehnički pisac/tehnička spisateljica
264226422642001Korektor/korektorica u izdavaštvu
 
26422642002Medijski urednik/medijska urednica
 
26422642003Novinar/novinarka
264326432643001Filolog/filologinja
 
26432643002Fonetičar/fonetičarka
 
26432643003Hungarolog/hungarologinja
 
26432643004Indolog/indologinja
 
26432643005Istraživač filolog/istraživačica filologinja
 
26432643006Književni komparatist/književna komparatistica
 
26432643007Leksikograf/leksikografkinja
 
26432643008Lektor/lektorica hrvatskog jezika
 
26432643009Lektor/lektorica stranog jezika
 
26432643010Prevoditelj/prevoditeljica
 
26432643011Slavist/slavistica
 
26432643012Turkolog/turkologinja
265126512651001Dizajner/dizajnerica metala i plemenitih kovina
 
26512651002Karikaturist/karikaturistica
 
26512651003Kipar/kiparica
 
26512651004Konzervator i restaurator/konzervatorica i restauratorica
 
26512651005Scenograf/scenografkinja
 
26512651006Slikar/slikarica
 
26512651007Tapiserist/tapiseristica
 
26512651008Umjetnik/umjetnica animacije
 
26512651009Umjetnik/umjetnica keramike
 
26512651010Umjetnik/umjetnica maske
265226522652001Alt solistica
 
26522652002Bariton solist
 
26522652003Bas solist
 
26522652004Bas-gitarist/bas-gitaristica
 
26522652005Bubnjar/bubnjarica
 
26522652006Crkveni glazbenik/crkvena glazbenica
 
26522652007Dirigent/dirigentica
 
26522652008Diskodžokej
 
26522652009Fagotist/fagotistica
 
26522652010Flautist/flautistica
 
26522652011Folklorni glazbenik/folklorna glazbenica tradicijskih narodnih glazbala
 
26522652012Gitarist/gitaristica
 
26522652013Glazbenik/glazbenica
 
26522652014Harfist/harfistica
 
26522652015Harmonikaš/harmonikašica
 
26522652016Instrumentalist/instrumentalistica
 
26522652017Klarinetist/klarinetistica
 
26522652018Klavijaturist/klavijaturistica
 
26522652019Klavirist/klaviristica
 
26522652020Kontrabasist/kontrabasistica
 
26522652021Korepetitor/korepetitorica
 
26522652022Mezosopran solistica
 
26522652023Muzikolog/muzikologinja
 
26522652024Oboist/oboistica
 
26522652025Orguljaš/orguljašica
 
26522652026Pjevač/pjevačica
 
26522652027Pjevač/pjevačica zbora
 
26522652028Rogist/rogistica
 
26522652029Saksofonist/saksofonistica
 
26522652030Skladatelj/skladateljica
 
26522652031Solopjevač/solopjevačica
 
26522652032Sopran solistica
 
26522652033Tamburaš/tamburašica
 
26522652034Tenor solist
 
26522652035Trombonist/trombonistica
 
26522652036Trubljač/trubljačica
 
26522652037Tubist/tubistica
 
26522652038Udaraljkaš/udaraljkašica
 
26522652039Violinist/violinistica
 
26522652040Violist/violistica
 
26522652041Violončelist/violončelistica
265326532653001Folklorni plesač i pjevač/folklorna plesačica i pjevačica
 
26532653002Koreograf/koreografkinja
 
26532653003Plesač/plesačica
 
26532653004Plesač/plesačica klasičnog baleta
 
26532653005Plesač/plesačica suvremenog plesa
265426542654001Filmski producent/filmska producentica
 
26542654002Inspicijent/inspicijentica opere
 
26542654003Organizator/organizatorica glazbene i glazbeno-scenske produkcije
 
26542654004Organizator/organizatorica televizijske i filmske produkcije
 
26542654005Redatelj/redateljica u kazališnoj, glazbenoj i filmskoj umjetnosti
265526552655001Glumac/glumica
265626562656001Najavljivač/najavljivačica programa
 
26562656002Spiker/spikerica
 
26562656003Voditelj/voditeljica u programu
265926592659001Cirkuski umjetnik/cirkuska umjetnica
 
26592659002Komičar/komičarka
311131113111001Astronomski tehničar/astronomska tehničarka
 
31113111002Tehničar/tehničarka za fiziku
 
31113111003Geofizički tehničar/geofizička tehničarka
 
31113111004Geološki tehničar/geološka tehničarka
 
31113111005Hidrološki inženjer/hidrološka inženjerka
 
31113111006Hidrološki tehničar/hidrološka tehničarka
 
31113111006Hidrološki tehničar/hidrološka tehničarka
 
31113111007Inženjer/inženjerka naftne geologije
 
31113111008Ispitivač/ispitivačica proizvoda
 
31113111009Kemijski tehničar/kemijska tehničarka
 
31113111010Matematički tehničar/matematička tehničarka
 
31113111011Meteorološki inženjer/meteorološka inženjerka
 
31113111012Meteorološki tehničar/meteorološka tehničarka
 
31113111013Petrokemijski laborant/petrokemijska laborantica
 
31113111014Prehrambenokemijski laborant/prehrambenokemijska laborantica
 
31113111015Tehničar/tehničarka laboratorijske kontrole
 
31113111016Tehničar/tehničarka oceanografije
 
31113111017Tehničar/tehničarka radioloških sustava
311231123112001Arhitektonski inženjer/arhitektonska inženjerka
 
31123112002Arhitektonski tehničar/Arhitektonska tehničarka
 
31123112003Geodetski tehničar/geodetska tehničarka
 
31123112004Građevinski inženjer/građevinska inženjerka
 
31123112005Građevinski laborant/građevinska laborantica
 
31123112006Građevinski nadzornik/građevinska nadzornica
 
31123112007Građevinski poslovođa/građevinska poslovotkinja
 
31123112008Građevinski tehničar/građevinska tehničarka
 
31123112009Projektant/projektantica građevinskih instalacija
 
31123112010Projektant/projektantica hidrogradnje
 
31123112011Projektant/projektantica prometnica
 
31123112012Protupožarni nadzornik/protupožarna nadzornica
 
31123112014Voditelj/voditeljica rudarskoga katastra
311331133113001Elektroenergetski tehničar/elektroenergetska tehničarka
 
31133113002Elektroinženjer projektant/elektroinženjerka projektantica
 
31133113003Elektroinženjer/elektroinženjerka
 
31133113004Elektroinženjer/elektroinženjerka za dizala i transportna sredstva
 
31133113005Elektrotehničar/elektrotehničarka za električne strojeve, aparate i uređaje
 
31133113006Elektroinženjer/elektroinženjerka za plovila
 
31133113007Elektroinženjer/elektroinženjerka za procesnu tehniku
 
31133113008Elektrostrojarski tehničar/elektrostrojarska tehničarka
 
31133113009Elektrotehničar/elektrotehničarka
 
31133113010Elektrotehničar/elektrotehničarka za dizala i transportna sredstva
 
31133113011Elektrotehničar/elektrotehničarka za instalacije i opremu
 
31133113012Elektrotehničar/elektrotehničarka za plovila
 
31133113013Elektrotehničar/elektrotehničarka za procesnu tehniku
 
31133113014Inženjer konstruktor/inženjerka konstruktorica električnih proizvoda
 
31133113015Tehničar konstruktor/tehničarka konstruktorica električnih proizvoda
31133113016Elektroinženjer/elektroinženjerka za električne strojeve, aparate i uređaje
311431143114001Tehničar/tehničarka za mehatroniku
 
31143114002Inženjer/inženjerka za elektroničke proizvode
 
31143114003Tehničar/tehničarka elektronike
 
31143114004Tehničar/tehničarka za procesnu automatiku
 
31143114005Tehnički crtač/tehnička crtačica za elektroniku
311531153115001Brodograđevni tehničar/brodograđevna tehničarka
 
31153115002Konstruktor/konstruktorica alatnih strojeva
 
31153115003Konstruktor/konstruktorica brodskih strojeva
 
31153115004Konstruktor/konstruktorica cestovnih vozila
 
31153115005Konstruktor/konstruktorica cjevovoda
 
31153115006Konstruktor/konstruktorica cjevovoda i armature
 
31153115007Konstruktor/konstruktorica crpki i kompresora
 
31153115008Konstruktor/konstruktorica dijelova metalnih konstrukcija
 
31153115009Konstruktor/konstruktorica dijelova plovila
 
31153115010Konstruktor/konstruktorica dijelova proizvoda precizne mehanike
 
31153115011Konstruktor/konstruktorica dijelova pružnih vozila
 
31153115012Konstruktor/konstruktorica dijelova uređaja i kalupa
 
31153115013Konstruktor/konstruktorica dizalica
 
31153115014Konstruktor/konstruktorica kućanskih aparata
 
31153115015Konstruktor/konstruktorica limenih dijelova
 
31153115016Konstruktor/konstruktorica plinske mreže
 
31153115017Konstruktor/konstruktorica plovila
 
31153115018Konstruktor/konstruktorica poljoprivrednih strojeva
 
31153115019Konstruktor/konstruktorica procesne opreme
 
31153115020Konstruktor/konstruktorica proizvoda precizne mehanike
 
31153115021Konstruktor/konstruktorica pružnih vozila
 
31153115022Konstruktor/konstruktorica rashladnih uređaja
 
31153115023Konstruktor/konstruktorica složenih alata i uređaja
 
31153115024Konstruktor/konstruktorica strojeva za graditeljstvo i industrijski transport
 
31153115025Konstruktor/konstruktorica strojnih dijelova
 
31153115026Konstruktor/konstruktorica šivaćih strojeva
 
31153115027Konstruktor/konstruktorica tekstilnih strojeva
 
31153115028Konstruktor/konstruktorica tlačnih posuda
 
31153115029Konstruktor/konstruktorica turbina
 
31153115030Konstruktor/konstruktorica uređaja za zavarivanje
 
31153115031Nadzornik/nadzornica tehničke ispravnosti vozila
 
31153115032Strojarski inženjer/strojarska inženjerka
 
31153115033Strojarski konstruktor detaljist/strojarska konstruktorica detaljistica
 
31153115034Strojarski konstruktor/strojarska konstruktorica
 
31153115035Strojarski tehničar/strojarska tehničarka
 
31153115036Tehničar/tehničarka za gradnju plovila
 
31153115037Tehnolog/tehnologinja za gradnju plovila
 
31153115038Konstruktor/konstruktorica pripremaka
311631163116001Petrokemijski tehničar/petrokemijska tehničarka
 
31163116002Prehrambeni tehničar/prehrambena tehničarka
 
31163116003Tehničar/tehničarka farmaceutskih proizvoda
 
31163116004Tehničar/tehničarka farmaceutskih sustava
 
31163116005Tehničar/tehničarka kozmetičkih proizvoda
 
31163116006Tehnolog/tehnologinja kozmetičkih proizvoda
 
31163116007Tehnolog/tehnologinja prerade nafte
311731173117001Rudarski tehničar/rudarska tehničarka
 
31173117002Metalurški tehničar/metalurška tehničarka
311831183118001Tehnički crtač/tehnička crtačica
 
31183118002Tehnički crtač/tehnička crtačica za brodogradnju
 
31183118003Tehnički ilustrator/tehnička ilustratorica
 
31183118004Tehnički crtač/tehnička crtačica u strojarstvu, brodogradnji i metalurgiji
311931193119001Analitičar/analitičarka tehničkih kalkulacija
 
31193119002Drvni tehničar/drvna tehničarka
 
31193119003Grafički inženjer/grafička inženjerka
 
31193119004Grafički tehničar/grafička tehničarka
 
31193119005Grafički tehnolog/grafička tehnologinja
 
31193119006Inženjer/inženjerka tekstilnokemijske tehnologije
 
31193119007Inženjer/inženjerka za prekrcaj
 
31193119008Koordinatori/koordinatorice pripreme rada
 
31193119009Kožarski tehničar/kožarska tehničarka
 
31193119010Planer/planerka izgradnje
 
31193119011Planer/planerka održavanja
 
31193119012Planer/planerka proizvodnje
 
31193119013Raspoređivač/raspoređivačica rada
 
31193119014Tapetarski tehničar/tapetarska tehničarka
 
31193119015Tehničar/tehničarka obrade kamena
 
31193119016Tehničar/tehničarka staklarstva
 
31193119017Tehničar/tehničarka za građevne materijale
 
31193119018Tehničar/tehničarka za proizvodnju leća
 
31193119019Tehnički kalkulant/tehnička kalkulantica
 
31193119020Tehnički suradnik/tehnička suradnica za zaštitu okoliša
 
31193119021Tehnolog/tehnologinja u proizvodnji kože
 
31193119022Tehnolog/tehnologinja u proizvodnji tekstila
 
31193119023Tehnolog/tehnologinja obrade kamena
 
31193119024Tehnolog/tehnologinja staklarstva
 
31193119025Tehnolog/tehnologinja za građevne materijale
 
31193119026Tekstilni tehničar/tekstilna tehničarka
 
31193119027Tekstilnokemijski tehničar/tekstilnokemijska tehničarka
 
31193119028Voditelj/voditeljica poslova na žičari
 
31193119029Voditelj/voditeljica poslova prekrcaja
312131213121001Rudarski nadzornik/rudarska nadzornica
 
31213121002Rudarski poslovođa/rudarska poslovotkinja
 
31213121003Voditelj/voditeljica poslova cjevovodnih transportnih uređaja
 
31213121004Voditelj/voditeljica poslova miniranja
 
31213121005Voditelj/voditeljica poslova transporta plina
 
31213121006Voditelj/voditeljica poslova u metalurgiji
 
31213121007Voditelj/voditeljica poslova u naftnom-rudarstvu
 
31213121008Voditelj/voditeljica poslova u rudarstvu
312231223122001Voditelj/voditeljica poslova čišćenja
 
31223122002Voditelj/voditeljica poslova u brodogradnji
 
31223122003Voditelj/voditeljica poslova u drvnoj industriji
 
31223122004Voditelj/voditeljica poslova u elektroenergetici
 
31223122005Voditelj/voditeljica poslova u elektroničkoj industriji
 
31223122006Voditelj/voditeljica poslova u građevinskoj industriji
 
31223122007Voditelj/voditeljica poslova u kemijskoj industriji
 
31223122008Voditelj/voditeljica poslova u kožarskoj industriji
 
31223122009Voditelj/voditeljica poslova u prehrambenoj industriji
 
31223122010Voditelj/voditeljica poslova u stanici za tehnički pregled vozila
 
31223122011Voditelj/voditeljica poslova u strojarskoj industriji
 
31223122012Voditelj/voditeljica poslova u tekstilnoj industriji
 
31223122013Voditelj/voditeljica poslova u drvnoj proizvodnji
312331233123001Inženjer voditelj/inženjerka voditeljica gradnje prometnica
 
31233123002Inženjer voditelj/inženjerka voditeljica hidrotehničkih radova
 
31233123003Voditelj/voditeljica pogona za proizvodnju građevnih proizvoda
 
31233123004Voditelj/voditeljica armiračnice
 
31233123005Voditelj/voditeljica asfaltirnice
 
31233123006Voditelj/voditeljica građevinskoinstalaterskih radova
 
31233123007Voditelj/voditeljica građevinskoobrtničkih radova
 
31233123008Voditelj/voditeljica radova niskogradnje
313131313131001Dispečer/dispečerica transportnoga plinskog sustava
 
31313131002Rukovatelj/rukovateljica postrojenjima za proizvodnju i pretvorbu energije
 
31313131003Rukovatelj/rukovateljica motorom s unutrašnjim izgaranjem
 
31313131004Rukovatelj/rukovateljica plinskim uređajima i postrojenjima
 
31313131005Strojar/strojarka hidroturbina
 
31313131006Strojar/strojarka motora s unutrašnjim izgaranjem
 
31313131007Strojar/strojarka parnih turbina
 
31313131008Strojar/strojarka plinskih turbina
313231323132001Higijeničar/higijeničarka vodoopskrbe
 
31323132002Rukovatelj/rukovateljica pripreme vode
 
31323132003Rukovatelj/rukovateljica crpkama
 
31323132004Rukovatelj/rukovateljica filtrom za pročišćavanje plinova
 
31323132005Rukovatelj/rukovateljica kompresorom
 
31323132006Rukovatelj/rukovateljica postrojenjem za pročišćavanje vode
 
31323132007Rukovatelj/rukovateljica postrojenjem za ventilaciju i klimatizaciju
 
31323132008Rukovatelj/rukovateljica rashladnim postrojenjem
 
31323132009Rukovatelj/rukovateljica spalioničkim postrojenjem
 
31323132010Strojar/strojarka crpnih stanica (osim nafte i prirodnog plina)
 
31323132011Strojar/strojarka kompresorske stanice
 
31323132012Strojar/strojarka rashladnog postrojenja
313331333133001Kemijski laborant/kemijska laborantica
313931393139001Operater/operatorica u području elektrotehnike
 
31393139002Rukovatelj/rukovateljica automatiziranom montažnom linijom
 
31393139003Rukovatelj/rukovateljica robotom
 
31393139003Rukovatelj/rukovateljica robotom
314131413141001Bakteriološki tehničar/bakteriološka tehničarka
 
31413141002Biokemijski tehničar/biokemijska tehničarka
 
31413141003Biološki tehničar/biološka tehničarka
 
31413141004Botanički tehničar/botanička tehničarka
 
31413141005Ekološki tehničar/ekološka tehničarka
 
31413141006Farmakološki tehničar/farmakološka tehničarka
 
31413141007Inženjer/inženjerka bakteriologije
 
31413141008Inženjer/inženjerka biologije
 
31413141009Inženjer/inženjerka botanike
 
31413141010Inženjer/inženjerka ekologije
 
31413141011Inženjer/inženjerka farmakologije
 
31413141012Inženjer/inženjerka zoologije
 
31413141013Preparator/preparatorica
 
31413141014Tehničar preparator/tehničarka preparatorica
 
31413141015Zoološki tehničar/zoološka tehničarka
314231423142001Hortikulturni tehničar/hortikulturna tehničarka
 
31423142002Peradarski tehničar/peradarska tehničarka
 
31423142003Poljoprivredni tehničar/poljoprivredna tehničarka
 
31423142004Ribarski tehničar/ribarska tehničarka
 
31423142005Stočarski tehničar/stočarska tehničarka
 
31423142006Voditelj/voditeljica parkova i nasada
 
31423142007Voditelj/voditeljica poljoprivredne proizvodnje
 
31423142008Voditelj/voditeljica stočarske proizvodnje
 
31423142009Voditelj/voditeljica uzgoja riba i školjaka
 
31423142010Agrotehničar/agrotehničarka
314331433143001Čuvar/čuvarica šume
 
31433143002Lovni tehničar/lovna tehničarka
 
31433143003Nadzornik/nadzornica lovišta
 
31433143004Nadzornik/nadzornica uzgajališta divljači
 
31433143005Šumarski tehničar/šumarska tehničarka
 
31433143006Voditelj/voditeljica poslova u šumarstvu
315131513151001Brodostrojar/brodostrojarka
 
31513151002Brodostrojarski inženjer/brodostrojarska inženjerka pomorskog prometa
 
31513151003Časnik/časnica stroja unutarnje plovidbe
 
31513151004Drugi časnik/druga časnica stroja
 
31513151005Inženjer/inženjerka brodske elektronike
 
31513151006Prvi časnik/prva časnica stroja
 
31513151007Treći časnik/treća časnica stroja
 
31513151008Upravitelj/upraviteljica stroja
 
31513151009Upravitelj/upraviteljica stroja unutarnje plovidbe
 
31513151010Vođa plovećega radnog stroja
315231523152001Časnik/časnica lučke kapetanije
 
31523152002Časnik/časnica palube na platformi
 
31523152003Časnik/časnica palube unutarnje plovidbe
 
31523152004Drugi časnik/druga časnica palube
 
31523152005Inženjer/inženjerka nautike unutarnje plovidbe
 
31523152006Inženjer/inženjerka pomorske nautike
 
31523152007Lučki kapetan/lučka kapetanica
 
31523152008Nautičar/nautičarka unutarnje plovidbe
 
31523152009Peljar/peljarica
 
31523152010Pomorski nautičar/pomorska nautičarka
 
31523152011Prvi časnik/prva časnica palube
 
31523152012Ribarsko-nautički tehničar/ribarsko-nautička tehničarka
 
31523152013Skiper/skiperica
 
31523152014Treći časnik/treća časnica palube
 
31523152015Voditelj/voditeljica plovnog sastava jahti
 
31523152016Vođa palube
 
31523152017Vođa palube unutarnje plovidbe
 
31523152018Vođa posade marine
 
31523152019Zapovjednik/zapovjednica broda
 
31523152020Zapovjednik/zapovjednica broda unutarnje plovidbe
315331533153001Padobranac/padobranka
 
31533153002Pilot/pilotkinja helikoptera
 
31533153003Pilot/pilotkinja zrakoplova
 
31533153004Probni pilot/probna pilotkinja
315431543154001Kontrolor/kontrolorka leta
 
31543154001Kontrolor/kontrolorka leta
 
31543154002Kontrolor/kontrolorka zračnog prometa
315531553155001Inženjer/inženjerka za sigurnost zračnog prometa
 
31553155002Tehničar/tehničarka za sigurnost zračnog prometa
321132113211001Operator/operatorica na elektrokardiografskoj opremi
 
32113211002Operator/operatorica na medicinskoj opremi
 
32113211003Operator/operatorica na opremi medicinske radiologije
321232123212001Inženjer/inženjerka patologije
 
32123212002Medicinski laboratorijski inženjer/medicinska laboratorijska inženjerka
 
32123212003Medicinski laboratorijski tehničar/medicinska laboratorijska tehničarka
 
32123212004Patološki tehničar/patološka tehničarka
 
32123212005Sanitarni tehničar/sanitarna tehničarka
321332133213001Farmaceutski tehničar/farmaceutska tehničarka
321432143214001Dentalni tehničar/dentalna tehničarka
 
32143214002Izrađivač/izrađivačica kirurških instrumenata
 
32143214003Izrađivač/izrađivačica ortopedskih pomagala
322132213221001Medicinska sestra/medicinski tehničar opće njege
322232223222001Primalja
 
32223222002Primaljska asistentica/primaljski asistent
324032403240001Veterinarski tehničar/veterinarska tehničarka
325132513251001Dentalni asistent/dentalna asistentica
325432543254001Očni optičar/očna optičarka
325532553255001Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka
325632563256001Njegovatelj/bolničar Njegovateljica/bolničarka
331133113311001Ovlašteni posrednik/ovlaštena posrednica vrijednosnim papirima
 
33113311002Posrednik/posrednica na financijskom tržištu
331233123312001Referent/referentica bankarstva i osiguranja
331333133313001Ekonomist/ekonomistica
 
33133313002Knjigovođa/knjigovotkinja
 
33133313003Kontrolor/kontrolorka internog poslovanja
331533153315001Procjenitelj/procjeniteljica nakita
 
33153315002Procjenitelj/procjeniteljica umjetnina
332133213321001Stručnjak/stručnjakinja u poslovima osiguranja
 
33213321002Voditelj/voditeljica poslova u osiguranju
332233223322001Asistent/asistentica u marketingu
 
33223322002Ekonomist/ekonomistica turizma i ugostiteljstva
 
33223322003Ekonomist/ekonomistica za hotelijerstvo
 
33223322004Komercijalist/komercijalistica
 
33223322005Poslovođa/poslovotkinja skladišta
 
33223322006Tržni nadzornik/tržna nadzornica
 
33223322007Voditelj/voditeljica distributivnih poslova
 
33223322008Voditelj/voditeljica nabave i prodaje
 
33223322009Voditelj/voditeljica skladišnog poslovanja
332433243324001Brodarski brokerski službenik/brodarska brokerska službenica
 
33243324002Posrednik/posrednica u pomorskom prijevozu
 
33243324003Informacijski posrednik/informacijska posrednica
 
33243324004Trgovački posrednik/trgovačka posrednica
333133313331001Otpremnik
 
33313331002Pomorski agent/pomorska agentica
 
33313331003Službenik/službenica u distribuciji
 
33313331004Špediter/špediterka
 
33313331005Tarifer/tariferka
 
33313331006Transportni agent/transportna agentica
333233323332001Organizator/organizatorica događanja
333333333333001Savjetnik/savjetnica za posredovanje pri zapošljavanju
 
33333333002Savjetnik/savjetnica za profesionalno usmjeravanje
333433343334001Agent/agentica za posredovanje u prometu nekretninama
333933393339001Akviziter/akviziterka
 
33393339002Dražbovatelj/dražbovateljica
 
33393339003Posrednik/posrednica za izložbene prostore
 
33393339004Posrednik/posrednica za sportaše
 
33393339005Posrednik/posrednica za umjetnike
 
33393339006Savjetnik/savjetnica za zaštitu intelektualnog vlasništva
 
33393339007Ženidbeni posrednik/ženidbena posrednica
334133413341001Voditelj/voditeljica pisarnice
 
33413341002Voditelj/voditeljica poštanskog ureda
334333433343001Poslovni tajnik/poslovna tajnica
335133513351001Carinik/carinica
 
33513351002Carinski inspektor/carinska inspektorica
 
33513351003Carinski službenik/carinska službenica
335233523352001Porezni inspektor/porezna inspektorica
 
33523352002Porezni službenik/porezna službenica
 
33523352003Poreznik/poreznica
 
33523352004Proračunski inspektor/proračunska inspektorica
335433543354001Matičar/matičarka
 
33543354002Upravni referent/upravna referentica
 
33543354003Upravni službenik/upravna službenica za isprave
 
33543354004Voditelj/voditeljica matičnog ureda
335533553355001Kriminalist/kriminalistica
 
33553355002Privatni detektiv/privatna detektivka
335933593359001Devizni inspektor/devizna inspektorica
 
33593359002Državni službenik/državna službenica
 
33593359003Energetski inspektor/energetska inspektorica za elektroenergetiku
 
33593359004Energetski inspektor/energetska inspektorica za toplinarstvo i plinarstvo
 
33593359005Građevinski inspektor/građevinska inspektorica
 
33593359006Inspektor/inspektorica financijskog nadzora
 
33593359007Inspektor/inspektorica opreme pod tlakom
 
33593359008Inspektor/inspektorica cestovnog prometa
 
33593359009Inspektor/inspektorica državne uprave, pn
 
33593359010Inspektor/inspektorica rada
 
33593359011Inspektor/inspektorica uređaja s radioaktivnim zračenjem
 
33593359012Inspektor/inspektorica zaštite od požara
 
33593359013Inspektor/inspektorica zaštite okoliša
 
33593359014Lovni inspektor/lovna inspektorica
 
33593359015Mjeriteljski inspektor/mjeriteljska inspektorica
 
33593359016Poljoprivredni inspektor/poljoprivredna inspektorica
 
33593359017Pravosudni inspektor/pravosudna ispektorica
 
33593359018Prosvjetni inspektor/prosvjetna inspektorica
 
33593359019Ribarski inspektor/ribarska inspektorica vanjskoga ribolovnog mora
 
33593359020Ribarski inspektor/ribarska inspektorica za morsko ribarstvo
 
33593359021Rudarski inspektor/rudarska inspektorica
 
33593359022Sanitarni inspektor/sanitarna inspektorica
 
33593359023Šumski inspektor/šumska inspektorica
 
33593359024Tržišni inspektor/tržišna inspektorica
 
33593359025Turistički inspektor/turistička inspektorica
 
33593359026Upravni inspektor/upravna inspektorica
 
33593359027Urbanistički inspektor/urbanistička inspektorica
 
33593359028Veterinarski inspektor/veterinarska inspektorica
 
33593359029Vodopravni inspektor/vodopravna inspektorica
 
33593359030Zdravstveni inspektor/zdravstvena inspektorica
 
33593359031Zrakoplovni inspektor/zrakoplovna inspektorica
 
33593359032Željeznički inspektor/željeznička inspektorica
341134113411001Upravni pravnik/upravna pravnica
341234123412001Socijalni radnik/socijalna radnica
341334133413001Đakon
 
34133413002Jerej
 
34133413003Jeromonah
 
34133413004Kantor
 
34133413005Mualim
 
34133413006Mujezin
 
34133413007Propovjednik/propovjednica
 
34133413008Redovnik/redovnica
 
34133413009Sakristan/sakristanica
 
34133413010Župni asistent/župna asistentica
342134213421001Sportaš/sportašica
342234223422001Sportski sudac/sportska sutkinja
 
34223422002Sportski trener/sportska trenerica
342334233423001Voditelj/voditeljica sportske rekreacije
 
34233423002Voditelj/voditeljica sportskih aktivnosti djece i mladeži
343134313431001Fotograf/fotografkinja
 
34313431002Fotografski tehničar/fotografska tehničarka
 
34313431003Medijski fotograf/medijska fotografkinja
343234323432001Aranžer/aranžerka
 
34323432002Dekorater/dekoraterka
343334333433001Viši arhivski službenik/viša arhivska službenica
343434343434001Glavni kuhar/kuharica
343534353435001Inspicijent/inspicijentica drame
 
34353435002Operator/operatorica na scenskoj rasvjeti
 
34353435003Poslužitelj/poslužiteljica orkestra
 
34353435004Statist/statistica
 
34353435005Šaptač/šaptačica
 
34353435006Tetovirač/tetoviračica
351135113511001Operater/operatorica u području računarstva
 
35113511002Organizator/organizatorica obrade podataka
351235123512001CNC operater/operatorica
 
35123512002Informatičar/informatičarka
 
35123512003Inženjer/inženjerka sustava
 
35123512004Projektant/projektantica informatičkih sustava
 
35123512005Računalni inženjer/računalna inženjerka
 
35123512006Računalni tehničar/računalna tehničarka
 
35123512007Sustavni analitičar/sustavna analitičarka
 
35123512008Tehničar/tehničarka za programiranje
351335133513001Inženjer/inženjerka sustava za računalne mreže
352135213521001Brodski radiotelegrafist/brodska radiotelegrafistica
 
35213521002Filmski montažer/filmska montažerka
 
35213521003Kinooperator/kinooperatorica
 
35213521004Majstor/majstorica rasvjete
 
35213521005Mješač/mješačica slike
 
35213521006Mješač/mješačica zvuka
 
35213521007Montažer/montažerka slike i zvuka
 
35213521008Radiotelegrafist/radiotelegrafistica
 
35213521009Snimatelj/snimateljica
 
35213521010Snimatelj/snimateljica slike
 
35213521011Snimatelj/snimateljica trika
 
35213521012Snimatelj/snimateljica vremena i pokreta
 
35213521013Snimatelj/snimateljiica zvuka
 
35213521014Studijski ili radijski operator/studijska ili radijska operatorica
 
35213521015Studijski ili televizijski operator/studijska ili televizijska operatorica
 
35213521016Tehničar/tehničarka za zvučne efekte
352235223522001Inženjer/inženjerka za telekomunikacije
 
35223522002Tehničar/tehničarka za telekomunikacije
411041104110001Administrativni službenik/administrativna službenica
 
41104110002Službenik/službenica općih poslova
 
41104110003Službenik/službenica protokola
 
41104110004Upravni službenik/upravna službenica
 
41104110005Uredski namještenik/uredska namještenica
 
41104110006Vojni namještenik/vojna namještenica
 
41104110007Vojni službenik/vojna službenica
 
41104110008Državni namještenik/državna namještenica
412041204120001Tajnik/Tajnica
413141314131001Daktilograf/daktilografkinja
 
41314131002Kontrolor/kontrolorka telegrafskog prometa
 
41314131003Operator/operatorica računala za tekst
 
41314131004Stenodaktilograf/stenodaktilografkinja
413241324132002Operator/operatorica za unos GIS podataka
 
41324132003Operator/operatorica za unos podataka
 
41324132004Službenik/službenica za izračunavanje
421142114211001Bankovni šalterski službenik/bankovna šalterska službenica
 
42114211002Mjenjač/mjenjačica novca
 
42114211003Poštanski šalterski službenik/poštanska šalterska službenica
 
42114211004Službenik/službenica za bankomatsku mrežu
 
42114211005Trezorist/trezoristica
421242124212001Krupje/Krupjerka
 
42124212002Poslužitelj/poslužiteljica u kasinu
 
42124212003Šalterski službenik/šalterska službenica u kladionici, kasinu i sl.
422142214221001Komesar/komesarica broda
 
42214221002Organizator/organizatorica putovanja
 
42214221003Prodavač/prodavačica putničkih karata
 
42214221004Prodavač/prodavačica ulaznica
 
42214221005Prodavač/prodavačica zrakoplovnih karata
 
42214221006Službenik/službenica putničke agencije
 
42214221007Turistički animator/turistička animatorica
422242224222001Radnik/radnica za pružanje informacija u kontakt centru
422342234223001Telefonist/telefonistica
 
42234223002Telegrafist/telegrafistica
422442244224001Hotelijersko-turistički službenik/hotelijersko-turistička službenica
422542254225001Turistički informator/turistička informatorica
422642264226001Recepcionar/recepcionarka
 
42264226002Voditelj/voditeljica recepcije
422742274227001Anketar/anketarka za istraživanje
431143114311001Ekonomski službenik/ekonomska službenica
 
43114311002Likvidator/likvidatorica
431243124312001Statistički službenik/statistička službenica
432143214321001Ekonom/ekonomka
 
43214321002Rekviziter/rekviziterka
 
43214321003Skladištar/skladištarka
432243224322001Evidentičar/evidentičarka normativa
 
43224322002Evidentičar/evidentičarka radnih lista
 
43224322003Evidentičar/evidentičarka u proizvodnji
432343234323001Dispečer/dispečerica vuče vlakova
 
43234323002Prometni tehničar/prometna tehničarka
 
43234323003Prometnik/prometnica u cestovnom prometu
 
43234323004Prometnik/prometnica vlakova
 
43234323005Službenik/službenica lučke kapetanije
 
43234323006Špediterskoagencijski službenik/špediterskoagencijska službenica
 
43234323007Tehničar/tehničarka za prekrcaj
 
43234323008Vlakovođa/vlakovotkinja
 
43234323009Voditelj/voditeljica otpremničkih poslova
 
43234323010Voditelj/voditeljica voznog parka
 
43234323011Zrakoplovni prometnik/zrakoplovna prometnica
441144114411001Muzejski tehničar/muzejska tehničarka
 
44114411002Pomoćni knjižničar/pomoćna knjižničarka
441244124412001Kontrolor/kontrolorka poštanskog prometa
 
44124412002Poštar/poštarica
441344134413001Korektor/korektorica
 
44134413002Šifrant/šifrantica
441544154415001Arhivski službenik/arhivska službenica
441644164416001Službenik/službenica za ljudske potencijale
511151115111001Voditeljica u kabini zrakoplova
 
51115111002Zemaljska domaćica
 
51115111003Domaćin/domaćica zrakoplova
511251125112001Kondukter/kondukterka
511351135113001Turistički vodič/vodičica
512051205120001Brodski kuhar/brodska kuharica
 
51205120002Kuhar/kuharica
513151315131001Konobar/konobarica
 
51315131002Pomoćni konobar/pomoćna konobarica
513251325132001Barmen/barmenica
514151415141001Frizer/frizerka
 
51415141002Vlasuljar/vlasuljarka
514251425142001Kozmetičar/kozmetičarka
 
51425142002Maser/maserka
 
51425142003Pediker/pedikerka
 
51425142004Vizažist (šminker)/vizažistica (šminkerica)
515151515151001Domaćica kuhinje
515251525152001Voditelj/voditeljica domaćinstva i održavanja
515351535153001Crkvenjak/crkvenjakinja
 
51535153002Domar/domarka
 
51535153003Kućni majstor/kućna majstorica
 
51535153004Pazikuća
 
51535153005Zvonar/zvonarka
516151615161001Astrolog/astrologinja
516251625162001Pratitelj/pratiteljica
516351635163001Pogrebnik/pogrebnica
516451645164001Njegovatelj/njegovateljica životinja
 
51645164002Timaritelj/timariteljica u zoološkom vrtu
516551655165001Instruktor/instruktorica vožnje
516951695169001Domaćin/domaćica
 
51695169002Hostesa
522152215221001Voditelj/voditeljica prodavaonice
522252225222001Poslovođa/poslovotkinja prodavaonice
522352235223001Prodavač/prodavačica
523052305230001Blagajnik/blagajnica
 
52305230002Blagajnik/blagajnica u prodavaonici
524152415241001Fotomodel
 
52415241002Umjetnički model
524352435243001Zastupnik/zastupnica direktne prodaje
524952495249001Iznajmljivač/iznajmljivačica
 
52495249002Iznajmljivač/iznajmljivačica opreme
 
52495249003Iznajmljivač/iznajmljivačica plovila
 
52495249004Iznajmljivač/iznajmljivačica soba
 
52495249005Iznajmljivač/iznajmljivačica vozila
 
52495249006Videotekar/videotekarica
531153115311001Njegovatelj/njegovateljica djece
 
53115311002Udomitelj/udomiteljica
531253125312001Pomoćnik/pomoćnica u nastavi
532253225322001Njegovatelj/njegovateljica u kući
 
53225322002Njegovatelj/njegovateljica u ustanovi
541154115411001Vatrogasac/vatrogasica
541254125412001Policajac/policajka
541354135413001Pravosudni policajac/pravosudna policajka
541454145414001Čuvar/čuvarica
 
54145414002Vratar/vratarica
541954195419001Gorski spasilac/gorska spasiteljica
 
54195419002Hvatač/hvatačica životinja
 
54195419003Komunalni redar/komunalna redarica
 
54195419004Kupališni spasilac/kupališna spasiteljica
 
54195419005Lovočuvar/lovočuvarica
611161116111001Direktor/direktorica malog društva za poljoprivredne radove
 
61116111002Povrtlar/povrtlarica
 
61116111003Ratar/ratarica
611261126112001Rasadničar/rasadničarka
 
61126112002Vinogradar i podrumar/vinogradarka i podrumarka
 
61126112003Vinogradar/vinogradarka
 
61126112004Voćar/voćarica
611361136113001Cvjećar/cvjećarica
 
61136113002Direktor/direktorica malog rasadnika
 
61136113003Direktor/direktorica maloga vrtlarskog društva
 
61136113004Uzgajivač/uzgajivačica gljiva
 
61136113005Vrtlar/vrtlarica
612161216121001Dreser/dreserica pasa
 
61216121002Pastir/pastirica
 
61216121003Stočar/stočarica
 
61216121004Trener/trenerica konja
 
61216121005Uzgajivač/uzgajivačica kućnih životinja
612261226122001Peradar/peradarica
612361236123001Izrađivač/izrađivačica ljekovitih proizvoda od meda
 
61236123002Medičar i voskar/medičarka i voskarica
 
61236123003Pčelar/pčelarica
612961296129001Sokolar/sokolarica
 
61296129002Uzgajivač/uzgajivačica raznih životinja
613061306130001Direktor/direktorica malog poljoprivrednoga gospodarstva
 
61306130002Poljoprivrednik/poljoprivrednica (gospodarstvenik)
 
61306130003Domaćin/domaćica seoskog turizma
 
61306130004Ugostitelj/Ugostiteljica seoskog gospodarstva
621062106210001Pilar/pilarica drva za ogrjev
 
62106210002Šumski sjekač/šumska sjekačica
 
62106210003Ugljenar/ugljenarica
622162216221001Uzgajivač/uzgajivačica ribe i školjka
622262226222001Riječni i jezerski ribar/riječna i jezerska ribarka
622362236223001Ribar/ribarka na moru
622462246224001Lovac/lovkinja
711171117111001Građevinar/građevinarka za održavanje
 
71117111002Monter/monterka građevinskih elemenata
711271127112001Pećar/pećarica
 
71127112002Zidar/zidarica
711371137113001Klesar/klesarica
711471147114001Armirač/armiračica i betonirac/betonirka
711571157115001Brodostolar/brodostolarka
 
71157115002Graditelj/graditeljica drvenih brodova
 
71157115003Graditelj/graditeljica lakih letjelica
 
71157115004Roletar/roletarka
 
71157115005Tesar/tesarica
711971197119001Asfalter/asfalterka
 
71197119002Brodoskelar/brodoskelarica
 
71197119003Cestar ophodar/cestarica ophodarica
 
71197119004Cestar/cestarica
 
71197119005Čuvar ophodar/čuvarica ophodarica
 
71197119006Figurant/figurantica
 
71197119007Monter/monterka građevinskih skela
 
71197119008Pružni radnik/pružna radnica
 
71197119009Vodograditelj/vodograditeljica
712171217121001Krovopokrivač/krovopokrivačica
712271227122001Podopolagač/podopolagačica
 
71227122002Polagač/polegačica keramičkih pločica
712371237123001Fasader/fasaderka
 
71237123002Gipsar/gipsarica
712471247124001Izolater/izolaterka
712671267126001Brodocjevar/brodocjevarica
 
71267126002Instalater/instalaterka grijanja i klimatizacije
 
71267126003Monter/monterka cjevovoda
 
71267126004Plinoinstalater/plinoinstalaterka
 
71267126005Vodoinstalater i plinoinstalater/vodoinstalaterka i plinoinstalaterka
 
71267126006Vodoinstalater/vodoinstalaterka
712771277127001Mehaničar/mehaničarka za rashladne i klimatizacijske uređaje
713171317131001Brusač i ličilac/brusačica i ličiteljica konstrukcija
 
71317131002Polagač/polagačica zidnih tapeta
 
71317131003Soboslikar-ličilac/soboslikarica-ličiteljica
713271327132001Autolakirer/autolakirerica
713371337133001Dimnjačar/dimnjačarka
 
71337133002Pjeskar/pjeskarica zgrada i konstrukcija
721172117211001Ljevač/ljevačica
 
72117211002Strojni ljevački kalupar/strojna ljevačka kaluparica
721272127212001Lemitelj/lemiteljica
 
72127212002Rezač/rezačica plinom
 
72127212003Zavarivač/zavarivačica
721372137213001Autolimar/autolimarica
 
72137213002Aviolimar/aviolimarica
 
72137213003Kotlar/kotlarica
 
72137213004Kovinopojasar/kovinopojasarica
 
72137213005Limar/limarica
 
72137213006Obrađivač/obrađivačica lima
 
72137213007Ocrtavač/ocrtavačica limova
721472147214001Brodolimar/brodolimarica
 
72147214002Brodomonter/brodomonterka
 
72147214003Brodotraser/brodotraserica
 
72147214004Graditelj/graditeljica metalnih brodova
 
72147214005Monter/monterka metalnih konstrukcija
 
72147214006Obrađivač/obrađivačica konstrukcijskog željeza
 
72147214007Ravnač i rezač/ravnačica i rezačica plamenom
 
72147214008Žljebač, rezač plamenom i brusač/žljebačica, rezačica plamenom i brusačica
721572157215001Monter/monterka čelične užadi
722172217221001Kalilac
 
72217221002Kovač/kovačica
 
72217221003Potkivač/potkivačica
722272227222001Alatničar/alatničarka
 
72227222002Bravar/bravarica
 
72227222003Kovinomodelar/kovinomodelarka
 
72227222004Ocrtavač/ocrtavačica odljevaka
 
72227222005Puškar/puškarica
722372237223001Blanjač/blanjačica kovina
 
72237223002Horizontalni kovinobušač/horizontalna kovinobušačica
 
72237223003Kovinobrusač/kovinobrusačica
 
72237223004Kovinoglodač/kovinoglodačica
 
72237223005Kovinotokar/kovinotokarica
 
72237223006Namještač/namještačica brojčano upravljanih strojeva
 
72237223007Obrađivač/obrađivačica metala odvajanjem čestica
 
72237223008Prešač/prešačica kovina
 
72237223009Rukovatelj/rukovateljica alatnim strojevima
722472247224001Brunirač/bruniračica
 
72247224002Brusač/brusačica
 
72247224003Lepač/lepačica
 
72247224004Oštrač/oštračica alata
 
72247224005Polirač/poliračica
 
72247224006Serviser/serviserka dijamantnih pila
723172317231001Automehaničar/automehaničarka
 
72317231002Mehaničar/mehaničarka motocikla
 
72317231003Mehaničar/mehaničarka pružnih vozila
 
72317231004Mehaničar/mehaničarka vozila unutrašnjeg transporta
 
72317231005Podmazivač/podmazivačica vozila
723272327232001Mehaničar/mehaničarka zrakoplova i motora
723372337233001Mehaničar/mehaničarka alatnih strojeva
 
72337233002Mehaničar/mehaničarka brodskih strojeva
 
72337233003Mehaničar/mehaničarka građevinskih strojeva
 
72337233004Mehaničar/mehaničarka industrijske opreme
 
72337233005Mehaničar/mehaničarka industrijskih strojeva
 
72337233006Mehaničar/mehaničarka opreme za grijanje
 
72337233007Mehaničar/mehaničarka poljoprivredne mehanizacije
 
72337233008Mehaničar/mehaničarka prekrcajne mehanizacije
 
72337233009Mehaničar/mehaničarka rudarskih strojeva
 
72337233010Mehaničar/mehaničarka šumske mehanizacije
 
72337233011Monter/monterka alatnih strojeva
 
72337233012Monter/monterka brodske opreme
 
72337233013Monter/monterka dizala
 
72337233014Monter/monterka energetske opreme
 
72337233015Monter/monterka industrijskih transportnih sredstava
 
72337233016Monter/monterka poljoprivrednih strojeva
 
72337233017Monter/monterka procesne opreme
 
72337233018Monter/monterka strojeva
 
72337233019Monter/monterka tekstilnih strojeva
 
72337233020Podmazivač/podmazivačica strojeva
 
72337233021Serviser/serviserka plinskih uređaja
 
72337233022Serviser/serviserka šivaćih strojeva
 
72337233023Serviser/serviserka uređaja za natakanje goriva
 
72337233024Serviser/serviserka vatrogasnih aparata
 
72337233025Strojobravar/strojobravarica
723472347234001Mehaničar/mehaničarka bicikla
731173117311001Finomehaničar/finomehaničarka
 
73117311002Instrumentalni optičar/instrumentalna optičarka
 
73117311003Mehaničar/mehaničarka uredskih strojeva
 
73117311004Mehaničar/mehaničarka uređaja za mjerenje i regulaciju
 
73117311005Mehaničar/mehaničarka za medicinsku i laboratorijsku opremu
 
73117311006Mehaničar/mehaničarka za vage
 
73117311007Precizni mehaničar/precizna mehaničarka
 
73117311008Serviser/serviserka fotografske opreme
 
73117311009Urar/urarica
731273127312001Glazbalar/glazbalarka
 
73127312002Ugođač/ugođačica glazbala
731373137313001Bižuterist/bižuteristica
 
73137313002Draguljar/draguljarka
 
73137313003Filigranist/filigranistica
 
73137313004Ljevač/ljevačica plemenitih kovina
 
73137313005Prešač/prešačica plemenitih kovina
 
73137313006Valjač/valjačica plemenitih kovina
 
73137313007Zlatar/zlatarica
731473147314001Izrađivač/izrađivačica sredstava za poliranje i brušenje
 
73147314002Proizvođač/proizvođačica keramike
 
73147314003Lončar/lončarica
 
73147314004Modelar gipsa/modelarka gipsa
731573157315001Staklar/staklarica
 
73157315002Staklopuhač/staklopuhačica
 
73157315003Staklorezač/staklorezačica
731673167316001Dekorater/dekoraterka emajlom
 
73167316002Dekorativni ličilac/dekorativna ličiteljica
 
73167316003Graver pečatorezac/graverka pečatoreskinja
 
73167316004Pismoslikar/pismoslikarica
 
73167316005Tiskarski graver/tiskarska graverka
731773177317001Dekorater/dekoraterka drva
 
73177317002Drvodjelja/drvodjeljka
 
73177317003Izrađivač/izrađivačica predmeta od šiba
 
73177317004Izrađivač/izrađivačica predmeta od kamena i školjka
 
73177317005Izrađivač/izrađivačica tradicijskih proizvoda
731873187318001Čipkar/čipkarica
 
73187318002Dekorater/dekoraterka tekstila
 
73187318003Izrađivač/izrađivačica narodnih nošnji
 
73187318004Izrađivač/izrađivačica tapiserija
 
73187318005Pletač/pletačica
 
73187318006Tkalac/tkalja
731973197319001Užar i izrađivač/užarica i izrađivačica vrpca
732173217321001Ručni graver/ručna graverka
 
73217321002Slagar/slagarica
732273227322001Sitotiskar/sitotiskarica
 
73227322002Tiskar/tiskarica
732373237323001Grafičar dorade/grafičarka dorade
 
73237323002Knjigoveža
 
73237323003Ručni izrađivač/ručna izrađivačica ambalažnih grafičkih proizvoda
 
73237323004Ručni izrađivač/ručna izrađivačica proizvoda od papira
 
73237323005Rukovatelj/rukovateljica knjigoveškim strojevima
 
73237323006Rukovatelj/rukovateljica tiskarskim strojevima
741174117411001Električar/električarka
 
74117411002Elektroinstalater/elektroinstalaterka
741274127412001Autoelektričar/autoelektričarka
 
74127412002Brodski elektromehaničar/brodska elektromehaničarka
 
74127412003Elektromehaničar/elektromehaničarka
 
74127412004Elektromonter/elektromonterka
 
74127412005Elektromonter/elektromonterka dizala
741374137413001Monter/monterka električnih mreža
742174217421001Mehaničar elektroničar/mehaničarka elektroničarka
 
74217421002Monter/monterka elektroničke opreme
742274227422001Mehaničar/mehaničarka telekomunikacijskih uređaja
 
74227422002Monter/monterka telekomunikacijskih uređaja
 
74227422003Monter/monterka telekomunikacijskih mreža
751175117511001Mesar/mesarica
751275127512001Licitar/licitarka
 
75127512002Pekar/pekarica
 
75127512003Slastičar/slastičarka
 
75127512004Tjesteninar/tjesteninarka
751275137513001Mljekar/mljekarica
751475147514001Prerađivač/prerađivačica voća i povrća
 
75147514002Proizvođač/proizvođačica alkoholnih pića
 
75147514003Proizvođač/proizvođačica bezalkoholnih pića
 
75147514004Proizvođač/proizvođačica jestivih ulja
751575157515001Kušatelj/kušateljica hrane
 
75157515002Kušatelj/kušateljica pića
752175217521001Obrađivač drva/obrađivačica drva
752275227522001Bačvar/bačvarica
 
75227522002Drvomodelar/drvomodelarka
 
75227522003Drvorezbar/drvorezbarica
 
75227522004Intarzijski stolar/intarzijska stolarica
 
75227522005Kolar/kolarica
 
75227522006Restaurator/restauratorica drvenih predmeta
 
75227522007Stolar/stolarica
752375237523001Drvotokar/drvotokarica
 
75237523002Namještač/namještačica drvoobrađivačkih strojeva
 
75237523003Rukovatelj/rukovateljica strojevima za sekundarnu obradu drva
753175317531001Klobučar/klobučarka
 
75317531002Krojač/krojačica
 
75317531003Krznar/krznarica
753375337533001Kišobranar/kišobranarka
 
75337533002Šivač/šivačica kože
 
75337533003Šivač/šivačica krzna
 
75337533004Vezilja
753475347534001Izrađivač/izrađivačica posteljine
 
75347534002Poplunar/poplunarka
 
75347534003Tapetar/tapetarka
753575357535001Izrađivač/izrađivačica krzna
 
75357535002Kožar/kožarica
753675367536001Izrađivač/izrađivačica gornjišta obuće
 
75367536002Izrađivač/izrađivačica donjišta obuće
 
75367536003Obućar/obućarka
 
75367536004Torbar/torbarica
 
75367536005Kožni galanterist/kožna galanteristica
754175417541001Ronitelj/roniteljica
754275427542001Stručnjak/stručnjakinja za poslove miniranja
 
75427542002Pirotehničar/pirotehničarka
754475447544001Raskužitelj/raskužiteljica
811181118111001Rudar/rudarica
 
81118111002Rukovatelj/rukovateljica rudarskim postrojenjima i uređajima
811281128112001Proizvođač/proizvođačica soli
 
81128112002Rukovatelj/rukovateljica postrojenjima za oplemenjivanje mineralnih sirovina
811381138113001Bušač bušotina/Bušačica bušotina
 
81138113002Geobušač/geobušačica
 
81138113003Klinaš/klinašica
 
81138113004Rukovatelj/rukovateljica naftno-rudarskom mehanizacijom
 
81138113005Rukovatelj/rukovateljica uređajima za proizvodnju nafte i plina
 
81138113006Tornjaš/tornjašica
811481148114001Rukovatelj/rukovateljica strojevima za kamen, beton i slične proizvode
812181218121001Rukovatelj/rukovateljica ljevačkim i valjaoničkim postrojenjima
 
81218121002Rukovatelj/rukovateljica postrojenjima za proizvodnju metala i legura
 
81218121003Rukovatelj/rukovateljica uređajem za toplinsku obradu kovina
 
81218121004Rukovatelj/rukovateljica uređajima za vučenje i istiskivanje kovina
812281228122001Galvanizer/galvanizerka
 
81228122002Rukovatelj/rukovateljica uređajima za čišćenje i pokrivanje kovinskih površina
813181318131001Rukovatelj/rukovateljica kemijskom opremom
 
81318131002Rukovatelj/rukovateljica opremom za obradu kemikalija
 
81318131003Rukovatelj/rukovateljica postrojenjima u rafinerijama nafte i prirodnog plina
 
81318131004Rukovatelj/rukovateljica strojevima za farmaceutske, peraće i toaletne proizvode
 
81318131005Rukovatelj/rukovateljica uređajima za izradu kemijskih proizvoda
 
81318131006Rukovatelj/rukovateljica uređajima za izradu streljiva i eksploziva
813281328132001Fotolaborant/fotolaborantica
 
81328132002Rukovatelj/rukovateljica uređajima za proizvodnju fotomaterijala
814181418141001Rukovatelj/rukovateljica strojevima za izradu gumenih proizvoda
 
81418141002Vulkanizer/vulkanizerka
814281428142001Graditelj/graditeljica plastičnih plovila
 
81428142002Rukovatelj/rukovateljica strojevima za izradu plastičnih proizvoda
814381438143001Rukovatelj/rukovateljica strojevima za papirne proizvode
815181518151001Rukovatelj/rukovateljica strojevima za predenje, sukanje i premotavanje
815281528152001Rukovatelj/rukovateljica tkalačkim, pletačkim i sličnim strojevima
815381538153001Rukovatelj/rukovateljica šivaćim strojem za kožu
 
81538153002Rukovatelj/rukovateljica šivaćim strojem za obuću
 
81538153003Šivač/šivačica tekstilnih i odjevnih predmeta
815481548154001Rukovatelj/rukovateljica strojevima za oplemenjivanje i čišćenje tekstila
815581558155001Rukovatelj/rukovateljica strojevima za preradu kože i krzna
815681568156001Rukovatelj/rukovateljica obućarskim i sličnim strojevima
815781578157001Kemijski čistač/kemijska čistačica
815981598159001Rukovatelj/rukovateljica strojevima za tekstilne, krznene i kožne proizvode d.n.
816081608160001Mlinar/mlinarica
 
81608160002Poslužitelj/poslužiteljica strojeva u preradi mesa i ribe
 
81608160003Poslužitelj/poslužiteljica strojeva za mljevenje prehrambenih proizvoda
 
81608160004Rukovatelj/rukovateljica silosnim uređajima
 
81608160005Rukovatelj/rukovateljica strojevima za konzerviranje mesa i ribe
 
81608160006Rukovatelj/rukovateljica strojevima za mliječne proizvode
 
81608160007Rukovatelj/rukovateljica strojevima za obradu čaja, kave i kakaa
 
81608160008Rukovatelj/rukovateljica strojevima za preradu mesa
 
81608160009Rukovatelj/rukovateljica strojevima za preradu ribe
 
81608160010Rukovatelj/rukovateljica strojevima za preradu voća i povrća
 
81608160011Rukovatelj/rukovateljica strojevima za proizvodnju biljnih ulja i masti
 
81608160012Rukovatelj/rukovateljica strojevima za proizvodnju dijetne hrane
 
81608160013Rukovatelj/rukovateljica strojevima za proizvodnju duhanskih proizvoda
 
81608160014Rukovatelj/rukovateljica strojevima za proizvodnju konditorskih proizvoda
 
81608160015Rukovatelj/rukovateljica strojevima za proizvodnju pekarskih proizvoda
 
81608160016Rukovatelj/rukovateljica strojevima za proizvodnju pića
 
81608160017Rukovatelj/rukovateljica strojevima za proizvodnju stočne hrane
 
81608160018Rukovatelj/rukovateljica strojevima za proizvodnju šećera i škroba
 
81608160019Rukovatelj/rukovateljica strojevima za proizvodnju tjestenine
 
81608160020Rukovatelj/rukovateljica strojevima za proizvodnju voća i povrća
817181718171001Rukovatelj/rukovateljica strojevima za pripremu papirne mase
 
81718171002Rukovatelj/rukovateljica strojevima za proizvodnju papira
817281728172001Rukovatelj/rukovateljica strojevima za primarnu obradu drva
818181818181001Rukovatelj/rukovateljica staklarskim i keramičarskim strojevima
818281828182001Rukovatelj/rukovateljica centralnim grijanjem
 
81828182002Rukovatelj/rukovateljica parnim kotlovima
 
81828182003Strojar/strojarka kotlovskog postrojenja
818981898189001Pletač/pletačica metalne užadi
 
81898189002Rukovatelj/rukovateljica ostalim strojevima
821182118211001Sastavljač/sastavljačica strojeva
821282128212001Elektronamatač/elektronamatačica
 
82128212002Sastavljač/sastavljačica električnih strojeva i opreme
 
82128212003Sastavljač/sastavljačica elektroničke i telekomunikacijske opreme
821982198219001Sastavljač/sastavljačica proizvoda od različitih materijala
831183118311001Strojovođa/strojovotkinja
 
83118311002Vozač/vozačica motornih pružnih vozila
831283128312001Pregledač/pregledačica vagona
832183218321001Vozač/vozačica motocikla
832283228322001Vozač/vozačica hitne pomoći
 
83228322002Vozač/vozačica lakog dostavnog vozila
 
83228322003Vozač/vozačica osobnog automobila
 
83228322004Vozač/vozačica taksija
833183318331001Vozač/vozačica autobusa
 
83318331002Vozač/vozačica tramvaja
 
83318331003Vozač/vozačica trolejbusa
833283328332001Vozač/vozačica opasnih tvari
 
83328332002Vozač/vozačica posebnih teretnih vozila
 
83328332003Vozač/vozačica tegljača s poluprikolicom
 
83328332004Vozač/vozačica teretnog vozila
 
83328332005Vozač/vozačica teretnog vozila s prikolicom
834183418341001Vozač/vozačica poljoprivrednih strojeva
 
83418341002Vozač/vozačica šumske mehanizacije
834283428342001Rukovatelj/rukovateljica građevinskim strojevima
 
83428342002Rukovatelj/rukovateljica strojevima za čišćenje kanalizacije
 
83428342003Rukovatelj/rukovateljica strojevima za čišćenje prometnica
834383438343001Lučkotransportni radnik/lučkotransportna radnica
 
83438343002Poslužitelj/poslužiteljica dizala
 
83438343003Rukovatelj/rukovateljica dizalicom
 
83438343004Rukovatelj/rukovateljica dizalom
 
83438343005Rukovatelj/rukovateljica kranom
 
83438343006Rukovatelj/rukovateljica lučkom mehanizacijom
 
83438343007Rukovatelj/rukovateljica pokretnom dizalicom
 
83438343008Rukovatelj/rukovateljica pomičnim mostom
 
83438343009Rukovatelj/rukovateljica rudarskim izvoznim postrojenjem
 
83438343010Rukovatelj/rukovateljica transportnom trakom
 
83438343011Rukovatelj/rukovateljica uređajima brane
 
83438343012Rukovatelj/rukovateljica uspinjačom
 
83438343013Rukovatelj/rukovateljica žičarom
 
83438343014Vezač/vezačica tereta
834483448344001Vozač/vozačica elektrokolica
 
83448344002Vozač/vozačica kontejnerskog prijenosnika
 
83448344003Vozač/vozačica viličara
835083508350001Brodovođa/brodovotkinja unutarnje plovidbe
 
83508350002Brodski mazač/brodska mazačica
 
83508350003Brodski motorist/brodska motoristica
 
83508350004Čistač/čistačica stroja
 
83508350005Kormilar/kormilarka
 
83508350006Kormilar/kormilarka teglenice
 
83508350007Kormilar/kormilarka unutarnje plovidbe
 
83508350008Mlađi mornar/mlađa mornarka
 
83508350009Mornar motorist/mornarka motoristica
 
83508350010Mornar/mornarka
 
83508350011Mornar/mornarka marine
 
83508350012Skelar/skelarica
 
83508350013Svjetioničar/svjetioničarka
 
83508350014Vođa stroja
 
83508350015Vođa stroja unutarnje plovidbe
 
83508350016Vozač/vozačica taksija na vodi
911191119111001Kućna pomoćnica
 
91119111002Radnik/radnica za pomoć u kući
 
91129112001Čistač/Čistačica
911291129112002Sobar/Sobarica
912191219121001Glačarica
 
91219121002Pralja
 
91219121003Ručni čistač/ručna čistačica
912291229122001Ručni perač/ručna peračica automobila
912391239123001Perač/peračica prozora
912991299129001Kupališni radnik/kupališna radnica
921192119211001Ratarski radnik/ratarska radnica
 
92119211002Voćarsko-vinogradarski radnik/radnica
 
92119211003Berač/beračica poljoprivrednih proizvoda
921292129212001Pčelarski radnik/pčelarska radnica
 
92129212002Peradarski radnik/peradarska radnica
 
92129212003Radnik/radnica uzgajanja različitih životinja
 
92129212004Stočarski radnik/stočarska radnica
921392139213001Poljoprivredni radnik/poljoprivredna radnica
921492149214001Vrtlarski radnik/vrtlarska radnica
921592159215001Berač/beračica šumskih plodova
 
92159215002Sjekač/sjekačica šiba i trske
 
92159215003Šumski radnik/šumska radnica
921692169216001Radnik/radnica u lovištu
 
92169216002Ribnjačarski radnik/ribnjačarska radnica
931193119311001Radnik/radnica u glinokopu
 
93119311002Radnik/radnica u kamenolomu
 
93119311003Radnik/radnica u šljunčari
 
93119311004Rudarski radnik/rudarska radnica
 
93119311005Solanski radnik/solanska radnica
931293129312001Cestarski radnik/cestarska radnica
 
93129312002Građevinski radnik/građevinska radnica
 
93129312003Kopač/kopačica rova
 
93129312004Radnik/radnica niskogradnje
 
93129312005Radnik/radnica u asfaltirnici
931393139313001Armirački radnik/armiračka radnica
 
93139313002Radnik betonirac/radnica betonirka
 
93139313003Radnik/radnica visokogradnje
 
93139313004Tesarski radnik/tesarska radnica
 
93139313005Zidarski radnik/zidarska radnica
932193219321001Ručni pakirer/ručna pakirerka
932993299329001Drvoprerađivački radnik/drvoprerađivačka radnica
 
93299329002Grafički radnik/grafička radnica
 
93299329003Kemijski radnik/kemijska radnica
 
93299329004Keramički radnik/keramička radnica
 
93299329005Kožarski radnik/kožarska radnica
 
93299329006Laboratorijski radnik/laboratorijska radnica
 
93299329007Obućarski radnik/obućarska radnica
 
93299329008Podrumarski radnik/podrumarska radnica
 
93299329009Radnik/radnica na energetskom postrojenju
 
93299329010Radnik/radnica na izradi namota
 
93299329011Radnik/radnica na montaži
 
93299329012Radnik/radnica na postrojenju za preradu i obradu vode
 
93299329013Radnik/radnica na proizvodnoj liniji
 
93299329014Radnik/radnica u ciglarstvu
 
93299329015Radnik/radnica u izradi građevnih materijala
 
93299329016Radnik/radnica u kožnoj galanteriji
 
93299329017Radnik/radnica u naftno-kemijskoj proizvodnji
 
93299329018Radnik/radnica u održavanju
 
93299329019Radnik/radnica u preradi duhana
 
93299329020Ručni perač/ručna peračica ambalaže i dijelova
 
93299329021Ručni savijač/ručna savijačica kovina
 
93299329022Staklarski radnik/staklarska radnica
 
93299329023Tekstilni radnik/tekstilna radnica
933193319331001Prevozitelj/prevoziteljica brodicom na vesla
 
93319331002Vozač/vozačica ručnih kolica
933293329332001Kočijaš/kočijašica
 
93329332002Samaraš/samarašica
933393339333001Hotelski radnik/hotelska radnica
 
93339333002Kolodvorski radnik/kolodvorska radnica
 
93339333003Lučki radnik/lučka radnica
 
93339333004Manipulant/manipulantica tekućega naftnog plina
 
93339333005Radnik/radnica u zdravstvenoj ustanovi
 
93339333006Radnik/radnica za praćenje transporta
 
93339333007Transportni radnik/transportna radnica
 
93339333008Poslužitelj/poslužiteljica na žičari
933493349334001Trgovački radnik/trgovačka radnica
941194119411001Pečenjar/pečenjarica
941294129412001Kuhinjski radnik/kuhinjska radnica
 
94129412002Pomoćni kuhar/pomoćna kuharica
951095109510001Čistač/čistačica obuće
 
95109510002Plakatar/plakatarka
961296129612001Radnik/radnica u gospodarenju otpadom
 
96129612002Ručni razvrstavač/ručna razvrstavačica proizvoda i dijelova
961396139613001Komunalni radnik/komunalna radnica
 
96139613002Radnik/radnica na tržnici
962196219621001Dostavljač/dostavljačica
 
96219621002Hotelski teklič
 
96219621003Nosač/nosačica
 
96219621004Poslužitelj/poslužiteljica u golfu
962396239623001Očitač/očitačica brojila
 
96239623002Parkirališni radnik/parkirališna radnica
 
96239623003Praznitelj/prazniteljica prodajnih automata
962996299629001Biljeter/biljeterka
 
96299629002Garderobijer/garderobijerka
 
96299629003Poslužitelj/poslužiteljica zabavnog parka
96299629004Poslužitelj/poslužiteljica zahoda