Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i imenovanju pregovaračkoga odbora Vlade Republike Hrvatske

NN 37/2023 (31.3.2023.), Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i imenovanju pregovaračkoga odbora Vlade Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

628

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.) i članka 13. stavka 1. Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata (»Narodne novine«, br. 93/14. i 26/15.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. ožujka 2023. donijela

ODLUKU

O POKRETANJU POSTUPKA PREGOVORA O SKLAPANJU IZMJENA I DOPUNA TEMELJNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U JAVNIM SLUŽBAMA I IMENOVANJU PREGOVARAČKOGA ODBORA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

I.

Pokreće se postupak pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (»Narodne novine«, br. 56/22. i 127/22.).

II.

U pregovarački odbor Vlade Republike Hrvatske za pregovore o sklapanju izmjena i dopuna Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama iz točke I. ove Odluke imenuju se:

– Marin Piletić, ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, predsjednik

– dr. sc. Marko Primorac, ministar financija, član

– dr. sc. Vili Beroš, dr. med., ministar zdravstva, član

– dr. sc. Radovan Fuchs, ministar znanosti i obrazovanja, član

– dr. sc. Ivan Malenica, ministar pravosuđa i uprave, član

– dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, ministrica kulture i medija, članica.

III.

Za zamjenike članova pregovaračkoga odbora iz točke II. ove Odluke imenuju se:

– Dražen Opalić, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

– Stipe Župan, Ministarstvo financija

– Tomislav Dulibić, Ministarstvo zdravstva

– Stipe Mamić, Ministarstvo znanosti i obrazovanja

– Olga Plazibat Novosel, Ministarstvo pravosuđa i uprave

– dr. sc. Ivica Poljičak, Ministarstvo kulture i medija.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/23-04/118

Urbroj: 50301-04/25-23-2

Zagreb, 30. ožujka 2023.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.