Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata

NN 37/2023 (31.3.2023.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

637

Na temelju članka 121. stavka 2. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 119/22), a u vezi sa Zaključkom Vlade Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 31/23) od 16. ožujka 2023. godine, ministar znanosti i obrazovanja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA POKRIĆE TROŠKOVA PREHRANE STUDENATA

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata (»Narodne novine«, broj 120/13, 8/14 i 113/22; u daljnjem tekstu: Pravilnik) u članku 10. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Uz potporu iz stavka 1. ovoga članka, Ministarstvo davatelju usluge doznačuje dodatna sredstva u visini od 20 % za mjesečne račune ispostavljene za razdoblje od 1. travnja 2023. do 30. rujna 2024. u skladu s člankom 14. stavkom 5. Pravilnika.«

Članak 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-01/23-03/00064
Urbroj: 533-09-23-0007
Zagreb, 27. ožujka 2023.

Ministar
prof. dr. sc. Radovan Fuchs, v. r.