Odluka o izmjenama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN 37/2023 (31.3.2023.), Odluka o izmjenama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

644

Na osnovi članka 87. stavka 1. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13., 137/13. i 98/19.) i članka 26. točke 18. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14., 83/15. i 108/21.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 72. sjednici održanoj 27. ožujka 2023. godine, uz suglasnost ministra zdravstva, donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA O PROVOĐENJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Odluci o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 56/17., 73/17. – ispravak, 30/18., 35/18. – ispravak 119/18., 32/19., 62/19., 94/19., 104/19., 22/20., 84/20., 123/20. i 147/20., 12/21., 45/21., 62/21., 144/21. i 10/22., 63/22., 68/22., 78/22., 115/22., 133/22., 156/22., 7/23. i 14/23.). Tablica iz članka 60. stavka 1. mijenja se i glasi:

»Tablica 1.1. Godišnja vrijednost standardnog tima za djelatnost opće/obiteljske medicine

Vrsta zdravstvene zaštiteMogući prihod tijekom godine u eurima
Hladni pogonGlavarinaDTPKPIQIUkupnoDodatne mogućnostiSveukupno
Skupna praksaPreventivni programi5*
Opća/obiteljska medicina dr. med. spec.34.947,3814.430,7720.203,072.597,542.597,5474.776,29721,54721,54721,5476.940,90
Opća/obiteljska medicina dr. med.34.947,3812.969,0218.156,622.334,422.334,4270.741,86648,45648,45648,4572.687,22

«.

Članak 2.

Tablica iz članka 67. stavka 1. mijenja se i glasi:

»Tablica 1.2. Godišnja vrijednost standardnog tima za djelatnost zdravstvene zaštite predškolske djece

Vrsta zdravstvene zaštiteMogući prihod tijekom godine u eurima
Hladni pogonGlavarinaDTPKPIQIUkupnoDodatne mogućnostiSveukupno
Skupna praksaPreventivni programi5*
Zdravstvena zaštita predškolske djece35.353,3716.529,4318.182,381.909,152.603,3974.577,72826,47826,47826,4777.057,13

«.

Članak 3.

Tablica iz članka 74. stavka 1. mijenja se i glasi:

»Tablica 1.3. Godišnja vrijednost standardnog tima za djelatnost zdravstvene zaštite žena

Vrsta zdravstvene zaštiteMogući prihod tijekom godine u eurima
Hladni pogonGlavarinaDTPKPIQIUkupnoDodatne mogućnostiSveukupno
Skupna praksaPreventivni programi5*
Zdravstvena zaštita žena35.548,8814.841,3018.996,862.537,862.537,8674.462,76742,06742,06742,0676.688,95

«.

Članak 4.

Tablica iz članka 81. stavka 1. mijenja se i glasi:

»Tablica 1.4. Godišnja vrijednost standardnog tima za djelatnost dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne)

Vrsta
zdravstvene zaštite
Mogući prihod tijekom godine u eurima
Hladni pogonGlavarinaDTPKPIQIUkupnoDodatne mogućnostiSveukupno
Skupna praksaPreventivni programi5*
Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna)35.369,4311.699,1319.303,562.325,202.325,2071.022,53584,96584,96584,9672.777,40

«.

Članak 5.

Tablica iz članka 89. stavka 1. mijenja se i glasi:

»Godišnja vrijednost standardnog tima za djelatnost laboratorijske dijagnostike utvrđuje se kako slijedi:

LABORATORIJSKA
DIJAGNOSTIKA
GODIŠNJA VRIJEDNOST STANDARDNOG TIMA u eurima
po osiguranoj osobipo standard. timu
mag. med.
biochem.
spec. medicinske
biokemije
mag. med. biochem.spec. medicinske
biokemije
12345
– žene6,066,12232.469,08234.913,49
– muškarci5,395,45

«.

Tablica iz stavka 3. mijenja se i glasi:

»

Red. br.ŠifraNaziv DTP-aDjelatnostOpisCijena u eurima
1.LAB01C-reaktivni protein (CRP)Laboratorijska dijagnostikaNe zaračunava se kod sumnje na akutne infektivne bolesti MKB šifre Dg od A00 do A99, od B00 do B17, B20, B23, od B25 do B99, od G00 do G09, H10, od H65 do H70, I30, I33, od J00 do J22, od J40 do J44, K35, K57, K59, K65, od L00 do L04, L08, od M00 do M01, M86, od N10 do N12, N13, N30, od N33 do N34, N41, N45, od N48 do N49, N61, od N70 do N77, O08, O23, O85, od R10 do R11, R34, R36, R50)3,30
2.LAB02Glikirani hemoglobin A1C (HbA1c)Laboratorijska dijagnostikaZaračunava se samo za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti (MKB šifre Dg. od E10 do E14 i Dg. O24)7,18
3.LAB03TSH (Tireotropni hormon)*Laboratorijska dijagnostika 
4,33
4.LAB04PSA (Prostata specifični antigen)*Laboratorijska dijagnostikaZaračunava se samo za osobe muškog spola8,66
5.LAB05Omjer albumin/kreatinin*Laboratorijska dijagnostikaZaračunava se samo za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti (MKB šifre Dg. od E10 do E14 i Dg. O24), kod pretilih osoba (MKB šifra Dg, E66), kronične bubrežne bolesti (MKB šifre Dg. od N18-N19), arterijske hipertenzije i hipertenzivnih bolesti (MKB šifre Dg. od I10 do I19), ishemijske bolesti (MKB šifre Dg. od I20 do I29 i I70), kod bolesnika s presađenim bubregom (MKB šifra Dg. Z 94.0), kod pušača (MKB šifra Dg. Z72.0)6,05


«.

Članak 6.

Tablica iz članka 90. stavka 1. mijenja se i glasi:

»Cijene dijagnostičko terapijskih postupaka – DTP – zdravstvena njega

Red. br.ŠifraNaziv DTP-aVrijemeCijena u eurima
1.NJEGA1Zdravstvena njega308,57
2.NJEGA2Pojačana zdravstvena njega bolesnika s povećanim potrebama6014,27
3.NJEGA3Opsežna zdravstvena njega9019,98
4.NJEGA4Zdravstvena njega izrazito teškog bolesnika ili bolesnika u terminalnoj fazi bolesti12025,69
5.NJEGA5Primjena klizme-8,73
6.NJEGA6Toaleta i previjanje rane 1. i 2. stupnja-8,56
7.NJEGA7Toaleta i previjanje rane 3. i 4. stupnja-14,27
8.NJEGA8Postavljanje i promjena nazogastrične sonde-8,56

«.

U stavku 2. brojka: »23.168,31« zamjenjuje se brojkom: »23.522,10«.

Članak 7.

Tablica iz članka 91. stavka 1. mijenja se i glasi:

»Ljekarnička djelatnost – popis postupaka I. razine

Šifra postupkaNaziv postupkaKoeficijent
LJ100Izdavanje lijeka, medicinskih i drugih proizvoda (po receptu)0,1495
LJ101Izdavanje lijeka koji sadrži opojne droge i psihotropne tvari propisanog na poseban recept (po receptu)0,1495
LJ102»Ex tempore« izrada antibiotičkih pripravaka za oralnu uporabu0,2235
LJ103Podjela prašaka u papirnate zamotke, želatinske i ostale kapsule (1 kom)0,0163
LJ104Razvrstavanje medicinskih i drugih proizvoda s Listi lijekova Zavoda iz originalnih omota (1 kom)0,0027
LJ105Izrada gotovih tekućih pripravaka za oralnu primjenu iz gotovih tableta i kapsula u suspendirajućem i/ili sirupastom vehikulumu ispitane stabilnosti i kompatibilnosti (100 ml)1,7338
LJ106Obavijest i obrada osobnog računa u svezi s liječenjem zbog ozljede na radu i profesionalne bolesti0,8081
LJ107Obavijest i obrada osobnog računa u svezi s liječenjem zbog prometne nesreće i ozljede prouzročene nanošenjem tjelesne ozljede od druge osobe0,8081

«.

Članak 8.

Tablica iz članka 92. stavka 1. mijenja se i glasi:

»

Red. brojVrsta timaKadrovski sastav timaGodišnja vrijednost standardnog tima
(u eurima)
Putni trošak
1.Tim 1*1 dr. med. spec.110.605,640,23 eura po prijeđenom kilometru
1 med. sestra/med. teh.
1 vozač
1 dr. med.106.822,010,23 eura po prijeđenom kilometru
1 med. sestra/med. teh.
1 vozač
2.Tim 2*1 med. sestra/med. teh. sa završenom spec. izobrazbom 1 med. sestra/med. teh.61.833,790,23 eura po prijeđenom kilometru
3.Prijavno dojavna jedinica2 med. sestre/med. teh.53.682,89 
1 dr. med.73.701,13 
1 med. sestra/med. teh.
1 dr. med.99.869,09 
2 med. sestre/med. teh.
2 dr. med.146.055,29 
2 med. sestre/med. teh.
4.Pripravnost1 dr. med.70.672,400,23 eura po prijeđenom kilometru
1 med. sestra/med. teh.
1 vozač
5.Hitni zračni medicinski prijevoz (T1)1 dr. med.72.171,05 
1 med. sestra/med. teh.
6.Dežurstvo u ljekarništvu1 magistar farmacije85.859,25** 

* Plaćanje se provodi u skladu sa stvarnim kadrovskim sastavom tima, ali ne više od sastava tima utvrđenog Pravilnikom o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i med. tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine.

** Plaćanje se provodi u skladu s ugovorenim radnim vremenom.«.Članak 9.

Tablica iz članka 92.a stavka 1. mijenja se i glasi:

»

Radni dan u posebnom dežurstvuGodišnja vrijednost troškova organizacije i provedbe posebnog dežurstva
(u eurima)
Cijena sata rada u posebnom dežurstvu
(u eurima)
drms/mtukupno
subota8.785,5921,8811,1132,99
nedjelja23,1311,7534,88
blagdan37,5019,0556,55

«.

Članak 10.

Tablica iz članka 93. mijenja se i glasi:

»

DjelatnostKadrovski sastav timaGodišnja vrijednost standardnog tima
(u eurima)
Putni trošak
Sanitetski prijevoz2 zdravstvena radnika srednje stručne spreme s edukacijom za provođenje osnovnih postupaka održavanja života i korištenje automatskog vanjskog defibrilatora, od kojih je najmanje jedan medicinska sestra/medicinski tehničar93.886,070,23 eura po prijeđenom kilometru
2 vozača (2 sanitetska vozila)

«

Članak 11.

Tablica iz članka 94. stavka 1. mijenja se i glasi:

»

Red. brojVRSTA ZDRAVSTVENE ZAŠTITEGODIŠNJA VRIJEDNOST STANDARDNOG TIMA u eurima*/**
po stanovniku/osig. osobipo standard. timu
dr. med. /viša med. sestradr. spec.dr. med./viša med. sestradr.spec.
012345
1.Patronažna zdravstvena zaštita5,08 
25.884,16 
2.Higijensko-epidemiološka zdravstvena zaštita 
2,13 
85.249,94
2.1.Pripravnost u djelatnosti higijensko-epidemološke zdravstvene zašite (24 sata) 
 
 
32.676,89
3.Preventivno odgojne mjere za zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata 
 
 
 
3.1. – učenici osnovnih škola21,7622,7465.270,6568.215,04
3.2. – učenici srednjih škola16,3217,05
3.3. – studenti10,8811,37
4.Javno zdravstvo 
 
 
65.789,10
5.Zdravstvena zaštita mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti 
 
 
89.192,46
6.Zdravstvena ekologija 
 
 
65.789,10

* Iznimno ako prema zatečenom stanju sastav ugovorenog tima nije u skladu s utvrđenim standardom, plaćanje se provodi u skladu sa stvarnim sastavom tima.

** Sredstva su utvrđena za rad u punom radnom vremenu.«.Članak 12.

Tablica iz članka 95. stavka 1. mijenja se i glasi:

»

Red. brojVrsta zdravstvene zaštiteVrijednost boda
(u eurima)
012
1.Primarna laboratorijska dijagnostika1,03

«.

Članak 13.

Tablica iz članka 96. stavka 5. mijenja se i glasi:

»

Red. broj.Vrsta zdravstvene zaštiteGodišnja vrijednost standardnog tima
(u eurima)
1.Mobilni palijativni tim77.038,48
2.Koordinator za palijativnu skrb27.016,23

«.

Članak 14.

U članku 99. stavku 4. brojka: »8,17« zamjenjuje se brojkom: »8,33«.

Članak 15.

U članku 103. stavku 2. brojka: »1.261,40« zamjenjuje se brojkom: »1.286,63«.

Članak 16.

U članku 104. stavku 2. brojka: »17,45« zamjenjuje se brojkom: »17,80«.

Članak 17.

Tablica iz članka 107. mijenja se i glasi:

»Tablica 4.1 – Cijene dijagnostičko-terapijskih postupaka – DTP – nacionalnih programa preventivne zdravstvene zaštite

ŠifraNazivCijena * (EUR)
NPP01Mamografija s dvostrukim očitavanjem nalaza i preporukom31,53
NPP03Kolonoskopija bez polipektomije**56,94
NPP04Ginekološki probir***7,98
NPP05Citološka analiza brisa vrata maternice obojenih po Papanicolaou8,33
NPP06Kolonoskopija s polipektomijom **216,75
NPP07Preventivni pregled ranog otkrivanja slabovidnosti djece19,14
NPP08Upućivanje osigurane osobe na probir za rano otkrivanje raka pluća8,31
NPP09Upućivanje osigurane osobe na pregled pulmologa u okviru Nacionalnog programa za rano otkrivanje raka pluća3,20
NPP10Niskodozni CT (LDCT) s dvostrukim očitavanjem78,56
NPP11Pregled pulmologa u okviru Nacionalnog programa za rano otkrivanje raka pluća12,63

* Uključuje postupke, potrošni medicinski materijal i lijekove i upisivanje podataka za potrebe praćenja Nacionalnog programa u informatičkom sustavu

** Ljekarne izdavanje lijeka Plenvu zaračunavaju Zavodu prema cijeni za originalno pakiranje koja je utvrđena listama lijekova Zavoda

*** Uključuje anamnestičke podatke, uzimanje brisa vrata maternice, savjetovanje te transport uzorka do citološkog laboratorija.«.

Članak 18.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/23-01/66

Urbroj: 338-01-01-23-01

Zagreb, 27. ožujka 2023.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.