Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obrascima i evidencijama putnih isprava hrvatskih državljana te načinu dostave i preuzimanja izrađenih putovnica

NN 39/2023 (7.4.2023.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obrascima i evidencijama putnih isprava hrvatskih državljana te načinu dostave i preuzimanja izrađenih putovnica

Ministarstvo unutarnjih poslova

676

Na temelju članka 49. Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana (»Narodne novine«, broj 77/99, 133/02, 48/05, 74/09, 154/14, 82/15, 42/20 i 10/23), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O OBRASCIMA I EVIDENCIJAMA PUTNIH ISPRAVA HRVATSKIH DRŽAVLJANA TE NAČINU DOSTAVE I PREUZIMANJA IZRAĐENIH PUTOVNICA

Članak 1.

U Pravilniku o obrascima i evidencijama putnih isprava hrvatskih državljana te načinu dostave i preuzimanja izrađenih putovnica (»Narodne novine«, broj 4/10, 22/10 – ispravak, 85/15, 118/15, 130/17, 124/19 i 27/21), propisani Obrasci 3 i 4 zamjenjuju se Obrascima 3 i 4 tiskanim uz ovaj Pravilnik koji čine njegov sastavni dio.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/22-01/299
Urbroj: 511-01-152-23-7
Zagreb, 29. ožujka 2023.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.

OBRAZAC 3

Poleđina obrasca 3

OBRAZAC 4