Odluka o autorizaciji plovila za ribolov igluna (Xiphias gladius) u 2023. godini

NN 39/2023 (7.4.2023.), Odluka o autorizaciji plovila za ribolov igluna (Xiphias gladius) u 2023. godini

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

680

Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17, 130/17, 14/19 i 30/23), članka 7. stavka 1. i članka 8. stavka 5. Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius) (»Narodne novine«, br. 36/23), ministrica poljoprivrede donosi

ODLUKU

O AUTORIZACIJI PLOVILA ZA RIBOLOV IGLUNA (Xiphias Gladius) U 2023. GODINI

I.

Ovom Odlukom autoriziraju se plovila za ribolov igluna (Xiphias gladius) u 2023. godini na temelju uvjeta i kriterija propisanih Pravilnikom o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius) (»Narodne novine«, br. 36/23) (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

II.

Sukladno točki I. ove Odluke, pravo na korištenje državne kvote u ribolovu igluna (Xiphias gladius) plutajućim parangalom ostvaruju sljedeća plovila s individualnim kvotama po plovilu:

Redni brojCFR broj plovilaRegistarska oznaka ili ime plovilaIndividualna kvota (kg)
1.HRV000001052100101-CT1.592
2.HRV000001684103152-VD1.441
3.HRV00000247112-CT959
4.HRV000000905155-CT1.758
5.HRV000001028156-CT1.362
6.HRV000016180179674-KŽ3.216
7.HRV000016892205-KŽ1.978
8.HRV000001409211112-VD1.303
9.HRV000002127215-KŽ1.941
10.ITA000019188244-KŽ6.661
11.HRV000016903251480-SO1.095
12.HRV000017295256076-KŽ5.257
13.HRV000001790341-CT1.901
14.HRV000001354563-VD2.499
15.HRV00000148156-TG3.834
16.HRV000016231576-DB4.317
17.HRV000016154999-VD1.370
18.HRV000001347KRALJICA MIRA1.571
19.HRV0000160031103-ŠB695
20.HRV000017530199-SR1.250

III.

Sukladno točki I. ove Odluke, pravo na korištenje državne kvote u ribolovu igluna (Xiphias gladius) panulom i/ili odmetom po olimpijskom principu s maksimalnom ulovnom količinom po plovilu do 200 kg ostvaruju sljedeća plovila:

Redni brojCFR broj plovilaRegistarska oznaka ili ime plovila
1.HRV000000265675-VD
2.HRV0000010028-TP
3.HRV000001347KRALJICA MIRA
4.HRV000001354563-VD
5.HRV000001609700-VD
6.HRV000001900151-MU
7.HRV000002120212-TI
8.HRV000003570755-VD
9.HRV0000161491463-BG
10.HRV000016231576-DB
11.HRV000016903251480-SO
12.HRV000002739241427-RŠ
13.HRV000017080403-TI
14.HRV000017295256076-KŽ

IV.

Plovila iz točaka II. i III. ove Odluke ribolov smiju obavljati sukladno odredbama Pravilnika od dana izdavanja Odobrenja kojima se ona autoriziraju za ribolov igluna.

V.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-03/23-01/46
Urbroj: 525-12/717-23-1
Zagreb, 5. travnja 2023.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.