Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Split

NN 43/2023 (21.4.2023.), Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Split

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

762

Na temelju članka 47. stavaka 1. i 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03., 100/04., 141/06., 38/09., 123/11. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 56/16. i 98/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. travnja 2023. donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU LUČKE UPRAVE SPLIT

I.

U Odluci o osnivanju Lučke uprave Split (»Narodne novine«, br. 45/97., 155/98., 72/11., 114/14., 12/19. i 95/19.), u točki IV. podtočka 5. »Komiški bazen – za ribarske potrebe« mijenja se i glasi:

»5. Komiški bazen – za ribarske potrebe

Kopneni i morski prostor određen je poligonom koordinatnih točaka izraženih u HTRS96/TM projekciji, kako slijedi:

Br. točkeEN
1466432.054766859.50
2466468.944766871.13
3466468.754766867.82
4466470.614766868.87
5466487.794766878.67
6466492.904766881.58
7466493.424766881.88
8466499.684766884.02
9466502.114766884.85
10466502.704766885.05
11466502.204766860.95
12466514.404766860.54
13466514.844766860.53
14466515.144766878.25
15466517.324766884.00
16466522.884766886.60
17466568.844766889.06
18466577.354766885.72
19466584.044766875.85
20466586.834766868.91
21466600.764766861.51
22466614.604766855.48
23466627.844766845.90
24466628.754766844.86
25466636.814766834.01
26466643.864766821.26
27466644.594766819.94
28466646.254766816.84
29466650.014766819.03
30466653.364766813.18
31466656.034766808.53
32466659.214766803.15
33466672.424766780.76
34466684.234766762.49
35466680.144766757.60
36466673.154766749.22
37466673.544766747.31
38466674.744766741.38
39466675.244766738.83
40466686.074766729.57
41466689.904766727.72
42466698.034766724.87
43466708.394766711.42
44466707.224766710.00
45466698.374766699.24
46466695.224766695.22
47466688.464766687.09
48466586.284766641.63
49466580.624766560.78
50466537.774766532.50
51466378.884766776.66


Ukupna površina Komiškog bazena – za ribarske potrebe kao lučkog područja luke Split iznosi 64.515 m², a obuhvaća čestice zemljišta katastarskih brojeva 8109/1, 8109/3, 8109/4, 8109/5, 8110/1, 8110/2, 8110/3, 8111/1, 8111/2, 8111/3, 1609/3, 1609/4, 1609/5, 1609/6, 1609/7, 1609/8, 1609/9, 50108, 50109, 50110, 50111 i 50112, sve k.o. Komiža, kako je prikazano na grafičkoj podlozi Geodetskoj situaciji – Prijedlog granice lučkog područja Komiški bazen – novo stanje iz prosinca 2022. godine, koja čini Prilog ovoj Odluci i ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.«.

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/23-04/148

Urbroj: 50301-05/14-23-2

Zagreb, 20. travnja 2023.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.