Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima za prijevoz izvanrednih pošiljaka u željezničkom prometu

NN 43/2023 (21.4.2023.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima za prijevoz izvanrednih pošiljaka u željezničkom prometu

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

767

Na temelju članka 93. stavka 5. Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (»Narodne novine«, broj 63/20), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA PRIJEVOZ IZVANREDNIH POŠILJAKA U ŽELJEZNIČKOM PROMETU

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima za prijevoz izvanrednih pošiljaka u željezničkom prometu (»Narodne novine«, broj 16/21) članci 17., 18. i 19. brišu se.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/23-02/12

Urbroj: 530-06-2-1-23-2

Zagreb, 14. travnja 2023.

Ministar
Oleg Butković, v. r.