Zakon o izmjenama Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira

NN 47/2023 (3.5.2023.), Zakon o izmjenama Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira

Hrvatski sabor

806

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PREKRŠAJIMA PROTIV JAVNOG REDA I MIRA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 21. travnja 2023.

Klasa: 011-02/23-02/33
Urbroj: 71-10-01/1-23-2
Zagreb, 27. travnja 2023.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O PREKRŠAJIMA PROTIV JAVNOG REDA I MIRA

Članak 1.

U Zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira (»Narodne novine«, br. 41/77., 52/87., 47/89., 55/89., 5/90. – pročišćeni tekst, 30/90. – ispravak pročišćenog teksta, 47/90., 29/94. i 114/22.) u članku 5. stavku 1. riječi: »u iznosu od 20,00 do 150,00 eura« zamjenjuju se riječima: »u iznosu od 700,00 do 4000,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »u iznosu od 20,00 do 150,00 eura« zamjenjuju se riječima: »u iznosu od 300,00 do 2000,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »u iznosu od 20,00 do 150,00 eura« zamjenjuju se riječima: »u iznosu od 300,00 do 2000,00 eura«.

Članak 2.

U članku 6. riječi: »u iznosu od 20,00 do 170,00 eura« zamjenjuju se riječima: »u iznosu od 700,00 do 4000,00 eura«.

Članak 3.

U članku 7. riječi: »u iznosu od 20,00 do 170,00 eura« zamjenjuju se riječima: »u iznosu od 300,00 do 2000,00 eura«.

Članak 4.

U članku 8. riječi: »u iznosu od 20,00 do 170,00 eura« zamjenjuju se riječima: »u iznosu od 300,00 do 2000,00 eura«.

Članak 5.

U članku 10. riječi: »u iznosu od 20,00 do 100,00 eura« zamjenjuju se riječima: »u iznosu od 300,00 do 2000,00 eura«.

Članak 6.

U članku 13. riječi: »u iznosu od 20,00 do 100,00 eura« zamjenjuju se riječima: »u iznosu od 300,00 do 2000,00 eura«.

Članak 7.

U članku 14. riječi: »u iznosu od 20,00 do 100,00 eura« zamjenjuju se riječima: »u iznosu od 200,00 do 1000,00 eura«.

Članak 8.

U članku 16. riječi: »u iznosu od 20,00 do 100,00 eura« zamjenjuju se riječima: »u iznosu od 700,00 do 4000,00 eura«.

Članak 9.

U članku 17. riječi: »u iznosu od 20,00 do 100,00 eura« zamjenjuju se riječima: »u iznosu od 700,00 do 4000,00 eura«.

Članak 10.

U članku 18. riječi: »u iznosu od 20,00 do 100,00 eura« zamjenjuju se riječima: »u iznosu od 200,00 do 1000,00 eura«.

Članak 11.

U članku 19. riječi: »u iznosu od 20,00 do 100,00 eura« zamjenjuju se riječima: »u iznosu od 200,00 do 1000,00 eura«.

Članak 12.

U članku 20. riječi: »u iznosu od 20,00 do 100,00 eura« zamjenjuju se riječima: »u iznosu od 200,00 do 1000,00 eura«.

Članak 13.

U članku 21. riječi: »u iznosu od 20,00 do 100,00 eura« zamjenjuju se riječima: »u iznosu od 700,00 do 4000,00 eura«.

Članak 14.

U članku 22. riječi: »u iznosu od 20,00 do 100,00 eura« zamjenjuju se riječima: »u iznosu od 300,00 do 2000,00 eura«.

Članak 15.

U članku 23. riječi: »u iznosu od 20,00 do 100,00 eura« zamjenjuju se riječima: »u iznosu od 300,00 do 2000,00 eura«.

Članak 16.

U članku 26. riječi: »u iznosu od 20,00 do 100,00 eura« zamjenjuju se riječima: »u iznosu od 200,00 do 1000,00 eura«.

Članak 17.

U članku 27. riječi: »u iznosu od 20,00 do 100,00 eura« zamjenjuju se riječima: »u iznosu od 700,00 do 4000,00 eura«.

Članak 18.

U članku 28. riječi: »u iznosu od 20,00 do 100,00 eura« zamjenjuju se riječima: »u iznosu od 200,00 do 1000,00 eura«.

Članak 19.

U članku 29. riječi: »u iznosu od 20,00 do 100,00 eura« zamjenjuju se riječima: »u iznosu od 200,00 do 1000,00 eura«.

Članak 20.

U članku 30. riječi: »u iznosu od 20,00 do 100,00 eura« zamjenjuju se riječima: »u iznosu od 200,00 do 1000,00 eura«.

Članak 21.

U članku 36. stavku 5. riječi: »u iznosu od 20,00 do 100,00 eura« zamjenjuju se riječima: »u iznosu od 200,00 do 1000,00 eura«.

Članak 22.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-02/23-01/22

Zagreb, 21. travnja 2023.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.