Odluka o minimalnim novčanim iznosima potrebnim za mjesečno uzdržavanje djeteta

NN 48/2023 (5.5.2023.), Odluka o minimalnim novčanim iznosima potrebnim za mjesečno uzdržavanje djeteta

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

822

Na temelju članka 314. stavka 1. Obiteljskog zakona (»Narodne novine«, broj: 103/15, 98/19) ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, donio je

ODLUKU

O MINIMALNIM NOVČANIM IZNOSIMA POTREBNIM ZA MJESEČNO UZDRŽAVANJE DJETETA

I. Minimalni novčani iznosi koji predstavljaju minimum iznosa ukupnih materijalnih potreba za mjesečno uzdržavanje maloljetnog djeteta u Republici Hrvatskoj koje je dužan platiti roditelj koji ne stanuje s djetetom, određuju se u postotku od prosječne mjesečne isplaćene neto plaće po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske, koja za razdoblje od siječnja do prosinca 2022., iznosi 1.015,73 eura, prema Priopćenju Državnog zavoda za statistiku RAD-2022-1-1-/12 od 20. veljače 2023., iznose:

– za dijete do 6 godina 17 % prosječne plaće 172,67 eura

– za dijete od 7 do 12 godina 20 % prosječne plaće 203,15 eura

– za dijete od 13 do 18 godina 22 % prosječne plaće 223,46 eura.

II. Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o minimalnim novčanim iznosima potrebnim za mjesečno uzdržavanje djeteta (»Narodne novine«, broj: 37/22).

III. Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 552-07/23-01/07
Urbroj: 524-08-02-03/1-23-7
Zagreb, 24. travnja 2023.

Ministar
Marin Piletić, v. r.