Odluka o tablici o prosječnim potrebama maloljetnog djeteta

NN 48/2023 (5.5.2023.), Odluka o tablici o prosječnim potrebama maloljetnog djeteta

MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE

823

Na temelju članka 314. stavka 4. Obiteljskog zakona (»Narodne novine«, br. 103/15, 98/19) ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, donio je

ODLUKU

O TABLICI O PROSJEČNIM POTREBAMA MALOLJETNOG DJETETA

I.

Ovom Odlukom određuju se prosječni mjesečni iznosi uzdržavanja djeteta, u skladu s dobi djeteta i primitcima roditelja obveznika uzdržavanja.

II.

(1) Iznosi uzdržavanja se određuju za svako dijete prema sljedećoj tablici:

Primitak roditelja obveznika uzdržavanja *Mjesečni iznosi uzdržavanja prema dobi djeteta *
0 – 6 g.7 – 12 g.13 – 18 g.
12
do 1.016172,67203,15223,46
1.016 – 1.128190220240
1.128 – 1.262206237258
1.262 – 1.394223256279
1.394 – 1.526237279306
1.526 – 1.725259305336
1.725 – 1.924293345380
1.924 – 2.124327385423
2.124 – 2.389361425467
2.389 – 2.554406478526
2.654 – 2.919451531584
2.919 – 3.318496584642
3.318 – 3.982564664730
3.982 – 4.645677796876

* Iznosi u tablici su izraženi eurima.

(2) Iznos uzdržavanja maloljetnog djeteta se određuju u svakom pojedinom slučaju, sukladno odredbama Obiteljskog zakona koje uređuju uvjete i način određivanja uzdržavanja za dijete u odnosu na okolnosti roditelja obveznika uzdržavanja i okolnosti djeteta.

(3) Ako roditelj obveznik uzdržavanja ostvaruje primitak manji od najnižeg iznosa u tablici, uzdržavanje maloljetnog djeteta može se utvrditi u iznosu nižem od zakonskog minimuma, ali ne manje od polovice zakonskog minimuma uzdržavanja.

(4) Ako roditelj obveznik uzdržavanja ostvaruje primitak iznad najvišeg iznosa u tablici može mu se odrediti uzdržavanje u iznosu višem od najvišeg iznosa uzdržavanja, vodeći računa da uzdržavanje djeteta ne smije povećati životni standard drugog roditelja.

III.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o tablici o prosječnim potrebama maloljetnog djeteta (»Narodne novine«, broj: 37/22).

IV.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 552-07/23-01/07
Urbroj: 524-08-02-03/1-23-8
Zagreb, 24. travnja 2023.

Ministar
Marin Piletić, v. r.