Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. lipnja do 31. prosinca 2023. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2024.

NN 51/2023 (12.5.2023.), Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. lipnja do 31. prosinca 2023. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2024.

Hrvatska energetska regulatorna agencija

856

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12 i 68/18) i članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14, 102/15 i 68/18), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 11. sjednici Upravnog vijeća održanoj 9. svibnja 2023. donijela

ODLUKU

O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM ZA RAZDOBLJE OD 1. LIPNJA DO 31. PROSINCA 2023. TE ZA RAZDOBLJE
OD 1. SIJEČNJA DO 31. OŽUJKA 2024.

I.

Ovom Odlukom određuju se iznosi tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za opskrbljivače u obvezi javne usluge, i to iznosi tarifnih stavki za isporučenu količinu plina i iznosi fiksne mjesečne naknade za razdoblje od 1. lipnja do 31. prosinca 2023. godine, sukladno Prilogu 1. koji je sastavni dio ove Odluke, te iznosi tarifnih stavki za isporučenu količinu plina i iznosi fiksne mjesečne naknade za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2024. godine, sukladno Prilogu 2. koji je sastavni dio ove Odluke.

II.

Iznosi tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom iz točke I. ove Odluke iskazani su dvojno u eurima i kunama uz primjenu fiksnog tečaja konverzije 7,53450 kuna za jedan euro.

III.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2023. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2023. (»Narodne novine«, broj 108/22).

IV.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. lipnja 2023. godine.

Klasa: 391-35/23-01/15

Urbroj: 371-04-23-2

Zagreb, 9. svibnja 2023.

Zamjenik
predsjednika Upravnog vijeća
mr. sc. Željko Vrban, v. r.

PRILOG 1.

IZNOSI TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM

Energetski subjekt:Zajamčeni opskrbljivač HEP – PLIN d.o.o.
Cara Hadrijana 7, 31000 Osijek – za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava BROD-PLIN d.o.o., Slavonski Brod

Vrsta

tarifne

stavke

Oznaka

tarifne

stavke

Tarifni

model

TROŠAK
NABAVE
PLINA

TROŠAK

DISTRIBUCIJE

PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA
OPSKRBE
PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina –
za razdoblje od
1. lipnja do

31. prosinca 2023.

Ts1TM10,0476 (0,3586)0,0031 (0,0232)0,0066 (0,0496)0,0573 (0,4314)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM20,0031 (0,0230)0,0573 (0,4312)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM30,0027 (0,0207)0,0569 (0,4289)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM40,0026 (0,0196)0,0568 (0,4278)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM50,0023 (0,0172)0,0565 (0,4254)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM60,0021 (0,0161)0,0563 (0,4243)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM70,0020 (0,0154)0,0562 (0,4236)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM80,0019 (0,0145)0,0561 (0,4227)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM90,0018 (0,0138)0,0560 (0,4220)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM100,0018 (0,0138)0,0560 (0,4220)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM110,0015 (0,0115)0,0557 (0,4197)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM120,0012 (0,0092)0,0554 (0,4174)EUR/kWh (HRK/kWh)

Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. lipnja do

31. prosinca 2023.

Ts2TM11,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM21,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM32,65
(20,00)
2,65
(20,00)
EUR
(HRK)
TM4

3,98

(30,00)

3,98

(30,00)

EUR
(HRK)
TM55,31
(40,00)
5,31
(40,00)
EUR
(HRK)
TM67,96
(60,00)
7,96
(60,00)
EUR
(HRK)
TM713,27
(100,00)
13,27
(100,00)
EUR
(HRK)
TM819,91
(150,00)
19,91
(150,00)
EUR
(HRK)
TM926,54
(200,00)
26,54
(200,00)
EUR
(HRK)
TM1039,82
(300,00)
39,82
(300,00)
EUR
(HRK)
TM1153,09
(400,00)
53,09
(400,00)
EUR
(HRK)
TM1266,36
(500,00)
66,36
(500,00)
EUR
(HRK)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura (3,00 kune) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:DUKOM PLIN d.o.o.

Slavka Kolara 4, 10370 Dugo Selo

– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava DUKOM PLIN d.o.o., Dugo Selo


Vrsta

tarifne

stavke

Oznaka

tarifne

stavke

Tarifni

model

TROŠAK
NABAVE
PLINA

TROŠAK

DISTRIBUCIJE

PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA
OPSKRBE
PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina –
za razdoblje od
1. lipnja do

31. prosinca 2023.

Ts1TM10,0476 (0,3586)0,0041 (0,0308)0,0062 (0,0469)0,0579 (0,4363)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM20,0041 (0,0308)0,0579 (0,4363)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM30,0033 (0,0247)0,0571 (0,4302)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM40,0031 (0,0232)0,0569 (0,4287)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM50,0029 (0,0215)0,0567 (0,4270)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM60,0027 (0,0200)0,0565 (0,4255)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM70,0025 (0,0185)0,0563 (0,4240)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM80,0022 (0,0169)0,0560 (0,4224)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM90,0016 (0,0123)0,0554 (0,4178)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM100,0012 (0,0093)0,0550 (0,4148)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM110,0008 (0,0061)0,0546 (0,4116)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM120,0004 (0,0031)0,0542 (0,4086)EUR/kWh (HRK/kWh)

Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. lipnja do

31. prosinca 2023.

Ts2TM11,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM21,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM32,65
(20,00)
2,65
(20,00)
EUR
(HRK)
TM4

3,98

(30,00)

3,98

(30,00)

EUR
(HRK)
TM55,31
(40,00)
5,31
(40,00)
EUR
(HRK)
TM67,96
(60,00)
7,96
(60,00)
EUR
(HRK)
TM713,27
(100,00)
13,27
(100,00)
EUR
(HRK)
TM819,91
(150,00)
19,91
(150,00)
EUR
(HRK)
TM926,54
(200,00)
26,54
(200,00)
EUR
(HRK)
TM1039,82
(300,00)
39,82
(300,00)
EUR
(HRK)
TM1153,09
(400,00)
53,09
(400,00)
EUR
(HRK)
TM1266,36
(500,00)
66,36
(500,00)
EUR
(HRK)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura (3,00 kune) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:E.ON PLIN d.o.o.

Capraška ulica 6, 10000 Zagreb

– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava ČAPLIN d.o.o., Čazma


Vrsta

tarifne

stavke

Oznaka

tarifne

stavke

Tarifni

model

TROŠAK
NABAVE
PLINA

TROŠAK

DISTRIBUCIJE

PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA
OPSKRBE
PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina –
za razdoblje od
1. lipnja do

31. prosinca 2023.

Ts1TM10,0476 (0,3586)0,0026 (0,0193)0,0076 (0,0569)0,0578 (0,4348)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM20,0026 (0,0193)0,0578 (0,4348)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM30,0020 (0,0154)0,0572 (0,4309)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM40,0020 (0,0154)0,0572 (0,4309)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM50,0020 (0,0154)0,0572 (0,4309)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM60,0020 (0,0154)0,0572 (0,4309)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM70,0020 (0,0154)0,0572 (0,4309)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM80,0018 (0,0135)0,0570 (0,4290)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM90,0015 (0,0115)0,0567 (0,4270)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM100,0015 (0,0115)0,0567 (0,4270)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM110,0010 (0,0077)0,0562 (0,4232)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM120,0010 (0,0077)0,0562 (0,4232)EUR/kWh (HRK/kWh)

Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. lipnja do

31. prosinca 2023.

Ts2TM11,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM21,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM32,65
(20,00)
2,65
(20,00)
EUR
(HRK)
TM4

3,98

(30,00)

3,98

(30,00)

EUR
(HRK)
TM55,31
(40,00)
5,31
(40,00)
EUR
(HRK)
TM67,96
(60,00)
7,96
(60,00)
EUR
(HRK)
TM713,27
(100,00)
13,27
(100,00)
EUR
(HRK)
TM819,91
(150,00)
19,91
(150,00)
EUR
(HRK)
TM926,54
(200,00)
26,54
(200,00)
EUR
(HRK)
TM1039,82
(300,00)
39,82
(300,00)
EUR
(HRK)
TM1153,09
(400,00)
53,09
(400,00)
EUR
(HRK)
TM1266,36
(500,00)
66,36
(500,00)
EUR
(HRK)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura (3,00 kune) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:E.ON PLIN d.o.o.

Capraška ulica 6, 10000 Zagreb

– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava HUMPLIN d.o.o., Hum na Sutli


Vrsta

tarifne

stavke

Oznaka

tarifne

stavke

Tarifni

model

TROŠAK
NABAVE
PLINA

TROŠAK

DISTRIBUCIJE

PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA
OPSKRBE
PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina –
za razdoblje od
1. lipnja do

31. prosinca 2023.

Ts1TM10,0476 (0,3586)0,0066 (0,0501)0,0074 (0,0555)0,0616 (0,4642)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM20,0051 (0,0386)0,0601 (0,4527)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM30,0051 (0,0386)0,0601 (0,4527)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM40,0049 (0,0367)0,0599 (0,4508)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM50,0046 (0,0347)0,0596 (0,4488)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM60,0044 (0,0328)0,0594 (0,4469)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM70,0041 (0,0308)0,0591 (0,4449)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM80,0038 (0,0289)0,0588 (0,4430)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM90,0036 (0,0270)0,0586 (0,4411)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM100,0031 (0,0232)0,0581 (0,4373)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM110,0026 (0,0193)0,0576 (0,4334)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM120,0020 (0,0154)0,0570 (0,4295)EUR/kWh (HRK/kWh)

Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. lipnja do

31. prosinca 2023.

Ts2TM11,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM21,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM32,65
(20,00)
2,65
(20,00)
EUR
(HRK)
TM4

3,98

(30,00)

3,98

(30,00)

EUR
(HRK)
TM55,31
(40,00)
5,31
(40,00)
EUR
(HRK)
TM67,96
(60,00)
7,96
(60,00)
EUR
(HRK)
TM713,27
(100,00)
13,27
(100,00)
EUR
(HRK)
TM819,91
(150,00)
19,91
(150,00)
EUR
(HRK)
TM926,54
(200,00)
26,54
(200,00)
EUR
(HRK)
TM1039,82
(300,00)
39,82
(300,00)
EUR
(HRK)
TM1153,09
(400,00)
53,09
(400,00)
EUR
(HRK)
TM1266,36
(500,00)
66,36
(500,00)
EUR
(HRK)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura (3,00 kune) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:E.ON PLIN d.o.o.

Capraška ulica 6, 10000 Zagreb

– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava KOMUNALIJE-PLIN d.o.o., Đurđevac


Vrsta

tarifne

stavke

Oznaka

tarifne

stavke

Tarifni

model

TROŠAK
NABAVE
PLINA

TROŠAK

DISTRIBUCIJE

PLINA

TROŠAK
OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA
OPSKRBE
PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina –
za razdoblje od
1. lipnja do

31. prosinca 2023.

Ts1TM10,0476 (0,3586)0,0055 (0,0418)0,0074 (0,0561)0,0605 (0,4565)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM20,0046 (0,0349)0,0596 (0,4496)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM30,0042 (0,0314)0,0592 (0,4461)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM40,0039 (0,0296)0,0589 (0,4443)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM50,0039 (0,0296)0,0589 (0,4443)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM60,0039 (0,0296)0,0589 (0,4443)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM70,0028 (0,0209)0,0578 (0,4356)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM80,0025 (0,0192)0,0575 (0,4339)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM90,0019 (0,0140)0,0569 (0,4287)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM100,0014 (0,0105)0,0564 (0,4252)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM110,0009 (0,0069)0,0559 (0,4216)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM120,0005 (0,0035)0,0555 (0,4182)EUR/kWh (HRK/kWh)

Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. lipnja do

31. prosinca 2023.

Ts2TM11,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM21,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM32,65
(20,00)
2,65
(20,00)
EUR
(HRK)
TM4

3,98

(30,00)

3,98

(30,00)

EUR
(HRK)
TM55,31
(40,00)
5,31
(40,00)
EUR
(HRK)
TM67,96
(60,00)
7,96
(60,00)
EUR
(HRK)
TM713,27
(100,00)
13,27
(100,00)
EUR
(HRK)
TM819,91
(150,00)
19,91
(150,00)
EUR
(HRK)
TM926,54
(200,00)
26,54
(200,00)
EUR
(HRK)
TM1039,82
(300,00)
39,82
(300,00)
EUR
(HRK)
TM1153,09
(400,00)
53,09
(400,00)
EUR
(HRK)
TM1266,36
(500,00)
66,36
(500,00)
EUR
(HRK)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura (3,00 kune) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:E.ON PLIN d.o.o.

Capraška ulica 6, 10000 Zagreb

– za dio distribucijskog područja operatora distribucijskog sustava HEP-PLIN d.o.o., Osijek (gradovi Pakrac i Lipik)


Vrsta

tarifne

stavke

Oznaka

tarifne

stavke

Tarifni

model

TROŠAK
NABAVE
PLINA

TROŠAK

DISTRIBUCIJE

PLINA

TROŠAK
OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA
OPSKRBE
PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina –
za razdoblje od
1. lipnja do

31. prosinca 2023.

Ts1TM10,0476 (0,3586)0,0051 (0,0387)0,0078 (0,0591)0,0605 (0,4564)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM20,0040 (0,0298)0,0594 (0,4475)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM30,0040 (0,0298)0,0594 (0,4475)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM40,0038 (0,0283)0,0592 (0,4460)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM50,0036 (0,0268)0,0590 (0,4445)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM60,0034 (0,0253)0,0588 (0,4430)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM70,0032 (0,0239)0,0586 (0,4416)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM80,0030 (0,0223)0,0584 (0,4400)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM90,0028 (0,0209)0,0582 (0,4386)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM100,0024 (0,0179)0,0578 (0,4356)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM110,0020 (0,0150)0,0574 (0,4327)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM120,0016 (0,0119)0,0570 (0,4296)EUR/kWh (HRK/kWh)

Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. lipnja do

31. prosinca 2023.

Ts2TM11,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM21,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM32,65
(20,00)
2,65
(20,00)
EUR
(HRK)
TM4

3,98

(30,00)

3,98

(30,00)

EUR
(HRK)
TM55,31
(40,00)
5,31
(40,00)
EUR
(HRK)
TM67,96
(60,00)
7,96
(60,00)
EUR
(HRK)
TM713,27
(100,00)
13,27
(100,00)
EUR
(HRK)
TM819,91
(150,00)
19,91
(150,00)
EUR
(HRK)
TM926,54
(200,00)
26,54
(200,00)
EUR
(HRK)
TM1039,82
(300,00)
39,82
(300,00)
EUR
(HRK)
TM1153,09
(400,00)
53,09
(400,00)
EUR
(HRK)
TM1266,36
(500,00)
66,36
(500,00)
EUR
(HRK)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura (3,00 kune) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:E.ON PLIN d.o.o.

Capraška ulica 6, 10000 Zagreb

– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava PAPUK PLIN d.o.o., Orahovica


Vrsta

tarifne

stavke

Oznaka

tarifne

stavke

Tarifni

model

TROŠAK
NABAVE
PLINA

TROŠAK

DISTRIBUCIJE

PLINA

TROŠAK
OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA
OPSKRBE
PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina –
za razdoblje od
1. lipnja do

31. prosinca 2023.

Ts1TM10,0476 (0,3586)0,0073 (0,0553)0,0073 (0,0551)0,0622 (0,4690)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM20,0056 (0,0425)0,0605 (0,4562)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM30,0056 (0,0425)0,0605 (0,4562)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM40,0054 (0,0404)0,0603 (0,4541)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM50,0051 (0,0383)0,0600 (0,4520)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM60,0048 (0,0361)0,0597 (0,4498)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM70,0045 (0,0341)0,0594 (0,4478)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM80,0042 (0,0319)0,0591 (0,4456)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM90,0039 (0,0297)0,0588 (0,4434)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM100,0034 (0,0255)0,0583 (0,4392)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM110,0028 (0,0213)0,0577 (0,4350)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM120,0023 (0,0170)0,0572 (0,4307)EUR/kWh (HRK/kWh)

Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. lipnja do

31. prosinca 2023.

Ts2TM11,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM21,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM32,65
(20,00)
2,65
(20,00)
EUR
(HRK)
TM4

3,98

(30,00)

3,98

(30,00)

EUR
(HRK)
TM55,31
(40,00)
5,31
(40,00)
EUR
(HRK)
TM67,96
(60,00)
7,96
(60,00)
EUR
(HRK)
TM713,27
(100,00)
13,27
(100,00)
EUR
(HRK)
TM819,91
(150,00)
19,91
(150,00)
EUR
(HRK)
TM926,54
(200,00)
26,54
(200,00)
EUR
(HRK)
TM1039,82
(300,00)
39,82
(300,00)
EUR
(HRK)
TM1153,09
(400,00)
53,09
(400,00)
EUR
(HRK)
TM1266,36
(500,00)
66,36
(500,00)
EUR
(HRK)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura (3,00 kune) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:E.ON PLIN d.o.o.

Capraška ulica 6, 10000 Zagreb

– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava ZELENJAK PLIN d.o.o., Klanjec


Vrsta

tarifne

stavke

Oznaka

tarifne

stavke

Tarifni

model

TROŠAK
NABAVE
PLINA

TROŠAK

DISTRIBUCIJE

PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA
OPSKRBE
PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina –
za razdoblje od
1. lipnja do

31. prosinca 2023.

Ts1TM10,0476 (0,3586)0,0057 (0,0432)0,0076 (0,0572)0,0609 (0,4590)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM20,0057 (0,0432)0,0609 (0,4590)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM30,0046 (0,0345)0,0598 (0,4503)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM40,0043 (0,0323)0,0595 (0,4481)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM50,0040 (0,0302)0,0592 (0,4460)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM60,0037 (0,0280)0,0589 (0,4438)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM70,0034 (0,0259)0,0586 (0,4417)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM80,0031 (0,0237)0,0583 (0,4395)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM90,0023 (0,0173)0,0575 (0,4331)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM100,0017 (0,0130)0,0569 (0,4288)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM110,0011 (0,0086)0,0563 (0,4244)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM120,0006 (0,0043)0,0558 (0,4201)EUR/kWh (HRK/kWh)

Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. lipnja do

31. prosinca 2023.

Ts2TM11,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM21,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM32,65
(20,00)
2,65
(20,00)
EUR
(HRK)
TM4

3,98

(30,00)

3,98

(30,00)

EUR
(HRK)
TM55,31
(40,00)
5,31
(40,00)
EUR
(HRK)
TM67,96
(60,00)
7,96
(60,00)
EUR
(HRK)
TM713,27
(100,00)
13,27
(100,00)
EUR
(HRK)
TM819,91
(150,00)
19,91
(150,00)
EUR
(HRK)
TM926,54
(200,00)
26,54
(200,00)
EUR
(HRK)
TM1039,82
(300,00)
39,82
(300,00)
EUR
(HRK)
TM1153,09
(400,00)
53,09
(400,00)
EUR
(HRK)
TM1266,36
(500,00)
66,36
(500,00)
EUR
(HRK)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura (3,00 kune) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:EVN Croatia Plin d.o.o.

Zagrebačka avenija 104, 10000 Zagreb

– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava EVN Croatia Plin d.o.o., Zagreb


Vrsta

tarifne

stavke

Oznaka

tarifne

stavke

Tarifni

model

TROŠAK
NABAVE
PLINA

TROŠAK

DISTRIBUCIJE

PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA
OPSKRBE
PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina –
za razdoblje od
1. lipnja do

31. prosinca 2023.

Ts1TM10,0476 (0,3586)0,0113 (0,0855)0,0079 (0,0596)0,0668 (0,5037)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM20,0113 (0,0855)0,0668 (0,5037)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM30,0113 (0,0855)0,0668 (0,5037)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM40,0108 (0,0813)0,0663 (0,4995)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM50,0102 (0,0769)0,0657 (0,4951)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM60,0096 (0,0727)0,0651 (0,4909)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM70,0091 (0,0684)0,0646 (0,4866)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM80,0085 (0,0642)0,0640 (0,4824)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM90,0079 (0,0598)0,0634 (0,4780)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM100,0068 (0,0513)0,0623 (0,4695)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM110,0057 (0,0428)0,0612 (0,4610)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM120,0045 (0,0342)0,0600 (0,4524)EUR/kWh (HRK/kWh)

Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. lipnja do

31. prosinca 2023.

Ts2TM11,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM21,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM32,65
(20,00)
2,65
(20,00)
EUR
(HRK)
TM4

3,98

(30,00)

3,98

(30,00)

EUR
(HRK)
TM55,31
(40,00)
5,31
(40,00)
EUR
(HRK)
TM67,96
(60,00)
7,96
(60,00)
EUR
(HRK)
TM713,27
(100,00)
13,27
(100,00)
EUR
(HRK)
TM819,91
(150,00)
19,91
(150,00)
EUR
(HRK)
TM926,54
(200,00)
26,54
(200,00)
EUR
(HRK)
TM1039,82
(300,00)
39,82
(300,00)
EUR
(HRK)
TM1153,09
(400,00)
53,09
(400,00)
EUR
(HRK)
TM1266,36
(500,00)
66,36
(500,00)
EUR
(HRK)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura (3,00 kune) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.

Radnička cesta 1, 10000 Zagreb

– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava ENERGO d.o.o., Rijeka


Vrsta

tarifne

stavke

Oznaka

tarifne

stavke

Tarifni

model

TROŠAK
NABAVE
PLINA

TROŠAK

DISTRIBUCIJE

PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA
OPSKRBE
PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina –
za razdoblje od
1. lipnja do

31. prosinca 2023.

Ts1TM10,0476 (0,3586)0,0138 (0,1042)0,0085 (0,0642)0,0699 (0,5270)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM20,0126 (0,0947)0,0687 (0,5175)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM30,0126 (0,0947)0,0687 (0,5175)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM40,0119 (0,0899)0,0680 (0,5127)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM50,0113 (0,0852)0,0674 (0,5080)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM60,0107 (0,0805)0,0668 (0,5033)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM70,0101 (0,0758)0,0662 (0,4986)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM80,0094 (0,0710)0,0655 (0,4938)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM90,0088 (0,0663)0,0649 (0,4891)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM100,0076 (0,0569)0,0637 (0,4797)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM110,0063 (0,0474)0,0624 (0,4702)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM120,0050 (0,0378)0,0611 (0,4606)EUR/kWh (HRK/kWh)

Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. lipnja do

31. prosinca 2023.

Ts2TM11,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM21,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM32,65
(20,00)
2,65
(20,00)
EUR
(HRK)
TM4

3,98

(30,00)

3,98

(30,00)

EUR
(HRK)
TM55,31
(40,00)
5,31
(40,00)
EUR
(HRK)
TM67,96
(60,00)
7,96
(60,00)
EUR
(HRK)
TM713,27
(100,00)
13,27
(100,00)
EUR
(HRK)
TM819,91
(150,00)
19,91
(150,00)
EUR
(HRK)
TM926,54
(200,00)
26,54
(200,00)
EUR
(HRK)
TM1039,82
(300,00)
39,82
(300,00)
EUR
(HRK)
TM1153,09
(400,00)
53,09
(400,00)
EUR
(HRK)
TM1266,36
(500,00)
66,36
(500,00)
EUR
(HRK)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura (3,00 kune) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.

Radnička cesta 1, 10000 Zagreb

– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava ENERGO METAN d.o.o., Samobor


Vrsta

tarifne

stavke

Oznaka

tarifne

stavke

Tarifni

model

TROŠAK
NABAVE
PLINA

TROŠAK

DISTRIBUCIJE

PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA
OPSKRBE
PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina –
za razdoblje od
1. lipnja do

31. prosinca 2023.

Ts1TM10,0476 (0,3586)0,0077 (0,0583)0,0058 (0,0438)0,0611 (0,4607)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM20,0060 (0,0449)0,0594 (0,4473)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM30,0060 (0,0449)0,0594 (0,4473)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM40,0057 (0,0426)0,0591 (0,4450)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM50,0054 (0,0404)0,0588 (0,4428)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM60,0051 (0,0381)0,0585 (0,4405)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM70,0048 (0,0359)0,0582 (0,4383)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM80,0045 (0,0337)0,0579 (0,4361)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM90,0042 (0,0314)0,0576 (0,4338)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM100,0036 (0,0269)0,0570 (0,4293)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM110,0030 (0,0224)0,0564 (0,4248)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM120,0024 (0,0179)0,0558 (0,4203)EUR/kWh (HRK/kWh)

Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. lipnja do

31. prosinca 2023.

Ts2TM11,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM21,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM32,65
(20,00)
2,65
(20,00)
EUR
(HRK)
TM4

3,98

(30,00)

3,98

(30,00)

EUR
(HRK)
TM55,31
(40,00)
5,31
(40,00)
EUR
(HRK)
TM67,96
(60,00)
7,96
(60,00)
EUR
(HRK)
TM713,27
(100,00)
13,27
(100,00)
EUR
(HRK)
TM819,91
(150,00)
19,91
(150,00)
EUR
(HRK)
TM926,54
(200,00)
26,54
(200,00)
EUR
(HRK)
TM1039,82
(300,00)
39,82
(300,00)
EUR
(HRK)
TM1153,09
(400,00)
53,09
(400,00)
EUR
(HRK)
TM1266,36
(500,00)
66,36
(500,00)
EUR
(HRK)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura (3,00 kune) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.

Radnička cesta 1, 10000 Zagreb

– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava GRADSKA PLINARA BJELOVAR d.o.o., Bjelovar


Vrsta

tarifne

stavke

Oznaka

tarifne

stavke

Tarifni

model

TROŠAK
NABAVE
PLINA

TROŠAK

DISTRIBUCIJE

PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA
OPSKRBE
PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina –
za razdoblje od
1. lipnja do

31. prosinca 2023.

Ts1TM10,0476 (0,3586)0,0054 (0,0406)0,0062 (0,0469)0,0592 (0,4461)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM20,0045 (0,0339)0,0583 (0,4394)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM30,0043 (0,0322)0,0581 (0,4377)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM40,0040 (0,0305)0,0578 (0,4360)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM50,0038 (0,0288)0,0576 (0,4343)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM60,0036 (0,0271)0,0574 (0,4326)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM70,0036 (0,0271)0,0574 (0,4326)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM80,0034 (0,0254)0,0572 (0,4309)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM90,0031 (0,0237)0,0569 (0,4292)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM100,0027 (0,0204)0,0565 (0,4259)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM110,0022 (0,0169)0,0560 (0,4224)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM120,0018 (0,0135)0,0556 (0,4190)EUR/kWh (HRK/kWh)

Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. lipnja do

31. prosinca 2023.

Ts2TM11,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM21,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM32,65
(20,00)
2,65
(20,00)
EUR
(HRK)
TM4

3,98

(30,00)

3,98

(30,00)

EUR
(HRK)
TM55,31
(40,00)
5,31
(40,00)
EUR
(HRK)
TM67,96
(60,00)
7,96
(60,00)
EUR
(HRK)
TM713,27
(100,00)
13,27
(100,00)
EUR
(HRK)
TM819,91
(150,00)
19,91
(150,00)
EUR
(HRK)
TM926,54
(200,00)
26,54
(200,00)
EUR
(HRK)
TM1039,82
(300,00)
39,82
(300,00)
EUR
(HRK)
TM1153,09
(400,00)
53,09
(400,00)
EUR
(HRK)
TM1266,36
(500,00)
66,36
(500,00)
EUR
(HRK)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura (3,00 kune) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.

Radnička cesta 1, 10000 Zagreb

– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o., Zagreb


Vrsta

tarifne

stavke

Oznaka

tarifne

stavke

Tarifni

model

TROŠAK
NABAVE
PLINA

TROŠAK

DISTRIBUCIJE

PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA
OPSKRBE
PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina –
za razdoblje od
1. lipnja do

31. prosinca 2023.

Ts1TM10,0476 (0,3586)0,0065 (0,0487)0,0096 (0,0722)0,0637 (0,4795)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM20,0050 (0,0375)0,0622 (0,4683)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM30,0042 (0,0319)0,0614 (0,4627)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM40,0040 (0,0300)0,0612 (0,4608)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM50,0037 (0,0281)0,0609 (0,4589)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM60,0035 (0,0262)0,0607 (0,4570)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM70,0032 (0,0243)0,0604 (0,4551)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM80,0030 (0,0225)0,0602 (0,4533)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM90,0022 (0,0168)0,0594 (0,4476)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM100,0018 (0,0132)0,0590 (0,4440)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM110,0012 (0,0094)0,0584 (0,4402)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM120,0007 (0,0056)0,0579 (0,4364)EUR/kWh (HRK/kWh)

Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. lipnja do

31. prosinca 2023.

Ts2TM11,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM21,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM32,65
(20,00)
2,65
(20,00)
EUR
(HRK)
TM4

3,98

(30,00)

3,98

(30,00)

EUR
(HRK)
TM55,31
(40,00)
5,31
(40,00)
EUR
(HRK)
TM67,96
(60,00)
7,96
(60,00)
EUR
(HRK)
TM713,27
(100,00)
13,27
(100,00)
EUR
(HRK)
TM819,91
(150,00)
19,91
(150,00)
EUR
(HRK)
TM926,54
(200,00)
26,54
(200,00)
EUR
(HRK)
TM1039,82
(300,00)
39,82
(300,00)
EUR
(HRK)
TM1153,09
(400,00)
53,09
(400,00)
EUR
(HRK)
TM1266,36
(500,00)
66,36
(500,00)
EUR
(HRK)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura (3,00 kune) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.

Radnička cesta 1, 10000 Zagreb

– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava IVKOM-PLIN d.o.o., Ivanec


Vrsta

tarifne

stavke

Oznaka

tarifne

stavke

Tarifni

model

TROŠAK
NABAVE
PLINA

TROŠAK

DISTRIBUCIJE

PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA
OPSKRBE
PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina –
za razdoblje od
1. lipnja do

31. prosinca 2023.

Ts1TM10,0476 (0,3586)0,0041 (0,0310)0,0058 (0,0438)0,0575 (0,4334)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM20,0037 (0,0282)0,0571 (0,4306)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM30,0037 (0,0277)0,0571 (0,4301)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM40,0036 (0,0268)0,0570 (0,4292)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM50,0034 (0,0254)0,0568 (0,4278)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM60,0032 (0,0240)0,0566 (0,4264)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM70,0030 (0,0225)0,0564 (0,4249)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM80,0028 (0,0212)0,0562 (0,4236)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM90,0026 (0,0197)0,0560 (0,4221)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM100,0022 (0,0169)0,0556 (0,4193)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM110,0019 (0,0141)0,0553 (0,4165)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM120,0015 (0,0113)0,0549 (0,4137)EUR/kWh (HRK/kWh)

Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. lipnja do

31. prosinca 2023.

Ts2TM11,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM21,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM32,65
(20,00)
2,65
(20,00)
EUR
(HRK)
TM4

3,98

(30,00)

3,98

(30,00)

EUR
(HRK)
TM55,31
(40,00)
5,31
(40,00)
EUR
(HRK)
TM67,96
(60,00)
7,96
(60,00)
EUR
(HRK)
TM713,27
(100,00)
13,27
(100,00)
EUR
(HRK)
TM819,91
(150,00)
19,91
(150,00)
EUR
(HRK)
TM926,54
(200,00)
26,54
(200,00)
EUR
(HRK)
TM1039,82
(300,00)
39,82
(300,00)
EUR
(HRK)
TM1153,09
(400,00)
53,09
(400,00)
EUR
(HRK)
TM1266,36
(500,00)
66,36
(500,00)
EUR
(HRK)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura (3,00 kune) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.

Radnička cesta 1, 10000 Zagreb

– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava KOPRIVNICA PLIN – distribucija plina, d.o.o., Koprivnica


Vrsta

tarifne

stavke

Oznaka

tarifne

stavke

Tarifni

model

TROŠAK
NABAVE
PLINA

TROŠAK

DISTRIBUCIJE

PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA
OPSKRBE
PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina –
za razdoblje od
1. lipnja do

31. prosinca 2023.

Ts1TM10,0476 (0,3586)0,0039 (0,0296)0,0063 (0,0472)0,0578 (0,4354)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM20,0039 (0,0296)0,0578 (0,4354)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM30,0039 (0,0296)0,0578 (0,4354)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM40,0037 (0,0282)0,0576 (0,4340)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM50,0035 (0,0267)0,0574 (0,4325)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM60,0033 (0,0252)0,0572 (0,4310)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM70,0031 (0,0237)0,0570 (0,4295)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM80,0030 (0,0223)0,0569 (0,4281)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM90,0027 (0,0207)0,0566 (0,4265)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM100,0023 (0,0177)0,0562 (0,4235)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM110,0020 (0,0149)0,0559 (0,4207)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM120,0016 (0,0119)0,0555 (0,4177)EUR/kWh (HRK/kWh)

Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. lipnja do

31. prosinca 2023.

Ts2TM11,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM21,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM32,65
(20,00)
2,65
(20,00)
EUR
(HRK)
TM4

3,98

(30,00)

3,98

(30,00)

EUR
(HRK)
TM55,31
(40,00)
5,31
(40,00)
EUR
(HRK)
TM67,96
(60,00)
7,96
(60,00)
EUR
(HRK)
TM713,27
(100,00)
13,27
(100,00)
EUR
(HRK)
TM819,91
(150,00)
19,91
(150,00)
EUR
(HRK)
TM926,54
(200,00)
26,54
(200,00)
EUR
(HRK)
TM1039,82
(300,00)
39,82
(300,00)
EUR
(HRK)
TM1153,09
(400,00)
53,09
(400,00)
EUR
(HRK)
TM1266,36
(500,00)
66,36
(500,00)
EUR
(HRK)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura (3,00 kune) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.

Radnička cesta 1, 10000 Zagreb

– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava MONTCOGIM – PLINARA d.o.o., Sveta Nedelja


Vrsta

tarifne

stavke

Oznaka

tarifne

stavke

Tarifni

model

TROŠAK
NABAVE
PLINA

TROŠAK

DISTRIBUCIJE

PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA
OPSKRBE
PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina –
za razdoblje od
1. lipnja do

31. prosinca 2023.

Ts1TM10,0476 (0,3586)0,0063 (0,0475)0,0063 (0,0472)0,0602 (0,4533)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM20,0053 (0,0396)0,0592 (0,4454)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM30,0050 (0,0376)0,0589 (0,4434)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM40,0047 (0,0356)0,0586 (0,4414)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM50,0045 (0,0336)0,0584 (0,4394)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM60,0042 (0,0316)0,0581 (0,4374)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM70,0039 (0,0296)0,0578 (0,4354)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM80,0037 (0,0277)0,0576 (0,4335)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM90,0034 (0,0257)0,0573 (0,4315)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM100,0031 (0,0237)0,0570 (0,4295)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM110,0026 (0,0198)0,0565 (0,4256)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM120,0021 (0,0159)0,0560 (0,4217)EUR/kWh (HRK/kWh)

Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. lipnja do

31. prosinca 2023.

Ts2TM11,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM21,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM32,65
(20,00)
2,65
(20,00)
EUR
(HRK)
TM4

3,98

(30,00)

3,98

(30,00)

EUR
(HRK)
TM55,31
(40,00)
5,31
(40,00)
EUR
(HRK)
TM67,96
(60,00)
7,96
(60,00)
EUR
(HRK)
TM713,27
(100,00)
13,27
(100,00)
EUR
(HRK)
TM819,91
(150,00)
19,91
(150,00)
EUR
(HRK)
TM926,54
(200,00)
26,54
(200,00)
EUR
(HRK)
TM1039,82
(300,00)
39,82
(300,00)
EUR
(HRK)
TM1153,09
(400,00)
53,09
(400,00)
EUR
(HRK)
TM1266,36
(500,00)
66,36
(500,00)
EUR
(HRK)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura (3,00 kune) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.

Radnička cesta 1, 10000 Zagreb

– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava MOSLAVINA PLIN d.o.o., Kutina


Vrsta

tarifne

stavke

Oznaka

tarifne

stavke

Tarifni

model

TROŠAK
NABAVE
PLINA

TROŠAK

DISTRIBUCIJE

PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA
OPSKRBE
PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina –
za razdoblje od
1. lipnja do

31. prosinca 2023.

Ts1TM10,0476 (0,3586)0,0036 (0,0274)0,0067 (0,0506)0,0579 (0,4366)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM20,0036 (0,0274)0,0579 (0,4366)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM30,0036 (0,0274)0,0579 (0,4366)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM40,0035 (0,0260)0,0578 (0,4352)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM50,0033 (0,0247)0,0576 (0,4339)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM60,0031 (0,0232)0,0574 (0,4324)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM70,0029 (0,0219)0,0572 (0,4311)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM80,0027 (0,0205)0,0570 (0,4297)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM90,0025 (0,0192)0,0568 (0,4284)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM100,0022 (0,0164)0,0565 (0,4256)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM110,0018 (0,0137)0,0561 (0,4229)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM120,0015 (0,0110)0,0558 (0,4202)EUR/kWh (HRK/kWh)

Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. lipnja do

31. prosinca 2023.

Ts2TM11,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM21,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM32,65
(20,00)
2,65
(20,00)
EUR
(HRK)
TM4

3,98

(30,00)

3,98

(30,00)

EUR
(HRK)
TM55,31
(40,00)
5,31
(40,00)
EUR
(HRK)
TM67,96
(60,00)
7,96
(60,00)
EUR
(HRK)
TM713,27
(100,00)
13,27
(100,00)
EUR
(HRK)
TM819,91
(150,00)
19,91
(150,00)
EUR
(HRK)
TM926,54
(200,00)
26,54
(200,00)
EUR
(HRK)
TM1039,82
(300,00)
39,82
(300,00)
EUR
(HRK)
TM1153,09
(400,00)
53,09
(400,00)
EUR
(HRK)
TM1266,36
(500,00)
66,36
(500,00)
EUR
(HRK)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura (3,00 kune) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.

Radnička cesta 1, 10000 Zagreb

– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava PLIN d.o.o., Garešnica


Vrsta

tarifne

stavke

Oznaka

tarifne

stavke

Tarifni

model

TROŠAK
NABAVE
PLINA

TROŠAK

DISTRIBUCIJE

PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA
OPSKRBE
PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina –
za razdoblje od
1. lipnja do

31. prosinca 2023.

Ts1TM10,0476 (0,3586)0,0044 (0,0334)0,0074 (0,0560)0,0594 (0,4480)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM20,0039 (0,0291)0,0589 (0,4437)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM30,0035 (0,0262)0,0585 (0,4408)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM40,0033 (0,0248)0,0583 (0,4394)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM50,0031 (0,0232)0,0581 (0,4378)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM60,0029 (0,0218)0,0579 (0,4364)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM70,0027 (0,0204)0,0577 (0,4350)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM80,0027 (0,0204)0,0577 (0,4350)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM90,0025 (0,0189)0,0575 (0,4335)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM100,0021 (0,0160)0,0571 (0,4306)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM110,0017 (0,0131)0,0567 (0,4277)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM120,0010 (0,0073)0,0560 (0,4219)EUR/kWh (HRK/kWh)

Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. lipnja do

31. prosinca 2023.

Ts2TM11,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM21,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM32,65
(20,00)
2,65
(20,00)
EUR
(HRK)
TM4

3,98

(30,00)

3,98

(30,00)

EUR
(HRK)
TM55,31
(40,00)
5,31
(40,00)
EUR
(HRK)
TM67,96
(60,00)
7,96
(60,00)
EUR
(HRK)
TM713,27
(100,00)
13,27
(100,00)
EUR
(HRK)
TM819,91
(150,00)
19,91
(150,00)
EUR
(HRK)
TM926,54
(200,00)
26,54
(200,00)
EUR
(HRK)
TM1039,82
(300,00)
39,82
(300,00)
EUR
(HRK)
TM1153,09
(400,00)
53,09
(400,00)
EUR
(HRK)
TM1266,36
(500,00)
66,36
(500,00)
EUR
(HRK)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura (3,00 kune) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.

Radnička cesta 1, 10000 Zagreb

– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava PLIN VRBOVEC d.o.o., Vrbovec


Vrsta

tarifne

stavke

Oznaka

tarifne

stavke

Tarifni

model

TROŠAK
NABAVE
PLINA

TROŠAK

DISTRIBUCIJE

PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA
OPSKRBE
PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina –
za razdoblje od
1. lipnja do

31. prosinca 2023.

Ts1TM10,0476 (0,3586)0,0046 (0,0350)0,0067 (0,0506)0,0589 (0,4442)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM20,0037 (0,0280)0,0580 (0,4372)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM30,0037 (0,0280)0,0580 (0,4372)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM40,0035 (0,0266)0,0578 (0,4358)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM50,0033 (0,0252)0,0576 (0,4344)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM60,0032 (0,0238)0,0575 (0,4330)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM70,0030 (0,0224)0,0573 (0,4316)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM80,0028 (0,0210)0,0571 (0,4302)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM90,0026 (0,0196)0,0569 (0,4288)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM100,0022 (0,0168)0,0565 (0,4260)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM110,0019 (0,0141)0,0562 (0,4233)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM120,0015 (0,0112)0,0558 (0,4204)EUR/kWh (HRK/kWh)

Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. lipnja do

31. prosinca 2023.

Ts2TM11,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM21,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM32,65
(20,00)
2,65
(20,00)
EUR
(HRK)
TM4

3,98

(30,00)

3,98

(30,00)

EUR
(HRK)
TM55,31
(40,00)
5,31
(40,00)
EUR
(HRK)
TM67,96
(60,00)
7,96
(60,00)
EUR
(HRK)
TM713,27
(100,00)
13,27
(100,00)
EUR
(HRK)
TM819,91
(150,00)
19,91
(150,00)
EUR
(HRK)
TM926,54
(200,00)
26,54
(200,00)
EUR
(HRK)
TM1039,82
(300,00)
39,82
(300,00)
EUR
(HRK)
TM1153,09
(400,00)
53,09
(400,00)
EUR
(HRK)
TM1266,36
(500,00)
66,36
(500,00)
EUR
(HRK)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura (3,00 kune) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.

Radnička cesta 1, 10000 Zagreb

– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava PLINKOM d.o.o., Pitomača


Vrsta

tarifne

stavke

Oznaka

tarifne

stavke

Tarifni

model

TROŠAK
NABAVE
PLINA

TROŠAK

DISTRIBUCIJE

PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA
OPSKRBE
PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina –
za razdoblje od
1. lipnja do

31. prosinca 2023.

Ts1TM10,0476 (0,3586)0,0083 (0,0628)0,0070 (0,0526)0,0629 (0,4740)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM20,0064 (0,0483)0,0610 (0,4595)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM30,0064 (0,0483)0,0610 (0,4595)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM40,0061 (0,0459)0,0607 (0,4571)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM50,0058 (0,0434)0,0604 (0,4546)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM60,0055 (0,0411)0,0601 (0,4523)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM70,0051 (0,0387)0,0597 (0,4499)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM80,0048 (0,0362)0,0594 (0,4474)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM90,0045 (0,0338)0,0591 (0,4450)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM100,0038 (0,0290)0,0584 (0,4402)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM110,0032 (0,0241)0,0578 (0,4353)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM120,0026 (0,0193)0,0572 (0,4305)EUR/kWh (HRK/kWh)

Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. lipnja do

31. prosinca 2023.

Ts2TM11,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM21,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM32,65
(20,00)
2,65
(20,00)
EUR
(HRK)
TM4

3,98

(30,00)

3,98

(30,00)

EUR
(HRK)
TM55,31
(40,00)
5,31
(40,00)
EUR
(HRK)
TM67,96
(60,00)
7,96
(60,00)
EUR
(HRK)
TM713,27
(100,00)
13,27
(100,00)
EUR
(HRK)
TM819,91
(150,00)
19,91
(150,00)
EUR
(HRK)
TM926,54
(200,00)
26,54
(200,00)
EUR
(HRK)
TM1039,82
(300,00)
39,82
(300,00)
EUR
(HRK)
TM1153,09
(400,00)
53,09
(400,00)
EUR
(HRK)
TM1266,36
(500,00)
66,36
(500,00)
EUR
(HRK)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura (3,00 kune) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.

Radnička cesta 1, 10000 Zagreb

– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava PLIN-PROJEKT d.o.o., Nova Gradiška


Vrsta

tarifne

stavke

Oznaka

tarifne

stavke

Tarifni

model

TROŠAK
NABAVE
PLINA

TROŠAK

DISTRIBUCIJE

PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA
OPSKRBE
PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina –
za razdoblje od
1. lipnja do

31. prosinca 2023.

Ts1TM10,0476 (0,3586)0,0091 (0,0689)0,0067 (0,0506)0,0634 (0,4781)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM20,0091 (0,0689)0,0634 (0,4781)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM30,0087 (0,0655)0,0630 (0,4747)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM40,0082 (0,0621)0,0625 (0,4713)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM50,0082 (0,0621)0,0625 (0,4713)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM60,0078 (0,0586)0,0621 (0,4678)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM70,0073 (0,0551)0,0616 (0,4643)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM80,0069 (0,0517)0,0612 (0,4609)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM90,0064 (0,0483)0,0607 (0,4575)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM100,0055 (0,0414)0,0598 (0,4506)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM110,0046 (0,0345)0,0589 (0,4437)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM120,0037 (0,0276)0,0580 (0,4368)EUR/kWh (HRK/kWh)

Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. lipnja do

31. prosinca 2023.

Ts2TM11,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM21,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM32,65
(20,00)
2,65
(20,00)
EUR
(HRK)
TM4

3,98

(30,00)

3,98

(30,00)

EUR
(HRK)
TM55,31
(40,00)
5,31
(40,00)
EUR
(HRK)
TM67,96
(60,00)
7,96
(60,00)
EUR
(HRK)
TM713,27
(100,00)
13,27
(100,00)
EUR
(HRK)
TM819,91
(150,00)
19,91
(150,00)
EUR
(HRK)
TM926,54
(200,00)
26,54
(200,00)
EUR
(HRK)
TM1039,82
(300,00)
39,82
(300,00)
EUR
(HRK)
TM1153,09
(400,00)
53,09
(400,00)
EUR
(HRK)
TM1266,36
(500,00)
66,36
(500,00)
EUR
(HRK)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura (3,00 kune) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.

Radnička cesta 1, 10000 Zagreb

– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava RADNIK-PLIN d.o.o., Križevci


Vrsta

tarifne

stavke

Oznaka

tarifne

stavke

Tarifni

model

TROŠAK
NABAVE
PLINA

TROŠAK

DISTRIBUCIJE

PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA
OPSKRBE
PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina –
za razdoblje od
1. lipnja do

31. prosinca 2023.

Ts1TM10,0476 (0,3586)0,0072 (0,0539)0,0067 (0,0506)0,0615 (0,4631)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM20,0062 (0,0469)0,0605 (0,4561)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM30,0053 (0,0398)0,0596 (0,4490)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM40,0052 (0,0389)0,0595 (0,4481)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM50,0050 (0,0375)0,0593 (0,4467)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM60,0047 (0,0351)0,0590 (0,4443)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM70,0044 (0,0328)0,0587 (0,4420)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM80,0040 (0,0305)0,0583 (0,4397)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM90,0034 (0,0258)0,0577 (0,4350)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM100,0028 (0,0211)0,0571 (0,4303)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM110,0022 (0,0164)0,0565 (0,4256)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM120,0016 (0,0117)0,0559 (0,4209)EUR/kWh (HRK/kWh)

Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. lipnja do

31. prosinca 2023.

Ts2TM11,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM21,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM32,65
(20,00)
2,65
(20,00)
EUR
(HRK)
TM4

3,98

(30,00)

3,98

(30,00)

EUR
(HRK)
TM55,31
(40,00)
5,31
(40,00)
EUR
(HRK)
TM67,96
(60,00)
7,96
(60,00)
EUR
(HRK)
TM713,27
(100,00)
13,27
(100,00)
EUR
(HRK)
TM819,91
(150,00)
19,91
(150,00)
EUR
(HRK)
TM926,54
(200,00)
26,54
(200,00)
EUR
(HRK)
TM1039,82
(300,00)
39,82
(300,00)
EUR
(HRK)
TM1153,09
(400,00)
53,09
(400,00)
EUR
(HRK)
TM1266,36
(500,00)
66,36
(500,00)
EUR
(HRK)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura (3,00 kune) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:HEP-PLIN d.o.o.

Cara Hadrijana 7, 31000 Osijek

– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava HEP-PLIN d.o.o., Osijek


Vrsta

tarifne

stavke

Oznaka

tarifne

stavke

Tarifni

model

TROŠAK
NABAVE
PLINA

TROŠAK

DISTRIBUCIJE

PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA
OPSKRBE
PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina –
za razdoblje od
1. lipnja do

31. prosinca 2023.

Ts1TM10,0476 (0,3586)0,0041 (0,0308)0,0084 (0,0635)0,0601 (0,4529)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM20,0041 (0,0308)0,0601 (0,4529)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM30,0041 (0,0308)0,0601 (0,4529)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM40,0037 (0,0278)0,0597 (0,4499)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM50,0037 (0,0278)0,0597 (0,4499)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM60,0035 (0,0262)0,0595 (0,4483)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM70,0033 (0,0247)0,0593 (0,4468)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM80,0031 (0,0232)0,0591 (0,4453)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM90,0029 (0,0215)0,0589 (0,4436)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM100,0025 (0,0185)0,0585 (0,4406)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM110,0020 (0,0154)0,0580 (0,4375)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM120,0016 (0,0123)0,0576 (0,4344)EUR/kWh (HRK/kWh)

Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. lipnja do

31. prosinca 2023.

Ts2TM11,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM21,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM32,65
(20,00)
2,65
(20,00)
EUR
(HRK)
TM4

3,98

(30,00)

3,98

(30,00)

EUR
(HRK)
TM55,31
(40,00)
5,31
(40,00)
EUR
(HRK)
TM67,96
(60,00)
7,96
(60,00)
EUR
(HRK)
TM713,27
(100,00)
13,27
(100,00)
EUR
(HRK)
TM819,91
(150,00)
19,91
(150,00)
EUR
(HRK)
TM926,54
(200,00)
26,54
(200,00)
EUR
(HRK)
TM1039,82
(300,00)
39,82
(300,00)
EUR
(HRK)
TM1153,09
(400,00)
53,09
(400,00)
EUR
(HRK)
TM1266,36
(500,00)
66,36
(500,00)
EUR
(HRK)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura (3,00 kune) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:HEP-PLIN d.o.o.

Cara Hadrijana 7, 31000 Osijek

– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava IVAPLIN d.o.o., Ivanić-Grad


Vrsta

tarifne

stavke

Oznaka

tarifne

stavke

Tarifni

model

TROŠAK
NABAVE
PLINA

TROŠAK

DISTRIBUCIJE

PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA
OPSKRBE
PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina –
za razdoblje od
1. lipnja do

31. prosinca 2023.

Ts1TM10,0476 (0,3586)0,0058 (0,0434)0,0063 (0,0476)0,0597 (0,4496)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM20,0058 (0,0434)0,0597 (0,4496)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM30,0046 (0,0348)0,0585 (0,4410)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM40,0043 (0,0326)0,0582 (0,4388)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM50,0040 (0,0304)0,0579 (0,4366)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM60,0037 (0,0282)0,0576 (0,4344)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM70,0035 (0,0260)0,0574 (0,4322)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM80,0032 (0,0239)0,0571 (0,4301)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM90,0023 (0,0174)0,0562 (0,4236)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM100,0017 (0,0131)0,0556 (0,4193)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM110,0011 (0,0086)0,0550 (0,4148)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM120,0006 (0,0043)0,0545 (0,4105)EUR/kWh (HRK/kWh)

Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. lipnja do

31. prosinca 2023.

Ts2TM11,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM21,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM32,65
(20,00)
2,65
(20,00)
EUR
(HRK)
TM4

3,98

(30,00)

3,98

(30,00)

EUR
(HRK)
TM55,31
(40,00)
5,31
(40,00)
EUR
(HRK)
TM67,96
(60,00)
7,96
(60,00)
EUR
(HRK)
TM713,27
(100,00)
13,27
(100,00)
EUR
(HRK)
TM819,91
(150,00)
19,91
(150,00)
EUR
(HRK)
TM926,54
(200,00)
26,54
(200,00)
EUR
(HRK)
TM1039,82
(300,00)
39,82
(300,00)
EUR
(HRK)
TM1153,09
(400,00)
53,09
(400,00)
EUR
(HRK)
TM1266,36
(500,00)
66,36
(500,00)
EUR
(HRK)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura (3,00 kune) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:MEĐIMURJE-PLIN d.o.o.

Obrtnička 4, 40000 Čakovec

– za dio distribucijskog područja operatora distribucijskog sustava HEP-PLIN d.o.o., Osijek (grad Krapina i općine Đurmanec, Jesenje, Radoboj, Petrovsko, Novi Golubovec, Mihovljan, Bednja, Hum na Sutli, Krapinske Toplice)


Vrsta

tarifne

stavke

Oznaka

tarifne

stavke

Tarifni

model

TROŠAK
NABAVE
PLINA

TROŠAK

DISTRIBUCIJE

PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA
OPSKRBE
PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina –
za razdoblje od
1. lipnja do

31. prosinca 2023.

Ts1TM10,0476 (0,3586)0,0041 (0,0308)0,0067 (0,0507)0,0584 (0,4401)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM20,0041 (0,0308)0,0584 (0,4401)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM30,0041 (0,0308)0,0584 (0,4401)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM40,0037 (0,0278)0,0580 (0,4371)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM50,0037 (0,0278)0,0580 (0,4371)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM60,0035 (0,0262)0,0578 (0,4355)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM70,0033 (0,0247)0,0576 (0,4340)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM80,0031 (0,0232)0,0574 (0,4325)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM90,0029 (0,0215)0,0572 (0,4308)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM100,0025 (0,0185)0,0568 (0,4278)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM110,0020 (0,0154)0,0563 (0,4247)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM120,0016 (0,0123)0,0559 (0,4216)EUR/kWh (HRK/kWh)

Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. lipnja do

31. prosinca 2023.

Ts2TM11,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM21,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM32,65
(20,00)
2,65
(20,00)
EUR
(HRK)
TM4

3,98

(30,00)

3,98

(30,00)

EUR
(HRK)
TM55,31
(40,00)
5,31
(40,00)
EUR
(HRK)
TM67,96
(60,00)
7,96
(60,00)
EUR
(HRK)
TM713,27
(100,00)
13,27
(100,00)
EUR
(HRK)
TM819,91
(150,00)
19,91
(150,00)
EUR
(HRK)
TM926,54
(200,00)
26,54
(200,00)
EUR
(HRK)
TM1039,82
(300,00)
39,82
(300,00)
EUR
(HRK)
TM1153,09
(400,00)
53,09
(400,00)
EUR
(HRK)
TM1266,36
(500,00)
66,36
(500,00)
EUR
(HRK)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura (3,00 kune) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:MEĐIMURJE-PLIN d.o.o.

Obrtnička 4, 40000 Čakovec

– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava MEĐIMURJE-PLIN d.o.o., Čakovec


Vrsta

tarifne

stavke

Oznaka

tarifne

stavke

Tarifni

model

TROŠAK
NABAVE
PLINA

TROŠAK

DISTRIBUCIJE

PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA
OPSKRBE
PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina –
za razdoblje od
1. lipnja do

31. prosinca 2023.

Ts1TM10,0476 (0,3586)0,0072 (0,0546)0,0066 (0,0494)0,0614 (0,4626)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM20,0072 (0,0546)0,0614 (0,4626)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM30,0058 (0,0437)0,0600 (0,4517)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM40,0054 (0,0410)0,0596 (0,4490)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM50,0051 (0,0382)0,0593 (0,4462)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM60,0047 (0,0355)0,0589 (0,4435)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM70,0044 (0,0328)0,0586 (0,4408)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM80,0040 (0,0300)0,0582 (0,4380)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM90,0029 (0,0218)0,0571 (0,4298)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM100,0022 (0,0164)0,0564 (0,4244)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM110,0014 (0,0109)0,0556 (0,4189)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM120,0007 (0,0055)0,0549 (0,4135)EUR/kWh (HRK/kWh)

Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. lipnja do

31. prosinca 2023.

Ts2TM11,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM21,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM32,65
(20,00)
2,65
(20,00)
EUR
(HRK)
TM4

3,98

(30,00)

3,98

(30,00)

EUR
(HRK)
TM55,31
(40,00)
5,31
(40,00)
EUR
(HRK)
TM67,96
(60,00)
7,96
(60,00)
EUR
(HRK)
TM713,27
(100,00)
13,27
(100,00)
EUR
(HRK)
TM819,91
(150,00)
19,91
(150,00)
EUR
(HRK)
TM926,54
(200,00)
26,54
(200,00)
EUR
(HRK)
TM1039,82
(300,00)
39,82
(300,00)
EUR
(HRK)
TM1153,09
(400,00)
53,09
(400,00)
EUR
(HRK)
TM1266,36
(500,00)
66,36
(500,00)
EUR
(HRK)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura (3,00 kune) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:PLIN KONJŠČINA d.o.o.

Bistrička cesta 1, 49282 Konjščina

– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava PLIN KONJŠČINA d.o.o., Konjščina


Vrsta

tarifne

stavke

Oznaka

tarifne

stavke

Tarifni

model

TROŠAK
NABAVE
PLINA

TROŠAK

DISTRIBUCIJE

PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA
OPSKRBE
PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina –
za razdoblje od
1. lipnja do

31. prosinca 2023.

Ts1TM10,0476 (0,3586)0,0108 (0,0811)0,0071 (0,0536)0,0655 (0,4933)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM20,0083 (0,0623)0,0630 (0,4745)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM30,0079 (0,0592)0,0626 (0,4714)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM40,0074 (0,0561)0,0621 (0,4683)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM50,0070 (0,0530)0,0617 (0,4652)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM60,0062 (0,0468)0,0609 (0,4590)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM70,0050 (0,0374)0,0597 (0,4496)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM80,0050 (0,0374)0,0597 (0,4496)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM90,0046 (0,0343)0,0593 (0,4465)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM100,0037 (0,0280)0,0584 (0,4402)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM110,0029 (0,0218)0,0576 (0,4340)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM120,0021 (0,0156)0,0568 (0,4278)EUR/kWh (HRK/kWh)

Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. lipnja do

31. prosinca 2023.

Ts2TM11,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM21,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM32,65
(20,00)
2,65
(20,00)
EUR
(HRK)
TM4

3,98

(30,00)

3,98

(30,00)

EUR
(HRK)
TM55,31
(40,00)
5,31
(40,00)
EUR
(HRK)
TM67,96
(60,00)
7,96
(60,00)
EUR
(HRK)
TM713,27
(100,00)
13,27
(100,00)
EUR
(HRK)
TM819,91
(150,00)
19,91
(150,00)
EUR
(HRK)
TM926,54
(200,00)
26,54
(200,00)
EUR
(HRK)
TM1039,82
(300,00)
39,82
(300,00)
EUR
(HRK)
TM1153,09
(400,00)
53,09
(400,00)
EUR
(HRK)
TM1266,36
(500,00)
66,36
(500,00)
EUR
(HRK)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura (3,00 kune) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:PLINARA, d.o.o.

Industrijska 17, 52100 Pula

– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava PLINARA, d.o.o., Pula


Vrsta

tarifne

stavke

Oznaka

tarifne

stavke

Tarifni

model

TROŠAK
NABAVE
PLINA

TROŠAK

DISTRIBUCIJE

PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA
OPSKRBE
PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina –
za razdoblje od
1. lipnja do

31. prosinca 2023.

Ts1TM10,0476 (0,3586)0,0131 (0,0987)0,0072 (0,0540)0,0679 (0,5113)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM20,0119 (0,0897)0,0667 (0,5023)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM30,0119 (0,0897)0,0667 (0,5023)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM40,0113 (0,0852)0,0661 (0,4978)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM50,0107 (0,0807)0,0655 (0,4933)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM60,0101 (0,0763)0,0649 (0,4889)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM70,0095 (0,0718)0,0643 (0,4844)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM80,0089 (0,0673)0,0637 (0,4799)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM90,0083 (0,0628)0,0631 (0,4754)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM100,0072 (0,0539)0,0620 (0,4665)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM110,0060 (0,0449)0,0608 (0,4575)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM120,0048 (0,0359)0,0596 (0,4485)EUR/kWh (HRK/kWh)

Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. lipnja do

31. prosinca 2023.

Ts2TM11,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM21,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM32,65
(20,00)
2,65
(20,00)
EUR
(HRK)
TM4

3,98

(30,00)

3,98

(30,00)

EUR
(HRK)
TM55,31
(40,00)
5,31
(40,00)
EUR
(HRK)
TM67,96
(60,00)
7,96
(60,00)
EUR
(HRK)
TM713,27
(100,00)
13,27
(100,00)
EUR
(HRK)
TM819,91
(150,00)
19,91
(150,00)
EUR
(HRK)
TM926,54
(200,00)
26,54
(200,00)
EUR
(HRK)
TM1039,82
(300,00)
39,82
(300,00)
EUR
(HRK)
TM1153,09
(400,00)
53,09
(400,00)
EUR
(HRK)
TM1266,36
(500,00)
66,36
(500,00)
EUR
(HRK)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura (3,00 kune) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE d.o.o.

Ohridska 17, 32100 Vinkovci

– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE d.o.o., Vinkovci


Vrsta

tarifne

stavke

Oznaka

tarifne

stavke

Tarifni

model

TROŠAK
NABAVE
PLINA

TROŠAK

DISTRIBUCIJE

PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA
OPSKRBE
PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina –
za razdoblje od
1. lipnja do

31. prosinca 2023.

Ts1TM10,0476 (0,3586)0,0071 (0,0536)0,0072 (0,0539)0,0619 (0,4661)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM20,0055 (0,0413)0,0603 (0,4538)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM30,0054 (0,0405)0,0602 (0,4530)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM40,0052 (0,0392)0,0600 (0,4517)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM50,0049 (0,0371)0,0597 (0,4496)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM60,0046 (0,0350)0,0594 (0,4475)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM70,0044 (0,0330)0,0592 (0,4455)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM80,0041 (0,0310)0,0589 (0,4435)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM90,0027 (0,0206)0,0575 (0,4331)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM100,0016 (0,0123)0,0564 (0,4248)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM110,0014 (0,0104)0,0562 (0,4229)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM120,0011 (0,0083)0,0559 (0,4208)EUR/kWh (HRK/kWh)

Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. lipnja do

31. prosinca 2023.

Ts2TM11,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM21,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM32,65
(20,00)
2,65
(20,00)
EUR
(HRK)
TM4

3,98

(30,00)

3,98

(30,00)

EUR
(HRK)
TM55,31
(40,00)
5,31
(40,00)
EUR
(HRK)
TM67,96
(60,00)
7,96
(60,00)
EUR
(HRK)
TM713,27
(100,00)
13,27
(100,00)
EUR
(HRK)
TM819,91
(150,00)
19,91
(150,00)
EUR
(HRK)
TM926,54
(200,00)
26,54
(200,00)
EUR
(HRK)
TM1039,82
(300,00)
39,82
(300,00)
EUR
(HRK)
TM1153,09
(400,00)
53,09
(400,00)
EUR
(HRK)
TM1266,36
(500,00)
66,36
(500,00)
EUR
(HRK)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura (3,00 kune) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:TERMOPLIN d.d.

Vjekoslava Spinčića 80, 42000 Varaždin

– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava TERMOPLIN d.d., Varaždin


Vrsta

tarifne

stavke

Oznaka

tarifne

stavke

Tarifni

model

TROŠAK
NABAVE
PLINA

TROŠAK

DISTRIBUCIJE

PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA
OPSKRBE
PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina –
za razdoblje od
1. lipnja do

31. prosinca 2023.

Ts1TM10,0476 (0,3586)0,0047 (0,0355)0,0075 (0,0568)0,0598 (0,4509)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM20,0047 (0,0355)0,0598 (0,4509)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM30,0038 (0,0284)0,0589 (0,4438)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM40,0035 (0,0267)0,0586 (0,4421)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM50,0033 (0,0249)0,0584 (0,4403)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM60,0031 (0,0231)0,0582 (0,4385)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM70,0028 (0,0213)0,0579 (0,4367)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM80,0026 (0,0196)0,0577 (0,4350)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM90,0019 (0,0142)0,0570 (0,4296)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM100,0014 (0,0106)0,0565 (0,4260)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM110,0009 (0,0071)0,0560 (0,4225)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM120,0005 (0,0035)0,0556 (0,4189)EUR/kWh (HRK/kWh)

Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. lipnja do

31. prosinca 2023.

Ts2TM11,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM21,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM32,65
(20,00)
2,65
(20,00)
EUR
(HRK)
TM4

3,98

(30,00)

3,98

(30,00)

EUR
(HRK)
TM55,31
(40,00)
5,31
(40,00)
EUR
(HRK)
TM67,96
(60,00)
7,96
(60,00)
EUR
(HRK)
TM713,27
(100,00)
13,27
(100,00)
EUR
(HRK)
TM819,91
(150,00)
19,91
(150,00)
EUR
(HRK)
TM926,54
(200,00)
26,54
(200,00)
EUR
(HRK)
TM1039,82
(300,00)
39,82
(300,00)
EUR
(HRK)
TM1153,09
(400,00)
53,09
(400,00)
EUR
(HRK)
TM1266,36
(500,00)
66,36
(500,00)
EUR
(HRK)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura (3,00 kune) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:ZAGORSKI METALAC d.o.o.

Ulica Josipa Broza Tita 2F, 49210 Zabok

– za dio distribucijskog područja operatora distribucijskog sustava HEP-PLIN d.o.o., Osijek (gradovi Daruvar i Grubišno Polje, te općine Sirač, Končanica, Dežanovac)


Vrsta

tarifne

stavke

Oznaka

tarifne

stavke

Tarifni

model

TROŠAK
NABAVE
PLINA

TROŠAK

DISTRIBUCIJE

PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA
OPSKRBE
PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina –
za razdoblje od
1. lipnja do

31. prosinca 2023.

Ts1TM10,0476 (0,3586)0,0041 (0,0308)0,0075 (0,0568)0,0592 (0,4462)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM20,0041 (0,0308)0,0592 (0,4462)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM30,0041 (0,0308)0,0592 (0,4462)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM40,0037 (0,0278)0,0588 (0,4432)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM50,0037 (0,0278)0,0588 (0,4432)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM60,0035 (0,0262)0,0586 (0,4416)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM70,0033 (0,0247)0,0584 (0,4401)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM80,0031 (0,0232)0,0582 (0,4386)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM90,0029 (0,0215)0,0580 (0,4369)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM100,0025 (0,0185)0,0576 (0,4339)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM110,0020 (0,0154)0,0571 (0,4308)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM120,0016 (0,0123)0,0567 (0,4277)EUR/kWh (HRK/kWh)

Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. lipnja do

31. prosinca 2023.

Ts2TM11,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM21,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM32,65
(20,00)
2,65
(20,00)
EUR
(HRK)
TM4

3,98

(30,00)

3,98

(30,00)

EUR
(HRK)
TM55,31
(40,00)
5,31
(40,00)
EUR
(HRK)
TM67,96
(60,00)
7,96
(60,00)
EUR
(HRK)
TM713,27
(100,00)
13,27
(100,00)
EUR
(HRK)
TM819,91
(150,00)
19,91
(150,00)
EUR
(HRK)
TM926,54
(200,00)
26,54
(200,00)
EUR
(HRK)
TM1039,82
(300,00)
39,82
(300,00)
EUR
(HRK)
TM1153,09
(400,00)
53,09
(400,00)
EUR
(HRK)
TM1266,36
(500,00)
66,36
(500,00)
EUR
(HRK)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura (3,00 kune) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:ZAGORSKI METALAC d.o.o.

Ulica Josipa Broza Tita 2F, 49210 Zabok

– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava ZAGORSKI METALAC d.o.o., Zabok


Vrsta

tarifne

stavke

Oznaka

tarifne

stavke

Tarifni

model

TROŠAK
NABAVE
PLINA

TROŠAK

DISTRIBUCIJE

PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA
OPSKRBE
PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina –
za razdoblje od
1. lipnja do

31. prosinca 2023.

Ts1TM10,0476 (0,3586)0,0039 (0,0296)0,0075 (0,0568)0,0590 (0,4450)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM20,0039 (0,0296)0,0590 (0,4450)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM30,0035 (0,0266)0,0586 (0,4420)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM40,0035 (0,0266)0,0586 (0,4420)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM50,0031 (0,0236)0,0582 (0,4390)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM60,0031 (0,0236)0,0582 (0,4390)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM70,0029 (0,0222)0,0580 (0,4376)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM80,0029 (0,0222)0,0580 (0,4376)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM90,0027 (0,0207)0,0578 (0,4361)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM100,0023 (0,0177)0,0574 (0,4331)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM110,0020 (0,0148)0,0571 (0,4302)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM120,0016 (0,0118)0,0567 (0,4272)EUR/kWh (HRK/kWh)

Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. lipnja do

31. prosinca 2023.

Ts2TM11,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM21,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM32,65
(20,00)
2,65
(20,00)
EUR
(HRK)
TM4

3,98

(30,00)

3,98

(30,00)

EUR
(HRK)
TM55,31
(40,00)
5,31
(40,00)
EUR
(HRK)
TM67,96
(60,00)
7,96
(60,00)
EUR
(HRK)
TM713,27
(100,00)
13,27
(100,00)
EUR
(HRK)
TM819,91
(150,00)
19,91
(150,00)
EUR
(HRK)
TM926,54
(200,00)
26,54
(200,00)
EUR
(HRK)
TM1039,82
(300,00)
39,82
(300,00)
EUR
(HRK)
TM1153,09
(400,00)
53,09
(400,00)
EUR
(HRK)
TM1266,36
(500,00)
66,36
(500,00)
EUR
(HRK)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura (3,00 kune) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:Zajamčeni opskrbljivač HEP-PLIN d.o.o.

Cara Hadrijana 7, 31000 Osijek

– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava ZELINA-PLIN d.o.o., Sveti Ivan Zelina


Vrsta

tarifne

stavke

Oznaka

tarifne

stavke

Tarifni

model

TROŠAK
NABAVE
PLINA

TROŠAK

DISTRIBUCIJE

PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA
OPSKRBE
PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina –
za razdoblje od
1. lipnja do

31. prosinca 2023.

Ts1TM10,0476 (0,3586)0,0038 (0,0283)0,0063 (0,0476)0,0577 (0,4345)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM20,0038 (0,0283)0,0577 (0,4345)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM30,0030 (0,0226)0,0569 (0,4288)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM40,0028 (0,0213)0,0567 (0,4275)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM50,0026 (0,0198)0,0565 (0,4260)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM60,0024 (0,0184)0,0563 (0,4246)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM70,0022 (0,0169)0,0561 (0,4231)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM80,0021 (0,0156)0,0560 (0,4218)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM90,0015 (0,0114)0,0554 (0,4176)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM100,0011 (0,0085)0,0550 (0,4147)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM110,0008 (0,0057)0,0547 (0,4119)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM120,0004 (0,0028)0,0543 (0,4090)EUR/kWh (HRK/kWh)

Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. lipnja do

31. prosinca 2023.

Ts2TM11,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM21,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM32,65
(20,00)
2,65
(20,00)
EUR
(HRK)
TM4

3,98

(30,00)

3,98

(30,00)

EUR
(HRK)
TM55,31
(40,00)
5,31
(40,00)
EUR
(HRK)
TM67,96
(60,00)
7,96
(60,00)
EUR
(HRK)
TM713,27
(100,00)
13,27
(100,00)
EUR
(HRK)
TM819,91
(150,00)
19,91
(150,00)
EUR
(HRK)
TM926,54
(200,00)
26,54
(200,00)
EUR
(HRK)
TM1039,82
(300,00)
39,82
(300,00)
EUR
(HRK)
TM1153,09
(400,00)
53,09
(400,00)
EUR
(HRK)
TM1266,36
(500,00)
66,36
(500,00)
EUR
(HRK)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura (3,00 kune) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

PRILOG 2.

Energetski subjekt:Zajamčeni opskrbljivač HEP-PLIN d.o.o.

Cara Hadrijana 7, 31000 Osijek

– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava BROD-PLIN d.o.o., Slavonski Brod


Vrsta

tarifne

stavke

Oznaka

tarifne

stavke

Tarifni

model

TROŠAK
NABAVE
PLINA

TROŠAK

DISTRIBUCIJE

PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA
OPSKRBE
PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina –
za razdoblje od
1. siječnja do

31. ožujka 2024.

Ts1TM10,0476 (0,3586)0,0032 (0,0241)0,0066 (0,0496)0,0574 (0,4323)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM20,0032 (0,0238)0,0574 (0,4320)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM30,0028 (0,0214)0,0570 (0,4296)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM40,0027 (0,0202)0,0569 (0,4284)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM50,0024 (0,0178)0,0566 (0,4260)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM60,0022 (0,0167)0,0564 (0,4249)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM70,0021 (0,0159)0,0563 (0,4241)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM80,0020 (0,0150)0,0562 (0,4232)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM90,0019 (0,0142)0,0561 (0,4224)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM100,0019 (0,0142)0,0561 (0,4224)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM110,0016 (0,0119)0,0558 (0,4201)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM120,0013 (0,0096)0,0555 (0,4178)EUR/kWh (HRK/kWh)

Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. siječnja do

31. ožujka 2024.

Ts2TM11,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM21,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM32,65
(20,00)
2,65
(20,00)
EUR
(HRK)
TM4

3,98

(30,00)

3,98

(30,00)

EUR
(HRK)
TM55,31
(40,00)
5,31
(40,00)
EUR
(HRK)
TM67,96
(60,00)
7,96
(60,00)
EUR
(HRK)
TM713,27
(100,00)
13,27
(100,00)
EUR
(HRK)
TM819,91
(150,00)
19,91
(150,00)
EUR
(HRK)
TM926,54
(200,00)
26,54
(200,00)
EUR
(HRK)
TM1039,82
(300,00)
39,82
(300,00)
EUR
(HRK)
TM1153,09
(400,00)
53,09
(400,00)
EUR
(HRK)
TM1266,36
(500,00)
66,36
(500,00)
EUR
(HRK)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura (3,00 kune) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:DUKOM PLIN d.o.o.

Slavka Kolara 4, 10370 Dugo Selo

– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava DUKOM PLIN d.o.o., Dugo Selo


Vrsta

tarifne

stavke

Oznaka

tarifne

stavke

Tarifni

model

TROŠAK
NABAVE
PLINA

TROŠAK

DISTRIBUCIJE

PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA
OPSKRBE
PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina –
za razdoblje od
1. siječnja do

31. ožujka 2024.

Ts1TM10,0476 (0,3586)0,0044 (0,0332)0,0062 (0,0469)0,0582 (0,4387)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM20,0044 (0,0332)0,0582 (0,4387)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM30,0035 (0,0265)0,0573 (0,4320)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM40,0033 (0,0249)0,0571 (0,4304)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM50,0031 (0,0232)0,0569 (0,4287)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM60,0029 (0,0215)0,0567 (0,4270)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM70,0026 (0,0199)0,0564 (0,4254)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM80,0024 (0,0182)0,0562 (0,4237)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM90,0018 (0,0132)0,0556 (0,4187)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM100,0013 (0,0099)0,0551 (0,4154)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM110,0009 (0,0067)0,0547 (0,4122)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM120,0004 (0,0033)0,0542 (0,4088)EUR/kWh (HRK/kWh)

Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. siječnja do

31. ožujka 2024.

Ts2TM11,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM21,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM32,65
(20,00)
2,65
(20,00)
EUR
(HRK)
TM4

3,98

(30,00)

3,98

(30,00)

EUR
(HRK)
TM55,31
(40,00)
5,31
(40,00)
EUR
(HRK)
TM67,96
(60,00)
7,96
(60,00)
EUR
(HRK)
TM713,27
(100,00)
13,27
(100,00)
EUR
(HRK)
TM819,91
(150,00)
19,91
(150,00)
EUR
(HRK)
TM926,54
(200,00)
26,54
(200,00)
EUR
(HRK)
TM1039,82
(300,00)
39,82
(300,00)
EUR
(HRK)
TM1153,09
(400,00)
53,09
(400,00)
EUR
(HRK)
TM1266,36
(500,00)
66,36
(500,00)
EUR
(HRK)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura (3,00 kune) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:E.ON PLIN d.o.o.

Capraška ulica 6, 10000 Zagreb

– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava ČAPLIN d.o.o., Čazma


Vrsta

tarifne

stavke

Oznaka

tarifne

stavke

Tarifni

model

TROŠAK
NABAVE
PLINA

TROŠAK

DISTRIBUCIJE

PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA
OPSKRBE
PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina –
za razdoblje od
1. siječnja do

31. ožujka 2024.

Ts1TM10,0476 (0,3586)0,0027 (0,0202)0,0076 (0,0569)0,0579 (0,4357)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM20,0027 (0,0202)0,0579 (0,4357)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM30,0021 (0,0161)0,0573 (0,4316)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM40,0021 (0,0161)0,0573 (0,4316)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM50,0021 (0,0161)0,0573 (0,4316)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM60,0021 (0,0161)0,0573 (0,4316)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM70,0021 (0,0161)0,0573 (0,4316)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM80,0019 (0,0141)0,0571 (0,4296)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM90,0016 (0,0121)0,0568 (0,4276)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM100,0016 (0,0121)0,0568 (0,4276)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM110,0011 (0,0081)0,0563 (0,4236)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM120,0011 (0,0081)0,0563 (0,4236)EUR/kWh (HRK/kWh)

Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. siječnja do

31. ožujka 2024.

Ts2TM11,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM21,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM32,65
(20,00)
2,65
(20,00)
EUR
(HRK)
TM4

3,98

(30,00)

3,98

(30,00)

EUR
(HRK)
TM55,31
(40,00)
5,31
(40,00)
EUR
(HRK)
TM67,96
(60,00)
7,96
(60,00)
EUR
(HRK)
TM713,27
(100,00)
13,27
(100,00)
EUR
(HRK)
TM819,91
(150,00)
19,91
(150,00)
EUR
(HRK)
TM926,54
(200,00)
26,54
(200,00)
EUR
(HRK)
TM1039,82
(300,00)
39,82
(300,00)
EUR
(HRK)
TM1153,09
(400,00)
53,09
(400,00)
EUR
(HRK)
TM1266,36
(500,00)
66,36
(500,00)
EUR
(HRK)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura (3,00 kune) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:E.ON PLIN d.o.o.

Capraška ulica 6, 10000 Zagreb

– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava HUMPLIN d.o.o., Hum na Sutli


Vrsta

tarifne

stavke

Oznaka

tarifne

stavke

Tarifni

model

TROŠAK
NABAVE
PLINA

TROŠAK

DISTRIBUCIJE

PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA
OPSKRBE
PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina –
za razdoblje od
1. siječnja do

31. ožujka 2024.

Ts1TM10,0476 (0,3586)0,0070 (0,0530)0,0074 (0,0555)0,0620 (0,4671)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM20,0054 (0,0407)0,0604 (0,4548)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM30,0054 (0,0407)0,0604 (0,4548)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM40,0051 (0,0387)0,0601 (0,4528)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM50,0049 (0,0367)0,0599 (0,4508)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM60,0046 (0,0346)0,0596 (0,4487)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM70,0043 (0,0326)0,0593 (0,4467)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM80,0040 (0,0305)0,0590 (0,4446)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM90,0038 (0,0285)0,0588 (0,4426)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM100,0032 (0,0244)0,0582 (0,4385)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM110,0027 (0,0204)0,0577 (0,4345)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM120,0022 (0,0163)0,0572 (0,4304)EUR/kWh (HRK/kWh)

Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. siječnja do

31. ožujka 2024.

Ts2TM11,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM21,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM32,65
(20,00)
2,65
(20,00)
EUR
(HRK)
TM4

3,98

(30,00)

3,98

(30,00)

EUR
(HRK)
TM55,31
(40,00)
5,31
(40,00)
EUR
(HRK)
TM67,96
(60,00)
7,96
(60,00)
EUR
(HRK)
TM713,27
(100,00)
13,27
(100,00)
EUR
(HRK)
TM819,91
(150,00)
19,91
(150,00)
EUR
(HRK)
TM926,54
(200,00)
26,54
(200,00)
EUR
(HRK)
TM1039,82
(300,00)
39,82
(300,00)
EUR
(HRK)
TM1153,09
(400,00)
53,09
(400,00)
EUR
(HRK)
TM1266,36
(500,00)
66,36
(500,00)
EUR
(HRK)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura (3,00 kune) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:E.ON PLIN d.o.o.

Capraška ulica 6, 10000 Zagreb

– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava KOMUNALIJE-PLIN d.o.o., Đurđevac


Vrsta

tarifne

stavke

Oznaka

tarifne

stavke

Tarifni

model

TROŠAK
NABAVE
PLINA

TROŠAK

DISTRIBUCIJE

PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA
OPSKRBE
PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina –
za razdoblje od
1. siječnja do

31. ožujka 2024.

Ts1TM10,0476 (0,3586)0,0058 (0,0440)0,0074 (0,0561)0,0608 (0,4587)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM20,0049 (0,0367)0,0599 (0,4514)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM30,0044 (0,0330)0,0594 (0,4477)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM40,0041 (0,0312)0,0591 (0,4459)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM50,0041 (0,0312)0,0591 (0,4459)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM60,0041 (0,0312)0,0591 (0,4459)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM70,0029 (0,0220)0,0579 (0,4367)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM80,0027 (0,0202)0,0577 (0,4349)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM90,0020 (0,0147)0,0570 (0,4294)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM100,0015 (0,0110)0,0565 (0,4257)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM110,0010 (0,0073)0,0560 (0,4220)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM120,0005 (0,0037)0,0555 (0,4184)EUR/kWh (HRK/kWh)

Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. siječnja do

31. ožujka 2024.

Ts2TM11,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM21,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM32,65
(20,00)
2,65
(20,00)
EUR
(HRK)
TM4

3,98

(30,00)

3,98

(30,00)

EUR
(HRK)
TM55,31
(40,00)
5,31
(40,00)
EUR
(HRK)
TM67,96
(60,00)
7,96
(60,00)
EUR
(HRK)
TM713,27
(100,00)
13,27
(100,00)
EUR
(HRK)
TM819,91
(150,00)
19,91
(150,00)
EUR
(HRK)
TM926,54
(200,00)
26,54
(200,00)
EUR
(HRK)
TM1039,82
(300,00)
39,82
(300,00)
EUR
(HRK)
TM1153,09
(400,00)
53,09
(400,00)
EUR
(HRK)
TM1266,36
(500,00)
66,36
(500,00)
EUR
(HRK)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura (3,00 kune) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:E.ON PLIN d.o.o.

Capraška ulica 6, 10000 Zagreb

– za dio distribucijskog područja operatora distribucijskog sustava HEP-PLIN d.o.o., Osijek (gradovi Pakrac i Lipik)


Vrsta

tarifne

stavke

Oznaka

tarifne

stavke

Tarifni

model

TROŠAK
NABAVE
PLINA

TROŠAK

DISTRIBUCIJE

PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA
OPSKRBE
PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina –
za razdoblje od
1. siječnja do

31. ožujka 2024.

Ts1TM10,0476 (0,3586)0,0055 (0,0418)0,0078 (0,0591)0,0609 (0,4595)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM20,0043 (0,0322)0,0597 (0,4499)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM30,0043 (0,0322)0,0597 (0,4499)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM40,0040 (0,0305)0,0594 (0,4482)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM50,0038 (0,0289)0,0592 (0,4466)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM60,0036 (0,0273)0,0590 (0,4450)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM70,0034 (0,0258)0,0588 (0,4435)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM80,0032 (0,0241)0,0586 (0,4418)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM90,0030 (0,0225)0,0584 (0,4402)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM100,0026 (0,0193)0,0580 (0,4370)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM110,0021 (0,0161)0,0575 (0,4338)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM120,0017 (0,0129)0,0571 (0,4306)EUR/kWh (HRK/kWh)

Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. siječnja do

31. ožujka 2024.

Ts2TM11,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM21,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM32,65
(20,00)
2,65
(20,00)
EUR
(HRK)
TM4

3,98

(30,00)

3,98

(30,00)

EUR
(HRK)
TM55,31
(40,00)
5,31
(40,00)
EUR
(HRK)
TM67,96
(60,00)
7,96
(60,00)
EUR
(HRK)
TM713,27
(100,00)
13,27
(100,00)
EUR
(HRK)
TM819,91
(150,00)
19,91
(150,00)
EUR
(HRK)
TM926,54
(200,00)
26,54
(200,00)
EUR
(HRK)
TM1039,82
(300,00)
39,82
(300,00)
EUR
(HRK)
TM1153,09
(400,00)
53,09
(400,00)
EUR
(HRK)
TM1266,36
(500,00)
66,36
(500,00)
EUR
(HRK)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura (3,00 kune) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:E.ON PLIN d.o.o.

Capraška ulica 6, 10000 Zagreb

– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava PAPUK PLIN d.o.o., Orahovica


Vrsta

tarifne

stavke

Oznaka

tarifne

stavke

Tarifni

model

TROŠAK
NABAVE
PLINA

TROŠAK

DISTRIBUCIJE

PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA
OPSKRBE
PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina –
za razdoblje od
1. siječnja do

31. ožujka 2024.

Ts1TM10,0476 (0,3586)0,0073 (0,0551)0,0073 (0,0551)0,0622 (0,4688)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM20,0056 (0,0424)0,0605 (0,4561)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM30,0056 (0,0424)0,0605 (0,4561)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM40,0053 (0,0403)0,0602 (0,4540)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM50,0051 (0,0382)0,0600 (0,4519)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM60,0048 (0,0360)0,0597 (0,4497)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM70,0045 (0,0340)0,0594 (0,4477)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM80,0042 (0,0318)0,0591 (0,4455)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM90,0039 (0,0297)0,0588 (0,4434)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM100,0034 (0,0255)0,0583 (0,4392)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM110,0028 (0,0213)0,0577 (0,4350)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM120,0022 (0,0169)0,0571 (0,4306)EUR/kWh (HRK/kWh)

Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. siječnja do

31. ožujka 2024.

Ts2TM11,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM21,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM32,65
(20,00)
2,65
(20,00)
EUR
(HRK)
TM4

3,98

(30,00)

3,98

(30,00)

EUR
(HRK)
TM55,31
(40,00)
5,31
(40,00)
EUR
(HRK)
TM67,96
(60,00)
7,96
(60,00)
EUR
(HRK)
TM713,27
(100,00)
13,27
(100,00)
EUR
(HRK)
TM819,91
(150,00)
19,91
(150,00)
EUR
(HRK)
TM926,54
(200,00)
26,54
(200,00)
EUR
(HRK)
TM1039,82
(300,00)
39,82
(300,00)
EUR
(HRK)
TM1153,09
(400,00)
53,09
(400,00)
EUR
(HRK)
TM1266,36
(500,00)
66,36
(500,00)
EUR
(HRK)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura (3,00 kune) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:E.ON PLIN d.o.o.

Capraška ulica 6, 10000 Zagreb

– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava ZELENJAK PLIN d.o.o., Klanjec


Vrsta

tarifne

stavke

Oznaka

tarifne

stavke

Tarifni

model

TROŠAK
NABAVE
PLINA

TROŠAK

DISTRIBUCIJE

PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA
OPSKRBE
PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina –
za razdoblje od
1. siječnja do

31. ožujka 2024.

Ts1TM10,0476 (0,3586)0,0060 (0,0451)0,0076 (0,0572)0,0612 (0,4609)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM20,0060 (0,0451)0,0612 (0,4609)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM30,0048 (0,0360)0,0600 (0,4518)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM40,0045 (0,0338)0,0597 (0,4496)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM50,0042 (0,0315)0,0594 (0,4473)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM60,0039 (0,0293)0,0591 (0,4451)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM70,0036 (0,0270)0,0588 (0,4428)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM80,0033 (0,0248)0,0585 (0,4406)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM90,0024 (0,0180)0,0576 (0,4338)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM100,0018 (0,0135)0,0570 (0,4293)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM110,0012 (0,0090)0,0564 (0,4248)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM120,0006 (0,0045)0,0558 (0,4203)EUR/kWh (HRK/kWh)

Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. siječnja do

31. ožujka 2024.

Ts2TM11,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM21,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM32,65
(20,00)
2,65
(20,00)
EUR
(HRK)
TM4

3,98

(30,00)

3,98

(30,00)

EUR
(HRK)
TM55,31
(40,00)
5,31
(40,00)
EUR
(HRK)
TM67,96
(60,00)
7,96
(60,00)
EUR
(HRK)
TM713,27
(100,00)
13,27
(100,00)
EUR
(HRK)
TM819,91
(150,00)
19,91
(150,00)
EUR
(HRK)
TM926,54
(200,00)
26,54
(200,00)
EUR
(HRK)
TM1039,82
(300,00)
39,82
(300,00)
EUR
(HRK)
TM1153,09
(400,00)
53,09
(400,00)
EUR
(HRK)
TM1266,36
(500,00)
66,36
(500,00)
EUR
(HRK)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura (3,00 kune) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:EVN Croatia Plin d.o.o.

Zagrebačka avenija 104, 10000 Zagreb

– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava EVN Croatia Plin d.o.o., Zagreb


Vrsta

tarifne

stavke

Oznaka

tarifne

stavke

Tarifni

model

TROŠAK
NABAVE
PLINA

TROŠAK

DISTRIBUCIJE

PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA
OPSKRBE
PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina –
za razdoblje od
1. siječnja do

31. ožujka 2024.

Ts1TM10,0476 (0,3586)0,0113 (0,0848)0,0079 (0,0596)0,0668 (0,5030)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM20,0113 (0,0848)0,0668 (0,5030)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM30,0113 (0,0848)0,0668 (0,5030)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM40,0107 (0,0805)0,0662 (0,4987)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM50,0101 (0,0763)0,0656 (0,4945)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM60,0096 (0,0721)0,0651 (0,4903)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM70,0090 (0,0678)0,0645 (0,4860)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM80,0084 (0,0636)0,0639 (0,4818)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM90,0079 (0,0594)0,0634 (0,4776)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM100,0068 (0,0509)0,0623 (0,4691)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM110,0056 (0,0424)0,0611 (0,4606)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM120,0045 (0,0339)0,0600 (0,4521)EUR/kWh (HRK/kWh)

Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. siječnja do

31. ožujka 2024.

Ts2TM11,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM21,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM32,65
(20,00)
2,65
(20,00)
EUR
(HRK)
TM4

3,98

(30,00)

3,98

(30,00)

EUR
(HRK)
TM55,31
(40,00)
5,31
(40,00)
EUR
(HRK)
TM67,96
(60,00)
7,96
(60,00)
EUR
(HRK)
TM713,27
(100,00)
13,27
(100,00)
EUR
(HRK)
TM819,91
(150,00)
19,91
(150,00)
EUR
(HRK)
TM926,54
(200,00)
26,54
(200,00)
EUR
(HRK)
TM1039,82
(300,00)
39,82
(300,00)
EUR
(HRK)
TM1153,09
(400,00)
53,09
(400,00)
EUR
(HRK)
TM1266,36
(500,00)
66,36
(500,00)
EUR
(HRK)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura (3,00 kune) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.

Radnička cesta 1, 10000 Zagreb

– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava ENERGO d.o.o., Rijeka


Vrsta

tarifne

stavke

Oznaka

tarifne

stavke

Tarifni

model

TROŠAK
NABAVE
PLINA

TROŠAK

DISTRIBUCIJE

PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA
OPSKRBE
PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina –
za razdoblje od
1. siječnja do

31. ožujka 2024.

Ts1TM10,0476 (0,3586)0,0142 (0,1068)0,0085 (0,0642)0,0703 (0,5296)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM20,0129 (0,0970)0,0690 (0,5198)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM30,0129 (0,0970)0,0690 (0,5198)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM40,0122 (0,0922)0,0683 (0,5150)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM50,0116 (0,0873)0,0677 (0,5101)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM60,0109 (0,0824)0,0670 (0,5052)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM70,0103 (0,0777)0,0664 (0,5005)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM80,0097 (0,0728)0,0658 (0,4956)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM90,0090 (0,0679)0,0651 (0,4907)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM100,0077 (0,0582)0,0638 (0,4810)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM110,0065 (0,0486)0,0626 (0,4714)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM120,0051 (0,0388)0,0612 (0,4616)EUR/kWh (HRK/kWh)

Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. siječnja do

31. ožujka 2024.

Ts2TM11,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM21,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM32,65
(20,00)
2,65
(20,00)
EUR
(HRK)
TM4

3,98

(30,00)

3,98

(30,00)

EUR
(HRK)
TM55,31
(40,00)
5,31
(40,00)
EUR
(HRK)
TM67,96
(60,00)
7,96
(60,00)
EUR
(HRK)
TM713,27
(100,00)
13,27
(100,00)
EUR
(HRK)
TM819,91
(150,00)
19,91
(150,00)
EUR
(HRK)
TM926,54
(200,00)
26,54
(200,00)
EUR
(HRK)
TM1039,82
(300,00)
39,82
(300,00)
EUR
(HRK)
TM1153,09
(400,00)
53,09
(400,00)
EUR
(HRK)
TM1266,36
(500,00)
66,36
(500,00)
EUR
(HRK)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura (3,00 kune) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.

Radnička cesta 1, 10000 Zagreb

– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava ENERGO METAN d.o.o., Samobor


Vrsta

tarifne

stavke

Oznaka

tarifne

stavke

Tarifni

model

TROŠAK
NABAVE
PLINA

TROŠAK

DISTRIBUCIJE

PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA
OPSKRBE
PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina –
za razdoblje od
1. siječnja do

31. ožujka 2024.

Ts1TM10,0476 (0,3586)0,0077 (0,0582)0,0058 (0,0438)0,0611 (0,4606)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM20,0059 (0,0448)0,0593 (0,4472)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM30,0059 (0,0448)0,0593 (0,4472)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM40,0056 (0,0425)0,0590 (0,4449)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM50,0053 (0,0403)0,0587 (0,4427)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM60,0050 (0,0380)0,0584 (0,4404)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM70,0048 (0,0359)0,0582 (0,4383)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM80,0045 (0,0336)0,0579 (0,4360)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM90,0042 (0,0314)0,0576 (0,4338)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM100,0036 (0,0268)0,0570 (0,4292)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM110,0030 (0,0224)0,0564 (0,4248)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM120,0024 (0,0179)0,0558 (0,4203)EUR/kWh (HRK/kWh)

Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. siječnja do

31. ožujka 2024.

Ts2TM11,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM21,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM32,65
(20,00)
2,65
(20,00)
EUR
(HRK)
TM4

3,98

(30,00)

3,98

(30,00)

EUR
(HRK)
TM55,31
(40,00)
5,31
(40,00)
EUR
(HRK)
TM67,96
(60,00)
7,96
(60,00)
EUR
(HRK)
TM713,27
(100,00)
13,27
(100,00)
EUR
(HRK)
TM819,91
(150,00)
19,91
(150,00)
EUR
(HRK)
TM926,54
(200,00)
26,54
(200,00)
EUR
(HRK)
TM1039,82
(300,00)
39,82
(300,00)
EUR
(HRK)
TM1153,09
(400,00)
53,09
(400,00)
EUR
(HRK)
TM1266,36
(500,00)
66,36
(500,00)
EUR
(HRK)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura (3,00 kune) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.

Radnička cesta 1, 10000 Zagreb

– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava GRADSKA PLINARA BJELOVAR d.o.o., Bjelovar


Vrsta

tarifne

stavke

Oznaka

tarifne

stavke

Tarifni

model

TROŠAK
NABAVE
PLINA

TROŠAK

DISTRIBUCIJE

PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA
OPSKRBE
PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina –
za razdoblje od
1. siječnja do

31. ožujka 2024.

Ts1TM10,0476 (0,3586)0,0056 (0,0425)0,0062 (0,0469)0,0594 (0,4480)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM20,0047 (0,0354)0,0585 (0,4409)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM30,0045 (0,0336)0,0583 (0,4391)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM40,0042 (0,0319)0,0580 (0,4374)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM50,0040 (0,0301)0,0578 (0,4356)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM60,0038 (0,0283)0,0576 (0,4338)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM70,0038 (0,0283)0,0576 (0,4338)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM80,0035 (0,0266)0,0573 (0,4321)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM90,0033 (0,0248)0,0571 (0,4303)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM100,0028 (0,0213)0,0566 (0,4268)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM110,0023 (0,0177)0,0561 (0,4232)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM120,0019 (0,0141)0,0557 (0,4196)EUR/kWh (HRK/kWh)

Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. siječnja do

31. ožujka 2024.

Ts2TM11,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM21,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM32,65
(20,00)
2,65
(20,00)
EUR
(HRK)
TM4

3,98

(30,00)

3,98

(30,00)

EUR
(HRK)
TM55,31
(40,00)
5,31
(40,00)
EUR
(HRK)
TM67,96
(60,00)
7,96
(60,00)
EUR
(HRK)
TM713,27
(100,00)
13,27
(100,00)
EUR
(HRK)
TM819,91
(150,00)
19,91
(150,00)
EUR
(HRK)
TM926,54
(200,00)
26,54
(200,00)
EUR
(HRK)
TM1039,82
(300,00)
39,82
(300,00)
EUR
(HRK)
TM1153,09
(400,00)
53,09
(400,00)
EUR
(HRK)
TM1266,36
(500,00)
66,36
(500,00)
EUR
(HRK)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura (3,00 kune) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.

Radnička cesta 1, 10000 Zagreb

– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o., Zagreb


Vrsta

tarifne

stavke

Oznaka

tarifne

stavke

Tarifni

model

TROŠAK
NABAVE
PLINA

TROŠAK

DISTRIBUCIJE

PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA
OPSKRBE
PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina –
za razdoblje od
1. siječnja do

31. ožujka 2024.

Ts1TM10,0476 (0,3586)0,0068 (0,0512)0,0096 (0,0722)0,0640 (0,4820)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM20,0052 (0,0394)0,0624 (0,4702)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM30,0044 (0,0334)0,0616 (0,4642)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM40,0042 (0,0315)0,0614 (0,4623)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM50,0039 (0,0296)0,0611 (0,4604)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM60,0037 (0,0276)0,0609 (0,4584)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM70,0034 (0,0256)0,0606 (0,4564)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM80,0031 (0,0236)0,0603 (0,4544)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM90,0023 (0,0177)0,0595 (0,4485)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM100,0018 (0,0138)0,0590 (0,4446)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM110,0013 (0,0098)0,0585 (0,4406)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM120,0008 (0,0059)0,0580 (0,4367)EUR/kWh (HRK/kWh)

Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. siječnja do

31. ožujka 2024.

Ts2TM11,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM21,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM32,65
(20,00)
2,65
(20,00)
EUR
(HRK)
TM4

3,98

(30,00)

3,98

(30,00)

EUR
(HRK)
TM55,31
(40,00)
5,31
(40,00)
EUR
(HRK)
TM67,96
(60,00)
7,96
(60,00)
EUR
(HRK)
TM713,27
(100,00)
13,27
(100,00)
EUR
(HRK)
TM819,91
(150,00)
19,91
(150,00)
EUR
(HRK)
TM926,54
(200,00)
26,54
(200,00)
EUR
(HRK)
TM1039,82
(300,00)
39,82
(300,00)
EUR
(HRK)
TM1153,09
(400,00)
53,09
(400,00)
EUR
(HRK)
TM1266,36
(500,00)
66,36
(500,00)
EUR
(HRK)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura (3,00 kune) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.

Radnička cesta 1, 10000 Zagreb

– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava IVKOM-PLIN d.o.o., Ivanec


Vrsta

tarifne

stavke

Oznaka

tarifne

stavke

Tarifni

model

TROŠAK
NABAVE
PLINA

TROŠAK

DISTRIBUCIJE

PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA
OPSKRBE
PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina –
za razdoblje od
1. siječnja do

31. ožujka 2024.

Ts1TM10,0476 (0,3586)0,0043 (0,0321)0,0058 (0,0438)0,0577 (0,4345)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM20,0039 (0,0292)0,0573 (0,4316)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM30,0038 (0,0287)0,0572 (0,4311)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM40,0037 (0,0278)0,0571 (0,4302)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM50,0035 (0,0263)0,0569 (0,4287)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM60,0033 (0,0248)0,0567 (0,4272)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM70,0031 (0,0233)0,0565 (0,4257)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM80,0029 (0,0219)0,0563 (0,4243)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM90,0027 (0,0205)0,0561 (0,4229)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM100,0023 (0,0175)0,0557 (0,4199)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM110,0019 (0,0146)0,0553 (0,4170)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM120,0016 (0,0117)0,0550 (0,4141)EUR/kWh (HRK/kWh)

Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. siječnja do

31. ožujka 2024.

Ts2TM11,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM21,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM32,65
(20,00)
2,65
(20,00)
EUR
(HRK)
TM4

3,98

(30,00)

3,98

(30,00)

EUR
(HRK)
TM55,31
(40,00)
5,31
(40,00)
EUR
(HRK)
TM67,96
(60,00)
7,96
(60,00)
EUR
(HRK)
TM713,27
(100,00)
13,27
(100,00)
EUR
(HRK)
TM819,91
(150,00)
19,91
(150,00)
EUR
(HRK)
TM926,54
(200,00)
26,54
(200,00)
EUR
(HRK)
TM1039,82
(300,00)
39,82
(300,00)
EUR
(HRK)
TM1153,09
(400,00)
53,09
(400,00)
EUR
(HRK)
TM1266,36
(500,00)
66,36
(500,00)
EUR
(HRK)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura (3,00 kune) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.

Radnička cesta 1, 10000 Zagreb

– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava KOPRIVNICA PLIN – distribucija plina, d.o.o., Koprivnica


Vrsta

tarifne

stavke

Oznaka

tarifne

stavke

Tarifni

model

TROŠAK
NABAVE
PLINA

TROŠAK

DISTRIBUCIJE

PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA
OPSKRBE
PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina –
za razdoblje od
1. siječnja do

31. ožujka 2024.

Ts1TM10,0476 (0,3586)0,0040 (0,0298)0,0063 (0,0472)0,0579 (0,4356)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM20,0040 (0,0298)0,0579 (0,4356)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM30,0040 (0,0298)0,0579 (0,4356)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM40,0038 (0,0283)0,0577 (0,4341)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM50,0036 (0,0268)0,0575 (0,4326)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM60,0034 (0,0253)0,0573 (0,4311)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM70,0032 (0,0239)0,0571 (0,4297)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM80,0030 (0,0223)0,0569 (0,4281)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM90,0028 (0,0209)0,0567 (0,4267)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM100,0024 (0,0179)0,0563 (0,4237)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM110,0020 (0,0150)0,0559 (0,4208)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM120,0016 (0,0119)0,0555 (0,4177)EUR/kWh (HRK/kWh)

Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. siječnja do

31. ožujka 2024.

Ts2TM11,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM21,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM32,65
(20,00)
2,65
(20,00)
EUR
(HRK)
TM4

3,98

(30,00)

3,98

(30,00)

EUR
(HRK)
TM55,31
(40,00)
5,31
(40,00)
EUR
(HRK)
TM67,96
(60,00)
7,96
(60,00)
EUR
(HRK)
TM713,27
(100,00)
13,27
(100,00)
EUR
(HRK)
TM819,91
(150,00)
19,91
(150,00)
EUR
(HRK)
TM926,54
(200,00)
26,54
(200,00)
EUR
(HRK)
TM1039,82
(300,00)
39,82
(300,00)
EUR
(HRK)
TM1153,09
(400,00)
53,09
(400,00)
EUR
(HRK)
TM1266,36
(500,00)
66,36
(500,00)
EUR
(HRK)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura (3,00 kune) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.

Radnička cesta 1, 10000 Zagreb

– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava MONTCOGIM – PLINARA d.o.o., Sveta Nedelja


Vrsta

tarifne

stavke

Oznaka

tarifne

stavke

Tarifni

model

TROŠAK
NABAVE
PLINA

TROŠAK

DISTRIBUCIJE

PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA
OPSKRBE
PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina –
za razdoblje od
1. siječnja do

31. ožujka 2024.

Ts1TM10,0476 (0,3586)0,0067 (0,0504)0,0063 (0,0472)0,0606 (0,4562)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM20,0056 (0,0420)0,0595 (0,4478)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM30,0053 (0,0399)0,0592 (0,4457)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM40,0050 (0,0378)0,0589 (0,4436)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM50,0047 (0,0357)0,0586 (0,4415)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM60,0045 (0,0336)0,0584 (0,4394)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM70,0042 (0,0315)0,0581 (0,4373)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM80,0039 (0,0294)0,0578 (0,4352)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM90,0036 (0,0273)0,0575 (0,4331)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM100,0033 (0,0252)0,0572 (0,4310)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM110,0028 (0,0210)0,0567 (0,4268)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM120,0022 (0,0168)0,0561 (0,4226)EUR/kWh (HRK/kWh)

Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. siječnja do

31. ožujka 2024.

Ts2TM11,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM21,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM32,65
(20,00)
2,65
(20,00)
EUR
(HRK)
TM4

3,98

(30,00)

3,98

(30,00)

EUR
(HRK)
TM55,31
(40,00)
5,31
(40,00)
EUR
(HRK)
TM67,96
(60,00)
7,96
(60,00)
EUR
(HRK)
TM713,27
(100,00)
13,27
(100,00)
EUR
(HRK)
TM819,91
(150,00)
19,91
(150,00)
EUR
(HRK)
TM926,54
(200,00)
26,54
(200,00)
EUR
(HRK)
TM1039,82
(300,00)
39,82
(300,00)
EUR
(HRK)
TM1153,09
(400,00)
53,09
(400,00)
EUR
(HRK)
TM1266,36
(500,00)
66,36
(500,00)
EUR
(HRK)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura (3,00 kune) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.

Radnička cesta 1, 10000 Zagreb

– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava MOSLAVINA PLIN d.o.o., Kutina


Vrsta

tarifne

stavke

Oznaka

tarifne

stavke

Tarifni

model

TROŠAK
NABAVE
PLINA

TROŠAK

DISTRIBUCIJE

PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA
OPSKRBE
PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina –
za razdoblje od
1. siječnja do

31. ožujka 2024.

Ts1TM10,0476 (0,3586)0,0040 (0,0298)0,0067 (0,0506)0,0583 (0,4390)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM20,0040 (0,0298)0,0583 (0,4390)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM30,0040 (0,0298)0,0583 (0,4390)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM40,0038 (0,0283)0,0581 (0,4375)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM50,0036 (0,0268)0,0579 (0,4360)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM60,0034 (0,0253)0,0577 (0,4345)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM70,0032 (0,0239)0,0575 (0,4331)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM80,0030 (0,0223)0,0573 (0,4315)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM90,0028 (0,0209)0,0571 (0,4301)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM100,0024 (0,0179)0,0567 (0,4271)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM110,0020 (0,0150)0,0563 (0,4242)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM120,0016 (0,0119)0,0559 (0,4211)EUR/kWh (HRK/kWh)

Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. siječnja do

31. ožujka 2024.

Ts2TM11,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM21,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM32,65
(20,00)
2,65
(20,00)
EUR
(HRK)
TM4

3,98

(30,00)

3,98

(30,00)

EUR
(HRK)
TM55,31
(40,00)
5,31
(40,00)
EUR
(HRK)
TM67,96
(60,00)
7,96
(60,00)
EUR
(HRK)
TM713,27
(100,00)
13,27
(100,00)
EUR
(HRK)
TM819,91
(150,00)
19,91
(150,00)
EUR
(HRK)
TM926,54
(200,00)
26,54
(200,00)
EUR
(HRK)
TM1039,82
(300,00)
39,82
(300,00)
EUR
(HRK)
TM1153,09
(400,00)
53,09
(400,00)
EUR
(HRK)
TM1266,36
(500,00)
66,36
(500,00)
EUR
(HRK)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura (3,00 kune) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.

Radnička cesta 1, 10000 Zagreb

– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava PLIN d.o.o., Garešnica


Vrsta

tarifne

stavke

Oznaka

tarifne

stavke

Tarifni

model

TROŠAK
NABAVE
PLINA

TROŠAK

DISTRIBUCIJE

PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA
OPSKRBE
PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina –
za razdoblje od
1. siječnja do

31. ožujka 2024.

Ts1TM10,0476 (0,3586)0,0045 (0,0340)0,0074 (0,0560)0,0595 (0,4486)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM20,0039 (0,0296)0,0589 (0,4442)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM30,0035 (0,0266)0,0585 (0,4412)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM40,0033 (0,0251)0,0583 (0,4397)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM50,0031 (0,0236)0,0581 (0,4382)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM60,0029 (0,0222)0,0579 (0,4368)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM70,0027 (0,0207)0,0577 (0,4353)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM80,0027 (0,0207)0,0577 (0,4353)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM90,0025 (0,0192)0,0575 (0,4338)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM100,0022 (0,0162)0,0572 (0,4308)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM110,0018 (0,0133)0,0568 (0,4279)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM120,0010 (0,0074)0,0560 (0,4220)EUR/kWh (HRK/kWh)

Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. siječnja do

31. ožujka 2024.

Ts2TM11,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM21,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM32,65
(20,00)
2,65
(20,00)
EUR
(HRK)
TM4

3,98

(30,00)

3,98

(30,00)

EUR
(HRK)
TM55,31
(40,00)
5,31
(40,00)
EUR
(HRK)
TM67,96
(60,00)
7,96
(60,00)
EUR
(HRK)
TM713,27
(100,00)
13,27
(100,00)
EUR
(HRK)
TM819,91
(150,00)
19,91
(150,00)
EUR
(HRK)
TM926,54
(200,00)
26,54
(200,00)
EUR
(HRK)
TM1039,82
(300,00)
39,82
(300,00)
EUR
(HRK)
TM1153,09
(400,00)
53,09
(400,00)
EUR
(HRK)
TM1266,36
(500,00)
66,36
(500,00)
EUR
(HRK)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura (3,00 kune) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.

Radnička cesta 1, 10000 Zagreb

– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava PLIN VRBOVEC d.o.o., Vrbovec


Vrsta

tarifne

stavke

Oznaka

tarifne

stavke

Tarifni

model

TROŠAK
NABAVE
PLINA

TROŠAK

DISTRIBUCIJE

PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA
OPSKRBE
PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina –
za razdoblje od
1. siječnja do

31. ožujka 2024.

Ts1TM10,0476 (0,3586)0,0045 (0,0341)0,0067 (0,0506)0,0588 (0,4433)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM20,0036 (0,0273)0,0579 (0,4365)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM30,0036 (0,0273)0,0579 (0,4365)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM40,0034 (0,0259)0,0577 (0,4351)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM50,0033 (0,0246)0,0576 (0,4338)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM60,0031 (0,0232)0,0574 (0,4324)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM70,0029 (0,0218)0,0572 (0,4310)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM80,0027 (0,0205)0,0570 (0,4297)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM90,0025 (0,0191)0,0568 (0,4283)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM100,0022 (0,0164)0,0565 (0,4256)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM110,0018 (0,0137)0,0561 (0,4229)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM120,0014 (0,0109)0,0557 (0,4201)EUR/kWh (HRK/kWh)

Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. siječnja do

31. ožujka 2024.

Ts2TM11,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM21,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM32,65
(20,00)
2,65
(20,00)
EUR
(HRK)
TM4

3,98

(30,00)

3,98

(30,00)

EUR
(HRK)
TM55,31
(40,00)
5,31
(40,00)
EUR
(HRK)
TM67,96
(60,00)
7,96
(60,00)
EUR
(HRK)
TM713,27
(100,00)
13,27
(100,00)
EUR
(HRK)
TM819,91
(150,00)
19,91
(150,00)
EUR
(HRK)
TM926,54
(200,00)
26,54
(200,00)
EUR
(HRK)
TM1039,82
(300,00)
39,82
(300,00)
EUR
(HRK)
TM1153,09
(400,00)
53,09
(400,00)
EUR
(HRK)
TM1266,36
(500,00)
66,36
(500,00)
EUR
(HRK)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura (3,00 kune) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.

Radnička cesta 1, 10000 Zagreb

– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava PLINKOM d.o.o., Pitomača


Vrsta

tarifne

stavke

Oznaka

tarifne

stavke

Tarifni

model

TROŠAK
NABAVE
PLINA

TROŠAK

DISTRIBUCIJE

PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA
OPSKRBE
PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina –
za razdoblje od
1. siječnja do

31. ožujka 2024.

Ts1TM10,0476 (0,3586)0,0086 (0,0645)0,0070 (0,0526)0,0632 (0,4757)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM20,0066 (0,0496)0,0612 (0,4608)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM30,0066 (0,0496)0,0612 (0,4608)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM40,0063 (0,0471)0,0609 (0,4583)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM50,0059 (0,0447)0,0605 (0,4559)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM60,0056 (0,0422)0,0602 (0,4534)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM70,0053 (0,0397)0,0599 (0,4509)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM80,0049 (0,0372)0,0595 (0,4484)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM90,0046 (0,0348)0,0592 (0,4460)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM100,0040 (0,0298)0,0586 (0,4410)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM110,0033 (0,0249)0,0579 (0,4361)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM120,0026 (0,0198)0,0572 (0,4310)EUR/kWh (HRK/kWh)

Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. siječnja do

31. ožujka 2024.

Ts2TM11,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM21,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM32,65
(20,00)
2,65
(20,00)
EUR
(HRK)
TM4

3,98

(30,00)

3,98

(30,00)

EUR
(HRK)
TM55,31
(40,00)
5,31
(40,00)
EUR
(HRK)
TM67,96
(60,00)
7,96
(60,00)
EUR
(HRK)
TM713,27
(100,00)
13,27
(100,00)
EUR
(HRK)
TM819,91
(150,00)
19,91
(150,00)
EUR
(HRK)
TM926,54
(200,00)
26,54
(200,00)
EUR
(HRK)
TM1039,82
(300,00)
39,82
(300,00)
EUR
(HRK)
TM1153,09
(400,00)
53,09
(400,00)
EUR
(HRK)
TM1266,36
(500,00)
66,36
(500,00)
EUR
(HRK)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura (3,00 kune) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.

Radnička cesta 1, 10000 Zagreb

– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava PLIN-PROJEKT d.o.o., Nova Gradiška


Vrsta

tarifne

stavke

Oznaka

tarifne

stavke

Tarifni

model

TROŠAK
NABAVE
PLINA

TROŠAK

DISTRIBUCIJE

PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA
OPSKRBE
PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina –
za razdoblje od
1. siječnja do

31. ožujka 2024.

Ts1TM10,0476 (0,3586)0,0094 (0,0707)0,0067 (0,0506)0,0637 (0,4799)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM20,0094 (0,0707)0,0637 (0,4799)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM30,0089 (0,0672)0,0632 (0,4764)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM40,0085 (0,0637)0,0628 (0,4729)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM50,0085 (0,0637)0,0628 (0,4729)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM60,0080 (0,0601)0,0623 (0,4693)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM70,0075 (0,0566)0,0618 (0,4658)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM80,0070 (0,0531)0,0613 (0,4623)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM90,0066 (0,0496)0,0609 (0,4588)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM100,0056 (0,0424)0,0599 (0,4516)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM110,0047 (0,0354)0,0590 (0,4446)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM120,0038 (0,0283)0,0581 (0,4375)EUR/kWh (HRK/kWh)

Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. siječnja do

31. ožujka 2024.

Ts2TM11,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM21,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM32,65
(20,00)
2,65
(20,00)
EUR
(HRK)
TM4

3,98

(30,00)

3,98

(30,00)

EUR
(HRK)
TM55,31
(40,00)
5,31
(40,00)
EUR
(HRK)
TM67,96
(60,00)
7,96
(60,00)
EUR
(HRK)
TM713,27
(100,00)
13,27
(100,00)
EUR
(HRK)
TM819,91
(150,00)
19,91
(150,00)
EUR
(HRK)
TM926,54
(200,00)
26,54
(200,00)
EUR
(HRK)
TM1039,82
(300,00)
39,82
(300,00)
EUR
(HRK)
TM1153,09
(400,00)
53,09
(400,00)
EUR
(HRK)
TM1266,36
(500,00)
66,36
(500,00)
EUR
(HRK)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura (3,00 kune) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.

Radnička cesta 1, 10000 Zagreb

– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava RADNIK-PLIN d.o.o., Križevci


Vrsta

tarifne

stavke

Oznaka

tarifne

stavke

Tarifni

model

TROŠAK
NABAVE
PLINA

TROŠAK

DISTRIBUCIJE

PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA
OPSKRBE
PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina –
za razdoblje od
1. siječnja do

31. ožujka 2024.

Ts1TM10,0476 (0,3586)0,0073 (0,0551)0,0067 (0,0506)0,0616 (0,4643)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM20,0064 (0,0479)0,0607 (0,4571)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM30,0054 (0,0407)0,0597 (0,4499)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM40,0053 (0,0398)0,0596 (0,4490)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM50,0051 (0,0384)0,0594 (0,4476)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM60,0048 (0,0359)0,0591 (0,4451)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM70,0044 (0,0335)0,0587 (0,4427)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM80,0041 (0,0312)0,0584 (0,4404)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM90,0035 (0,0264)0,0578 (0,4356)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM100,0029 (0,0215)0,0572 (0,4307)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM110,0022 (0,0168)0,0565 (0,4260)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM120,0016 (0,0120)0,0559 (0,4212)EUR/kWh (HRK/kWh)

Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. siječnja do

31. ožujka 2024.

Ts2TM11,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM21,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM32,65
(20,00)
2,65
(20,00)
EUR
(HRK)
TM4

3,98

(30,00)

3,98

(30,00)

EUR
(HRK)
TM55,31
(40,00)
5,31
(40,00)
EUR
(HRK)
TM67,96
(60,00)
7,96
(60,00)
EUR
(HRK)
TM713,27
(100,00)
13,27
(100,00)
EUR
(HRK)
TM819,91
(150,00)
19,91
(150,00)
EUR
(HRK)
TM926,54
(200,00)
26,54
(200,00)
EUR
(HRK)
TM1039,82
(300,00)
39,82
(300,00)
EUR
(HRK)
TM1153,09
(400,00)
53,09
(400,00)
EUR
(HRK)
TM1266,36
(500,00)
66,36
(500,00)
EUR
(HRK)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura (3,00 kune) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:HEP-PLIN d.o.o.

Cara Hadrijana 7, 31000 Osijek

– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava HEP-PLIN d.o.o., Osijek


Vrsta

tarifne

stavke

Oznaka

tarifne

stavke

Tarifni

model

TROŠAK
NABAVE
PLINA

TROŠAK

DISTRIBUCIJE

PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA
OPSKRBE
PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina –
za razdoblje od
1. siječnja do

31. ožujka 2024.

Ts1TM10,0476 (0,3586)0,0042 (0,0314)0,0084 (0,0635)0,0602 (0,4535)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM20,0042 (0,0314)0,0602 (0,4535)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM30,0042 (0,0314)0,0602 (0,4535)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM40,0037 (0,0282)0,0597 (0,4503)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM50,0037 (0,0282)0,0597 (0,4503)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM60,0035 (0,0267)0,0595 (0,4488)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM70,0033 (0,0250)0,0593 (0,4471)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM80,0031 (0,0235)0,0591 (0,4456)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM90,0029 (0,0220)0,0589 (0,4441)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM100,0025 (0,0188)0,0585 (0,4409)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM110,0021 (0,0157)0,0581 (0,4378)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM120,0017 (0,0125)0,0577 (0,4346)EUR/kWh (HRK/kWh)

Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. siječnja do

31. ožujka 2024.

Ts2TM11,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM21,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM32,65
(20,00)
2,65
(20,00)
EUR
(HRK)
TM4

3,98

(30,00)

3,98

(30,00)

EUR
(HRK)
TM55,31
(40,00)
5,31
(40,00)
EUR
(HRK)
TM67,96
(60,00)
7,96
(60,00)
EUR
(HRK)
TM713,27
(100,00)
13,27
(100,00)
EUR
(HRK)
TM819,91
(150,00)
19,91
(150,00)
EUR
(HRK)
TM926,54
(200,00)
26,54
(200,00)
EUR
(HRK)
TM1039,82
(300,00)
39,82
(300,00)
EUR
(HRK)
TM1153,09
(400,00)
53,09
(400,00)
EUR
(HRK)
TM1266,36
(500,00)
66,36
(500,00)
EUR
(HRK)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura (3,00 kune) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:Zajamčeni opskrbljivač HEP-PLIN d.o.o.

Cara Hadrijana 7, 31000 Osijek

– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava IVAPLIN d.o.o., Ivanić-Grad


Vrsta

tarifne

stavke

Oznaka

tarifne

stavke

Tarifni

model

TROŠAK
NABAVE
PLINA

TROŠAK

DISTRIBUCIJE

PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA
OPSKRBE
PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina –
za razdoblje od
1. siječnja do

31. ožujka 2024.

Ts1TM10,0476 (0,3586)0,0062 (0,0465)0,0063 (0,0476)0,0601 (0,4527)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM20,0062 (0,0465)0,0601 (0,4527)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM30,0049 (0,0372)0,0588 (0,4434)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM40,0046 (0,0349)0,0585 (0,4411)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM50,0043 (0,0325)0,0582 (0,4387)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM60,0040 (0,0302)0,0579 (0,4364)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM70,0037 (0,0279)0,0576 (0,4341)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM80,0034 (0,0256)0,0573 (0,4318)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM90,0025 (0,0186)0,0564 (0,4248)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM100,0019 (0,0140)0,0558 (0,4202)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM110,0012 (0,0093)0,0551 (0,4155)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM120,0006 (0,0047)0,0545 (0,4109)EUR/kWh (HRK/kWh)

Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. siječnja do

31. ožujka 2024.

Ts2TM11,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM21,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM32,65
(20,00)
2,65
(20,00)
EUR
(HRK)
TM4

3,98

(30,00)

3,98

(30,00)

EUR
(HRK)
TM55,31
(40,00)
5,31
(40,00)
EUR
(HRK)
TM67,96
(60,00)
7,96
(60,00)
EUR
(HRK)
TM713,27
(100,00)
13,27
(100,00)
EUR
(HRK)
TM819,91
(150,00)
19,91
(150,00)
EUR
(HRK)
TM926,54
(200,00)
26,54
(200,00)
EUR
(HRK)
TM1039,82
(300,00)
39,82
(300,00)
EUR
(HRK)
TM1153,09
(400,00)
53,09
(400,00)
EUR
(HRK)
TM1266,36
(500,00)
66,36
(500,00)
EUR
(HRK)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura (3,00 kune) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:MEĐIMURJE-PLIN d.o.o.

Obrtnička 4, 40000 Čakovec

– za dio distribucijskog područja operatora distribucijskog sustava HEP-PLIN d.o.o., Osijek (grad Krapina i općine Đurmanec, Jesenje, Radoboj, Petrovsko, Novi Golubovec, Mihovljan, Bednja, Hum na Sutli, Krapinske Toplice)


Vrsta

tarifne

stavke

Oznaka

tarifne

stavke

Tarifni

model

TROŠAK
NABAVE
PLINA

TROŠAK

DISTRIBUCIJE

PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA
OPSKRBE
PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina –
za razdoblje od
1. siječnja do

31. ožujka 2024.

Ts1TM10,0476 (0,3586)0,0042 (0,0314)0,0067 (0,0507)0,0585 (0,4407)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM20,0042 (0,0314)0,0585 (0,4407)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM30,0042 (0,0314)0,0585 (0,4407)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM40,0037 (0,0282)0,0580 (0,4375)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM50,0037 (0,0282)0,0580 (0,4375)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM60,0035 (0,0267)0,0578 (0,4360)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM70,0033 (0,0250)0,0576 (0,4343)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM80,0031 (0,0235)0,0574 (0,4328)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM90,0029 (0,0220)0,0572 (0,4313)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM100,0025 (0,0188)0,0568 (0,4281)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM110,0021 (0,0157)0,0564 (0,4250)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM120,0017 (0,0125)0,0560 (0,4218)EUR/kWh (HRK/kWh)

Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. siječnja do

31. ožujka 2024.

Ts2TM11,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM21,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM32,65
(20,00)
2,65
(20,00)
EUR
(HRK)
TM4

3,98

(30,00)

3,98

(30,00)

EUR
(HRK)
TM55,31
(40,00)
5,31
(40,00)
EUR
(HRK)
TM67,96
(60,00)
7,96
(60,00)
EUR
(HRK)
TM713,27
(100,00)
13,27
(100,00)
EUR
(HRK)
TM819,91
(150,00)
19,91
(150,00)
EUR
(HRK)
TM926,54
(200,00)
26,54
(200,00)
EUR
(HRK)
TM1039,82
(300,00)
39,82
(300,00)
EUR
(HRK)
TM1153,09
(400,00)
53,09
(400,00)
EUR
(HRK)
TM1266,36
(500,00)
66,36
(500,00)
EUR
(HRK)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura (3,00 kune) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:MEĐIMURJE-PLIN d.o.o.

Obrtnička 4, 40000 Čakovec

– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava MEĐIMURJE-PLIN d.o.o., Čakovec


Vrsta

tarifne

stavke

Oznaka

tarifne

stavke

Tarifni

model

TROŠAK
NABAVE
PLINA

TROŠAK

DISTRIBUCIJE

PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA
OPSKRBE
PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina –
za razdoblje od
1. siječnja do

31. ožujka 2024.

Ts1TM10,0476 (0,3586)0,0072 (0,0546)0,0066 (0,0494)0,0614 (0,4626)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM20,0072 (0,0546)0,0614 (0,4626)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM30,0058 (0,0437)0,0600 (0,4517)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM40,0054 (0,0410)0,0596 (0,4490)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM50,0051 (0,0382)0,0593 (0,4462)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM60,0047 (0,0355)0,0589 (0,4435)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM70,0044 (0,0328)0,0586 (0,4408)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM80,0040 (0,0300)0,0582 (0,4380)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM90,0029 (0,0218)0,0571 (0,4298)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM100,0022 (0,0164)0,0564 (0,4244)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM110,0014 (0,0109)0,0556 (0,4189)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM120,0007 (0,0055)0,0549 (0,4135)EUR/kWh (HRK/kWh)

Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. siječnja do

31. ožujka 2024.

Ts2TM11,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM21,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM32,65
(20,00)
2,65
(20,00)
EUR
(HRK)
TM4

3,98

(30,00)

3,98

(30,00)

EUR
(HRK)
TM55,31
(40,00)
5,31
(40,00)
EUR
(HRK)
TM67,96
(60,00)
7,96
(60,00)
EUR
(HRK)
TM713,27
(100,00)
13,27
(100,00)
EUR
(HRK)
TM819,91
(150,00)
19,91
(150,00)
EUR
(HRK)
TM926,54
(200,00)
26,54
(200,00)
EUR
(HRK)
TM1039,82
(300,00)
39,82
(300,00)
EUR
(HRK)
TM1153,09
(400,00)
53,09
(400,00)
EUR
(HRK)
TM1266,36
(500,00)
66,36
(500,00)
EUR
(HRK)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura (3,00 kune) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:PLIN KONJŠČINA d.o.o.

Bistrička cesta 1, 49282 Konjščina

– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava PLIN KONJŠČINA d.o.o., Konjščina


Vrsta

tarifne

stavke

Oznaka

tarifne

stavke

Tarifni

model

TROŠAK
NABAVE
PLINA

TROŠAK

DISTRIBUCIJE

PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA
OPSKRBE
PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina –
za razdoblje od
1. siječnja do

31. ožujka 2024.

Ts1TM10,0476 (0,3586)0,0108 (0,0811)0,0071 (0,0536)0,0655 (0,4933)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM20,0083 (0,0623)0,0630 (0,4745)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM30,0079 (0,0592)0,0626 (0,4714)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM40,0074 (0,0561)0,0621 (0,4683)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM50,0070 (0,0530)0,0617 (0,4652)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM60,0062 (0,0468)0,0609 (0,4590)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM70,0050 (0,0374)0,0597 (0,4496)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM80,0050 (0,0374)0,0597 (0,4496)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM90,0046 (0,0343)0,0593 (0,4465)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM100,0037 (0,0280)0,0584 (0,4402)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM110,0029 (0,0218)0,0576 (0,4340)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM120,0021 (0,0156)0,0568 (0,4278)EUR/kWh (HRK/kWh)

Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. siječnja do

31. ožujka 2024.

Ts2TM11,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM21,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM32,65
(20,00)
2,65
(20,00)
EUR
(HRK)
TM4

3,98

(30,00)

3,98

(30,00)

EUR
(HRK)
TM55,31
(40,00)
5,31
(40,00)
EUR
(HRK)
TM67,96
(60,00)
7,96
(60,00)
EUR
(HRK)
TM713,27
(100,00)
13,27
(100,00)
EUR
(HRK)
TM819,91
(150,00)
19,91
(150,00)
EUR
(HRK)
TM926,54
(200,00)
26,54
(200,00)
EUR
(HRK)
TM1039,82
(300,00)
39,82
(300,00)
EUR
(HRK)
TM1153,09
(400,00)
53,09
(400,00)
EUR
(HRK)
TM1266,36
(500,00)
66,36
(500,00)
EUR
(HRK)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura (3,00 kune) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:PLINARA, d.o.o.

Industrijska 17, 52100 Pula

– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava PLINARA, d.o.o., Pula


Vrsta

tarifne

stavke

Oznaka

tarifne

stavke

Tarifni

model

TROŠAK
NABAVE
PLINA

TROŠAK

DISTRIBUCIJE

PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA
OPSKRBE
PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina –
za razdoblje od
1. siječnja do

31. ožujka 2024.

Ts1TM10,0476 (0,3586)0,0132 (0,0992)0,0072 (0,0540)0,0680 (0,5118)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM20,0120 (0,0902)0,0668 (0,5028)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM30,0120 (0,0902)0,0668 (0,5028)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM40,0114 (0,0857)0,0662 (0,4983)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM50,0108 (0,0812)0,0656 (0,4938)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM60,0102 (0,0767)0,0650 (0,4893)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM70,0096 (0,0722)0,0644 (0,4848)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM80,0090 (0,0677)0,0638 (0,4803)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM90,0084 (0,0632)0,0632 (0,4758)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM100,0072 (0,0542)0,0620 (0,4668)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM110,0060 (0,0451)0,0608 (0,4577)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM120,0048 (0,0360)0,0596 (0,4486)EUR/kWh (HRK/kWh)

Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. siječnja do

31. ožujka 2024.

Ts2TM11,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM21,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM32,65
(20,00)
2,65
(20,00)
EUR
(HRK)
TM4

3,98

(30,00)

3,98

(30,00)

EUR
(HRK)
TM55,31
(40,00)
5,31
(40,00)
EUR
(HRK)
TM67,96
(60,00)
7,96
(60,00)
EUR
(HRK)
TM713,27
(100,00)
13,27
(100,00)
EUR
(HRK)
TM819,91
(150,00)
19,91
(150,00)
EUR
(HRK)
TM926,54
(200,00)
26,54
(200,00)
EUR
(HRK)
TM1039,82
(300,00)
39,82
(300,00)
EUR
(HRK)
TM1153,09
(400,00)
53,09
(400,00)
EUR
(HRK)
TM1266,36
(500,00)
66,36
(500,00)
EUR
(HRK)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura (3,00 kune) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE d.o.o.

Ohridska 17, 32100 Vinkovci

– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE d.o.o., Vinkovci


Vrsta

tarifne

stavke

Oznaka

tarifne

stavke

Tarifni

model

TROŠAK
NABAVE
PLINA

TROŠAK

DISTRIBUCIJE

PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA
OPSKRBE
PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina –
za razdoblje od
1. siječnja do

31. ožujka 2024.

Ts1TM10,0476 (0,3586)0,0074 (0,0554)0,0072 (0,0539)0,0622 (0,4679)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM20,0057 (0,0426)0,0605 (0,4551)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM30,0055 (0,0418)0,0603 (0,4543)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM40,0054 (0,0405)0,0602 (0,4530)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM50,0051 (0,0384)0,0599 (0,4509)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM60,0048 (0,0362)0,0596 (0,4487)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM70,0045 (0,0341)0,0593 (0,4466)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM80,0042 (0,0320)0,0590 (0,4445)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM90,0028 (0,0214)0,0576 (0,4339)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM100,0017 (0,0128)0,0565 (0,4253)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM110,0014 (0,0106)0,0562 (0,4231)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM120,0011 (0,0086)0,0559 (0,4211)EUR/kWh (HRK/kWh)

Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. siječnja do

31. ožujka 2024.

Ts2TM11,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM21,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM32,65
(20,00)
2,65
(20,00)
EUR
(HRK)
TM4

3,98

(30,00)

3,98

(30,00)

EUR
(HRK)
TM55,31
(40,00)
5,31
(40,00)
EUR
(HRK)
TM67,96
(60,00)
7,96
(60,00)
EUR
(HRK)
TM713,27
(100,00)
13,27
(100,00)
EUR
(HRK)
TM819,91
(150,00)
19,91
(150,00)
EUR
(HRK)
TM926,54
(200,00)
26,54
(200,00)
EUR
(HRK)
TM1039,82
(300,00)
39,82
(300,00)
EUR
(HRK)
TM1153,09
(400,00)
53,09
(400,00)
EUR
(HRK)
TM1266,36
(500,00)
66,36
(500,00)
EUR
(HRK)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura (3,00 kune) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:TERMOPLIN d.d.

Vjekoslava Spinčića 80, 42000 Varaždin

– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava TERMOPLIN d.d., Varaždin


Vrsta

tarifne

stavke

Oznaka

tarifne

stavke

Tarifni

model

TROŠAK
NABAVE
PLINA

TROŠAK

DISTRIBUCIJE

PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA
OPSKRBE
PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina –
za razdoblje od
1. siječnja do

31. ožujka 2024.

Ts1TM10,0476 (0,3586)0,0048 (0,0360)0,0075 (0,0568)0,0599 (0,4514)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM20,0048 (0,0360)0,0599 (0,4514)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM30,0038 (0,0288)0,0589 (0,4442)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM40,0036 (0,0270)0,0587 (0,4424)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM50,0033 (0,0252)0,0584 (0,4406)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM60,0031 (0,0234)0,0582 (0,4388)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM70,0029 (0,0216)0,0580 (0,4370)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM80,0026 (0,0198)0,0577 (0,4352)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM90,0019 (0,0144)0,0570 (0,4298)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM100,0014 (0,0108)0,0565 (0,4262)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM110,0010 (0,0072)0,0561 (0,4226)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM120,0005 (0,0036)0,0556 (0,4190)EUR/kWh (HRK/kWh)

Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. siječnja do

31. ožujka 2024.

Ts2TM11,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM21,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM32,65
(20,00)
2,65
(20,00)
EUR
(HRK)
TM4

3,98

(30,00)

3,98

(30,00)

EUR
(HRK)
TM55,31
(40,00)
5,31
(40,00)
EUR
(HRK)
TM67,96
(60,00)
7,96
(60,00)
EUR
(HRK)
TM713,27
(100,00)
13,27
(100,00)
EUR
(HRK)
TM819,91
(150,00)
19,91
(150,00)
EUR
(HRK)
TM926,54
(200,00)
26,54
(200,00)
EUR
(HRK)
TM1039,82
(300,00)
39,82
(300,00)
EUR
(HRK)
TM1153,09
(400,00)
53,09
(400,00)
EUR
(HRK)
TM1266,36
(500,00)
66,36
(500,00)
EUR
(HRK)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura (3,00 kune) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:ZAGORSKI METALAC d.o.o.

Ulica Josipa Broza Tita 2F, 49210 Zabok

– za dio distribucijskog područja operatora distribucijskog sustava HEP-PLIN d.o.o., Osijek (gradovi Daruvar i Grubišno Polje te općine Sirač, Končanica, Dežanovac)


Vrsta

tarifne

stavke

Oznaka

tarifne

stavke

Tarifni

model

TROŠAK
NABAVE
PLINA

TROŠAK

DISTRIBUCIJE

PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA
OPSKRBE
PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina –
za razdoblje od
1. siječnja do

31. ožujka 2024.

Ts1TM10,0476 (0,3586)0,0042 (0,0314)0,0075 (0,0568)0,0593 (0,4468)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM20,0042 (0,0314)0,0593 (0,4468)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM30,0042 (0,0314)0,0593 (0,4468)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM40,0037 (0,0282)0,0588 (0,4436)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM50,0037 (0,0282)0,0588 (0,4436)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM60,0035 (0,0267)0,0586 (0,4421)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM70,0033 (0,0250)0,0584 (0,4404)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM80,0031 (0,0235)0,0582 (0,4389)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM90,0029 (0,0220)0,0580 (0,4374)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM100,0025 (0,0188)0,0576 (0,4342)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM110,0021 (0,0157)0,0572 (0,4311)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM120,0017 (0,0125)0,0568 (0,4279)EUR/kWh (HRK/kWh)

Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. siječnja do

31. ožujka 2024.

Ts2TM11,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM21,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM32,65
(20,00)
2,65
(20,00)
EUR
(HRK)
TM4

3,98

(30,00)

3,98

(30,00)

EUR
(HRK)
TM55,31
(40,00)
5,31
(40,00)
EUR
(HRK)
TM67,96
(60,00)
7,96
(60,00)
EUR
(HRK)
TM713,27
(100,00)
13,27
(100,00)
EUR
(HRK)
TM819,91
(150,00)
19,91
(150,00)
EUR
(HRK)
TM926,54
(200,00)
26,54
(200,00)
EUR
(HRK)
TM1039,82
(300,00)
39,82
(300,00)
EUR
(HRK)
TM1153,09
(400,00)
53,09
(400,00)
EUR
(HRK)
TM1266,36
(500,00)
66,36
(500,00)
EUR
(HRK)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura (3,00 kune) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:ZAGORSKI METALAC d.o.o.

Ulica Josipa Broza Tita 2F, 49210 Zabok

– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava ZAGORSKI METALAC d.o.o., Zabok


Vrsta

tarifne

stavke

Oznaka

tarifne

stavke

Tarifni

model

TROŠAK
NABAVE
PLINA

TROŠAK

DISTRIBUCIJE

PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA
OPSKRBE
PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina –
za razdoblje od
1. siječnja do

31. ožujka 2024.

Ts1TM10,0476 (0,3586)0,0044 (0,0328)0,0075 (0,0568)0,0595 (0,4482)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM20,0044 (0,0328)0,0595 (0,4482)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM30,0039 (0,0296)0,0590 (0,4450)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM40,0039 (0,0296)0,0590 (0,4450)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM50,0035 (0,0262)0,0586 (0,4416)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM60,0035 (0,0262)0,0586 (0,4416)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM70,0033 (0,0246)0,0584 (0,4400)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM80,0033 (0,0246)0,0584 (0,4400)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM90,0031 (0,0230)0,0582 (0,4384)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM100,0026 (0,0196)0,0577 (0,4350)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM110,0022 (0,0164)0,0573 (0,4318)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM120,0018 (0,0132)0,0569 (0,4286)EUR/kWh (HRK/kWh)

Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. siječnja do

31. ožujka 2024.

Ts2TM11,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM21,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM32,65
(20,00)
2,65
(20,00)
EUR
(HRK)
TM4

3,98

(30,00)

3,98

(30,00)

EUR
(HRK)
TM55,31
(40,00)
5,31
(40,00)
EUR
(HRK)
TM67,96
(60,00)
7,96
(60,00)
EUR
(HRK)
TM713,27
(100,00)
13,27
(100,00)
EUR
(HRK)
TM819,91
(150,00)
19,91
(150,00)
EUR
(HRK)
TM926,54
(200,00)
26,54
(200,00)
EUR
(HRK)
TM1039,82
(300,00)
39,82
(300,00)
EUR
(HRK)
TM1153,09
(400,00)
53,09
(400,00)
EUR
(HRK)
TM1266,36
(500,00)
66,36
(500,00)
EUR
(HRK)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura (3,00 kune) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:Zajamčeni opskrbljivač HEP-PLIN d.o.o.

Cara Hadrijana 7, 31000 Osijek

– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava ZELINA-PLIN d.o.o., Sveti Ivan Zelina


Vrsta

tarifne

stavke

Oznaka

tarifne

stavke

Tarifni

model

TROŠAK
NABAVE
PLINA

TROŠAK

DISTRIBUCIJE

PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA
OPSKRBE
PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina –
za razdoblje od
1. siječnja do

31. ožujka 2024.

Ts1TM10,0476 (0,3586)0,0038 (0,0290)0,0063 (0,0476)0,0577 (0,4352)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM20,0038 (0,0290)0,0577 (0,4352)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM30,0031 (0,0232)0,0570 (0,4294)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM40,0029 (0,0218)0,0568 (0,4280)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM50,0027 (0,0203)0,0566 (0,4265)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM60,0025 (0,0188)0,0564 (0,4250)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM70,0023 (0,0174)0,0562 (0,4236)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM80,0021 (0,0159)0,0560 (0,4221)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM90,0015 (0,0116)0,0554 (0,4178)HRK/kWh (EUR/kWh)
TM100,0012 (0,0087)0,0551 (0,4149)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM110,0008 (0,0058)0,0547 (0,4120)EUR/kWh (HRK/kWh)
TM120,0004 (0,0029)0,0543 (0,4091)EUR/kWh (HRK/kWh)

Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. siječnja do

31. ožujka 2024.

Ts2TM11,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM21,33
(10,00)
1,33
(10,00)
EUR
(HRK)
TM32,65
(20,00)
2,65
(20,00)
EUR
(HRK)
TM4

3,98

(30,00)

3,98

(30,00)

EUR
(HRK)
TM55,31
(40,00)
5,31
(40,00)
EUR
(HRK)
TM67,96
(60,00)
7,96
(60,00)
EUR
(HRK)
TM713,27
(100,00)
13,27
(100,00)
EUR
(HRK)
TM819,91
(150,00)
19,91
(150,00)
EUR
(HRK)
TM926,54
(200,00)
26,54
(200,00)
EUR
(HRK)
TM1039,82
(300,00)
39,82
(300,00)
EUR
(HRK)
TM1153,09
(400,00)
53,09
(400,00)
EUR
(HRK)
TM1266,36
(500,00)
66,36
(500,00)
EUR
(HRK)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura (3,00 kune) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.