Pravilnik o dopuni Pravilnika o Gospodarskom programu korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

NN 52/2023 (17.5.2023.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o Gospodarskom programu korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

876

Na temelju članka 35. stavaka 6. i 7. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22) ministrica poljoprivrede, donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O
GOSPODARSKOM PROGRAMU KORIŠTENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U Pravilniku o Gospodarskom programu korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 104/2022) u članku 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

» (4) Ponuditelj iz stavka 3. ovoga članka može upisati više vrsta poljoprivredne proizvodnje ukoliko se radi o vrstama poljoprivredne proizvodnje koje se daju u zakup na isti rok zakupa.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-01/25

Urbroj: 525-06/190-23-12

Zagreb, 3. svibnja 2023.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.