Odluka o dodjeli odlikovanja Reda kneza Trpimira s ogrlicom i Danicom akademiku Ivi (Juraj) Šlausu

NN 53/2023 (19.5.2023.), Odluka o dodjeli odlikovanja Reda kneza Trpimira s ogrlicom i Danicom akademiku Ivi (Juraj) Šlausu

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

891

Na temelju odredbe članka 98. stavka 1. podstavka 5. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 05/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i odredbe članaka 2., 3. i 10. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95, 57/06, 141/06 i 118/19), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O DODJELI ODLIKOVANJA

Redom kneza Trpimira s ogrlicom i Danicom, za osobite zasluge u području znanosti, istraživanja, međunarodnih odnosa te izniman doprinos ugledu Republike Hrvatske i njezinom međunarodnom položaju u svijetu, odlikuje se

akademik IVO (Juraj) ŠLAUS.

Klasa: 060-03/23-06/02
Urbroj: 71-01-01-02/4-23-01
Zagreb, 26. travnja 2023.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.