Popis lijekova s utvrđenom najvišom dozvoljenom cijenom na veliko u postupku godišnjeg izračuna u 2023. godini

NN 57/2023 (29.5.2023.), Popis lijekova s utvrđenom najvišom dozvoljenom cijenom na veliko u postupku godišnjeg izračuna u 2023. godini

Agencija za lijekove i medicinske proizvode

980

Na temelju članka 16. stavka 7. Pravilnika o mjerilima za određivanje najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko i iznimno više od najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko i godišnjeg izračuna cijene lijeka (»Narodne novine«, broj 33/19) ravnatelj objavljuje

POPIS

LIJEKOVA S UTVRĐENOM NAJVIŠOM DOZVOLJENOM CIJENOM NA VELIKO U POSTUPKU GODIŠNJEG IZRAČUNA U 2023. GODINI

Naziv lijeka i pakiranjeDjelatna tvarAtkBroj odobrenja
pakiranja
Nositelj
odobrenja
Najviša
dozvoljena cijena
(1 EUR=7,53450 HRK)
Napomena
Abakavir/Lamivudin Mylan 600 mg/300 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijilamivudin; abakavirkloridJ05AR02HR-H-721934245-01Mylan Pharmaceuticals Limited131,50 EUR 
Abakavir/lamivudin Pliva 600 mg/300 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiabakavir; lamivudinJ05AR02HR-H-263764683-03Pliva Hrvatska d.o.o.131,50 EUR 
Abakavir/lamivudin Remedica 600 mg/300 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiabakavir; lamivudinJ05AR02HR-H-623446421-01Remedica Ltd.131,50 EUR 
Abasaglar 100 jedinica/ml otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 5 napunjenih brizgalica s 3 ml otopineinzulin glarginA10AE04EU/1/14/944/007Eli Lilly Nederland B.V.41,85 EUR 
Abelcet lipid complex 5 mg/ml koncentrat za disperziju za infuziju, 1 bočica s 20 ml koncentrata i jednokratna igla, u kutijiamfotericin BJ02AA01HR-H-747381908-01Pliva Hrvatska d.o.o.96,43 EUR 
Abevmy 25 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 16 ml koncentratabevacizumabL01XC07; L01FG01EU/1/20/1515/003Mylan IRE Healthcare Limited859,23 EUR 
Abevmy 25 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 4 ml koncentratabevacizumabL01XC07; L01FG01EU/1/20/1515/001Mylan IRE Healthcare Limited227,80 EUR 
Abilify Maintena 400 mg prašak i otapalo za suspenziju za injekciju s produljenim oslobađanjem, 1 bočica s praškom i 1 bočica s 2 ml otapalaaripiprazolN05AX12EU/1/13/882/002Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.264,53 EUR 
Abirateron Alpha-Medical 500 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiabirateronacetatL02BX03HR-H-100754760-02Alpha-Medical d.o.o.2.197,40 EUR 
Abirateron Mylan 500 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteruabirateronacetatL02BX03EU/1/21/1571/002Mylan Ireland Limited2.197,40 EUR 
Abirateron Pharmascience 500 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiabirateronacetatL02BX03HR-H-952941962-02Pharmascience International Limited2.197,40 EUR 
Abirateron Sandoz 500 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiabirateronacetatL02BX03HR-H-328523636-02Sandoz d.o.o.2.197,40 EUR 
Abirateron STADA 500 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiabirateronacetatL02BX03HR-H-106535649-04Stada d.o.o.2.197,40 EUR 
Abirateron Teva 500 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiabirateronacetatL02BX03HR-H-944992831-03Teva B.V.2.197,40 EUR 
Abirateron Zentiva 500 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutijiabirateronacetatL02BX03HR-H-598941461-04Zentiva k.s.2.197,40 EUR 
Abiraterone Accord 500 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteruabirateronacetatL02BX03EU/1/20/1512/003Accord Healthcare S.L.U.2.197,40 EUR 
Abiraterone Krka 500 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteruabirateronacetatL02BX03EU/1/21/1553/002KRKA-FARMA d.o.o.2.197,40 EUR 
Abraxane 5 mg/ml prašak za suspenziju za infuziju, 1 bočica s praškompaklitakselL01CD01EU/1/07/428/001Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG247,08 EUR 
Abuxar 120 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijifebuksostatM04AA03HR-H-017202927-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.10,17 EUR 
Abuxar 80 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijifebuksostatM04AA03HR-H-347159881-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.10,36 EUR 
Acarizax 12 SQ-HDM oralni liofilizat, 30 oralnih liofilizata u blisteru, u kutijistandardiziran ekstrakt alergena grinja kućne prašine Dermatophagoides farinae; standardiziran ekstrakt alergena grinja kućne prašine Dermatophagoides pteronyssinusV01AA03HR-H-514558232-02ALK-Abelló A/S83,30 EUR 
Acarizax 12 SQ-HDM oralni liofilizat, 90 oralnih liofilizata u blisteru, u kutijistandardiziran ekstrakt alergena grinja kućne prašine Dermatophagoides farinae; standardiziran ekstrakt alergena grinja kućne prašine Dermatophagoides pteronyssinusV01AA03HR-H-514558232-03ALK-Abelló A/S251,88 EUR 
Accofil 12 MU/0,2 ml otopina za injekciju ili infuziju u napunjenoj štrcaljki, 5 napunjenih štrcaljki s 0,2 ml otopinefilgrastimL03AA02EU/1/14/946/024Accord Healthcare S.L.U.80,85 EUR 
Accofil 30 MU/0,5ml otopina za injekciju ili infuziju u napunjenoj štrcaljki, 5 napunjenih štrcaljki s 0,5 ml otopinefilgrastimL03AA02EU/1/14/946/008Accord Healthcare S.L.U.218,74 EUR 
Accofil 48 MU/0,5ml otopina za injekciju ili infuziju u napunjenoj štrcaljki, 5 napunjenih štrcaljki s 0,5 ml otopinefilgrastimL03AA02EU/1/14/946/014Accord Healthcare S.L.U.315,97 EUR 
Aciklovir Alpha-Medical 250 mg prašak za otopinu za infuziju, 5 bočica s praškom, u kutijiaciklovirnatrij; ACIKLOVIRJ05AB01HR-H-101400877-01Alpha-Medical d.o.o.35,60 EUR 
Acipan 20 mg želučanootporne tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiPANTOPRAZOLNATRIJ SESKVIHIDRATA02BC02HR-H-654438627-01Sandoz d.o.o.3,91 EUR 
Acipan 20 mg želučanootporne tablete, 56 tableta u blisteru, u kutijiPANTOPRAZOLNATRIJ SESKVIHIDRATA02BC02HR-H-654438627-02Sandoz d.o.o.8,03 EUR 
Acipan 40 mg želučanootporne tablete, 14 tableta u blisteru, u kutijiPANTOPRAZOLNATRIJ SESKVIHIDRATA02BC02HR-H-020409538-01Sandoz d.o.o.3,51 EUR 
Acipan 40 mg želučanootporne tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiPANTOPRAZOLNATRIJ SESKVIHIDRATA02BC02HR-H-020409538-02Sandoz d.o.o.4,95 EUR 
Acipirin 4 g/0,5 g prašak za otopinu za infuziju, 10 bočica s praškom, u kutijipiperacilinnatrij; tazobaktamnatrijJ01CR05HR-H-197317613-02Pliva Hrvatska d.o.o.80,71 EUR 
Aclasta 5 mg otopina za infuziju, 1 bočica sa 100 ml otopinezoledronatna kiselina (hidrat)M05BA08EU/1/05/308/001Novartis Europharm Limited198,27 EUR 
Aclexa 100 mg tvrde kapsule, 20 kapsula u blisteru, u kutijiCelekoksibaM01AH01HR-H-588044913-02Krka – farma d.o.o.4,32 EUR 
Aclexa 100 mg tvrde kapsule, 30 kapsula u blisteru, u kutijiCelekoksibaM01AH01HR-H-588044913-03Krka – farma d.o.o.6,48 EUR 
Aclexa 200 mg tvrde kapsule, 10 kapsula u blisteru, u kutijiCelekoksibaM01AH01HR-H-575399681-01Krka – farma d.o.o.2,63 EUR 
Aclexa 200 mg tvrde kapsule, 30 kapsula u blisteru, u kutijiCelekoksibaM01AH01HR-H-575399681-03Krka – farma d.o.o.7,98 EUR 
Acopair 18 mikrograma, prašak inhalata, tvrde kapsule, 30 kapsula u blisteru i inhalator, u kutijitiotropij bromid hidrataR03BB04HR-H-567442892-01Viatris Limited25,40 EUR 
Actilyse 20 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju/infuziju, 1 bočica s praškom, 1 bočica s otapalom i 1 transferna kanila, u kutijiAlteplazaB01AD02HR-H-676368257-01Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.201,56 EUR 
Actilyse 50 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju/infuziju, 1 bočica s praškom, 1 bočica s otapalom i 1 transferna kanila, u kutijiAlteplazaB01AD02HR-H-191255719-01Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.498,50 EUR 
Activelle 1 mg/0,5 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u kalendarskom pakiranju, u kutijiestradiol hemihidrat; noretisteronacetatG03FA01HR-H-673855616-01Novo Nordisk A/S5,71 EUR 
Actonel 35 mg filmom obložene tablete, 4 tablete u blisteru, u kutijiNATRIJEV RISEDRONATM05BA07HR-H-350046678-01Zentiva k.s.9,38 EUR 
Actonel Combi D 35 mg filmom obložene tablete + 1000 mg / 880 IU šumeće granule, 1 tableta u blisteru i 6 vrećica s granulama u kutiji, 4 pakiranja u kutijiNATRIJEV RISEDRONAT; KOLEKALCIFEROL; KALCIJEV KARBONAT; CHOLECALCIFEROL CONCENTRATE (POWDER FORM)M05BB04HR-H-648885316-01Zentiva k.s.16,05 EUR 
Actos 15 mg tablete, 28 tableta u blisterupioglitazonkloridA10BG03EU/1/00/150/001Takeda Pharma A/S10,21 EUR 
Actos 30 mg tablete, 28 tableta u blisterupioglitazonkloridA10BG03EU/1/00/150/004Takeda Pharma A/S14,05 EUR 
Actrapid 100 internacionalnih jedinica/ml otopina za injekciju u bočici, 1 bočica s 10 ml otopineinzulin, ljudski (rDNA)A10AB01EU/1/02/230/003Novo Nordisk A/S11,80 EUR 
Adacel, suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki, cjepivo protiv difterije, tetanusa i hripavca (nestanično, komponentno), sa smanjenim sadržajem antigena, adsorbirano, 1 napunjena štrcaljka s 0,5 ml suspenzije i 2 igle, u kutijifilamentozni hemaglutinin hripavca; fimbrijalni aglutinogeni hripavca 2 i 3; pertaktin hripavca; Pertussis toksoid hripavca (PT); Toksoid difterije; Toksoid tetanusaJ07AJ52HR-H-373342184-04Sanofi Pasteur S.A./cijena nije dostupna temeljem članka 18. stavka 6. Pravilnika o mjerilima za određivanje najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko i iznimno više od najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko i godišnjeg izračuna cijene lijeka (»Narodne novine«, broj 33/2019.).
Adcetris 50 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškombrentuksimab vedotinL01XC12; L01FX05EU/1/12/794/001Takeda Pharma A/S2.939,00 EUR 
Adempas 0,5 mg filmom obložene tablete, 42 tablete u blisteruriocigvatC02KX05EU/1/13/907/001Bayer AG1.224,13 EUR 
Adempas 1 mg filmom obložene tablete, 42 tablete u blisteruriocigvatC02KX05EU/1/13/907/004Bayer AG1.224,13 EUR 
Adempas 1,5 mg filmom obložene tablete, 42 tablete u blisteruriocigvatC02KX05EU/1/13/907/007Bayer AG1.224,13 EUR 
Adempas 2 mg filmom obložene tablete, 42 tablete u blisteruriocigvatC02KX05EU/1/13/907/010Bayer AG1.224,13 EUR 
Adempas 2,5 mg filmom obložene tablete, 42 tablete u blisteruriocigvatC02KX05EU/1/13/907/013Bayer AG1.224,13 EUR 
Adenuric 120 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisterufebuksostatM04AA03EU/1/08/447/020Menarini International Operations Luxembourg S.A.10,17 EUR 
Adenuric 120 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisterufebuksostatM04AA03EU/1/08/447/003Menarini International Operations Luxembourg S.A.10,17 EUR 
Adenuric 80 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisterufebuksostatM04AA03EU/1/08/447/014Menarini International Operations Luxembourg S.A.10,36 EUR 
Adenuric 80 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisterufebuksostatM04AA03EU/1/08/447/001Menarini International Operations Luxembourg S.A.10,36 EUR 
Adepend 50 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijinaltreksonkloridN07BB04HR-H-653697303-03Amomed Pharma GmbH34,16 EUR 
Adexa 0,03 mg + 0,15 mg filmom obložene tablete, 21 tableta u blisteru, u kutijietinilestradiol; levonorgestrelG03AA07HR-H-274513286-01Mibe Pharmaceuticals d.o.o.4,79 EUR 
Adexa 0,03 mg + 0,15 mg filmom obložene tablete, 63 tablete u blisteru, u kutijietinilestradiol; levonorgestrelG03AA07HR-H-274513286-02Mibe Pharmaceuticals d.o.o.14,38 EUR 
Adimuplan 100 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijisitagliptinklorid hidratA10BH01HR-H-849613790-01Sandoz d.o.o.21,75 EUR 
Adimuplan 25 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijisitagliptinklorid hidratA10BH01HR-H-169642435-01Sandoz d.o.o.13,58 EUR 
Adimuplan 50 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijisitagliptinklorid hidratA10BH01HR-H-874768155-01Sandoz d.o.o.16,05 EUR 
Adolax 10 mg/5 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 30 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutijinaloksonklorid dihidrat; oksikodonkloridN02AA55HR-H-789740967-17Krka – farma d.o.o.14,70 EUR 
Adolax 10 mg/5 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 30 tableta u blisteru, u kutijinaloksonklorid dihidrat; oksikodonkloridN02AA55HR-H-789740967-05Krka – farma d.o.o.14,70 EUR 
Adolax 20 mg/10 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 30 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutijinaloksonklorid dihidrat; oksikodonkloridN02AA55HR-H-345330993-15Krka – farma d.o.o.27,00 EUR 
Adolax 20 mg/10 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 30 tableta u blisteru, u kutijinaloksonklorid dihidrat; oksikodonkloridN02AA55HR-H-345330993-04Krka – farma d.o.o.27,00 EUR 
Adolax 40 mg/20 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 30 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutijinaloksonklorid dihidrat; oksikodonkloridN02AA55HR-H-745266269-15Krka – farma d.o.o.49,60 EUR 
Adolax 40 mg/20 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 30 tableta u blisteru, u kutijinaloksonklorid dihidrat; oksikodonkloridN02AA55HR-H-745266269-04Krka – farma d.o.o.49,60 EUR 
Adrienne 0,02 mg /3 mg filmom obložene tablete, 84 tablete u blisteru, u kutijidrospirenon; etinilestradiolG03AA12HR-H-444853096-01Jadran Galenski laboratorij d.d.23,03 EUR 
Advagraf 0,5 mg tvrde kapsule s produljenim oslobađanjem, 30 kapsula u blisterutakrolimus hidratL04AD02EU/1/07/387/001Astellas Pharma Europe B.V.22,24 EUR 
Advagraf 1 mg tvrde kapsule s produljenim oslobađanjem, 30 kapsula u blisterutakrolimus hidratL04AD02EU/1/07/387/017/PPDelecto Firmus d.o.o.41,20 EUR 
Advagraf 1 mg tvrde kapsule s produljenim oslobađanjem, 30 kapsula u blisterutakrolimus hidratL04AD02EU/1/07/387/003Astellas Pharma Europe B.V.41,20 EUR 
Advagraf 3 mg tvrde kapsule s produljenim oslobađanjem, 30 kapsula u blisterutakrolimus hidratL04AD02EU/1/07/387/021/PPDelecto Firmus d.o.o.111,38 EUR 
Advagraf 3 mg tvrde kapsule s produljenim oslobađanjem, 30 kapsula u blisterutakrolimus hidratL04AD02EU/1/07/387/011Astellas Pharma Europe B.V.111,38 EUR 
Advagraf 5 mg tvrde kapsule s produljenim oslobađanjem, 30 kapsula u blisterutakrolimus hidratL04AD02EU/1/07/387/007Astellas Pharma Europe B.V.189,20 EUR 
Advantan 1 mg/g krema, 1 tuba s 15 g kreme, u kutijimetilprednizolonaceponatD07AC14HR-H-429835039-01LEO Pharma A/S2,85 EUR 
Advantan 1 mg/g mast, 1 tuba s 15 g masti, u kutijimetilprednizolonaceponatD07AC14HR-H-434685681-01LEO Pharma A/S2,86 EUR 
Advate 1000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 bočica s 5 ml otapalaoktogog alfaB02BD02EU/1/03/271/003Takeda Manufacturing Austria AG678,87 EUR 
Advate 500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 bočica s 5 ml otapalaoktogog alfaB02BD02EU/1/03/271/002Takeda Manufacturing Austria AG344,43 EUR 
ADYNOVI 1000 IU/2 ml prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 bočica s 2 ml otapalarurioktokog alfa pegolB02BD02EU/1/17/1247/010Baxalta Innovations GmbH736,67 EUR 
ADYNOVI 1000 IU/5 ml prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 bočica s 5 ml otapalarurioktokog alfa pegolB02BD02EU/1/17/1247/011Baxalta Innovations GmbH736,67 EUR 
ADYNOVI 2000 IU/5 ml prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 bočica s 5 ml otapalarurioktokog alfa pegolB02BD02EU/1/17/1247/014Baxalta Innovations GmbH1.460,01 EUR 
ADYNOVI 250 IU/5 ml prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 bočica s 5 ml otapalarurioktokog alfa pegolB02BD02EU/1/17/1247/003Baxalta Innovations GmbH219,42 EUR 
ADYNOVI 500 IU/2 ml prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 bočica s 2 ml otapalarurioktokog alfa pegolB02BD02EU/1/17/1247/006Baxalta Innovations GmbH374,44 EUR 
ADYNOVI 500 IU/5 ml prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 bočica s 5 ml otapalarurioktokog alfa pegolB02BD02EU/1/17/1247/007Baxalta Innovations GmbH374,44 EUR 
Aerius 0,5 mg/ml oralna otopina, 1 bočica s 60 ml otopinedesloratadinR06AX27EU/1/00/160/063N.V. Organon3,60 EUR 
Aerius 0,5 mg/ml oralna otopina, 1 bočica sa 120 ml otopinedesloratadinR06AX27EU/1/00/160/065N.V. Organon7,11 EUR 
Aerius 5 mg filmom obložene tablete, 10 tableta u blisterudesloratadinR06AX27EU/1/00/160/006N.V. Organon3,15 EUR 
Aerius 5 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisterudesloratadinR06AX27EU/1/00/160/011N.V. Organon4,65 EUR 
Afinitor 10 mg tablete, 30 tableta u blisterueverolimusL01XE10; L01EG02EU/1/09/538/004Novartis Europharm Limited2.001,80 EUR 
Afinitor 5 mg tablete, 30 tableta u blisterueverolimusL01XE10; L01EG02EU/1/09/538/001Novartis Europharm Limited1.552,51 EUR 
Afloderm 0,5 mg/g krema, 20 g kreme u tubi u kutijialklometazondipropionatD07AB10HR-H-858162627-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.3,22 EUR 
Afloderm 0,5 mg/g krema, 40 g kreme u tubi, u kutijialklometazondipropionatD07AB10HR-H-858162627-02Belupo lijekovi i kozmetika d.d.6,44 EUR 
Afloderm 0,5 mg/g mast, 20 g masti u tubi, u kutijialklometazondipropionatD07AB10HR-H-754649168-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.3,22 EUR 
AFSTYLA 1000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 bočica s 2,5 ml otapalalonoktokog alfaB02BD02EU/1/16/1158/003CSL Behring GmbH731,88 EUR 
AFSTYLA 1500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 bočica s 5 ml otapalalonoktokog alfaB02BD02EU/1/16/1158/004CSL Behring GmbH1.092,56 EUR 
AFSTYLA 2000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 bočica s 5 ml otapalalonoktokog alfaB02BD02EU/1/16/1158/005CSL Behring GmbH1.453,26 EUR 
AFSTYLA 250 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 bočica s 2,5 ml otapalalonoktokog alfaB02BD02EU/1/16/1158/001CSL Behring GmbH189,87 EUR 
AFSTYLA 2500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 bočica s 5 ml otapalalonoktokog alfaB02BD02EU/1/16/1158/006CSL Behring GmbH1.612,73 EUR 
AFSTYLA 3000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 bočica s 5 ml otapalalonoktokog alfaB02BD02EU/1/16/1158/007CSL Behring GmbH2.407,79 EUR 
AFSTYLA 500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 bočica s 2,5 ml otapalalonoktokog alfaB02BD02EU/1/16/1158/002CSL Behring GmbH371,21 EUR 
Aglurab 1000 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiMETFORMINKLORIDA10BA02HR-H-075302309-01Medis Adria d.o.o.2,95 EUR 
Aglurab 500 mg filmom obložene tablete, 100 tableta u blisteru, u kutijiMETFORMINKLORIDA10BA02HR-H-812260022-01Medis Adria d.o.o.3,00 EUR 
Aglurab 850 mg filmom obložene tablete, 100 tableta u blisteru, u kutijiMETFORMINKLORIDA10BA02HR-H-980070141-01Medis Adria d.o.o.4,25 EUR 
Agnis 50 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiVILDAGLIPTINA10BH02HR-H-926896925-04Belupo lijekovi i kozmetika d.d.30,40 EUR 
Agnis Combi 50 mg/1000 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiMETFORMINKLORID; VILDAGLIPTINA10BD08HR-H-034790929-02Belupo lijekovi i kozmetika d.d.28,00 EUR 
Agnis Combi 50 mg/850 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiMETFORMINKLORID; VILDAGLIPTINA10BD08HR-H-398757149-02Belupo lijekovi i kozmetika d.d.29,80 EUR 
Aimovig 140 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 1 napunjena brizgalica s 1 ml otopineerenumabN02CX07; N02CD01EU/1/18/1293/004Novartis Europharm Limited408,22 EUR 
Aimovig 70 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 1 napunjena brizgalica s 1 ml otopineerenumabN02CX07; N02CD01EU/1/18/1293/001Novartis Europharm Limited416,05 EUR 
AirBuFo Forspiro 160/4,5 mikrograma po dozi, prašak inhalata, dozirani, 2 inhalatora sa 60 doza, u kutijibudezonid; formoterolfumarat dihidratR03AK07HR-H-824195818-02Sandoz d.o.o.33,34 EUR 
AirBuFo Forspiro 320/9 mikrograma po dozi, prašak inhalata, dozirani, 1 inhalator sa 60 doza, u kutijibudezonid; formoterolfumarat dihidratR03AK07HR-H-623053682-01Sandoz d.o.o.32,30 EUR 
AirFluSal Forspiro 50 mikrograma + 250 mikrograma u jednoj dozi, prašak inhalata, dozirani, 1 inhalator sa 60 doza, u kutijiFLUTIKAZONPROPIONAT; SALMETEROLKSINAFOATR03AK06HR-H-597688265-01Sandoz d.o.o.24,40 EUR 
AirFluSal Forspiro 50 mikrograma + 500 mikrograma u jednoj dozi, prašak inhalata, dozirani, 1 inhalator sa 60 doza, u kutijiFLUTIKAZONPROPIONAT; SALMETEROLKSINAFOATR03AK06HR-H-007513419-01Sandoz d.o.o.30,20 EUR 
AJOVY 225 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 1 napunjena brizgalica s 1,5 ml otopinefremanezumabN02CD03EU/1/19/1358/003TEVA GmbH423,82 EUR 
AJOVY 225 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 1 napunjena štrcaljka s 1,5 ml otopinefremanezumabN02CD03EU/1/19/1358/001TEVA GmbH417,33 EUR 
Akineton 2 mg tablete, 50 tableta blisteru, u kutijiBIPERIDENKLORIDN04AA02HR-H-182730030-01Desma GmbH2,39 EUR 
Akineton 5 mg/ml otopina za injekciju, 5 ampula s 1 ml otopine, u kutijiBIPERIDENLAKTATN04AA02HR-H-140280757-01Desma GmbH2,52 EUR 
Aklief 50 mikrograma/g krema, 1 bočica sa 75 g kreme, u kutijitrifarotenD10AD06HR-H-888420870-04Galderma International33,00 EUR 
Aknet 10 mg/ml otopina za kožu, 1 bočica s nastavkom za kapanje s 30 ml otopine, u kutijiklindamicinkloridD10AF01HR-H-971937810-01Jadran Galenski laboratorij d.d.7,37 EUR 
Aknet Duo 10 mg/g + 50 mg/g gel, 1 tuba s 30 g gela, u kutijibenzoilperoksid, s vodom; klindamicinfosfatD10AF51HR-H-359844266-02Jadran Galenski laboratorij d.d.19,10 EUR 
Aktiprol 200 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiamisulpridN05AL05HR-H-447495157-01Medochemie Ltd.23,58 EUR 
Aktiprol 400 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiamisulpridN05AL05HR-H-558657784-01Medochemie Ltd.52,37 EUR 
Akynzeo 300 mg/0,5 mg tvrde kapsule, 1 kapsula u blisterunetupitant; palonozetronkloridA04AA55EU/1/15/1001/001Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd.72,47 EUR 
Albumeon 200 g/l otopina za infuziju, 1 bočica s 100 ml otopine, u kutijiLJUDSKI ALBUMINB05AA01HR-H-410951369-02CSL Behring GmbH61,39 EUR 
Albumeon 200 g/l otopina za infuziju, 1 bočica s 50 ml otopine, u kutijiLJUDSKI ALBUMINB05AA01HR-H-410951369-01CSL Behring GmbH26,65 EUR 
Albumin (ljudski) 20 %-tna otopina za infuziju, 1 staklena bočica s 50 ml otopine za infuziju, u kutijiLJUDSKI ALBUMINB05AA01HR-H-747484645-01Imunološki zavod31,41 EUR 
Albumin (ljudski) 20 %-tna otopina za infuziju, 1 staklena bočica sa 100 ml otopine za infuziju, u kutijiALBUMIN HUMAN; LJUDSKI ALBUMINB05AA01UP/I-530-09/08-02/85Imunološki zavod61,39 EUR 
Albumin ljudski 50 g/l otopina za infuziju, 1 staklena bočica sa 250 ml otopine, u kutijiLJUDSKI ALBUMINB05AA01HR-H-722104540-01Imunološki zavod40,70 EUR 
Albunorm 200 g/l otopina za infuziju, 1 boca s 100 ml otopine, u kutijiLJUDSKI ALBUMINB05AA01HR-H-152403256-02Jana Pharm d.o.o.61,39 EUR 
Albunorm 200 g/l otopina za infuziju, 1 boca s 50 ml otopine, u kutijiLJUDSKI ALBUMINB05AA01HR-H-152403256-01Jana Pharm d.o.o.31,35 EUR 
Albunorm 50 g/l otopina za infuziju, 1 boca s 100 ml otopine, u kutijiLJUDSKI ALBUMINB05AA01HR-H-587485812-01Jana Pharm d.o.o.17,61 EUR 
Albunorm 50 g/l otopina za infuziju, 1 boca s 250 ml otopine, u kutijiLJUDSKI ALBUMINB05AA01HR-H-587485812-02Jana Pharm d.o.o.40,73 EUR 
Aldactone 100 mg tvrde kapsule, 20 kapsula u blisteru, u kutijispironolaktonC03DA01HR-H-516520022-01Esteve Pharmaceuticals GmbH5,34 EUR 
Aldactone 25 mg obložene tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijispironolaktonC03DA01HR-H-977451139-01Esteve Pharmaceuticals GmbH2,03 EUR 
Aldactone 50 mg obložene tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijispironolaktonC03DA01HR-H-496664168-01Esteve Pharmaceuticals GmbH3,04 EUR 
Aldara 5 % krema, 12 vrećica s 250 mg kremeimikvimodD06BB10EU/1/98/080/001Meda AB47,20 EUR 
Aldizem 60 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiDILTIAZEMKLORIDC08DB01HR-H-527762906-01Alkaloid d.o.o.2,59 EUR 
Aldizem 90 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiDILTIAZEMKLORIDC08DB01HR-H-903868085-01Alkaloid d.o.o.5,89 EUR 
Aldurazyme 100 U/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 5 ml koncentratalaronidazaA16AB05EU/1/03/253/001Genzyme Europe B.V.642,95 EUR 
Alecensa 150 mg tvrde kapsule, 224 kapsula u blisterualektinibkloridL01XE36; L01ED03EU/1/16/1169/001Roche Registration GmbH5.215,47 EUR 
Alendor 70 mg tablete, 4 tablete u blisteru, u kutijinatrijev alendronat trihidratM05BA04HR-H-922502619-01Pliva Hrvatska d.o.o.7,98 EUR 
Alerdin 0,5 mg/ml oralna otopina, 1 bočica s 60 ml otopine, odmjerna žličica, u kutijidesloratadinR06AX27HR-H-503450224-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.3,60 EUR 
Alerdin 5 mg raspadljive tablete za usta, 10 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutijidesloratadinR06AX27HR-H-440617403-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.1,94 EUR 
Alerdin 5 mg raspadljive tablete za usta, 30 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutijidesloratadinR06AX27HR-H-440617403-02Belupo lijekovi i kozmetika d.d.5,83 EUR 
Alkagin 2,5 g/5 ml otopina za injekciju/infuziju, 50 ampula s 5 ml otopine, u kutijiMETAMIZOLNATRIJ HIDRATN02BB02HR-H-247007014-01Alkaloid d.o.o.29,86 EUR 
Alkindi 0,5 mg, Bočica s 50 kapsulahidrokortizonH02AB09EU/1/17/1260/001Diurnal Europe B.V.34,75 EUR 
Alkindi 1 mg, Bočica s 50 kapsulahidrokortizonH02AB09EU/1/17/1260/002Diurnal Europe B.V.69,00 EUR 
Alkindi 2 mg, Bočica s 50 kapsulahidrokortizonH02AB09EU/1/17/1260/003Diurnal Europe B.V.113,50 EUR 
Allergodil 0,5 mg/ml kapi za oko, otopina, 6 ml otopine u bočici i kapaljka, u kutijiazelastinkloridS01GX07HR-H-940483851-01Mylan Hrvatska d.o.o.5,66 EUR 
Almacin 500 mg tvrde kapsule, 16 kapsula u blisteru, u kutijiamoksicilin trihidratJ01CA04HR-H-608286053-01Alkaloid d.o.o.2,69 EUR 
Almirincomb 4 mg /10 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiAMLODIPINBESILAT; PERINDOPRIL-TERT-BUTILAMINC09BB04HR-H-517504194-01Jadran Galenski laboratorij d.d.5,48 EUR 
Almirincomb 4 mg/5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiAMLODIPINBESILAT; PERINDOPRIL-TERT-BUTILAMINC09BB04HR-H-203071244-01Jadran Galenski laboratorij d.d.5,27 EUR 
Almirincomb 8 mg/10 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiAMLODIPINBESILAT; PERINDOPRIL-TERT-BUTILAMINC09BB04HR-H-959287726-01Jadran Galenski laboratorij d.d.7,02 EUR 
Almirincomb 8 mg/5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiAMLODIPINBESILAT; PERINDOPRIL-TERT-BUTILAMINC09BB04HR-H-063616380-01Jadran Galenski laboratorij d.d.6,36 EUR 
Alofisel 5 milijuna stanica/ml suspenzija za injekciju, 4 bočice sa 6 ml suspenzijedarvadstrocelL04AX08EU/1/17/1261/001Takeda Pharma A/S55.667,54 EUR 
Alopurinol Belupo 100 mg tablete, 100 tableta u bočici, u kutijiALOPURINOLM04AA01HR-H-335370984-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.3,54 EUR 
Alopurinol Belupo 200 mg tablete, 100 tableta u blisteru, u kutijiALOPURINOLM04AA01HR-H-048797069-02Belupo lijekovi i kozmetika d.d.5,97 EUR 
Alopurinol PharmaS 100 mg tablete, 100 tableta u blisteru, u kutijiALOPURINOLM04AA01HR-H-323597444-02PharmaS d.o.o.3,54 EUR 
Alopurinol Sandoz 100 mg tablete, 100 tableta u blisteru, u kutijiALOPURINOLM04AA01HR-H-236648946-02Sandoz d.o.o.3,54 EUR 
Aloxi 250 mikrograma otopina za injekciju, 1 bočica s 5 ml otopinepalonozetronkloridA04AA05EU/1/04/306/001Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd.54,95 EUR 
Alpha D₃ 0,25 mikrograma meke kapsule, 30 kapsula u spremniku, u kutijialfakalcidolA11CC03HR-H-557593888-02Zentiva k.s.4,15 EUR 
Alpha D₃ 1,0 mikrogram meke kapsule, 30 kapsula u spremniku, u kutijialfakalcidolA11CC03HR-H-632180558-02Zentiva k.s.9,76 EUR 
Alphagan 2 mg/ml kapi za oko, otopina, 1 bočica s 5 ml otopine, u kutijiBRIMONIDINTARTARATS01EA05HR-H-063917030-01AbbVie d.o.o.5,26 EUR 
Alpicort 0,2 g + 0,4 g/100 ml otopina za kožu vlasišta, 1 bočica s 100 ml otopine i aplikator, u kutijiprednizolon; SALICILATNA KISELINAD07XA02HR-H-523824477-01Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel11,02 EUR 
ALPROLIX 1000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 napunjena štrcaljka s 5 ml otapalaeftrenonakog alfaB02BD04EU/1/16/1098/003Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)1.139,43 EUR 
ALPROLIX 2000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 napunjena štrcaljka s 5 ml otapalaeftrenonakog alfaB02BD04EU/1/16/1098/004Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)2.268,34 EUR 
ALPROLIX 250 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 napunjena štrcaljka s 5 ml otapalaeftrenonakog alfaB02BD04EU/1/16/1098/001Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)291,80 EUR 
ALPROLIX 3000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 napunjena štrcaljka s 5 ml otapalaeftrenonakog alfaB02BD04EU/1/16/1098/005Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)3.395,73 EUR 
ALPROLIX 500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 napunjena štrcaljka s 5 ml otapalaeftrenonakog alfaB02BD04EU/1/16/1098/002Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)574,97 EUR 
Alsemol 50 mg filmom obložene tablete, 56 tableta u blisteru, u kutijiriluzolN07XX02HR-H-163501168-02Makpharm d.o.o.126,15 EUR 
Alunbrig 180 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisterubrigatinibL01XE43; L01ED04EU/1/18/1264/010Takeda Pharma A/S4.195,52 EUR 
Alunbrig 30 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisterubrigatinibL01XE43; L01ED04EU/1/18/1264/011Takeda Pharma A/S851,11 EUR 
Alunbrig 90 mg / 180 mg filmom obložene tablete, početno pakiranje, 28 tableta u blisterubrigatinibL01XE43; L01ED04EU/1/18/1264/012Takeda Pharma A/S4.195,52 EUR 
Alunbrig 90 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisterubrigatinibL01XE43; L01ED04EU/1/18/1264/008Takeda Pharma A/S2.520,16 EUR 
Alvanocyt 450 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u bočici, u kutijivalganciklovirkloridJ05AB14HR-H-695230833-02Zentiva k.s.729,21 EUR 
Alventa 150 mg tvrde kapsule s produljenim oslobađanjem, 28 kapsula u blisteru, u kutijivenlafaksinkloridN06AX16HR-H-310575991-01Krka – farma d.o.o.14,65 EUR 
Alventa 37,5 mg tvrde kapsule s produljenim oslobađanjem, 28 kapsula u blisteru, u kutijivenlafaksinkloridN06AX16HR-H-792502420-01Krka – farma d.o.o.3,77 EUR 
Alventa 75 mg tvrde kapsule s produljenim oslobađanjem, 28 kapsula u blisteru, u kutijivenlafaksinkloridN06AX16HR-H-794323291-01Krka – farma d.o.o.7,33 EUR 
Alventa 75 mg tvrde kapsule s produljenim oslobađanjem, 60 kapsula u blisteru, u kutijivenlafaksinkloridN06AX16HR-H-794323291-03Krka – farma d.o.o.13,99 EUR 
Alveofact 45 mg/ml prašak i otapalo za suspenziju za endotraheopulmonalno ukapavanje, 1 bočica sa 108 mg praška, štrcaljka sa 2,4 ml otapala, igla, adapter bočice, držač bočice, u kutijifosfolipidna frakcija iz goveđih plućaR07AA02HR-H-384673340-02Lyomark Pharma GmbH418,08 EUR 
Alveofact 45 mg/ml prašak i otapalo za suspenziju za endotraheopulmonalno ukapavanje, 1 bočica sa 54 mg praška, štrcaljka sa 1,2 ml otapala, igla, adapter bočice, držač bočice, u kutijifosfolipidna frakcija iz goveđih plućaR07AA02HR-H-384673340-01Lyomark Pharma GmbH577,34 EUR 
Alvesco 160 mikrograma stlačeni inhalat, otopina, 1 inhalator sa 120 doza, u kutijiciklezonidR03BA08HR-H-058422961-02Covis Pharma Europe B.V.39,02 EUR 
Alvesco 160 mikrograma stlačeni inhalat, otopina, 1 inhalator sa 60 doza, u kutijiciklezonidR03BA08HR-H-058422961-01Covis Pharma Europe B.V.19,51 EUR 
Alymsys 25 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 16 ml koncentratabevacizumabL01XC07; L01FG01EU/1/20/1509/002Mabxience Research SL859,23 EUR 
Alymsys 25 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 4 ml koncentratabevacizumabL01XC07; L01FG01EU/1/20/1509/001Mabxience Research SL227,80 EUR 
Amaryl 2 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiGLIMEPIRIDA10BB12HR-H-836629436-01sanofi-aventis groupe2,23 EUR 
Amaryl 3 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiGLIMEPIRIDA10BB12HR-H-851734879-01sanofi-aventis groupe3,15 EUR 
Ambrisentan Teva 10 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutijiambrisentanC02KX02HR-H-271635310-06Teva B.V.1.043,80 EUR 
Ambrisentan Teva 5 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutijiambrisentanC02KX02HR-H-739997107-06Teva B.V.1.344,30 EUR 
AMGEVITA 20 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 1 napunjena štrcaljka s 0,4 ml otopineadalimumabL04AB04EU/1/16/1164/001Amgen Europe B.V.152,02 EUR 
AMGEVITA 40 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 2 napunjene brizgalice s 0,8 ml otopineadalimumabL04AB04EU/1/16/1164/007Amgen Europe B.V.613,56 EUR 
AMGEVITA 40 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 2 napunjene štrcaljke s 0,8 ml otopineadalimumabL04AB04EU/1/16/1164/003Amgen Europe B.V.613,56 EUR 
Amicor 10 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiLizinopril dihidrataC09AA03HR-H-050138283-02Jadran Galenski laboratorij d.d.2,15 EUR 
Amicor 20 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiLizinopril dihidrataC09AA03HR-H-145703357-02Jadran Galenski laboratorij d.d.3,29 EUR 
Amicor 20 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiLizinopril dihidrataC09AA03HR-H-145703357-03Jadran Galenski laboratorij d.d.6,53 EUR 
Amicor 5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiLizinopril dihidrataC09AA03HR-H-298463063-02Jadran Galenski laboratorij d.d.1,77 EUR 
Amicor H 10 mg/12,5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiHIDROKLOROTIAZID; Lizinopril dihidrataC09BA03HR-H-778899966-02Jadran Galenski laboratorij d.d.4,70 EUR 
Amicor H 20 mg/12,5 mg tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijiHIDROKLOROTIAZID; Lizinopril dihidrataC09BA03HR-H-509637593-01Jadran Galenski laboratorij d.d.3,34 EUR 
Amicor H 20 mg/12,5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiHIDROKLOROTIAZID; Lizinopril dihidrataC09BA03HR-H-509637593-02Jadran Galenski laboratorij d.d.4,30 EUR 
Amikacin Zentiva 250 mg/ml otopina za injekciju/infuziju, 1 bočica s 2 ml otopine, u kutijiamikacinsulfatJ01GB06HR-H-340774212-01Zentiva k.s.7,38 EUR 
Aminosteril N Hepa 8 % otopina za infuziju, 10 boca s 500 ml otopine, u kutijiACETATNA KISELINA LEDENA; acetilcistein; ALANIN; Arginin; GLICIN; histidin; izoleucin; leucin; lizinacetat; metionin; fenilalanin; prolin; serin; treonin; triptofan; valinB05BA01HR-H-677017735-01Fresenius Kabi d.o.o.149,77 EUR 
Aminoven 10 % otopina za infuziju, 1 boca s 500 ml otopine, u kutijiALANIN; Arginin; GLICIN; histidin; izoleucin; leucin; lizinacetat; metionin; fenilalanin; prolin; serin; taurin; treonin; triptofan; tirozin; valinB05BA01HR-H-457163400-01Fresenius Kabi d.o.o.10,53 EUR 
Aminoven 10 % otopina za infuziju, 10 boca s 500 ml otopine, u kutijiALANIN; Arginin; GLICIN; histidin; izoleucin; leucin; lizinacetat; metionin; fenilalanin; prolin; serin; taurin; treonin; triptofan; tirozin; valinB05BA01HR-H-457163400-02Fresenius Kabi d.o.o.105,32 EUR 
Aminoven infant 10 % otopina za infuziju, 10 boca s 250 ml otopine, u kutijiacetilcistein; ALANIN; Arginin; GLICIN; histidin; izoleucin; leucin; lizinacetat; MALATNA KISELINA; metionin; acetiltirozin; fenilalanin; prolin; serin; taurin; treonin; triptofan; valinB05BA01HR-H-916859882-01Fresenius Kabi d.o.o.141,12 EUR 
Amiodaronklorid Belupo 200 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiamiodaronkloridC01BD01HR-H-523546332-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.10,99 EUR 
Amiodaronklorid hameln 50 mg/ml koncentrat za otopinu za injekciju/infuziju, 10 ampula s 3 ml koncentrata, u kutijiamiodaronkloridC01BD01HR-H-082154106-02hameln pharma gmbH36,09 EUR 
Amiokordin 200 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiamiodaronkloridC01BD01HR-H-973946874-01Krka – farma d.o.o.10,99 EUR 
Amitriptilin Sandoz 10 mg filmom obložene tablete, 100 tableta u blisteru, u kutijiamitriptilinkloridN06AA09HR-H-353563534-01Sandoz d.o.o.4,60 EUR 
Amitriptilin Sandoz 25 mg filmom obložene tablete, 25 tableta u blisteru, u kutijiamitriptilinkloridN06AA09HR-H-482648654-02Sandoz d.o.o.2,00 EUR 
Amitriptilin Sandoz 25 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiamitriptilinkloridN06AA09HR-H-482648654-01Sandoz d.o.o.1,75 EUR 
Amlodipin Genericon 10 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiamlodipinmesilat hidrataC08CA01HR-H-670813913-01Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.3,00 EUR 
Amlodipin Genericon 10 mg tablete, 90 tableta u blisteru, u kutijiamlodipinmesilat hidrataC08CA01HR-H-670813913-02Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.9,99 EUR 
Amlodipin Genericon 5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiamlodipinmesilat hidrataC08CA01HR-H-177869194-01Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.2,27 EUR 
Amlodipin Genericon 5 mg tablete, 90 tableta u blisteru, u kutijiamlodipinmesilat hidrataC08CA01HR-H-177869194-02Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.5,97 EUR 
Amlodipin PharmaS 10 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiAMLODIPINBESILAT; celuloza, mikrokristalična; MAGNEZIJEV STEARAT; KOLOIDNI BEZVODNI SILICIJEV DIOKSID; NATRIJEV ŠKROBOGLIKOLAT, VRST AC08CA01HR-H-555787546-01PharmaS d.o.o.3,00 EUR 
Amlodipin PharmaS 10 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiAMLODIPINBESILAT; celuloza, mikrokristalična; MAGNEZIJEV STEARAT; KOLOIDNI BEZVODNI SILICIJEV DIOKSID; NATRIJEV ŠKROBOGLIKOLAT, VRST AC08CA01HR-H-555787546-02PharmaS d.o.o.6,26 EUR 
Amlodipin PharmaS 5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiAMLODIPINBESILATC08CA01HR-H-826846892-01PharmaS d.o.o.2,27 EUR 
Amlodipin PharmaS 5 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiAMLODIPINBESILATC08CA01HR-H-826846892-02PharmaS d.o.o.4,06 EUR 
Amlodipin/Valsartan Mylan 10 mg/160 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteruamlodipinbesilat; valsartanC09DB01EU/1/16/1092/028Mylan S.A.S.8,87 EUR 
Amlodipin/Valsartan Mylan 5 mg/160 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteruamlodipinbesilat; valsartanC09DB01EU/1/16/1092/015Mylan S.A.S.8,03 EUR 
Amlodipin/Valsartan Mylan 5 mg/80 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteruamlodipinbesilat; valsartanC09DB01EU/1/16/1092/002Mylan S.A.S.5,88 EUR 
Amlodipin/valsartan Sandoz 10 mg/160 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiAMLODIPINBESILAT; valsartanC09DB01HR-H-009268098-03Sandoz d.o.o.8,87 EUR 
Amlodipin/valsartan Sandoz 5 mg/160 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiAMLODIPINBESILAT; valsartanC09DB01HR-H-425065042-03Sandoz d.o.o.8,03 EUR 
Amlodipin/valsartan Sandoz 5 mg/80 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiAMLODIPINBESILAT; valsartanC09DB01HR-H-616802393-03Sandoz d.o.o.5,88 EUR 
Amlyo 75 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 5 bočica s praškom, u kutijiamsakrinL01XX01HR-H-675562090-01Eurocept International B.V.2.105,87 EUR 
Ammonaps 500 mg tableta, 250 tableta u bočicinatrijev fenilbutiratA16AX03EU/1/99/120/001Immedica Pharma AB688,67 EUR 
Ammonaps 940 mg/g granule, 266 g granula u bočicinatrijev fenilbutiratA16AX03EU/1/99/120/003Immedica Pharma AB1.232,12 EUR 
Amofin 50 mg/ml ljekoviti lak za nokte, 1 bočica s 2,5 ml laka, 30 krpica, 30 rašpica i 10 špatula, u kutijiamorolfinkloridD01AE16HR-H-216696522-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.16,97 EUR 
Amoksicilin Belupo 1000 mg tablete za oralnu suspenziju, 16 tableta u blisteru, u kutijiamoksicilin trihidratJ01CA04HR-H-584078376-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.2,99 EUR 
Amoksicilin Belupo 250 mg/5 ml prašak za oralnu suspenziju, 1 boca s praškom, odmjerna žličica, u kutijiamoksicilin trihidratJ01CA04HR-H-260212585-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.1,86 EUR 
Amoksicilin Belupo 500 mg tablete za oralnu suspenziju, 16 tableta u blisteru, u kutijiamoksicilin trihidratJ01CA04HR-H-380903537-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.1,87 EUR 
Amoksicilin/klavulanska kiselina AptaPharma 1000 mg/200 mg prašak za otopinu za injekciju / infuziju, 10 bočica s praškom, u kutijiamoksicilinnatrij; KLAVULANSKA KISELINAJ01CR02HR-H-379202733-02Apta Medica Internacional d.o.o.26,77 EUR 
Amonex 10 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiAMLODIPINBESILATC08CA01HR-H-502519569-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.3,00 EUR 
Amonex 10 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiAMLODIPINBESILATC08CA01HR-H-502519569-02Belupo lijekovi i kozmetika d.d.6,26 EUR 
Amonex 10 mg tablete, 90 tableta u blisteru, u kutijiAMLODIPINBESILATC08CA01HR-H-502519569-03Belupo lijekovi i kozmetika d.d.9,99 EUR 
Amonex 5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiAMLODIPINBESILATC08CA01HR-H-318357171-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.2,27 EUR 
Amonex 5 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiAMLODIPINBESILATC08CA01HR-H-318357171-02Belupo lijekovi i kozmetika d.d.4,06 EUR 
Amonex 5 mg tablete, 90 tableta u blisteru, u kutijiAMLODIPINBESILATC08CA01HR-H-318357171-03Belupo lijekovi i kozmetika d.d.5,97 EUR 
Amora 10 mg/10 mg tvrde kapsule, 30 kapsula u blisteru, u kutijiAMLODIPINBESILAT; RAMIPRILC09BB07HR-H-774707043-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.10,19 EUR 
Amora 10 mg/10 mg tvrde kapsule, 60 kapsula u blisteru, u kutijiAMLODIPINBESILAT; RAMIPRILC09BB07HR-H-774707043-02Belupo lijekovi i kozmetika d.d.20,86 EUR 
Amora 10 mg/5 mg tvrde kapsule, 30 kapsula u blisteru, u kutijiAMLODIPINBESILAT; RAMIPRILC09BB07HR-H-100700683-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.8,77 EUR 
Amora 10 mg/5 mg tvrde kapsule, 60 kapsula u blisteru, u kutijiAMLODIPINBESILAT; RAMIPRILC09BB07HR-H-100700683-02Belupo lijekovi i kozmetika d.d.17,80 EUR 
Amora 2,5 mg/5 mg tvrde kapsule, 30 kapsula u blisteru, u kutijiAMLODIPINBESILAT; RAMIPRILC09BB07HR-H-481003043-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.6,98 EUR 
Amora 2,5 mg/5 mg tvrde kapsule, 60 kapsula u blisteru, u kutijiAMLODIPINBESILAT; RAMIPRILC09BB07HR-H-481003043-02Belupo lijekovi i kozmetika d.d.14,40 EUR 
Amora 5 mg/10 mg tvrde kapsule, 30 kapsula u blisteru, u kutijiAMLODIPINBESILAT; RAMIPRILC09BB07HR-H-729149816-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.8,75 EUR 
Amora 5 mg/10 mg tvrde kapsule, 60 kapsula u blisteru, u kutijiAMLODIPINBESILAT; RAMIPRILC09BB07HR-H-729149816-02Belupo lijekovi i kozmetika d.d.17,63 EUR 
Amora 5 mg/5 mg tvrde kapsule, 30 kapsula u blisteru, u kutijiAMLODIPINBESILAT; RAMIPRILC09BB07HR-H-582136867-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.6,98 EUR 
Amora 5 mg/5 mg tvrde kapsule, 60 kapsula u blisteru, u kutijiAMLODIPINBESILAT; RAMIPRILC09BB07HR-H-582136867-02Belupo lijekovi i kozmetika d.d.14,15 EUR 
Ampicilin Sandoz 1 g prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 10 bočica s praškom, u kutijiampicilinnatrijJ01CA01HR-H-715690664-01Sandoz d.o.o.27,46 EUR 
Ampicilin/sulbaktam AptaPharma 1 g/0,5 g prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 10 bočica s praškom, u kutijiampicilinnatrij; sulbaktamnatrijJ01CR01HR-H-690855182-01Apta Medica Internacional d.o.o.23,70 EUR 
Ampicilin/sulbaktam AptaPharma 2 g/1 g prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 10 bočica s praškom, u kutijiampicilinnatrij; sulbaktamnatrijJ01CR01HR-H-447609894-01Apta Medica Internacional d.o.o.39,84 EUR 
Ampril 1,25 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiRAMIPRILC09AA05HR-H-164261368-01Krka – farma d.o.o.1,92 EUR 
Ampril 1,25 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiRAMIPRILC09AA05HR-H-164261368-02Krka – farma d.o.o.3,20 EUR 
Ampril 10 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiRAMIPRILC09AA05HR-H-322523785-01Krka – farma d.o.o.3,86 EUR 
Ampril 10 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiRAMIPRILC09AA05HR-H-322523785-02Krka – farma d.o.o.8,12 EUR 
Ampril 2,5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiRAMIPRILC09AA05HR-H-210854714-01Krka – farma d.o.o.2,03 EUR 
Ampril 2,5 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiRAMIPRILC09AA05HR-H-210854714-02Krka – farma d.o.o.3,50 EUR 
Ampril 5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiRAMIPRILC09AA05HR-H-500191101-01Krka – farma d.o.o.2,52 EUR 
Ampril 5 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiRAMIPRILC09AA05HR-H-500191101-02Krka – farma d.o.o.3,98 EUR 
Ampril HD 5 mg/25 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiHIDROKLOROTIAZID; RAMIPRILC09BA05HR-H-638598704-01Krka – farma d.o.o.3,73 EUR 
Ampril HD 5 mg/25 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiHIDROKLOROTIAZID; RAMIPRILC09BA05HR-H-638598704-02Krka – farma d.o.o.6,66 EUR 
Ampril HL 2,5 mg/12,5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiHIDROKLOROTIAZID; RAMIPRILC09BA05HR-H-453067077-01Krka – farma d.o.o.2,54 EUR 
Ampril HL 2,5 mg/12,5 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiHIDROKLOROTIAZID; RAMIPRILC09BA05HR-H-453067077-02Krka – farma d.o.o.5,07 EUR 
Amzelix 10 mg/10 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiMEMANTINKLORID; donepezilklorid hidratN06DA52HR-H-362759035-01Alpha-Medical d.o.o.34,04 EUR 
Amzelix 10 mg/20 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiMEMANTINKLORID; donepezilklorid hidratN06DA52HR-H-641574453-01Alpha-Medical d.o.o.49,79 EUR 
Anagrelid Alpha-Medical 0,5 mg tvrde kapsule, 100 kapsula u bočici, u kutijianagrelidklorid hidratL01XX35HR-H-945755951-02Alpha-Medical d.o.o.242,44 EUR 
Anagrelid Alpha-Medical 0,5 mg tvrde kapsule, 42 kapsule u bočici, u kutijianagrelidklorid hidratL01XX35HR-H-945755951-01Alpha-Medical d.o.o.101,82 EUR 
Anagrelid Stada 0,5 mg tvrde kapsule, 100 kapsula u bočici, u kutijianagrelidklorid hidratL01XX35HR-H-594298749-02Stada d.o.o.242,44 EUR 
Analgin 500 mg tablete, 10 tableta u blisteru, u kutijiMETAMIZOLNATRIJ HIDRATN02BB02HR-H-218592180-01Pliva Hrvatska d.o.o.1,67 EUR 
Anastris 1 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijianastrozolL02BG03HR-H-633512207-01Farmex d.o.o.22,10 EUR 
Anastrozol JGL 1 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijianastrozolL02BG03HR-H-515230486-01Jadran Galenski laboratorij d.d.22,10 EUR 
Anastrozol Pliva 1 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijianastrozolL02BG03HR-H-258163094-01Pliva Hrvatska d.o.o.22,10 EUR 
Anastrozol Sandoz 1 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijianastrozolL02BG03HR-H-647127015-01Sandoz d.o.o.22,10 EUR 
Androcur 50 mg tablete, 50 tableta u blisteru, u kutijiciproteronacetatG03HA01HR-H-843981106-01Bayer d.o.o.23,40 EUR 
Androgel 50 mg transdermalni gel u vrećici, 5 g gela u vrećici, 30 vrećica u kutijitestosteronG03BA03HR-H-864783232-01Besins Healthcare S.A.43,97 EUR 
Anexate 0,5 mg/5 ml otopina za injekciju/infuziju, 1 ampula s 5 ml otopine, 5 ampula u kutijiflumazenilV03AB25HR-H-700996011-01Cheplapharm Arzneimittel GmbH48,03 EUR 
Angeliq 1 mg/2 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijidrospirenon; estradiol hemihidratG03FA17HR-H-410626445-01Bayer d.o.o.9,98 EUR 
Angusta 25 mikrograma tablete, 8 tableta u blisteru, u kutijimizoprostolG02AD06HR-H-356578013-01Norgine B.V.92,42 EUR 
Anidulafungin Accord 100 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškom, u kutijianidulafunginJ02AX06HR-H-616542283-01Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.297,05 EUR 
Anidulafungin Fresenius Kabi 100 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškom, u kutijianidulafunginJ02AX06HR-H-116104791-01Fresenius Kabi d.o.o.297,05 EUR 
Anidulafungin Pliva 100 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškom, u kutijianidulafunginJ02AX06HR-H-935077907-01Pliva Hrvatska d.o.o.297,05 EUR 
ANORO ELLIPTA 55 mikrograma/22 mikrograma prašak inhalata, dozirani, 1 inhalator s 30 dozaumeklidinijbromid; vilanterol trifenatatR03AL03EU/1/14/898/002GlaxoSmithKline (Ireland) Limited40,60 EUR 
Antithrombin III Baxalta 50 IU/ml prašak i otapalo za otopinu za injekciju/infuziju, 1 bočica s praškom (500 IU), 1 bočica s 10 ml otapala, 1 igla za prijenos, 1 filtar igla, 1 igla za odzračivanje, 1 igla za jednokratnu primjenu, 1 set za infuziju, u kutijiantitrombin III, ljudskiB01AB02HR-H-812546421-01Baxalta Innovations GmbH125,42 EUR 
Antitoksin za otrov europskih zmija (konjski) otopina za injekciju, 1 bočica s 10 ml otopine,1 štrcaljka i 1 igla, u kutijiF(ab)ˇ2 fragmenti molekula imunoglobulina (konjskih)J06AA03HR-H-706605292-01Imunološki zavod99,54 EUR 
Apaurin 10 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiDIAZEPAMN05BA01HR-H-336455566-01Krka – farma d.o.o.5,04 EUR 
Apaurin 10 mg/2 ml otopina za injekciju/infuziju, 10 ampula s 2 ml otopine, u kutijiDIAZEPAMN05BA01HR-H-823636430-01Krka – farma d.o.o.7,09 EUR 
Apaurin 2 mg obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiDIAZEPAMN05BA01HR-H-811257529-01Krka – farma d.o.o.3,04 EUR 
Apaurin 5 mg obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiDIAZEPAMN05BA01HR-H-297084100-01Krka – farma d.o.o.2,95 EUR 
Apazol A 20 mg želučanootporne tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiPANTOPRAZOLNATRIJ SESKVIHIDRATA02BC02HR-H-759820752-05Mibe Pharmaceuticals d.o.o.3,91 EUR 
Apazol A 20 mg želučanootporne tablete, 56 tableta u blisteru, u kutijiPANTOPRAZOLNATRIJ SESKVIHIDRATA02BC02HR-H-759820752-07Mibe Pharmaceuticals d.o.o.8,03 EUR 
Apazol A 40 mg želučanootporne tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiPANTOPRAZOLNATRIJ SESKVIHIDRATA02BC02HR-H-004635539-05Mibe Pharmaceuticals d.o.o.4,95 EUR 
Apexxnar, Cjepivo protiv pneumokoka, polisaharidno, konjugirano (20-valentno), adsorbirano, Cjepivo je bijela suspenzija za injekciju koja se isporučuje u jednodoznoj napunjenoj štrcaljki (0,5 ml), pakiranje je od 1 napunjene štrcaljke sa zasebno priloženom iglom.pneumokokni polisaharid serotipa 1
Pneumokokni polisaharid serotipa 3
Pneumokokni polisaharid serotipa 4
Pneumokokni polisaharid serotipa 5
Pneumokokni polisaharid serotipa 6A
Pneumokokni polisaharid serotipa 6B
Pneumokokni polisaharid serotipa 7F
Pneumokokni polisaharid serotipa 8
Pneumokokni polisaharid serotipa 9V
Pneumokokni polisaharid serotipa 10A
Pneumokokni polisaharid serotipa 11A
Pneumokokni polisaharid serotipa 12F
Pneumokokni polisaharid serotipa 14
Pneumokokni polisaharid serotipa 15B
Pneumokokni polisaharid serotipa 18C
Pneumokokni polisaharid serotipa 19A
Pneumokokni polisaharid serotipa 19F
Pneumokokni polisaharid serotipa 22F
Pneumokokni polisaharid serotipa 23F
Pneumokokni polisaharid serotipa 33F
J07AL02EU/1/21/1612/002Pfizer Europe MA EEIG81,10 EUR 
Apidra SoloStar 100 jedinica/ml otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 5 napunjenih brizgalica s 3 ml otopineinzulin glulizinA10AB06EU/1/04/285/032Sanofi-Aventis Deutschland GmbH30,26 EUR 
Apiksaban Teva 2,5 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, kutijiAPIXABAN; apiksabanB01AF02HR-H-445465993-03TEVA GmbH65,14 EUR 
Apiksaban Teva 5 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiAPIXABAN; apiksabanB01AF02HR-H-716911265-05TEVA GmbH64,00 EUR 
Apleria 25 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijieplerenonC03DA04HR-H-521131853-04Krka – farma d.o.o.16,60 EUR 
Apleria 50 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijieplerenonC03DA04HR-H-699237035-04Krka – farma d.o.o.19,20 EUR 
Aprepitant Alpha-Medical 125 mg + 80 mg tvrde kapsule, 1 kapsula od 125 mg i 2 kapsule od 80 mg u džepnom blisteru s kartonskim pojačanjem, u kutijiaprepitant; aprepitantA04AD12HR-H-359140886-01Alpha-Medical d.o.o.34,01 EUR 
Aprepitant Teva 125 mg + 80 mg tvrde kapsule, 1 kapsula od 125 mg u blisteru i 2 kapsule od 80 mg u blisteru s jediničnom dozom, u kutijiaprepitant; aprepitantA04AD12HR-H-083770930-01Teva B.V.34,01 EUR 
Aprovel 150 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteruirbesartanC09CA04EU/1/97/046/022sanofi-aventis groupe4,51 EUR 
Aprovel 150 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteruirbesartanC09CA04EU/1/97/046/035sanofi-aventis groupe3,86 EUR 
Aprovel 300 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteruirbesartanC09CA04EU/1/97/046/027sanofi-aventis groupe5,75 EUR 
Aprovel 300 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteruirbesartanC09CA04EU/1/97/046/036sanofi-aventis groupe5,23 EUR 
Aqua pro injectione HZTM otapalo za parenteralnu uporabu, 10 boca sa 500 ml otapala, u kutijiVODA ZA INJEKCIJEV07ABHR-H-680794894-02Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu14,13 EUR 
Aqua pro injectione HZTM otapalo za parenteralnu uporabu, 20 boca sa 100 ml otapala, u kutijiVODA ZA INJEKCIJEV07ABHR-H-680794894-01Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu21,19 EUR 
Aranesp 10 mikrograma otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 1 napunjena štrcaljka s 0,4 ml otopinedarbepoetin alfaB03XA02EU/1/01/185/001Amgen Europe B.V.16,64 EUR 
Aranesp 20 mikrograma otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 1 napunjena štrcaljka s 0,5 ml otopinedarbepoetin alfaB03XA02EU/1/01/185/078Amgen Europe B.V.32,55 EUR 
Aranesp 30 mikrograma otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 1 napunjena štrcaljka s 0,3 ml otopinedarbepoetin alfaB03XA02EU/1/01/185/080Amgen Europe B.V.50,27 EUR 
Aranesp 300 mikrograma otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 1 blister pakiranje sa štitnikom za igludarbepoetin alfaB03XA02EU/1/01/185/096Amgen Europe B.V.450,78 EUR 
Aranesp 40 mikrograma otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 1 napunjena štrcaljka s 0,4 ml otopinedarbepoetin alfaB03XA02EU/1/01/185/082Amgen Europe B.V.65,68 EUR 
Aranesp 50 mikrograma otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 1 napunjena štrcaljka s 0,5 ml otopinedarbepoetin alfaB03XA02EU/1/01/185/084Amgen Europe B.V.83,85 EUR 
Aranesp 60 mikrograma otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 1 napunjena štrcaljka s 0,3 ml otopinedarbepoetin alfaB03XA02EU/1/01/185/086Amgen Europe B.V.95,65 EUR 
Aranesp 80 mikrograma otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 1 napunjena štrcaljka s 0,4 ml otopinedarbepoetin alfaB03XA02EU/1/01/185/088Amgen Europe B.V.127,12 EUR 
Arava 10 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u bočicileflunomidL04AA13EU/1/99/118/003Sanofi-Aventis Deutschland GmbH29,40 EUR 
Arava 20 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u bočicileflunomidL04AA13EU/1/99/118/007Sanofi-Aventis Deutschland GmbH32,30 EUR 
Archifar 1000 mg prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 10 bočica s praškom, u kutijiMEROPENEM TRIHIDRATJ01DH02HR-H-768392975-01Medochemie Ltd.161,52 EUR 
Archifar 500 mg prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 10 bočica s praškom, u kutijiMEROPENEM TRIHIDRATJ01DH02HR-H-114292639-01Medochemie Ltd.97,03 EUR 
Arcoxia 30 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijietorikoksibM01AH05HR-H-662678488-01Organon Pharma d.o.o.9,19 EUR 
Arcoxia 60 mg filmom obložene tablete, 14 tableta u blisteru, u kutijietorikoksibM01AH05HR-H-150116833-01Organon Pharma d.o.o.5,97 EUR 
Arcoxia 90 mg filmom obložene tablete, 14 tableta u blisteru, u kutijietorikoksibM01AH05HR-H-231307450-01Organon Pharma d.o.o.8,68 EUR 
Aremed 1 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijianastrozolL02BG03HR-H-515382101-01Alpha-Medical d.o.o.22,10 EUR 
Ares 20 mg želučanootporne tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijirabeprazolnatrijA02BC04HR-H-380793110-02Sandoz d.o.o.9,97 EUR 
Aricept 10 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijidonepezilkloridN06DA02HR-H-681092208-01Pfizer Croatia d.o.o.18,80 EUR 
Aricept 5 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijidonepezilkloridN06DA02HR-H-615262859-01Pfizer Croatia d.o.o.13,08 EUR 
Arimidex 1 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijianastrozolL02BG03HR-H-226665669-01Laboratoires Juvisé Pharmaceuticals22,10 EUR 
Aripiprazol Accord 10 mg tablete, 28 tableta u blisteruaripiprazolN05AX12EU/1/15/1045/008Accord Healthcare S.L.U.38,80 EUR 
Aripiprazol Accord 15 mg tablete, 28 tableta u blisteruaripiprazolN05AX12EU/1/15/1045/014Accord Healthcare S.L.U.41,07 EUR 
Aripiprazol Accord 30 mg tablete, 28 tableta u blisteruaripiprazolN05AX12EU/1/15/1045/020Accord Healthcare S.L.U.68,74 EUR 
Aripiprazol Pliva 10 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiARIPIPRAZOLN05AX12HR-H-532398568-04Pliva Hrvatska d.o.o.32,20 EUR 
Aripiprazol Pliva 15 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiARIPIPRAZOLN05AX12HR-H-270792462-04Pliva Hrvatska d.o.o.38,22 EUR 
Aripiprazol Pliva 30 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiARIPIPRAZOLN05AX12HR-H-654548929-04Pliva Hrvatska d.o.o.92,59 EUR 
Aripiprazol Pliva 5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiARIPIPRAZOLN05AX12HR-H-753269451-05Pliva Hrvatska d.o.o.20,20 EUR 
Aripiprazol STADA 10 mg tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiARIPIPRAZOLN05AX12HR-H-068173746-03Stada d.o.o.38,80 EUR 
Aripiprazol STADA 15 mg tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiARIPIPRAZOLN05AX12HR-H-698203715-03Stada d.o.o.41,07 EUR 
Aripiprazol STADA 30 mg tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiARIPIPRAZOLN05AX12HR-H-123899956-03Stada d.o.o.68,74 EUR 
Aripiprazole Mylan Pharma 10 mg tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiaripiprazolN05AX12EU/1/15/1005/005Mylan S.A.S.38,80 EUR 
Aripiprazole Mylan Pharma 15 mg tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiaripiprazolN05AX12EU/1/15/1005/008Mylan S.A.S.41,07 EUR 
Aripiprazole Mylan Pharma 30 mg tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiaripiprazolN05AX12EU/1/15/1005/011Mylan S.A.S.68,74 EUR 
Arisppa 10 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiARIPIPRAZOLN05AX12HR-H-271303314-03Krka – farma d.o.o.32,20 EUR 
Arisppa 15 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiARIPIPRAZOLN05AX12HR-H-350932345-03Krka – farma d.o.o.38,22 EUR 
Arisppa 30 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiARIPIPRAZOLN05AX12HR-H-854754630-03Krka – farma d.o.o.92,59 EUR 
Arixtra 10 mg/0,8 ml otopina za injekciju, napunjena štrcaljka, 10 napunjenih štrcaljki s 0,8 ml otopinefondaparinuksnatrijB01AX05EU/1/02/206/032Mylan IRE Healthcare Limited124,00 EUR 
Arixtra 2,5 mg/0,5ml otopina za injekciju, 10 napunjenih štrcaljki s 0,5 ml otopine, automatski sigurnosni sustavfondaparinuksnatrijB01AX05EU/1/02/206/003Mylan IRE Healthcare Limited44,27 EUR 
Arixtra 2,5 mg/0,5ml otopina za injekciju, 10 napunjenih štrcaljki s 0,5 ml otopine, ručni sigurnosni sustavfondaparinuksnatrijB01AX05EU/1/02/206/022Mylan IRE Healthcare Limited44,27 EUR 
Arixtra 7,5 mg/0,6 ml otopina za injekciju, napunjena štrcaljka, 10 napunjenih štrcaljki s 0,6 ml otopinefondaparinuksnatrijB01AX05EU/1/02/206/030Mylan IRE Healthcare Limited139,83 EUR 
Arlesias 0,5 mg tvrde kapsule, 28 kapsula u blisteru, u kutijifingolimod; fingolimodkloridL04AA27HR-H-286568242-01Jadran Galenski laboratorij d.d.769,35 EUR 
Armisarte 25 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 20 ml koncentratapemetreksedL01BA04EU/1/15/1063/002Actavis Group PTC ehf.836,26 EUR 
Armisarte 25 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 40 ml koncentratapemetreksedL01BA04EU/1/15/1063/003Actavis Group PTC ehf.1.665,45 EUR 
Armotraz 1 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijianastrozolL02BG03HR-H-440035073-01PharmaS d.o.o.22,70 EUR 
Aromasin 25 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijieksemestanL02BG06HR-H-093797365-01Pfizer Croatia d.o.o.56,31 EUR 
Arosen 10 mg/10 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiEZETIMIB; ROSUVASTATINKALCIJC10BA06HR-H-561909678-06Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.22,35 EUR 
Arosen 20 mg/10 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiEZETIMIB; ROSUVASTATINKALCIJC10BA06HR-H-870499295-06Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.22,84 EUR 
Arosen 5 mg/10 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiEZETIMIB; ROSUVASTATINKALCIJC10BA06HR-H-853800213-06Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.17,55 EUR 
Arquist 125 mikrograma po potisku, stlačeni inhalat, suspenzija, 1 inhalator sa 120 doza, u kutijiFLUTIKAZONPROPIONATR03BA05HR-H-396395512-01Cipla Europe NV13,80 EUR 
Arquist 250 mikrograma po potisku, stlačeni inhalat, suspenzija, 1 inhalator sa 120 doza, u kutijiFLUTIKAZONPROPIONATR03BA05HR-H-620322804-01Cipla Europe NV25,22 EUR 
Arsenov trioksid Accord 1 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 10 bočica s 10 ml koncentrataarsenov trioksidL01XX27EU/1/19/1398/003Accord Healthcare S.L.U.2.324,80 EUR 
Artas 10 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinkalcijC10AA05HR-H-309700209-01Jadran Galenski laboratorij d.d.2,33 EUR 
Artas 20 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinkalcijC10AA05HR-H-215520743-01Jadran Galenski laboratorij d.d.3,27 EUR 
Artas 20 mg filmom obložene tablete, 56 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinkalcijC10AA05HR-H-215520743-02Jadran Galenski laboratorij d.d.14,15 EUR 
Artas 40 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinkalcijC10AA05HR-H-098999961-01Jadran Galenski laboratorij d.d.4,39 EUR 
Articel 10 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u bočici, u kutijiperindopriltosilatC09AA04HR-H-133283136-01Pliva Hrvatska d.o.o.8,52 EUR 
Articel 2,5 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u bočici, u kutijiperindopriltosilatC09AA04HR-H-203848093-01Pliva Hrvatska d.o.o.2,39 EUR 
Articel 5 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u bočici, u kutijiperindopriltosilatC09AA04HR-H-218682062-01Pliva Hrvatska d.o.o.7,42 EUR 
Artromed 200 mg filmom obložene tablete, 100 tableta u blisteru, u kutijioksaceprolM01AX24HR-H-461329513-02MIP Pharma Croatia d.o.o.22,25 EUR 
Arvind 100 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiLAMOTRIGINN03AX09HR-H-408490908-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d./u postupku određivanja iznimno više cijene
Arvind 25 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiLAMOTRIGINN03AX09HR-H-142540222-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.2,61 EUR 
Arvind 50 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiLAMOTRIGINN03AX09HR-H-507583547-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d./u postupku određivanja iznimno više cijene
Asentra 100 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijisertralinkloridN06AB06HR-H-681228481-01Krka – farma d.o.o.17,37 EUR 
Asentra 50 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijisertralinkloridN06AB06HR-H-809836918-01Krka – farma d.o.o.7,14 EUR 
Aspaveli 1080 mg otopina za infuziju, 1 bočica (staklena), 20 ml (54 mg/ml)pegcetakoplanL04AA54EU/1/21/1595/001Swedish Orphan, Biovitrum3.346,41 EUR 
Aspaveli 1080 mg otopina za infuziju, 8 bočica (staklena), 20 ml (54 mg/ml)pegcetakoplanL04AA54EU/1/21/1595/002Swedish Orphan, Biovitrum26.809,76 EUR 
Astralis 1 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijianastrozolL02BG03HR-H-767934406-01Stada d.o.o.22,10 EUR 
Atectura Breezhaler 125 mikrograma/127,5 mikrograma prašak inhalata, tvrde kapsule, 30 kapsula i 1 inhalatorindakaterolacetat; mometazonfuroatR03AK14EU/1/20/1439/006Novartis Europharm Limited31,42 EUR 
Atectura Breezhaler 125 mikrograma/260 mikrograma prašak inhalata, tvrde kapsule, 30 kapsula i 1 inhalatorindakaterolacetat; mometazonfuroatR03AK14EU/1/20/1439/010Novartis Europharm Limited32,61 EUR 
Atekago 0,5 mg/0,4 mg tvrde kapsule, 30 kapsula u bočici, u kutijiDUTASTERID; TAMSULOZINKLORIDG04CA52HR-H-543337734-02PharmaS d.o.o.12,80 EUR 
Atenativ 50 IU/ml prašak i otapalo za otopinu za injekciju/infuziju, 1 bočica s praškom (500 IU) i 1 bočica s otapalom (10 ml), u kutijiantitrombin III, ljudskiB01AB02HR-H-973250138-01Jana Pharm d.o.o.125,42 EUR 
Atenolol Pliva 50 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiatenololC07AB03HR-H-703211744-01Pliva Hrvatska d.o.o.3,20 EUR 
Atere 10 mg/g krema, 15 g kreme u tubi, u kutijiterbinafinkloridD01AE15HR-H-664829608-01Mibe Pharmaceuticals d.o.o.4,47 EUR 
Athyrazol 10 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijitiamazolH03BB02HR-H-038668682-01Jadran Galenski laboratorij d.d.5,57 EUR 
Atixarso 90 mg filmom obložene tablete, 56 tableta u blisteru, u kutijitikagrelorB01AC24HR-H-239568778-02Krka – farma d.o.o.65,26 EUR 
Atordapin 10 mg/10 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiAMLODIPINBESILAT; atorvastatinkalcijC10BX03HR-H-594090785-05Krka – farma d.o.o.9,45 EUR 
Atordapin 10 mg/10 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiAMLODIPINBESILAT; atorvastatinkalcijC10BX03HR-H-594090785-08Krka – farma d.o.o.19,22 EUR 
Atordapin 5 mg/10 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiAMLODIPINBESILAT; atorvastatinkalcijC10BX03HR-H-710797951-05Krka – farma d.o.o.9,14 EUR 
Atordapin 5 mg/10 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiAMLODIPINBESILAT; atorvastatinkalcijC10BX03HR-H-710797951-08Krka – farma d.o.o.18,93 EUR 
Atoris 10 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinkalcijC10AA05HR-H-810347527-01Krka – farma d.o.o.2,70 EUR 
Atoris 10 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinkalcijC10AA05HR-H-810347527-02Krka – farma d.o.o.7,14 EUR 
Atoris 20 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinkalcijC10AA05HR-H-721076914-01Krka – farma d.o.o.4,21 EUR 
Atoris 20 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinkalcijC10AA05HR-H-721076914-02Krka – farma d.o.o.14,97 EUR 
Atoris 30 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinkalcijC10AA05HR-H-099895884-07Krka – farma d.o.o.5,70 EUR 
Atoris 30 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinkalcijC10AA05HR-H-099895884-10Krka – farma d.o.o.11,40 EUR 
Atoris 40 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinkalcijC10AA05HR-H-544834083-01Krka – farma d.o.o.5,35 EUR 
Atoris 40 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinkalcijC10AA05HR-H-544834083-02Krka – farma d.o.o.15,37 EUR 
Atoris 40 mg filmom obložene tablete, 90 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinkalcijC10AA05HR-H-544834083-03Krka – farma d.o.o.13,22 EUR 
Atoris 60 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinkalcijC10AA05HR-H-902872961-07Krka – farma d.o.o.10,20 EUR 
Atoris 80 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinkalcijC10AA05HR-H-807617397-07Krka – farma d.o.o.8,36 EUR 
Atoris 80 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinkalcijC10AA05HR-H-807617397-10Krka – farma d.o.o.13,00 EUR 
Atorvastatin Genericon 10 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinkalcij; atorvastatinkalcij trihidratC10AA05HR-H-055749369-07Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.2,70 EUR 
Atorvastatin Genericon 20 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinkalcij; atorvastatinkalcij trihidratC10AA05HR-H-023131915-07Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.4,21 EUR 
Atorvastatin Genericon 40 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinkalcij; atorvastatinkalcij trihidratC10AA05HR-H-662292623-07Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.5,35 EUR 
Atorvastatin Genericon 80 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinkalcij; atorvastatinkalcij trihidratC10AA05HR-H-451369799-07Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.8,36 EUR 
Atorvastatin PharmaS 10 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinkalcijC10AA05HR-H-953434519-01PharmaS d.o.o.2,70 EUR 
Atorvastatin PharmaS 10 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinkalcijC10AA05HR-H-953434519-02PharmaS d.o.o.7,14 EUR 
Atorvastatin PharmaS 20 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinkalcijC10AA05HR-H-694192988-01PharmaS d.o.o.4,21 EUR 
Atorvastatin PharmaS 20 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinkalcijC10AA05HR-H-694192988-02PharmaS d.o.o.14,97 EUR 
Atorvastatin PharmaS 40 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinkalcijC10AA05HR-H-088374042-01PharmaS d.o.o.5,35 EUR 
Atorvastatin PharmaS 40 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinkalcijC10AA05HR-H-088374042-02PharmaS d.o.o.15,37 EUR 
Atorvox 10 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinkalcijC10AA05HR-H-063720131-01Pliva Hrvatska d.o.o.2,70 EUR 
Atorvox 10 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinkalcijC10AA05HR-H-063720131-02Pliva Hrvatska d.o.o.7,14 EUR 
Atorvox 20 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinkalcijC10AA05HR-H-536159520-01Pliva Hrvatska d.o.o.4,21 EUR 
Atorvox 20 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinkalcijC10AA05HR-H-536159520-02Pliva Hrvatska d.o.o.14,97 EUR 
Atorvox 40 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinkalcijC10AA05HR-H-759600990-01Pliva Hrvatska d.o.o.5,35 EUR 
Atorvox 40 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinkalcijC10AA05HR-H-759600990-02Pliva Hrvatska d.o.o.15,37 EUR 
Atorvox 80 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinkalcijC10AA05HR-H-197653123-01Pliva Hrvatska d.o.o.8,36 EUR 
Atosiban Alpha-Medical 37,5 mg/5 ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 5 ml otopine, u kutijiatosibanacetatG02CX01HR-H-596925089-01Alpha-Medical d.o.o.71,74 EUR 
Atosiban Alpha-Medical 6,75 mg/0,9 ml otopina za injekciju, 1 bočica s 0,9 ml otopine, u kutijiatosibanacetatG02CX01HR-H-756687130-01Alpha-Medical d.o.o.23,57 EUR 
Atozet 10 mg/10 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinkalcij trihidrat; EZETIMIBC10BA05HR-H-532747774-02Organon Pharma d.o.o.24,02 EUR 
Atozet 10 mg/20 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinkalcij trihidrat; EZETIMIBC10BA05HR-H-567039012-02Organon Pharma d.o.o.23,80 EUR 
Atozet 10 mg/40 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinkalcij trihidrat; EZETIMIBC10BA05HR-H-232001393-02Organon Pharma d.o.o.37,52 EUR 
Atremia 0,5 mg tvrde kapsule, 100 kapsula u bočici, u kutijianagrelidklorid hidratL01XX35HR-H-094685523-02Teva B.V.242,44 EUR 
Atriance 5 mg/ml otopina za infuziju, 6 bočica s 50 ml otopinenelarabinL01BB07EU/1/07/403/001Novartis Europharm Limited1.899,94 EUR 
Atrovent 0,25 mg/1 ml otopina za nebulizator, 20 ml otopine u bočici s kapaljkom, u kutijiipratropijev bromid hidratR03BB01HR-H-535873913-01Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.3,12 EUR 
Atrovent N 20 mikrograma po potisku, stlačeni inhalat, otopina, 1 inhalator s 200 doza, u kutijiipratropijev bromid hidratR03BB01HR-H-119167758-01Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.3,85 EUR 
Attoxem 10 mg tvrde kapsule, 7 kapsula u blisteru, u kutijiatomoksetinkloridN06BA09HR-H-078206345-01Makpharm d.o.o.17,23 EUR 
Attoxem 100 mg tvrde kapsule, 28 kapsula u blisteru, u kutijiatomoksetinkloridN06BA09HR-H-236399204-01Makpharm d.o.o.88,40 EUR 
Attoxem 18 mg tvrde kapsule, 7 kapsula u blisteru, u kutijiatomoksetinkloridN06BA09HR-H-567722566-01Makpharm d.o.o.17,25 EUR 
Attoxem 25 mg tvrde kapsule, 28 kapsula u blisteru, u kutijiatomoksetinkloridN06BA09HR-H-678485883-01Makpharm d.o.o.68,24 EUR 
Attoxem 40 mg tvrde kapsule, 28 kapsula u blisteru, u kutijiatomoksetinkloridN06BA09HR-H-203615656-01Makpharm d.o.o.68,34 EUR 
Attoxem 60 mg tvrde kapsule, 28 kapsula u blisteru, u kutijiatomoksetinkloridN06BA09HR-H-931412300-01Makpharm d.o.o.68,45 EUR 
Attoxem 80 mg tvrde kapsule, 28 kapsula u blisteru, u kutijiatomoksetinkloridN06BA09HR-H-938595156-01Makpharm d.o.o.87,80 EUR 
Aubagio 14 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteruteriflunomidL04AA31EU/1/13/838/002sanofi-aventis groupe781,41 EUR 
Augmentin 400 mg + 57 mg/5 ml prašak za oralnu suspenziju s okusom voća, 1 bočica s praškom za 70 ml oralne suspenzije, mjerna žličica ili mjerna štrcaljka, u kutijiamoksicilin trihidrat; KLAVULANSKA KISELINAJ01CR02HR-H-377920132-02GlaxoSmithKline Trading Services Limited4,24 EUR 
Augmentin 875 mg+125 mg filmom obložene tablete, 14 tableta u blisteru, u kutijiamoksicilin trihidrat; KLAVULANSKA KISELINAJ01CR02HR-H-170450439-01GlaxoSmithKline Trading Services Limited8,99 EUR 
Avamys 27,5 mikrograma/potisak, sprej za nos, suspenzija, 1 bočica sa 120 potisakaflutikazonfuroatR01AD12EU/1/07/434/003GlaxoSmithKline (Ireland) Limited10,25 EUR 
Avastin 25 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 16 ml koncentratabevacizumabL01XC07; L01FG01EU/1/04/300/002Roche Registration GmbH859,23 EUR 
Avastin 25 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 4 ml koncentratabevacizumabL01XC07; L01FG01EU/1/04/300/001Roche Registration GmbH227,80 EUR 
Avodart 0,5 mg meke kapsule, 30 kapsula u blisteru, u kutijiDUTASTERIDG04CB02HR-H-357757654-01GlaxoSmithKline Trading Services Limited9,65 EUR 
Avomit 2,5 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiLETROZOLL02BG04HR-H-087505112-01Pliva Hrvatska d.o.o.46,92 EUR 
Avonex 30 mikrograma/0,5 ml otopina za injekciju, 4 napunjene štrcaljke s 0,5 ml otopineinterferon beta-1aL03AB07EU/1/97/033/003Biogen Netherlands B.V.678,75 EUR 
Axetine 1500 mg prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 10 bočica s praškom, u kutijicefuroksimnatrijJ01DC02HR-H-236056589-01Medochemie Ltd.33,48 EUR 
Axetine 750 mg prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 10 bočica s praškom, u kutijicefuroksimnatrijJ01DC02HR-H-496363759-01Medochemie Ltd.18,75 EUR 
Axhidrox 2,2 mg po potisku krema, 50 g kreme u višedoznom spremniku s odmjernom pumpicom, u kutijiglikopironij bromidD11AA01HR-H-407852925-01Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel36,50 EUR 
Axira 35 filmom obložene tablete, 63 tablete u blisteru, u kutijiciproteronacetat; etinilestradiolG03HB01HR-H-398577787-01Mibe Pharmaceuticals d.o.o.12,74 EUR 
Azacitidin Accord 25 mg/ml prašak za suspenziju za injekciju, 1 bočica sa 100 mg praškaazacitidinL01BC07EU/1/19/1413/001Accord Healthcare S.L.U.217,47 EUR 
Azacitidin Mylan 25 mg/ml prašak za suspenziju za injekciju, 1 bočica sa 100 mg praškaazacitidinL01BC07EU/1/20/1426/001Mylan Ireland Limited217,47 EUR 
Azacitidin Sandoz 25 mg/ml prašak za suspenziju za injekciju, 1 bočica s praškom, u kutijiazacitidinL01BC07HR-H-152619540-01Sandoz d.o.o.217,47 EUR 
Azacitidine Accord 25 mg/ml prašak za suspenziju za injekciju, 1 bočicaazacitidinL01BC07EU/1/19/1413/002Accord Healthcare S.L.U.283,04 EUR 
Azalonum 20 mg/40 mg tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijicinarizin; dimenhidrinatN07CA52HR-H-079650282-01Medochemie Ltd.8,95 EUR 
Azalonum 20 mg/40 mg tablete, 50 tableta u blisteru, u kutijicinarizin; dimenhidrinatN07CA52HR-H-079650282-03Medochemie Ltd.18,78 EUR 
AZARGA 10 mg/ml + 5 mg/ml kapi za oko, suspenzija, 1 bočica s 5 ml suspenzijebrinzolamid; timololmaleatS01ED51EU/1/08/482/001Novartis Europharm Limited10,17 EUR 
Azibiot 500 mg filmom obložene tablete, 3 tablete u blisteru, u kutijiazitromicin dihidratJ01FA10HR-H-890943761-01Krka – farma d.o.o.3,85 EUR 
AZILECT 1 mg tablete, 28 tableta u blisterurazagilinmesilatN04BD02EU/1/04/304/003Teva B.V.44,43 EUR 
Azimed 250 mg tvrde kapsule, 6 kapsula u blisteru, u kutijiazitromicin dihidratJ01FA10HR-H-560550238-01Pliva Hrvatska d.o.o.9,14 EUR 
Azimed 500 mg filmom obložene tablete, 3 tablete u blisteru, u kutijiazitromicin dihidratJ01FA10HR-H-453231145-01Pliva Hrvatska d.o.o.3,85 EUR 
Azipron 1 mg tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijirazagilintartaratN04BD02HR-H-528562465-03Alpha-Medical d.o.o.44,43 EUR 
Azitromicin Belupo 250 mg filmom obložene tablete, 6 tableta u blisteru, u kutijiazitromicin dihidratJ01FA10HR-H-162267682-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.4,56 EUR 
Azitromicin Belupo 500 mg filmom obložene tablete, 3 tablete u blisteru, u kutijiazitromicin dihidratJ01FA10HR-H-125410249-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.3,85 EUR 
Azitromicin PharmaS 500 mg filmom obložene tablete, 3 tableta u blisteru, u kutijiazitromicin dihidratJ01FA10HR-H-142938149-01PharmaS d.o.o.3,85 EUR 
Azitromicin PharmaS 500 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškom, u kutijiazitromicin dihidratJ01FA10HR-H-433251666-01PharmaS d.o.o.14,18 EUR 
Azitromicin Sandoz 250 mg filmom obložene tablete, 6 tableta u blisteru, u kutijiazitromicin dihidratJ01FA10HR-H-151510574-01Sandoz d.o.o.4,56 EUR 
Azitromicin Sandoz 500 mg filmom obložene tablete, 3 tablete u blisteru, u kutijiazitromicin dihidratJ01FA10HR-H-958354431-01Sandoz d.o.o.3,85 EUR 
Azitromicin Sandoz forte 200 mg/5 ml prašak za oralnu suspenziju, 1 bočica s praškom, odmjerna štrcaljka, u kutijiazitromicin dihidratJ01FA10HR-H-117564216-01Sandoz d.o.o.3,10 EUR 
Azolar 10 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiARIPIPRAZOLN05AX12HR-H-018376263-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.32,20 EUR 
Azolar 15 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiARIPIPRAZOLN05AX12HR-H-911811259-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.38,22 EUR 
Azolar 30 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiARIPIPRAZOLN05AX12HR-H-451904670-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.92,59 EUR 
Azopt 10 mg/ml kapi za oko, suspenzija, 1 bočica s 5 ml suspenzijebrinzolamidS01EC04EU/1/00/129/001Novartis Europharm Limited6,03 EUR 
Azyter 15 mg/g kapi za oko, otopina u jednodoznom spremniku, 6 jednodoznih spremnika s otopinom u vrećici, u kutijiazitromicin dihidratS01AA26HR-H-422626992-01Laboratoires Thea6,61 EUR 
Baklofen Sintetica Intratekalni 0,05 mg/ml otopina za injekciju, 5 ampula s 1 ml otopine, u kutijibaklofenM03BX01HR-H-242013306-01Sintetica GmbH25,72 EUR 
Baklofen Sintetica Intratekalni 2 mg/ml otopina za infuziju, 5 ampula s 5 ml otopine, u kutijibaklofenM03BX01HR-H-140759373-01Sintetica GmbH238,83 EUR 
Balance 1,5 % glukoze, 1,75 mmol/l kalcija, otopina za peritonejsku dijalizu, 2 pojedinačna pakiranja (»sleep safe balance system«) s 5000 ml otopine za peritonejsku dijalizu, vreća s dvije komore u zaštitnoj plastičnoj vrećici, u kutijiKALCIJEV KLORID DIHIDRAT; GLUKOZA HIDRAT; MAGNEZIJEV KLORID HEKSAHIDRAT; NATRIJEV KLORID; natrijev laktat, otopinaB05DBHR-H-882794081-04Fresenius Medical Care Hrvatska d.o.o.76,08 EUR 
Balance 1,5 % glukoze, 1,75 mmol/l kalcija, otopina za peritonejsku dijalizu, 4 pojedinačna pakiranja (»stay safe balance system«) s 2000 ml otopine za peritonejsku dijalizu, vreća s dvije komore u zaštitnoj plastičnoj vrećici, u kutijiKALCIJEV KLORID DIHIDRAT; GLUKOZA HIDRAT; MAGNEZIJEV KLORID HEKSAHIDRAT; NATRIJEV KLORID; natrijev laktat, otopinaB05DBHR-H-882794081-02Fresenius Medical Care Hrvatska d.o.o.47,92 EUR 
Balance 1,5 % glukoze, 1,75 mmol/l kalcija, otopina za peritonejsku dijalizu, 4 pojedinačna pakiranja (»stay safe balance system«) s 2500 ml otopine za peritonejsku dijalizu, vreća s dvije komore u zaštitnoj plastičnoj vrećici, u kutijiKALCIJEV KLORID DIHIDRAT; GLUKOZA HIDRAT; MAGNEZIJEV KLORID HEKSAHIDRAT; NATRIJEV KLORID; natrijev laktat, otopinaB05DBHR-H-882794081-01Fresenius Medical Care Hrvatska d.o.o.51,83 EUR 
Balance 1,5 % glukoze, 1,25 mmol/l kalcija, otopina za peritonejsku dijalizu, 2 pojedinačna pakiranja (»sleep safe balance system«) s 5000 ml otopine za peritonejsku dijalizu, vreća s dvije komore u zaštitnoj plastičnoj vrećici, u kutijiKALCIJEV KLORID DIHIDRAT; GLUKOZA HIDRAT; MAGNEZIJEV KLORID HEKSAHIDRAT; NATRIJEV KLORID; natrijev laktat, otopinaB05DBHR-H-361443681-04Fresenius Medical Care Hrvatska d.o.o.76,08 EUR 
Balance 1,5 % glukoze, 1,25 mmol/l kalcija, otopina za peritonejsku dijalizu, 4 pojedinačna pakiranja (»stay safe balance system«) s 2000 ml otopine za peritonejsku dijalizu, vreća s dvije komore u zaštitnoj plastičnoj vrećici, u kutijiKALCIJEV KLORID DIHIDRAT; GLUKOZA HIDRAT; MAGNEZIJEV KLORID HEKSAHIDRAT; NATRIJEV KLORID; natrijev laktat, otopinaB05DBHR-H-361443681-01Fresenius Medical Care Hrvatska d.o.o.49,26 EUR 
Balance 1,5 % glukoze, 1,25 mmol/l kalcija, otopina za peritonejsku dijalizu, 4 pojedinačna pakiranja (»stay safe balance system«) s 2500 ml otopine za peritonejsku dijalizu, vreća s dvije komore u zaštitnoj plastičnoj vrećici, u kutijiKALCIJEV KLORID DIHIDRAT; GLUKOZA HIDRAT; MAGNEZIJEV KLORID HEKSAHIDRAT; NATRIJEV KLORID; natrijev laktat, otopinaB05DBHR-H-361443681-02Fresenius Medical Care Hrvatska d.o.o.55,00 EUR 
Balance 2,3 % glukoze, 1,75 mmol/l kalcija, otopina za peritonejsku dijalizu, 2 pojedinačna pakiranja (»sleep safe balance system«) s 5000 ml otopine za peritonejsku dijalizu, vreća s dvije komore u zaštitnoj plastičnoj vrećici, u kutijiKALCIJEV KLORID DIHIDRAT; GLUKOZA HIDRAT; MAGNEZIJEV KLORID HEKSAHIDRAT; NATRIJEV KLORID; natrijev laktat, otopinaB05DBHR-H-817015155-04Fresenius Medical Care Hrvatska d.o.o.70,21 EUR 
Balance 2,3 % glukoze, 1,75 mmol/l kalcija, otopina za peritonejsku dijalizu, 4 pojedinačna pakiranja (»stay safe balance system«) s 2000 ml otopine za peritonejsku dijalizu, vreća s dvije komore u zaštitnoj plastičnoj vrećici, u kutijiKALCIJEV KLORID DIHIDRAT; GLUKOZA HIDRAT; MAGNEZIJEV KLORID HEKSAHIDRAT; NATRIJEV KLORID; natrijev laktat, otopinaB05DBHR-H-817015155-01Fresenius Medical Care Hrvatska d.o.o.48,40 EUR 
Balance 2,3 % glukoze, 1,75 mmol/l kalcija, otopina za peritonejsku dijalizu, 4 pojedinačna pakiranja (»stay safe balance system«) s 2500 ml otopine za peritonejsku dijalizu, vreća s dvije komore u zaštitnoj plastičnoj vrećici, u kutijiKALCIJEV KLORID DIHIDRAT; GLUKOZA HIDRAT; MAGNEZIJEV KLORID HEKSAHIDRAT; NATRIJEV KLORID; natrijev laktat, otopinaB05DBHR-H-817015155-02Fresenius Medical Care Hrvatska d.o.o.50,69 EUR 
Balance 2,3 % glukoze, 1,25 mmol/l kalcija, otopina za peritonejsku dijalizu, 2 pojedinačna pakiranja (»sleep safe balance system«) s 5000 ml otopine za peritonejsku dijalizu, vreća s dvije komore u zaštitnoj plastičnoj vrećici, u kutijiKALCIJEV KLORID DIHIDRAT; GLUKOZA HIDRAT; MAGNEZIJEV KLORID HEKSAHIDRAT; NATRIJEV KLORID; natrijev laktat, otopinaB05DBHR-H-967949807-04Fresenius Medical Care Hrvatska d.o.o.76,99 EUR 
Balance 2,3 % glukoze, 1,25 mmol/l kalcija, otopina za peritonejsku dijalizu, 4 pojedinačna pakiranja (»stay safe balance system«) s 2000 ml otopine za peritonejsku dijalizu, vreća s dvije komore u zaštitnoj plastičnoj vrećici, u kutijiKALCIJEV KLORID DIHIDRAT; GLUKOZA HIDRAT; MAGNEZIJEV KLORID HEKSAHIDRAT; NATRIJEV KLORID; natrijev laktat, otopinaB05DBHR-H-967949807-01Fresenius Medical Care Hrvatska d.o.o.49,56 EUR 
Balance 2,3 % glukoze, 1,25 mmol/l kalcija, otopina za peritonejsku dijalizu, 4 pojedinačna pakiranja (»stay safe balance system«) s 2500 ml otopine za peritonejsku dijalizu, vreća s dvije komore u zaštitnoj plastičnoj vrećici, u kutijiKALCIJEV KLORID DIHIDRAT; GLUKOZA HIDRAT; MAGNEZIJEV KLORID HEKSAHIDRAT; NATRIJEV KLORID; natrijev laktat, otopinaB05DBHR-H-967949807-02Fresenius Medical Care Hrvatska d.o.o.55,03 EUR 
Balance 4,25 % glukoze, 1,25 mmol/l kalcija, otopina za peritonejsku dijalizu, 2 pojedinačna pakiranja (»sleep safe balance system«) s 5000 ml otopine za peritonejsku dijalizu, vreća s dvije komore u zaštitnoj plastičnoj vrećici, u kutijiKALCIJEV KLORID DIHIDRAT; GLUKOZA HIDRAT; MAGNEZIJEV KLORID HEKSAHIDRAT; NATRIJEV KLORID; natrijev laktat, otopinaB05DBHR-H-314276232-04Fresenius Medical Care Hrvatska d.o.o.76,99 EUR 
Balance 4,25 % glukoze, 1,25 mmol/l kalcija, otopina za peritonejsku dijalizu, 4 pojedinačna pakiranja (»stay safe balance system«) s 2000 ml otopine za peritonejsku dijalizu, vreća s dvije komore u zaštitnoj plastičnoj vrećici, u kutijiKALCIJEV KLORID DIHIDRAT; GLUKOZA HIDRAT; MAGNEZIJEV KLORID HEKSAHIDRAT; NATRIJEV KLORID; natrijev laktat, otopinaB05DBHR-H-314276232-01Fresenius Medical Care Hrvatska d.o.o.49,56 EUR 
Balance 4,25 % glukoze, 1,25 mmol/l kalcija, otopina za peritonejsku dijalizu, 4 pojedinačna pakiranja (»stay safe balance system«) s 2500 ml otopine za peritonejsku dijalizu, vreća s dvije komore u zaštitnoj plastičnoj vrećici, u kutijiKALCIJEV KLORID DIHIDRAT; GLUKOZA HIDRAT; MAGNEZIJEV KLORID HEKSAHIDRAT; NATRIJEV KLORID; natrijev laktat, otopinaB05DBHR-H-314276232-02Fresenius Medical Care Hrvatska d.o.o.56,98 EUR 
Balance 4,25 % glukoze, 1,75 mmol/l kalcija, otopina za peritonejsku dijalizu, 2 pojedinačna pakiranja (»sleep safe balance system«) s 5000 ml otopine za peritonejsku dijalizu, vreća s dvije komore u zaštitnoj plastičnoj vrećici, u kutijiKALCIJEV KLORID DIHIDRAT; GLUKOZA HIDRAT; MAGNEZIJEV KLORID HEKSAHIDRAT; NATRIJEV KLORID; natrijev laktat, otopinaB05DBHR-H-271394828-04Fresenius Medical Care Hrvatska d.o.o.76,08 EUR 
Balance 4,25 % glukoze, 1,75 mmol/l kalcija, otopina za peritonejsku dijalizu, 4 pojedinačna pakiranja (»stay safe balance system«) s 2000 ml otopine za peritonejsku dijalizu, vreća s dvije komore u zaštitnoj plastičnoj vrećici, u kutijiKALCIJEV KLORID DIHIDRAT; GLUKOZA HIDRAT; MAGNEZIJEV KLORID HEKSAHIDRAT; NATRIJEV KLORID; natrijev laktat, otopinaB05DBHR-H-271394828-01Fresenius Medical Care Hrvatska d.o.o.49,56 EUR 
Balance 4,25 % glukoze, 1,75 mmol/l kalcija, otopina za peritonejsku dijalizu, 4 pojedinačna pakiranja (»stay safe balance system«) s 2500 ml otopine za peritonejsku dijalizu, vreća s dvije komore u zaštitnoj plastičnoj vrećici, u kutijiKALCIJEV KLORID DIHIDRAT; GLUKOZA HIDRAT; MAGNEZIJEV KLORID HEKSAHIDRAT; NATRIJEV KLORID; natrijev laktat, otopinaB05DBHR-H-271394828-02Fresenius Medical Care Hrvatska d.o.o.48,53 EUR 
Baqsimi 3 mg prašak za nos u jednodoznom spremniku, 1 spremnik s praškomglukagonH04AA01EU/1/19/1406/001Eli Lilly Nederland B.V.71,19 EUR 
Bavencio 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 10 ml koncentrataavelumabL01XC31; L01FF04EU/1/17/1214/001Merck Europe B.V.882,81 EUR 
Bazetham 0,4 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 30 tableta u blisteru, u kutijiTAMSULOZINKLORIDG04CA02HR-H-857970118-01Pliva Hrvatska d.o.o.6,56 EUR 
BCG-medac prašak i otapalo za intravezikalnu suspenziju, 1 bočica s praškom u kutiji, 50 ml otapala u vrećici, spojnikom za bočice, kateterom i spojnikom (koničnim na Luer-Lock), u kutijiBCG (Bacillus Calmette Guérin) bakterija, živa, atenuirana, soj RIVM (izveden iz soja 1173-P2)L03AX03HR-H-941213905-01medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH113,60 EUR 
Belara 0,03 mg/2 mg filmom obložene tablete, 21 tableta u blisteru, kalendarsko pakiranje, u kutijiklormadinonacetat; etinilestradiolG03AA15HR-H-368848654-01Gedeon Richter Plc.9,19 EUR 
Belformin 1000 mg filmom obložene tablete, 120 tableta u blisteru, u kutijiMETFORMINKLORIDA10BA02HR-H-370478732-02Belupo lijekovi i kozmetika d.d.5,47 EUR 
Belformin 1000 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiMETFORMINKLORIDA10BA02HR-H-370478732-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.1,51 EUR 
Belformin 500 mg filmom obložene tablete, 100 tableta u blisteru, u kutijiMETFORMINKLORIDA10BA02HR-H-026183602-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.3,00 EUR 
Belformin 850 mg filmom obložene tablete, 120 tableta u blisteru, u kutijiMETFORMINKLORIDA10BA02HR-H-073438126-02Belupo lijekovi i kozmetika d.d.5,10 EUR 
Belformin 850 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiMETFORMINKLORIDA10BA02HR-H-073438126-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.1,51 EUR 
Beloderm 0,5 mg/g krema, 100 g kreme u tubi, u kutijibetametazondipropionatD07AC01HR-H-357312417-03Belupo lijekovi i kozmetika d.d.12,96 EUR 
Beloderm 0,5 mg/g krema, 15 g kreme u tubi, u kutijibetametazondipropionatD07AC01HR-H-357312417-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.2,02 EUR 
Beloderm 0,5 mg/g krema, 30 g kreme u tubi, u kutijibetametazondipropionatD07AC01HR-H-357312417-02Belupo lijekovi i kozmetika d.d.4,17 EUR 
Beloderm 0,5 mg/g mast, 15 g masti u tubi, u kutijibetametazondipropionatD07AC01HR-H-293491453-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.2,11 EUR 
Beloderm 0,5 mg/g mast, 30 g masti u tubi, u kutijibetametazondipropionatD07AC01HR-H-293491453-02Belupo lijekovi i kozmetika d.d.4,09 EUR 
Beloderm 0,5 mg/g otopina za kožu, 50 ml otopine u bočici, u kutijibetametazondipropionatD07AC01HR-H-998808042-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.7,63 EUR 
Belodin 10 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiLORATADINR06AX13HR-H-258166931-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.5,14 EUR 
Beloflux 10 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiSOLIFENACINSUKCINATG04BD08HR-H-937608157-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.19,38 EUR 
Beloflux 5 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiSOLIFENACINSUKCINATG04BD08HR-H-687853542-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.12,70 EUR 
Belogent 0,5 mg/g + 1 mg/g krema, 1 tuba s 15 g kreme, u kutijibetametazondipropionat; gentamicinsulfatD07CC01HR-H-522868743-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.4,62 EUR 
Belogent 0,5 mg/g + 1 mg/g mast, 1 tuba s 15 g masti, u kutijibetametazondipropionat; gentamicinsulfatD07CC01HR-H-548868989-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.4,70 EUR 
Belosalic 0,5 mg + 20 mg/g otopina za kožu, 100 ml otopine u bočici, u kutijibetametazondipropionat; SALICILATNA KISELINAD07XC01HR-H-259199748-02Belupo lijekovi i kozmetika d.d.17,25 EUR 
Belosalic 0,5 mg + 20 mg/g otopina za kožu, 50 ml otopine u bočici, u kutijibetametazondipropionat; SALICILATNA KISELINAD07XC01HR-H-259199748-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.8,63 EUR 
Belosalic 0,5 mg + 30 mg/g mast, 30 g masti u tubi, u kutijibetametazondipropionat; SALICILATNA KISELINAD07XC01HR-H-277826196-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.5,49 EUR 
Beloxim 250 mg filmom obložene tablete, 10 tableta u blisteru, u kutijicefuroksimaksetilJ01DC02HR-H-552516974-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.3,94 EUR 
Beloxim 500 mg filmom obložene tablete, 10 tableta u blisteru, u kutijicefuroksimaksetilJ01DC02HR-H-085650445-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.6,74 EUR 
Bemfola 150 IU/0,25ml otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 1 napunjena brizgalica s 0,25 ml otopinefolitropin alfaG03GA05EU/1/13/909/002Gedeon Richter Plc.37,81 EUR 
Bemfola 225 IU/0,375ml otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 1 napunjena brizgalica s 0,375 ml otopinefolitropin alfaG03GA05EU/1/13/909/003Gedeon Richter Plc.54,60 EUR 
Bemfola 300 IU/0,5ml otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 1 napunjena brizgalica s 0,5 ml otopinefolitropin alfaG03GA05EU/1/13/909/004Gedeon Richter Plc.81,89 EUR 
Bemfola 450 IU/0,75ml otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 1 napunjena brizgalica s 0,75 ml otopinefolitropin alfaG03GA05EU/1/13/909/005Gedeon Richter Plc.120,63 EUR 
Bemfola 75 IU/0,125ml otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 1 napunjena brizgalica s 0,125 ml otopinefolitropin alfaG03GA05EU/1/13/909/001Gedeon Richter Plc.18,79 EUR 
Bendamustin Kabi 2,5 mg/ml prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica od 20 ml s praškom, u kutijibendamustinkloridL01AA09HR-H-744843956-01Fresenius Kabi d.o.o.47,43 EUR 
Bendamustin Kabi 2,5 mg/ml prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica od 50 ml s praškom, u kutijibendamustinkloridL01AA09HR-H-744843956-05Fresenius Kabi d.o.o.183,48 EUR 
Bendamustin PharmaS 2,5 mg/ml prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 5 bočica od 25 ml s praškom, u kutijibendamustinklorid hidratL01AA09HR-H-823301419-02PharmaS d.o.o.225,85 EUR 
Bendamustin PharmaS 2,5 mg/ml prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 5 bočica od 50 ml s praškom, u kutijibendamustinklorid hidratL01AA09HR-H-823301419-06PharmaS d.o.o.1.033,35 EUR 
Bendamustin Teva 2,5 mg/ml prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 5 bočica od 26 ml s praškom, u kutijibendamustinkloridL01AA09HR-H-831944969-02Teva B.V.220,46 EUR 
Bendamustin Teva 2,5 mg/ml prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 5 bočica od 60 ml s praškom, u kutijibendamustinkloridL01AA09HR-H-831944969-06Teva B.V.1.033,35 EUR 
BeneFIX 1000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 napunjena štrcaljka s 5 ml otapalanonakog alfaB02BD04EU/1/97/047/006Pfizer Europe MA EEIG673,65 EUR 
BeneFIX 2000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 napunjena štrcaljka s 5 ml otapalanonakog alfaB02BD04EU/1/97/047/007Pfizer Europe MA EEIG1.336,04 EUR 
BeneFIX 250 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 napunjena štrcaljka s 5 ml otapalanonakog alfaB02BD04EU/1/97/047/004Pfizer Europe MA EEIG153,22 EUR 
BeneFIX 500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 napunjena štrcaljka s 5 ml otapalanonakog alfaB02BD04EU/1/97/047/005Pfizer Europe MA EEIG283,86 EUR 
Benepali 50 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 4 napunjene brizgalice s 1 ml otopineetanerceptL04AB01EU/1/15/1074/002Samsung Bioepis NL B.V.625,17 EUR 
Benepali 50 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 4 napunjene štrcaljke s 1 ml otopineetanerceptL04AB01EU/1/15/1074/001Samsung Bioepis NL B.V.629,06 EUR 
Benlysta 120 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškom, u kutijibelimumabL04AA26EU/1/11/700/001GlaxoSmithKline (Ireland) Limited143,39 EUR 
Benlysta 400 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškom, u kutijibelimumabL04AA26EU/1/11/700/002GlaxoSmithKline (Ireland) Limited465,01 EUR 
Benmak 2,5 mg/ml prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 5 bočica od 25 ml s praškom, u kutijibendamustinklorid hidratL01AA09HR-H-537845706-02Makpharm d.o.o.225,85 EUR 
Benmak 2,5 mg/ml prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 5 bočica od 50 ml s praškom, u kutijibendamustinklorid hidratL01AA09HR-H-537845706-06Makpharm d.o.o.1.033,35 EUR 
Beovu 120 mg/ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 1 napunjena štrcaljka s 0,165 ml otopinebrolucizumabS01LA06EU/1/19/1417/001Novartis Europharm Limited717,46 EUR 
Beriplex P/N 1000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom, 1 bočica s 40 ml vode za injekcije i 1 sustav za prijenos s filterom 20/20, u kutijikoagulacijski faktor IX, ljudski; koagulacijski faktor VII, ljudski; protein C; protein S; koagulacijski faktor II, ljudski; koagulacijski faktor X, ljudskiB02BD01HR-H-291305034-01CSL Behring GmbH442,42 EUR 
Beriplex P/N 500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom, 1 bočica s 20 ml vode za injekcije i 1 sustav za prijenos s filterom 20/20, u kutijikoagulacijski faktor IX, ljudski; koagulacijski faktor VII, ljudski; protein C; protein S; koagulacijski faktor II, ljudski; koagulacijski faktor X, ljudskiB02BD01HR-H-899027590-01CSL Behring GmbH219,13 EUR 
Berlistar forte 40 mg/ml oralna suspenzija, 100 ml suspenzije u bočici i štrcaljka od 5 ml za usta, u kutijiIBUPROFENM01AE01HR-H-140469047-01Berlin-Chemie AG4,29 EUR 
Berlithion 600 mg koncentrat za otopinu za infuziju, 5 ampula s 24 ml koncentrata, u kutijitioktatna kiselinaA16AX01HR-H-882057376-01Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.25,52 EUR 
Berlithion 600 mg meke kapsule, 30 kapsula u blisteru, u kutijitioktatna kiselinaA16AX01HR-H-550943090-01Berlin-Chemie AG18,47 EUR 
BESPONSA 1 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškominotuzumab ozogamicinL01XC26; L01FB01EU/1/17/1200/001Pfizer Europe MA EEIG10.148,02 EUR 
Besremi 250 mikrograma/0,5 ml otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 1 napunjena brizgalica s 0,5 ml otopineropeginterferon alfa-2bL03AB15EU/1/18/1352/001AOP Orphan Pharmaceuticals AG1.838,63 EUR 
Betadine 200 mg vagitoriji, 14 vagitorija u stripu, u kutijiPOVIDON, JODIRANIG01AX11HR-H-922339496-01Alkaloid d.o.o.6,53 EUR 
Betaferon 250 mikrograma/ml, prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 15 pakiranja od kojih svako sadrži 1 bočicu s praškom i 1 bočicu s 1,2 ml otapalainterferon beta-1bL03AB08EU/1/95/003/005Bayer AG641,84 EUR 
Betaglid 2 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiGLIMEPIRIDA10BB12HR-H-162585966-01Pliva Hrvatska d.o.o.2,23 EUR 
Betaglid 3 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiGLIMEPIRIDA10BB12HR-H-056258576-01Pliva Hrvatska d.o.o.3,15 EUR 
Betaklav 400 mg/57 mg u 5 ml prašak za oralnu suspenziju, 14,0 g praška za pripremu 70 ml suspenzije u bočici, štrcaljka, u kutijiamoksicilin trihidrat; KLAVULANSKA KISELINAJ01CR02HR-H-138865152-03Krka – farma d.o.o.4,24 EUR 
Betaklav 875 mg/125 mg filmom obložene tablete, 14 tableta u blisteru, u kutijiamoksicilin trihidrat; KLAVULANSKA KISELINAJ01CR02HR-H-313349759-13Krka – farma d.o.o.8,99 EUR 
Betaklav 875 mg/125 mg filmom obložene tablete, 14 tableta u stripu, u kutijiamoksicilin trihidrat; KLAVULANSKA KISELINAJ01CR02HR-H-313349759-03Krka – farma d.o.o.8,99 EUR 
Betaloc ZOK 100 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 28 tableta u blisteru, u kutijimetoprololsukcinatC07AB02HR-H-495596644-01Recordati Ireland Ltd.3,94 EUR 
Betaloc ZOK 25 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 14 tableta u blisteru, u kutijimetoprololsukcinatC07AB02HR-H-965178809-01Recordati Ireland Ltd.2,66 EUR 
Betaloc ZOK 50 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 28 tableta u blisteru, u kutijimetoprololsukcinatC07AB02HR-H-148642958-01Recordati Ireland Ltd.4,31 EUR 
Betaserc 16 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiBETAHISTINDIKLORIDN07CA01HR-H-070232989-01Mylan Hrvatska d.o.o.9,21 EUR 
Betaserc 24 mg tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijiBETAHISTINDIKLORIDN07CA01HR-H-722180471-01Mylan Hrvatska d.o.o.4,09 EUR 
Betaserc 24 mg tablete, 50 tableta u blisteru, u kutijiBETAHISTINDIKLORIDN07CA01HR-H-722180471-02Mylan Hrvatska d.o.o.10,22 EUR 
Betazon 0,5 mg/g krema, 1 tuba s 100 g kreme, u kutijibetametazondipropionatD07AC01HR-H-283362463-02Jadran Galenski laboratorij d.d.12,96 EUR 
Betazon 0,5 mg/g krema, 1 tuba s 25 g kreme, u kutijibetametazondipropionatD07AC01HR-H-283362463-01Jadran Galenski laboratorij d.d.3,25 EUR 
Betmiga 25 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 30 tableta u blisterumirabegronG04BD12EU/1/12/809/003Astellas Pharma Europe B.V.37,63 EUR 
Betmiga 50 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 30 tableta u blisterumirabegronG04BD12EU/1/12/809/010Astellas Pharma Europe B.V.35,81 EUR 
Betoptic 5 mg/ml kapi za oko, otopina, 1 bočica s nastavkom za kapanje s 5 ml otopine, u kutijibetaksololkloridS01ED02HR-H-709311743-01Immedica Pharma AB4,02 EUR 
Betrion 20 mg/g mast, 1 tuba s 15 g masti, u kutijimupirocinD06AX09HR-H-844295955-01Pliva Hrvatska d.o.o.5,73 EUR 
Bexsero suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 1 napunjena štrcaljka s 0,5 ml suspenzijecjepivo protiv meningokoka grupe B (rDNK, komponentno, adsorbirano)J07AH09EU/1/12/812/001GlaxoSmithKline Vaccines S.r.l.81,03 EUR 
Bicaprox 150 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiBIKALUTAMIDL02BB03HR-H-743859437-01Altamedics d.o.o.72,99 EUR 
Bicaprox 50 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiBIKALUTAMIDL02BB03HR-H-369373118-01Altamedics d.o.o.20,87 EUR 
bicaVera 1,5 % glukoze, 1,25 mmol/l kalcija, otopina za peritonejsku dijalizu, 2 vrećice s 5000 ml otopine i sleep safe sustav za primjenu, u kutijiKALCIJEV KLORID DIHIDRAT; GLUKOZA HIDRAT; MAGNEZIJEV KLORID HEKSAHIDRAT; NATRIJEV KLORID; NATRIJEV BIKARBONATB05DBHR-H-784667420-04Fresenius Medical Care Deutschland GmbH78,98 EUR 
bicaVera 1,5 % glukoze, 1,25 mmol/l kalcija, otopina za peritonejsku dijalizu, 4 vrećice s 2000 ml otopine i stay safe sustav za primjenu, u kutijiKALCIJEV KLORID DIHIDRAT; GLUKOZA HIDRAT; MAGNEZIJEV KLORID HEKSAHIDRAT; NATRIJEV KLORID; NATRIJEV BIKARBONATB05DBHR-H-784667420-01Fresenius Medical Care Deutschland GmbH91,78 EUR 
bicaVera 1,5 % glukoze, 1,25 mmol/l kalcija, otopina za peritonejsku dijalizu, 4 vrećice s 2500 ml otopine i stay safe sustav za primjenu, u kutijiKALCIJEV KLORID DIHIDRAT; GLUKOZA HIDRAT; MAGNEZIJEV KLORID HEKSAHIDRAT; NATRIJEV KLORID; NATRIJEV BIKARBONATB05DBHR-H-784667420-02Fresenius Medical Care Deutschland GmbH93,84 EUR 
bicaVera 2,3 % glukoze, 1,25 mmol/l kalcija, otopina za peritonejsku dijalizu, 2 vrećice s 5000 ml otopine i sleep safe sustav za primjenu, u kutijiKALCIJEV KLORID DIHIDRAT; GLUKOZA HIDRAT; MAGNEZIJEV KLORID HEKSAHIDRAT; NATRIJEV KLORID; NATRIJEV BIKARBONATB05DBHR-H-642530950-04Fresenius Medical Care Deutschland GmbH76,99 EUR 
bicaVera 2,3 % glukoze, 1,25 mmol/l kalcija, otopina za peritonejsku dijalizu, 4 vrećice s 2000 ml otopine i stay safe sustav za primjenu, u kutijiKALCIJEV KLORID DIHIDRAT; GLUKOZA HIDRAT; MAGNEZIJEV KLORID HEKSAHIDRAT; NATRIJEV KLORID; NATRIJEV BIKARBONATB05DBHR-H-642530950-01Fresenius Medical Care Deutschland GmbH91,78 EUR 
bicaVera 2,3 % glukoze, 1,25 mmol/l kalcija, otopina za peritonejsku dijalizu, 4 vrećice s 2500 ml otopine i stay safe sustav za primjenu, u kutijiKALCIJEV KLORID DIHIDRAT; GLUKOZA HIDRAT; MAGNEZIJEV KLORID HEKSAHIDRAT; NATRIJEV KLORID; NATRIJEV BIKARBONATB05DBHR-H-642530950-02Fresenius Medical Care Deutschland GmbH55,03 EUR 
bicaVera 4,25 % glukoze, 1,25 mmol/l kalcija, otopina za peritonejsku dijalizu, 2 vrećice s 5000 ml otopine i sleep safe sustav za primjenu, u kutijiKALCIJEV KLORID DIHIDRAT; GLUKOZA HIDRAT; MAGNEZIJEV KLORID HEKSAHIDRAT; NATRIJEV KLORID; NATRIJEV BIKARBONATB05DBHR-H-442192674-04Fresenius Medical Care Deutschland GmbH76,99 EUR 
bicaVera 4,25 % glukoze, 1,25 mmol/l kalcija, otopina za peritonejsku dijalizu, 4 vrećice s 2000 ml otopine i stay safe sustav za primjenu, u kutijiKALCIJEV KLORID DIHIDRAT; GLUKOZA HIDRAT; MAGNEZIJEV KLORID HEKSAHIDRAT; NATRIJEV KLORID; NATRIJEV BIKARBONATB05DBHR-H-442192674-01Fresenius Medical Care Deutschland GmbH49,56 EUR 
bicaVera 4,25 % glukoze, 1,25 mmol/l kalcija, otopina za peritonejsku dijalizu, 4 vrećice s 2500 ml otopine i stay safe sustav za primjenu, u kutijiKALCIJEV KLORID DIHIDRAT; GLUKOZA HIDRAT; MAGNEZIJEV KLORID HEKSAHIDRAT; NATRIJEV KLORID; NATRIJEV BIKARBONATB05DBHR-H-442192674-02Fresenius Medical Care Deutschland GmbH56,98 EUR 
Bikalis 150 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiBIKALUTAMIDL02BB03HR-H-021247647-01Stada d.o.o.72,99 EUR 
Bikalis 50 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiBIKALUTAMIDL02BB03HR-H-103266585-01Stada d.o.o.20,87 EUR 
Bikalutamid JGL 150 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiBIKALUTAMIDL02BB03HR-H-855520772-01Jadran Galenski laboratorij d.d.72,99 EUR 
Bikalutamid JGL 50 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiBIKALUTAMIDL02BB03HR-H-209069197-01Jadran Galenski laboratorij d.d.20,87 EUR 
Biktarvy 50 mg/200 mg/25 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u bocibiktegravirnatrij; emtricitabin; tenofoviralafenamidfumaratJ05AR20EU/1/18/1289/001Gilead Sciences Ireland UC707,47 EUR 
Bilumid 150 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiBIKALUTAMIDL02BB03HR-H-468004666-01Pliva Hrvatska d.o.o.72,99 EUR 
Bilumid 50 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiBIKALUTAMIDL02BB03HR-H-015262389-01Pliva Hrvatska d.o.o.20,87 EUR 
Bimanox 2 mg/ml kapi za oko, otopina, 1 bočica s umetkom za kapanje s 5 ml otopine, u kutijiBRIMONIDINTARTARATS01EA05HR-H-351414687-01Jadran Galenski laboratorij d.d.5,26 EUR 
Binocrit 2000 IU/1 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 6 napunjenih štrcaljki s 1 ml otopineepoetin alfaB03XA01EU/1/07/410/030Sandoz GmbH73,88 EUR 
Binocrit 3000 IU/0,3 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 1 napunjena štrcaljka s 0,3 ml otopineepoetin alfaB03XA01EU/1/07/410/005Sandoz GmbH18,79 EUR 
Binocrit 4000 IU/0,4 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 6 napunjenih štrcaljki s 0,4 ml otopineepoetin alfaB03XA01EU/1/07/410/008Sandoz GmbH149,90 EUR 
Biorphen 0,1 mg/ml otopina za injekciju/infuziju, 10 ampula s 5 ml otopine, u kutijiFENILEFRINKLORIDC01CA06HR-H-220886917-01Sintetica GmbH271,30 EUR 
Biorphen 10 mg/ml otopina za injekciju, 10 ampula s 1 ml otopine, u kutijiFENILEFRINKLORIDC01CA06HR-H-309272169-01Sintetica GmbH206,67 EUR 
Biphozyl otopina za hemodijalizu/hemofiltraciju, 2 vreće sa 5000 ml otopine, u kutijiDINATRIJEV HIDROGENFOSFAT DIHIDRAT; MAGNEZIJEV KLORID HEKSAHIDRAT; KALIJEV KLORID; NATRIJEV KLORID; NATRIJEV BIKARBONATB05ZBHR-H-197145098-01Baxter Holding B.V.38,92 EUR 
Biprol 2,5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiBISOPROLOL FUMARATC07AB07HR-H-924477102-01Mibe Pharmaceuticals d.o.o.2,43 EUR 
Biprol 5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiBISOPROLOL FUMARATC07AB07HR-H-974572161-01Mibe Pharmaceuticals d.o.o.2,89 EUR 
Bisobel 10 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiBISOPROLOL FUMARATC07AB07HR-H-456034961-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.3,92 EUR 
Bisobel 2,5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiBISOPROLOL FUMARATC07AB07HR-H-042966639-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.2,43 EUR 
Bisobel 2,5 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiBISOPROLOL FUMARATC07AB07HR-H-042966639-02Belupo lijekovi i kozmetika d.d.4,72 EUR 
Bisobel 5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiBISOPROLOL FUMARATC07AB07HR-H-354368769-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.2,89 EUR 
Bisobel 5 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiBISOPROLOL FUMARATC07AB07HR-H-354368769-03Belupo lijekovi i kozmetika d.d.6,00 EUR 
Bivacyn 3500 IU/g + 500 IU/g mast, 30 g masti u tubi, u kutijibacitracin; neomicinsulfatD06AX04HR-H-908532076-01Sandoz d.o.o.6,64 EUR 
Bixalan 150 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiBIKALUTAMIDL02BB03HR-H-861827242-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.72,99 EUR 
Bixalan 50 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiBIKALUTAMIDL02BB03HR-H-348905269-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.20,87 EUR 
BLINCYTO 38,5 mikrograma prašak za koncentrat i otopina za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškom i 1 bočica s 10 ml otopineblinatumomabL01XC19; L01FX07EU/1/15/1047/001Amgen Europe B.V.2.393,30 EUR 
Blocar 10 mg tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiRAMIPRILC09AA05HR-H-145017960-01Jadran Galenski laboratorij d.d.3,60 EUR 
Blocar 2,5 mg tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiRAMIPRILC09AA05HR-H-744860199-01Jadran Galenski laboratorij d.d.1,88 EUR 
Blocar 5 mg tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiRAMIPRILC09AA05HR-H-736520742-01Jadran Galenski laboratorij d.d.2,35 EUR 
Blocar Plus 2,5 mg/12,5 mg tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiHIDROKLOROTIAZID; RAMIPRILC09BA05HR-H-319769403-01Jadran Galenski laboratorij d.d.2,37 EUR 
Blocar Plus 5 mg/25 mg tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiHIDROKLOROTIAZID; RAMIPRILC09BA05HR-H-572715978-01Jadran Galenski laboratorij d.d.6,70 EUR 
Bloxan 100 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijimetoprololtartaratC07AB02HR-H-004450484-01Krka – farma d.o.o.2,67 EUR 
Bocouture 100 jedinica prašak za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom, u kutijineurotoksin Clostridium botulinum tip A (150 kDa), ne sadrži proteinske komplekseM03AX01HR-H-311134880-01Merz Pharmaceuticals GmbH193,15 EUR 
Bocouture 50 jedinica prašak za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom, u kutijineurotoksin Clostridium botulinum tip A (150 kDa), ne sadrži proteinske komplekseM03AX01HR-H-089001793-01Merz Pharmaceuticals GmbH117,96 EUR 
Bondronat 50 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisterunatrijev ibandronat hidratM05BA06EU/1/96/012/009Atnahs Pharma Netherlands B.V.150,66 EUR 
Bonna 35 mg filmom obložene tablete, 4 tablete u blisteru, u kutijiNATRIJEV RISEDRONATM05BA07HR-H-928716663-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.9,38 EUR 
Bonna 75 mg filmom obložene tablete, 2 tablete u blisteru, u kutijiNATRIJEV RISEDRONATM05BA07HR-H-480893971-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.12,65 EUR 
Bonna 75 mg filmom obložene tablete, 6 tableta u blisteru, u kutijiNATRIJEV RISEDRONATM05BA07HR-H-480893971-02Belupo lijekovi i kozmetika d.d.37,95 EUR 
Bonnedra 150 mg tablete, 1 tableta u blisteru, u kutijinatrijev ibandronat hidratM05BA06HR-H-901286827-01Pliva Hrvatska d.o.o.9,86 EUR 
Bonosta 150 mg filmom obložene tablete, 1 tableta u blisteru, u kutijinatrijev ibandronat hidratM05BA06HR-H-777296443-01Makpharm d.o.o.9,86 EUR 
Bonviva 150 mg filmom obložene tablete, 1 tableta u blisterunatrijev ibandronat hidratM05BA06EU/1/03/265/003Atnahs Pharma Netherlands B.V.9,86 EUR 
Bonviva 150 mg filmom obložene tablete, 3 tablete u blisterunatrijev ibandronat hidratM05BA06EU/1/03/265/004Atnahs Pharma Netherlands B.V.27,16 EUR 
Bonviva 3 mg otopina za injekciju, 1 napunjena štrcaljka s 3 ml otopinenatrijev ibandronat hidratM05BA06EU/1/03/265/005Atnahs Pharma Netherlands B.V.47,87 EUR 
Bortezomib Accord 3,5 mg prašak za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškombortezomibL01XG01EU/1/15/1019/001Accord Healthcare S.L.U.423,09 EUR 
Bortezomib Actavis 3,5 mg prašak za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom, u kutijiBortezomibL01XX32; L01XG01HR-H-492814061-01Actavis Group PTC ehf.423,09 EUR 
Bortezomib Alpha-Medical 3,5 mg prašak za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom, u kutijiBortezomibL01XG01HR-H-781716538-01Alpha-Medical d.o.o.423,09 EUR 
Bortezomib EVER Pharma 2,5 mg/ml otopina za injekciju, 1 bočica s 1,4 ml otopine, u kutijiBortezomibL01XG01HR-H-234275465-03EVER Valinject GmbH700,00 EUR 
Bortezomib Fresenius Kabi 3,5 mg prašak za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškombortezomib (u obliku estera boronatne kiseline i manitola)L01XX32; L01XG01EU/1/19/1397/001Fresenius Kabi Deutschland GmbH423,09 EUR 
Bortezomib Krka 3,5 mg prašak za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom, u kutijiBortezomibL01XG01HR-H-765202399-01Krka – farma d.o.o.423,09 EUR 
Bortezomib PharmaS 3,5 mg prašak za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom, u kutijiBortezomibL01XG01HR-H-002821692-01PharmaS d.o.o.423,09 EUR 
Bortezomib Pliva 3,5 mg prašak za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom, u kutijiBortezomibL01XG01HR-H-634138702-01Pliva Hrvatska d.o.o.423,09 EUR 
Bosentan Cipla 125 mg filmom obložene tablete, 56 tableta u blisteru, u kutijibosentan hidratC02KX01HR-H-835996921-02Cipla Europe NV728,93 EUR 
Bosentan Cipla 62,5 mg filmom obložene tablete, 56 tableta u blisteru, u kutijibosentan hidratC02KX01HR-H-115407683-02Cipla Europe NV532,37 EUR 
Bosentan Makpharm 125 mg filmom obložene tablete, 56 tableta u blisteru, u kutijibosentan hidratC02KX01HR-H-476813490-01Makpharm d.o.o.728,93 EUR 
Bosentan Makpharm 62,5 mg filmom obložene tablete, 56 tableta u blisteru, u kutijibosentan hidratC02KX01HR-H-210843347-02Makpharm d.o.o.532,37 EUR 
Bosulif 100 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisterubosutinib hidratL01XE14; L01EA04EU/1/13/818/001Pfizer Europe MA EEIG762,98 EUR 
Bosulif 500 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisterubosutinib hidratL01XE14; L01EA04EU/1/13/818/003Pfizer Europe MA EEIG3.452,67 EUR 
Botox 100 Allergan jedinica, prašak za otopinu za injekciju [paralelni uvoz], 1 bočica s praškom, u kutijineurotoksin Clostridium botulinum tip A (900 kDa)M03AX01HR-H-209629111-01Delecto Firmus d.o.o.185,37 EUR 
Botox 100 Allergan jedinica, prašak za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom, u kutijineurotoksin Clostridium botulinum tip A (900 kDa)M03AX01HR-H-744022704-01AbbVie d.o.o.185,37 EUR 
Braftovi 50 mg kapsula, tvrda, 112x, 50 mg tvrde kapsule, 112xencorafenibL01XE46; L01EC03EU/1/18/1314/003Pierre Fabre Medicament5.346,13 EUR 
Braftovi 50 mg kapsula, tvrda, 112x, 50 mg tvrde kapsule, 28xencorafenibL01XE46; L01EC03EU/1/18/1314/001Pierre Fabre Medicament1.336,53 EUR 
Braftovi 75 mg kapsula, tvrda, 168x, 75 mg tvrde kapsule, 168xencorafenibL01XE46; L01EC03EU/1/18/1314/004Pierre Fabre Medicament7.485,52 EUR 
Braftovi 75 mg kapsula, tvrda, 168x, 75 mg tvrde kapsule, 42xencorafenibL01XE46; L01EC03EU/1/18/1314/002Pierre Fabre Medicament1.871,38 EUR 
Braltus 10 mikrograma po isporučenoj dozi, prašak inhalata, tvrde kapsule, 30 kapsula u bočici i 1 inhalator, u kutijitiotropijev bromidR03BB04HR-H-818206056-02Pliva Hrvatska d.o.o.26,12 EUR 
Bramitob 300 mg/4 ml otopina za nebulizator, 56 jednodoznih spremnika sa 4 ml otopine, po 4 spremnika u vrećici, u kutijitobramicinJ01GB01HR-H-873495110-01Chiesi Pharmaceuticals GmbH1.690,64 EUR 
Bravis 10 mg/ml kapi za oko, suspenzija, 1 bočica s nastavkom za kapanje s 5 ml suspenzije, u kutijibrinzolamidS01EC04HR-H-548068718-01Zentiva k.s.6,03 EUR 
Bretaris Genuair 322 mikrograma, prašak inhalata, 1 inhalator sa 60 dozaaklidinijev bromidR03BB05EU/1/12/781/002AstraZeneca AB31,38 EUR 
Brilique 60 mg filmom obložene tablete, 56 tableta u blisterutikagrelorB01AC24EU/1/10/655/008AstraZeneca AB60,70 EUR 
Brilique 90 mg filmom obložene tablete, 56 tableta u blisterutikagrelorB01AC24EU/1/10/655/004AstraZeneca AB65,26 EUR 
Brimica Genuair 340/12 mikrograma, prašak inhalata, 1 inhalator sa 60 dozaaklidinijev bromid; formoterolfumarat dihidratR03AL05EU/1/14/963/001AstraZeneca AB43,13 EUR 
Brineura 150 mg otopina za infuziju, 2 bočice s 5 ml otopine i 1 bočica s 5 ml otopine za ispiranjecerliponaza alfaA16AB17EU/1/17/1192/001BioMarin International Limited24.379,65 EUR 
Brintellix 10 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteruvortioksetinbromidN06AX26EU/1/13/891/010H. Lundbeck A/S22,96 EUR 
Brintellix 5 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteruvortioksetinbromidN06AX26EU/1/13/891/002H. Lundbeck A/S11,76 EUR 
Briviact 10 mg/ml oralna otopina, 1 boca s 300 ml otopinebrivaracetamN03AX23EU/1/15/1073/021UCB Pharma S.A.97,82 EUR 
Briviact 10 mg/ml otopina za injekciju/infuziju, 10 bočica s 5 ml otopinebrivaracetamN03AX23EU/1/15/1073/022UCB Pharma S.A.318,87 EUR 
Briviact 100 mg filmom obložene tablete, 56 tableta u blisterubrivaracetamN03AX23EU/1/15/1073/018UCB Pharma S.A.102,47 EUR 
Briviact 25 mg filmom obložene tablete, 56 tableta u blisterubrivaracetamN03AX23EU/1/15/1073/006UCB Pharma S.A.91,37 EUR 
Briviact 50 mg filmom obložene tablete, 56 tableta u blisterubrivaracetamN03AX23EU/1/15/1073/010UCB Pharma S.A.90,43 EUR 
Brufen 400 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiIBUPROFENM01AE01HR-H-290369954-01Mylan Hrvatska d.o.o.2,56 EUR 
Brufen 400 mg šumeće granule, 30 vrećica s granulama, u kutijiIBUPROFENM01AE01HR-H-496875141-01Mylan Hrvatska d.o.o.5,80 EUR 
Brufen 600 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiIBUPROFENM01AE01HR-H-794772028-01Mylan Hrvatska d.o.o.2,76 EUR 
Brufen 600 mg šumeće granule, 30 vrećica s granulama, u kutijiIBUPROFENM01AE01HR-H-548019973-01Mylan Hrvatska d.o.o.4,91 EUR 
Brufen SR 800 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 30 tableta u blisteru, u kutijiIBUPROFENM01AE01HR-H-532068337-01Mylan Hrvatska d.o.o.6,99 EUR 
BUCCOLAM 10 mg otopina za usnu sluznicu, 4 napunjene štrcaljke za usta s 2 ml otopinemidazolamkloridN05CD08EU/1/11/709/004Laboratorios Lesvi, S.L.79,93 EUR 
BUCCOLAM 2,5 mg otopina za usnu sluznicu, 4 napunjene štrcaljke za usta s 0,5 ml otopinemidazolamkloridN05CD08EU/1/11/709/001Laboratorios Lesvi, S.L.79,93 EUR 
BUCCOLAM 5 mg otopina za usnu sluznicu, 4 napunjene štrcaljke za usta s 1 ml otopinemidazolamkloridN05CD08EU/1/11/709/002Laboratorios Lesvi, S.L.79,93 EUR 
BUCCOLAM 7,5 mg otopina za usnu sluznicu, 4 napunjene štrcaljke za usta s 1,5 ml otopinemidazolamkloridN05CD08EU/1/11/709/003Laboratorios Lesvi, S.L.79,93 EUR 
Budelin Novolizer 200 mikrograma/dozi prašak inhalata, 1 uložak (200 doza), u kutijibudezonidR03BA02HR-H-730386222-02Mylan Hrvatska d.o.o.19,47 EUR 
Budelin Novolizer 200 mikrograma/dozi prašak inhalata, 1 uložak i 1 inhalator (200 doza), u kutijibudezonidR03BA02HR-H-730386222-01Mylan Hrvatska d.o.o.19,47 EUR 
Budosan 3 mg želučanootporne kapsule, 100 kapsula u blisteru, u kutijibudezonidA07EA06HR-H-647186911-04Dr. Falk Pharma GmbH83,70 EUR 
Bulnexo 2 mg/0,5 mg sublingvalne tablete, 7 tableta u blisteru, u kutijiBUPRENORFINKLORID; naloksonklorid dihidratN07BC51HR-H-396897658-01Alkaloid – INT d.o.o.2,57 EUR 
Bulnexo 8 mg/2 mg sublingvalne tablete, 7 tableta u blisteru, u kutijiBUPRENORFINKLORID; naloksonklorid dihidratN07BC51HR-H-065726451-01Alkaloid – INT d.o.o.13,21 EUR 
Bunalict 2 mg/0,5 mg sublingvalne tablete, 7 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutijiBUPRENORFINKLORID; naloksonklorid dihidratN07BC51HR-H-818753312-01Sandoz d.o.o.2,57 EUR 
Bunalict 8 mg/2 mg sublingvalne tablete, 7 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutijiBUPRENORFINKLORID; naloksonklorid dihidratN07BC51HR-H-324019251-01Sandoz d.o.o.13,21 EUR 
Bupensanduo 2 mg/0,5 mg sublingvalne tablete, 7 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutijiBUPRENORFINKLORID; naloksonklorid dihidratN07BC51HR-H-735309760-05G.L. Pharma GmbH2,57 EUR 
Bupensanduo 2 mg/0,5 mg sublingvalne tablete, 7 tableta u blisteru, u kutijiBUPRENORFINKLORID; naloksonklorid dihidratN07BC51HR-H-735309760-01G.L. Pharma GmbH2,57 EUR 
Bupensanduo 4 mg/1 mg sublingvalne tablete, 7 tableta u blisteru, u kutijiBUPRENORFINKLORID; naloksonklorid dihidratN07BC51HR-H-125576373-01G.L. Pharma GmbH5,18 EUR 
Bupensanduo 8 mg/2 mg sublingvalne tablete, 7 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutijiBUPRENORFINKLORID; naloksonklorid dihidratN07BC51HR-H-413154573-05G.L. Pharma GmbH13,21 EUR 
Bupensanduo 8 mg/2 mg sublingvalne tablete, 7 tableta u blisteru, u kutijiBUPRENORFINKLORID; naloksonklorid dihidratN07BC51HR-H-413154573-01G.L. Pharma GmbH13,21 EUR 
Buprenorfin Alkaloid 2 mg sublingvalne tablete, 7 tableta u blisteru, u kutijiBUPRENORFINKLORIDN07BC01HR-H-005987004-01Alkaloid d.o.o.3,43 EUR 
Buprenorfin Alkaloid 8 mg sublingvalne tablete, 7 tableta u blisteru, u kutijiBUPRENORFINKLORIDN07BC01HR-H-790349338-01Alkaloid d.o.o.10,52 EUR 
Buprenorfin Sandoz 2 mg sublingvalne tablete, 7 tableta u blisteru, u kutijiBUPRENORFINKLORIDN07BC01HR-H-307449271-01Sandoz d.o.o.3,43 EUR 
Buprenorfin Sandoz 8 mg sublingvalne tablete, 7 tableta u blisteru, u kutijiBUPRENORFINKLORIDN07BC01HR-H-362512961-01Sandoz d.o.o.10,52 EUR 
Bupropion Genericon 150 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem, 30 tableta u bočici, u kutijibupropionkloridN06AX12HR-H-109889434-01Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.14,90 EUR 
Busilvex 6 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 8 bočica s 10 ml koncentratabusulfanL01AB01EU/1/03/254/002Pierre Fabre Medicament1.627,76 EUR 
Busulfan Fresenius Kabi 6 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 8 bočica s 10 ml koncentratabusulfanL01AB01EU/1/14/951/001Fresenius Kabi Deutschland GmbH1.627,76 EUR 
Busulfan Pliva 6 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 8 bočica s 10 ml koncentrata, u kutijiBUSULFANL01AB01HR-H-118626262-01Pliva Hrvatska d.o.o.1.627,76 EUR 
Buvidal 128 mg otopina za injekciju s produljenim oslobađanjem, 1 napunjena štrcaljka s 0,36 ml otopinebuprenorfinN07BC01EU/1/18/1336/007Camurus AB293,21 EUR 
Buvidal 16 mg otopina za injekciju s produljenim oslobađanjem, 1 napunjena štrcaljka s 0,32 ml otopinebuprenorfinN07BC01EU/1/18/1336/002Camurus AB67,28 EUR 
Buvidal 24 mg otopina za injekciju s produljenim oslobađanjem, 1 napunjena štrcaljka s 0,48 ml otopinebuprenorfinN07BC01EU/1/18/1336/003Camurus AB67,28 EUR 
Buvidal 32 mg otopina za injekciju s produljenim oslobađanjem, 1 napunjena štrcaljka s 0,64 ml otopinebuprenorfinN07BC01EU/1/18/1336/004Camurus AB67,28 EUR 
Buvidal 64 mg otopina za injekciju s produljenim oslobađanjem, 1 napunjena štrcaljka s 0,18 ml otopinebuprenorfinN07BC01EU/1/18/1336/005Camurus AB293,21 EUR 
Buvidal 8 mg otopina za injekciju s produljenim oslobađanjem, 1 napunjena štrcaljka s 0,16 ml otopinebuprenorfinN07BC01EU/1/18/1336/001Camurus AB67,28 EUR 
Buvidal 96 mg otopina za injekciju s produljenim oslobađanjem, 1 napunjena štrcaljka s 0,27 ml otopinebuprenorfinN07BC01EU/1/18/1336/006Camurus AB293,21 EUR 
Bydureon 2 mg prašak i otapalo za suspenziju za injekciju s produljenim oslobađanjem, 4 napunjene brizgalice s 2 komoreeksenatidA10BJ01EU/1/11/696/003AstraZeneca AB84,79 EUR 
Byetta 10 mikrograma otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 1 napunjena brizgalica s 2,4 ml otopineeksenatidA10BJ01EU/1/06/362/003AstraZeneca AB78,62 EUR 
Byetta 5 mikrograma otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 1 napunjena brizgalica s 1,2 ml otopineeksenatidA10BJ01EU/1/06/362/001AstraZeneca AB70,86 EUR 
Byfavo 20 mg prašak za otopinu za injekciju, 10 bočicaremimazolamN05CD14EU/1/20/1505/001Paion Netherlands B.V.212,80 EUR 
Bylvay 1200 mikrograma tvrde kapsule, boca od polietilena visoke gustoće (HDPE) s polipropilenskim zatvaračem sigurnim za djecu i s evidencijom otvaranja.odeviksibat seskvihidratA05AX05EU/1/21/1566/004Albireo AB23.563,65 EUR 
Bylvay 200 mikrograma tvrde kapsule, boca od polietilena visoke gustoće (HDPE) s polipropilenskim zatvaračem sigurnim za djecu i s evidencijom otvaranja.odeviksibat seskvihidratA05AX05EU/1/21/1566/001Albireo AB3.938,85 EUR 
Bylvay 400 mikrograma tvrde kapsule, boca od polietilena visoke gustoće (HDPE) s polipropilenskim zatvaračem sigurnim za djecu i s evidencijom otvaranja.odeviksibat seskvihidratA05AX05EU/1/21/1566/002Albireo AB7.863,75 EUR 
Bylvay 600 mikrograma tvrde kapsule, boca od polietilena visoke gustoće (HDPE) s polipropilenskim zatvaračem sigurnim za djecu i s evidencijom otvaranja.odeviksibat seskvihidratA05AX05EU/1/21/1566/003Albireo AB11.779,20 EUR 
Byol 10 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiBISOPROLOL FUMARATC07AB07HR-H-293371688-01Sandoz d.o.o.3,92 EUR 
Byol 5 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiBISOPROLOL FUMARATC07AB07HR-H-374048741-01Sandoz d.o.o.2,89 EUR 
Byol 5 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiBISOPROLOL FUMARATC07AB07HR-H-374048741-02Sandoz d.o.o.6,00 EUR 
Byol Combi 10 mg/5 mg tvrde kapsule, 30 kapsula u blisteru, u kutijiBISOPROLOL FUMARAT; RAMIPRILC09BX05HR-H-355894664-02Sandoz d.o.o.8,70 EUR 
Byol Combi 2,5 mg/2,5 mg tvrde kapsule, 30 kapsula u blisteru, u kutijiBISOPROLOL FUMARAT; RAMIPRILC09BX05HR-H-459290443-02Sandoz d.o.o.3,60 EUR 
Byol Combi 5 mg/2,5 mg tvrde kapsule, 30 kapsula u blisteru, u kutijiBISOPROLOL FUMARAT; RAMIPRILC09BX05HR-H-495084169-02Sandoz d.o.o.5,40 EUR 
Byol Combi 5 mg/5 mg tvrde kapsule, 30 kapsula u blisteru, u kutijiBISOPROLOL FUMARAT; RAMIPRILC09BX05HR-H-265900355-02Sandoz d.o.o.5,10 EUR 
Byol Cor 1,25 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiBISOPROLOL FUMARATC07AB07HR-H-222915227-01Sandoz d.o.o.2,35 EUR 
Byol Cor 2,5 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiBISOPROLOL FUMARATC07AB07HR-H-417781648-01Sandoz d.o.o.2,43 EUR 
Byol Cor 2,5 mg filmom obložene tablete, 50 tableta u blisteru, u kutijiBISOPROLOL FUMARATC07AB07HR-H-417781648-02Sandoz d.o.o.4,05 EUR 
Cablivi 10 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 napunjena štrcaljka s 1 ml otapalakaplacizumabB01AX07EU/1/18/1305/001Ablynx NV3.952,10 EUR 
Cablivi 10 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 7 bočica s praškom i 7 napunjenih štrcaljki s 1 ml otapalakaplacizumabB01AX07EU/1/18/1305/003Ablynx NV27.697,33 EUR 
CABOMETYX 20 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u bočicikabozantinib (S)-malatL01XE26; L01EX07EU/1/16/1136/002Ipsen Pharma5.236,40 EUR 
CABOMETYX 40 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u bočicikabozantinib (S)-malatL01XE26; L01EX07EU/1/16/1136/004Ipsen Pharma5.236,40 EUR 
CABOMETYX 60 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u bočicikabozantinib (S)-malatL01XE26; L01EX07EU/1/16/1136/006Ipsen Pharma5.236,40 EUR 
Caduet 10 mg/10 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiAMLODIPINBESILAT; atorvastatinkalcij trihidratC10BX03HR-H-732959683-01Upjohn EESV9,45 EUR 
Caduet 5 mg/10 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiAMLODIPINBESILAT; atorvastatinkalcij trihidratC10BX03HR-H-444337926-01Upjohn EESV9,14 EUR 
Caelyx 2 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica 25 ml koncentratadoksorubicinklorid (pegilirani liposom)L01DB01EU/1/96/011/003Baxter Holding B.V.833,85 EUR 
Caelyx 2 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 10 ml koncentratadoksorubicinklorid (pegilirani liposom)L01DB01EU/1/96/011/001Baxter Holding B.V.334,85 EUR 
Calipra 10 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinkalcij trihidratC10AA05HR-H-638949439-01Alkaloid d.o.o.2,70 EUR 
Calipra 20 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinkalcij trihidratC10AA05HR-H-724169789-01Alkaloid d.o.o.4,21 EUR 
Calipra 40 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinkalcij trihidratC10AA05HR-H-083911129-01Alkaloid d.o.o.5,35 EUR 
Calipra 80 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinkalcij trihidratC10AA05HR-H-218564518-01Alkaloid d.o.o.8,36 EUR 
Calixta 15 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijimirtazapinN06AX11HR-H-908791549-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.3,48 EUR 
Calixta 30 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijimirtazapinN06AX11HR-H-195682549-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.7,43 EUR 
Calixta 45 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijimirtazapinN06AX11HR-H-133386752-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.10,84 EUR 
Calquence 100 mg tvrde kapsule, 56 kapsula u blisteruakalabrutinibL01XE51; L01EL02EU/1/20/1479/001AstraZeneca AB5.729,75 EUR 
Calrecia 100 mmol/l otopina za infuziju, 8 vreća s 1500 ml otopine, u kutijiKALCIJEV KLORID DIHIDRATB05XA07HR-H-607342947-01Fresenius Medical Care Deutschland GmbH303,91 EUR 
CAMCEVI 42 mg suspenzija za injekciju s produljenim oslobađanjem, 1 napunjena šrtcaljka i 1 iglaleuprorelinL02AE02EU/1/22/1647/001Accord Healthcare S.L.U.479,62 EUR 
Canifug 1 % otopina za kožu, 30 ml otopine u bočici s pumpicom za raspršivanje, u kutijiKLOTRIMAZOLD01AC01HR-H-992611513-01Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel5,60 EUR 
CAPD/DPCA 17 otopina za peritonejsku dijalizu, 2 vrećice (sleep safe) s 5000 ml otopine, u kutijiKALCIJEV KLORID DIHIDRAT; GLUKOZA HIDRAT; MAGNEZIJEV KLORID HEKSAHIDRAT; NATRIJEV KLORID; natrijev laktat, otopinaB05DBHR-H-879591293-03Fresenius Medical Care Hrvatska d.o.o.25,33 EUR 
CAPD/DPCA 17 otopina za peritonejsku dijalizu, 4 vrećice (stay safe) s 2000 ml otopine, u kutijiKALCIJEV KLORID DIHIDRAT; GLUKOZA HIDRAT; MAGNEZIJEV KLORID HEKSAHIDRAT; NATRIJEV KLORID; natrijev laktat, otopinaB05DBHR-H-879591293-01Fresenius Medical Care Hrvatska d.o.o.36,15 EUR 
CAPD/DPCA 17 otopina za peritonejsku dijalizu, 4 vrećice (stay safe) s 2500 ml otopine, u kutijiKALCIJEV KLORID DIHIDRAT; GLUKOZA HIDRAT; MAGNEZIJEV KLORID HEKSAHIDRAT; NATRIJEV KLORID; natrijev laktat, otopinaB05DBHR-H-879591293-02Fresenius Medical Care Hrvatska d.o.o.39,87 EUR 
CAPD/DPCA 18 otopina za peritonejsku dijalizu, 2 vrećice (sleep safe) s 5000 ml otopine, u kutijiKALCIJEV KLORID DIHIDRAT; GLUKOZA HIDRAT; MAGNEZIJEV KLORID HEKSAHIDRAT; NATRIJEV KLORID; natrijev laktat, otopinaB05DBHR-H-713244800-03Fresenius Medical Care Hrvatska d.o.o.15,03 EUR 
CAPD/DPCA 18 otopina za peritonejsku dijalizu, 4 vrećice (stay safe) s 2000 ml otopine, u kutijiKALCIJEV KLORID DIHIDRAT; GLUKOZA HIDRAT; MAGNEZIJEV KLORID HEKSAHIDRAT; NATRIJEV KLORID; natrijev laktat, otopinaB05DBHR-H-713244800-01Fresenius Medical Care Hrvatska d.o.o.36,15 EUR 
CAPD/DPCA 18 otopina za peritonejsku dijalizu, 4 vrećice (stay safe) s 2500 ml otopine, u kutijiKALCIJEV KLORID DIHIDRAT; GLUKOZA HIDRAT; MAGNEZIJEV KLORID HEKSAHIDRAT; NATRIJEV KLORID; natrijev laktat, otopinaB05DBHR-H-713244800-02Fresenius Medical Care Hrvatska d.o.o.39,87 EUR 
CAPD/DPCA 19 otopina za peritonejsku dijalizu, 2 vrećice (sleep safe) s 5000 ml otopine, u kutijiKALCIJEV KLORID DIHIDRAT; GLUKOZA HIDRAT; MAGNEZIJEV KLORID HEKSAHIDRAT; NATRIJEV KLORID; natrijev laktat, otopinaB05DBHR-H-804028999-03Fresenius Medical Care Hrvatska d.o.o.25,33 EUR 
CAPD/DPCA 19 otopina za peritonejsku dijalizu, 4 vrećice (stay safe) s 2000 ml otopine, u kutijiKALCIJEV KLORID DIHIDRAT; GLUKOZA HIDRAT; MAGNEZIJEV KLORID HEKSAHIDRAT; NATRIJEV KLORID; natrijev laktat, otopinaB05DBHR-H-804028999-01Fresenius Medical Care Hrvatska d.o.o.36,15 EUR 
CAPD/DPCA 19 otopina za peritonejsku dijalizu, 4 vrećice (stay safe) s 2500 ml otopine, u kutijiKALCIJEV KLORID DIHIDRAT; GLUKOZA HIDRAT; MAGNEZIJEV KLORID HEKSAHIDRAT; NATRIJEV KLORID; natrijev laktat, otopinaB05DBHR-H-804028999-02Fresenius Medical Care Hrvatska d.o.o.39,87 EUR 
Caprelsa 100 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteruvandetanibL01XE12; L01EX04EU/1/11/749/001Genzyme Europe B.V.1.658,01 EUR 
Caprelsa 300 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteruvandetanibL01XE12; L01EX04EU/1/11/749/002Genzyme Europe B.V.4.767,91 EUR 
Caprez 10 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiAMLODIPINBESILATC08CA01HR-H-012850465-01Alkaloid d.o.o.3,00 EUR 
Caprez 5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiAMLODIPINBESILATC08CA01HR-H-133220654-01Alkaloid d.o.o.2,27 EUR 
Carbaglu 200 mg tablete za oralnu suspenziju, 5 tableta u spremnikukarglumatna kiselinaA16AA05EU/1/02/246/003Recordati Rare Diseases259,58 EUR 
Carbaglu 200 mg tablete za oralnu suspenziju, 60 tableta u spremnikukarglumatna kiselinaA16AA05EU/1/02/246/002Recordati Rare Diseases3.055,80 EUR 
Carboplatin Pfizer 150 mg/15 ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 15 ml koncentrata, u kutijikarboplatinL01XA02HR-H-448227566-01Pfizer Croatia d.o.o.31,95 EUR 
Cardox 40 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 50 tableta u blisteru, u kutijiIZOSORBIDMONONITRATC01DA14HR-H-185637747-01Mibe Pharmaceuticals d.o.o.3,98 EUR 
Carmustine Obvius 100 mg prašak i otapalo za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškom i 1 ampula s 3 ml otapalakarmustinL01AD01EU/1/18/1278/001Obvius Investment B.V.1.044,19 EUR 
Carvelol 12,5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijikarvedilolC07AG02HR-H-383435515-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.3,61 EUR 
Carvelol 25 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijikarvedilolC07AG02HR-H-375689797-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.4,42 EUR 
Carvelol 3,125 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijikarvedilolC07AG02HR-H-210964015-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.1,69 EUR 
Carvelol 6,25 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijikarvedilolC07AG02HR-H-806467328-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.2,81 EUR 
Carvetrend 12,5 mg tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijikarvedilolC07AG02HR-H-321903805-01Pliva Hrvatska d.o.o.3,60 EUR 
Carvetrend 25 mg tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijikarvedilolC07AG02HR-H-793878981-01Pliva Hrvatska d.o.o.4,22 EUR 
Carvetrend 3,125 mg tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijikarvedilolC07AG02HR-H-381935662-01Pliva Hrvatska d.o.o.1,78 EUR 
Carvetrend 6,25 mg tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijikarvedilolC07AG02HR-H-010460789-01Pliva Hrvatska d.o.o.2,76 EUR 
Casodex 150 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiBIKALUTAMIDL02BB03HR-H-423625979-01Laboratoires Juvisé Pharmaceuticals72,99 EUR 
Casodex 50 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiBIKALUTAMIDL02BB03HR-H-959901547-01Laboratoires Juvisé Pharmaceuticals20,87 EUR 
Caspofungin Accord 50 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškomkaspofunginacetatJ02AX04EU/1/15/1081/001Accord Healthcare S.L.U.275,10 EUR 
Caspofungin Accord 70 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškomkaspofunginacetatJ02AX04EU/1/15/1081/002Accord Healthcare S.L.U.360,91 EUR 
Cazal 0,5 mg/g + 1,0 mg/g krema, 1 tuba s 20 g kreme, u kutijibetametazondipropionat; gentamicinsulfatD07CC01HR-H-827387669-02Mibe Pharmaceuticals d.o.o.6,33 EUR 
Cazal 0,5 mg/g + 1,0 mg/g mast, 1 tuba s 20 g masti, u kutijibetametazondipropionat; gentamicinsulfatD07CC01HR-H-200221669-02Mibe Pharmaceuticals d.o.o.6,33 EUR 
Cefaleksin Belupo 250 mg/5 ml prašak za oralnu suspenziju, 1 bočica s praškom, mjerna žličica, u kutijicefaleksin hidratJ01DB01HR-H-601480041-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.3,45 EUR 
Cefaleksin Belupo 500 mg tvrde kapsule, 16 kapsula u blisteru, u kutijicefaleksin hidratJ01DB01HR-H-590147011-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.3,31 EUR 
Cefalexin Alkaloid 250 mg /5 ml prašak za oralnu suspenziju, 1 bočica s 65,4 g praška za pripremu 100 ml suspenzije i mjerna žličica, u kutijicefaleksin hidratJ01DB01HR-H-635784098-01Alkaloid d.o.o.3,45 EUR 
Cefalexin Alkaloid 500 mg tvrde kapsule, 16 kapsula u blisteru, u kutijicefaleksin hidratJ01DB01HR-H-531846788-01Alkaloid d.o.o.3,31 EUR 
Cefaz 1000 mg prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 10 bočica s praškom, u kutijiceftazidim pentahidratJ01DD02HR-H-888920395-02Alkaloid d.o.o.41,02 EUR 
Cefaz 1000 mg prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 5 bočica s praškom, u kutijiceftazidim pentahidratJ01DD02HR-H-888920395-01Alkaloid d.o.o.23,63 EUR 
Cefaz 500 mg prašak za otopinu za injekciju, 5 bočica s praškom, u kutijiceftazidim pentahidratJ01DD02HR-H-257035821-01Alkaloid d.o.o.12,52 EUR 
Cefazolin Alpha-Medical 1g prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 1 bočica s praškom, u kutijicefazolinnatrijJ01DB04HR-H-856846164-01Alpha-Medical d.o.o.2,11 EUR 
Cefazolin Alpha-Medical 1g prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 5 bočica s praškom, u kutijicefazolinnatrijJ01DB04HR-H-856846164-02Alpha-Medical d.o.o.10,55 EUR 
Cefazolin AptaPharma 1 g prašak za otopinu za injekciju / infuziju, 10 bočica s praškom, u kutijicefazolinnatrijJ01DB04HR-H-334099916-01Apta Medica Internacional d.o.o.25,09 EUR 
Cefazolin Sandoz 1 g prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 10 bočica s praškom, u kutijicefazolinnatrijJ01DB04HR-H-784789295-01Sandoz d.o.o.25,09 EUR 
Cefepim Accord 1 g prašak za otopinu za injekciju/ infuziju, 1 bočica s praškom, u kutijicefepimdiklorid hidratJ01DE01HR-H-204713554-01Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.6,57 EUR 
Cefepim Accord 1 g prašak za otopinu za injekciju/ infuziju, 10 bočica s praškom, u kutijicefepimdiklorid hidratJ01DE01HR-H-204713554-03Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.56,78 EUR 
Cefepim Accord 2 g prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 1 bočica s praškom, u kutijicefepimdiklorid hidratJ01DE01HR-H-457974528-01Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.16,39 EUR 
Cefepim Accord 2 g prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 10 bočica s praškom, u kutijicefepimdiklorid hidratJ01DE01HR-H-457974528-03Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.134,47 EUR 
Cefepime Kabi 1 g prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 10 bočica od 20 ml, s praškom, u kutijicefepimdiklorid hidratJ01DE01HR-H-872818943-04Fresenius Kabi d.o.o.56,78 EUR 
Cefepime Kabi 2 g prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 10 bočica od 20 ml s praškom, u kutijicefepimdiklorid hidratJ01DE01HR-H-043565534-04Fresenius Kabi d.o.o.134,47 EUR 
Cefiksim Alkaloid 100 mg/5 ml prašak za oralnu suspenziju, 1 bočica s praškom za pripremu 100 ml suspenzije, odmjerna žlica, u kutijicefiksim trihidratJ01DD08HR-H-270165380-02Alkaloid d.o.o.10,49 EUR 
Cefiksim Alkaloid 100 mg/5 ml prašak za oralnu suspenziju, 1 bočica s praškom za pripremu 60 ml suspenzije, odmjerna žlica, u kutijicefiksim trihidratJ01DD08HR-H-270165380-01Alkaloid d.o.o.6,29 EUR 
Cefiksim CLN 400 mg filmom obložene tablete, 10 tableta u blisteru, u kutijicefiksim trihidratJ01DD08HR-H-403800530-02Alpha-Medical d.o.o.16,06 EUR 
Cefiksim CLN 400 mg filmom obložene tablete, 5 tableta u blisteru, u kutijicefiksim trihidratJ01DD08HR-H-403800530-01Alpha-Medical d.o.o.8,03 EUR 
Cefotaksim AptaPharma 1 g prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 10 bočica s praškom, u kutijicefotaksimnatrijJ01DD01HR-H-195917000-02Apta Medica Internacional d.o.o.29,01 EUR 
Cefotaksim AptaPharma 2 g prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 10 bočica s praškom, u kutijicefotaksimnatrijJ01DD01HR-H-213826852-02Apta Medica Internacional d.o.o.61,80 EUR 
Ceftazidim AptaPharma 1 g prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 10 bočica s praškom, u kutijiceftazidim pentahidratJ01DD02HR-H-851502858-01Apta Medica Internacional d.o.o.41,02 EUR 
Ceftazidim AptaPharma 2 g prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 10 bočica s praškom, u kutijiceftazidim pentahidratJ01DD02HR-H-495936369-02Apta Medica Internacional d.o.o.92,82 EUR 
Ceftazidim Kabi 1000 mg prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 1 bočica s praškom, u kutijiceftazidim pentahidratJ01DD02HR-H-262171552-01Fresenius Kabi d.o.o.5,87 EUR 
Ceftazidim Kabi 1000 mg prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 10 bočica s praškom, u kutijiceftazidim pentahidratJ01DD02HR-H-262171552-02Fresenius Kabi d.o.o.41,02 EUR 
Ceftazidim Kabi 500 mg prašak za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom, u kutijiceftazidim pentahidratJ01DD02HR-H-872055301-01Fresenius Kabi d.o.o.2,50 EUR 
Ceftazidim Kabi 500 mg prašak za otopinu za injekciju, 10 bočica s praškom, u kutijiceftazidim pentahidratJ01DD02HR-H-872055301-02Fresenius Kabi d.o.o.25,04 EUR 
Ceftriakson AptaPharma 1 g prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 10 bočica s praškom, u kutijiCEFTRIAKSONNATRIJJ01DD04HR-H-599982463-01Apta Medica Internacional d.o.o.48,82 EUR 
Ceftriakson AptaPharma 2 g prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 10 bočica s praškom, u kutijiCEFTRIAKSONNATRIJJ01DD04HR-H-925202559-02Apta Medica Internacional d.o.o.102,73 EUR 
Ceftriakson AptaPharma 2 g prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 5 bočica s praškom, u kutijiCEFTRIAKSONNATRIJJ01DD04HR-H-925202559-01Apta Medica Internacional d.o.o.50,55 EUR 
Ceftriaxone Kabi 1 g prašak za otopinu za injekciju, 10 bočica s praškom, u kutijiCEFTRIAKSONNATRIJJ01DD04HR-H-662287685-01Fresenius Kabi d.o.o.48,82 EUR 
Ceftriaxone Kabi 2 g prašak za otopinu za infuziju, 10 bočica s praškom, u kutijiCEFTRIAKSONNATRIJJ01DD04HR-H-277774500-01Fresenius Kabi d.o.o.102,73 EUR 
Ceftriaxon-MIP 1 g prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 10 bočica s praškom, u kutijiCEFTRIAKSONNATRIJJ01DD04HR-H-528279698-02MIP Pharma Croatia d.o.o.48,82 EUR 
Ceftriaxon-MIP 2 g prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 10 bočica s praškom, u kutijiCEFTRIAKSONNATRIJJ01DD04HR-H-330549970-02MIP Pharma Croatia d.o.o.102,73 EUR 
Cefuroksim AptaPharma 1500 mg prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 10 bočica s praškom, u kutijicefuroksimnatrijJ01DC02HR-H-610640606-02Apta Medica Internacional d.o.o.33,48 EUR 
Cefuroksim AptaPharma 750 mg prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 10 bočica s praškom, u kutijicefuroksimnatrijJ01DC02HR-H-472714215-02Apta Medica Internacional d.o.o.18,75 EUR 
Cefuroxim-MIP 1500 mg prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 10 bočica od 50 ml s praškom, u kutijicefuroksimnatrijJ01DC02HR-H-568905858-01MIP Pharma Croatia d.o.o.33,48 EUR 
Cefuroxim-MIP 750 mg prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 10 bočica od 15 ml s praškom, u kutijicefuroksimnatrijJ01DC02HR-H-123359747-01MIP Pharma Croatia d.o.o.18,75 EUR 
Celixib 100 mg tvrde kapsule, 20 kapsula u blisteru, u kutijiCelekoksibaM01AH01HR-H-412556381-02Pliva Hrvatska d.o.o.4,32 EUR 
Celixib 200 mg tvrde kapsule, 10 kapsula u blisteru, u kutijiCelekoksibaM01AH01HR-H-840612278-01Pliva Hrvatska d.o.o.2,63 EUR 
CellCept 1 g/5 ml prašak za oralnu suspenziju, 1 bočica sa 110 g praškamofetilmikofenolatL04AA06EU/1/96/005/006Roche Registration GmbH111,60 EUR 
CellCept 250 mg kapsule, 100 kapsula u blisterumofetilmikofenolatL04AA06EU/1/96/005/001Roche Registration GmbH77,91 EUR 
CellCept 250 mg kapsule, 100 kapsula u blisterumofetilmikofenolatL04AA06EU/1/96/005/001/PPDelecto Firmus d.o.o.78,79 EUR 
CellCept 500 mg filmom obložene tablete, 50 tableta u blisterumofetilmikofenolatL04AA06EU/1/96/005/002/PPDelecto Firmus d.o.o.65,94 EUR 
CellCept 500 mg filmom obložene tablete, 50 tableta u blisterumofetilmikofenolatL04AA06EU/1/96/005/002Roche Registration GmbH65,94 EUR 
CellCept 500 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 4 bočice s praškommofetilmikofenolatkloridL04AA06EU/1/96/005/005Roche Registration GmbH49,86 EUR 
Cerdelga 84 mg kapsule, tvrde, 56 kapsula u blisterueliglustattartaratA16AX10EU/1/14/974/001Genzyme Europe B.V.19.098,07 EUR 
Cerebrolysin otopina za injekciju/infuziju, 5 ampula s 10 ml otopine, u kutijicerebrolizin koncentratN07XHR-H-038860482-03Ever Neuro Pharma GmbH100,54 EUR 
Cerezyme 400 jedinica prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškomimiglucerazaA16AB02EU/1/97/053/003Genzyme Europe B.V.1.339,30 EUR 
Cerson 5 mg tablete, 10 tableta u blisteru, u kutijinitrazepamN05CD02HR-H-784247146-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.2,11 EUR 
Cerson 5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijinitrazepamN05CD02HR-H-784247146-02Belupo lijekovi i kozmetika d.d.6,33 EUR 
Certican 0,25 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijieverolimusL04AA18HR-H-809985014-02Novartis Hrvatska d.o.o.93,00 EUR 
Certican 0,5 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijieverolimusL04AA18HR-H-592546271-02Novartis Hrvatska d.o.o.154,80 EUR 
Cetrotide 0,25 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 napunjena štrcaljka s 1 ml otapalacetroreliksacetatH01CC02EU/1/99/100/001Merck Europe B.V.35,17 EUR 
Champix 0,5 mg i 1 mg filmom obložene tablete, 11 tableta od 0,5 mg i 14 tableta od 1 mg u blisteru, početno pakiranjevareniklintartaratN07BA03EU/1/06/360/003Pfizer Europe MA EEIG32,86 EUR 
Champix 1 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteruvareniklintartaratN07BA03EU/1/06/360/004Pfizer Europe MA EEIG37,63 EUR 
Cholib 145 mg/20 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisterufenofibrat; simvastatinC10BA04EU/1/13/866/002Mylan IRE Healthcare Limited9,98 EUR 
Cholib 145 mg/40 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisterufenofibrat; simvastatinC10BA04EU/1/13/866/004Mylan IRE Healthcare Limited11,28 EUR 
Cibinqo 100 mg filmom obložene tablete, 28 filmom obloženih tableta u blisteru (4 x 7), u kutijiabrocitinibD11AH08EU/1/21/1593/009Pfizer Europe MA EEIG1.507,43 EUR 
Cibinqo 200 mg filmom obložene tablete, 28 filmom obloženih tableta u blisteru (4 x 7), u kutijiabrocitinibD11AH08EU/1/21/1593/014Pfizer Europe MA EEIG1.191,49 EUR 
Cibinqo 50 mg filmom obložene tablete, 28 filmom obloženih tableta u blisteru (4 x 7), u kutijiabrocitinibD11AH08EU/1/21/1593/004Pfizer Europe MA EEIG1.507,43 EUR 
Ciflox 250 mg filmom obložene tablete, 10 tableta u blisteru, u kutijiciprofloksacinkloridJ01MA02HR-H-600079835-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.2,66 EUR 
Ciflox 500 mg filmom obložene tablete, 10 tableta u blisteru, u kutijiciprofloksacinkloridJ01MA02HR-H-821321431-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.5,67 EUR 
Ciklosporin Alkaloid 100 mg meke kapsule, 50 kapsula u blisteru, u kutijiCIKLOSPORINL04AD01HR-H-076926243-01Alkaloid d.o.o.94,90 EUR 
Ciklosporin Alkaloid 25 mg meke kapsule, 50 kapsula u blisteru, u kutijiCIKLOSPORINL04AD01HR-H-903647928-01Alkaloid d.o.o.26,99 EUR 
Ciklosporin Alkaloid 50 mg meke kapsule, 50 kapsula u blisteru, u kutijiCIKLOSPORINL04AD01HR-H-972867655-01Alkaloid d.o.o.50,79 EUR 
Ciloxan 3 mg/ml kapi za oko i uho, otopina, 5 ml otopine u bočici s kapaljkom, u kutijiCIPROFLOKSACINKLORID HIDRATS03AA07HR-H-578076301-01Novartis Hrvatska d.o.o.3,30 EUR 
Cimzia 200 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 2 napunjene štrcaljke s 1 ml otopinecertolizumabpegolL04AB05EU/1/09/544/001UCB Pharma S.A.879,23 EUR 
Cinakalcet Accordpharma 30 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijicinakalcetkloridH05BX01EU/1/20/1429/002Accord Healthcare S.L.U.106,17 EUR 
Cinakalcet Accordpharma 60 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijicinakalcetkloridH05BX01EU/1/20/1429/006Accord Healthcare S.L.U.194,71 EUR 
Cinet 30 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijicinakalcetkloridH05BX01HR-H-250873303-01Alpha-Medical d.o.o.106,17 EUR 
Cinet 60 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijicinakalcetkloridH05BX01HR-H-546997677-01Alpha-Medical d.o.o.194,71 EUR 
Cinet 90 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijicinakalcetkloridH05BX01HR-H-410720119-01Alpha-Medical d.o.o.268,21 EUR 
CINQAERO 10 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 10 ml koncentratareslizumabR03DX08EU/1/16/1125/001Teva B.V.480,43 EUR 
CINQAERO 10 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 2,5 ml koncentratareslizumabR03DX08EU/1/16/1125/002Teva B.V.143,52 EUR 
Cinryze 500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 2 bočice s praškom i 2 bočice s 5 ml otapalainhibitor C1 (ljudski)B06AC01EU/1/11/688/001Shire Services BVBA974,32 EUR 
Cipralex 10 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiescitalopramoksalatN06AB10HR-H-405715048-01Lundbeck Croatia d.o.o.5,95 EUR 
Ciprinol 100 mg/10 ml koncentrat za otopinu za infuziju, 5 ampula s 10 ml koncentrata u blisteru, u kutijiciprofloksacin laktatJ01MA02HR-H-164851468-01Krka – farma d.o.o.14,44 EUR 
Ciprinol 200 mg/100 ml otopina za infuziju, 1 bočica sa 100 ml otopine, u kutijiciprofloksacin laktatJ01MA02HR-H-380458364-01Krka – farma d.o.o.8,09 EUR 
Ciprinol 250 mg filmom obložene tablete, 10 tableta u blisteru, u kutijiciprofloksacinkloridJ01MA02HR-H-263610706-01Krka – farma d.o.o.2,66 EUR 
Ciprinol 400 mg/200 ml otopina za infuziju, 1 bočica sa 200 ml otopine, u kutijiciprofloksacin laktatJ01MA02HR-H-464109512-01Krka – farma d.o.o.15,95 EUR 
Ciprinol 500 mg filmom obložene tablete, 10 tableta u blisteru, u kutijiciprofloksacinkloridJ01MA02HR-H-809076543-01Krka – farma d.o.o.5,67 EUR 
Ciprofloksacin JGL 500 mg filmom obložene tablete, 10 tableta u blisteru, u kutijiciprofloksacinkloridJ01MA02HR-H-522843527-01Jadran Galenski laboratorij d.d.5,67 EUR 
Ciprofloksacin Sandoz 200 mg/100 ml otopina za infuziju, 5 bočica s 100 ml otopine, u kutijiciprofloksacinkloridJ01MA02HR-H-364139536-01Sandoz d.o.o.39,17 EUR 
Ciprofloksacin Sandoz 500 mg filmom obložene tablete, 10 tableta u blisteru, u kutijiciprofloksacinkloridJ01MA02HR-H-293144191-01Sandoz d.o.o.5,67 EUR 
Ciprofloxacin Kabi 200 mg/100 ml otopina za infuziju, 1 boca sa 100 ml otopine, u kutijiCIPROFLOXACIN HYDROGEN SULPHATEJ01MA02HR-H-164909011-01Fresenius Kabi d.o.o.8,09 EUR 
Ciprofloxacin Kabi 200 mg/100 ml otopina za infuziju, 10 boca sa 100 ml otopine, u kutijiCIPROFLOXACIN HYDROGEN SULPHATEJ01MA02HR-H-164909011-02Fresenius Kabi d.o.o.74,51 EUR 
Ciprofloxacin Kabi 400 mg/200 ml otopina za infuziju, 1 boca sa 200 ml otopine, u kutijiCIPROFLOXACIN HYDROGEN SULPHATEJ01MA02HR-H-603579225-01Fresenius Kabi d.o.o.15,95 EUR 
Ciprofloxacin Kabi 400 mg/200 ml otopina za infuziju, 10 boca sa 200 ml otopine, u kutijiCIPROFLOXACIN HYDROGEN SULPHATEJ01MA02HR-H-603579225-02Fresenius Kabi d.o.o.154,69 EUR 
Cipromed 500 mg filmom obložene tablete, 10 tableta u blisteru, u kutijiciprofloksacinkloridJ01MA02HR-H-113996527-01Pliva Hrvatska d.o.o.5,67 EUR 
Circadin 2 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 21 tableta u blisterumelatoninN05CH01EU/1/07/392/001RAD Neurim Pharmaceuticals EEC SARL14,28 EUR 
Cisatrakurij Accordpharma 2 mg/ml otopina za injekciju/infuziju, 5 bočica s 10 ml otopine, u kutijicisatrakurij besilatM03AC11HR-H-250543709-03Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.44,11 EUR 
Cisatrakurij Accordpharma 2 mg/ml otopina za injekciju/infuziju, 5 bočica s 5 ml otopine, u kutijicisatrakurij besilatM03AC11HR-H-250543709-02Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.27,01 EUR 
Cisatrakurij Accordpharma 5 mg/ml otopina za injekciju/infuziju, 1 bočica s 30 ml otopine, u kutijicisatrakurij besilatM03AC11HR-H-400799381-01Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.75,82 EUR 
Cisplatin Pliva 0,5 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 100 ml otopine, u kutijicisplatinL01XA01HR-H-415921283-03Pliva Hrvatska d.o.o.19,17 EUR 
Cisplatin Pliva 0,5 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 20 ml otopine, u kutijicisplatinL01XA01HR-H-415921283-01Pliva Hrvatska d.o.o.4,47 EUR 
Citalon 20 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijicitaloprambromidN06AB04HR-H-322905718-01Sandoz d.o.o.6,92 EUR 
Citeral 100 mg/10 ml koncentrat za otopinu za infuziju, 5 ampula sa 10 ml koncentrata, u kutijiCIPROFLOKSACINJ01MA02HR-H-985664083-01Alkaloid d.o.o.14,44 EUR 
Citeral 250 mg filmom obložene tablete, 10 tableta u blisteru, u kutijiCIPROFLOKSACINKLORID HIDRATJ01MA02HR-H-626090898-01Alkaloid d.o.o.2,66 EUR 
Citeral 500 mg filmom obložene tablete, 10 tableta u blisteru, u kutijiCIPROFLOKSACINKLORID HIDRATJ01MA02HR-H-179630191-01Alkaloid d.o.o.5,67 EUR 
Citrafleet 0,01 g/3,5 g/10,97 g prašak za oralnu otopinu u vrećici, 2 vrećice s praškom, u kutijiBEZVODNA CITRATNA KISELINA; MAGNEZIJEV OKSID, LAGANI; Natrijev pikosulfatA06AB58HR-H-862854551-01Casen Recordati S.L.11,45 EUR 
Citram 10 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiescitalopramoksalatN06AB10HR-H-521346158-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.5,95 EUR 
Cjepivo protiv difterije i tetanusa sa smanjenim sadržajem antigena, adsorbirano, Imunološki zavod,1 doza, suspenzija za injekciju, 10 staklenih ampula s 1 dozom cjepiva, u kutijiToksoid difterije; Toksoid tetanusaJ07AM51HR-H-168526181-02Imunološki zavod d.d.10,62 EUR 
Cjepivo protiv difterije i tetanusa sa smanjenim sadržajem antigena, adsorbirano, Imunološki zavod,10 doza, suspenzija za injekciju, 1 staklena bočica s 10 doza cjepiva, u kutijiToksoid difterije; Toksoid tetanusaJ07AM51HR-H-076955895-01Imunološki zavod d.d.7,20 EUR 
Cjepivo protiv morbila, živo, liofilizirano, Edmonston-Zagreb, HDS, 1 doza prašak i otapalo za suspenziju za injekciju, jedna staklena bočica s jednom dozom praška za suspenziju za injekciju (za 0,5 ml rekonstituiranog cjepiva) i jedna staklena ampula s 0,5 ml otapala, u kutijiVIRUS MORBILA, SOJ EDMONSTON-ZAGREB (ŽIVI, ATENUIRANI)J07BD01HR-H-208695722-01Imunološki zavod7,99 EUR 
Cjepivo protiv rubele, živo, Imunološki zavod, 1 doza, prašak i otapalo za suspenziju za injekciju, 1 staklena bočica s 1 dozom praška i 1 staklena ampula s 0,5 ml otapala, u kutijiživi, atenuirani virus rubele (soj Wistar RA 27/3) umnožen na ljudskim diploidnim (MRC-5) stanicamaJ07BJ01HR-H-453385947-01Imunološki zavod5,68 EUR 
Cjepivo protiv tetanusa, adsorbirano, Imunološki zavod, 1 doza, suspenzija za injekciju, 10 ampula s 1 dozom suspenzije cjepiva, u kutijitoksoid tetanusa adsorbiran na aluminijev fosfat; ALUMINIJEV FOSFATJ07AM01HR-H-503128305-02Imunološki zavod d.d.48,16 EUR 
Cjepivo protiv tetanusa, adsorbirano, Imunološki zavod, 10 doza, suspenzija za injekciju, 1 staklena bočica s 10 doza suspenzije cjepiva, u kutijiToksoid tetanusa; ALUMINIJEV FOSFATJ07AM01HR-H-567733015-01Imunološki zavod d.d.2,95 EUR 
Clariscan 0,5 mmol/ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 10 napunjenih štrcaljki s 10 ml otopine, u kutijigadoterat megluminV08CA02HR-H-420418028-02GE Healthcare AS264,53 EUR 
Clariscan 0,5 mmol/ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 10 napunjenih štrcaljki s 15 ml otopine, u kutijigadoterat megluminV08CA02HR-H-420418028-04GE Healthcare AS401,43 EUR 
Clariscan 0,5 mmol/ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 10 napunjenih štrcaljki s 20 ml otopine, u kutijigadoterat megluminV08CA02HR-H-420418028-06GE Healthcare AS468,95 EUR 
Clariscan 0,5 mmol/ml otopina za injekciju, 10 boca s 50 ml otopine, u kutijigadoterat megluminV08CA02HR-H-110014768-10GE Healthcare AS1.043,20 EUR 
Clariscan 0,5 mmol/ml otopina za injekciju, 10 boca sa 100 ml otopine, u kutijigadoterat megluminV08CA02HR-H-110014768-12GE Healthcare AS2.104,75 EUR 
Clariscan 0,5 mmol/ml otopina za injekciju, 10 bočica s 10 ml otopine, u kutijigadoterat megluminV08CA02HR-H-110014768-04GE Healthcare AS280,67 EUR 
Clariscan 0,5 mmol/ml otopina za injekciju, 10 bočica s 15 ml otopine, u kutijigadoterat megluminV08CA02HR-H-110014768-06GE Healthcare AS403,61 EUR 
Clariscan 0,5 mmol/ml otopina za injekciju, 10 bočica s 20 ml otopine, u kutijigadoterat megluminV08CA02HR-H-110014768-08GE Healthcare AS516,51 EUR 
Claritine 10 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiLORATADINR06AX13HR-H-487098981-01Bayer d.o.o.5,14 EUR 
Clexane 10 000 IU (100 mg)/1 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 10 napunjenih štrcaljki s 1,0 ml otopine, u kutijienoksaparinnatrijB01AB05HR-H-165030097-02sanofi-aventis groupe54,45 EUR 
Clexane 2000 IU (20 mg)/0,2 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 10 napunjenih štrcaljki s 0,2 ml otopine, u kutijienoksaparinnatrijB01AB05HR-H-099632462-02sanofi-aventis groupe15,02 EUR 
Clexane 4000 IU (40 mg)/0,4 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 10 napunjenih štrcaljki s 0,4 ml otopine, u kutijienoksaparinnatrijB01AB05HR-H-990481301-02sanofi-aventis groupe28,98 EUR 
Clexane 6000 IU (60 mg)/0,6 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 10 napunjenih štrcaljki s 0,6 ml otopine, u kutijienoksaparinnatrijB01AB05HR-H-041381787-02sanofi-aventis groupe39,78 EUR 
Clexane 8000 IU (80 mg)/0,8 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 10 napunjenih štrcaljki s 0,8 ml otopine, u kutijienoksaparinnatrijB01AB05HR-H-173049079-02sanofi-aventis groupe49,07 EUR 
Clorotekal 10 mg/ml otopina za injekciju, 10 ampula s 5 ml otopine, u kutijikloroprokainkloridN01BA04HR-H-338339613-01Sintetica GmbH92,84 EUR 
CoAprovel 150 mg/12,5 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteruirbesartan; hidroklorotiazidC09DA04EU/1/98/086/012sanofi-aventis groupe4,40 EUR 
CoAprovel 300 mg/12,5 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteruirbesartan; hidroklorotiazidC09DA04EU/1/98/086/017sanofi-aventis groupe5,34 EUR 
Co-Articel 10 mg/2,5 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u spremniku, u kutijiINDAPAMID; perindopriltosilatC09BA04HR-H-054365653-01Pliva Hrvatska d.o.o.10,25 EUR 
Co-Articel 5 mg / 1,25 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u bočici, u kutijiINDAPAMID; perindopriltosilatC09BA04HR-H-954176708-01Pliva Hrvatska d.o.o.8,30 EUR 
Co-Atorvox 10 mg/10 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinkalcij trihidrat; EZETIMIBC10BA05HR-H-203756274-05Pliva Hrvatska d.o.o.24,02 EUR 
Co-Atorvox 10 mg/20 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinkalcij trihidrat; EZETIMIBC10BA05HR-H-322346306-05Pliva Hrvatska d.o.o.23,80 EUR 
Co-Atorvox 10 mg/40 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinkalcij trihidrat; EZETIMIBC10BA05HR-H-632506677-05Pliva Hrvatska d.o.o.37,52 EUR 
Co-Atorvox 10 mg/80 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinkalcij trihidrat; EZETIMIBC10BA05HR-H-022134412-05Pliva Hrvatska d.o.o.25,14 EUR 
Coaxil 12,5 mg obložene tablete, 90 tableta u blisteru, u kutijiTianeptinnatrijN06AX14HR-H-233409906-03Servier Pharma d.o.o.12,14 EUR 
Co-Dalneva 4 mg/1,25 mg/10 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiAMLODIPINBESILAT; INDAPAMID; PERINDOPRIL-TERT-BUTILAMINC09BX01HR-H-622847904-05Krka – farma d.o.o.5,12 EUR 
Co-Dalneva 4 mg/1,25 mg/5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiAMLODIPINBESILAT; INDAPAMID; PERINDOPRIL-TERT-BUTILAMINC09BX01HR-H-223376332-05Krka – farma d.o.o.4,88 EUR 
Co-Dalneva 8 mg/2,5 mg/10 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiAMLODIPINBESILAT; INDAPAMID; PERINDOPRIL-TERT-BUTILAMINC09BX01HR-H-180076502-05Krka – farma d.o.o.6,97 EUR 
Co-Dalneva 8 mg/2,5 mg/5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiAMLODIPINBESILAT; INDAPAMID; PERINDOPRIL-TERT-BUTILAMINC09BX01HR-H-209243724-05Krka – farma d.o.o.6,61 EUR 
Co-Diovan 160 mg/12,5 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru (kalendarsko pakiranje), u kutijiHIDROKLOROTIAZID; valsartanC09DA03HR-H-819796318-02Novartis Hrvatska d.o.o.4,89 EUR 
Co-Diovan 160 mg/25 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru (kalendarsko pakiranje), u kutijiHIDROKLOROTIAZID; valsartanC09DA03HR-H-133986302-02Novartis Hrvatska d.o.o.4,74 EUR 
Co-Diovan 320 mg/12,5 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru (kalendarsko pakiranje), u kutijiHIDROKLOROTIAZID; valsartanC09DA03HR-H-174157013-03Novartis Hrvatska d.o.o.11,95 EUR 
Co-Diovan 320 mg/25 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru (kalendarsko pakiranje), u kutijiHIDROKLOROTIAZID; valsartanC09DA03HR-H-063837675-03Novartis Hrvatska d.o.o.18,07 EUR 
Co-Diovan 80 mg/12,5 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru (kalendarsko pakiranje), u kutijiHIDROKLOROTIAZID; valsartanC09DA03HR-H-035681755-02Novartis Hrvatska d.o.o.4,39 EUR 
Colixin 1 milijun IU prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 30 bočica s praškom, u kutijiKOLISTIMETATNATRIJJ01XB01HR-H-383411326-01Altamedics d.o.o.262,34 EUR 
Colixin 2 milijuna IU prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 30 bočica s praškom, u kutijiKOLISTIMETATNATRIJJ01XB01HR-H-311548489-01Altamedics d.o.o.635,40 EUR 
Colobreathe 1 662 500 IU prašak inhalata, tvrde kapsule, 56 kapsula i 1 Turbospin inhalator za prašakkolistimetatnatrijJ01XB01EU/1/11/747/003Teva B.V.1.066,19 EUR 
Colospa retard 200 mg kapsule s produljenim oslobađanjem, 60 kapsula u blisteru, u kutijimebeverinkloridA03AA04HR-H-164323096-01Mylan Hrvatska d.o.o.19,43 EUR 
Combigan 2 mg/ml + 5 mg/ml kapi za oko, otopina, 1 bočica s 5 ml otopine, u kutijiBRIMONIDINTARTARAT; timololmaleatS01ED51HR-H-496659610-01AbbVie d.o.o.13,74 EUR 
Compassia 10 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiescitalopramoksalatN06AB10HR-H-246012926-01Mylan Hrvatska d.o.o.5,95 EUR 
Competact 15 mg/850 mg filmom obložene tablete, 56 tableta u blisterupioglitazonklorid; metforminkloridA10BD05EU/1/06/354/005Takeda Pharma A/S22,40 EUR 
Comtan 200 mg filmom obložene tablete, 100 tableta u bočicientakaponN04BX02EU/1/98/081/006Orion Corporation59,59 EUR 
Comtan 200 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u bočicientakaponN04BX02EU/1/98/081/001Orion Corporation24,18 EUR 
Concerta 18 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 30 tableta u bočici, u kutijimetilfenidatkloridN06BA04HR-H-078951991-01Johnson & Johnson S.E. d.o.o.14,30 EUR 
Concerta 36 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 30 tableta u bočici, u kutijimetilfenidatkloridN06BA04HR-H-413338677-01Johnson & Johnson S.E. d.o.o.23,60 EUR 
Concor 10 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiBISOPROLOL FUMARATC07AB07HR-H-747818074-01Merck d.o.o.3,92 EUR 
Concor 5 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiBISOPROLOL FUMARATC07AB07HR-H-148909302-01Merck d.o.o.2,89 EUR 
Concor 5 mg filmom obložene tablete, 50 tableta u blisteru, u kutijiBISOPROLOL FUMARATC07AB07HR-H-148909302-02Merck d.o.o.5,04 EUR 
Concor 5 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiBISOPROLOL FUMARATC07AB07HR-H-148909302-03Merck d.o.o.6,00 EUR 
Concor AM 5 mg/10 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiAMLODIPINBESILAT; BISOPROLOL FUMARATC07FB07HR-H-511228183-02Merck d.o.o.8,20 EUR 
Concor AM 5 mg/5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiAMLODIPINBESILAT; BISOPROLOL FUMARATC07FB07HR-H-310865734-02Merck d.o.o.7,17 EUR 
Concor COR 1,25 mg filmom obložene tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijiBISOPROLOL FUMARATC07AB07HR-H-350108325-01Merck d.o.o.1,58 EUR 
Concor COR 1,25 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiBISOPROLOL FUMARATC07AB07HR-H-350108325-03Merck d.o.o.2,35 EUR 
Concor COR 2,5 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiBISOPROLOL FUMARATC07AB07HR-H-061130840-03Merck d.o.o.2,43 EUR 
Contral 10 mg tablete, 10 tableta u blisteru, u kutijiLORATADINR06AX13HR-H-982561018-01Jadran Galenski laboratorij d.d.2,84 EUR 
Contral 10 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiLORATADINR06AX13HR-H-982561018-02Jadran Galenski laboratorij d.d.5,14 EUR 
Controloc 20 mg želučanootporne tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiPANTOPRAZOLNATRIJ SESKVIHIDRATA02BC02HR-H-190223755-02Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.3,91 EUR 
Controloc 20 mg želučanootporne tablete, 28 tableta u džepnom blisteru, u kutijiPANTOPRAZOLNATRIJ SESKVIHIDRATA02BC02HR-H-190223755-05Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.3,91 EUR 
Controloc 20 mg želučanootporne tablete, 56 tableta u blisteru, u kutijiPANTOPRAZOLNATRIJ SESKVIHIDRATA02BC02HR-H-190223755-03Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.8,03 EUR 
Controloc 20 mg želučanootporne tablete, 56 tableta u džepnom blisteru, u kutijiPANTOPRAZOLNATRIJ SESKVIHIDRATA02BC02HR-H-190223755-06Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.8,03 EUR 
Controloc 40 mg želučanootporne tablete, 14 tableta u blisteru, u kutijiPANTOPRAZOLNATRIJ SESKVIHIDRATA02BC02HR-H-742662037-01Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.3,51 EUR 
Controloc 40 mg želučanootporne tablete, 14 tableta u džepnom blisteru, u kutijiPANTOPRAZOLNATRIJ SESKVIHIDRATA02BC02HR-H-742662037-03Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.3,51 EUR 
Controloc 40 mg želučanootporne tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiPANTOPRAZOLNATRIJ SESKVIHIDRATA02BC02HR-H-742662037-02Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.4,95 EUR 
Controloc 40 mg želučanootporne tablete, 28 tableta u džepnom blisteru, u kutijiPANTOPRAZOLNATRIJ SESKVIHIDRATA02BC02HR-H-742662037-04Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.4,95 EUR 
Copaxone 20 mg/ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 28 napunjenih štrcaljki s 1 ml otopine, u kutijiglatirameracetatL03AX13HR-H-157986508-02Pliva Hrvatska d.o.o.649,62 EUR 
Copaxone 40 mg/ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 12 napunjenih štrcaljki s 1 ml otopine , u kutijiglatirameracetatL03AX13HR-H-304476486-02Pliva Hrvatska d.o.o.560,94 EUR 
Co-Perineva 2 mg/0,625 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiINDAPAMID; PERINDOPRIL-TERT-BUTILAMINC09BA04HR-H-718684996-01Krka – farma d.o.o.5,49 EUR 
Co-Perineva 2 mg/0,625 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiINDAPAMID; PERINDOPRIL-TERT-BUTILAMINC09BA04HR-H-718684996-02Krka – farma d.o.o.11,00 EUR 
Co-Perineva 4 mg/1,25 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiINDAPAMID; PERINDOPRIL-TERT-BUTILAMINC09BA04HR-H-678166951-01Krka – farma d.o.o.6,34 EUR 
Co-Perineva 4 mg/1,25 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiINDAPAMID; PERINDOPRIL-TERT-BUTILAMINC09BA04HR-H-678166951-02Krka – farma d.o.o.12,40 EUR 
Co-Perineva 8 mg/2,5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiINDAPAMID; PERINDOPRIL-TERT-BUTILAMINC09BA04HR-H-982356038-01Krka – farma d.o.o.8,00 EUR 
Co-Perineva 8 mg/2,5 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiINDAPAMID; PERINDOPRIL-TERT-BUTILAMINC09BA04HR-H-982356038-02Krka – farma d.o.o.15,85 EUR 
Cordarone 150 mg/3 ml koncentrat za otopinu za injekciju/infuziju, 6 ampula s 3 ml otopine, u kutijiamiodaronkloridC01BD01HR-H-204962082-01sanofi-aventis groupe14,28 EUR 
Cordarone 200 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiamiodaronkloridC01BD01HR-H-451337551-01sanofi-aventis groupe10,99 EUR 
Cordipin XL 40 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem, 20 tableta u blisteru, u kutijinifedipinC08CA05HR-H-883174914-01Krka – farma d.o.o.3,40 EUR 
Corlentor 5 mg filmom obložene tablete, 56 tableta u blisteruivabradinkloridC01EB17EU/1/05/317/003Les Laboratoires Servier20,72 EUR 
Corlentor 7,5 mg filmom obložene tablete, 56 tableta u blisteruivabradinkloridC01EB17EU/1/05/317/010Les Laboratoires Servier22,87 EUR 
Co-Roswera 10 mg/10 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiEZETIMIB; ROSUVASTATINKALCIJC10BA06HR-H-775674698-04Krka – farma d.o.o.17,88 EUR 
Co-Roswera 20 mg/10 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiEZETIMIB; ROSUVASTATINKALCIJC10BA06HR-H-919934131-04Krka – farma d.o.o.20,25 EUR 
Co-Roswera 40 mg/10 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiEZETIMIB; ROSUVASTATINKALCIJC10BA06HR-H-145186580-04Krka – farma d.o.o.49,20 EUR 
Corprotect 1000 mg meke kapsule, 30 kapsula u blisteru, u kutijietilni[90]esteri omega-3 kiselina; ŽELATINA; GLICEROLC10AX06HR-H-609261265-01Pliva Hrvatska d.o.o.9,60 EUR 
Cortef 10 mg tablete, 100 tableta u bočici, u kutijihidrokortizonH02AB09HR-H-281556040-01Pfizer Croatia d.o.o.18,62 EUR 
Cortiment MMX 9 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 30 tableta u blisteru, u kutijibudezonidA07EA06HR-H-409310460-03Ferring GmbH86,32 EUR 
Coryol 12,5 mg tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijikarvedilolC07AG02HR-H-604592441-01Krka – farma d.o.o.3,60 EUR 
Coryol 25 mg tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijikarvedilolC07AG02HR-H-374017485-01Krka – farma d.o.o.4,22 EUR 
Coryol 3,125 mg tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijikarvedilolC07AG02HR-H-400705888-01Krka – farma d.o.o.1,78 EUR 
Coryol 6,25 mg tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijikarvedilolC07AG02HR-H-068095590-01Krka – farma d.o.o.2,76 EUR 
Cosentyx 150 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 1 napunjena brizgalica s 1 ml otopinesekukinumabL04AC10EU/1/14/980/004Novartis Europharm Limited486,56 EUR 
Cosentyx 150 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 2 napunjene brizgalice s 1 ml otopinesekukinumabL04AC10EU/1/14/980/005Novartis Europharm Limited973,12 EUR 
Cosentyx 150 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 6 napunjenih brizgalica s 1 ml otopinesekukinumabL04AC10EU/1/14/980/007Novartis Europharm Limited2.919,36 EUR 
Cosentyx 150 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 1 napunjena štrcaljka s 1 ml otopinesekukinumabL04AC10EU/1/14/980/002Novartis Europharm Limited521,36 EUR 
Cosentyx 150 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 2 napunjene štrcaljke s 1 ml otopinesekukinumabL04AC10EU/1/14/980/003Novartis Europharm Limited1.042,71 EUR 
Cosentyx 150 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 6 napunjenih štrcaljki s 1 ml otopinesekukinumabL04AC10EU/1/14/980/006Novartis Europharm Limited3.128,13 EUR 
Cosentyx 150 mg prašak za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškomsekukinumabL04AC10EU/1/14/980/001Novartis Europharm Limited521,36 EUR 
Cosentyx 300 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 1 napunjena brizgalica s 2 ml otopinesekukinumabL04AC10EU/1/14/980/010Novartis Europharm Limited973,11 EUR 
Cosopt 20 mg/ml + 5 mg/ml, kapi za oko, otopina, 1 bočica s 5 ml otopine u spremniku Ocumeter plus, u kutijiDORZOLAMIDKLORID; timololmaleatS01ED51HR-H-438170589-01Santen Oy int9,02 EUR 
Cosopt 20 mg/ml + 5 mg/ml, kapi za oko, otopina, 1 bočica s umetkom za kapanje s 5 ml otopine, u kutijiDORZOLAMIDKLORID; timololmaleatS01ED51HR-H-438170589-02Santen Oy int9,02 EUR 
COSOPT iMulti 20 mg/ml + 5 mg/ml kapi za oko, otopina, 1 bočica s nastavkom za kapanje s 10 ml otopine, u kutijiDORZOLAMIDKLORID; timololmaleatS01ED51HR-H-149562311-01Santen Oy int20,95 EUR 
Cotellic 20 mg filmom obložene tablete, 63 tablete u blisterukobimetinib hemifumaratL01XE38; L01EE02EU/1/15/1048/001Roche Registration GmbH5.063,89 EUR 
Coupet 10 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiROSUVASTATINKALCIJC10AA07HR-H-123474312-01Sandoz d.o.o.4,17 EUR 
Coupet 10 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiROSUVASTATINKALCIJC10AA07HR-H-123474312-03Sandoz d.o.o.7,72 EUR 
Coupet 20 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiROSUVASTATINKALCIJC10AA07HR-H-504460090-01Sandoz d.o.o.5,97 EUR 
Coupet 20 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiROSUVASTATINKALCIJC10AA07HR-H-504460090-03Sandoz d.o.o.10,83 EUR 
Coupet 40 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiROSUVASTATINKALCIJC10AA07HR-H-917724063-01Sandoz d.o.o.9,05 EUR 
Coupet 40 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiROSUVASTATINKALCIJC10AA07HR-H-917724063-03Sandoz d.o.o.12,82 EUR 
Coupet Combi 10 mg/10 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiEZETIMIB; ROSUVASTATINKALCIJC10BA06HR-H-706528238-02Sandoz d.o.o.17,88 EUR 
Coupet Combi 20 mg/10 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiEZETIMIB; ROSUVASTATINKALCIJC10BA06HR-H-528530440-02Sandoz d.o.o.20,25 EUR 
Coupet Combi 40 mg/10 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiEZETIMIB; ROSUVASTATINKALCIJC10BA06HR-H-106814102-02Sandoz d.o.o.49,20 EUR 
Coupet Combi 5 mg/10 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiEZETIMIB; ROSUVASTATINKALCIJC10BA06HR-H-277014782-02Sandoz d.o.o.17,55 EUR 
Covibra 100 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijisertralinkloridN06AB06HR-H-265679273-01Mylan Hrvatska d.o.o.17,37 EUR 
Covibra 50 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijisertralinkloridN06AB06HR-H-715076360-01Mylan Hrvatska d.o.o.7,14 EUR 
Cozaar 100 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiLOSARTANKALIJC09CA01HR-H-174024498-01Organon Pharma d.o.o.5,47 EUR 
Cozaar 50 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiLOSARTANKALIJC09CA01HR-H-243903537-01Organon Pharma d.o.o.4,29 EUR 
CRESEMBA 100 mg tvrde kapsule, 14 kapsula u blisteruizavukonazonijev sulfatJ02AC05EU/1/15/1036/002Basilea Pharmaceutica Deutschland GmbH611,17 EUR 
CRESEMBA 200 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškomizavukonazonijev sulfatJ02AC05EU/1/15/1036/001Basilea Pharmaceutica Deutschland GmbH357,32 EUR 
Cricea 3 mg/0,02 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijidrospirenon; etinilestradiolG03AA12HR-H-623497466-01Alkaloid – INT d.o.o.8,80 EUR 
Crinone 8 % gel za rodnicu, 15 jednodoznih aplikatora s1,45 g gela, u kutijiProgesteronG03DA04HR-H-302863360-02Merck d.o.o.45,78 EUR 
Crypineo 3 mg/0,03 mg filmom obložene tablete, 21 tableta u blisteru, u kutijidrospirenon; etinilestradiolG03AA12HR-H-431747322-01Alkaloid – INT d.o.o.8,77 EUR 
CRYSVITA 10 mg otopina za injekciju, 1 bočica s 1 ml otopineburosumabM05BX05EU/1/17/1262/001Kyowa Kirin Holdings B.V.3.036,74 EUR 
CRYSVITA 20 mg otopina za injekciju, 1 bočica s 1 ml otopineburosumabM05BX05EU/1/17/1262/002Kyowa Kirin Holdings B.V.6.075,62 EUR 
CRYSVITA 30 mg otopina za injekciju, 1 bočica s 1 ml otopineburosumabM05BX05EU/1/17/1262/003Kyowa Kirin Holdings B.V.9.114,18 EUR 
Cubicin 350 mg prašak za otopinu za injekciju ili infuziju, 1 bočica s praškomdaptomicinJ01XX09EU/1/05/328/001Merck Sharp & Dohme B.V.57,95 EUR 
Cubicin 500 mg prašak za otopinu za injekciju ili infuziju, 1 bočica s praškomdaptomicinJ01XX09EU/1/05/328/002Merck Sharp & Dohme B.V.81,94 EUR 
Cufence 200 mg tvrde kapsule, 100 kapsula u bočici, u kutijitrientindikloridA16AX12EU/1/19/1365/001Univar Solutions BV2.572,67 EUR 
Curosurf 120 mg/1,5 ml ukapna tekućina za dušnik i pluća, suspenzija, 1 bočica s 1,5 ml suspenzije, u kutijifosfolipidna frakcija iz svinjskih plućaR07AA02HR-H-666938777-01Chiesi Pharmaceuticals GmbH407,23 EUR 
Curosurf 120 mg/1,5 ml ukapna tekućina za dušnik i pluća, suspenzija, 2 bočice s 1,5 ml suspenzije, u kutijifosfolipidna frakcija iz svinjskih plućaR07AA02HR-H-666938777-02Chiesi Pharmaceuticals GmbH776,19 EUR 
Cutaquig 165 mg/ml otopina za injekciju, 1 bočica s 20 ml otopine, u kutijiimunoglobulin normalni, ljudskiJ06BA01HR-H-514594759-04Octapharma (IP) SPRL358,31 EUR 
Cyanokit 5 g prašak za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškom i setom za infuzijuhidroksokobalaminV03AB33EU/1/07/420/002SERB S.A.696,80 EUR 
Cyclogest 400 mg vagitoriji, 15 vagitorija u stripu, u kutijiProgesteronG03DA04HR-H-296223562-02Gedeon Richter Plc.12,47 EUR 
Cymbalta 30 mg tvrde želučanootporne kapsule, 28 kapsula u blisteruduloksetinkloridN06AX21EU/1/04/296/001Eli Lilly Nederland B.V.8,11 EUR 
Cymbalta 60 mg tvrde želučanootporne kapsule (paralelni promet), 28 kapsula u blisteruduloksetinkloridN06AX21EU/1/04/296/002/PP2Delecto Firmus d.o.o.13,87 EUR 
Cymbalta 60 mg tvrde želučanootporne kapsule, 28 kapsula u blisteruduloksetinkloridN06AX21EU/1/04/296/002Eli Lilly Nederland B.V.13,87 EUR 
Cymevene 500 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškom, u kutijiganciklovirnatrijJ05AB06HR-H-230718931-01Cheplapharm Arzneimittel GmbH38,06 EUR 
Cynt 0,2 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijimoksonidinC02AC05HR-H-057111823-01Mylan Hrvatska d.o.o.4,03 EUR 
Cynt 0,4 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijimoksonidinC02AC05HR-H-013551625-01Mylan Hrvatska d.o.o.6,42 EUR 
CYRAMZA 10 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 2 bočice s 10 ml koncentrataramucirumabL01XC21; L01FG02EU/1/14/957/002Eli Lilly Nederland B.V.1.014,72 EUR 
Cystadane 1 g oralni prašak, 1 boca sa 180 g praškabetain bezvodniA16AA06EU/1/06/379/001Recordati Rare Diseases460,84 EUR 
Cystadrops 3,8 mg/ml kapi za oko, otopina, 5 ml otopine u staklenoj bočici zatvorenojcisteaminS01XA21EU/1/15/1049/001Recordati Rare Diseases5.180,52 EUR 
Cystagon 150 mg tvrde kapsule, 100 kapsula u bočicimerkaptaminditartratA16AA04EU/1/97/039/003Recordati Rare Diseases222,27 EUR 
Cystagon 50 mg tvrde kapsule, HDPE bočice sa 100 kapsula u kartonskoj kutijicisteaminA16AA04EU/1/97/039/001Recordati Rare Diseases86,67 EUR 
Cytosar 1 g prašak za otopinu za injekciju / infuziju, 1 bočica s praškom, u kutijicitarabinL01BC01HR-H-301692413-01Pfizer Croatia d.o.o.23,76 EUR 
Cytotect CP Biotest 100 U/ml otopina za infuziju, 1 bočica s 10 ml otopine, u kutijiIMUNOGLOBULIN PROTIV CITOMEGALOVIRUSA, LJUDSKI (CMVIG)J06BB09HR-H-379332860-01Biotest Pharma GmbH194,89 EUR 
Cytotect CP Biotest 100 U/ml otopina za infuziju, 1 bočica s 50 ml otopine, u kutijiIMUNOGLOBULIN PROTIV CITOMEGALOVIRUSA, LJUDSKI (CMVIG)J06BB09HR-H-379332860-02Biotest Pharma GmbH895,87 EUR 
Daivobet 50 mikrograma/g + 0,5 mg/g gel, 1 bočica s 30 g gela, u kutijibetametazondipropionat; kalcipotriol hidratD05AX52HR-H-414888118-02LEO Pharma A/S16,00 EUR 
Dalacin 20 mg/g krema za rodnicu, 1 tuba s 40 g kreme i 7 aplikatora, u kutijiklindamicinfosfatG01AA10HR-H-363197910-01Pfizer Croatia d.o.o.10,99 EUR 
Dalacin C 300 mg tvrde kapsule, 16 kapsula u blisteru, u kutijiklindamicinkloridJ01FF01HR-H-200113413-01Pfizer Croatia d.o.o.4,80 EUR 
Dalmevin 50 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiVILDAGLIPTINA10BH02HR-H-215024398-06Medochemie Ltd.30,40 EUR 
Dalneva 4 mg/10 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiAMLODIPINBESILAT; PERINDOPRIL-TERT-BUTILAMINC09BB04HR-H-224301348-07Krka – farma d.o.o.5,48 EUR 
Dalneva 4 mg/5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiAMLODIPINBESILAT; PERINDOPRIL-TERT-BUTILAMINC09BB04HR-H-963289860-07Krka – farma d.o.o.5,27 EUR 
Dalneva 8 mg/10 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiAMLODIPINBESILAT; PERINDOPRIL-TERT-BUTILAMINC09BB04HR-H-649255626-07Krka – farma d.o.o.7,02 EUR 
Dalneva 8 mg/5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiAMLODIPINBESILAT; PERINDOPRIL-TERT-BUTILAMINC09BB04HR-H-937284186-07Krka – farma d.o.o.6,36 EUR 
Dalsy 20 mg/ml sirup, 100 ml sirupa u bočici, žlica ili štrcaljka za doziranje, u kutijiIBUPROFENM01AE01HR-H-407408529-01Mylan Hrvatska d.o.o.3,14 EUR 
Dalsy forte 40 mg/ml oralna suspenzija, 1 boca sa 200 ml suspenzije, štrcaljka za usta, u kutijiIBUPROFENM01AE01HR-H-093886315-04Mylan Hrvatska d.o.o.8,49 EUR 
Daltex 50 mg/1000 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiMETFORMINKLORID; VILDAGLIPTINA10BD08HR-H-674788337-03Medochemie Ltd.28,00 EUR 
Dalvocans 50 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškom, u kutijikaspofunginacetatJ02AX04HR-H-241627075-01Zentiva k.s.275,10 EUR 
Dalvocans 70 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškom, u kutijikaspofunginacetatJ02AX04HR-H-673508730-01Zentiva k.s.360,91 EUR 
Daptomicin Accordpharma 500 mg prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 1 bočica s praškom, u kutijidaptomicinJ01XX09HR-H-001703757-01Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.81,94 EUR 
Darob mite 80 mg tablete, 50 (5x10) tableta u blister (PP/Al) pakovanju, u kutijisotalolkloridC07AA07UP/I-530-09/17-02/535Mylan Hrvatska d.o.o.3,94 EUR 
Darob mite 80 mg tablete, 50 (5x10) tableta u blister (PVC/Al) pakovanju, u kutijisotalolkloridC07AA07UP/I-530-09/17-02/535Mylan Hrvatska d.o.o.3,94 EUR 
Darunavir Accord 800 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u bočici, u kutijidarunavirpropilenglikolatJ05AE10HR-H-056662145-01Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.228,40 EUR 
Darunavir Krka 800 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u bočici, u kutijidarunavirJ05AE10EU/1/17/1249/009KRKA-FARMA d.o.o.228,40 EUR 
Darunavir Sandoz 800 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u bočici, u kutijidarunavirJ05AE10HR-H-359833569-07Sandoz d.o.o.228,40 EUR 
DARZALEX 1800 mg otopina za injekciju, 1 bočica s 15 ml otopinedaratumumabL01XC24; L01FC01EU/1/16/1101/004Janssen-Cilag International NV5.070,98 EUR 
DARZALEX 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 20 ml koncentratadaratumumabL01XC24; L01FC01EU/1/16/1101/002Janssen-Cilag International NV1.651,76 EUR 
DARZALEX 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 5 ml koncentratadaratumumabL01XC24; L01FC01EU/1/16/1101/001Janssen-Cilag International NV421,18 EUR 
Dasatinib Accord 100 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijidasatinib hidratL01XE06; L01EA02EU/1/21/1540/017Accord Healthcare S.L.U.2.129,43 EUR 
Dasatinib Accord 20 mg filmom obložene tablete, 60 filmom obloženih tableta u kutijidasatinib hidratL01XE06; L01EA02EU/1/21/1540/002Accord Healthcare S.L.U.1.285,20 EUR 
Dasatinib Alpha-Medical 100 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijidasatinibL01XE06; L01EA02HR-H-495619877-01Alpha-Medical d.o.o.2.129,43 EUR 
Dasatinib Alpha-Medical 20 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijidasatinibL01XE06; L01EA02HR-H-909996881-02Alpha-Medical d.o.o.1.285,20 EUR 
Dasatinib Mylan 100 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijidasatinibL01XE06; L01EA02HR-H-377461724-01Mylan Ireland Limited2.129,43 EUR 
Dasatinib Mylan 20 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijidasatinibL01XE06; L01EA02HR-H-385909711-01Mylan Ireland Limited1.285,20 EUR 
Dasatinib Sandoz 100 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutijidasatinibL01XE06; L01EA02HR-H-022249932-01Sandoz d.o.o.2.129,43 EUR 
Dasatinib Sandoz 20 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutijidasatinibL01XE06; L01EA02HR-H-291161273-02Sandoz d.o.o.1.285,20 EUR 
Dasatinib Stada 100 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutijidasatinibL01EA02HR-H-720791426-01Stada d.o.o.2.129,43 EUR 
Dasatinib Stada 20 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutijidasatinibL01EA02HR-H-076700000-01Stada d.o.o.1.285,20 EUR 
Dasatinib Teva 100 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutijidasatinib hidratL01EA02HR-H-264714745-02Teva B.V.2.129,43 EUR 
Dasatinib Teva 20 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutijidasatinib hidratL01EA02HR-H-129638106-04Teva B.V.1.285,20 EUR 
Dasatinib Zentiva 100 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutijidasatinibL01EA02HR-H-783831162-02Zentiva k.s.2.129,43 EUR 
Dasatinib Zentiva 20 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutijidasatinibL01EA02HR-H-790863275-02Zentiva k.s.1.285,20 EUR 
Dasselta 5 mg filmom obložene tablete, 10 tableta u blisterudesloratadinR06AX27EU/1/11/739/002KRKA d.d.3,15 EUR 
Dasselta 5 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisterudesloratadinR06AX27EU/1/11/739/004KRKA d.d.4,65 EUR 
DaTSCAN 74 MBq/ml otopina za injekciju, 1 bočica s 2,5 ml otopineioflupanV09AB03EU/1/00/135/001GE Healthcare B.V.990,45 EUR 
DaTSCAN 74 MBq/ml otopina za injekciju, 1 bočica s 5 ml otopineioflupanV09AB03EU/1/00/135/002GE Healthcare B.V.1.578,96 EUR 
Daunoblastina 2 mg/ml prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 ampula s 10 ml otapala, u kutijidaunorubicinkloridL01DB02HR-H-350055974-01Pfizer Croatia d.o.o.12,49 EUR 
Daxas 500 mikrograma filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteruroflumilastR03DX07EU/1/10/636/002AstraZeneca AB38,54 EUR 
Daylette 3 mg/0,02 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijidrospirenon; etinilestradiolG03AA12HR-H-141142856-01Gedeon Richter Plc.8,80 EUR 
Daylla 3 mg/0,02 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijidrospirenon; etinilestradiolG03AA12HR-H-320765811-01Gedeon Richter Plc.8,40 EUR 
Decapeptyl 0,1 mg/1 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 7 napunjenih štrcaljki s otopinom u blisteru, u kutijitriptorelinacetatL02AE04HR-H-441368305-01Ferring GmbH45,82 EUR 
Decapeptyl Depot 3,75 mg prašak i otapalo za suspenziju za injekciju, 1 napunjena štrcaljka s praškom, 1 napunjena štrcaljka s otapalom, nastavak za pripremu lijeka i igla za injekciju, u kutijitriptorelinacetatL02AE04HR-H-750053749-01Ferring GmbH96,62 EUR 
Decortin 20 mg tablete, 10 tableta u blisteru, u kutijiprednizonH02AB07HR-H-552223587-01Merck d.o.o.1,87 EUR 
Decortin 20 mg tablete, 50 tableta u blisteru, u kutijiprednizonH02AB07HR-H-552223587-02Merck d.o.o.9,33 EUR 
Decortin 5 mg tablete, 100 tableta u blisteru, u kutijiprednizonH02AB07HR-H-977673553-02Merck d.o.o.9,20 EUR 
Decortin 5 mg tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijiprednizonH02AB07HR-H-977673553-01Merck d.o.o.1,84 EUR 
Deferasiroks Accord 180 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisterudeferasiroksV03AC03EU/1/19/1412/006Accord Healthcare S.L.U.153,00 EUR 
Deferasiroks Accord 360 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisterudeferasiroksV03AC03EU/1/19/1412/010Accord Healthcare S.L.U.425,30 EUR 
Deferasiroks Accord 90 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisterudeferasiroksV03AC03EU/1/19/1412/002Accord Healthcare S.L.U.91,60 EUR 
Deferasiroks Pharmascience 180 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijideferasiroksV03AC03HR-H-953471651-01Pharmascience International Limited153,00 EUR 
Deferasiroks Pliva 180 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutijideferasiroksV03AC03HR-H-852730370-04Pliva Hrvatska d.o.o.153,00 EUR 
Deferasiroks Pliva 360 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutijideferasiroksV03AC03HR-H-869084607-04Pliva Hrvatska d.o.o.425,30 EUR 
Deferasiroks Pliva 500 mg tablete za oralnu suspenziju, 30 tableta u blisteru, u kutijideferasiroksV03AC03HR-H-536900861-03Pliva Hrvatska d.o.o.720,59 EUR 
Defitelio 80 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 10 bočica s 2,5 ml koncentratadefibrotidB01AX01EU/1/13/878/001Gentium S.r.I.5.621,15 EUR 
Dekristol 20 000 IU meke kapsule, 14 kapsula u blisteru, u kutijiKOLEKALCIFEROLA11CC05HR-H-882045919-02Mibe Pharmaceuticals d.o.o.8,81 EUR 
Deksametazon hameln 4 mg/ml otopina za injekciju, 10 ampula s 1 ml otopine, u kutijiNATRIJEVOG DEKSAMETAZONFOSFATH02AB02HR-H-420625303-02hameln pharma gmbH7,13 EUR 
Deksametazon Kalceks 4 mg/ml otopina za injekciju/infuziju, 25 ampula s 1 ml otopine, u kutijiNATRIJEVOG DEKSAMETAZONFOSFATH02AB02HR-H-195627237-03AS Kalceks17,82 EUR 
Deksametazon Krka 0,5 mg tablete, 10 tableta u blisteru, u kutijideksametazonH02AB02HR-H-257821018-01Krka – farma d.o.o./u postupku određivanja iznimno više cijene
Deksametazon Krka 20 mg tablete, 20 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutijideksametazonH02AB02HR-H-061751088-08Krka – farma d.o.o.48,87 EUR 
Deksametazon Krka 20 mg tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijideksametazonH02AB02HR-H-061751088-02Krka – farma d.o.o.48,87 EUR 
Deksametazon Krka 4 mg tablete, 20 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutijideksametazonH02AB02HR-H-256143031-10Krka – farma d.o.o./u postupku određivanja iznimno više cijene
Deksametazon Krka 4 mg tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijideksametazonH02AB02HR-H-256143031-02Krka – farma d.o.o./u postupku određivanja iznimno više cijene
Deksametazon Krka 4 mg/ml otopina za injekciju/infuziju, 25 ampula s 1 ml otopine u blisteru, u kutijiNATRIJEVOG DEKSAMETAZONFOSFATH02AB02HR-H-412774663-01Krka – farma d.o.o.17,82 EUR 
Deksametazon Pliva 4 mg tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijideksametazonH02AB02HR-H-585079018-01Pliva Hrvatska d.o.o.13,07 EUR 
Deksametazon Sandoz 4 mg/ml otopina za injekciju, 10 ampula s 1 ml otopine, u kutijiNATRIJEVOG DEKSAMETAZONFOSFATH02AB02HR-H-499072469-02Sandoz d.o.o.7,13 EUR 
Deksketoprofen JGL 25 mg filmom obložene tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijideksketoprofentrometamolM01AE17HR-H-168661418-02Jadran Galenski laboratorij d.d.4,53 EUR 
Deksmedetomidin EVER Pharma 100 mikrograma/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 25 ampula s 2 ml koncentrata, u kutijideksmedetomidinkloridN05CM18HR-H-639074952-02EVER Valinject GmbH440,75 EUR 
Deksmedetomidin EVER Pharma 100 mikrograma/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 4 bočice s 10 ml koncentrata, u kutijideksmedetomidinkloridN05CM18HR-H-639074952-06EVER Valinject GmbH321,31 EUR 
Deksmedetomidin EVER Pharma 100 mikrograma/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 4 bočice s 4 ml koncentrata, u kutijideksmedetomidinkloridN05CM18HR-H-639074952-04EVER Valinject GmbH129,83 EUR 
Deksmedetomidin EVER Pharma 100 mikrograma/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 5 ampula s 10 ml koncentrata, u kutijideksmedetomidinkloridN05CM18HR-H-639074952-11EVER Valinject GmbH390,48 EUR 
Deksmedetomidin EVER Pharma 100 mikrograma/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 5 ampula s 4 ml koncentrata, u kutijideksmedetomidinkloridN05CM18HR-H-639074952-09EVER Valinject GmbH152,69 EUR 
Deksmedetomidin Kabi 100 mikrograma/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 10 bočica s 10 ml koncentrata, u kutijideksmedetomidinkloridN05CM18HR-H-989230458-07Fresenius Kabi d.o.o.782,16 EUR 
Deksmedetomidin Kabi 100 mikrograma/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 10 bočica s 2 ml koncentrata, u kutijideksmedetomidinkloridN05CM18HR-H-989230458-01Fresenius Kabi d.o.o.137,17 EUR 
Deksmedetomidin Kabi 100 mikrograma/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 10 bočica s 4 ml koncentrata, u kutijideksmedetomidinkloridN05CM18HR-H-989230458-05Fresenius Kabi d.o.o.217,53 EUR 
Deksmedetomidin Kalceks 100 mikrograma/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 25 ampula s 2 ml koncentrata, u kutijideksmedetomidinkloridN05CM18HR-H-423779793-02AS Kalceks440,75 EUR 
Deksmedetomidin Mylan 100 mikrograma/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 25 bočica s 2 ml koncentrata, u kutijideksmedetomidinkloridN05CM18HR-H-501960991-02Mylan Ireland Limited440,75 EUR 
Deksmedetomidin Pliva 100 mikrograma/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 25 bočica s 2 ml koncentrata, u kutijideksmedetomidinkloridN05CM18HR-H-164413909-03Pliva Hrvatska d.o.o.440,75 EUR 
Deksmedetomidin Pliva 100 mikrograma/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 4 bočice s 10 ml koncentrata, u kutijideksmedetomidinkloridN05CM18HR-H-164413909-05Pliva Hrvatska d.o.o.321,31 EUR 
Deksmedetomidin Pliva 100 mikrograma/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 4 bočice s 4 ml koncentrata, u kutijideksmedetomidinkloridN05CM18HR-H-164413909-04Pliva Hrvatska d.o.o.129,83 EUR 
Delstrigo 100 mg/300 mg/245 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u bocidoravirin; lamivudin; tenofovirdizoproksilfumaratJ05AR24EU/1/18/1333/001Merck Sharp & Dohme B.V.579,59 EUR 
Depakine Chrono 300 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem, 100 tableta u spremniku, u kutijinatrijev valproat; valproatna kiselinaN03AG01HR-H-132091526-01sanofi-aventis groupe9,73 EUR 
Depakine Chrono 500 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem, 30 tableta u spremniku, u kutijinatrijev valproat; valproatna kiselinaN03AG01HR-H-202764510-01sanofi-aventis groupe4,83 EUR 
Depo-Medrol 40 mg/ml suspenzija za injekciju, 1 bočica s 1 ml suspenzije, u kutijimetilprednizolonacetatH02AB04HR-H-890794207-01Pfizer Croatia d.o.o.1,78 EUR 
Deprozel 20 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiparoksetinklorid hemihidratN06AB05HR-H-853529769-01Pliva Hrvatska d.o.o.6,65 EUR 
Dermazin 10 mg/g krema, 1 tuba s 50 g kreme, u kutijisulfadiazin srebroD06BA01HR-H-573223570-01Sandoz d.o.o.5,66 EUR 
Dermitopic 0,1 % mast, 30 g masti u tubi, u kutijitakrolimus hidratD11AH01HR-H-789897918-02Bausch Health Ireland Limited22,12 EUR 
Desart 160 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijivalsartanC09CA03HR-H-706328393-01Jadran Galenski laboratorij d.d.4,29 EUR 
Desart 80 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijivalsartanC09CA03HR-H-140897645-01Jadran Galenski laboratorij d.d.3,11 EUR 
Descovy 200 mg/10 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u bociemtricitabin; tenofoviralafenamidfumaratJ05AR17EU/1/16/1099/001Gilead Sciences Ireland UC441,04 EUR 
Descovy 200 mg/25 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u bociemtricitabin; tenofoviralafenamidfumaratJ05AR17EU/1/16/1099/003Gilead Sciences Ireland UC441,04 EUR 
Desloratadin Teva 5 mg filmom obložene tablete, 10 tableta u blisterudesloratadinR06AX27EU/1/11/732/002Teva B.V.3,15 EUR 
Desloratadin Teva 5 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisterudesloratadinR06AX27EU/1/11/732/007Teva B.V.4,65 EUR 
Detralex 500 mg filmom obložene tablete, 120 tableta u blisteru, u kutijidiosmin; hesperidinC05CA53HR-H-639382683-04Servier Pharma d.o.o.26,70 EUR 
Detralex 500 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijidiosmin; hesperidinC05CA53HR-H-639382683-01Servier Pharma d.o.o.7,59 EUR 
Detralex 500 mg filmom obložene tablete, 90 tableta u blisteru, u kutijidiosmin; hesperidinC05CA53HR-H-639382683-03Servier Pharma d.o.o.20,98 EUR 
Detrunorm 15 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiPROPIVERINKLORIDG04BD06HR-H-139909644-01Apogepha Arzneimittel GmbH19,31 EUR 
Detrunorm XR 30 mg kapsule s prilagođenim oslobađanjem, 28 kapsula u blisteru, u kutijiPROPIVERINKLORIDG04BD06HR-H-963565743-01Apogepha Arzneimittel GmbH28,66 EUR 
Dexagel 0,985 mg/g gel za oko, 1 tuba s 5 g gela, u kutijiNATRIJEVOG DEKSAMETAZONFOSFATS01BA01HR-H-386811844-01Bausch + Lomb Ireland Limited11,70 EUR 
Dexdor 100 mikrograma/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 25 ampula s 2 ml koncentratadeksmedetomidinkloridN05CM18EU/1/11/718/002Orion Corporation440,75 EUR 
Dexmedetomidine Accord 100 µg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 5 bočica s 10 ml koncentratadeksmedetomidinkloridN05CM18EU/1/19/1418/010Accord Healthcare S.L.U.390,48 EUR 
Dexmedetomidine Accord 100 mikrograma/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 25 bočica s 2 ml koncentrata, u kutijideksmedetomidinkloridN05CM18EU/1/19/1418/004Accord Healthcare S.L.U.440,75 EUR 
Dexomen 25 mg filmom obložene tablete, 10 tableta u blisteru, u kutijideksketoprofentrometamolM01AE17HR-H-447625310-01Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.2,26 EUR 
Dexomen 25 mg filmom obložene tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijideksketoprofentrometamolM01AE17HR-H-447625310-02Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.4,53 EUR 
Dexomen 25 mg granule za oralnu otopinu, 10 vrećica s granulama, u kutijideksketoprofentrometamolM01AE17HR-H-862996282-01Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.2,95 EUR 
Dexomen 25 mg granule za oralnu otopinu, 20 vrećica s granulama, u kutijideksketoprofentrometamolM01AE17HR-H-862996282-02Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.4,90 EUR 
Dexomen 50 mg/2 ml otopina za injekciju/infuziju, 5 ampula s 2 ml otopine, u kutijideksketoprofentrometamolM01AE17HR-H-013277039-01Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.3,49 EUR 
Diacomit 250 mg prašak za oralnu suspenziju u vrećici, 60 vrećica u kutijistiripentolN03AX17EU/1/06/367/008Biocodex160,75 EUR 
Diacomit 250 mg tvrde kapsule, 60 kapsula u bočicistiripentolN03AX17EU/1/06/367/002Biocodex160,75 EUR 
Diacomit 500 mg prašak za oralnu suspenziju u vrećici, 60 vrećica u kutijistiripentolN03AX17EU/1/06/367/011Biocodex326,50 EUR 
Diacomit 500 mg tvrde kapsule, 60 kapsula u bočicistiripentolN03AX17EU/1/06/367/005Biocodex326,50 EUR 
Diamox 250 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiacetazolamidS01ECHR-H-557475500-01Amdipharm Limited4,41 EUR 
Diane-35 obložene tablete, 63 tablete u blisteru, u kutijiciproteronacetat; etinilestradiolG03HB01HR-H-931753518-01Bayer d.o.o.12,74 EUR 
Dianeal PD4 glukoza 1,36 % otopina za peritonejsku dijalizu, 2 vrećice sa 5000 ml otopine u zaštitnoj vrećici, u kutijiKALCIJEV KLORID DIHIDRAT; GLUKOZA BEZVODNA; MAGNEZIJEV KLORID HEKSAHIDRAT; NATRIJEV KLORID; natrijev laktat, otopinaB05DBHR-H-152351700-09Baxter d.o.o.40,16 EUR 
Dianeal PD4 glukoza 1,36 % otopina za peritonejsku dijalizu, 4 vrećice sa 2500 ml otopine u zaštitnoj vrećici, u kutijiKALCIJEV KLORID DIHIDRAT; GLUKOZA BEZVODNA; MAGNEZIJEV KLORID HEKSAHIDRAT; NATRIJEV KLORID; natrijev laktat, otopinaB05DBHR-H-152351700-07Baxter d.o.o.58,77 EUR 
Dianeal PD4 glukoza 1,36 % otopina za peritonejsku dijalizu, 5 vrećica sa 2000 ml otopine s nastavcima i jednom praznom vrećicom (za istjecanje tekućine) u zaštitnoj vrećici, u kutijiKALCIJEV KLORID DIHIDRAT; GLUKOZA BEZVODNA; MAGNEZIJEV KLORID HEKSAHIDRAT; NATRIJEV KLORID; natrijev laktat, otopinaB05DBHR-H-152351700-04Baxter d.o.o.65,00 EUR 
Dianeal PD4 glukoza 2,27 %, otopina za peritonejsku dijalizu, 2 vrećice sa 5000 ml otopine u zaštitnoj vrećici, u kutijiKALCIJEV KLORID DIHIDRAT; GLUKOZA BEZVODNA; MAGNEZIJEV KLORID HEKSAHIDRAT; NATRIJEV KLORID; natrijev laktat, otopinaB05DBHR-H-884218077-09Baxter d.o.o.39,81 EUR 
Dianeal PD4 glukoza 2,27 %, otopina za peritonejsku dijalizu, 4 vrećice sa 2500 ml otopine u zaštitnoj vrećici, u kutijiKALCIJEV KLORID DIHIDRAT; GLUKOZA BEZVODNA; MAGNEZIJEV KLORID HEKSAHIDRAT; NATRIJEV KLORID; natrijev laktat, otopinaB05DBHR-H-884218077-07Baxter d.o.o.56,36 EUR 
Dianeal PD4 glukoza 2,27 %, otopina za peritonejsku dijalizu, 5 vrećica sa 2000 ml otopine s nastavcima i jednom praznom vrećicom (za istjecanje tekućine) u zaštitnoj vrećici, u kutijiKALCIJEV KLORID DIHIDRAT; GLUKOZA BEZVODNA; MAGNEZIJEV KLORID HEKSAHIDRAT; NATRIJEV KLORID; natrijev laktat, otopinaB05DBHR-H-884218077-04Baxter d.o.o.64,48 EUR 
Dianeal PD4 glukoza 3,86 %, otopina za peritonejsku dijalizu, 5 vrećica sa 2000 ml otopine s nastavcima i jednom praznom vrećicom (za istjecanje tekućine) u zaštitnoj vrećici, u kutijiKALCIJEV KLORID DIHIDRAT; GLUKOZA BEZVODNA; MAGNEZIJEV KLORID HEKSAHIDRAT; NATRIJEV KLORID; natrijev laktat, otopinaB05DBHR-H-793742019-04Baxter d.o.o.73,22 EUR 
Diaprel MR 60 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem, 30 tableta u blisteru, u kutijiGLIKLAZIDA10BB09HR-H-276485617-07Servier Pharma d.o.o.4,33 EUR 
Diazepam Alkaloid 10 mg/2 ml otopina za injekciju, 10 ampula s 2 ml otopine, u kutijiDIAZEPAMN05BA01HR-H-144897012-01Alkaloid d.o.o.7,09 EUR 
Diazepam Alkaloid 2 mg obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiDIAZEPAMN05BA01HR-H-758732819-01Alkaloid d.o.o.3,04 EUR 
Diazepam Alkaloid 5 mg obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiDIAZEPAMN05BA01HR-H-360279137-01Alkaloid d.o.o.2,95 EUR 
Diazepam JGL 10 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiDIAZEPAMN05BA01HR-H-159931738-01Jadran Galenski laboratorij d.d.5,04 EUR 
Diazepam JGL 2 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiDIAZEPAMN05BA01HR-H-360524072-01Jadran Galenski laboratorij d.d.3,04 EUR 
Diazepam JGL 5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiDIAZEPAMN05BA01HR-H-483159076-01Jadran Galenski laboratorij d.d.2,95 EUR 
Dicetel 100 mg filmom obložene tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijipinaverijev bromidA03AX04HR-H-316973998-01Mylan Hrvatska d.o.o.1,80 EUR 
Dicetel 100 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijipinaverijev bromidA03AX04HR-H-316973998-02Mylan Hrvatska d.o.o.2,70 EUR 
Diclac 75 mg/3 ml otopina za injekciju/infuziju, 5 ampula s 3 ml otopine, u kutijiDIKLOFENAK NATRIJM01AB05HR-H-878245498-02Sandoz d.o.o.1,82 EUR 
Diclac DUO 75 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem, 20 tableta u blisteru, u kutijiDIKLOFENAK NATRIJM01AB05HR-H-663384318-01Sandoz d.o.o.2,56 EUR 
Diclac DUO 75 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem, 30 tableta u blisteru, u kutijiDIKLOFENAK NATRIJM01AB05HR-H-663384318-02Sandoz d.o.o.3,20 EUR 
Diclo Duo 75 mg tvrde kapsule s prilagođenim oslobađanjem, 20 kapsula u blisteru, u kutijiDIKLOFENAK NATRIJM01AB05HR-H-807567667-01Bausch Health Ireland Limited2,76 EUR 
Diclorapid 75 mg želučanootporne kapsule, tvrde, 10 kapsula u blisteru, u kutijiDIKLOFENAK NATRIJM01AB05HR-H-878496420-01Bausch Health Ireland Limited1,18 EUR 
Diclorapid 75 mg želučanootporne kapsule, tvrde, 20 kapsula u blisteru, u kutijiDIKLOFENAK NATRIJM01AB05HR-H-878496420-02Bausch Health Ireland Limited2,36 EUR 
Dificlir 200 mg filmom obložene tablete, 20 tableta u blisterufidaksomicinA07AA12EU/1/11/733/004Tillotts Pharma GmbH1.500,26 EUR 
Diflucan 10 mg/ml prašak za oralnu suspenziju, 1 bočica s praškom, mjerna štrcaljka, u kutijiflukonazolJ02AC01HR-H-705762545-01Pfizer Croatia d.o.o.8,39 EUR 
Diflucan 100 mg tvrde kapsule, 7 kapsula u blisteru, u kutijiflukonazolJ02AC01HR-H-503344712-01Pfizer Croatia d.o.o.15,52 EUR 
Diflucan 150 mg tvrde kapsule, 1 kapsula u blisteru, u kutijiflukonazolJ02AC01HR-H-744744897-01Pfizer Croatia d.o.o.2,73 EUR 
Diflucan 50 mg tvrde kapsule, 7 kapsula u blisteru, u kutijiflukonazolJ02AC01HR-H-595109192-01Pfizer Croatia d.o.o.10,32 EUR 
Diftavax, suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki, cjepivo protiv difterije sa smanjenim sadržajem antigena i tetanusa, adsorbirano, 1 napunjena štrcaljka s 0,5 ml suspenzije s pričvršćenom iglom, u kutijitoksoid difterije adsorbiran na aluminijev hidroksid; toksoid tetanusa adsorbiran na aluminijev hidroksid; ALUMINIJEV HIDROKSID, HIDRATIZIRANIJ07AM51HR-H-126128199-01Sanofi Pasteur S.A./u postupku određivanja iznimno više cijene
Diklofenak Mibe 100 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 20 tableta u blisteru, u kutijiDIKLOFENAK NATRIJM01AB05HR-H-357570820-01Mibe Pharmaceuticals d.o.o.2,22 EUR 
Dimetilfumarat Mylan 120 mg tvrde želučanootporne kapsule, 14 kapsula u blisteru, u kutijidimetilfumaratL04AX07EU/1/22/1634/001Mylan Ireland Limited89,27 EUR 
Dimetilfumarat Mylan 240 mg tvrde želučanootporne kapsule, 56 kapsula u blisteru, u kutijidimetilfumaratL04AX07EU/1/22/1634/005Mylan Ireland Limited679,28 EUR 
Dimetilfumarat Polpharma 120 mg tvrde želučanootporne kapsule, 14 kapsula u blisteru, u kutijidimetilfumaratL04AX07EU/1/22/1635/001Zaklady FarmaFarmaceutyczne Polpharma S. Aceutyczne Polpharma S.A.89,27 EUR 
Dimetilfumarat Polpharma 240 mg tvrde želučanootporne kapsule, 56 kapsula u blisteru, u kutijidimetilfumaratL04AX07EU/1/22/1635/003Zaklady FarmaFarmaceutyczne Polpharma S. Aceutyczne Polpharma S.A.679,28 EUR 
Dimetilfumarat STADA 120 mg tvrde želučanootporne kapsule, 14 kapsula u blisteru, u kutijidimetilfumaratL04AX07HR-H-934523966-01Stada d.o.o.89,27 EUR 
Dimetilfumarat STADA 240 mg tvrde želučanootporne kapsule, 56 kapsula u blisteru, u kutijidimetilfumaratL04AX07HR-H-761739119-03Stada d.o.o.679,28 EUR 
Dimtruzic 120 mg tvrde želučanootporne kapsule, 14 kapsula u blisteru, u kutijidimetilfumaratL04AX07HR-H-868637935-01Sandoz d.o.o.89,27 EUR 
Dimtruzic 240 mg tvrde želučanootporne kapsule, 56 kapsula u blisteru, u kutijidimetilfumaratL04AX07HR-H-631343747-01Sandoz d.o.o.679,28 EUR 
Dinamico 100 mg filmom obložene tablete, 4 tableta u blisteru, u kutijisildenafilcitratG04BE03HR-H-061976662-02Pliva Hrvatska d.o.o.25,45 EUR 
Dinamico 100 mg tablete za žvakanje, 4 tablete u blisteru, u kutijisildenafilcitratG04BE03HR-H-137891742-03Pliva Hrvatska d.o.o.20,26 EUR 
Dinamico 50 mg filmom obložene tablete, 4 tableta u blisteru, u kutijisildenafilcitratG04BE03HR-H-788661436-02Pliva Hrvatska d.o.o.19,65 EUR 
Dinamico 50 mg tablete za žvakanje, 4 tablete u blisteru, u kutijisildenafilcitratG04BE03HR-H-302028108-03Pliva Hrvatska d.o.o.14,06 EUR 
Diovan 40 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru (kalendarsko pakiranje), u kutijivalsartanC09CA03HR-H-590752475-09Novartis Hrvatska d.o.o.4,16 EUR 
Diovan 80 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru (kalendarsko pakiranje), u kutijivalsartanC09CA03HR-H-807143753-09Novartis Hrvatska d.o.o.3,11 EUR 
Dipam 1,5 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 30 tableta u blisteru, u kutijiINDAPAMIDC03BA11HR-H-468686971-01Mibe Pharmaceuticals d.o.o.3,25 EUR 
Dipeptiven 200 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 10 boca sa 100 ml koncentrata, u kutijiN(2)-L-ALANIL-L-GLUTAMINAB05XB02HR-H-685461599-01Fresenius Kabi d.o.o.395,78 EUR 
Dipperam HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiAMLODIPINBESILAT; HIDROKLOROTIAZID; valsartanC09DX01HR-H-860234305-02Sandoz d.o.o.11,36 EUR 
Dipperam HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiAMLODIPINBESILAT; HIDROKLOROTIAZID; valsartanC09DX01HR-H-664945282-02Sandoz d.o.o.10,06 EUR 
Dipperam HCT 5 mg/160 mg/25 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiAMLODIPINBESILAT; HIDROKLOROTIAZID; valsartanC09DX01HR-H-731274101-02Sandoz d.o.o.10,06 EUR 
Diprogenta krema, 15 g kreme u tubi, u kutijibetametazondipropionat; gentamicinsulfatD07CC01HR-H-048683132-01Organon Pharma d.o.o.4,62 EUR 
Diprogenta mast, 1 tuba s 15 g masti, u kutijibetametazondipropionat; gentamicinsulfatD07CC01HR-H-404715581-01Organon Pharma d.o.o.4,70 EUR 
Diuron 25 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijieplerenonC03DA04HR-H-447430369-01Pliva Hrvatska d.o.o.16,60 EUR 
Diuron 50 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijieplerenonC03DA04HR-H-855870676-01Pliva Hrvatska d.o.o.19,20 EUR 
Diuver 10 mg tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijitorasemidC03CA04HR-H-414026946-01Pliva Hrvatska d.o.o.2,85 EUR 
Diuver 5 mg tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijitorasemidC03CA04HR-H-706220672-01Pliva Hrvatska d.o.o.2,16 EUR 
Dobutamin Admeda 5 mg/ml otopina za infuziju, 50 ml otopine u bočici, u kutijidobutaminkloridC01CA07HR-H-530552734-02Medicuspharma d.o.o.5,85 EUR 
Dobutamin Hameln 12,5 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 10 ampula s 20 ml koncentrata, u kutijidobutaminkloridC01CA07HR-H-557458919-03hameln pharma gmbH42,48 EUR 
Dobutamin Hameln 12,5 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 5 ampula s 20 ml koncentrata, u kutijidobutaminkloridC01CA07HR-H-557458919-02hameln pharma gmbH24,30 EUR 
Dobutamin Hameln 5 mg/ml otopina za infuziju, 1 bočica s 50 ml otopine, u kutijidobutaminkloridC01CA07HR-H-076260263-01hameln pharma gmbH5,85 EUR 
Dobutamin Panpharma 250 mg/20 ml koncentrat za otopinu za infuziju, 10 bočica s 20 ml koncentrata, u kutijidobutaminkloridC01CA07HR-H-694824050-01Panpharma51,35 EUR 
Docetaksel Teva 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 1 ml koncentrata, u kutijidocetakselL01CD02HR-H-394184825-01Teva B.V.83,13 EUR 
Docetaksel Teva 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 4 ml koncentrata, u kutijidocetakselL01CD02HR-H-394184825-02Teva B.V.301,92 EUR 
Docetaksel Teva 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica sa 7 ml koncentrata, u kutijidocetakselL01CD02HR-H-394184825-03Teva B.V.269,63 EUR 
Docetaxel Accord 160 mg/8 ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 8 ml koncentratadocetakselL01CD02EU/1/12/769/003Accord Healthcare S.L.U.676,27 EUR 
Docetaxel Accord 20 mg/1 ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 1 ml koncentratadocetakselL01CD02EU/1/12/769/001Accord Healthcare S.L.U.83,13 EUR 
Docetaxel Accord 80 mg/4 ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 4 ml koncentratadocetakselL01CD02EU/1/12/769/002Accord Healthcare S.L.U.301,92 EUR 
Docetaxel Kabi 160 mg/8 ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 8 ml koncentratadocetakselL01CD02EU/1/12/770/003Fresenius Kabi Deutschland GmbH607,11 EUR 
Docetaxel Kabi 20 mg/1 ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 1 ml koncentratadocetakselL01CD02EU/1/12/770/005Fresenius Kabi Deutschland GmbH83,13 EUR 
Docetaxel Kabi 80 mg/4 ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 4 ml koncentratadocetakselL01CD02EU/1/12/770/001Fresenius Kabi Deutschland GmbH301,92 EUR 
Doksiciklin Belupo 100 mg tvrde kapsule, 25 kapsula u bočici, u kutijidoksiciklinhiklatJ01AA02HR-H-507803517-02Belupo lijekovi i kozmetika d.d.5,41 EUR 
Dolokain 20 mg/g gel, 25 g gela u tubi, u kutijilidokainkloridN01BB02HR-H-337711437-01Jadran Galenski laboratorij d.d.6,08 EUR 
Dolyxan 30 mg tvrde želučanootporne kapsule, 28 kapsula u blisteru, u kutijiduloksetinkloridN06AX21HR-H-921648353-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.8,11 EUR 
Dolyxan 60 mg tvrde želučanootporne kapsule, 28 kapsula u blisteru, u kutijiduloksetinkloridN06AX21HR-H-263079706-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.13,87 EUR 
Domperidon Stada 10 mg raspadljive tablete za usta, 30 tableta u blisteru, u kutijidomperidonA03FA03HR-H-083826960-03Stada d.o.o.3,15 EUR 
Donella 0,03 mg + 2 mg filmom obložene tablete, 21 tableta u blisteru, u kutijiDienogest; etinilestradiolG03AA16HR-H-432343204-01Mibe Pharmaceuticals d.o.o.7,71 EUR 
Donepezil Pliva 10 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijidonepezilklorid hidratN06DA02HR-H-170495185-01Pliva Hrvatska d.o.o.18,80 EUR 
Donepezil Pliva 5 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijidonepezilklorid hidratN06DA02HR-H-058308404-01Pliva Hrvatska d.o.o.13,08 EUR 
Donopa 50 %/50 % V/V, medicinski plin, stlačen, spremnik za plin od 10 litara, s tlakom punjenja od 135 baradušikov (I) oksid; kisikN01AX63HR-H-796602530-04SOL S.p.A.658,15 EUR 
Donopa 50 %/50 % V/V, medicinski plin, stlačen, spremnik za plin od 5 litara, s tlakom punjenja od 185 baradušikov (I) oksid; kisikN01AX63HR-H-796602530-08SOL S.p.A.509,68 EUR 
Dopamin Admeda 200 mg/10 ml koncentrat za otopinu za infuziju, 5 ampula sa po 10 ml koncentrata, u kutijidopaminkloridC01CA04HR-H-155500712-01Medicuspharma d.o.o.6,60 EUR 
Dopamin Admeda 50 mg/5 ml koncentrat za otopinu za infuziju, 5 ampula sa po 5 ml koncentrata, u kutijidopaminkloridC01CA04HR-H-225551740-01Medicuspharma d.o.o.4,94 EUR 
Doptelet 20 mg filmom obložene tablete, 10 tableta u blisteruavatrombopagmaleatB02BX08EU/1/19/1373/001swedish orphan biovitrum852,43 EUR 
Doptelet 20 mg filmom obložene tablete, 15 tableta u blisteruavatrombopagmaleatB02BX08EU/1/19/1373/002swedish orphan biovitrum1.273,00 EUR 
Doptelet 20 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteruavatrombopagmaleatB02BX08EU/1/19/1373/003swedish orphan biovitrum2.181,90 EUR 
Doreta 37,5 mg/325 mg filmom obložene tablete, 10 tableta u blisteru, u kutijiPARACETAMOL; TRAMADOLKLORIDN02AJ13HR-H-620573369-01Krka – farma d.o.o.2,39 EUR 
Doreta 37,5 mg/325 mg filmom obložene tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijiPARACETAMOL; TRAMADOLKLORIDN02AJ13HR-H-620573369-02Krka – farma d.o.o.4,92 EUR 
Doreta 37,5 mg/325 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiPARACETAMOL; TRAMADOLKLORIDN02AJ13HR-H-620573369-03Krka – farma d.o.o.6,58 EUR 
Doreta 37,5 mg/325 mg filmom obložene tablete, 50 tableta u blisteru, u kutijiPARACETAMOL; TRAMADOLKLORIDN02AJ13HR-H-620573369-04Krka – farma d.o.o.10,77 EUR 
Doreta 75 mg/650 mg filmom obložene tablete, 10 tableta u blisteru, u kutijiPARACETAMOL; TRAMADOLKLORIDN02AJ13HR-H-925943959-01Krka – farma d.o.o.2,94 EUR 
Doreta 75 mg/650 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiPARACETAMOL; TRAMADOLKLORIDN02AJ13HR-H-925943959-03Krka – farma d.o.o.8,04 EUR 
Doreta 75 mg/650 mg filmom obložene tablete, 50 tableta u blisteru, u kutijiPARACETAMOL; TRAMADOLKLORIDN02AJ13HR-H-925943959-05Krka – farma d.o.o.12,81 EUR 
Dormicum 15 mg filmom obložene tablete, 10 tableta u blisteru, u kutijimidazolammaleatN05CD08HR-H-891560860-01Cheplapharm Arzneimittel GmbH10,52 EUR 
Dormicum 15 mg/3 ml otopina za injekciju/infuziju, 5 ampula sa 3 ml otopine, u kutijimidazolamkloridN05CD08HR-H-950365768-01Cheplapharm Arzneimittel GmbH10,78 EUR 
Dorvis 20 mg/ml kapi za oko, otopina, 1 bočica s kapaljkom s 5 ml otopine, u kutijiDORZOLAMIDKLORIDS01EC03HR-H-948759733-01Zentiva k.s.6,04 EUR 
Dorvis plus 20 mg/ml + 5 mg/ml kapi za oko, otopina, 5 ml otopine u bočici s kapaljkom, u kutijiDORZOLAMIDKLORID; timololmaleatS01ED51HR-H-091461330-01Zentiva k.s.9,02 EUR 
Dorzol 20 mg/ml kapi za oko, otopina, 5 ml otopine u bočici s kapaljkom, u kutijiDORZOLAMIDKLORIDS01EC03HR-H-890324180-01Jadran Galenski laboratorij d.d.6,04 EUR 
Dostinex 0,5 mg tablete, 8 tableta u bočici, u kutijikabergolinG02CB03HR-H-951850722-03Pfizer Croatia d.o.o.22,41 EUR 
Dotagraf 0,5 mmol/ml otopina za injekciju, 1 bočica s 10 ml otopine, u kutijigadoterat megluminV08CA02HR-H-834184821-01Bayer d.o.o.27,63 EUR 
Dotagraf 0,5 mmol/ml otopina za injekciju, 1 bočica s 15 ml otopine, u kutijigadoterat megluminV08CA02HR-H-834184821-02Bayer d.o.o.40,22 EUR 
Dotagraf 0,5 mmol/ml otopina za injekciju, 1 bočica s 20 ml otopine, u kutijigadoterat megluminV08CA02HR-H-834184821-03Bayer d.o.o.51,85 EUR 
Dotarem 0,5 mmol/ml otopina za injekciju, 1 boca sa 100 ml otopine, u kutijigadoterat megluminV08CA02HR-H-730140520-04Pharmacol d.o.o.210,48 EUR 
Dotarem 0,5 mmol/ml otopina za injekciju, 1 boca sa 60 ml otopine, u kutijigadoterat megluminV08CA02HR-H-730140520-05Pharmacol d.o.o.134,83 EUR 
Dotarem 0,5 mmol/ml otopina za injekciju, 1 bočica s 10 ml otopine, u kutijigadoterat megluminV08CA02HR-H-730140520-01Pharmacol d.o.o.27,63 EUR 
Dotarem 0,5 mmol/ml otopina za injekciju, 1 bočica s 15 ml otopine, u kutijigadoterat megluminV08CA02HR-H-730140520-02Pharmacol d.o.o.40,22 EUR 
Dotarem 0,5 mmol/ml otopina za injekciju, 1 bočica s 20 ml otopine, u kutijigadoterat megluminV08CA02HR-H-730140520-03Pharmacol d.o.o.51,85 EUR 
Dotarem 0,5 mmol/ml, otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, jedna napunjena štrcaljka s 10 ml otopine, u kutijigadoterat megluminV08CA02HR-H-369514985-01Pharmacol d.o.o.28,56 EUR 
Dotarem 0,5 mmol/ml, otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, jedna napunjena štrcaljka s 15 ml otopine, u kutijigadoterat megluminV08CA02HR-H-369514985-02Pharmacol d.o.o.40,87 EUR 
Dotarem 0,5 mmol/ml, otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, jedna napunjena štrcaljka s 20 ml otopine, u kutijigadoterat megluminV08CA02HR-H-369514985-03Pharmacol d.o.o.53,68 EUR 
Dovato 50 mg/300 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u bocidolutegravirnatrij; lamivudinJ05AR25EU/1/19/1370/001ViiV Healthcare BV623,72 EUR 
Dowim 100 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijisitagliptinklorid hidratA10BH01HR-H-600453731-01Alpha-Medical d.o.o.21,75 EUR 
Dowim 25 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijisitagliptinklorid hidratA10BH01HR-H-386160832-01Alpha-Medical d.o.o.13,58 EUR 
Dowim 50 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijisitagliptinklorid hidratA10BH01HR-H-407944210-01Alpha-Medical d.o.o.16,05 EUR 
Doxa 2 mg tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijidoksazosinmesilatC02CA04HR-H-416026934-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.3,73 EUR 
Doxa 4 mg tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijidoksazosinmesilatC02CA04HR-H-830967531-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.3,89 EUR 
Doxazin 2 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijidoksazosinmesilatC02CA04HR-H-457502031-01Jadran Galenski laboratorij d.d.5,69 EUR 
Doxazin 4 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijidoksazosinmesilatC02CA04HR-H-258098806-01Jadran Galenski laboratorij d.d.5,10 EUR 
Doxorubicin Pliva 2 mg/ml otopina za injekciju/infuziju, 1 bočica s 25 ml otopine, u kutijidoksorubicinkloridL01DB01HR-H-144429570-02Pliva Hrvatska d.o.o.39,24 EUR 
Doxorubicin Pliva 2 mg/ml otopina za injekciju/infuziju, 1 bočica s 5 ml otopine, u kutijidoksorubicinkloridL01DB01HR-H-144429570-01Pliva Hrvatska d.o.o.9,59 EUR 
Dronedaron Pliva 400 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijidronedaronkloridC01BD07HR-H-559001091-03Pliva Hrvatska d.o.o.54,28 EUR 
Drospifem M 0,02 mg/3 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijidrospirenon; etinilestradiolG03AA12HR-H-652310924-01Mibe Pharmaceuticals d.o.o.8,80 EUR 
Drovelis 3 mg/14,2 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisterudrospirenon; estetrolhidratG03AA18EU/1/21/1547/001Gedeon Richter Plc.11,20 EUR 
Druniler 120 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijifebuksostat hemihidratM04AA03HR-H-094630920-02Sandoz d.o.o.10,17 EUR 
Druniler 80 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijifebuksostat hemihidratM04AA03HR-H-518150408-02Sandoz d.o.o.10,36 EUR 
Duac 10 mg/g + 50 mg/g gel, 30 g gela u tubi, u kutijibenzoilperoksid, s vodom; klindamicinfosfatD10AF51HR-H-594265582-04GlaxoSmithKline Trading Services Limited19,10 EUR 
Dualtis 1000 mg meke kapsule, 28 kapsula u bočici, u kutijietilni[90]esteri omega-3 kiselinaC10AX06HR-H-550928853-01Mylan Hrvatska d.o.o.8,96 EUR 
DUAVIVE 0,45 mg/20 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem, 28 tableta u blisterukonjugirani estrogeni; bazedoksifenacetatG03CC07EU/1/14/960/001Pfizer Europe MA EEIG23,65 EUR 
Ducressa 1 mg/ml + 5 mg/ml kapi za oko, otopina, 1 bočica s 5 ml otopine, u kutijiNATRIJEVOG DEKSAMETAZONFOSFAT; levofloksacin hemihidratS01CA01HR-H-946413615-01Santen Oy int10,13 EUR 
Duitam 0,5 mg/0,4 mg tvrde kapsule, 30 kapsula u bočici, u kutijiDUTASTERID; TAMSULOZINKLORIDG04CA52HR-H-292296112-02Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.12,80 EUR 
Dukoral suspenzija i šumeće granule za oralnu suspenziju, 1 bočica s 3 ml suspenzije i 1 vrećica s granulamacjepivo protiv kolere (inaktivirano, oralno)J07AE01EU/1/03/263/001Valneva Sweden AB15,66 EUR 
Dulmod 0,5 mg/0,4 mg tvrde kapsule, 30 kapsula u bočici, u kutijiDUTASTERID; TAMSULOZINKLORIDG04CA52HR-H-849279391-02Jadran Galenski laboratorij d.d.12,80 EUR 
Duloksetin Pliva 30 mg želučanootporne tvrde kapsule, 28 kapsula u blisteru, u kutijiduloksetinkloridN06AX21HR-H-616425299-04Pliva Hrvatska d.o.o.8,11 EUR 
Duloksetin Pliva 60 mg želučanootporne tvrde kapsule, 28 kapsula u blisteru, u kutijiduloksetinkloridN06AX21HR-H-406299508-03Pliva Hrvatska d.o.o.13,87 EUR 
Duloksetin STADA 30 mg tvrde želučanootporne kapsule, 28 kapsula u blisteru, u kutijiduloksetinkloridN06AX21HR-H-962019790-04Stada d.o.o.8,11 EUR 
Duloksetin STADA 45 mg tvrde želučanootporne kapsule, 28 kapsula u blisteru, u kutijiduloksetinkloridN06AX21HR-H-866130875-01Stada d.o.o.9,50 EUR 
Duloksetin STADA 60 mg tvrde želučanootporne kapsule, 28 kapsula u blisteru, u kutijiduloksetinkloridN06AX21HR-H-658704827-04Stada d.o.o.13,87 EUR 
Duloksetin STADA 90 mg tvrde želučanootporne kapsule, 28 kapsula u blisteru, u kutijiduloksetinkloridN06AX21HR-H-549010599-01Stada d.o.o.11,85 EUR 
Duloxetine Mylan 30 mg tvrde želučanootporne kapsule, 28 kapsula u blisteruduloksetinkloridN06AX21EU/1/15/1010/024Mylan S.A.S.8,11 EUR 
Duloxetine Mylan 60 mg tvrde želučanootporne kapsule, 28 kapsula u blisteruduloksetinkloridN06AX21EU/1/15/1010/029Mylan S.A.S.13,87 EUR 
Dulsevia 30 mg tvrde želučanootporne kapsule, 28 kapsula u blisteru, u kutijiduloksetinkloridN06AX21HR-H-728493948-04Krka – farma d.o.o.8,11 EUR 
Dulsevia 60 mg tvrde želučanootporne kapsule, 28 kapsula u blisteru, u kutijiduloksetinkloridN06AX21HR-H-235080527-04Krka – farma d.o.o.13,87 EUR 
Dulsevia 90 mg tvrde želučanootporne kapsule, 28 kapsula u blisteru, u kutijiduloksetinkloridN06AX21HR-H-594844547-04Krka – farma d.o.o.11,85 EUR 
Dultavax suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki, cjepivo protiv difterije, tetanusa i poliomijelitisa (inaktivirano), adsorbirano, smanjenog(ih) sadržaja antigena, 0,5 ml suspenzije za injekciju u napunjenoj štrcaljki i 2 priložene igle, u kutijitoksoid difterije adsorbiran na aluminijev hidroksid; toksoid tetanusa adsorbiran na aluminijev hidroksid; inaktivirani poliovirus tip 1 (soj Mahoney) umnožen na VERO stanicama; inaktivirani poliovirus tip 2 (soj MEF-1) umnožen na VERO stanicama; inaktivirani poliovirus tip 3 (soj Saukett) umnožen na VERO stanicamaJ07CA01HR-H-868511800-03Sanofi Pasteur S.A./u postupku određivanja iznimno više cijene
Duodart 0,5 mg/0,4 mg tvrde kapsule, 30 kapsula u bočici, u kutijiDUTASTERID; TAMSULOZINKLORIDG04CA52HR-H-979570583-01GlaxoSmithKline Trading Services Limited12,80 EUR 
Duodopa 20 mg/ml + 5 mg/ml intestinalni gel, 100 ml gela u vrećici u kazeti, sedam kazeta u kutijiKARBIDOPE HIDRATA; LEVODOPEN04BA02HR-H-753613005-01AbbVie d.o.o.645,21 EUR 
Duokopt 20 mg/ml + 5 mg/ml kapi za oko, otopina, 1 bočica s pumpicom za kapanje s 10 ml otopine, u kutijiDORZOLAMIDKLORID; timololmaleatS01ED51HR-H-620656079-02Laboratoires Thea20,95 EUR 
DuoPlavin 75 mg/100 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteruklopidogrelhidrogensulfat; acetilsalicilatna kiselinaB01AC30EU/1/10/619/009sanofi-aventis groupe15,61 EUR 
DuoResp Spiromax 160 mikrograma/4,5 mikrograma prašak inhalata, 1 inhalator sa 120 dozabudezonid; formoterolfumarat dihidratR03AK07EU/1/14/920/001Teva Pharma B.V.33,34 EUR 
DuoResp Spiromax 320 mikrograma/9 mikrograma prašak inhalata, 1 inhalator sa 60 dozabudezonid; formoterolfumarat dihidratR03AK07EU/1/14/920/004Teva Pharma B.V.32,30 EUR 
Duosol bez kalija otopina za hemofiltraciju, 2 vrećice sa 5000 ml otopine, u kutijiKALCIJEV KLORID DIHIDRAT; GLUKOZA HIDRAT; MAGNEZIJEV KLORID HEKSAHIDRAT; NATRIJEV KLORID; NATRIJEV BIKARBONATB05ZBHR-H-753731817-01B. Braun Adria d.o.o.26,31 EUR 
Duosol s 2 mmol/l kalija otopina za hemofiltraciju, 2 vrećice sa 5000 ml otopine, u kutijiKALCIJEV KLORID DIHIDRAT; GLUKOZA HIDRAT; MAGNEZIJEV KLORID HEKSAHIDRAT; KALIJEV KLORID; NATRIJEV KLORID; NATRIJEV BIKARBONATB05ZBHR-H-759324590-01B. Braun Adria d.o.o.29,18 EUR 
Duosol s 4 mmol/l kalija otopina za hemofiltraciju, 2 vrećice sa 5000 ml otopine, u kutijiKALCIJEV KLORID DIHIDRAT; GLUKOZA HIDRAT; MAGNEZIJEV KLORID HEKSAHIDRAT; KALIJEV KLORID; NATRIJEV KLORID; NATRIJEV BIKARBONATB05ZBHR-H-438351922-01B. Braun Adria d.o.o.29,35 EUR 
Duostin 0,5 mg/0,4 mg tvrde kapsule, 30 kapsula u bočici, u kutijiDUTASTERID; TAMSULOZINKLORIDG04CA52HR-H-476414697-02Alpha-Medical d.o.o.12,80 EUR 
DuoTrav 40 mikrograma/ml + 5 mg/ml kapi za oko, otopina, 1 bočica s 2,5 ml otopinetravoprost; timololmaleatS01ED51EU/1/06/338/001Novartis Europharm Limited13,48 EUR 
Duphalac 667 mg/ml sirup, 1 boca s pričvršćenom mjernom čašicom sa 500 ml sirupalaktuloza, tekućaA06AD11HR-H-833932438-01Mylan Hrvatska d.o.o.6,19 EUR 
Duphaston 10 mg filmom obložene tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijididrogesteronG03DB01HR-H-511623868-01Mylan Hrvatska d.o.o.5,85 EUR 
Duphaston 10 mg filmom obložene tablete, 42 tablete u blisteru, u kutijididrogesteronG03DB01HR-H-511623868-02Mylan Hrvatska d.o.o.12,28 EUR 
Dupixent 200 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 2 napunjene štrcaljke s 1,14 ml otopinedupilumabD11AH05EU/1/17/1229/010sanofi-aventis groupe1.150,58 EUR 
Dupixent 300 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 2 napunjene brizgalice s 2 ml otopinedupilumabD11AH05EU/1/17/1229/018sanofi-aventis groupe1.181,94 EUR 
Dupixent 300 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 2 napunjene štrcaljke s 2 ml otopinedupilumabD11AH05EU/1/17/1229/006sanofi-aventis groupe1.193,74 EUR 
Dupro 0,5 mg meke kapsule, 30 kapsula u blisteru, u kutijiDUTASTERIDG04CB02HR-H-892517500-01Zentiva k.s.9,65 EUR 
Dupro plus 0,5 mg/0,4 mg tvrde kapsule, 30 kapsula u bočici, u kutijiDUTASTERID; TAMSULOZINKLORIDG04CA52HR-H-206888318-02Zentiva k.s.12,80 EUR 
Durogesic 100 mikrograma/sat transdermalni flaster, 5 transdermalnih flastera pojedinačno pakiranih u zaštitnu vrećicu, u kutijifentanilN02AB03HR-H-826093753-01Johnson & Johnson S.E. d.o.o.56,50 EUR 
Durogesic 25 mikrograma/sat transdermalni flaster, 5 transdermalnih flastera pojedinačno pakiranih u zaštitnu vrećicu, u kutijifentanilN02AB03HR-H-222344953-01Johnson & Johnson S.E. d.o.o.19,02 EUR 
Durogesic 50 mikrograma/sat transdermalni flaster, 5 transdermalnih flastera pojedinačno pakiranih u zaštitnu vrećicu, u kutijifentanilN02AB03HR-H-239768718-01Johnson & Johnson S.E. d.o.o.32,52 EUR 
Durogesic 75 mikrograma/sat transdermalni flaster, 5 transdermalnih flastera pojedinačno pakiranih u zaštitnu vrećicu, u kutijifentanilN02AB03HR-H-613618293-01Johnson & Johnson S.E. d.o.o.46,08 EUR 
Duster Duo 0,5 mg/0,4 mg tvrde kapsule, 30 kapsula u bočici, u kutijiDUTASTERID; TAMSULOZINKLORIDG04CA52HR-H-875149769-02Pliva Hrvatska d.o.o.12,80 EUR 
Duster Duo 0,5 mg/0,4 mg tvrde kapsule, 90 kapsula u bočici, u kutijiDUTASTERID; TAMSULOZINKLORIDG04CA52HR-H-875149769-03Pliva Hrvatska d.o.o.42,00 EUR 
Dušikov (II) oksid Messer 800 ppm (V/V) medicinski plin, stlačen, aluminijski spremnik za plin od 10 litaradušikov (II) oksidR07AX01HR-H-061315243-02Messer Croatia Plin d.o.o.716,70 EUR 
Dušikov (II) oksid Messer 800 ppm (V/V) medicinski plin, stlačen, aluminijski spremnik za plin od 2 litredušikov (II) oksidR07AX01HR-H-061315243-01Messer Croatia Plin d.o.o.537,53 EUR 
Dušikov (II) oksid Messer 800 ppm (V/V) medicinski plin, stlačen, aluminijski spremnik za plin od 20 litaradušikov (II) oksidR07AX01HR-H-061315243-03Messer Croatia Plin d.o.o.895,88 EUR 
Dušikov (I) oksid Messer, medicinski plin, ukapljeni, baterija čeličnih boca 12x50 litara napunjenih dušičnim oksidulom, ukapljenim, pod tlakom od 50 baradušikov (I) oksidN01AX13HR-H-657282253-15Messer Croatia Plin d.o.o.2.992,24 EUR 
Dušikov (I) oksid Messer, medicinski plin, ukapljeni, čelična boca od 10 litara napunjena dušičnim oksidulom, ukapljenim, pod tlakom od 50 baradušikov (I) oksidN01AX13HR-H-657282253-07Messer Croatia Plin d.o.o.92,35 EUR 
Dušikov (I) oksid Messer, medicinski plin, ukapljeni, čelična boca od 11 litara napunjena dušičnim oksidulom, ukapljenim, pod tlakom od 50 baradušikov (I) oksidN01AX13HR-H-657282253-08Messer Croatia Plin d.o.o.71,67 EUR 
Dušikov (I) oksid Messer, medicinski plin, ukapljeni, čelična boca od 14 litara napunjena dušičnim oksidulom, ukapljenim, pod tlakom od 50 baradušikov (I) oksidN01AX13HR-H-657282253-09Messer Croatia Plin d.o.o.80,63 EUR 
Dušikov (I) oksid Messer, medicinski plin, ukapljeni, čelična boca od 20 litara napunjena dušičnim oksidulom, ukapljenim, pod tlakom od 50 baradušikov (I) oksidN01AX13HR-H-657282253-10Messer Croatia Plin d.o.o.118,26 EUR 
Dušikov (I) oksid Messer, medicinski plin, ukapljeni, čelična boca od 27 litara napunjena dušičnim oksidulom, ukapljenim, pod tlakom od 50 baradušikov (I) oksidN01AX13HR-H-657282253-11Messer Croatia Plin d.o.o.161,25 EUR 
Dušikov (I) oksid Messer, medicinski plin, ukapljeni, čelična boca od 3 litre napunjena dušičnim oksidulom, ukapljenim, pod tlakom od 50 baradušikov (I) oksidN01AX13HR-H-657282253-02Messer Croatia Plin d.o.o.21,50 EUR 
Dušikov (I) oksid Messer, medicinski plin, ukapljeni, čelična boca od 34 litre napunjena dušičnim oksidulom, ukapljenim, pod tlakom od 50 baradušikov (I) oksidN01AX13HR-H-657282253-12Messer Croatia Plin d.o.o.197,09 EUR 
Dušikov (I) oksid Messer, medicinski plin, ukapljeni, čelična boca od 4 litre napunjena dušičnim oksidulom, ukapljenim, pod tlakom od 50 baradušikov (I) oksidN01AX13HR-H-657282253-03Messer Croatia Plin d.o.o.28,67 EUR 
Dušikov (I) oksid Messer, medicinski plin, ukapljeni, čelična boca od 40 litara napunjena dušičnim oksidulom, ukapljenim, pod tlakom od 50 baradušikov (I) oksidN01AX13HR-H-657282253-13Messer Croatia Plin d.o.o.216,73 EUR 
Dušikov (I) oksid Messer, medicinski plin, ukapljeni, čelična boca od 5 litara napunjena dušičnim oksidulom, ukapljenim, pod tlakom od 50 baradušikov (I) oksidN01AX13HR-H-657282253-04Messer Croatia Plin d.o.o.35,84 EUR 
Dušikov (I) oksid Messer, medicinski plin, ukapljeni, čelična boca od 50 litara napunjena dušičnim oksidulom, ukapljenim, pod tlakom od 50 baradušikov (I) oksidN01AX13HR-H-657282253-14Messer Croatia Plin d.o.o.268,76 EUR 
Dušikov (I) oksid Messer, medicinski plin, ukapljeni, čelična boca od 7 litara napunjena dušičnim oksidulom, ukapljenim, pod tlakom od 50 baradušikov (I) oksidN01AX13HR-H-657282253-05Messer Croatia Plin d.o.o.50,17 EUR 
Dušikov (I) oksid Messer, medicinski plin, ukapljeni, čelična boca od 8 litara napunjena dušičnim oksidulom, ukapljenim, pod tlakom od 50 baradušikov (I) oksidN01AX13HR-H-657282253-06Messer Croatia Plin d.o.o.57,34 EUR 
Dušikov (I) oksid Messer, medicinski plin, ukapljeni, dušični oksidul, ukapljen, u autocisterni od 22 950 litaradušikov (I) oksidN01AX13HR-H-657282253-01Messer Croatia Plin d.o.o.56.129,95 EUR 
Dušikov (I) oksid UTP, medicinski plin, ukapljen, čelična boca od 10 litara napunjena dušičnim oksidulom, ukapljenim, pod tlakom od 50 baradušikov (I) oksidN01AX13HR-H-027697384-01UTP d.o.o.68,41 EUR 
Dušikov (I) oksid UTP, medicinski plin, ukapljen, čelična boca od 40 litara napunjena dušičnim oksidulom, ukapljenim, pod tlakom od 50 baradušikov (I) oksidN01AX13HR-H-027697384-02UTP d.o.o.160,54 EUR 
Dušikov (I) oksid UTP, medicinski plin, ukapljen, dušični oksidul, ukapljen, u autocisterni od 7365 litaradušikov (I) oksidN01AX13HR-H-027697384-03UTP d.o.o.17.034,44 EUR 
Dutasterid Genericon 0,5 mg meke kapsule, 30 kapsula u blisteru, u kutijiDUTASTERIDG04CB02HR-H-632191824-02Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.9,65 EUR 
Dutasterid Stada 0,5 mg meke kapsule, 30 kapsula u blisteru, u kutijiDUTASTERIDG04CB02HR-H-110362299-02Stada d.o.o.9,65 EUR 
Dutasterid/tamsulozin Stada 0,5 mg/0,4 mg tvrde kapsule, 30 kapsula u bočici, u kutijiDUTASTERID; TAMSULOZINKLORIDG04CA52HR-H-531736196-02Stada d.o.o.12,80 EUR 
Dutrys 0,5 mg meke kapsule, 30 kapsula u blisteru, u kutijiDUTASTERIDG04CB02HR-H-020313732-02Krka – farma d.o.o.9,65 EUR 
D-VITAL 100 000 IU oralna otopina, 3 ampule s 1 ml otopine, u kutijiKOLEKALCIFEROLA11CC05HR-H-525809666-02Proximum d.o.o.12,51 EUR 
D-VITAL 25 000 IU oralna otopina, 4 ampule s 1 ml otopine, u kutijiKOLEKALCIFEROLA11CC05HR-H-328613496-01Proximum d.o.o.10,39 EUR 
Dymista 137 mikrograma/50 mikrograma po potisku, sprej za nos, suspenzija, 1 bočica s 23 g suspenzije s odmjernim sustavom za raspršivanje (120 potisaka), u kutijiazelastinklorid; FLUTIKAZONPROPIONATR01AD58HR-H-228449282-03Mylan Hrvatska d.o.o.18,40 EUR 
Ebetrexat 20 mg/ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 1 napunjena štrcaljka s 0,375 ml otopine, jednokratne injekcijske igle i alkoholne maramice, u kutijidinatrijev metotreksatL01BA01HR-H-123483008-01Sandoz d.o.o.4,01 EUR 
Ebetrexat 20 mg/ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 1 napunjena štrcaljka s 0,5 ml otopine, jednokratne injekcijske igle i alkoholne maramice, u kutijidinatrijev metotreksatL01BA01HR-H-123483008-02Sandoz d.o.o.9,22 EUR 
Ebetrexat 20 mg/ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 1 napunjena štrcaljka s 0,75 ml otopine, jednokratne injekcijske igle i alkoholne maramice, u kutijidinatrijev metotreksatL01BA01HR-H-123483008-03Sandoz d.o.o.12,73 EUR 
Ebetrexat 20 mg/ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 1 napunjena štrcaljka s 1 ml otopine, jednokratne injekcijske igle i alkoholne maramice, u kutijidinatrijev metotreksatL01BA01HR-H-123483008-04Sandoz d.o.o.14,49 EUR 
Ebetrexat 20 mg/ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 1 napunjena štrcaljka s 1,25 ml otopine, jednokratne injekcijske igle i alkoholne maramice, u kutijidinatrijev metotreksatL01BA01HR-H-123483008-05Sandoz d.o.o.15,15 EUR 
Ebilfumin 30 mg tvrde kapsule, 10 kapsula u blisteruoseltamivirfosfatJ05AH02EU/1/14/915/001Actavis Group PTC ehf.9,23 EUR 
Ebilfumin 45 mg tvrde kapsule, 10 kapsula u blisteruoseltamivirfosfatJ05AH02EU/1/14/915/004Actavis Group PTC ehf.14,01 EUR 
Ebilfumin 75 mg tvrde kapsule, 10 kapsula u blisteruoseltamivirfosfatJ05AH02EU/1/14/915/005Actavis Group PTC ehf.16,98 EUR 
Ebixa 10 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisterumemantinkloridN06DX01EU/1/02/219/007H. Lundbeck A/S14,60 EUR 
Ebrantil 25 mg otopina za injekciju/infuziju, 5 ampula sa 5 ml otopine, u kutijiurapidilkloridC02CA06HR-H-898053873-01Cheplapharm Arzneimittel GmbH16,06 EUR 
Ebrantil 30 mg kapsule s produljenim oslobađanjem, 50 kapsula u bočici, u kutijiurapidilC02CA06HR-H-342226756-01Cheplapharm Arzneimittel GmbH6,25 EUR 
Ebrantil 50 mg otopina za injekciju/infuziju, 5 ampula sa 10 ml otopine, u kutijiurapidilkloridC02CA06HR-H-868218212-01Cheplapharm Arzneimittel GmbH23,69 EUR 
Ebrantil 60 mg kapsule s produljenim oslobađanjem, 50 kapsula u bočici, u kutijiurapidilC02CA06HR-H-815495516-01Cheplapharm Arzneimittel GmbH10,98 EUR 
Ebrantil 90 mg kapsule s produljenim oslobađanjem, 50 kapsula u bočici, u kutijiurapidilC02CA06HR-H-210838878-01Cheplapharm Arzneimittel GmbH13,70 EUR 
ECALTA 100 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškomanidulafunginJ02AX06EU/1/07/416/002Pfizer Europe MA EEIG297,05 EUR 
Ecansya 500 mg filmom obložene tablete, 120 tableta u blisterukapecitabinL01BC06EU/1/12/763/018KRKA d.d.144,40 EUR 
Edemid 40 mg/4 ml otopina za injekciju/infuziju, 5 ampula s 4 ml otopine, u kutijifurosemidnatrijC03CA01HR-H-170236895-01Sandoz d.o.o.2,71 EUR 
Edemid forte 500 mg tablete, 30 tableta u bočici, u kutijifurosemidC03CA01HR-H-212559531-02Sandoz d.o.o.12,93 EUR 
Edicin 1000 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškom, u kutijivankomicinkloridJ01XA01HR-H-286340692-01Sandoz d.o.o.12,09 EUR 
Edicin 500 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškom, u kutijivankomicinkloridJ01XA01HR-H-475576925-01Sandoz d.o.o.5,94 EUR 
Edronax 4 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijireboksetin metansulfonatN06AX18HR-H-843519291-01Pfizer Croatia d.o.o.21,61 EUR 
Efavirenz Alpha-Medical 600 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutijiEfavirenzJ05AG03HR-H-180844321-04Alpha-Medical d.o.o.122,45 EUR 
Efavirenz Alpha-Medical 600 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiEfavirenzJ05AG03HR-H-180844321-02Alpha-Medical d.o.o.122,45 EUR 
Efavirenz Alpha-Medical 600 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u bočici, u kutijiEfavirenzJ05AG03HR-H-180844321-01Alpha-Medical d.o.o.122,45 EUR 
Efavirenz Alpha-Medical 600 mg filmom obložene tablete, 90 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutijiEfavirenzJ05AG03HR-H-180844321-05Alpha-Medical d.o.o.367,35 EUR 
Efavirenz Alpha-Medical 600 mg filmom obložene tablete, 90 tableta u blisteru, u kutijiEfavirenzJ05AG03HR-H-180844321-03Alpha-Medical d.o.o.367,35 EUR 
Efavirenz Teva 600 mg filmom obložena tableta, 30 tableta u blisteruefavirenzJ05AG03EU/1/11/742/007Teva B.V.122,45 EUR 
Efavirenz/emtricitabin/tenofovirdizoproksil Mylan 600 mg/200 mg/245 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u bočiciefavirenz; emtricitabin; tenofovirdizoproksilsukcinatJ05AR06EU/1/17/1222/001Mylan S.A.S.288,90 EUR 
Efdege 1 GBq/mL, otopina za injekcije, Višedozna bočica od 11 ml zatvorena gumenim čepom presvučenim teflonom i aluminijskom kapicom, u olovnoj posudiFLUORO-DEOKSIGLUKOZE (18F)V09IX04HR-H-199234710-01Curium Austria GmbH836,15 EUR 
Efedrinklorid Sintetica 10 mg/ml otopina za injekciju, 10 ampula s 5 ml otopine, u kutijiefedrinkloridC01CA26HR-H-259233522-01Sintetica GmbH35,10 EUR 
Efedrinklorid Sintetica 50 mg/ml otopina za injekciju, 10 ampula s 1 ml otopine, u kutijiefedrinkloridC01CA26HR-H-389004334-01Sintetica GmbH52,30 EUR 
Efigalo 0,5 mg tvrde kapsule, 28 kapsula u blisteru, u kutijifingolimodkloridL04AA27HR-H-665003707-03Krka – farma d.o.o.769,35 EUR 
Efloran 5 mg/ml otopina za infuziju, 1 boca sa 100 ml otopine, u kutijiMETRONIDAZOLJ01XD01HR-H-875246703-01Krka – farma d.o.o.2,64 EUR 
Efox 500 mg filmom obložene tablete, 10 tableta u blisteru, u kutijicefuroksimaksetilJ01DC02HR-H-396453646-01Mibe Pharmaceuticals d.o.o.6,74 EUR 
Eglonyl 50 mg tvrde kapsule, 30 kapsula u blisteru, u kutijisulpiridN05AL01HR-H-097583806-01Alkaloid d.o.o.2,56 EUR 
Eglonyl forte 200 mg tablete, 10 tableta u blisteru, u kutijisulpiridN05AL01HR-H-951634900-02Alkaloid d.o.o.2,17 EUR 
Eglonyl forte 200 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijisulpiridN05AL01HR-H-951634900-03Alkaloid d.o.o.5,52 EUR 
Eksemestan JGL 25 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijieksemestanL02BG06HR-H-155507500-01Jadran Galenski laboratorij d.d.56,31 EUR 
Elanix 10 mg tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiEZETIMIBC10AX09HR-H-949302548-05Sandoz d.o.o.15,31 EUR 
Elaprase 2 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 3 ml koncentrataidursulfazaA16AB09EU/1/06/365/001Shire Human Genetic Therapies AB2.655,21 EUR 
Eleber 60 mg koncentrat i otapalo za otopinu za infuziju, 1 bočica s koncentratom i 1 bočica s otapalom, u kutijikabazitakselL01CD04HR-H-561829137-01Zentiva k.s.3.499,07 EUR 
Elicea 10 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiescitalopramoksalatN06AB10HR-H-379919622-01Krka – farma d.o.o.5,95 EUR 
Elicea 20 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiescitalopramoksalatN06AB10HR-H-906834073-01Krka – farma d.o.o.9,41 EUR 
Elicea Q-Tab 10 mg raspadljive tablete za usta, 28 tableta u blisteru, u kutijiescitalopramoksalatN06AB10HR-H-799948138-01Krka – farma d.o.o.5,55 EUR 
Elicea Q-Tab 20 mg raspadljive tablete za usta, 28 tableta u blisteru, u kutijiescitalopramoksalatN06AB10HR-H-267815678-01Krka – farma d.o.o.11,01 EUR 
Elicea Q-Tab 5 mg raspadljive tablete za usta, 28 tableta u blisteru, u kutijiescitalopramoksalatN06AB10HR-H-840657079-01Krka – farma d.o.o.2,16 EUR 
Elidel 10 mg/g krema, 1 tuba s 30 g kreme, u kutijipimekrolimusD11AH02HR-H-820593463-01Mylan Hrvatska d.o.o.27,10 EUR 
Eligard 22,5 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 posuda sa sustavom koji sadrži 1 štrcaljku s otapalom, 1 štrcaljku s praškom i konektor i sterilnom iglom 20 G, u kutijiLEUPRORELINACETATAL02AE02HR-H-020927799-01Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.241,95 EUR 
Eligard 45 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 posuda sa sustavom koji sadrži 1 štrcaljku s otapalom, 1 štrcaljku s praškom i konektor i sterilnom iglom 18 G, u kutijiLEUPRORELINACETATAL02AE02HR-H-509836130-01Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.454,05 EUR 
Eliquis 2,5 mg filmom obložene tablete, 20 tableta u blisteruapiksabanB01AF02EU/1/11/691/002Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG21,87 EUR 
Eliquis 2,5 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteruapiksabanB01AF02EU/1/11/691/003Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG65,14 EUR 
Eliquis 5 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteruapiksabanB01AF02EU/1/11/691/009Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG64,00 EUR 
Eliskardia 10 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiPrasugrelB01AC22HR-H-264927020-02Krka – farma d.o.o.26,88 EUR 
Elocom 1 mg/g krema, 30 g kreme u tubi, u kutijiMOMETAZONFUROATD07AC13HR-H-626912211-02Organon Pharma d.o.o.4,53 EUR 
Elocom 1 mg/g mast, 30 g masti u tubi, u kutijiMOMETAZONFUROATD07AC13HR-H-818605648-02Organon Pharma d.o.o.4,74 EUR 
Elocom 1 mg/g otopina za kožu, 30 ml otopine u bočici s kapaljkom, u kutijiMOMETAZONFUROATD07AC13HR-H-196431678-02Organon Pharma d.o.o.4,50 EUR 
ELOCTA 1000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 napunjena štrcaljka s 3 ml otapalaefmoroktokog alfaB02BD02EU/1/15/1046/004Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)671,06 EUR 
ELOCTA 1500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 napunjena štrcaljka s 3 ml otapalaefmoroktokog alfaB02BD02EU/1/15/1046/005Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)1.006,59 EUR 
ELOCTA 2000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 napunjena štrcaljka s 3 ml otapalaefmoroktokog alfaB02BD02EU/1/15/1046/006Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)1.342,12 EUR 
ELOCTA 250 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 napunjena štrcaljka s 3 ml otapalaefmoroktokog alfaB02BD02EU/1/15/1046/001Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)167,76 EUR 
ELOCTA 3000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 napunjena štrcaljka s 3 ml otapalaefmoroktokog alfaB02BD02EU/1/15/1046/007Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)2.013,18 EUR 
ELOCTA 500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 napunjena štrcaljka s 3 ml otapalaefmoroktokog alfaB02BD02EU/1/15/1046/002Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)335,53 EUR 
ELOCTA 750 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 napunjena štrcaljka s 3 ml otapalaefmoroktokog alfaB02BD02EU/1/15/1046/003Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)503,30 EUR 
Elonva 100 mikrograma otopina za injekciju, 1 napunjena štrcaljka s 0,5 ml otopinekorifolitropin alfaG03GA09EU/1/09/609/001N.V. Organon430,86 EUR 
Elonva 150 mikrograma otopina za injekciju, 1 napunjena štrcaljka s 0,5 ml otopinekorifolitropin alfaG03GA09EU/1/09/609/002N.V. Organon466,72 EUR 
EMALT 10 mg raspadljive tablete za usta, 6 tableta u blisteru, u kutijirizatriptanbenzoatN02CC04HR-H-545379920-01Alpha-Medical d.o.o.11,54 EUR 
Emanera 20 mg želučanootporne kapsule, 14 kapsula u blisteru, u kutijiesomeprazolmagnezij dihidratA02BC05HR-H-120017851-01Krka – farma d.o.o.2,45 EUR 
Emanera 20 mg želučanootporne kapsule, 28 kapsula u blisteru, u kutijiesomeprazolmagnezij dihidratA02BC05HR-H-120017851-02Krka – farma d.o.o.4,15 EUR 
Emanera 20 mg želučanootporne kapsule, 56 kapsula u blisteru, u kutijiesomeprazolmagnezij dihidratA02BC05HR-H-120017851-03Krka – farma d.o.o.6,79 EUR 
Emanera 40 mg želučanootporne kapsule, 14 kapsula u blisteru, u kutijiesomeprazolmagnezij dihidratA02BC05HR-H-449880781-01Krka – farma d.o.o.3,40 EUR 
Emanera 40 mg želučanootporne kapsule, 28 kapsula u blisteru, u kutijiesomeprazolmagnezij dihidratA02BC05HR-H-449880781-02Krka – farma d.o.o.5,70 EUR 
Emanera 40 mg želučanootporne kapsule, 56 kapsula u blisteru, u kutijiesomeprazolmagnezij dihidratA02BC05HR-H-449880781-03Krka – farma d.o.o.10,21 EUR 
Emend 125 mg i 80 mg tvrde kapsule, 1 kapsula od 125 mg i 2 kapsule od 80 mg, kombinirano pakiranjeaprepitantA04AD12EU/1/03/262/006Merck Sharp & Dohme B.V.34,01 EUR 
Emgality 120 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 1 napunjena brizgalica s 1 ml otopinegalkanezumabN02CX08; N02CD02EU/1/18/1330/001Eli Lilly Nederland B.V.420,74 EUR 
Eminens SR 2 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 28 tableta u blisteru, u kutijiROPNIROLKLORIDN04BC04HR-H-962140467-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.11,40 EUR 
Eminens SR 4 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 28 tableta u blisteru, u kutijiROPNIROLKLORIDN04BC04HR-H-987915502-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.21,53 EUR 
Eminens SR 8 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 28 tableta u blisteru, u kutijiROPNIROLKLORIDN04BC04HR-H-568403155-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.39,32 EUR 
EMOCLOT 100 IU/ml prašak i otapalo za otopinu za injekciju/infuziju, jedna bočica s praškom, jedna bočica s otapalom, set za pripremu i primjenu, u kutijikoagulacijski faktor VIII, ljudskiB02BD02HR-H-037989490-01Kedrion S.p.A.444,56 EUR 
EMOCLOT 50 IU/ml prašak i otapalo za otopinu za injekciju/infuziju, jedna bočica s praškom, jedna bočica s otapalom, set za pripremu i primjenu, u kutijikoagulacijski faktor VIII, ljudskiB02BD02HR-H-956160065-01Kedrion S.p.A.242,50 EUR 
Empressin 40 IU/2 ml koncentrat za otopinu za infuziju, 10 ampula s 2 ml koncentrata za otopinu za infuziju, u kutijiArgipressin monoacetateH01BA01HR-H-796202242-02Orpha-Devel Handels und Vertriebs GmbH879,86 EUR 
Emselex 15 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 28 tableta u blisterudarifenacinbromidG04BD10EU/1/04/294/023zr pharma & GmbH22,02 EUR 
Emselex 15 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 28 tableta u blisterudarifenacinbromidG04BD10EU/1/04/294/009zr pharma & GmbH22,02 EUR 
Emselex 7,5 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 28 tableta u blisterudarifenacinbromidG04BD10EU/1/04/294/017zr pharma & GmbH16,13 EUR 
Emselex 7,5 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 28 tableta u blisterudarifenacinbromidG04BD10EU/1/04/294/003zr pharma & GmbH16,13 EUR 
Emtenef 600 mg/200 mg/245 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u bočici, u kutijiEfavirenz; emtricitabin; tenofovirdizoproksilsukcinatJ05AR06HR-H-700225506-01Stada d.o.o.288,90 EUR 
Emtricitabin/tenofovirdizoproksil Mylan 200 mg/245 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteruemtricitabin; tenofovirdizoproksilmaleatJ05AR03EU/1/16/1133/003Mylan S.A.S.119,60 EUR 
Emtricitabin/tenofovirdizoproksil Pliva 200 mg/245 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u bočici, u kutijiemtricitabin; tenofovirdizoproksil fosfatJ05AR03HR-H-663403629-04Pliva Hrvatska d.o.o.119,60 EUR 
Emtricitabin/tenofovirdizoproksil Remedica 200 mg/245 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u bočici, u kutijiemtricitabin; tenofovirdizoproksilsukcinatJ05AR03HR-H-279516622-01Remedica Ltd.119,60 EUR 
Emtricitabin/tenofovirdizoproksil Remedica 200 mg/245 mg filmom obložene tablete, 90 tableta (30 tableta u bočici u kutiji, 3 kutije omotane prozirnom folijom)emtricitabin; tenofovirdizoproksilsukcinatJ05AR03HR-H-279516622-02Remedica Ltd.300,00 EUR 
Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka 200 mg/245 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u bočici, u kutijiemtricitabin; tenofovirdizoproksilfosfatJ05AR03EU/1/16/1151/002KRKA-FARMA d.o.o.119,60 EUR 
Enap 10 mg tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijienalaprilmaleatC09AA02HR-H-378572738-01Krka – farma d.o.o.1,69 EUR 
Enap 20 mg tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijienalaprilmaleatC09AA02HR-H-026284533-01Krka – farma d.o.o.2,66 EUR 
Enap 5 mg tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijienalaprilmaleatC09AA02HR-H-335461582-01Krka – farma d.o.o.1,39 EUR 
Enap-H 10 mg/25 mg tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijienalaprilmaleat; HIDROKLOROTIAZIDC09BA02HR-H-922025789-01Krka – farma d.o.o./u postupku određivanja iznimno više cijene
Enap-HL 10 mg/12,5 mg tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijienalaprilmaleat; HIDROKLOROTIAZIDC09BA02HR-H-846008475-01Krka – farma d.o.o.1,80 EUR 
Enap-HL 20 mg/12,5 mg tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijienalaprilmaleat; HIDROKLOROTIAZIDC09BA02HR-H-353361877-01Krka – farma d.o.o.2,99 EUR 
Enap-HL 20 mg/12,5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijienalaprilmaleat; HIDROKLOROTIAZIDC09BA02HR-H-353361877-02Krka – farma d.o.o.3,56 EUR 
Enap-HL 20 mg/12,5 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijienalaprilmaleat; HIDROKLOROTIAZIDC09BA02HR-H-353361877-03Krka – farma d.o.o.6,72 EUR 
Enbrel 10 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju za pedijatrijsku primjenu, 4 bočice s praškom i 4 napunjene štrcaljke s 1 ml otapalaetanerceptL04AB01EU/1/99/126/022Pfizer Europe MA EEIG162,74 EUR 
Enbrel 25 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 4 napunjene brizgalice s 0,5 ml otopineetanerceptL04AB01EU/1/99/126/023Pfizer Europe MA EEIG339,62 EUR 
Enbrel 25 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 4 bočice s praškom i 4 napunjene štrcaljke s 1 ml otapalaetanerceptL04AB01EU/1/99/126/003Pfizer Europe MA EEIG370,65 EUR 
Enbrel 50 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 4 napunjene brizgalice s 1 ml otopineetanerceptL04AB01EU/1/99/126/020Pfizer Europe MA EEIG625,17 EUR 
Enbrel 50 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 4 napunjene štrcaljke s 1 ml otopineetanerceptL04AB01EU/1/99/126/017Pfizer Europe MA EEIG629,06 EUR 
EndolucinBeta – lutecijev (177Lu) klorid, Svaka bočica od 10 ml sadrži aktivnost u rasponu od 8 do 150 GBq što odgovara vrijednosti od 1,9 do 36 mikrograma lutecija (177Lu) pri ART-u. Volumen je u rasponu od 0,2 do 3,75 ml.lutecijev (177Lu) kloridV10XEU/1/16/1105/002ITM Medical Isotopes GmbH59.054,50 EUR 
EndolucinBeta – lutecijev (177Lu) klorid, Svaka bočica od 2 ml sadrži aktivnost u rasponu 3 do 80 GBq što odgovara vrijednosti od 0,73 do 19 mikrograma lutecija (177Lu) pri ART-u. Volumen je u rasponu od 0,075 do 2 ml.lutecijev (177Lu) kloridV10XEU/1/16/1105/001ITM Medical Isotopes GmbH31.509,50 EUR 
Endoxan 1000 mg prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 1 bočica s praškom, u kutijiciklofosfamid hidratL01AA01HR-H-857890693-01Baxter d.o.o.12,19 EUR 
Endoxan 200 mg prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 1 bočica s praškom, u kutijiciklofosfamid hidratL01AA01HR-H-082504880-01Baxter d.o.o.2,65 EUR 
Endoxan 50 mg obložene tablete, 50 tableta u blisteru, u kutijiciklofosfamid hidratL01AA01HR-H-921138904-01Baxter d.o.o.10,82 EUR 
Endoxan 500 mg prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 1 bočica s praškom, u kutijiciklofosfamid hidratL01AA01HR-H-141815990-01Baxter d.o.o.7,27 EUR 
Enerzair Breezhaler 114 mikrograma/46 mikrograma/136 mikrograma prašak inhalata, tvrde kapsule, 30 kapsula i 1 inhalatorindakaterolacetat; glikopironijev bromid; mometazonfuroatR03AL12EU/1/20/1438/003Novartis Europharm Limited53,31 EUR 
Enerzair Breezhaler 114 mikrograma/46 mikrograma/136 mikrograma prašak inhalata, tvrde kapsule, 30 kapsula i 1 inhalatorindakaterolacetat; glikopironijev bromid; mometazonfuroatR03AL12EU/1/20/1438/002Novartis Europharm Limited53,31 EUR 
Engerix B za djecu 10 mikrograma/0,5 ml suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki, cjepivo protiv hepatitisa B (rDNK), adsorbirano (HBV), 1 napunjena štrcaljka s 0,5 ml suspenzije i priloženom iglom, u kutijipovršinski antigen virusa hepatitisa B (proizveden na stanicama kvasca S. cerevisiae tehnologijom rDNA) adsorbiran na aluminijev hidroksid, hidratiziraniJ07BC01HR-H-287121380-01GlaxoSmithKline Biologicals S.A.7,06 EUR 
Engerix B za odrasle 20 mikrograma/1 ml, suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki, cjepivo protiv hepatitisa B (rDNK), adsorbirano (HBV), 1 napunjena štrcaljka s 1 ml suspenzije i priloženom iglom, u kutijipovršinski antigen virusa hepatitisa B (proizveden na stanicama kvasca S. cerevisiae tehnologijom rDNA) adsorbiran na aluminijev hidroksid, hidratiziraniJ07BC01HR-H-891298860-01GlaxoSmithKline Biologicals S.A.11,99 EUR 
Enhertu 100 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškomtrastuzumab derukstekanL01XC41; L01FD04EU/1/20/1508/001Daiichi Sankyo Europe GmbH1.621,91 EUR 
Enspryng 120 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 1x 120mg/1mlsatralizumabL04AC19EU/1/21/1559/001Roche Registration GmbH7.875,45 EUR 
Enspryng 120 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 3x 120mg/1mlsatralizumabL04AC19EU/1/21/1559/002Roche Registration GmbH24.793,26 EUR 
Enstilar 50 mikrograma/g + 0,5 mg/g pjena za kožu, 1 spremnik sa 60 g pjene, u kutijibetametazondipropionat; kalcipotriol hidratD05AX52HR-H-453098022-01LEO Pharma A/S40,53 EUR 
Entakapon HEC 200 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u bočici, u kutijientakaponN04BX02HR-H-716609876-01HEC Pharm GmbH23,09 EUR 
Entekavir Accord 0,5 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteruentekavir hidratJ05AF10EU/1/17/1211/002Accord Healthcare S.L.U.198,94 EUR 
Entekavir Accord 1 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteruentekavir hidratJ05AF10EU/1/17/1211/005Accord Healthcare S.L.U.209,70 EUR 
Entekavir Mylan 0,5 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteruentekavir hidratJ05AF10EU/1/17/1227/002Mylan S.A.S.198,94 EUR 
Entekavir Mylan 1 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteruentekavir hidratJ05AF10EU/1/17/1227/007Mylan S.A.S.209,70 EUR 
Entresto 24 mg/26 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisterusakubitril; valsartanC09DX04EU/1/15/1058/001Novartis Europharm Limited62,35 EUR 
Entresto 49 mg/51 mg filmom obložene tablete, 56 tableta u blisterusakubitril; valsartanC09DX04EU/1/15/1058/003Novartis Europharm Limited123,39 EUR 
Entresto 97 mg/103 mg filmom obložene tablete, 56 tableta u blisterusakubitril; valsartanC09DX04EU/1/15/1058/006Novartis Europharm Limited123,39 EUR 
Entyvio 108 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 1 napunjena brizgalica s 0,68 ml otopinevedolizumabL04AA33EU/1/14/923/005Takeda Pharma A/S479,77 EUR 
Entyvio 108 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 2 napunjene brizgalice s 0,68 ml otopinevedolizumabL04AA33EU/1/14/923/006Takeda Pharma A/S921,11 EUR 
Entyvio 108 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 1 napunjena štrcaljka s 0,68 ml otopinevedolizumabL04AA33EU/1/14/923/002Takeda Pharma A/S479,77 EUR 
Entyvio 108 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 2 napunjene štrcaljke s 0,68 ml otopinevedolizumabL04AA33EU/1/14/923/003Takeda Pharma A/S921,11 EUR 
Entyvio 300 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškomvedolizumabL04AA33EU/1/14/923/001Takeda Pharma A/S1.897,30 EUR 
Envarsus 0,75 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 30 tableta u blisterutakrolimus hidratL04AD02EU/1/14/935/001Chiesi Farmaceutici S.p.A.62,45 EUR 
Envarsus 1 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 60 tableta u blisterutakrolimus hidratL04AD02EU/1/14/935/005Chiesi Farmaceutici S.p.A.159,75 EUR 
Envarsus 4 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 30 tableta u blisterutakrolimus hidratL04AD02EU/1/14/935/007Chiesi Farmaceutici S.p.A.292,68 EUR 
Epclusa 400 mg/100 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u bočicisofosbuvir; velpatasvirJ05AP55EU/1/16/1116/001Gilead Sciences Ireland UC10.922,24 EUR 
Epiduo 1 mg/g + 25 mg/g gel, 30 g gela u višedoznom spremniku sa pumpicom, u kutijiadapalen; benzoilperoksidD10AD53HR-H-673699134-08Galderma International16,23 EUR 
Epidyolex 100 mg/ml oralna otopina, 1 bočica od 100 ml, 2 štrcaljke za usta od 1 ml s adapterom za bočicu, 2 štrcaljke za usta od 5 ml s adapterom za bočicukanabidiolN03AX24EU/1/19/1389/001GW Pharma (International) B.V.1.076,04 EUR 
EpiPen 0,3 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 1 naprava za automatsko injektiranje s 2 ml otopine, u kutijiadrenalin (epinefrin)C01CA24HR-H-299251328-01Mylan Hrvatska d.o.o.41,91 EUR 
EpiPen Jr 0,15 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 1 naprava za automatsko injektiranje s 2 ml otopine, u kutijiadrenalin (epinefrin)C01CA24HR-H-987056369-01Mylan Hrvatska d.o.o.41,79 EUR 
Episindan 10 mg prašak za otopinu za injekciju ili infuziju, 1 bočica s praškom, u kutijiepirubicinkloridL01DB03HR-H-635812886-01Teva B.V.10,62 EUR 
Episindan 50 mg prašak za otopinu za injekciju ili infuziju, 1 bočica s praškom, u kutijiepirubicinkloridL01DB03HR-H-692168565-01Teva B.V.64,73 EUR 
Epivir 10 mg/ml oralna otopina, 1 bočica s 240 ml otopinelamivudinJ05AF05EU/1/96/015/002ViiV Healthcare BV24,53 EUR 
Epivir 150 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u bočicilamivudinJ05AF05EU/1/96/015/001ViiV Healthcare BV67,42 EUR 
Eporatio 10 000 IU/1 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 6 napunjenih štrcaljki s 1 ml otopineepoetin thetaB03XA01EU/1/09/573/016ratiopharm GmbH353,66 EUR 
Eporatio 20 000 IU/1 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 1 napunjena štrcaljka s 1 ml otopineepoetin thetaB03XA01EU/1/09/573/018ratiopharm GmbH92,30 EUR 
Eporatio 2000 IU/0,5 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 6 napunjenih štrcaljki s 0,5 ml otopineepoetin thetaB03XA01EU/1/09/573/004ratiopharm GmbH81,22 EUR 
Eporatio 3000 IU/0,5 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 6 napunjenih štrcaljki s 0,5 ml otopineepoetin thetaB03XA01EU/1/09/573/006ratiopharm GmbH126,57 EUR 
Eporatio 4000 IU/0,5 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 6 napunjenih štrcaljki s 0,5 ml otopineepoetin thetaB03XA01EU/1/09/573/008ratiopharm GmbH159,79 EUR 
Epri 10 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiROSUVASTATINKALCIJC10AA07HR-H-031591176-06Pliva Hrvatska d.o.o.4,06 EUR 
Epri 15 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiROSUVASTATINKALCIJC10AA07HR-H-368649981-02Teva B.V.4,00 EUR 
Epri 20 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiROSUVASTATINKALCIJC10AA07HR-H-753834669-06Pliva Hrvatska d.o.o.5,67 EUR 
Epri 30 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiROSUVASTATINKALCIJC10AA07HR-H-399406571-02Teva B.V.4,90 EUR 
Epri 40 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiROSUVASTATINKALCIJC10AA07HR-H-280245038-06Pliva Hrvatska d.o.o.6,91 EUR 
Epri 5 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiROSUVASTATINKALCIJC10AA07HR-H-022331335-06Pliva Hrvatska d.o.o.2,14 EUR 
Eprizet 10 mg/10 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiEZETIMIB; ROSUVASTATINKALCIJC10BA06HR-H-862844884-02Pliva Hrvatska d.o.o.22,35 EUR 
Eprizet 20 mg/10 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiEZETIMIB; ROSUVASTATINKALCIJC10BA06HR-H-797006261-02Pliva Hrvatska d.o.o.22,84 EUR 
Eprocliv 50 mg/1000 mg filmom obložene tablete, 56 tableta u blisteru, u kutijiMETFORMINKLORID; sitagliptinklorid hidratA10BD07HR-H-381949827-09Sandoz d.o.o.25,57 EUR 
Eptifibatid Accord 0,75 mg/ml otopina za infuziju, 1 bočica sa 100 ml otopineeptifibatidB01AC16EU/1/15/1065/001Accord Healthcare S.L.U.59,23 EUR 
Eptifibatid Accord 2 mg/ml otopina za injekciju, 1 bočica s 10 ml otopineeptifibatidB01AC16EU/1/15/1065/002Accord Healthcare S.L.U.17,60 EUR 
Equoral 100 mg meke kapsule, 50 kapsula u blisteru, u kutijiCIKLOSPORINL04AD01HR-H-230843376-01Pliva Hrvatska d.o.o.94,90 EUR 
Equoral 25 mg meke kapsule, 50 kapsula u blisteru, u kutijiCIKLOSPORINL04AD01HR-H-872991744-01Pliva Hrvatska d.o.o.26,99 EUR 
Equoral 50 mg meke kapsule, 50 kapsula u blisteru, u kutijiCIKLOSPORINL04AD01HR-H-215428309-01Pliva Hrvatska d.o.o.50,79 EUR 
Erbitux 5 mg/ml otopina za infuziju, 1 bočica s 20 ml otopinecetuksimabL01XC06; L01FE01EU/1/04/281/003Merck Europe B.V.178,32 EUR 
Erelzi 50 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 4 napunjene brizgalice s 1 ml otopineetanerceptL04AB01EU/1/17/1195/011Sandoz GmbH625,17 EUR 
Erivedge 150 mg tvrde kapsule, 28 kapsula u bočicivismodegibL01XX43; L01XJ01EU/1/13/848/001Roche Registration GmbH5.709,27 EUR 
Erleada 60 mg filmom obložene tablete, 112 tableta u blisteruapalutamidL02BB05EU/1/18/1342/001Janssen-Cilag International NV2.959,22 EUR 
Erlotinib Krka 150 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijierlotinibkloridL01EB02HR-H-646463905-01Krka – farma d.o.o.1.244,36 EUR 
Erlotinib Mylan 150 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijierlotinibkloridL01XE03; L01EB02HR-H-088638189-02Mylan Pharmaceuticals Limited1.244,36 EUR 
Erlotinib PharmaS 150 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijierlotinibkloridL01EB02HR-H-601935280-01PharmaS d.o.o.1.244,36 EUR 
Erlotinib Remedica 150 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijierlotinibkloridL01EB02HR-H-272495134-01Remedica Ltd.1.244,36 EUR 
Erlotinib Sandoz 150 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijierlotinibkloridL01XE03; L01EB02HR-H-180728946-01Sandoz d.o.o.1.244,36 EUR 
Erlotinib Teva 150 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijierlotinibkloridL01EB02HR-H-937047408-01Teva B.V.1.244,36 EUR 
Ertapenem AptaPharma 1 g prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 10 bočica s praškom, u kutijiertapenemnatrijJ01DH03HR-H-818282178-02Apta Medica Internacional d.o.o.314,41 EUR 
Ertapenem Fresenius Kabi 1 g prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 10 bočica s praškom, u kutijiertapenemnatrijJ01DH03HR-H-808882188-01Fresenius Kabi d.o.o.314,41 EUR 
Esbriet 267 mg filmom obložene tablete, 252 tablete u blisterupirfenidonL04AX05EU/1/11/667/017Roche Registration GmbH1.623,72 EUR 
Esbriet 801 mg filmom obložene tablete, 84 tablete u blisterupirfenidonL04AX05EU/1/11/667/018Roche Registration GmbH1.621,48 EUR 
Escital 10 mg raspadljiva tableta za usta, 28 tableta u blisteru, u kutijiescitalopramoksalatN06AB10HR-H-362398724-01Jadran Galenski laboratorij d.d.5,55 EUR 
Escontral 0,5 mg/ml oralna otopina, 1 bočica sa 120 ml otopine i mjerna žličica, u kutijidesloratadinR06AX27HR-H-172559808-02Jadran Galenski laboratorij d.d.7,11 EUR 
Escontral 0,5 mg/ml oralna otopina, 1 bočica sa 60 ml otopine i mjerna žličica, u kutijidesloratadinR06AX27HR-H-172559808-01Jadran Galenski laboratorij d.d.3,60 EUR 
Escontral 5 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijidesloratadinR06AX27HR-H-418737682-01Jadran Galenski laboratorij d.d.4,65 EUR 
Escontral direkt 5 mg raspadljive tablete za usta, 30 tableta u blisteru, u kutijidesloratadinR06AX27HR-H-210410092-01Jadran Galenski laboratorij d.d.5,83 EUR 
Esgamda 25 mg/ml otopina za injekciju/infuziju, 10 ampula s 2 ml otopine, u kutijiesketaminkloridN01AX14HR-H-664987175-03Makpharm d.o.o.35,00 EUR 
Esmeron 10 mg/ml otopina za injekciju/infuziju, 10 bočica sa po 5 ml otopine, u kutijirokuronijev bromidM03AC09HR-H-993203112-01Merck Sharp & Dohme d.o.o.32,57 EUR 
Esmocard 10 mg/ml otopina za injekciju, 5 bočica s 10 ml otopine, u kutijiesmololkloridC07AB09HR-H-243481564-01Amomed Pharma GmbH53,26 EUR 
Esmya 5 mg tablete, 28 tableta u blisteruulipristalacetatG03XB02EU/1/12/750/004Gedeon Richter Plc.119,11 EUR 
Esmya 5 mg tablete, 28 tableta u blisteruulipristalacetatG03XB02EU/1/12/750/001Gedeon Richter Plc.119,11 EUR 
Esperoct 1000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 napunjena štrcaljka s 4 ml otapalaturoktokog alfa pegolB02BD02EU/1/19/1374/002Novo Nordisk A/S753,76 EUR 
Esperoct 3000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 napunjena štrcaljka s 4 ml otapalaturoktokog alfa pegolB02BD02EU/1/19/1374/005Novo Nordisk A/S2.238,75 EUR 
Esperoct 500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 napunjena štrcaljka s 4 ml otapalaturoktokog alfa pegolB02BD02EU/1/19/1374/001Novo Nordisk A/S339,86 EUR 
Estal 0,03 mg + 2 mg filmom obložene tablete, 21 tableta u blisteru, u kutijiklormadinonacetat; etinilestradiolG03AA15HR-H-389030632-01Mibe Pharmaceuticals d.o.o.9,19 EUR 
Estradot 100 mikrograma/24 sata transdermalni flaster, 8 transdermalnih flastera u vrećici, u kutijiestradiol hemihidratG03CA03HR-H-660461417-02Sandoz d.o.o.18,10 EUR 
Estradot 25 mikrograma/24 sata transdermalni flaster, 8 transdermalnih flastera u vrećici, u kutijiestradiol hemihidratG03CA03HR-H-259673389-02Sandoz d.o.o.6,02 EUR 
Estradot 50 mikrograma/24 sata transdermalni flaster, 8 transdermalih flastera u vrećici, u kutijiestradiol hemihidratG03CA03HR-H-207838847-02Sandoz d.o.o.7,36 EUR 
Estrofem 1 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u kalendarskom pakiranju, u kutijiestradiol hemihidratG03CA03HR-H-704743488-01Novo Nordisk A/S7,69 EUR 
Estrofem 2 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u kalendarskom pakiranju, u kutijiestradiol hemihidratG03CA03HR-H-810329935-01Novo Nordisk A/S5,82 EUR 
Etoposide Sandoz 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 10 ml koncentrata, u kutijietopozidL01CB01HR-H-578166910-03Sandoz d.o.o.15,27 EUR 
Etoposide Sandoz 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 2,5 ml koncentrata, u kutijietopozidL01CB01HR-H-578166910-01Sandoz d.o.o.4,29 EUR 
Etoposide Sandoz 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 5 ml koncentrata, u kutijietopozidL01CB01HR-H-578166910-02Sandoz d.o.o.8,78 EUR 
Etoposide Sandoz 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 50 ml koncentrata, u kutijietopozidL01CB01HR-H-578166910-05Sandoz d.o.o.63,66 EUR 
Etorikoksib JGL 60 mg filmom obložene tablete, 14 tableta u blisteru, u kutijietorikoksibM01AH05HR-H-210023282-01Jadran Galenski laboratorij d.d.5,97 EUR 
Etorikoksib JGL 90 mg filmom obložene tablete, 14 tableta u blisteru, u kutijietorikoksibM01AH05HR-H-054084560-01Jadran Galenski laboratorij d.d.8,68 EUR 
Etraga 25 mg/ml prašak za suspenziju za injekciju, 1 bočica sa 100 mg azacitidina, u kutijiazacitidinL01BC07HR-H-730251649-01Stada d.o.o.217,47 EUR 
Etraga 25 mg/ml prašak za suspenziju za injekciju, 1 bočica sa 150 mg azacitidina, u kutijiazacitidinL01BC07HR-H-730251649-02Stada d.o.o.283,04 EUR 
Eucreas 50 mg/1000 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteruvildagliptin; metforminkloridA10BD08EU/1/07/425/027Novartis Europharm Limited28,00 EUR 
Euthyrox 100 mikrograma tablete, 50 tableta u blisteru, u kutijilevotiroksinnatrijH03AA01HR-H-049751832-04Merck d.o.o.1,90 EUR 
Euthyrox 112 mikrograma tablete, 50 tableta u blisteru, u kutijilevotiroksinnatrijH03AA01HR-H-853297728-04Merck d.o.o.1,99 EUR 
Euthyrox 150 mikrograma tablete, 50 tableta u blisteru, u kutijilevotiroksinnatrijH03AA01HR-H-628995193-04Merck d.o.o.2,39 EUR 
Euthyrox 25 mikrograma tablete, 50 tableta u blisteru, u kutijilevotiroksinnatrijH03AA01HR-H-531410473-04Merck d.o.o.1,13 EUR 
Euthyrox 50 mikrograma tablete, 50 tableta u blisteru, u kutijilevotiroksinnatrijH03AA01HR-H-867485518-04Merck d.o.o.1,39 EUR 
Euthyrox 75 mikrograma tablete, 50 tableta u blisteru, u kutijilevotiroksinnatrijH03AA01HR-H-012640690-04Merck d.o.o.1,33 EUR 
Euthyrox 88 mikrograma tablete, 50 tableta u blisteru, u kutijilevotiroksinnatrijH03AA01HR-H-303506536-04Merck d.o.o.1,70 EUR 
Euvascor 20 mg/10 mg tvrde kapsule, 30 kapsula u spremniku, u kutijiatorvastatinkalcij trihidrat; PERINDOPRILARGININC10BX15HR-H-086828629-01Servier Pharma d.o.o.14,29 EUR 
Euvascor 20 mg/5 mg tvrde kapsule, 30 kapsula u spremniku, u kutijiatorvastatinkalcij trihidrat; PERINDOPRILARGININC10BX15HR-H-102763772-01Servier Pharma d.o.o.9,72 EUR 
Euvascor 40 mg/10 mg tvrde kapsule, 30 kapsula u spremniku, u kutijiatorvastatinkalcij trihidrat; PERINDOPRILARGININC10BX15HR-H-944364143-01Servier Pharma d.o.o.15,21 EUR 
Euvascor 40 mg/5 mg tvrde kapsule, 30 kapsula u spremniku, u kutijiatorvastatinkalcij trihidrat; PERINDOPRILARGININC10BX15HR-H-999048598-01Servier Pharma d.o.o.13,30 EUR 
Everolimus Krka 10 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijieverolimusL01EG02HR-H-121413089-02Krka – farma d.o.o.2.001,80 EUR 
Everolimus Krka 10 mg tablete, 90 tableta u blisteru, u kutijieverolimusL01EG02HR-H-121413089-03Krka – farma d.o.o.6.005,40 EUR 
Everolimus Krka 2,5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijieverolimusL01EG02HR-H-813823361-01Krka – farma d.o.o.777,84 EUR 
Everolimus Krka 2,5 mg tablete, 90 tableta u blisteru, u kutijieverolimusL01EG02HR-H-813823361-02Krka – farma d.o.o.2.304,90 EUR 
Everolimus Krka 5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijieverolimusL01EG02HR-H-680066928-02Krka – farma d.o.o.1.552,51 EUR 
Everolimus Krka 5 mg tablete, 90 tableta u blisteru, u kutijieverolimusL01EG02HR-H-680066928-03Krka – farma d.o.o.5.112,60 EUR 
Everolimus Mylan 10 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijieverolimusL01EG02HR-H-172686253-01Mylan Pharmaceuticals Limited2.001,80 EUR 
Everolimus Mylan 5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijieverolimusL01EG02HR-H-352247791-01Mylan Pharmaceuticals Limited1.552,51 EUR 
Everolimus Pliva 10 mg tablete, 30 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutijieverolimusL01EG02HR-H-056456488-03Pliva Hrvatska d.o.o.2.001,80 EUR 
Everolimus Pliva 5 mg tablete, 30 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutijieverolimusL01EG02HR-H-138283029-03Pliva Hrvatska d.o.o.1.552,51 EUR 
Everolimus STADA 10 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijieverolimusL01EG02HR-H-871676492-02Stada d.o.o.2.001,80 EUR 
Everolimus STADA 5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijieverolimusL01EG02HR-H-505763727-02Stada d.o.o.1.552,51 EUR 
Evista 60 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteruraloksifenkloridG03XC01EU/1/98/073/002SUBSTIPHARM12,13 EUR 
Evoltra 1 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 20 ml koncentrataklofarabinL01BB06EU/1/06/334/005Genzyme Europe B.V.943,01 EUR 
EVRA 203 mikrograma/24 sata + 33,9 mikrograma/24 sata transdermalni flaster, 3 flastera u vrećicamanorelgestromin; etinilestradiolG03AA13EU/1/02/223/001Janssen-Cilag International NV11,08 EUR 
Evrenzo 100 mg filmom obložene tablete, 12 tableta u blisteruroksadustatB03XA05EU/1/21/1574/004Astellas Pharma Europe B.V.422,24 EUR 
Evrenzo 150 mg filmom obložene tablete, 12 tableta u blisteruroksadustatB03XA05EU/1/21/1574/005Astellas Pharma Europe B.V.628,60 EUR 
Evrenzo 20 mg filmom obložene tablete, 12 tableta u blisteruroksadustatB03XA05EU/1/21/1574/001Astellas Pharma Europe B.V.86,56 EUR 
Evrenzo 50 mg filmom obložene tablete, 12 tableta u blisteruroksadustatB03XA05EU/1/21/1574/002Astellas Pharma Europe B.V.214,00 EUR 
Evrenzo 70 mg filmom obložene tablete, 12 tableta u blisteruroksadustatB03XA05EU/1/21/1574/003Astellas Pharma Europe B.V.298,16 EUR 
Evrysdi 0,75 mg/ml prašak za oralnu otopinu, 1 boca s praškomrisdiplamM09AX10EU/1/21/1531/001Roche Registration GmbH5.679,63 EUR 
EVUSHELD 150 mg + 150 mg otopina za injekciju, Jedna kutija sadrži 2 bočice: 1 bočicu tiksagevimaba i 1 bočicu cilgavimabatiksagevimab; cilgavimabJ06BD03EU/1/22/1651/001AstraZeneca AB1.526,30 EUR 
Exforge 10 mg/160 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteruamlodipinbesilat; valsartanC09DB01EU/1/06/370/019Novartis Europharm Limited8,87 EUR 
Exforge 5 mg/160 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteruamlodipinbesilat; valsartanC09DB01EU/1/06/370/011Novartis Europharm Limited8,03 EUR 
Exforge 5 mg/80 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteruamlodipinbesilat; valsartanC09DB01EU/1/06/370/003Novartis Europharm Limited5,88 EUR 
Exforge HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteruamlodipinbesilat; valsartan; hidroklorotiazidC09DX01EU/1/09/569/014Novartis Europharm Limited11,36 EUR 
Exforge HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteruamlodipinbesilat; valsartan; hidroklorotiazidC09DX01EU/1/09/569/002Novartis Europharm Limited10,06 EUR 
Exforge HCT 5 mg/160 mg/25 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteruamlodipinbesilat; valsartan; hidroklorotiazidC09DX01EU/1/09/569/026Novartis Europharm Limited10,06 EUR 
Exjade 180 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisterudeferasiroksV03AC03EU/1/06/356/014Novartis Europharm Limited153,00 EUR 
Exjade 360 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisterudeferasiroksV03AC03EU/1/06/356/017Novartis Europharm Limited425,30 EUR 
Extraneal otopina za peritonejsku dijalizu, 5 dvostrukih vrećica Sy II (luer konektor) s 2000 ml otopine, u kutijiKALCIJEV KLORID DIHIDRAT; ikodekstrin; MAGNEZIJEV KLORID HEKSAHIDRAT; NATRIJEV KLORID; natrijev (S)-laktat, otopinaB05DAHR-H-928997385-04Baxter d.o.o.159,84 EUR 
Extraneal otopina za peritonejsku dijalizu, 5 jednostrukih vrećica Sy II (luer konektor) s 2000 ml otopine, u kutijiKALCIJEV KLORID DIHIDRAT; ikodekstrin; MAGNEZIJEV KLORID HEKSAHIDRAT; NATRIJEV KLORID; natrijev (S)-laktat, otopinaB05DAHR-H-928997385-01Baxter d.o.o.163,69 EUR 
Eylea 40 mg/ml otopina za injekciju u bočici, 1 bočica sa 100 mikrolitara otopineafliberceptS01LA05EU/1/12/797/002Bayer AG640,38 EUR 
Eylea 40 mg/ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 1 napunjena štrcaljka s 90 mikrolitara otopineafliberceptS01LA05EU/1/12/797/001Bayer AG640,38 EUR 
Ezetrol 10 mg tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiEZETIMIBC10AX09HR-H-136569811-01Organon Pharma d.o.o.15,31 EUR 
Ezotera 10 mg/10 mg tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiEZETIMIB; ROSUVASTATINKALCIJC10BA06HR-H-782405252-01Jadran Galenski laboratorij d.d.20,95 EUR 
Ezotera 20 mg/10 mg tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiEZETIMIB; ROSUVASTATINKALCIJC10BA06HR-H-977343942-01Jadran Galenski laboratorij d.d.21,37 EUR 
Fabrazyme 35 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškomagalzidaza betaA16AB04EU/1/01/188/001Genzyme Europe B.V.3.086,61 EUR 
Fabrazyme 5 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškomagalzidaza betaA16AB04EU/1/01/188/004Genzyme Europe B.V.529,96 EUR 
Faktu 100 mg/2,5 mg čepići, 10 čepića u stripu, u kutijicinhokainklorid; polikrezulenC05AX03HR-H-179313303-01zr pharma& GmbH5,31 EUR 
Faktu 50 mg/10 mg/g mast za rektum, 1 tuba s 20 g masti i aplikator, u kutijicinhokainklorid; polikrezulenC05AX03HR-H-281798900-01zr pharma& GmbH5,31 EUR 
Famosan 40 mg filmom obložene tablete, 10 tableta u blisteru, u kutijiFAMOTIDINA02BA03HR-H-040298754-01Alkaloid d.o.o.3,38 EUR 
Fampyra 10 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 28 tableta u blisterufampridinN07XX07EU/1/11/699/003Biogen Netherlands B.V.110,41 EUR 
Fampyra 10 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 56 tableta u blisterufampridinN07XX07EU/1/11/699/004Biogen Netherlands B.V.219,33 EUR 
Farmorubicin PFS 2 mg/ml otopina za injekciju/infuziju, 1 bočica s 25 ml otopine, u kutijiepirubicinkloridL01DB03HR-H-060784644-02Pfizer Croatia d.o.o.53,26 EUR 
Farmorubicin PFS 2 mg/ml otopina za injekciju/infuziju, 1 bočica s 5 ml otopine, u kutijiepirubicinkloridL01DB03HR-H-060784644-01Pfizer Croatia d.o.o.9,84 EUR 
Fasenra 30 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 1 napunjena brizgalica s 1 ml otopinebenralizumabR03DX10EU/1/17/1252/002AstraZeneca AB2.193,33 EUR 
Fasenra 30 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 1 napunjena štrcaljka s 1 ml otopinebenralizumabR03DX10EU/1/17/1252/001AstraZeneca AB2.193,33 EUR 
Faslodex 250 mg otopina za injekciju, 2 napunjene štrcaljke s 5 ml otopinefulvestrantL02BA03EU/1/03/269/002AstraZeneca AB416,25 EUR 
Fastum 25 mg/g gel, 100 g gela u tubi, u kutijiketoprofenM02AA10HR-H-690844854-03A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite Srl6,99 EUR 
Fastum 25 mg/g gel, 50 g gela u tubi, u kutijiketoprofenM02AA10HR-H-690844854-02A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite Srl4,03 EUR 
Fasturtec 1,5 mg/ml prašak i otapalo za koncentrat za otopinu za infuziju, 3 bočice s praškom i 3 ampule s 1 ml otapalarazburikazaV03AF07EU/1/00/170/001sanofi-aventis groupe264,35 EUR 
Faxiven 150 mg kapsule s produljenim oslobađanjem, 28 kapsula u blisteru, u kutijivenlafaksinkloridN06AX16HR-H-644804040-01Jadran Galenski laboratorij d.d.14,65 EUR 
Febuksostat Stada 120 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijifebuksostat hemihidratM04AA03HR-H-906477001-02Stada d.o.o.10,17 EUR 
Febuksostat Stada 80 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijifebuksostat hemihidratM04AA03HR-H-841865626-02Stada d.o.o.10,36 EUR 
Feiba 25 U/ml prašak i otapalo za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškom, 1 bočica s vodom za injekciju, 1 BAXJECT II Hi-Flow uređaj za pripremu otopine, 1 štrcaljka za jednokratnu uporabu, 1 igla za jednokratnu uporabu, 1 leptirić igla sa stezaljkom, u kutijiproteini ljudske plazme koji djeluju protiv inhibitora koagulacijskog faktora VIIIB02BD03HR-H-241676463-02Baxalta Innovations GmbH400,58 EUR 
Feiba 50 U/ml prašak i otapalo za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškom, 1 bočica s 10 ml vode za injekciju, 1 BAXJECT II Hi-Flow uređaj za pripremu otopine, 1 štrcaljka za jednokratnu uporabu, 1 igla za jednokratnu uporabu, 1 leptirić igla sa stezaljkom, u kutijiproteini ljudske plazme koji djeluju protiv inhibitora koagulacijskog faktora VIIIB02BD03HR-H-682573334-05Baxalta Innovations GmbH386,40 EUR 
Feksofenadinklorid Cipla 120 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijifeksofenadinkloridR06AX26HR-H-989859128-05Cipla Europe NV4,60 EUR 
Feksofenadinklorid Cipla 180 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijifeksofenadinkloridR06AX26HR-H-648409006-04Cipla Europe NV6,74 EUR 
Felkarid 100 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiFlekainidacetatC01BC04HR-H-144132696-01Alkaloid – INT d.o.o.7,96 EUR 
Felkarid 50 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiFlekainidacetatC01BC04HR-H-193649941-01Alkaloid – INT d.o.o.3,90 EUR 
Femara 2,5 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiLETROZOLL02BG04HR-H-020668711-04Novartis Hrvatska d.o.o.46,92 EUR 
Femoston 1 mg/10 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijididrogesteron; estradiol hemihidratG03FB08HR-H-361841297-01Mylan Hrvatska d.o.o.5,76 EUR 
Femoston 2 mg/10 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijididrogesteron; estradiol hemihidratG03FB08HR-H-663625220-01Mylan Hrvatska d.o.o.5,49 EUR 
Femoston conti 1 mg/5 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijididrogesteron; estradiol hemihidratG03FA14HR-H-056380101-01Mylan Hrvatska d.o.o.5,49 EUR 
Femoston conti mini 0,5 mg/2,5 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijididrogesteron; estradiol hemihidratG03FA14HR-H-831928897-01Mylan Hrvatska d.o.o.7,69 EUR 
Fendrix suspenzija za injekciju, 1 napunjena štrcaljka s 0,5 ml suspenzijecjepivo protiv hepatitisa B (rDNA), (s adjuvansom, adsorbirano)J07BC01EU/1/04/0299/001GlaxoSmithKline Biologicals S.A.56,89 EUR 
Fenesa 200 mg filmom obložene tablete, 112 tableta u blisteru, u kutijisorafenibtosilatL01EX02HR-H-878459826-02Zentiva k.s.2.026,83 EUR 
Fenistil 1 mg/ml oralne kapi, otopina, 1 bočica s nastavkom za kapanje s 20 ml otopine, u kutijidimetindenmaleatR06AB03HR-H-870677704-01GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd.3,16 EUR 
Fenolip 160 mg tvrde kapsule, 30 kapsula u blisteru, u kutijiFENOFIBRATC10AB05HR-H-608455796-01Bausch Health Ireland Limited3,90 EUR 
Fentagesic 100 mikrograma/h transdermalni naljepak, 1 naljepak u vrećici, 5 naljepaka u kutijifentanilN02AB03HR-H-242945985-01Pliva Hrvatska d.o.o.56,50 EUR 
Fentagesic 25 mikrograma/h transdermalni naljepak, 1 naljepak u vrećici, 5 naljepaka u kutijifentanilN02AB03HR-H-533253911-01Pliva Hrvatska d.o.o.19,02 EUR 
Fentagesic 50 mikrograma/h transdermalni naljepak, 1 naljepak u vrećici, 5 naljepaka u kutijifentanilN02AB03HR-H-673858231-01Pliva Hrvatska d.o.o.32,52 EUR 
Fentagesic 75 mikrograma/h transdermalni naljepak, 1 naljepak u vrećici, 5 naljepaka u kutijifentanilN02AB03HR-H-504170802-01Pliva Hrvatska d.o.o.46,08 EUR 
Fentanyl 50 mikrograma/ml otopina za injekciju, 5 ampula s 10 ml otopine, u kutiji (10 pakiranja omotano zaštitnom folijom)Fentanila citrataN01AH01HR-H-978290024-01Piramal Critical Care B.V.82,67 EUR 
Ferant 250 mikrograma otopina za injekciju, 1 ampula s 5 ml otopine, u kutijipalonozetronkloridA04AA05HR-H-981029016-01Medochemie Ltd.54,95 EUR 
Ferinject 50 mg/ml otopina za injekciju ili infuziju, 1 bočica s 10 ml otopine, u kutijiželjezna karboksimaltoza; željezova karboskimaltozaB03ACHR-H-646532651-04Vifor France104,78 EUR 
Ferinject 50 mg/ml otopina za injekciju ili infuziju, 1 bočica s 20 ml otopine, u kutijiželjezna karboksimaltoza; željezova karboskimaltozaB03ACHR-H-646532651-07Vifor France202,16 EUR 
Ferriprox 100 mg/ml oralna otopina, 1 boca s 500 ml oralne otopinedeferipronV03AC02EU/1/99/108/003Chiesi Farmaceutici S.p.A.187,14 EUR 
Ferrum Sandoz 100 mg tablete za žvakanje, 30 tableta u blisteru, u kutijiželjezo (Fe3+)B03AB05HR-H-351010964-01Sandoz d.o.o.5,30 EUR 
Ferrum Sandoz 50 mg/5 ml oralna otopina, 100 ml sirupa u bočici i odmjerna žličica (5 ml), u kutijiželjezo (Fe3+)B03AB05HR-H-230062617-01Sandoz d.o.o.3,38 EUR 
Fevarin 100 mg filmom obložene tablete, 15 tableta u blisteru, u kutijifluvoksaminmaleatN06AB08HR-H-748870845-01Mylan Hrvatska d.o.o.3,90 EUR 
Fevarin 100 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijifluvoksaminmaleatN06AB08HR-H-748870845-02Mylan Hrvatska d.o.o.7,80 EUR 
Fezea 10 mg tablete, 50 tableta u blisteru, u kutijibaklofenM03BX01HR-H-204090507-01Makpharm d.o.o.6,11 EUR 
Fezea 25 mg tablete, 50 tableta u blisteru, u kutijibaklofenM03BX01HR-H-661938554-01Makpharm d.o.o.10,33 EUR 
Fiasp 100 jedinica/ml otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 5 napunjenih brizgalica s 3 ml otopineinzulin aspartA10AB05EU/1/16/1160/005Novo Nordisk A/S33,79 EUR 
Fiasp 100 jedinica/ml Penfill otopina za injekciju u ulošku, 5 uložaka s 3 ml otopineinzulin aspartA10AB05EU/1/16/1160/010Novo Nordisk A/S30,75 EUR 
Fibryga 1 g prašak i otapalo za otopinu za injekciju/infuziju, 1 bočica s praškom, 1 bočica s otapalom, 1 Octajet konektor i 1 filter čestica, u kutijifibrinogen, ljudskiB02BB01HR-H-074022622-01Jana Pharm d.o.o.437,84 EUR 
Filsuvez gel, 1 tubaekstrakt brezove koreD03AX13EU/1/22/1652/002Amryt Pharmaceuticals DAC280,57 EUR 
Finasterid Genericon 5 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiFINASTERIDG04CB01HR-H-220636896-01Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.10,76 EUR 
Finasterid PharmaS 5 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiFINASTERIDG04CB01HR-H-744713942-01PharmaS d.o.o.9,67 EUR 
Fincar 5 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiFINASTERIDG04CB01HR-H-126922991-01PharmaS d.o.o.9,67 EUR 
Fingolimod Accord 0,5 mg tvrde kapsule, 28 kapsula u blisterufingolimodkloridL04AA27EU/1/20/1450/002Accord Healthcare S.L.U.769,35 EUR 
Fingolimod Alpha-Medical 0,5 mg tvrde kapsule, 28 kapsula u blisteru, u kutijifingolimodkloridL04AA27HR-H-675394741-02Alpha-Medical d.o.o.769,35 EUR 
Fingolimod Mylan 0,5 mg tvrde kapsule, 28 kapsula u blisterufingolimodkloridL04AA27EU/1/21/1573/005Mylan Ireland Limited769,35 EUR 
Fingolimod Pharmascience 0,5 mg tvrde kapsule, 28 kapsula u blisteru, u kutijifingolimodkloridL04AA27HR-H-419395336-02Pharmascience International Limited769,35 EUR 
Fingolimod Stada 0,5 mg tvrde kapsule, 28 kapsula u blisteru, u kutijifingolimodkloridL04AA27HR-H-086964421-02Stada d.o.o.769,35 EUR 
Fingolimod Teva 0,5 mg tvrde kapsule, 28 kapsula u blisteru, u kutijifingolimodkloridL04AA27HR-H-134266419-03TEVA GmbH769,35 EUR 
Finpros 5 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiFINASTERIDG04CB01HR-H-787201157-01Krka – farma d.o.o.9,67 EUR 
Firazyr 30 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 1 napunjena štrcaljka s 3 ml otopineikatibantB06AC02EU/1/08/461/001Shire Pharmaceuticals Ireland Limited1.133,05 EUR 
FIRMAGON 120 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 2 bočice s praškom i 2 napunjene štrcaljke s 3 ml otapaladegareliksacetatL02BX02EU/1/08/504/002Ferring Pharmaceuticals A/S223,63 EUR 
FIRMAGON 80 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 napunjena štrcaljka s 4,2 ml otapaladegareliksacetatL02BX02EU/1/08/504/001Ferring Pharmaceuticals A/S120,66 EUR 
Fixalpost 50 mikrograma/ml + 5 mg/ml kapi za oko, otopina u jednodoznom spremniku, 30 jednodoznih spremnika u vrećici, u kutijilatanoprost; timololmaleatS01ED51HR-H-563675447-01Laboratoires Thea13,60 EUR 
Flebaven 1000 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijidiosminC05CA03HR-H-068422273-02Krka – farma d.o.o.11,70 EUR 
Flebaven 500 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijidiosminC05CA03HR-H-428536548-02Krka – farma d.o.o.6,75 EUR 
Flebaven 500 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijidiosminC05CA03HR-H-428536548-03Krka – farma d.o.o.10,80 EUR 
Flexbumin 200 g/l otopina za infuziju, 1 vrećica s 100 ml otopine u kutiji, 12 pakiranja u kutijiLJUDSKI ALBUMINB05AA01HR-H-166205993-06Baxalta Innovations GmbH689,71 EUR 
Flexbumin 200 g/l otopina za infuziju, 1 vrećica s 50 ml otopine u kutiji, 24 pakiranja kutijiLJUDSKI ALBUMINB05AA01HR-H-166205993-03Baxalta Innovations GmbH675,89 EUR 
Flexbumin 200 g/l otopina za infuziju, 1 vrećica s 50 ml otopine, u kutijiLJUDSKI ALBUMINB05AA01HR-H-166205993-01Baxalta Innovations GmbH31,41 EUR 
Flexbumin 200 g/l otopina za infuziju, 1 vrećica sa 100 ml otopine, u kutijiLJUDSKI ALBUMINB05AA01HR-H-166205993-04Baxalta Innovations GmbH59,78 EUR 
Flexbumin 200 g/l otopina za infuziju, 12 vrećica s 50 ml otopine u kutiji, 2 pakiranja u kutijiLJUDSKI ALBUMINB05AA01HR-H-166205993-02Baxalta Innovations GmbH675,89 EUR 
Flexbumin 200 g/l otopina za infuziju, 6 vrećica s 100 ml otopine u kutiji, 2 pakiranja u kutijiLJUDSKI ALBUMINB05AA01HR-H-166205993-05Baxalta Innovations GmbH689,71 EUR 
Flexid 500 mg filmom obložene tablete, 10 tableta u blisteru, u kutijilevofloksacin hemihidratJ01MA12HR-H-101183485-01Sandoz d.o.o.10,20 EUR 
Flixabi 100 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškominfliksimabL04AB02EU/1/16/1106/001Samsung Bioepis NL B.V.333,63 EUR 
Flixonase 400 mikrograma kapi za nos, suspenzija, 28 jednodoznih spremnika u stripu, u kutijiFLUTIKAZONPROPIONATR01AD08HR-H-796774909-01GlaxoSmithKline Trading Services Limited14,81 EUR 
Flixonase sprej za nos, suspenzija, 120 doza suspenzije u bočici s odmjernim sustavom za raspršivanje, u kutijiFLUTIKAZONPROPIONATR01AD08HR-H-653844542-01GlaxoSmithKline Trading Services Limited9,40 EUR 
Flixotide Inhaler 125 mikrograma po potisku, stlačeni inhalat, suspenzija, 1 inhalator sa 60 doza, u kutijiFLUTIKAZONPROPIONATR03BA05HR-H-145522875-01GlaxoSmithKline Trading Services Limited7,00 EUR 
Flixotide Inhaler 250 mikrograma po potisku, stlačeni inhalat, suspenzija, 1 inhalator sa 60 doza, u kutijiFLUTIKAZONPROPIONATR03BA05HR-H-977557368-01GlaxoSmithKline Trading Services Limited12,66 EUR 
Flixotide Inhaler 50 mikrograma po potisku, stlačeni inhalat, suspenzija, 1 inhalator sa 120 doza, u kutijiFLUTIKAZONPROPIONATR03BA05HR-H-226045614-01GlaxoSmithKline Trading Services Limited7,96 EUR 
Flonidan 10 mg tablete, 10 tableta u blisteru, u kutijiLORATADINR06AX13HR-H-913283908-01Sandoz d.o.o.2,84 EUR 
Flonidan 10 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiLORATADINR06AX13HR-H-913283908-02Sandoz d.o.o.5,14 EUR 
Flosin 0,4 mg kapsule s prilagođenim oslobađanjem, tvrde, 100 kapsula u blisteru, u kutijiTAMSULOZINKLORIDG04CA02HR-H-476935618-02Menarini International Operations Luxembourg S.A.16,46 EUR 
Flosin 0,4 mg kapsule s prilagođenim oslobađanjem, tvrde, 30 kapsula u blisteru, u kutijiTAMSULOZINKLORIDG04CA02HR-H-476935618-01Menarini International Operations Luxembourg S.A.4,18 EUR 
Flosteron 7 mg/ml suspenzija za injekciju, 5 ampula sa po 1 ml suspenzije, u kutijibetametazondipropionat; natrijev betametazonfosfatH02AB01HR-H-015996104-01Krka – farma d.o.o.17,25 EUR 
Fluconax 100 mg kapsule, 7 kapsula u blisteru, u kutijiflukonazolJ02AC01HR-H-670789923-01Jadran Galenski laboratorij d.d.15,52 EUR 
Fluconax 150 mg kapsule, 1 kapsula u blisteru, u kutijiflukonazolJ02AC01HR-H-337852092-01Jadran Galenski laboratorij d.d.2,73 EUR 
Fludarabin Accord 25 mg/ml koncentrat za otopinu za injekciju ili infuziju, 1 bočica s koncentratom za otopinu, u kutijifludarabinfosfatL01BB05HR-H-663938715-01Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.75,02 EUR 
Fludarabin Accord 25 mg/ml koncentrat za otopinu za injekciju ili infuziju, 5 bočica s koncentratom za otopinu, u kutijifludarabinfosfatL01BB05HR-H-663938715-02Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.377,77 EUR 
Fludarabin Pliva 25 mg/ml koncentrat za otopinu za injekciju/infuziju, 1 bočica s 2 ml koncentrata, u kutijifludarabinfosfatL01BB05HR-H-680212253-01Pliva Hrvatska d.o.o.75,02 EUR 
Fluenz Tetra sprej za nos, suspenzija, 1 raspršivač s 0,2 ml suspenzijecjepivo protiv influence (živo, atenuirano, za nos)J07BB03EU/1/13/887/003AstraZeneca AB21,85 EUR 
Flukloksacilin Altamedics 1 g prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 10 bočica s praškom, u kutijiFlukloksacilinnatrijJ01CF05HR-H-401465111-01Altamedics d.o.o.23,70 EUR 
Flukloksacilin Altamedics 2 g prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 10 bočica s praškom, u kutijiFlukloksacilinnatrijJ01CF05HR-H-788489294-01Altamedics d.o.o.49,61 EUR 
Flukloksacilin Altamedics 500 mg tvrde kapsule, 20 kapsula u blisteru, u zaštitnoj vrećici, u kutijiFlukloksacilinnatrijJ01CF05HR-H-115176766-03Altamedics d.o.o.10,21 EUR 
Flukonazol Kabi 2 mg/ml otopina za infuziju, 10 bočica s 100 ml otopine, u kutijiflukonazolJ02AC01HR-H-320383142-02Fresenius Kabi d.o.o.108,03 EUR 
Flumazenil B. Braun 0,1 mg/ml otopina za injekciju/infuziju, 10 ampula s 5 ml otopine, u kutijiflumazenilV03AB25HR-H-035174914-02B. Braun Adria d.o.o.97,48 EUR 
Flumazenil B. Braun 0,1 mg/ml otopina za injekciju/infuziju, 5 ampula s 5 ml otopine, u kutijiflumazenilV03AB25HR-H-035174914-01B. Braun Adria d.o.o.48,03 EUR 
Fluomizin 10 mg tablete za rodnicu, 6 tableta u blisteru, u kutijiDekvalinijev kloridG01AC05HR-H-148121500-01Gedeon Richter Plc.9,04 EUR 
Fluorouracil Pliva 50 mg/ml otopina za injekciju/infuziju, 1 bočica s 10 ml otopine, u kutijifluorouracilL01BC02HR-H-111487546-03Pliva Hrvatska d.o.o.3,23 EUR 
Fluorouracil Pliva 50 mg/ml otopina za injekciju/infuziju, 1 bočica s 5 ml otopine, u kutijifluorouracilL01BC02HR-H-111487546-01Pliva Hrvatska d.o.o.1,50 EUR 
Fluorouracil Sandoz 50 mg/ml otopina za injekciju/infuziju, 1 bočica s 10 ml otopine, u kutijifluorouracilL01BC02HR-H-126689750-02Sandoz d.o.o.2,23 EUR 
Flutiform 125 mikrograma/5 mikrograma po potisku, stlačeni inhalat, suspenzija, 1 inhalator sa 120 doza u vrećici, u kutijiFLUTIKAZONPROPIONAT; formoterolfumarat dihidratR03AK11HR-H-702532961-01Mundipharma Gesellschaft m.b.H.31,75 EUR 
Flutiform 250 mikrograma/10 mikrograma po potisku, stlačeni inhalat, suspenzija, 1 inhalator sa 120 doza u vrećici, u kutijiFLUTIKAZONPROPIONAT; formoterolfumarat dihidratR03AK11HR-H-341378137-01Mundipharma Gesellschaft m.b.H.49,74 EUR 
Flutiform 50 mikrograma/5 mikrograma po potisku, stlačeni inhalat, suspenzija, 1 inhalator sa 120 doza u vrećici, u kutijiFLUTIKAZONPROPIONAT; formoterolfumarat dihidratR03AK11HR-H-452322131-01Mundipharma Gesellschaft m.b.H.22,88 EUR 
Fluvascol 80 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 28 tableta u blisteru, u kutijifluvastatinnatrijC10AA04HR-H-066854703-01Sandoz d.o.o.5,17 EUR 
Fluzepam 15 mg tvrde kapsule, 10 kapsula u blisteru, u kutijiflurazepamkloridN05CD01HR-H-060617353-01Krka – farma d.o.o.2,80 EUR 
Fluzepam 30 mg tvrde kapsule, 10 kapsula u blisteru, u kutijiflurazepamkloridN05CD01HR-H-525065565-01Krka – farma d.o.o.3,06 EUR 
Fokleros 150 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijierlotinibkloridL01EB02HR-H-747716354-01Alkaloid – INT d.o.o.1.244,36 EUR 
Folacin 5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijifolatna kiselina hidratB03BB01HR-H-342719655-01Jadran Galenski laboratorij d.d.4,64 EUR 
Folinar 5 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiSOLIFENACINSUKCINATG04BD08HR-H-185443720-03Medochemie Ltd.12,70 EUR 
Fordiab 50 mg/1000 mg filmom obložene tablete, 56 tableta u blisteru, u kutijiMETFORMINKLORID; sitagliptinklorid hidratA10BD07HR-H-437058084-04Stada d.o.o.25,57 EUR 
Forosa 70 mg filmom obložene tablete, 4 tablete u blisteru, u kutijinatrijev alendronat trihidratM05BA04HR-H-217938343-01Sandoz d.o.o.7,98 EUR 
FORSTEO 20 mikrograma/80 mikrolitara otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 1 napunjena brizgalica s 2,4 ml otopineteriparatidH05AA02EU/1/03/247/001Eli Lilly Nederland B.V.198,18 EUR 
Fortzaar 100 mg/25 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiHIDROKLOROTIAZID; LOSARTANKALIJC09DA01HR-H-433648826-01Organon Pharma d.o.o.4,29 EUR 
Forvel 0,4 mg/ml otopina za injekciju/infuziju, 10 ampula s 1 ml otopine, u kutijinaloksonklorid dihidratV03AB15HR-H-408963010-02Medochemie Ltd.20,36 EUR 
Forxiga 10 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisterudapagliflozin propandiolhidratA10BK01EU/1/12/795/007AstraZeneca AB36,54 EUR 
Forxiga 5 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisterudapagliflozin propandiolhidratA10BK01EU/1/12/795/002AstraZeneca AB36,10 EUR 
Fosamax T 70 mg tablete, 4 tablete u blisteru, u kutijinatrijev alendronat trihidratM05BA04HR-H-982508386-01Organon Pharma d.o.o.7,98 EUR 
FOSAVANCE 70 mg/2800 IU tablete, 4 tablete u blisterunatrijev alendronat trihidrat; kolekalciferolM05BB03EU/1/05/310/002N.V. Organon12,94 EUR 
FOSAVANCE 70 mg/5600 IU tablete, 4 tablete u blisterunatrijev alendronat trihidrat; kolekalciferolM05BB03EU/1/05/310/007N.V. Organon8,22 EUR 
Foster 100/6 mikrograma po potisku, stlačeni inhalat, otopina, 1 inhalator sa 180 doza, u kutijibeklometazondipropionat; formoterolfumarat dihidratR03AK08HR-H-229073870-02Chiesi Pharmaceuticals GmbH45,55 EUR 
Foster NEXThaler 100/6 mikrograma po inhalaciji, prašak inhalata, 1 inhalator sa 180 doza u zaštitnoj vrećici, u kutijibeklometazondipropionat; formoterolfumarat dihidratR03AK08HR-H-424823653-04Chiesi Pharmaceuticals GmbH45,47 EUR 
Fovelid 500 mg filmom obložene tablete, 10 tableta u blisteru, u kutijilevofloksacin hemihidratJ01MA12HR-H-542485437-03Alkaloid – INT d.o.o.10,20 EUR 
Fragmin 10 000 IU / 1 ml otopina za injekciju, 10 ampula s 1 ml otopine, u kutijidalteparinnatrijB01AB04HR-H-213072091-01Pfizer Croatia d.o.o.53,45 EUR 
Fragmin 10.000 IU / 0,4 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 5 napunjenih štrcaljki s 0,4 ml otopine, u kutijidalteparinnatrijB01AB04HR-H-487948799-01Pfizer Croatia d.o.o.26,72 EUR 
Fragmin 12.500 IU / 0,5 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 5 napunjenih štrcaljki s 0,5 ml otopine, u kutijidalteparinnatrijB01AB04HR-H-301773112-01Pfizer Croatia d.o.o.30,26 EUR 
Fragmin 15.000 IU / 0,6 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 5 napunjenih štrcaljki s 0,6 ml otopine, u kutijidalteparinnatrijB01AB04HR-H-109005464-01Pfizer Croatia d.o.o.34,01 EUR 
Fragmin 2500 IU / 0,2 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 10 napunjenih štrcaljki s 0,2 ml otopine, u kutijidalteparinnatrijB01AB04HR-H-485032160-01Pfizer Croatia d.o.o.18,05 EUR 
Fragmin 5000 IU / 0,2 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 10 napunjenih štrcaljki s 0,2 ml otopine, u kutijidalteparinnatrijB01AB04HR-H-395709650-01Pfizer Croatia d.o.o.34,39 EUR 
Fragmin 7.500 IU / 0,3 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 10 napunjenih štrcaljki s 0,3 ml otopine, u kutijidalteparinnatrijB01AB04HR-H-875155534-01Pfizer Croatia d.o.o.41,50 EUR 
Fraxiparine 2850 IU anti-Xa/0,3 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 10 napunjenih štrcaljki s pričvršćenom iglom, u kutijinadroparinkalcijB01AB06HR-H-343893634-01Mylan Hrvatska d.o.o.19,90 EUR 
Fraxiparine 3800 IU anti-Xa/0,4 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 10 napunjenih štrcaljki s pričvršćenom iglom, u kutijinadroparinkalcijB01AB06HR-H-715087956-01Mylan Hrvatska d.o.o.26,63 EUR 
Fraxiparine 5700 IU anti-Xa/0,6 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 10 napunjenih štrcaljki s pričvršćenom iglom, u kutijinadroparinkalcijB01AB06HR-H-759400971-01Mylan Hrvatska d.o.o.36,16 EUR 
Fraxiparine 7600 IU anti-Xa/0,8 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 10 napunjenih štrcaljki s pričvršćenom iglom, u kutijinadroparinkalcijB01AB06HR-H-727205181-01Mylan Hrvatska d.o.o.46,08 EUR 
Fromilid 125 mg/5 ml granule za oralnu suspenziju, 25 g granula u bočici za pripremu 60 ml oralne suspenzije, štrcaljka za usta, u kutijiklaritromicinJ01FA09HR-H-148376472-01Krka – farma d.o.o.4,33 EUR 
Fromilid 250 mg filmom obložene tablete, 14 tableta u blisteru, u kutijiklaritromicinJ01FA09HR-H-431870434-01Krka – farma d.o.o.5,63 EUR 
Fromilid 500 mg filmom obložene tablete, 14 tableta u blisteru, u kutijiklaritromicinJ01FA09HR-H-287481891-01Krka – farma d.o.o.8,77 EUR 
Fromilid uno 500 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 14 tableta u blisteru, u kutijiklaritromicinJ01FA09HR-H-755419838-03Krka – farma d.o.o.13,31 EUR 
Fromilid uno 500 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 7 tableta u blisteru, u kutijiklaritromicinJ01FA09HR-H-755419838-02Krka – farma d.o.o.7,91 EUR 
FSME-IMMUN 0,25 ml Junior, suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki, cjepivo protiv krpeljnog encefalitisa, inaktivirano, 1 napunjena štrcaljka s 0,25 ml suspenzije, s 1 priloženom iglom, u kutijiinaktivirani virus krpeljnog encefalitisa (soj Neudörfl)J07BA01HR-H-436912048-05Pfizer Croatia d.o.o.33,05 EUR 
FSME-IMMUN 0,5 ml, suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki, cjepivo protiv krpeljnog encefalitisa, inaktivirano, 1 napunjena štrcaljka s 0,5 ml suspenzije, s 1 priloženom iglom, u kutijiinaktivirani virus krpeljnog encefalitisa (soj Neudörfl)J07BA01HR-H-946437793-05Pfizer Croatia d.o.o.38,29 EUR 
Fulphila 6 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 1 napunjena štrcaljka s 0,6 ml otopinepegfilgrastimL03AA13EU/1/18/1329/002Mylan S.A.S.563,61 EUR 
Fulvestrant Accord 250 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 2 napunjene štrcaljke s 5 ml otopine i 2 sigurnosne igle, u kutijifulvestrantL02BA03HR-H-382264304-01Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.416,25 EUR 
Fulvestrant AptaPharma 250 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 2 napunjene štrcaljke s 5 ml otopine, 2 igle, u kutijifulvestrantL02BA03HR-H-804002250-02Apta Medica Internacional d.o.o.416,25 EUR 
Fulvestrant EVER Pharma 250 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 2 napunjene štrcaljke s 5 ml otopine i 2 sigurnosne igle, u kutijifulvestrantL02BA03HR-H-033324145-02EVER Valinject GmbH416,25 EUR 
Fulvestrant Mylan 250 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 2 napunjene štrcaljke s 5 ml otopinefulvestrantL02BA03EU/1/17/1253/002Mylan S.A.S.416,25 EUR 
Fulvestrant Pliva 250 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 2 napunjene štrcaljke s 5 ml otopine, 2 sigurnosne igle, u kutijifulvestrantL02BA03HR-H-127599996-02Pliva Hrvatska d.o.o.416,25 EUR 
Fulvestrant Sandoz 250 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 2 napunjenje štrcaljke s 5 ml otopine, u kutijifulvestrantL02BA03HR-H-922713491-02Sandoz d.o.o.416,25 EUR 
Fungilac 50 mg/ml ljekoviti lak za nokte, 1 bočica s 2,5 ml laka i 10 špatula, u kutijiamorolfinkloridD01AE16HR-H-504891794-01Jadran Galenski laboratorij d.d.16,97 EUR 
Furexa 1,5 g prašak za otopinu za injekciju ili infuziju, 5 bočica s praškom, u kutijicefuroksimnatrijJ01DC02HR-H-268330133-01Alkaloid d.o.o.17,69 EUR 
Furexa 750 mg prašak za otopinu za injekciju ili infuziju, 5 bočica s praškom, u kutijicefuroksimnatrijJ01DC02HR-H-065732603-01Alkaloid d.o.o.9,89 EUR 
Furocef 500 mg filmom obložene tablete, 14 tableta u blisteru, u kutijicefuroksimaksetilJ01DC02HR-H-197886716-03Krka – farma d.o.o.8,98 EUR 
Fursemid 20 mg/2 ml otopina za injekciju, 5 staklenih ampula s 2 ml otopine za injekcije, u kutijifurosemidnatrijC03CA01HR-H-471337898-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.1,83 EUR 
Fursemid forte 500 mg tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijifurosemidC03CA01HR-H-203699753-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.8,62 EUR 
Fusicutan 20 mg/g krema, 1 tuba sa 15 g kreme, u kutijifusidatna kiselina hemihidratD06AX01HR-H-701755470-01Mibe Pharmaceuticals d.o.o.2,91 EUR 
Fusicutan 20 mg/g mast, 1 tuba sa 15 g masti, u kutijifusidatna kiselina hemihidratD06AX01HR-H-927068694-01Mibe Pharmaceuticals d.o.o.3,07 EUR 
Fusicutan Plus 20 mg/g + 1 mg/g krema, 1 tuba s 15 g kreme, u kutijibetametazonvalerat; fusidatna kiselina hemihidratD07CC01HR-H-807587009-02Mibe Pharmaceuticals d.o.o.5,59 EUR 
Gadovist 1,0 mmol/ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki/ulošku, 5 napunjenih štrcaljki s 7,5 ml otopine, u kutijigadobutrolV08CA09HR-H-860656850-04Bayer d.o.o.281,84 EUR 
Gadovist 1,0 mmol/ml otopina za injekciju, 1 bočica s 15 ml otopine, u kutijigadobutrolV08CA09HR-H-640080282-05Bayer d.o.o.120,63 EUR 
Gadovist 1,0 mmol/ml otopina za injekciju, 10 bočica s 30 ml otopine, u kutijigadobutrolV08CA09HR-H-640080282-08Bayer d.o.o.2.488,27 EUR 
Galafold 123 mg tvrde kapsule, 14 kapsula u blisterumigalastatA16AX14EU/1/15/1082/001Amicus Therapeutics Europe Limited15.685,85 EUR 
Galvus 50 mg tablete, 60 tableta u blisteruvildagliptinA10BH02EU/1/07/414/006Novartis Europharm Limited30,40 EUR 
Gammanorm 165 mg/ml otopina za injekciju, 1 bočica s 10 ml otopine, u kutijiimunoglobulin normalni, ljudskiJ06BA01HR-H-251167379-02Jana Pharm d.o.o.96,59 EUR 
Gammanorm 165 mg/ml otopina za injekciju, 1 bočica s 12 ml otopine, u kutijiimunoglobulin normalni, ljudskiJ06BA01HR-H-251167379-03Jana Pharm d.o.o.184,69 EUR 
Ganfort 0,3 mg/ml + 5 mg/ml, kapi za oko, otopina, 1 bočica s 3 ml otopinebimatoprost; timololmaleatS01ED51EU/1/06/340/001Allergan Pharmaceuticals Ireland14,72 EUR 
Garamycin 120 mg/1,5 ml otopina za injekciju/ infuziju, 10 ampula sa po 1,5 ml otopine, u kutijigentamicinsulfatJ01GB03HR-H-572831752-01Krka – farma d.o.o.20,56 EUR 
Garamycin 80 mg/2 ml otopina za injekciju/infuziju, 10 ampula po 2 ml otopine, u kutijigentamicinsulfatJ01GB03HR-H-862876271-01Krka – farma d.o.o.9,76 EUR 
Gardasil 9 suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 1 napunjena štrcaljka s 0,5 ml suspenzije9-valentno cjepivo protiv humanog papilomavirusa (rekombinantno, adsorbirano)J07BM03EU/1/15/1007/002MSD VACCINS119,86 EUR 
Gardin 75 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiklopidogrelbesilatB01AC04HR-H-731507161-01Mylan Hrvatska d.o.o.7,75 EUR 
Gastrografin 0,1 g/ml + 0,66 g/ml oralna/rektalna otopina, 100 ml otopine u bočici, u kutijimeglumin amidotrizoat; natrijev amidotrizoatV08AA01HR-H-901124749-01Bayer d.o.o.15,09 EUR 
Gavreto 100 mg tvrde kapsule x120, bočica sa 120 tvrdih kapsulapralsetinibL01EX23EU/1/21/1555/003Roche Registration GmbH8.748,60 EUR 
Gazyvaro 1000 mg koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 40 ml koncentrataobinutuzumabL01XC15; L01FA03EU/1/14/937/001Roche Registration GmbH2.993,86 EUR 
Gefitinib Pliva 250 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijigefitinibL01EB01HR-H-317459732-01Pliva Hrvatska d.o.o.1.220,78 EUR 
Gefitinib Sandoz 250 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutijigefitinibL01XE02; L01EB01HR-H-844090380-02Sandoz d.o.o.1.220,78 EUR 
Gemcitabin Accord 100 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 10 ml koncentrata, u kutijiGEMCITABINKLORIDL01BC05HR-H-420311969-02Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.48,65 EUR 
Gemcitabin Accord 100 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 2 ml koncentrata, u kutijiGEMCITABINKLORIDL01BC05HR-H-420311969-01Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.10,67 EUR 
Gemcitabin Accord 100 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 20 ml koncentrata, u kutijiGEMCITABINKLORIDL01BC05HR-H-420311969-04Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.115,66 EUR 
Gemcitabin Kabi 1000 mg prašak za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškom, u kutijGEMCITABINKLORIDL01BC05HR-H-968252215-01Fresenius Kabi d.o.o.72,19 EUR 
Gemcitabin Kabi 200 mg prašak za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškom, u kutijiGEMCITABINKLORIDL01BC05HR-H-485306394-01Fresenius Kabi d.o.o.15,38 EUR 
Gemcitabin Sandoz 40 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 25 ml koncentrata, u kutijiGEMCITABINKLORIDL01BC05HR-H-343193993-02Sandoz d.o.o.51,17 EUR 
Gemcitabin Sandoz 40 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 5 ml koncentrata, u kutijiGEMCITABINKLORIDL01BC05HR-H-343193993-01Sandoz d.o.o.10,49 EUR 
Gemcitabin Sandoz 40 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 50 ml koncentrata, u kutijiGEMCITABINKLORIDL01BC05HR-H-343193993-03Sandoz d.o.o.115,66 EUR 
Genotropin 12 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju u napunjenoj brizgalici, 5 napunjenih Go-Quick brizgalica (dvodijelni uložak s praškom i otapalom), u kutijisomatropinH01AC01HR-H-812600746-01Pfizer Croatia d.o.o.1.371,28 EUR 
Genotropin 12 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju u ulošku, 5 dvodijelnih uložaka s praškom i otapalom, u kutijisomatropinH01AC01HR-H-358647692-01Pfizer Croatia d.o.o.1.371,28 EUR 
Genotropin 5,3 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju u napunjenoj brizgalici, 5 napunjenih Go-Quick brizgalica (dvodijelni uložak s praškom i otapalom), u kutijisomatropinH01AC01HR-H-271559549-01Pfizer Croatia d.o.o.651,50 EUR 
Genotropin 5,3 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju u ulošku, 5 dvodijelnih uložaka s praškom i otapalom, u kutijisomatropinH01AC01HR-H-283274235-01Pfizer Croatia d.o.o.651,50 EUR 
Gentamicin B. Braun 3 mg/ml otopina za infuziju, 120 ml otopine u Ecoflac plus boci, 20 boca u kutijigentamicinsulfatJ01GB03HR-H-082499820-02B. Braun Adria d.o.o.130,27 EUR 
Gentamicin B. Braun 3 mg/ml otopina za infuziju, 80 ml otopine u Ecoflac plus boci, 20 boca u kutijigentamicinsulfatJ01GB03HR-H-082499820-01B. Braun Adria d.o.o.69,58 EUR 
Gentamicin Belupo 120 mg/2 ml otopina za injekciju, 10 ampula s 2 ml otopine, u kutijigentamicinsulfatJ01GB03HR-H-547428122-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.20,56 EUR 
Gentamicin Belupo 80 mg/2 ml otopina za injekciju, 10 ampula s 2 ml otopine, u kutijigentamicinsulfatJ01GB03HR-H-829256333-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.9,76 EUR 
Geonistin 100 mg/ 100 000 IU tablete za rodnicu, 6 tableta u blisteru, u kutijinistatin; oksitetraciklinkloridG01AA51HR-H-041539567-01Pliva Hrvatska d.o.o.4,18 EUR 
GIAPREZA 2,5 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 10 bočicaangiotenzin IIC01CX09EU/1/19/1384/003PAION Deutschland GmbH15.034,30 EUR 
Gilenya 0,25 mg tvrde kapsule, 28 kapsula u blisterufingolimodkloridL04AA27EU/1/11/677/008Novartis Europharm Limited916,25 EUR 
Gilenya 0,5 mg tvrde kapsule, 28 kapsula u blisterufingolimodkloridL04AA27EU/1/11/677/005Novartis Europharm Limited769,35 EUR 
GIOTRIF 20 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteruafatinibdimaleatL01XE13; L01EB03EU/1/13/879/003Boehringer Ingelheim International GmbH1.854,92 EUR 
GIOTRIF 30 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteruafatinibdimaleatL01XE13; L01EB03EU/1/13/879/006Boehringer Ingelheim International GmbH1.840,37 EUR 
GIOTRIF 40 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteruafatinibdimaleatL01XE13; L01EB03EU/1/13/879/009Boehringer Ingelheim International GmbH1.840,37 EUR 
Gitrabin 1000 mg prašak za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškom, u kutijiGEMCITABINKLORIDL01BC05HR-H-808889278-01Teva B.V.72,19 EUR 
Gitrabin 200 mg prašak za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškom, u kutijiGEMCITABINKLORIDL01BC05HR-H-499292652-01Teva B.V.15,38 EUR 
Gitrabin 2000 mg prašak za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškom, u kutijiGEMCITABINKLORIDL01BC05HR-H-537432592-01Teva B.V.83,96 EUR 
Givlaari 189 mg/ml otopina za injekciju, Otopina za injekciju, bočica 1x189 mg/1ml, u kutijigivosirannatrijA16AX16EU/1/20/1428/001Alnylam Netherlands B.V.42.521,11 EUR 
Glaumax 20 mg/ml + 5 mg/ml kapi za oko, otopina, 1 bočica s 5 ml otopine, u kutijiDORZOLAMIDKLORID; timololmaleatS01ED51HR-H-972095146-01Jadran Galenski laboratorij d.d.9,02 EUR 
Glerova 50 mg/1000 mg filmom obložene tablete, 56 tableta u blisteru, u kutijiMETFORMINKLORID; sitagliptinklorid hidratA10BD07HR-H-297560295-03Viatris Limited25,57 EUR 
Glibenclamid Genericon 3,5 mg tablete, 120 tableta u blisteru, u kutijiGLIBENKLAMIDA10BB01HR-H-647172670-02Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.7,63 EUR 
Glibenclamid Genericon 3,5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiGLIBENKLAMIDA10BB01HR-H-647172670-01Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.2,09 EUR 
Gliclada 30 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem, 60 tableta u blisteru, u kutijiGLIKLAZIDA10BB09HR-H-934668649-02Krka – farma d.o.o.4,83 EUR 
Gliclada 60 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem, 30 tableta u blisteru, u kutijiGLIKLAZIDA10BB09HR-H-427929126-04Krka – farma d.o.o.4,33 EUR 
Gliclada 60 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem, 60 tableta u blisteru, u kutijiGLIKLAZIDA10BB09HR-H-427929126-06Krka – farma d.o.o.8,89 EUR 
Gliclada 90 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem, 30 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutijiGLIKLAZIDA10BB09HR-H-976762113-03Krka – farma d.o.o.4,31 EUR 
Glika 30 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem, 60 tableta u blisteru, u kutijiGLIKLAZIDA10BB09HR-H-059594135-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.4,83 EUR 
Glika 60 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem, 30 tableta u blisteru, u kutijiGLIKLAZIDA10BB09HR-H-848978306-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.4,33 EUR 
Glika 60 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem, 60 tableta u blisteru, u kutijiGLIKLAZIDA10BB09HR-H-848978306-02Belupo lijekovi i kozmetika d.d.8,89 EUR 
Glika 60 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem, 90 tableta u blisteru, u kutijiGLIKLAZIDA10BB09HR-H-848978306-03Belupo lijekovi i kozmetika d.d.13,30 EUR 
Gliolan 30 mg/ml prašak za oralnu otopinu, 1 boca s 1,5 g praškaklorid 5-aminolevulinatne kiselineL01XD04EU/1/07/413/001medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH972,98 EUR 
Glivec 100 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteruimatinibmesilatL01XE01; L01EA01EU/1/01/198/008Novartis Europharm Limited406,00 EUR 
Glivec 400 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteruimatinibmesilatL01XE01; L01EA01EU/1/01/198/010Novartis Europharm Limited654,00 EUR 
Gloftrinid 3,5 mg prašak za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom, u kutijiBortezomibL01XG01HR-H-323257063-01Alkaloid – INT d.o.o.423,09 EUR 
GlucaGen HypoKit 1 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 napunjena štrcaljka s otapalom i iglom, u kutijiglukagonkloridH04AA01HR-H-628981009-01Novo Nordisk A/S16,14 EUR 
Glucophage 1000 mg filmom obložene tablete, 120 tableta u blisteru, u kutijiMETFORMINKLORIDA10BA02HR-H-841365882-04Merck d.o.o.5,47 EUR 
Glucophage 1000 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiMETFORMINKLORIDA10BA02HR-H-841365882-02Merck d.o.o.1,51 EUR 
Glucophage 500 mg filmom obložene tablete, 100 tableta u blisteru, u kutijiMETFORMINKLORIDA10BA02HR-H-839391381-02Merck d.o.o.3,00 EUR 
Glucophage 850 mg filmom obložene tablete, 100 tableta u blisteru, u kutijiMETFORMINKLORIDA10BA02HR-H-213830516-02Merck d.o.o.4,25 EUR 
Glucophage 850 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiMETFORMINKLORIDA10BA02HR-H-213830516-01Merck d.o.o.1,51 EUR 
Glucophage XR 1000 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 30 tableta u blisteru, u kutijiMETFORMINKLORIDA10BA02HR-H-669077962-01Merck d.o.o.3,70 EUR 
Glucophage XR 500 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 30 tableta u blisteru, u kutijiMETFORMINKLORIDA10BA02HR-H-536355467-01Merck d.o.o.2,48 EUR 
Glucophage XR 750 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 30 tableta u blisteru, u kutijiMETFORMINKLORIDA10BA02HR-H-310851737-01Merck d.o.o.2,90 EUR 
Glucovance 500 mg/2,5 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiGLIBENKLAMID; METFORMINKLORIDA10BD02HR-H-479494195-01Merck d.o.o.2,21 EUR 
Glucovance 500 mg/5 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiGLIBENKLAMID; METFORMINKLORIDA10BD02HR-H-253928915-01Merck d.o.o.2,37 EUR 
Gluformin 1 g filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiMETFORMINKLORIDA10BA02HR-H-478749307-01Pliva Hrvatska d.o.o.1,51 EUR 
Gluformin 1 g filmom obložene tablete, 80 tableta u blisteru, u kutijiMETFORMINKLORIDA10BA02HR-H-478749307-03Pliva Hrvatska d.o.o.4,80 EUR 
Gluformin 850 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiMETFORMINKLORIDA10BA02HR-H-802195557-01Pliva Hrvatska d.o.o.1,51 EUR 
Gluformin 850 mg filmom obložene tablete, 80 tableta u blisteru, u kutijiMETFORMINKLORIDA10BA02HR-H-802195557-03Pliva Hrvatska d.o.o.3,47 EUR 
Gluformin Combi 50 mg/1000 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem, 56 tableta u blisteru, u kutijiMETFORMINKLORID; sitagliptinklorid hidratA10BD07HR-H-199039581-04Pliva Hrvatska d.o.o.25,57 EUR 
Gluformin ER 500 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 100 tableta u blisteru, u kutijiMETFORMINKLORIDA10BA02HR-H-595995908-02Pliva Hrvatska d.o.o.6,99 EUR 
Gluformin ER 500 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 90 tableta u blisteru, u kutijiMETFORMINKLORIDA10BA02HR-H-595995908-04Pliva Hrvatska d.o.o.7,09 EUR 
Glukosalina I 50 mg/ml + 9 mg/ml otopina za infuziju, 10 boca s 250 ml otopine, u kutijiGLUKOZA HIDRAT; NATRIJEV KLORIDB05BB02HR-H-581419757-01Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu13,82 EUR 
Glukosalina I 50 mg/ml + 9 mg/ml otopina za infuziju, 10 boca s 500 ml otopine, u kutijiGLUKOZA HIDRAT; NATRIJEV KLORIDB05BB02HR-H-581419757-02Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu16,59 EUR 
Glukosalina III 25 mg/ml + 4,5 mg/ml otopina za infuziju, 10 boca s 500 ml otopine, u kutijiGLUKOZA HIDRAT; NATRIJEV KLORIDB05BB02HR-H-388773649-01Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu13,77 EUR 
Glukoza 10 % Viaflo otopina za infuziju, 20 vrećica s 500 ml otopine, u kutijiGLUKOZA HIDRATB05BA03HR-H-348663265-03Baxter d.o.o.26,94 EUR 
Glukoza 5 % Viaflo, otopina za infuziju, 1 vrećica s 250 ml otopine, 30 vrećica u kutijiGLUKOZA HIDRATB05BA03HR-H-312804399-03Baxter d.o.o.33,50 EUR 
Glukoza 5 % Viaflo, otopina za infuziju, 1 vrećica s 500 ml otopine, 20 vrećica u kutijiGLUKOZA HIDRATB05BA03HR-H-312804399-04Baxter d.o.o.23,51 EUR 
Glukoza 5 % Viaflo, otopina za infuziju, 1 vrećica sa 100 ml otopine, 50 vrećica u kutijiGLUKOZA HIDRATB05BA03HR-H-312804399-02Baxter d.o.o.43,17 EUR 
Glukoza 5 % Viaflo, otopina za infuziju, 1 vrećica sa 100 ml otopine, 60 vrećica u kutijiGLUKOZA HIDRATB05BA03HR-H-312804399-07Baxter d.o.o.51,60 EUR 
Glukoza B. Braun 100 mg/ml otopina za infuziju, 1000 ml otopine u Ecoflac plus boci, 10 boca u kutijiGLUKOZA HIDRATB05BA03HR-H-396797748-02B. Braun Adria d.o.o.16,64 EUR 
Glukoza B. Braun 100 mg/ml otopina za infuziju, 500 ml otopine u Ecoflac plus boci, 10 boca u kutijiGLUKOZA HIDRATB05BA03HR-H-396797748-01B. Braun Adria d.o.o.16,02 EUR 
Glukoza B. Braun 50 mg/ml otopina za infuziju, 100 ml otopine u Ecoflac plus boci, 20 boca u kutijiGLUKOZA HIDRATB05BA03HR-H-687909088-01B. Braun Adria d.o.o.26,85 EUR 
Glukoza B. Braun 50 mg/ml otopina za infuziju, 1000 ml otopine u Ecoflac plus boci, 10 boca u kutijiGLUKOZA HIDRATB05BA03HR-H-687909088-04B. Braun Adria d.o.o.20,85 EUR 
Glukoza B. Braun 50 mg/ml otopina za infuziju, 250 ml otopine u Ecoflac plus boci, 10 boca u kutijiGLUKOZA HIDRATB05BA03HR-H-687909088-02B. Braun Adria d.o.o.10,33 EUR 
Glukoza B. Braun 50 mg/ml otopina za infuziju, 500 ml otopine u Ecoflac plus boci, 10 boca u kutijiGLUKOZA HIDRATB05BA03HR-H-687909088-03B. Braun Adria d.o.o.14,50 EUR 
Glukoza Fresenius Kabi 10 % otopina za infuziju, 500 ml otopine u boci, 10 boca u kutijiGLUKOZA HIDRATB05BA03HR-H-497555206-01Fresenius Kabi d.o.o.16,02 EUR 
Glukoza Fresenius Kabi 5 % otopina za infuziju, 100 ml otopine u boci, 40 boca u kutijiGLUKOZA HIDRATB05BA03HR-H-238420460-01Fresenius Kabi d.o.o.41,47 EUR 
Glukoza Fresenius Kabi 5 % otopina za infuziju, 100 ml otopine u vreći, 50 vreća u kutijiGLUKOZA HIDRATB05BA03HR-H-238420460-05Fresenius Kabi d.o.o.41,83 EUR 
Glukoza Fresenius Kabi 5 % otopina za infuziju, 1000 ml otopine u vreći, 10 vreća u kutijiGLUKOZA HIDRATB05BA03HR-H-238420460-08Fresenius Kabi d.o.o.20,85 EUR 
Glukoza Fresenius Kabi 5 % otopina za infuziju, 250 ml otopine u boci, 20 boca u kutijiGLUKOZA HIDRATB05BA03HR-H-238420460-02Fresenius Kabi d.o.o.22,67 EUR 
Glukoza Fresenius Kabi 5 % otopina za infuziju, 250 ml otopine u vreći, 30 vreća u kutijiGLUKOZA HIDRATB05BA03HR-H-238420460-06Fresenius Kabi d.o.o.32,50 EUR 
Glukoza Fresenius Kabi 5 % otopina za infuziju, 50 ml otopine u vreći, 60 vreća u kutijiGLUKOZA HIDRATB05BA03HR-H-238420460-04Fresenius Kabi d.o.o.57,42 EUR 
Glukoza Fresenius Kabi 5 % otopina za infuziju, 500 ml otopine u boci, 10 boca u kutijiGLUKOZA HIDRATB05BA03HR-H-238420460-03Fresenius Kabi d.o.o.14,50 EUR 
Glukoza Fresenius Kabi 5 % otopina za infuziju, 500 ml otopine u vreći, 20 vreća u kutijiGLUKOZA HIDRATB05BA03HR-H-238420460-07Fresenius Kabi d.o.o.23,51 EUR 
Glukoza HZTM 10 % otopina za infuziju, 10 boca s 250 ml otopine, u kutijiGLUKOZA HIDRATB05BA03HR-H-038647453-02Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu10,63 EUR 
Glukoza HZTM 10 % otopina za infuziju, 10 boca s 500 ml otopine, u kutijiGLUKOZA HIDRATB05BA03HR-H-038647453-03Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu16,02 EUR 
Glukoza HZTM 10 % otopina za infuziju, 20 boca s 100 ml otopine, u kutijiGLUKOZA HIDRATB05BA03HR-H-038647453-01Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu25,92 EUR 
Glukoza HZTM 5 % otopina za infuziju, 10 boca s 250 ml otopine, u kutijiGLUKOZA HIDRATB05BA03HR-H-686695433-02Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu10,33 EUR 
Glukoza HZTM 5 % otopina za infuziju, 10 boca s 500 ml otopine, u kutijiGLUKOZA HIDRATB05BA03HR-H-686695433-03Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu14,50 EUR 
Glukoza HZTM 5 % otopina za infuziju, 20 boca s 100 ml otopine, u kutijiGLUKOZA HIDRATB05BA03HR-H-686695433-01Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu26,85 EUR 
Glurenorm 30 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiGlikvidonA10BB08HR-H-740734183-01Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.7,11 EUR 
Glypressin 1 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju, jedna bočica s praškom, jedna ampula s otapalom, 5 kompleta u kutijiterlipresinacetatH01BA04HR-H-413434003-01Ferring GmbH166,34 EUR 
Glypvilo 50 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiVILDAGLIPTINA10BH02HR-H-058955252-04Krka – farma d.o.o.30,40 EUR 
GNAK 50 mg/ml otopina za infuziju, 1 vrećica sa 1000 ml otopine u zaštitnoj vrećici, 10 vrećica u kutijiGLUKOZA HIDRAT; MAGNEZIJEV KLORID HEKSAHIDRAT; KALIJEV KLORID; NATRIJEV ACETAT TRIHIDRAT; NATRIJEV KLORIDB05BB02HR-H-735820593-01Baxter d.o.o.43,10 EUR 
GONAL-f 300 IU/0,5 ml (22 mikrograma/0,5 ml) otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 1 napunjena brizgalica s 0,5 ml otopinefolitropin alfaG03GA05EU/1/95/001/033Merck Europe B.V.82,17 EUR 
GONAL-f 450 IU/0,75 ml (33 mikrograma/0,75 ml) otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 1 napunjena brizgalica s 0,75 ml otopinefolitropin alfaG03GA05EU/1/95/001/034Merck Europe B.V.121,34 EUR 
GONAL-f 75 IU (5,5 mikrograma) prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 napunjena štrcaljka s 1 ml otapalafolitropin alfaG03GA05EU/1/95/001/025Merck Europe B.V.23,44 EUR 
GONAL-f 900 IU/1,5 ml (66 mikrograma/1,5 ml) otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 1 napunjena brizgalica s 1,5 ml otopinefolitropin alfaG03GA05EU/1/95/001/035Merck Europe B.V.265,33 EUR 
Gopten 0,5 mg kapsule, 50 kapsula u blisteru, u kutijiTRANDOLAPRILC09AA10HR-H-387014960-01Mylan Hrvatska d.o.o.5,38 EUR 
Gopten 2 mg kapsule, 28 kapsula u blisteru, u kutijiTRANDOLAPRILC09AA10HR-H-960018093-01Mylan Hrvatska d.o.o.4,95 EUR 
Gopten 4 mg kapsule, 28 kapsula u blisteru, u kutijiTRANDOLAPRILC09AA10HR-H-201573480-01Mylan Hrvatska d.o.o.4,15 EUR 
Grafalon 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 5 ml koncentrata, u kutijiIMUNOGLOBULINA PROTIV T-LIMFOCITA KUNIĆJEG ZA HUMANU PRIMJENUL04AA04HR-H-421675779-01Neovii Biotech GmbH407,32 EUR 
Grafalon 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 10 bočica s 5 ml koncentrata, u kutijiIMUNOGLOBULINA PROTIV T-LIMFOCITA KUNIĆJEG ZA HUMANU PRIMJENUL04AA04HR-H-421675779-02Neovii Biotech GmbH4.073,20 EUR 
Granizetron Kabi 1 mg/ml otopina za injekciju, 5 ampula s 1 ml otopine za injekciju, u kutijigranizetronkloridA04AA02HR-H-883995204-01Fresenius Kabi d.o.o.21,22 EUR 
Granizetron Kabi 1 mg/ml otopina za injekciju, 5 ampula s 3 ml otopine za injekciju, u kutijigranizetronkloridA04AA02HR-H-883995204-02Fresenius Kabi d.o.o.57,47 EUR 
Granpidam 20 mg filmom obložene tablete, 300 tableta u blisterusildenafilcitratG04BE03EU/1/16/1137/005Accord Healthcare S.L.U.866,00 EUR 
Granpidam 20 mg filmom obložene tablete, 90 tableta u blisterusildenafilcitratG04BE03EU/1/16/1137/004Accord Healthcare S.L.U.259,80 EUR 
GRANUPAS 4 g želučanootporne granule, 30 vrećica s granulamaparaaminosalicilatna kiselinaJ04AA01EU/1/13/896/001Eurocept International B.V.392,87 EUR 
Grasustek 6 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 1 napunjena štrcaljka s 0,6 ml otopinepegfilgrastimL03AA13EU/1/19/1375/001Juta Pharma GmbH563,61 EUR 
Grazax 75 000 SQ T sublingvalni liofilizat, 30 sublingvalnih liofilizata u blisteru, u kutijistandardizirani ekstrakt alergena peludi livadne mačiceV01AA02HR-H-377814790-01ALK-Abelló A/S69,59 EUR 
Greccas 90 mg filmom obložene tablete, 56 tableta u blisteru, u kutijitikagrelorB01AC24HR-H-693796328-03Belupo lijekovi i kozmetika d.d.65,26 EUR 
Grenalvon 0,5 mg tvrde kapsule, 100 kapsula u bočici, u kutijianagrelidklorid hidratL01XX35HR-H-649690602-02Zentiva k.s.242,44 EUR 
Haemate P 1200 IU VWF/500 IU FVIII prašak i otapalo za otopinu za injekciju/infuziju, 1 bočica s praškom, 1 bočica s 10 ml otapala i 1 sustav za prijenos s filterom 20/20, u kutijikoagulacijski faktor VIII, ljudski; von Willebrandov faktor, ljudskiB02BD06HR-H-533693582-01CSL Behring GmbH269,42 EUR 
Halaven 0,44 mg/ml otopina za injekciju, 1 bočica s 2 ml otopineeribulinL01XX41EU/1/11/678/001Eisai GmbH357,97 EUR 
Haloperidol depo Krka 50 mg/ml otopina za injekciju s produljenim oslobađanjem, 5 ampula sa po 1 ml otopine, u kutijihaloperidoldekanoatN05AD01HR-H-978671231-01Krka – farma d.o.o./u postupku određivanja iznimno više cijene
Haloperidol Krka 10 mg tablete, 30 tableta u bočici, u kutijihaloperidolN05AD01HR-H-435067757-01Krka – farma d.o.o./u postupku određivanja iznimno više cijene
Haloperidol Krka 2 mg tablete, 25 tableta u bočici, u kutijihaloperidolN05AD01HR-H-381534510-01Krka – farma d.o.o.3,93 EUR 
Haloperidol Krka 5 mg/ml otopina za injekciju, 10 ampula sa po 1 ml otopine, u kutijihaloperidolN05AD01HR-H-534042727-01Krka – farma d.o.o./u postupku određivanja iznimno više cijene
Harvoni 90 mg/400 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u bociledipasvir; sofosbuvirJ05AP51EU/1/14/958/001Gilead Sciences Ireland UC14.834,68 EUR 
HBVAXPRO 5 mikrograma suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 10 napunjenih štrcaljki s 0,5 ml suspenzijecjepivo protiv hepatitisa B (rDNA)J07BC01EU/1/01/183/025MSD VACCINS96,29 EUR 
Helex 0,25 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijialprazolamN05BA12HR-H-838993442-01Krka – farma d.o.o.1,88 EUR 
Helex 0,5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijialprazolamN05BA12HR-H-571206201-01Krka – farma d.o.o.2,72 EUR 
Helex 1 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijialprazolamN05BA12HR-H-670959113-01Krka – farma d.o.o.4,61 EUR 
Helex 2 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijialprazolamN05BA12HR-H-662933581-03Krka – farma d.o.o.6,25 EUR 
Helicobacter Test INFAI 75 mg prašak za oralnu otopinu, posudica s 75 mg praška i 2 vrećice za izdahnuti zrak13C-ureaV04CX05EU/1/97/045/002INFAI GmbH22,67 EUR 
Helicobacter Test INFAI 75 mg prašak za oralnu otopinu, posudica s 75 mg praška i 4 spremnika za uzorkovanje izdahnutog zraka13C-ureaV04CX05EU/1/97/045/001INFAI GmbH22,67 EUR 
Hemangiol 3,75 mg/ml oralna otopina, 1 boca s 120 ml otopinepropranololkloridC07AA05EU/1/14/919/001Pierre Fabre Dermatologie179,07 EUR 
Hemlibra 150 mg/ml otopina za injekciju, 1 bočica s 0,4 ml otopineemicizumabB02BX06EU/1/18/1271/002Roche Registration GmbH4.062,11 EUR 
Hemlibra 150 mg/ml otopina za injekciju, 1 bočica s 0,7 ml otopineemicizumabB02BX06EU/1/18/1271/003Roche Registration GmbH7.093,23 EUR 
Hemlibra 150 mg/ml otopina za injekciju, 1 bočica s 1 ml otopineemicizumabB02BX06EU/1/18/1271/004Roche Registration GmbH10.183,24 EUR 
Hemlibra 30 mg/ml otopina za injekciju, 1 bočica s 1 ml otopineemicizumabB02BX06EU/1/18/1271/001Roche Registration GmbH2.051,68 EUR 
Hemosol B0 otopina za hemodijalizu/hemofiltraciju, 1 vreća s dva odjeljka s 5000 ml otopine, 2 vreće u kutijiKALCIJEV KLORID DIHIDRAT; LAKTAT; MAGNEZIJEV KLORID HEKSAHIDRAT; NATRIJEV KLORID; NATRIJEV BIKARBONATB05ZBHR-H-037692627-01Baxter Holding B.V.30,11 EUR 
Hepa-Merz 3 g granule za oralnu otopinu, 10 vrećica s 5 g granula, u kutijiL-ornitin-L-aspartatA05BAHR-H-362690583-01Merz Pharmaceuticals GmbH28,83 EUR 
Hepa-Merz 5 g/10 ml koncentrat za otopinu za infuziju, 10 ampuls s 10 ml koncentrata, u kutijiL-ornitin-L-aspartatA05BAHR-H-407623810-02Merz Pharmaceuticals GmbH59,09 EUR 
Heparin Belupo 25 000 IU/5 ml otopina za injekciju, 5 ml otopine u bočici, 10 bočica, u kutijiHEPARINNATRIJB01AB01HR-H-123335521-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.48,44 EUR 
Heparin MS Pliva 250 IU/g + 15 mg/g + 1,5 mg/g krema, 30 g kreme u tubi, u kutijiHEPARINNATRIJ; METILSALICILAT; SALICILATNA KISELINAC05BA53HR-H-674296657-01Pliva Hrvatska d.o.o.3,72 EUR 
Hepsera 10 mg tablete, 30 tableta u bočiciadefovirdipivoksilJ05AF08EU/1/03/251/001Gilead Sciences Ireland UC379,26 EUR 
Heptanon 10 mg/ml oralne kapi, otopina, 10 ml otopine u bočici s kapaljkom, u kutijiMETADONKLORIDN07BC02HR-H-339478974-01Pliva Hrvatska d.o.o.5,61 EUR 
Heptanon 5 mg tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijiMETADONKLORIDN07BC02HR-H-279607091-01Pliva Hrvatska d.o.o.4,50 EUR 
Herceptin 150 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškomtrastuzumabL01XC03; L01FD01EU/1/00/145/001Roche Registration GmbH423,38 EUR 
Herceptin 600 mg otopina za injekciju u bočici, 1 bočica s 5 ml otopinetrastuzumabL01XC03; L01FD01EU/1/00/145/002Roche Registration GmbH1.520,90 EUR 
Herplexim 50 mg/g krema, 10 g kreme u tubi, u kutijiACIKLOVIRD06BB03HR-H-799379624-02Belupo lijekovi i kozmetika d.d.8,33 EUR 
Herplexim 50 mg/g krema, 5 g kreme u tubi, u kutijiACIKLOVIRD06BB03HR-H-799379624-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.6,73 EUR 
Herzuma 150 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškomtrastuzumabL01XC03; L01FD01EU/1/17/1257/001Celltrion Healthcare Hungary Kft.423,38 EUR 
Hidrasec 10 mg granule za oralnu suspenziju, 16 vrećica s granulama, u kutijiracekadotrilA07XA04HR-H-944929327-01Bioprojet Pharma10,22 EUR 
Hidrasec 30 mg granule za oralnu suspenziju, 16 vrećica s granulama, u kutijiracekadotrilA07XA04HR-H-113623607-01Bioprojet Pharma10,22 EUR 
Hizentra 200 mg/ml otopina za supkutanu injekciju, 1 bočica s 10 ml otopineimunoglobulin normalni, ljudskiJ06BA01EU/1/11/687/004CSL Behring GmbH116,82 EUR 
Hizentra 200 mg/ml otopina za supkutanu injekciju, 1 bočica s 5 ml otopineimunoglobulin normalni, ljudskiJ06BA01EU/1/11/687/001CSL Behring GmbH59,08 EUR 
Hoggar 25 mg raspadljive tablete za usta, 20 tableta u blisteru, u kutijidoksilaminhidrogensukcinatR06AA09HR-H-534856335-02Stada d.o.o.7,00 EUR 
Hoggar 25 mg raspadljive tablete za usta, 30 tableta u blisteru, u kutijidoksilaminhidrogensukcinatR06AA09HR-H-534856335-03Stada d.o.o.10,50 EUR 
Holoxan 1000 mg prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 1 bočica s praškom, u kutijiifosfamidL01AA06HR-H-792917744-01Baxter d.o.o.30,38 EUR 
Holoxan 500 mg prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 1 bočica s praškom, u kutijiifosfamidL01AA06HR-H-366159114-01Baxter d.o.o.17,86 EUR 
Hukyndra 40 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 2 napunjene brizgalice s 0,4 ml otopineadalimumabL04AB04EU/1/21/1589/005STADA Arzneimittel AG596,99 EUR 
Hulio 40 mg/0,8 ml otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 2 napunjene brizgalice s 0,8 ml otopineadalimumabL04AB04EU/1/18/1319/005Mylan S.A.S.613,56 EUR 
Hulio 40 mg/0,8 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 2 napunjene štrcaljke s 0,8 ml otopineadalimumabL04AB04EU/1/18/1319/002Mylan S.A.S.613,56 EUR 
Humalog 100 jedinica/ml Junior KwikPen, otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 5 napunjenih brizgalica s 3 ml otopineinzulin lisproA10AC04EU/1/96/007/044Eli Lilly Nederland B.V.32,09 EUR 
Humalog 100 jedinica/ml KwikPen, otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 5 napunjenih brizgalica s 3 ml otopineinzulin lisproA10AC04EU/1/96/007/031Eli Lilly Nederland B.V.32,05 EUR 
Humalog 100 jedinica/ml otopina za injekciju u ulošku, 5 uložaka s 3 ml otopineinzulin lisproA10AC04EU/1/96/007/004Eli Lilly Nederland B.V.28,65 EUR 
Humalog 200 jedinica/ml KwikPen, otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 5 napunjenih brizgalica s 3 ml otopineinzulin lisproA10AC04EU/1/96/007/041Eli Lilly Nederland B.V.61,20 EUR 
Humalog Mix25 100 jedinica/ml KwikPen, suspenzija za injekciju u napunjenoj brizgalici, 5 napunjenih brizgalica s 3 ml suspenzijeinzulin lisproA10AC04EU/1/96/007/033Eli Lilly Nederland B.V.31,75 EUR 
Humalog Mix25 100 jedinica/ml suspenzija za injekciju u ulošku, 5 uložaka s 3 ml suspenzijeinzulin lisproA10AC04EU/1/96/007/008Eli Lilly Nederland B.V.29,35 EUR 
Humalog Mix50 100 jedinica/ml KwikPen, suspenzija za injekciju u napunjenoj brizgalici, 5 napunjenih brizgalica s 3 ml suspenzijeinzulin lisproA10AC04EU/1/96/007/035Eli Lilly Nederland B.V.31,90 EUR 
Humalog Mix50 100 jedinica/ml suspenzija za injekciju u ulošku, 5 uložaka s 3 ml suspenzijeinzulin lisproA10AC04EU/1/96/007/006Eli Lilly Nederland B.V.29,40 EUR 
Human albumin Kedrion 200 g/l otopina za infuziju, 1 boca s 100 ml otopine, u kutijiLJUDSKI ALBUMINB05AA01HR-H-616358756-02Kedrion S.p.A.59,78 EUR 
Human albumin Kedrion 200 g/l otopina za infuziju, 1 bočica s 50 ml otopine, u kutijiLJUDSKI ALBUMINB05AA01HR-H-616358756-01Kedrion S.p.A.31,05 EUR 
Humira 20 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 2 napunjene štrcaljke s 0,2 ml otopineadalimumabL04AB04EU/1/03/256/022AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG344,63 EUR 
Humira 40 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 2 napunjene brizgalice s 0,4 ml otopineadalimumabL04AB04EU/1/03/256/017AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG596,99 EUR 
Humira 40 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 2 napunjene štrcaljke s 0,4 ml otopineadalimumabL04AB04EU/1/03/256/013AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG597,01 EUR 
Humira 80 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 1 napunjena brizgalica s 0,8 ml otopineadalimumabL04AB04EU/1/03/256/021AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG677,94 EUR 
Humira 80 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 1 napunjena štrcaljka s 0,8 ml otopineadalimumabL04AB04EU/1/03/256/020AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG725,31 EUR 
Humulin M3 100 IU/ml suspenzija za injekciju u ulošku, 5 uložaka s 3 ml suspenzije, u kutijiinzulin, ljudski (rDNK)A10AD01HR-H-162520244-01Eli Lilly Hrvatska d.o.o.24,63 EUR 
Humulin N 100 IU/ml suspenzija za injekciju u ulošku, 5 uložaka s 3 ml suspenzije, u kutijiinzulin, ljudski (rDNK)A10AC01HR-H-382405435-01Eli Lilly Hrvatska d.o.o.23,09 EUR 
Humulin R 100 IU/ml otopina za injekciju u ulošku, 5 uložaka s 3 ml otopine, u kutijiinzulin, ljudski (rDNK)A10AB01HR-H-423917539-01Eli Lilly Hrvatska d.o.o.22,82 EUR 
HYCAMTIN 0,25 mg tvrde kapsule, 10 kapsula u blisterutopotekankloridL01XX17; L01CE01EU/1/96/027/006Novartis Europharm Limited92,52 EUR 
HYCAMTIN 1 mg tvrde kapsule, 10 kapsula u blisterutopotekankloridL01XX17; L01CE01EU/1/96/027/007Novartis Europharm Limited355,44 EUR 
Hyplaxy 200 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijihidroksiklorokin sulfatP01BA02HR-H-880228978-01Makpharm d.o.o.5,91 EUR 
Hypnomidate 2 mg/ml otopina za injekciju, 5 ampula s 10 ml otopine, u kutijietomidatN01AX07HR-H-990410340-01Piramal Critical Care B.V.4,67 EUR 
HyQvia 100 mg/ml otopina za infuziju za supkutanu primjenu, 1 bočica s 25 ml otopine normalnog ljudskog imunoglobulina i 1 bočica s 1,25 ml rekombinantne ljudske hijaluronidazenormalni imunoglobulin, ljudski; hijaluronidaza, rekombinantnaJ06BA01EU/1/13/840/001Baxalta Innovations GmbH207,42 EUR 
HyQvia 100 mg/ml otopina za infuziju za supkutanu primjenu, 1 bočica s 50 ml otopine normalnog ljudskog imunoglobulina i 1 bočica s 2,5 ml rekombinantne ljudske hijaluronidazenormalni imunoglobulin, ljudski; hijaluronidaza, rekombinantnaJ06BA01EU/1/13/840/002Baxalta Innovations GmbH406,47 EUR 
HyQvia 100 mg/ml otopina za infuziju za supkutanu primjenu, 1 bočica sa 100 ml otopine normalnog ljudskog imunoglobulina i 1 bočica s 5 ml rekombinantne ljudske hijaluronidazenormalni imunoglobulin, ljudski; hijaluronidaza, rekombinantnaJ06BA01EU/1/13/840/003Baxalta Innovations GmbH799,18 EUR 
Hyrimoz 40 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 2 napunjene brizgalice s 0,8 ml otopineadalimumabL04AB04EU/1/18/1286/005Sandoz GmbH613,56 EUR 
Hyrimoz 40 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 2 napunjene štrcaljke s 0,8 ml otopineadalimumabL04AB04EU/1/18/1286/002Sandoz GmbH613,56 EUR 
Hyzaar 100 mg/12,5 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiHIDROKLOROTIAZID; LOSARTANKALIJC09DA01HR-H-883944358-01Organon Pharma d.o.o.4,57 EUR 
Hyzaar 50 mg/12,5 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiHIDROKLOROTIAZID; LOSARTANKALIJC09DA01HR-H-667284558-01Organon Pharma d.o.o.3,73 EUR 
Iasibon 50 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisterunatrijev ibandronat hidratM05BA06EU/1/10/659/001Pharmathen S.A.150,66 EUR 
Ibadron 50 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijinatrijev ibandronat hidratM05BA06HR-H-336375718-02Makpharm d.o.o.177,42 EUR 
Ibandronat PharmaS 150 mg filmom obložene tablete, 1 tableta u blisteru, u kutijinatrijev ibandronat hidratM05BA06HR-H-130630697-01PharmaS d.o.o.9,86 EUR 
Ibandronat Sandoz 150 mg filmom obložene tablete, 1 tableta u blisteru, u kutijinatrijev ibandronat hidratM05BA06HR-H-758910209-01Sandoz d.o.o.9,86 EUR 
Ibat 50 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijinatrijev ibandronat hidratM05BA06HR-H-300266446-02Zentiva k.s.177,42 EUR 
IBRANCE 100 mg filmom obložene tablete, 21 tableta u blisterupalbociklibL01XE33; L01EF01EU/1/16/1147/012Pfizer Europe MA EEIG2.694,13 EUR 
IBRANCE 100 mg tvrde kapsule, 21 kapsula u blisterupalbociklibL01XE33; L01EF01EU/1/16/1147/003Pfizer Europe MA EEIG2.726,30 EUR 
IBRANCE 125 mg filmom obložene tablete, 21 tableta u blisterupalbociklibL01XE33; L01EF01EU/1/16/1147/014Pfizer Europe MA EEIG2.694,13 EUR 
IBRANCE 125 mg tvrde kapsule, 21 kapsula u blisterupalbociklibL01XE33; L01EF01EU/1/16/1147/005Pfizer Europe MA EEIG2.726,30 EUR 
IBRANCE 75 mg filmom obložene tablete, 21 tableta u blisterupalbociklibL01XE33; L01EF01EU/1/16/1147/010Pfizer Europe MA EEIG2.694,13 EUR 
IBRANCE 75 mg tvrde kapsule, 21 kapsula u blisterupalbociklibL01XE33; L01EF01EU/1/16/1147/001Pfizer Europe MA EEIG2.711,02 EUR 
Ibuprofen Alkaloid 20 mg/ml oralna suspenzija, 1 bočica sa 100 ml suspenzije, dozirna štrcaljka, u kutijiIBUPROFENM01AE01HR-H-233790703-01Alkaloid – INT d.o.o.3,14 EUR 
Ibuprofen Belupo 100 mg/5 ml oralna suspenzija, 100 ml suspenzije u bočici i štrcaljka za doziranje, u kutijiIBUPROFENM01AE01HR-H-973714013-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.3,14 EUR 
Ibuprofen Belupo 400 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiIBUPROFENM01AE01HR-H-179946782-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.2,56 EUR 
Ibuprofen Belupo 600 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiIBUPROFENM01AE01HR-H-904876084-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.2,76 EUR 
Ibuprofen Belupo 800 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u bočici, u kutijiIBUPROFENM01AE01HR-H-398049000-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.3,13 EUR 
Ibuprofen forte Alkaloid 40 mg/ml oralna suspenzija, 1 bočica sa 100 ml suspenzije, u kutijiIBUPROFENM01AE01HR-H-266357208-01Alkaloid – INT d.o.o.4,34 EUR 
Ibuprofen JGL 20 mg/ml oralna suspenzija, 1 bočica sa 100 ml suspenzije, dozirna štrcaljka, u kutijiIBUPROFENM01AE01HR-H-786829989-01Jadran Galenski laboratorij d.d.3,14 EUR 
Ibuprofen JGL 40 mg/ml oralna suspenzija, 1 bočica sa 100 ml suspenzije, dozirna štrcaljka, u kutijiIBUPROFENM01AE01HR-H-260549794-01Jadran Galenski laboratorij d.d.4,29 EUR 
Ibuprofen Pliva 400 mg filmom obložene tablete, 24 tableta u blisteru, u kutijiIBUPROFEN-DL-LIZINM01AE01HR-H-948734629-01Pliva Hrvatska d.o.o.5,19 EUR 
Ibuprofen Pliva 400 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiIBUPROFEN-DL-LIZINM01AE01HR-H-948734629-02Pliva Hrvatska d.o.o.2,56 EUR 
Icatibant Accord 30 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 1 napunjena štrcaljka s 3 ml otopineikatibantB06AC02EU/1/21/1567/001Accord Healthcare S.L.U.1.133,05 EUR 
Iclusig 15 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u bociponatinibkloridL01XE24; L01EA05EU/1/13/839/001Incyte Biosciences Distribution B.V.5.558,17 EUR 
Iclusig 45 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u bociponatinibkloridL01XE24; L01EA05EU/1/13/839/003Incyte Biosciences Distribution B.V.5.066,03 EUR 
Idacio 40 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 2 napunjene brizgalice s 0,8 ml otopineadalimumabL04AB04EU/1/19/1356/003Fresenius Kabi Deutschland GmbH613,56 EUR 
IDELVION 1000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 bočica s 2,5 ml otapalaalbutrepenonakog alfaB02BD04EU/1/16/1095/003CSL Behring GmbH2.170,61 EUR 
IDELVION 2000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 bočica s 5 ml otapalaalbutrepenonakog alfaB02BD04EU/1/16/1095/004CSL Behring GmbH4.335,02 EUR 
IDELVION 250 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 bočica s 2,5 ml otapalaalbutrepenonakog alfaB02BD04EU/1/16/1095/001CSL Behring GmbH544,66 EUR 
IDELVION 500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 bočica s 2,5 ml otapalaalbutrepenonakog alfaB02BD04EU/1/16/1095/002CSL Behring GmbH1.086,65 EUR 
Ig Vena 50 g/l otopina za infuziju, 100 ml otopine u bočici i držač za bočicu, u kutijiNORMALNI LJUDSKI IMUNOGLOBULIN (I.V. IG)J06BA02HR-H-528000748-03Kedrion S.p.A.267,45 EUR 
Ig Vena 50 g/l otopina za infuziju, 20 ml otopine u bočici, u kutijiNORMALNI LJUDSKI IMUNOGLOBULIN (I.V. IG)J06BA02HR-H-528000748-01Kedrion S.p.A.52,75 EUR 
Ig Vena 50 g/l otopina za infuziju, 200 ml otopine u bočici i držač za bočicu, u kutijiNORMALNI LJUDSKI IMUNOGLOBULIN (I.V. IG)J06BA02HR-H-528000748-04Kedrion S.p.A.668,92 EUR 
Ig Vena 50 g/l otopina za infuziju, 50 ml otopine u bočici i držač za bočicu, u kutijiNORMALNI LJUDSKI IMUNOGLOBULIN (I.V. IG)J06BA02HR-H-528000748-02Kedrion S.p.A.137,09 EUR 
Igzelym 90 mg filmom obložene tablete, 56 tableta u blisteru, u kutijitikagrelorB01AC24HR-H-068420536-02Viatris Limited65,26 EUR 
Ikatibant Fresenius 30 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 1 napunjena štrcaljka sa 3 ml otopine s 1 iglom, u kutijiikatibantB06AC02HR-H-144595233-01Fresenius Kabi d.o.o.1.133,05 EUR 
Ikatibant Teva 30 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 1 napunjena štrcaljka s otopinom, 1 igla, u kutijiikatibantacetatB06AC02HR-H-164726004-01Teva B.V.1.133,05 EUR 
IKERVIS 1 mg/ml kapi za oko, emulzija, 30 jednodoznih spremnika s 0,3 ml emulzijeciklosporinS01XA18EU/1/15/990/001Santen Oy int103,64 EUR 
Ilaris 150 mg/ml otopina za injekciju, 1 bočica s 1 ml otopinekanakinumabL04AC08EU/1/09/564/004Novartis Europharm Limited10.773,26 EUR 
Imakrebin 100 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiimatinibmesilatL01EA01HR-H-922215032-04Zentiva k.s.406,00 EUR 
Imakrebin 400 mg filmom obložene tablete, 180 tableta u blisteru, u kutijiimatinibmesilatL01EA01HR-H-833441349-07Zentiva k.s.3.525,00 EUR 
Imakrebin 400 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiimatinibmesilatL01EA01HR-H-833441349-03Zentiva k.s.654,00 EUR 
Imatinib Accord 100 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteruimatinibmesilatL01XE01; L01EA01EU/1/13/845/016Accord Healthcare S.L.U.406,00 EUR 
Imatinib Accord 400 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteruimatinibmesilatL01XE01; L01EA01EU/1/13/845/020Accord Healthcare S.L.U.654,00 EUR 
Imatinib Alkaloid-INT 100 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiimatinibmesilatL01EA01HR-H-814472469-03Alkaloid – INT d.o.o.406,00 EUR 
Imatinib Alkaloid-INT 400 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiimatinibmesilatL01EA01HR-H-134589831-03Alkaloid – INT d.o.o.654,00 EUR 
Imatinib Sandoz 100 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiimatinibmesilatL01XE01; L01EA01HR-H-570326507-01Sandoz d.o.o.406,00 EUR 
Imatinib Sandoz 400 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiimatinibmesilatL01XE01; L01EA01HR-H-270533119-02Sandoz d.o.o.654,00 EUR 
IMBRUVICA 140 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteruibrutinibL01XE27; L01EL01EU/1/14/945/007Janssen-Cilag International NV1.710,13 EUR 
IMBRUVICA 140 mg tvrde kapsule, 120 kapsula u bociibrutinibL01XE27; L01EL01EU/1/14/945/002Janssen-Cilag International NV7.165,97 EUR 
IMBRUVICA 140 mg tvrde kapsule, 90 kapsula u bociibrutinibL01XE27; L01EL01EU/1/14/945/001Janssen-Cilag International NV5.376,83 EUR 
IMBRUVICA 280 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteruibrutinibL01XE27; L01EL01EU/1/14/945/009Janssen-Cilag International NV3.385,78 EUR 
IMBRUVICA 420 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteruibrutinibL01XE27; L01EL01EU/1/14/945/011Janssen-Cilag International NV5.054,46 EUR 
IMBRUVICA 560 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteruibrutinibL01XE27; L01EL01EU/1/14/945/012Janssen-Cilag International NV6.724,42 EUR 
IMFINZI 50 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 10 ml koncentratadurvalumabL01XC28; L01FF03EU/1/18/1322/001AstraZeneca AB2.684,25 EUR 
IMFINZI 50 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 2,4 ml koncentratadurvalumabL01XC28; L01FF03EU/1/18/1322/002AstraZeneca AB653,97 EUR 
Imigran 20 mg po dozi, sprej za nos, otopina, 0,1 ml otopine u bočici sa sustavom za raspršivanje; dvije bočice u blisterima, u kutijisumatriptanN02CC01HR-H-019195288-01GlaxoSmithKline Trading Services Limited10,44 EUR 
Imigran 50 mg tablete, 2 tablete u blisteru, u kutijisumatriptansukcinatN02CC01HR-H-584958851-01GlaxoSmithKline Trading Services Limited2,48 EUR 
Imipenem/cilastatin AptaPharma 500 mg/500 mg prašak za otopinu za infuziju, 10 bočica s praškom, u kutijicilastatinnatrij; imipenem hidratJ01DH51HR-H-260156088-01Apta Medica Internacional d.o.o.83,63 EUR 
Imipenem/Cilastatin Kabi 500 mg/500 mg prašak za otopinu za infuziju, 10 bočica od 20 ml s praškom, u kutijicilastatinnatrij; imipenem hidratJ01DH51HR-H-122046213-01Fresenius Kabi d.o.o.83,63 EUR 
Immunate 500 IU FVIII/375 IU vWF prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom, 1 bočica s 5 ml otapala, 1 set za prijenos i filtriranje, 1 štrcaljka za jednokratnu uporabu, 1 igla za jednokratnu uporabu i 1 set za infuziju s krilcima, u kutijihumani koagulacijski faktor VIII u kombinaciji s von Willebrandovim faktorom; koagulacijski faktor VIII, ljudski; von Willebrandov faktor, ljudskiB02BD06HR-H-927359696-01Baxalta Innovations GmbH194,87 EUR 
Immunine 600 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju/infuziju, 1 bočica s praškom, 1 bočica sa 5 ml vode za injekcije, 1 igla za prijenos, 1 igla za odzračivanje, 1 filtar igla, 1 igla za jednokratnu uporabu, 1 štrcaljka za jednokratnu uporabu, 1 set za infuziju s leptirić iglom, u kutijikoagulacijski faktor IX, ljudskiB02BD04HR-H-392187268-01Baxalta Innovations GmbH284,28 EUR 
Imnovid 3 mg tvrde kapsule, 21 kapsula u blisterupomalidomidL04AX06EU/1/13/850/003Celgene Europe B.V.8.152,96 EUR 
Imnovid 4 mg tvrde kapsule, 21 kapsula u blisterupomalidomidL04AX06EU/1/13/850/004Celgene Europe B.V.8.254,03 EUR 
Imovax Polio, suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki, cjepivo protiv poliomijelitisa, inaktivirano, 1 napunjena štrcaljka s 0,5 ml suspenzije, u kutijiinaktivirani poliovirus tip 1 (soj Mahoney) umnožen na VERO stanicama; inaktivirani poliovirus tip 2 (soj MEF-1) umnožen na VERO stanicama; inaktivirani poliovirus tip 3 (soj Saukett) umnožen na VERO stanicamaJ07BF03HR-H-527075219-01Sanofi Pasteur S.A.10,99 EUR 
Imraldi 40 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 2 napunjene brizgalice s 0,8 ml otopineadalimumabL04AB04EU/1/17/1216/006Samsung Bioepis NL B.V.613,56 EUR 
Imraldi 40 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 2 napunjene štrcaljke s 0,8 ml otopineadalimumabL04AB04EU/1/17/1216/002Samsung Bioepis NL B.V.613,56 EUR 
Imunoglobulin protiv hepatitisa B, ljudski, 250 IU, otopina za injekciju, jedna staklena bočica s 250 IU, u kutijiIMUNOGLOBULIN PROTIV HEPATITISA B, LJUDSKIJ06BBHR-H-875662040-01Imunološki zavod d.d.46,45 EUR 
Imunoglobulin protiv tetanusa, ljudski, 250 IU, 1 staklena ampula s otopinom za injekciju s 250 IU imunoglobulina protiv tetanusa, ljudskog, u kutijiIMUNOGLOBULIN PROTIV TETANUSA, LJUDSKIJ06BB02HR-H-110761507-01Imunološki zavod d.d.9,02 EUR 
Imuran 50 mg filmom obložene tablete, 100 tableta u blisteru, u kutijiAZATIOPRINAL04AX01HR-H-628872163-01Aspen Pharma Trading Limited17,30 EUR 
Incresync 25 mg/30 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisterualogliptinbenzoat; pioglitazonkloridA10BD09EU/1/13/842/021Takeda Pharma A/S36,00 EUR 
Incruse Ellipta 55 mikrograma prašak inhalata, dozirani, 1 inhalator s 30 dozaumeklidinijbromidR03BB07EU/1/14/922/002GlaxoSmithKline (Ireland) Limited26,70 EUR 
Indamid SR 1,5 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 30 tableta u blisteru, u kutijiINDAPAMIDC03BA11HR-H-267721698-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.3,25 EUR 
Indapamid SR Pliva 1,5 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 30 tableta u blisteru, u kutijiINDAPAMIDC03BA11HR-H-274348983-01Pliva Hrvatska d.o.o.3,25 EUR 
Indometacin Belupo 25 mg tvrde kapsule, 30 kapsula u blisteru, u kutijiindometacinM01AB01HR-H-967900968-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.1,47 EUR 
Inegy 10 mg/20 mg tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiEZETIMIB; SIMVASTATINC10BA02HR-H-435536175-01Organon Pharma d.o.o.15,25 EUR 
Inegy 10 mg/40 mg tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiEZETIMIB; SIMVASTATINC10BA02HR-H-814412843-01Organon Pharma d.o.o.19,36 EUR 
Infanrix hexa, prašak i suspenzija za suspenziju za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 1 bočica s praškom i 1 napunjena štrcaljka s 0,5 ml suspenzijekonjugirano cjepivo protiv difterije (D), tetanusa (T), pertusisa (nestanično, komponentno) (Pa), hepatitisa B (rDNA) (HBV), poliomijelitisa (inaktivirano) (IPV) i Haemophilus influenzae tip b (Hib) (adsorbirano)J07CA09EU/1/00/152/005GlaxoSmithKline Biologicals S.A.51,01 EUR 
Inflectra 100 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškominfliksimabL04AB02EU/1/13/854/001Pfizer Europe MA EEIG333,63 EUR 
Influvac Tetra, suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki, cjepivo protiv influence (površinski antigen), inaktivirano, 1 napunjena štrcaljka s 0,5 ml suspenzije s iglom, u kutijiPovršinski antigeni inaktiviranog virusa influence soj A (H1N1); Površinski antigeni inaktiviranog virusa influence soj A (H3N2); Površinski antigeni inaktiviranog virusa influence soj B; Površinski antigeni inaktiviranog virusa influence soj BJ07BB02HR-H-942056158-01Mylan Hrvatska d.o.o.10,16 EUR 
Infusol otopina za infuziju, 10 boca s 500 ml otopine, u kutijiNATRIJEV KLORID; KALCIJEV KLORID DIHIDRAT; MAGNEZIJEV KLORID HEKSAHIDRAT; KALIJEV KLORID; NATRIJEV ACETAT TRIHIDRAT; NATRIJEV LAKTATB05BB01HR-H-290420093-01Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu11,48 EUR 
Inhixa 10 000 IU(100 mg)/1 ml, otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 10 napunjenih štrcaljki s 1 ml otopineenoksaparinnatrijB01AB05EU/1/16/1132/010Techdow Pharma Netherlands B.V.54,45 EUR 
Inhixa 2000 IU(100 mg)/0,2 ml, otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 10 napunjenih štrcaljki s 0,2 ml otopineenoksaparinnatrijB01AB05EU/1/16/1132/002Techdow Pharma Netherlands B.V.15,02 EUR 
Inhixa 4000 IU(100 mg)/0,4 ml, otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 10 napunjenih štrcaljki s 0,4 ml otopineenoksaparinnatrijB01AB05EU/1/16/1132/004Techdow Pharma Netherlands B.V.28,98 EUR 
Inhixa 4000 IU(100 mg)/0,4 ml, otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 6 napunjenih štrcaljki s 0,4 ml otopineenoksaparinnatrijB01AB05EU/1/16/1132/035Techdow Pharma Netherlands B.V.16,62 EUR 
Inhixa 6000 IU(100 mg)/0,6 ml, otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 10 napunjenih štrcaljki s 0,6 ml otopineenoksaparinnatrijB01AB05EU/1/16/1132/006Techdow Pharma Netherlands B.V.39,78 EUR 
Inhixa 6000 IU(100 mg)/0,6 ml, otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 6 napunjenih štrcaljki s 0,6 ml otopineenoksaparinnatrijB01AB05EU/1/16/1132/037Techdow Pharma Netherlands B.V.21,46 EUR 
Inhixa 8000 IU(100 mg)/0,8 ml, otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 10 napunjenih štrcaljki s 0,6 ml otopineenoksaparinnatrijB01AB05EU/1/16/1132/008Techdow Pharma Netherlands B.V.46,08 EUR 
Inlyta 1 mg filmom obložene tablete, 56 tableta u blisteruaksitinibL01XE17; L01EK01EU/1/12/777/002Pfizer Europe MA EEIG714,78 EUR 
Inlyta 5 mg filmom obložene tablete, 56 tableta u blisteruaksitinibL01XE17; L01EK01EU/1/12/777/005Pfizer Europe MA EEIG3.527,95 EUR 
Inspra 25 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijieplerenonC03DA04HR-H-730921224-01Upjohn EESV16,60 EUR 
Inspra 50 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijieplerenonC03DA04HR-H-244093147-01Upjohn EESV19,20 EUR 
Insuman Basal SoloStar 100 IU/ml suspenzija za injekciju u napunjenoj brizgalici, 5 napunjenih brizgalica s 3 ml suspenzijeinzulin, ljudski (rDNA)A10AB01EU/1/97/030/148Sanofi-Aventis Deutschland GmbH24,20 EUR 
Integrilin 0,75 mg/ml otopina za infuziju, 1 bočica sa 100 ml otopineeptifibatidB01AC16EU/1/99/109/001GlaxoSmithKline (Ireland) Limited59,23 EUR 
Integrilin 2 mg/ml otopina za injekcije, 1 bočica sa 10 ml otopineeptifibatidB01AC16EU/1/99/109/002GlaxoSmithKline (Ireland) Limited17,60 EUR 
Intratect 50 g/l otopina za infuziju, 100 ml otopine u bočici, u kutijiimunoglobulin normalni, ljudskiJ06BA02HR-H-802350045-03Biotest Pharma GmbH267,45 EUR 
Intratect 50 g/l otopina za infuziju, 20 ml otopine u bočici, u kutijiimunoglobulin normalni, ljudskiJ06BA02HR-H-802350045-01Biotest Pharma GmbH52,75 EUR 
Intratect 50 g/l otopina za infuziju, 50 ml otopine u bočici, u kutijiimunoglobulin normalni, ljudskiJ06BA02HR-H-802350045-02Biotest Pharma GmbH137,09 EUR 
INVANZ 1 g prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškomertapenemnatrijJ01DH03EU/1/02/216/001Merck Sharp & Dohme B.V.33,84 EUR 
INVEGA 3 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 28 tableta u blisterupaliperidonN05AX13EU/1/07/395/041Janssen-Cilag International NV69,81 EUR 
INVEGA 3 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 28 tableta u blisterupaliperidonN05AX13EU/1/07/395/021Janssen-Cilag International NV69,81 EUR 
INVEGA 3 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 28 tableta u blisterupaliperidonN05AX13EU/1/07/395/001Janssen-Cilag International NV69,81 EUR 
INVEGA 6 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 28 tableta u blisterupaliperidonN05AX13EU/1/07/395/045Janssen-Cilag International NV70,93 EUR 
INVEGA 6 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 28 tableta u blisterupaliperidonN05AX13EU/1/07/395/026Janssen-Cilag International NV70,93 EUR 
INVEGA 6 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 28 tableta u blisterupaliperidonN05AX13EU/1/07/395/006Janssen-Cilag International NV70,93 EUR 
INVEGA 9 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 28 tableta u blisterupaliperidonN05AX13EU/1/07/395/049Janssen-Cilag International NV98,93 EUR 
INVEGA 9 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 28 tableta u blisterupaliperidonN05AX13EU/1/07/395/031Janssen-Cilag International NV98,93 EUR 
INVEGA 9 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 28 tableta u blisterupaliperidonN05AX13EU/1/07/395/011Janssen-Cilag International NV98,93 EUR 
Inzolfi 0,5 mg tvrde kapsule, 28 kapsula u blisteru, u kutijifingolimodkloridL04AA27HR-H-552241724-02Sandoz d.o.o.769,35 EUR 
Iomeron 300 mg I/ml otopina za injekciju, 1 boca s 100 ml otopine, u kutijijomeprolV08AB10HR-H-853568028-02Bracco Imaging s.p.a.40,09 EUR 
Iomeron 300 mg I/ml otopina za injekciju, 1 boca s 200 ml otopine, u kutijijomeprolV08AB10HR-H-853568028-03Bracco Imaging s.p.a.74,52 EUR 
Iomeron 300 mg I/ml otopina za injekciju, 1 boca s 50 ml otopine, u kutijijomeprolV08AB10HR-H-853568028-01Bracco Imaging s.p.a.23,11 EUR 
Iomeron 300 mg I/ml otopina za injekciju, 1 boca s 500 ml otopine, u kutijijomeprolV08AB10HR-H-853568028-04Bracco Imaging s.p.a.188,13 EUR 
Iomeron 350 mg I/ml otopina za injekciju, 1 boca s 100 ml otopine, u kutijijomeprolV08AB10HR-H-414078129-02Bracco Imaging s.p.a.45,42 EUR 
Iomeron 350 mg I/ml otopina za injekciju, 1 boca s 200 ml otopine, u kutijijomeprolV08AB10HR-H-414078129-03Bracco Imaging s.p.a.82,52 EUR 
Iomeron 350 mg I/ml otopina za injekciju, 1 boca s 50 ml otopine, u kutijijomeprolV08AB10HR-H-414078129-01Bracco Imaging s.p.a.26,54 EUR 
Iomeron 350 mg I/ml otopina za injekciju, 1 boca s 500 ml otopine, u kutijijomeprolV08AB10HR-H-414078129-04Bracco Imaging s.p.a.217,59 EUR 
Iomeron 400 mg I/ml otopina za injekciju, 1 boca s 100 ml otopine, u kutijijomeprolV08AB10HR-H-034202133-02Bracco Imaging s.p.a.50,43 EUR 
Iomeron 400 mg I/ml otopina za injekciju, 1 boca s 200 ml otopine, u kutijijomeprolV08AB10HR-H-034202133-03Bracco Imaging s.p.a.92,40 EUR 
Iomeron 400 mg I/ml otopina za injekciju, 1 boca s 50 ml otopine, u kutijijomeprolV08AB10HR-H-034202133-01Bracco Imaging s.p.a.30,09 EUR 
Iomeron 400 mg I/ml otopina za injekciju, 1 boca s 500 ml otopine, u kutijijomeprolV08AB10HR-H-034202133-04Bracco Imaging s.p.a.260,71 EUR 
Ionolyte, otopina za infuziju, 1000 ml otopine u freeflex vrećici, 10 vrećica u kutijiMAGNEZIJEV KLORID HEKSAHIDRAT; KALIJEV KLORID; NATRIJEV ACETAT TRIHIDRAT; NATRIJEV KLORIDB05BB01HR-H-478143033-02Fresenius Kabi d.o.o.26,16 EUR 
Ionolyte, otopina za infuziju, 500 ml otopine u Freeflex vrećici, 20 vrećica u kutijiMAGNEZIJEV KLORID HEKSAHIDRAT; KALIJEV KLORID; NATRIJEV ACETAT TRIHIDRAT; NATRIJEV KLORIDB05BB01HR-H-478143033-01Fresenius Kabi d.o.o.35,33 EUR 
Iopamiro 300 otopina za injekcije, 100 ml otopine u bočici, u kutijijopamidolV08AB04HR-H-140733276-03Bracco Imaging s.p.a.30,85 EUR 
Iopamiro 300 otopina za injekcije, 30 ml otopine u bočici, u kutijijopamidolV08AB04HR-H-140733276-01Bracco Imaging s.p.a.9,89 EUR 
Iopamiro 300 otopina za injekcije, 50 ml otopine u bočici, u kutijijopamidolV08AB04HR-H-140733276-02Bracco Imaging s.p.a.14,74 EUR 
Iopamiro 370 otopina za injekcije, 100 ml otopine u bočici, u kutijijopamidolV08AB04HR-H-213064000-03Bracco Imaging s.p.a.33,13 EUR 
Iopamiro 370 otopina za injekcije, 200 ml otopine u bočici, u kutijijopamidolV08AB04HR-H-213064000-04Bracco Imaging s.p.a.64,55 EUR 
Iopamiro 370 otopina za injekcije, 30 ml otopine u bočici, u kutijijopamidolV08AB04HR-H-213064000-01Bracco Imaging s.p.a.10,08 EUR 
Iopamiro 370 otopina za injekcije, 50 ml otopine u bočici, u kutijijopamidolV08AB04HR-H-213064000-02Bracco Imaging s.p.a.16,81 EUR 
Ipinzan 50 mg/1000 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiMETFORMINKLORID; VILDAGLIPTINA10BD08HR-H-938760660-03Zentiva k.s.28,00 EUR 
IRESSA 250 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisterugefitinibL01XE02; L01EB01EU/1/09/526/001AstraZeneca AB1.220,78 EUR 
Irinotekan Accord 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 15 ml koncentrata, u kutijiIRINOTEKANKLORID TRIHIDRATL01CE02HR-H-879693802-03Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.326,64 EUR 
Irinotekan Accord 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 2 ml koncentrata, u kutijiIRINOTEKANKLORID TRIHIDRATL01CE02HR-H-879693802-01Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.43,74 EUR 
Irinotekan Accord 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 25 ml koncentrata, u kutijiIRINOTEKANKLORID TRIHIDRATL01CE02HR-H-879693802-04Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.572,48 EUR 
Irinotekan Accord 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 5 ml koncentrata, u kutijiIRINOTEKANKLORID TRIHIDRATL01CE02HR-H-879693802-02Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.99,35 EUR 
Irinotekan Accord 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 50 ml koncentrata, u kutijiIRINOTEKANKLORID TRIHIDRATL01CE02HR-H-879693802-05Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.760,22 EUR 
Irinotekan Kabi 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 15 ml koncentrata, u kutijiIRINOTEKANKLORID TRIHIDRATL01CE02HR-H-885268744-03Fresenius Kabi d.o.o.326,64 EUR 
Irinotekan Kabi 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 2 ml koncentrata, u kutijiIRINOTEKANKLORID TRIHIDRATL01CE02HR-H-885268744-01Fresenius Kabi d.o.o.43,74 EUR 
Irinotekan Kabi 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 25 ml koncentrata, u kutijiIRINOTEKANKLORID TRIHIDRATL01CE02HR-H-885268744-04Fresenius Kabi d.o.o.572,48 EUR 
Irinotekan Kabi 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 5 ml koncentrata, u kutijiIRINOTEKANKLORID TRIHIDRATL01CE02HR-H-885268744-02Fresenius Kabi d.o.o.99,35 EUR 
Irinotesin 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 15 ml koncentrata za otopinu, u kutijiIRINOTEKANKLORID TRIHIDRATL01CE02HR-H-810518111-03Teva B.V.326,64 EUR 
Irinotesin 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 2 ml koncentrata za otopinu, u kutijiIRINOTEKANKLORID TRIHIDRATL01CE02HR-H-810518111-01Teva B.V.43,74 EUR 
Irinotesin 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 25 ml koncentrata za otopinu, u kutijiIRINOTEKANKLORID TRIHIDRATL01CE02HR-H-810518111-04Teva B.V.572,48 EUR 
Irinotesin 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 5 ml koncentrata za otopinu, u kutijiIRINOTEKANKLORID TRIHIDRATL01CE02HR-H-810518111-02Teva B.V.99,35 EUR 
Irumed 10 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiLizinopril dihidrataC09AA03HR-H-327520384-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.2,15 EUR 
Irumed 10 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiLizinopril dihidrataC09AA03HR-H-327520384-02Belupo lijekovi i kozmetika d.d.4,10 EUR 
Irumed 2,5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiLizinopril dihidrataC09AA03HR-H-793477275-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.1,07 EUR 
Irumed 2,5 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiLizinopril dihidrataC09AA03HR-H-793477275-02Belupo lijekovi i kozmetika d.d.2,39 EUR 
Irumed 20 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiLizinopril dihidrataC09AA03HR-H-218634237-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.3,29 EUR 
Irumed 20 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiLizinopril dihidrataC09AA03HR-H-218634237-02Belupo lijekovi i kozmetika d.d.6,53 EUR 
Irumed 5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiLizinopril dihidrataC09AA03HR-H-583293497-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.1,77 EUR 
Irumed 5 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiLizinopril dihidrataC09AA03HR-H-583293497-02Belupo lijekovi i kozmetika d.d.3,53 EUR 
Iruzid 10 mg/12,5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiHIDROKLOROTIAZID; Lizinopril dihidrataC09BA03HR-H-169873914-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.4,70 EUR 
Iruzid 10 mg/12,5 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiHIDROKLOROTIAZID; Lizinopril dihidrataC09BA03HR-H-169873914-02Belupo lijekovi i kozmetika d.d.9,40 EUR 
Iruzid 20 mg/12,5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiHIDROKLOROTIAZID; Lizinopril dihidrataC09BA03HR-H-962764695-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.4,30 EUR 
Iruzid 20 mg/12,5 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiHIDROKLOROTIAZID; Lizinopril dihidrataC09BA03HR-H-962764695-02Belupo lijekovi i kozmetika d.d.8,60 EUR 
Iruzid 20 mg/25 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiHIDROKLOROTIAZID; Lizinopril dihidrataC09BA03HR-H-846676570-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.4,35 EUR 
Iruzid 20 mg/25 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiHIDROKLOROTIAZID; Lizinopril dihidrataC09BA03HR-H-846676570-02Belupo lijekovi i kozmetika d.d.8,69 EUR 
ISENTRESS 100 mg granule za oralnu suspenziju, 60 vrećicaraltegravirkalijJ05AX08; J05AJ01EU/1/07/436/005Merck Sharp & Dohme B.V.189,17 EUR 
ISENTRESS 400 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u bociraltegravirkalijJ05AX08; J05AJ01EU/1/07/436/001Merck Sharp & Dohme B.V.541,24 EUR 
ISENTRESS 600 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u bociraltegravirkalijJ05AX08; J05AJ01EU/1/07/436/006Merck Sharp & Dohme B.V.541,24 EUR 
ISMN Genericon 20 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiIZOSORBIDMONONITRATC01DA14HR-H-084645681-02Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.3,24 EUR 
ISMN Genericon 40 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiIZOSORBIDMONONITRATC01DA14HR-H-375096516-02Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.5,68 EUR 
ISMN JGL 20 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiIZOSORBIDMONONITRATC01DA14HR-H-005155199-01Jadran Galenski laboratorij d.d.3,24 EUR 
ISMN JGL 40 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiIZOSORBIDMONONITRATC01DA14HR-H-611379211-01Jadran Galenski laboratorij d.d.5,68 EUR 
Isocard 40 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 50 tableta u blisteru, u kutijiIZOSORBIDMONONITRATC01DA14HR-H-650046773-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.3,98 EUR 
Isocard 60 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 50 tableta u blisteru, u kutijiIZOSORBIDMONONITRATC01DA14HR-H-963724025-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.8,66 EUR 
Isoprinosine Ewopharma 500 mg tablete, 50 tableta u blisteru, u kutijiINOZIN ACEDOBEN DIMEPRANOLJ05AX05HR-H-152615722-02Ewopharma International s.r.o.15,79 EUR 
Isoptin 80 mg filmom obložene tablete, 50 tableta u blisteru, u kutijiverapamilkloridC08DA01HR-H-998142642-01Pliva Hrvatska d.o.o.5,00 EUR 
Isoptin RR 240 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 30 tableta u blisteru, u kutijiverapamilkloridC08DA01HR-H-343032655-02Mylan Hrvatska d.o.o.5,59 EUR 
Isturisa 1 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteruosilodrostatfosfatH02CA02EU/1/19/1407/001Recordati Rare Diseases1.680,80 EUR 
Isturisa 5 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteruosilodrostatfosfatH02CA02EU/1/19/1407/002Recordati Rare Diseases6.705,20 EUR 
Itrac 100 mg tvrde kapsule, 28 kapsula u blisteru, u kutijiITRAKONAZOLJ02AC02HR-H-607425461-02Belupo lijekovi i kozmetika d.d.18,42 EUR 
Itrac 100 mg tvrde kapsule, 4 kapsule u blisteru, u kutijiITRAKONAZOLJ02AC02HR-H-607425461-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.2,79 EUR 
Itulazax 12 SQ-Bet sublingvalni liofilizat, 30 sublingvalnih liofilizata u blisteru, u kutijibijela brezaV01AA05HR-H-926972641-01ALK-Abelló A/S103,80 EUR 
Itulazax 12 SQ-Bet sublingvalni liofilizat, 90 sublingvalnih liofilizata u blisteru, u kutijibijela brezaV01AA05HR-H-926972641-02ALK-Abelló A/S353,45 EUR 
Ivabradin Accord 5 mg filmom obložene tablete, 56 tableta u blisteruivabradinkloridC01EB17EU/1/17/1190/003Accord Healthcare S.L.U.20,72 EUR 
Ivabradin Accord 7,5 mg filmom obložene tablete, 56 tableta u blisteruivabradinkloridC01EB17EU/1/17/1190/010Accord Healthcare S.L.U.22,87 EUR 
Ivel 1 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijianastrozolL02BG03HR-H-428240035-01Mylan Hrvatska d.o.o.22,10 EUR 
IZ HRIG 500 Imunoglobulin protiv bjesnoće, ljudski, 500 IU/bočici, otopina za injekciju, staklena bočica s 500 IU otopine za injekciju, u kutijiIMUNOGLOBULIN PROTIV BJESNOĆE, LJUDSKIJ06BB05HR-H-988561677-01Imunološki zavod d.d.100,85 EUR 
IZ IVIG 50 mg/ml otopina za infuziju, 1 staklena bočica s 10 ml otopine za infuziju i igla s filtrom, u kutijiproteini ljudske plazmeJ06BA02HR-H-067421394-01Imunološki zavod35,42 EUR 
IZ IVIG 50 mg/ml otopina za infuziju, 1 staklena bočica s 50 ml otopine za infuziju i sistem za infuziju, u kutijiimunoglobulin normalni, ljudskiJ06BA02UP/I-530-09/07-02/99Imunološki zavod137,09 EUR 
IZ IVIG 50 mg/ml otopina za infuziju, 1 staklena bočica sa 100 ml otopine za infuziju i sistem za infuziju, u kutijiimunoglobulin normalni, ljudski; proteini ljudske plazmeJ06BA02UP/I-530-09/07-02/100Imunološki zavod267,45 EUR 
Jaglix 100 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijisitagliptinklorid hidratA10BH01HR-H-087172599-02Viatris Limited21,75 EUR 
Jaglix 25 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijisitagliptinklorid hidratA10BH01HR-H-791550362-02Viatris Limited13,58 EUR 
Jaglix 50 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijisitagliptinklorid hidratA10BH01HR-H-044641706-02Viatris Limited16,05 EUR 
Jakavi 15 mg tablete, 56 tableta u blisteruruksolitinibfosfatL01XE18; L01EJ01EU/1/12/773/008Novartis Europharm Limited3.615,87 EUR 
Jakavi 20 mg tablete, 56 tableta u blisteruruksolitinibfosfatL01XE18; L01EJ01EU/1/12/773/011Novartis Europharm Limited3.615,87 EUR 
Jakavi 5 mg tablete, 56 tableta u blisteruruksolitinibfosfatL01XE18; L01EJ01EU/1/12/773/005Novartis Europharm Limited1.822,02 EUR 
Jamesi 50 mg/1000 mg filmom obložene tablete, 56 tableta u blisteru, u kutijiMETFORMINKLORID; sitagliptinklorid hidratA10BD07HR-H-465042715-03Zentiva k.s.25,57 EUR 
Janumet 50 mg/1000 mg filmom obložene tablete, 56 tableta u blisterusitagliptinfosfat hidrat; metforminkloridA10BD07EU/1/08/455/010Merck Sharp & Dohme B.V.25,57 EUR 
Januvia 100 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisterusitagliptinfosfat hidratA10BH01EU/1/07/383/014Merck Sharp & Dohme B.V.21,75 EUR 
Januvia 25 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisterusitagliptinfosfat hidratA10BH01EU/1/07/383/002Merck Sharp & Dohme B.V.13,58 EUR 
Januvia 50 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisterusitagliptinfosfat hidratA10BH01EU/1/07/383/008Merck Sharp & Dohme B.V.16,05 EUR 
Jardiance 10 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteruempagliflozinA10BK03EU/1/14/930/014Boehringer Ingelheim International GmbH40,33 EUR 
Jardiance 25 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteruempagliflozinA10BK03EU/1/14/930/005Boehringer Ingelheim International GmbH40,32 EUR 
Jentadueto 2,5 mg/1000 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisterulinagliptin; metforminkloridA10BD11EU/1/12/780/020Boehringer Ingelheim International GmbH38,89 EUR 
Jentadueto 2,5 mg/850 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisterulinagliptin; metforminkloridA10BD11EU/1/12/780/006Boehringer Ingelheim International GmbH38,89 EUR 
Jevtana 60 mg koncentrat i otapalo za otopinu za infuziju, 1 bočica s 1,5 ml koncentrata i 1 bočica s 4,5 ml otapalakabazitakselL01CD04EU/1/11/676/001sanofi-aventis groupe3.499,07 EUR 
Jivi 1000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 napunjena štrcaljka s 2,5 ml otapaladamoktokog alfa pegolB02BD02EU/1/18/1324/003Bayer AG827,47 EUR 
Jivi 2000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 napunjena štrcaljka s 2,5 ml otapaladamoktokog alfa pegolB02BD02EU/1/18/1324/004Bayer AG1.647,67 EUR 
Jivi 3000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 napunjena štrcaljka s 2,5 ml otapaladamoktokog alfa pegolB02BD02EU/1/18/1324/005Bayer AG2.467,63 EUR 
Jivi 500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 napunjena štrcaljka s 2,5 ml otapaladamoktokog alfa pegolB02BD02EU/1/18/1324/002Bayer AG417,34 EUR 
Jorveza 1 mg raspadljiva tableta za usta, 30 tableta u blisterubudezonidA07EA06EU/1/17/1254/002Dr. Falk Pharma GmbH110,05 EUR 
Jorveza 1 mg raspadljiva tableta za usta, 60 tableta u blisterubudezonidA07EA06EU/1/17/1254/003Dr. Falk Pharma GmbH219,47 EUR 
Juluca 50 mg/25 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u bocidolutegravirnatrij; rilpivirinkloridJ05AR21EU/1/18/1282/001ViiV Healthcare BV762,30 EUR 
Jyseleca 100 mg filmom obložene tablete, 30 filmom obloženih tabletafilgotinibL04AA45EU/1/20/1480/001Galapagos NV882,50 EUR 
Jyseleca 200 mg filmom obložene tablete, 30 filmom obloženih tabletafilgotinibL04AA45EU/1/20/1480/003Galapagos NV896,60 EUR 
Kabazitaksel Accord 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 3 ml koncentratakabazitakselL01CD04EU/1/20/1448/001Accord Healthcare S.L.U.2.718,06 EUR 
Kabazitaksel EVER Pharma 10 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 4,5 ml koncentrata za otopinu za infuziju, u kutijiCABAZITAXEL MONOHYDRATEL01CD04HR-H-237716434-01EVER Valinject GmbH1.640,94 EUR 
Kabazitaksel EVER Pharma 10 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 5 ml koncentrata za otopinu za infuziju, u kutijiCABAZITAXEL MONOHYDRATEL01CD04HR-H-237716434-02EVER Valinject GmbH1.823,21 EUR 
Kabazitaksel EVER Pharma 10 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 6 ml koncentrata za otopinu za infuziju, u kutijiCABAZITAXEL MONOHYDRATEL01CD04HR-H-237716434-03EVER Valinject GmbH2.570,39 EUR 
Kabazitaksel Teva 10 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 6 ml koncentrata, u kutijikabazitakselL01CD04HR-H-884840734-01Teva B.V.2.570,39 EUR 
Kabazitaksel Viatris 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica sa 3 ml koncentrata, u kutijikabazitakselL01CD04HR-H-676395661-01Viatris Limited2.718,06 EUR 
Kabiven emulzija za infuziju, 1026 ml emulzije u vrećici s tri odjeljka, u zaštitnoj vrećici, 4 vrećice u kutijiALANIN; Arginin; aspartatna kiselina; KALCIJEV KLORID DIHIDRAT; GLUKOZA HIDRAT; glutamatna kiselina; GLICIN; histidin; izoleucin; leucin; lizinklorid; magnezijev sulfat heptahidrat; metionin; fenilalanin; KALIJEV KLORID; prolin; serin; NATRIJEV ACETAT TRIHIDRAT; natrijev glicerofosfat, bezvodni; sojino ulje, rafinirano; treonin; triptofan; tirozin; valinB05BA10HR-H-708415004-01Fresenius Kabi d.o.o.112,92 EUR 
Kabiven emulzija za infuziju, 1540 ml emulzije u vrećici s tri odjeljka, u zaštitnoj vrećici, 4 vrećice u kutijiALANIN; Arginin; aspartatna kiselina; KALCIJEV KLORID DIHIDRAT; GLUKOZA HIDRAT; glutamatna kiselina; GLICIN; histidin; izoleucin; leucin; lizinklorid; magnezijev sulfat heptahidrat; metionin; fenilalanin; KALIJEV KLORID; prolin; serin; NATRIJEV ACETAT TRIHIDRAT; natrijev glicerofosfat, bezvodni; sojino ulje, rafinirano; treonin; triptofan; tirozin; valinB05BA10HR-H-708415004-02Fresenius Kabi d.o.o.144,77 EUR 
Kabiven Peripheral emulzija za infuziju, 1440 ml emulzije u vrećici s tri odjeljka, u zaštitnoj vrećici, 4 vrećice u kutijiALANIN; Arginin; aspartatna kiselina; KALCIJEV KLORID DIHIDRAT; GLUKOZA HIDRAT; glutamatna kiselina; GLICIN; histidin; izoleucin; leucin; lizinklorid; magnezijev sulfat heptahidrat; metionin; fenilalanin; KALIJEV KLORID; prolin; serin; NATRIJEV ACETAT TRIHIDRAT; natrijev glicerofosfat, bezvodni; sojino ulje, rafinirano; treonin; triptofan; tirozin; valinB05BA10HR-H-124901612-01Fresenius Kabi d.o.o.123,47 EUR 
Kabiven Peripheral emulzija za infuziju, 1920 ml emulzije u vrećici s tri odjeljka, u zaštitnoj vrećici, 4 vrećice u kutijiALANIN; Arginin; aspartatna kiselina; KALCIJEV KLORID DIHIDRAT; GLUKOZA HIDRAT; glutamatna kiselina; GLICIN; histidin; izoleucin; leucin; lizinklorid; magnezijev sulfat heptahidrat; metionin; fenilalanin; KALIJEV KLORID; prolin; serin; NATRIJEV ACETAT TRIHIDRAT; natrijev glicerofosfat, bezvodni; sojino ulje, rafinirano; treonin; triptofan; tirozin; valinB05BA10HR-H-124901612-03Fresenius Kabi d.o.o.157,23 EUR 
Kadcyla 100 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškomtrastuzumab emtanzinL01XC14; L01FD03EU/1/13/885/001Roche Registration GmbH1.712,89 EUR 
Kadcyla 160 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškomtrastuzumab emtanzinL01XC14; L01FD03EU/1/13/885/002Roche Registration GmbH2.761,50 EUR 
Kaftrio 37,5 mg/25 mg/50 mg filmom obložene tablete, 56 tableta u blisteru, u kutijiivacaftorum; tezacaftorum; elexacaftorumR07AX32EU/1/20/1468/002Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited10.258,08 EUR 
Kaftrio 75 mg/50 mg/100 mg filmom obložene tablete, 56 tableta u blisteruivakaftor; tezakaftor; eleksakaftorR07AX32EU/1/20/1468/001Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited10.238,96 EUR 
Kalcijev folinat Pliva 10 mg/ml otopina za injekciju/infuziju, 1 bočica s 10 ml otopine, u kutijikalcijev folinat hidratV03AF03HR-H-636486129-02Pliva Hrvatska d.o.o.9,33 EUR 
Kalcijev folinat Pliva 10 mg/ml otopina za injekciju/infuziju, 1 bočica s 30 ml otopine, u kutijikalcijev folinat hidratV03AF03HR-H-636486129-04Pliva Hrvatska d.o.o.19,03 EUR 
Kalcijev folinat Pliva 10 mg/ml otopina za injekciju/infuziju, 1 bočica s 5 ml otopine, u kutijikalcijev folinat hidratV03AF03HR-H-636486129-01Pliva Hrvatska d.o.o.4,14 EUR 
Kalcijev folinat Pliva 10 mg/ml otopina za injekciju/infuziju, 1 bočica s 50 ml otopine, u kutijikalcijev folinat hidratV03AF03HR-H-636486129-05Pliva Hrvatska d.o.o.27,46 EUR 
Kalcijev folinat Sandoz 10 mg/ml otopina za injekciju/infuziju, 1 bočica s 10 ml otopine, u kutijikalcijev folinat hidratV03AF03HR-H-798045388-07Sandoz d.o.o.9,33 EUR 
Kalcijev folinat Sandoz 10 mg/ml otopina za injekciju/infuziju, 1 bočica s 100 ml otopine, u kutijikalcijev folinat hidratV03AF03HR-H-798045388-11Sandoz d.o.o.111,74 EUR 
Kalcijev folinat Sandoz 10 mg/ml otopina za injekciju/infuziju, 1 bočica s 20 ml otopine, u kutijikalcijev folinat hidratV03AF03HR-H-798045388-08Sandoz d.o.o.16,47 EUR 
Kalcijev folinat Sandoz 10 mg/ml otopina za injekciju/infuziju, 1 bočica s 35 ml otopine, u kutijikalcijev folinat hidratV03AF03HR-H-798045388-09Sandoz d.o.o.21,36 EUR 
Kalcijev karbonat Krka 1 g tablete, 50 tableta u bočici, u kutijiKALCIJEV KARBONATA12AA04HR-H-858034896-01Krka – farma d.o.o./u postupku određivanja iznimno više cijene
Kaletra (80 mg + 20 mg) / ml oralna otopina, 5 boca sa 60 ml otopinelopinavir; ritonavirJ05AR10EU/1/01/172/003AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG368,70 EUR 
Kaletra 200 mg/50 mg filmom obložene tablete, 120 tableta u blisterulopinavir; ritonavirJ05AR10EU/1/01/172/005AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG337,65 EUR 
Kalijev citrat JGL 20,5 mg/ml prašak za oralnu otopinu, 15 vrećica s po 5,6 g praška, u kutijiKALIJEV CITRATA12BA02HR-H-227978570-01Jadran Galenski laboratorij d.d.3,58 EUR 
Kalijev jodid Sandoz 65 mg tablete, 2 tablete u blisteru, u kutijikalijev jodidV03AB21HR-H-316006942-01Sandoz d.o.o.1,08 EUR 
Kalijev klorid B. Braun 74,5 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 20 ampula s 10 ml koncentrata, u kutijiKALIJEV KLORIDB05XA01HR-H-400842388-03B. Braun Adria d.o.o.21,69 EUR 
Kalijev klorid B. Braun 74,5 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 20 ampula s 20 ml koncentrata, u kutijiKALIJEV KLORIDB05XA01HR-H-400842388-04B. Braun Adria d.o.o.5,34 EUR 
Kalijev klorid B. Braun 74,5 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 20 boca sa 100 ml koncentrata, u kutijiKALIJEV KLORIDB05XA01HR-H-400842388-02B. Braun Adria d.o.o.29,36 EUR 
Kalijev klorid B. Braun 74,5 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 20 bočica s 50 ml koncentrata, u kutijiKALIJEV KLORIDB05XA01HR-H-400842388-01B. Braun Adria d.o.o.16,96 EUR 
Kalijev klorid Belupo 500 mg tablete za oralnu otopinu, 30 tableta u blisteru, u kutijiKALIJEV KLORIDA12BA01HR-H-417838953-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.3,54 EUR 
Kalijev klorid JGL 500 mg tablete za oralnu otopinu, 30 tableta u blisteru, u kutijiKALIJEV KLORIDA12BA01HR-H-737867644-01Jadran Galenski laboratorij d.d.3,54 EUR 
Kalinor šumeće tablete, 15 tableta u tubi, u kutijicitratna kiselina, bezvodna; KALIJEV CITRAT; KALIJEV HIDROGENKARBONATA12BA30HR-H-760896859-01Desma GmbH4,28 EUR 
Kalufar 150 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiBIKALUTAMIDL02BB03HR-H-305819399-01Farmex d.o.o.72,99 EUR 
Kalufar 50 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiBIKALUTAMIDL02BB03HR-H-425313835-01Farmex d.o.o.20,87 EUR 
Kalydeco 150 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteruivakaftorR07AX02EU/1/12/782/005Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited7.271,13 EUR 
Kalydeco 75 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiivacaftorumR07AX02EU/1/12/782/007Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited5.324,62 EUR 
Kamiren 2 mg tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijidoksazosinmesilatC02CA04HR-H-868744606-01Krka – farma d.o.o.3,73 EUR 
Kamiren 2 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijidoksazosinmesilatC02CA04HR-H-868744606-02Krka – farma d.o.o.5,69 EUR 
Kamiren 2 mg tablete, 90 tableta u blisteru, u kutijidoksazosinmesilatC02CA04HR-H-868744606-03Krka – farma d.o.o.16,48 EUR 
Kamiren 4 mg tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijidoksazosinmesilatC02CA04HR-H-708601380-01Krka – farma d.o.o.3,89 EUR 
Kamiren 4 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijidoksazosinmesilatC02CA04HR-H-708601380-02Krka – farma d.o.o.5,10 EUR 
Kamiren 4 mg tablete, 90 tableta u blisteru, u kutijidoksazosinmesilatC02CA04HR-H-708601380-03Krka – farma d.o.o.13,06 EUR 
Kamiren XL 4 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 30 tableta u blisteru, u kutijidoksazosinmesilatC02CA04HR-H-366773352-01Krka – farma d.o.o.5,31 EUR 
Kamiren XL 4 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 60 tableta u blisteru, u kutijidoksazosinmesilatC02CA04HR-H-366773352-02Krka – farma d.o.o.10,54 EUR 
Kandepres 16 mg tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijikandesartancileksetilC09CA06HR-H-071620364-01Jadran Galenski laboratorij d.d.4,01 EUR 
Kandepres 8 mg tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijikandesartancileksetilC09CA06HR-H-287763894-01Jadran Galenski laboratorij d.d.3,27 EUR 
KANUMA 2 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 10 ml koncentratasebelipaza alfaA16AB14EU/1/15/1033/001Alexion Europe SAS6.922,15 EUR 
KANJINTI 150 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškomtrastuzumabL01XC03; L01FD01EU/1/18/1281/001Amgen Europe B.V.423,38 EUR 
KANJINTI 420 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškomtrastuzumabL01XC03; L01FD01EU/1/18/1281/002Amgen Europe B.V.1.055,67 EUR 
Kapecitabin Accord 150 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisterukapecitabinL01BC06EU/1/12/762/002Accord Healthcare S.L.U.25,27 EUR 
Kapecitabin Accord 300 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisterukapecitabinL01BC06EU/1/12/762/008Accord Healthcare S.L.U.32,21 EUR 
Kapecitabin Accord 500 mg filmom obložene tablete, 120 tableta u blisterukapecitabinL01BC06EU/1/12/762/018Accord Healthcare S.L.U.144,40 EUR 
Kapecitabin JGL 500 mg filmom obložene tablete, 120 tableta u blisteru, u kutijiKAPECITABINL01BC06HR-H-685310481-01Jadran Galenski laboratorij d.d.144,40 EUR 
Kapecitabin Sandoz 500 mg filmom obložene tablete, 120 tableta u blisteru, u kutijiKAPECITABINL01BC06HR-H-795038747-01Sandoz d.o.o.144,40 EUR 
Kapecitabin Teva 150 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisterukapecitabinL01BC06EU/1/12/761/001Teva B.V.25,27 EUR 
Kapecitabin Teva 500 mg filmom obložene tablete, 120 tableta u blisterukapecitabinL01BC06EU/1/12/761/002Teva B.V.144,40 EUR 
Kapetral 150 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiKAPECITABINL01BC06HR-H-102206309-01Alpha-Medical d.o.o.25,27 EUR 
Kapetral 500 mg filmom obložene tablete, 120 tableta u blisteru, u kutijiKAPECITABINL01BC06HR-H-043893207-01Alpha-Medical d.o.o.144,40 EUR 
Karmustin Teva 100 mg prašak i otapalo za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškom i 1 bočica s otapalom, u kutijikarmustinL01AD01HR-H-333238133-01Teva B.V.1.044,19 EUR 
Kaspofungin PharmaS 50 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškom, u kutijikaspofunginacetatJ02AX04HR-H-271238324-01PharmaS d.o.o.275,10 EUR 
Kaspofungin Pliva 50 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškom, u kutijikaspofunginacetatJ02AX04HR-H-865026781-01Pliva Hrvatska d.o.o.275,10 EUR 
Kaspofungin Pliva 70 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškom, u kutijikaspofunginacetatJ02AX04HR-H-680998323-01Pliva Hrvatska d.o.o.360,91 EUR 
Katena 100 mg kapsule, 20 kapsula u blisteru, u kutijigabapentinN03AX12; N02BF01HR-H-111674397-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.2,42 EUR 
Katena 300 mg kapsule, 50 kapsula u blisteru, u kutijigabapentinN03AX12; N02BF01HR-H-099779637-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.15,20 EUR 
Katena 400 mg kapsule, 50 kapsula u blisteru, u kutijigabapentinN03AX12; N02BF01HR-H-398073486-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.17,05 EUR 
Kenalog 40 mg/ml suspenzija za injekciju, 5 ampula s 1 ml suspenzije u blisteru, u kutijitriamcinolonacetonidH02AB08HR-H-363427938-01Krka – farma d.o.o.9,24 EUR 
Keppra 100 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 10 bočica s 5 ml koncentratalevetiracetamN03AX14EU/1/00/146/033UCB Pharma S.A.155,42 EUR 
Keppra 100 mg/ml oralna otopina, 1 boca s 300 ml otopinelevetiracetamN03AX14EU/1/00/146/027UCB Pharma S.A.44,86 EUR 
Keppra 1000 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisterulevetiracetamN03AX14EU/1/00/146/024UCB Pharma S.A.38,52 EUR 
Keppra 250 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisterulevetiracetamN03AX14EU/1/00/146/004UCB Pharma S.A.17,20 EUR 
Keppra 500 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisterulevetiracetamN03AX14EU/1/00/146/010UCB Pharma S.A.21,50 EUR 
Kesimpta 20 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 1 napunjena brizgalica s 0,4 ml otopineofatumumabL04AA52EU/1/21/1532/003Novartis Ireland Limited1.271,99 EUR 
Ketoconazole HRA 200 mg tablete, 60 tableta u blisteruketokonazolJ02AB02EU/1/14/965/001HRA Pharma Rare Diseases549,37 EUR 
Ketonal 100 mg čepići, 12 čepića u stripu, u kutijiketoprofenM01AE03HR-H-590105362-01Sandoz d.o.o.3,14 EUR 
Ketonal 100 mg/2 ml otopina za injekciju/infuziju, 10 ampula s 2 ml otopine, u kutijiketoprofenM01AE03HR-H-419864426-01Sandoz d.o.o.5,23 EUR 
Ketonal 25 mg/g gel, 50 g gela u tubi, u kutijiketoprofenM02AA10HR-H-394508249-01Sandoz d.o.o.4,03 EUR 
Ketonal 50 mg tvrde kapsule, 30 kapsula u bočici, u kutijiketoprofenM01AE03HR-H-396927667-02Sandoz d.o.o.1,81 EUR 
Ketonal DUO 150 mg tvrde kapsule s prilagođenim oslobađanjem, 30 kapsula u blisteru, u kutijiketoprofenM01AE03HR-H-245211122-02Sandoz d.o.o.3,58 EUR 
Ketonal forte 100 mg filmom obložene tablete, 20 tableta u bočici, u kutijiketoprofenM01AE03HR-H-834540447-01Sandoz d.o.o.1,89 EUR 
Ketonal forte 100 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u bočici, u kutijiketoprofenM01AE03HR-H-834540447-02Sandoz d.o.o.2,75 EUR 
Ketonal Rapid 50 mg granule za oralnu otopinu u vrećici, 30 dvodijelnih vrećica s granulama, u kutijiketoprofenlizinatM01AE03HR-H-678289012-01Sandoz d.o.o.4,66 EUR 
Kevzara 150 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 2 napunjene brizgalice s 1,14 ml otopinesarilumabL04AC14EU/1/17/1196/005sanofi-aventis groupe855,51 EUR 
Kevzara 150 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 2 napunjene štrcaljke s 1,14 ml otopinesarilumabL04AC14EU/1/17/1196/001sanofi-aventis groupe881,31 EUR 
Kevzara 200 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 2 napunjene brizgalice s 1,14 ml otopinesarilumabL04AC14EU/1/17/1196/007sanofi-aventis groupe855,51 EUR 
Kevzara 200 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 2 napunjene štrcaljke s 1,14 ml otopinesarilumabL04AC14EU/1/17/1196/003sanofi-aventis groupe869,10 EUR 
KEYTRUDA 25 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 4 ml koncentratapembrolizumabL01XC18; L01FF02EU/1/15/1024/002Merck Sharp & Dohme B.V.3.010,57 EUR 
Kimmtrak 100 mikrograma/0,5 ml koncentrat za otopinu za infuziju, 100 mikrograma/0,5 mltebentafuspL01EU/1/22/1630/001Immunocore Ireland Limited13.291,50 EUR 
Kineret 100 mg/0,67 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 7 napunjenih štrcaljki s 0,67 ml otopineanakinraL04AC03EU/1/02/203/006Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)205,30 EUR 
Kiovig 100 mg/ml otopina za infuziju, 1 bočica s 100 ml otopineimunoglobulin normalni, ljudskiJ06BA02EU/1/05/329/004Takeda Manufacturing Austria AG488,80 EUR 
Kiovig 100 mg/ml otopina za infuziju, 1 bočica s 25 ml otopineimunoglobulin normalni, ljudskiJ06BA02EU/1/05/329/002Takeda Manufacturing Austria AG125,12 EUR 
Kiovig 100 mg/ml otopina za infuziju, 1 bočica s 50 ml otopineimunoglobulin normalni, ljudskiJ06BA02EU/1/05/329/003Takeda Manufacturing Austria AG252,46 EUR 
Kisqali 200 mg filmom obložene tablete, 63 tablete u blisteruribociklibsukcinatL01XE42; L01EF02EU/1/17/1221/005Novartis Europharm Limited2.995,10 EUR 
Kivizidiale 40 mikrograma/ml + 5 mg/ml kapi za oko, otopina, 1 bočica s 2,5 ml otopine, u kutijitravoprost; timololmaleatS01ED51HR-H-669618497-01Bausch + Lomb Ireland Limited13,48 EUR 
Klavax BID 400 mg + 57 mg/5 ml prašak za oralnu suspenziju, 1 bočica s praškom, mjerna žličica, u kutijiamoksicilin trihidrat; KLAVULANSKA KISELINAJ01CR02HR-H-558237914-01Mibe Pharmaceuticals d.o.o.4,24 EUR 
Klavax BID 875 mg + 125 mg filmom obložene tablete, 14 tableta u blisteru, u kutijiamoksicilin trihidrat; KLAVULANSKA KISELINAJ01CR02HR-H-366753663-01Mibe Pharmaceuticals d.o.o.8,99 EUR 
Klavobel BID 875 mg/125 mg filmom obložene tablete, 14 tableta u blisteru, u kutijiamoksicilin trihidrat; KLAVULANSKA KISELINAJ01CR02HR-H-006061526-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.8,99 EUR 
Klavocin 1000 mg + 200 mg prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 5 bočica s praškom, u kutijiamoksicilinnatrij; KLAVULANSKA KISELINAJ01CR02HR-H-190024201-01Pliva Hrvatska d.o.o.16,35 EUR 
Klavocin 500 mg + 100 mg prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 5 bočica s praškom, u kutijiamoksicilinnatrij; KLAVULANSKA KISELINAJ01CR02HR-H-855756355-01Pliva Hrvatska d.o.o.16,60 EUR 
Klavocin bid 400 mg + 57 mg/5 ml prašak za oralnu suspenziju, 1 bočica s praškom za pripremu 70 ml suspenzije i štrcaljkom, u kutijiamoksicilin trihidrat; KLAVULANSKA KISELINAJ01CR02HR-H-334065495-02Pliva Hrvatska d.o.o.4,24 EUR 
Klavocin bid 875 mg + 125 mg filmom obložene tablete, 14 tableta u perforiranom blisteru s jediničnim dozama, u kutijiamoksicilin trihidrat; KLAVULANSKA KISELINAJ01CR02HR-H-358622283-02Pliva Hrvatska d.o.o.8,99 EUR 
Klavocin DT 875 mg/125 mg tablete za oralnu suspenziju/raspadljive tablete za usta, 14 tableta u blisteru, u kutijiamoksicilin trihidrat; KLAVULANSKA KISELINAJ01CR02HR-H-952642383-02Pliva Hrvatska d.o.o.8,40 EUR 
KlavoPhar 875 mg/125 mg filmom obložene tablete, 14 tableta u blisteru, u kutijiamoksicilin trihidrat; KLAVULANSKA KISELINAJ01CR02HR-H-193582528-01PharmaS d.o.o.8,99 EUR 
Klimicin 150 mg tvrde kapsule, 16 kapsula u blisteru, u kutijiklindamicinkloridJ01FF01HR-H-081302824-01Sandoz d.o.o.4,22 EUR 
Klimicin 300 mg tvrde kapsule, 16 kapsula u blisteru, u kutijiklindamicinkloridJ01FF01HR-H-855386885-01Sandoz d.o.o.4,80 EUR 
Klimicin 300 mg/2 ml otopina za injekciju/infuziju, 10 ampula s 2 ml otopine, u kutijiklindamicinfosfatJ01FF01HR-H-018407308-01Sandoz d.o.o.22,03 EUR 
Klindamicin hameln 150 mg/ml otopina za injekciju / infuziju, 10 ampula s 2 ml otopine, u kutijiklindamicinfosfatJ01FF01HR-H-115926948-02hameln pharma gmbH22,63 EUR 
Klindamicin hameln 150 mg/ml otopina za injekciju / infuziju, 10 ampula s 4 ml otopine, u kutijiklindamicinfosfatJ01FF01HR-H-115926948-05hameln pharma gmbH31,57 EUR 
Klindamicin-MIP 150 mg/ml otopina za injekciju/infuziju, 5 bočica sa po 4 ml otopine, u kutijiklindamicinfosfatJ01FF01HR-H-729920283-01MIP Pharma Croatia d.o.o.12,86 EUR 
Klindamicin-MIP 150 mg/ml otopina za injekciju/infuziju, 5 bočica sa po 6 ml otopine, u kutijiklindamicinfosfatJ01FF01HR-H-729920283-02MIP Pharma Croatia d.o.o.11,73 EUR 
Klindamicin-MIP 600 mg filmom obložene tablete, 16 tableta u blisteru, u kutijiklindamicinkloridJ01FF01HR-H-098047317-02MIP Pharma Croatia d.o.o.8,82 EUR 
Klindamicin-MIP 600 mg filmom obložene tablete, 32 tablete u blisteru, u kutijiklindamicinkloridJ01FF01HR-H-098047317-03MIP Pharma Croatia d.o.o.17,17 EUR