Dodatak II. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike

NN 58/2023 (31.5.2023.), Dodatak II. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike

KOLEKTIVNI UGOVORI

993

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE, Zagreb, Trg svetog Marka 2, (u daljnjem tekstu: Vlada), kao poslodavac, zastupana po ministru rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Marinu Piletiću

i

SINDIKAT POLICIJE HRVATSKE, Zagreb, Bužanova 4, zastupan po Dubravku Jagiću,

NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA, Zagreb, Avenija Gojka Šuška 1, zastupan po Zdravku Lončaru,

(u daljnjem tekstu: sindikat)

zaključili su 19. svibnja 2023. godine sljedeći

DODATAK II.

KOLEKTIVNOM UGOVORU ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE

Članak 1.

Potpisom ovog Dodatka II. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike (»Narodne novine«, broj 56/22 i 127/22), u daljnjem tekstu: Dodatak Kolektivnom ugovoru), ugovorne strane suglasno utvrđuju da će regres za 2023. godinu iznositi 250,00 eura.

Ugovorne strane su suglasne da će iznimno od stavka 1. ovoga članka regres za 2023. godinu za službenike i namještenike koji su članovi sindikata, i to Sindikata policije Hrvatske i Nezavisnog sindikata djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova, a koji su pregovarali o Dodatku kolektivnom ugovoru, iznositi 300,00 eura.

Pravo iz stavka 2. ovoga članka imaju članovi sindikata o kojima je poslodavac obaviješten od strane sindikata najkasnije do dana isplate.

Članak 2.

Ugovorne strane su sporazumne da će Vlada službenicima i namještenicima isplatiti godišnju nagradu za uskršnje blagdane za 2024. godinu.

Ugovorne strane sporazumno utvrđuju da će o visini i datumu do kojeg je Vlada dužna isplatiti materijalno pravo iz stavka 1. ovoga članka pregovarati u roku koji je ugovoren Dodatkom I. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike (»Narodne novine«, broj 127/22).

Članak 3.

Ovaj Dodatak Kolektivnom ugovoru se primjenjuje od 1. lipnja 2023. godine.

Članak 4.

Ovaj Dodatak Kolektivnom ugovoru je sastavljen u sedam izvornih primjeraka, od kojih svakom sindikatu pripada po jedan primjerak, a Vladi pet primjerka.

ZA VLADU REPUBLIKE HRVATSKE

Ministar
rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Marin Piletić, v. r.

Nezavisni sindikat djelatnika

Dubravko Jagić, v. r.

Sindikat policije hrvatske

Ministarstva unutarnjih poslova

Zdravko Lončar, v. r.