Dodatak II. Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama

NN 58/2023 (31.5.2023.), Dodatak II. Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama

KOLEKTIVNI UGOVORI

994

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE, zastupana po Marinu Piletiću, ministru rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (u daljnjem tekstu: Vlada RH)

i

HRVATSKI STRUKOVNI SINDIKAT MEDICINSKIH SESTARA – MEDICINSKIH TEHNIČARA, zastupan po Anici Prašnjak, predsjednici Glavnog vijeća,

SINDIKAT HRVATSKIH UČITELJA, zastupan po Sanji Šprem, predsjednici,

NEZAVISNI SINDIKAT ZNANOSTI I VISOKOG OBRAZOVANJA, zastupan po prof. dr. sc. Predragu Markoviću, predsjedniku Velikog vijeća,

HRVATSKI SINDIKAT DJELATNIKA U KULTURI, zastupan po Domagoju Rebiću, glavnom tajniku,

NEZAVISNI SINDIKAT ZAPOSLENIH U HRVATSKOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU, zastupan po Antunu Guljašu, predsjedniku,

SAMOSTALNI SINDIKAT ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI HRVATSKE, zastupan po Stjepanu Topolnjaku, predsjedniku,

NEZAVISNI SINDIKAT ZAPOSLENIH U SREDNJIM ŠKOLAMA HRVATSKE, zastupan po Nadi Lovrić, predsjednici,

SINDIKAT ZAPOSLENIKA U HRVATSKOM ŠKOLSTVU – PREPOROD, zastupan po Željku Stipiću, predsjedniku,

SINDIKAT ZAPOSLENIKA U DJELATNOSTI SOCIJALNE SKRBI HRVATSKE, zastupan po Jadranki Dimić, predsjednici,

HRVATSKI LIJEČNIČKI SINDIKAT, zastupan po mr. sc. Renati Čulinović-Čaić, dr. med., predsjednici,

SINDIKAT KLINIČKOG BOLNIČKOG CENTRA ZAGREB, zastupan po Tanji Leontić, predsjednici

zaključili su 19. svibnja 2023. godine sljedeći

DODATAK II.

TEMELJNOM KOLEKTIVNOM UGOVORU ZA SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U JAVNIM SLUŽBAMA

Članak 1.

Potpisom ovog Dodatka II. Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama (»Narodne novine«, broj 56/22 i 127/22), u daljnjem tekstu: Dodatak Temeljnom kolektivnom ugovoru), ugovorne strane suglasno utvrđuju da će regres za 2023. godinu iznositi 250,00 eura.

Ugovorne strane su suglasne da će iznimno od stavka 1. ovoga članka regres za 2023. godinu za službenike i namještenike u javnim službama koji su članovi sindikata, i to Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara – medicinskih tehničara, Sindikata hrvatskih učitelja, Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja, Hrvatskog sindikata djelatnika u kulturi, Nezavisnog sindikata zaposlenih u hrvatskom zdravstvenom osiguranju, Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske, Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske, Sindikata zaposlenika u hrvatskom školstvu – Preporod, Sindikata zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske, Hrvatskog liječničkog sindikata i Sindikata Kliničkog bolničkog centra Zagreb, a koji su pregovarali o Dodatku Temeljnom kolektivnom ugovoru, iznositi 300,00 eura.

Pravo iz stavka 2. ovoga članka ostvaruju službenici i namještenici koji su u trenutku isplate članovi jednog od sindikata iz stavka 2. ovoga članka, a o kojima je poslodavac obaviješten od strane sindikata.

Članak 2.

Zaposlenicima u javnim službama pripada pravo na isplatu godišnje nagrade za uskršnje blagdane u punom iznosu, neovisno rade li u punom ili nepunom radnom vremenu, a zaposlenici koji u nepunom radnom vremenu rade kod dva ili više poslodavaca ostvaruju isplatu godišnje nagrade za uskršnje blagdane od jednog poslodavca.

Ugovorne strane sporazumno utvrđuju da će tijekom trećeg tjedna mjeseca rujna 2023. godine pristupiti pregovorima o visini godišnje nagrade za uskršnje blagdane za 2024. godinu i o datumu i načinu isplate materijalnog prava iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 3.

Ovaj Dodatak Temeljnom kolektivnom ugovoru se primjenjuje od 1. lipnja 2023. godine.

Članak 4.

Ovaj Dodatak Temeljnom kolektivnom ugovoru je sastavljen u 16 izvornih primjeraka, od kojih svakom sindikatu pripada po jedan primjerak, a Vladi pet primjeraka.

ZA VLADU REPUBLIKE
HRVATSKE

Ministar
rada, mirovinskoga
sustava, obitelji i
socijalne politike

Marin Piletić, v. r.

Hrvatski strukovni sindikat medicinskih
sestara – medicinskih tehničara

Predsjednica Glavnog vijeća
Anica Prašnjak, v. r.

Sindikat hrvatskih učitelja

Predsjednica
Sanja Šprem, v. r.

Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja

Predsjednik Velikog vijeća
prof. dr. sc. Predrag Marković, v. r.

Hrvatski sindikat djelatnika u kulturi

Glavni tajnik
Domagoj Rebić, v. r.

Nezavisni sindikat zaposlenih u
hrvatskom zdravstvenom osiguranju

Predsjednik
Antun Guljaš, v. r.

Samostalni sindikat zdravstva i
socijalne skrbi Hrvatske

Predsjednik
Stjepan Topolnjak, v. r.

Nezavisni sindikat zaposlenih u
srednjim školama Hrvatske

Predsjednica
Nada Lovrić, v. r.

Sindikat zaposlenika u djelatnosti
socijalne skrbi Hrvatske

Predsjednica
Jadranka Dimić, v. r.

Hrvatski liječnički sindikat

Predsjednica
mr. sc. Renata Čulinović-Čaić, dr. med., v. r.

Sindikat zaposlenika u
hrvatskom školstvu – Preporod

Predsjednik
Željko Stipić, v. r.

Sindikat Kliničkog bolničkog centra Zagreb

Predsjednica
Tanja Leontić, v. r.