Rješenje o razrješenju i imenovanju dijela članova Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme

NN 61/2023 (7.6.2023.), Rješenje o razrješenju i imenovanju dijela članova Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1020

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.) i članka 7. stavaka 4. i 5. Uredbe o osnivanju Hrvatskog zavoda za norme (»Narodne novine«, br. 154/04., 44/05., 30/10., 34/12., 79/12. i 80/13.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. svibnja 2023. donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU DIJELA ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME

1. Razrješuju se dužnosti članice Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme:

– NINA ČULINA, na koju je imenovana kao predstavnica ministarstva nadležnog za poslove gospodarstva

– MELANIJA GRUBIĆ SUTARA, na koju je imenovana kao predstavnica Radničkog vijeća Hrvatskog zavoda za norme.

2. Za članove Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme imenuju se:

– ANTONIO PAVLEČIĆ, predstavnik ministarstva nadležnog za poslove gospodarstva

– FRANJO PETKOVIČEK, predstavnik Radničkog vijeća Hrvatskog zavoda za norme.

Klasa: 080-02/23-02/49

Urbroj: 50301-15/28-23-02

Zagreb, 25. svibnja 2023.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.