Rješenje o razrješenju i imenovanju članice Upravnog vijeća Hrvatske akreditacijske agencije

NN 61/2023 (7.6.2023.), Rješenje o razrješenju i imenovanju članice Upravnog vijeća Hrvatske akreditacijske agencije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1021

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.) i članka 6. stavaka 3. i 4. Uredbe o osnivanju Hrvatske akreditacijske agencije (»Narodne novine«, br. 158/04., 44/05. i 30/10.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. svibnja 2023. donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANICE UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE

1. Razrješuje se NINA ČULINA dužnosti članice Upravnog vijeća Hrvatske akreditacijske agencije.

2. Imenuje se dr. sc. SANJA FRANC članicom Upravnog vijeća Hrvatske akreditacijske agencije.

Klasa: 080-02/23-02/50

Urbroj: 50301-15/07-23-02

Zagreb, 25. svibnja 2023.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.