Odluka o izdavanju i prodaji zlatne i srebrne numizmatičke kovanice »Inovacije Fausta Vrančića«

NN 62/2023 (9.6.2023.), Odluka o izdavanju i prodaji zlatne i srebrne numizmatičke kovanice »Inovacije Fausta Vrančića«

Hrvatska narodna banka

1033

Na temelju članka 104. stavka 1. točke 7. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.), a u svezi s člankom 33. stavkom 2. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 57/2022. i 88/2022.) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 7. lipnja 2023. donio je

ODLUKU

O IZDAVANJU I PRODAJI ZLATNE I SREBRNE NUMIZMATIČKE KOVANICE
»INOVACIJE FAUSTA VRANČIĆA«

Članak 1.

Hrvatska narodna banka izdaje zlatnu i srebrnu numizmatičku kovanicu »Inovacije Fausta Vrančića«, u sklopu serije numizmatičkih kovanica »Hrvatski inovatori«, a s ciljem promocije značajnih povijesnih i znanstvenih motiva u Republici Hrvatskoj i svijetu.

Članak 2.

(1) Zlatna numizmatička kovanica iz članka 1. ove Odluke (u nastavku teksta: zlatna numizmatička kovanica) izdaje se u apoenu od 100 eura, u količini ne većoj od 300 komada i u ukupnom nominalnom iznosu ne većem od 30.000,00 eura.

(2) Zlatna numizmatička kovanica izrađuje se od zlata stupnja čistoće 999,9/1000, u tehnici kovanja visokoga kovničkog sjaja i ima masu od 31,103 grama uz moguće odstupanje od +0,10 grama te promjer od 32 milimetra uz moguća odstupanja od ±0,20 milimetara.

Članak 3.

(1) Srebrna numizmatička kovanica iz članka 1. ove Odluke (u nastavku teksta: srebrna numizmatička kovanica) izdaje se u apoenu od 4 eura, u količini ne većoj od 15.000 komada i u ukupnom nominalnom iznosu ne većem od 60.000,00 eura.

(2) Srebrna numizmatička kovanica izrađuje se od srebra stupnja čistoće 999,9/1000, u tehnici kovanja visokoga kovničkog sjaja i ima masu od 31,103 grama uz moguće odstupanje od +0,30 grama te promjer od 38,61 milimetra uz moguće odstupanje od ±0,20 milimetara.

Članak 4.

(1) Na licu zlatne i srebrne numizmatičke kovanice prikaz je osnovnog motiva mlina s pomičnim krovom na osnovi od horizontalnog rotora i vertikalnog statora s lopaticama, za koji se smatra da je preteča današnjih vjetroturbina. S lijeve strane prikazanog mlina s pomičnim krovom, uz rub numizmatičke kovanice, nalazi se latinski natpis »MACHINAE NOVAE« (Novi strojevi), koji označava zbirku izuma i tehničkih rješenja, jedno od najistaknutijih djela iz područja europske tehničke literature na prijelazu iz 16. u 17. stoljeće. S desne strane osnovnog motiva ispisan je tekst »FAUST VRANČIĆ«.

(2) Na naličju zlatne i srebrne numizmatičke kovanice prikaz je »Faustova padobrana«, prvoga tiskanog nacrta padobrana u povijesti tehničke literature, izrađenog u tehnici bakroreza. Dio su osnovnog prikaza padobrana broj 38., koji označava redni broj u zbirci izuma i tehničkih rješenja »Machinae novae« te latinski natpis »HOMO VOLANS.« (Leteći čovjek). S lijeve strane osnovnog motiva, uz rub numizmatičke kovanice, ispisan je natpis »REPUBLIKA HRVATSKA«, a s desne strane uz rub kovanice nalaze se oznaka nominalne vrijednosti »100« ili »4«, naziv novčane jedinice »EURO« i godina izdanja kovanice »2023.«.

Članak 5.

Obodi su zlatne i srebrne numizmatičke kovanice nazubljeni.

Članak 6.

(1) Autorica je likovnog rješenja lica zlatne i srebrne numizmatičke kovanice magistra kiparstva Paula Banić Vudrag.

(2) Autorica je likovnog rješenja naličja zlatne i srebrne numizmatičke kovanice magistra kiparstva Jelena Mavrić Varga.

Članak 7.

Zlatna i srebrna numizmatička kovanica s osnovnim motivima »Inovacije Fausta Vrančića« iz članka 1. ove Odluke puštaju se u prodaju 28. lipnja 2023.

Članak 8.

Prodaju zlatne i srebrne numizmatičke kovanice, koja obuhvaća i poduzimanje svih popratnih aktivnosti u svrhu omogućavanja prodaje, uključujući promociju, obavlja Hrvatska kovnica novca d.o.o. po prodajnoj cijeni koju, kao ovlašteni prodavatelj, samostalno određuje u skladu s člankom 2. stavcima 2. i 3. Odluke o određivanju i objavi prodajnih cijena prigodnih zlatnih i srebrnih kovanica, numizmatičkih kovanica i numizmatičkih kompleta (»Narodne novine«, br. 15/2023.).

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana nakon dana objave u »Narodnim novinama«.

O.br. 468-2734-090/06-23/BV
Zagreb, 7. lipnja 2023.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
Guverner
Boris Vujčić, v. r.