Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o razvrstavanju javnih cesta

NN 64/2023 (14.6.2023.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o razvrstavanju javnih cesta

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1055

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o cestama (»Narodne novine«, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22 i 04/23) i Uredbe o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta (»Narodne novine«, broj 34/12), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O RAZVRSTAVANJU JAVNIH CESTA

I.

U točki IV. u popisu županijskih cesta mijenja se podatak o ukupnim kilometrima županijskih cesta i dodaje se nova županijska cesta oznake ŽC5221, tako da glasi:

Oznaka županijske cesteOPIS CESTEDULJINA (km)
ŽC5221Mali Lošinj (DC100/ŽC5159) – Veli Lošinj (luka Mrtvaška)9,878
 
Ukupno kilometara županijskih cesta:9.372,948

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 340-03/22-02/35
Urbroj: 530-08-1-23-5
Zagreb, 6. lipnja 2023.

Ministar
Oleg Butković, v. r.