Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu plinom za krajnje kupce koji nisu kućanstvo za razdoblje od 1. srpnja 2023. do 30. rujna 2023.

NN 65/2023 (16.6.2023.), Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu plinom za krajnje kupce koji nisu kućanstvo za razdoblje od 1. srpnja 2023. do 30. rujna 2023.

Hrvatska energetska regulatorna agencija

1085

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12 i 68/18), članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14, 102/15 i 68/18) i članka 6. Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (»Narodne novine«, broj 108/20, 20/22 i 38/23), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 15. sjednici Upravnog vijeća održanoj 14. lipnja 2023. donijela

ODLUKU

O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA ZAJAMČENU OPSKRBU PLINOM ZA KRAJNJE KUPCE KOJI NISU KUĆANSTVO ZA RAZDOBLJE OD 1. SRPNJA 2023. DO 30. RUJNA 2023.

I.

Ovom Odlukom određuju se elementi za izračun krajnje cijene zajamčene opskrbe za krajnje kupce koji nisu kućanstvo, odnosno trošak nabave plina i trošak opskrbe plinom za zajamčenu opskrbu, za razdoblje od 1. srpnja 2023. do 30. rujna 2023. godine.

II.

Trošak nabave plina za zajamčenu opskrbu, za sva distribucijska područja u Republici Hrvatskoj, određuje se u iznosu 0,0382 EUR/kWh (0,2878 HRK/kWh).

III.

Trošak opskrbe plinom za zajamčenu opskrbu, za sva distribucijska područja u Republici Hrvatskoj, određuje se u iznosu od 0,0071 EUR/kWh (0,0534 HRK/kWh).

IV.

Trošak distribucije plina, odnosno iznos tarifne stavke za distribuiranu količinu plina i fiksna mjesečna naknada za pojedini tarifni model, za pojedino distribucijsko područje u Republici Hrvatskoj određuju se prema Odluci o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina.

V.

Iznosi troška nabave plina i troška opskrbe plinom za zajamčenu opskrbu iz ove Odluke iskazani su dvojno u eurima i kunama, uz primjenu fiksnog tečaja konverzije 7,53450 kuna za jedan euro.

VI.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. srpnja 2023.

Klasa: 391-35/22-01/41

Urbroj: 371-04-23-9

Zagreb, 14. lipnja 2023.

Zamjenik
predsjednika Upravnog vijeća
mr. sc. Željko Vrban, v. r.