Ispravak Pravilnika o izmjenama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju prvostupnika sestrinstva u djelatnosti hitne medicine

NN 66/2023 (19.6.2023.), Ispravak Pravilnika o izmjenama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju prvostupnika sestrinstva u djelatnosti hitne medicine

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

1097

Nakon uspoređivanja s izvornim tekstom Pravilnika o izmjenama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju prvostupnika sestrinstva u djelatnosti hitne medicine, koji je objavljen u »Narodnim novinama« broj 139 od 30. studenoga 2022. godine, utvrđena je pogreška te se daje

ISPRAVAK PRAVILNIKA

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O SPECIJALISTIČKOM USAVRŠAVANJU PRVOSTUPNIKA SESTRINSTVA
U DJELATNOSTI HITNE MEDICINE

U Pravilniku o izmjenama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju prvostupnika sestrinstva u djelatnosti hitne medicine (»Narodne novine«, br. 139/22) u članku 1. stavku 1. točki 3. iza riječi »izvanbolničke« umjesto veznika »i« treba stajati »i/ili«.

Klasa: 011-02/23-02/29
Urbroj: 534-07-1-1/5-23-02
Zagreb, 1. lipnja 2023.

Ministar
izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., v. r.