Pravilnik o sadržaju i obrascu primaljske liste

NN 67/2023 (21.6.2023.), Pravilnik o sadržaju i obrascu primaljske liste

Ministarstvo zdravstva

1107

Na temelju članka 17. stavka 3. Zakona o primaljstvu (»Narodne novine«, br. 120/08 i 145/10) na prijedlog Hrvatske komore primalja, ministar zdravstva uz prethodnu suglasnost ministra financija donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU I OBRASCU PRIMALJSKE LISTE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se sadržaj i obrazac primaljske liste.

Članak 2.

Primaljska lista sastoji se od obrazaca primaljske liste tiskanih u prilozima 1. do 18. ovoga Pravilnika koji su njegov sastavni dio, i to:

Prilog 1. – Opće upute

Primaljska lista u bolničkim odjelima opstetricije (rađaona, patologija trudnoće, odjel babinjača, novorođenački odjel):

Prilog 2. – Primaljska lista – opći podaci

Prilog 3. – Primaljska lista – rađaona

Prilog 3.1. – Primaljska lista – predrađaona

Prilog 3.2. – Evidencija dnevnog prenatalnog praćenja

Prilog 3.3. – Evidencija provedenih primaljskih postupaka

Prilog 3.4. – Primaljska lista – porođaj

Prilog 3.5. – Primaljska lista – partogram – vitalni znakovi

Prilog 3.6. – Primaljska lista – III. / IV. porođajno doba

Prilog 4. – Lista novorođenčeta

Prilog 4.1. – Primaljska lista – porođaj (podaci o novorođenčetu)

Prilog 4.2. – Dnevno praćenje novorođenčeta

Prilog 4.3. – Otpusna kontrolna lista – novorođenče

Prilog 5. – Dnevna poslijeporođajna zapažanja – majka

Prilog 6. – Otpusna kontrolna lista – majka

Prilog 7. – Dodatne liste za praćenje

Prilog 7.1. – Kategorizacija pacijentice

Prilog 7.2. – Sažetak trajnog praćenja

Prilog 7.3. – Evidencija ordinirane i primijenjene terapije

Prilog 7.4. – Unos i izlučivanje tekućina

Prilog 7.5. – Izvješće o incidentu

Prilog 7.6. – Dnevni plan primaljske skrbi

Prilog 7.7. – Ljestvice i skale

Prilog 8. – Predoperativni kontrolni popis i postoperativna skrb

Prilog 9. – Plan primaljske skrbi

Prilog 10. – Predaja dnevnih informacija

Primaljska lista u bolničkim odjelima ginekologije (odjel ginekologije / planiranja obitelji):

Prilog 11. – Primaljska lista – opći podaci

Prilog 12. – Dnevna zapažanja ginekološke pacijentice

Prilog 13. – Predoperativni kontrolni popis i postoperativna skrb ginekološke pacijentice

Prilog 14. – Plan primaljske skrbi

Prilog 15. – Evidencija provedenih primaljskih postupaka

Prilog 16. – Dodatne liste za praćenje

Prilog 16.1. – Kategorizacija pacijentice

Prilog 16.2. – Sažetak trajnog praćenja

Prilog 16.3. – Evidencija ordinirane i primijenjene terapije

Prilog 16.4. – Unos i izlučivanje tekućina

Prilog 16.5. – Izvješće o incidentu

Prilog 16.6. – Dnevni plan primaljske skrbi

Prilog 16.7. – Ljestvice i skale

Prilog 17. – Predaja dnevnih informacija

Prilog 18. – Otpusna kontrolna lista – ginekološka pacijentica.

Članak 3.

1) Primaljska lista može se voditi u pisanom ili u elektroničkom obliku.

2) Ako se primaljska lista vodi u elektroničkom obliku obvezno mora sadržavati sve podatke propisane odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 4.

Hrvatska komora primalja obvezna je u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika izraditi i objaviti na mrežnim stranicama upute za primjenu Primaljske liste iz članka 2. ovoga Pravilnika

Članak 5.

Bolničke zdravstvene ustanove obvezne su uskladiti dokumentaciju sukladno odredbama ovoga Pravilnika najkasnije u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/22-04/23
Urbroj: 534-7-1-1/6-23-4
Zagreb, 19. lipnja 2023.

Ministar
izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., v. r.

PRILOG 1.

OPĆE UPUTE

PRILOG 2.

PRIMALJSKA LISTA – OPĆI PODACI

PRILOG 3.

PRIMALJSKA LISTA – RAĐAONA

PRILOG 3.1.

PRIMALJSKA LISTA – PREDRAĐAONA

PRILOG 3.2.

EVIDENCIJA DNEVNOG PRENATALNOG PRAĆENJA

PRILOG 3.3.

EVIDENCIJA PROVEDENIH PRIMALJSKIH POSTUPAKA

PRILOG 3.4.

PRIMALJSKA LISTA – POROĐAJ

PRILOG 3.5.

PRIMALJSKA LISTA – PARTOGRAM – VITALNI ZNAKOVI

PRILOG 3.6.

PRIMALJSKA LISTA – III./IV. POROĐAJNO DOBA

PRILOG 4.

LISTA NOVOROĐENČETA

PRILOG 4.1.

PRIMALJSKA LISTA – POROĐAJ (PODACI O NOVOROĐENČETU)

PRILOG 4.2.

DNEVNO PRAĆENJE NOVOROĐENČETA

PRILOG 4.3.

OTPUSNA KONTROLNA LISTA – NOVOROĐENČE

PRILOG 5.

DNEVNA POSLIJEPOROĐAJNA ZAPAŽANJA – MAJKA

PRILOG 6.

OTPUSNA KONTROLNA LISTA – MAJKA

PRILOG 7.

DODATNE LISTE ZA PRAĆENJE

PRILOG 7.1.

KATEGORIZACIJA PACIJENTICE

PRILOG 7.2.

SAŽETAK TRAJNOG PRAĆENJA

PRILOG 7.3.

EVIDENCIJA ORDINIRANE I PRIMIJENJENE TERAPIJE

PRILOG 7.4.

UNOS I IZVLAČENJE TEKUĆINA

PRILOG 7.5.

IZVJEŠĆE O INCIDENTU

PRILOG 7.6.

DNEVNI PLAN PRIMALJSKE SKRBI

PRILOG 7.7.

LJESTVICE I SKALE

PRILOG 8.

PREDOPERATIVNI KONTROLNI POPIS I POSTOPERATIVNA SKRB

PRILOG 9.

PLAN PRIMALJSKE SKRBI

PRILOG 10.

PREDAJA DNEVNIH INFORMACIJA

PRILOG 11.

PRIMALJSKA LISTA – OPĆI PODACI


PRILOG 12.

DNEVNA ZAPAŽANJA GINEKOLOŠKE PACIJENTICE

PRILOG 13.

PREDOPERATIVNI KONTROLNI POPIS I POSTOPERATIVNA SKRB GINEKOLOŠKE PACIJENTICE

PRILOG 14.

PLAN PRIMALJSKE SKRBI

PRILOG 15.

EVIDENCIJA PROVEDENIH PRIMALJSKIH POSTUPAKA

PRILOG 16.

DODATNE LISTE ZA PRAĆENJE

PRILOG 16.1.

KATEGORIZACIJA PACIJENTICE

PRILOG 16.2.

SAŽETAK TRAJNOG PRAĆENJA

PRILOG 16.3.

EVIDENCIJA ORDINIRANE I PRIMIJENJENE TERAPIJE

PRILOG 16.4.

UNOS I IZLUČIVANJE TEKUĆINA

PRILOG 16.5.

IZVJEŠĆE O INCIDENTU

PRILOG 16.6.

DNEVNI PLAN PRIMALJSKE SKRBI

PRILOG 16.7.

LJESTVICE I SKALE

PRILOG 17.

PREDAJA DNEVNIH INFORMACIJA

PRILOG 18.

OTPUSNA KONTROLNA LISTA – GINEKOLOŠKA PACIJENTICA