Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obrascima i cijeni isprava te obrascima i evidencijama o oružju i streljivu

NN 70/2023 (29.6.2023.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obrascima i cijeni isprava te obrascima i evidencijama o oružju i streljivu

Ministarstvo unutarnjih poslova

1166

Na temelju članka 9. stavka 2., članka 67. stavka 6. i članka 68. stavka 3. Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana (»Narodne novine«, broj: 94/18, 42/20 i 114/22), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O OBRASCIMA I CIJENI ISPRAVA TE OBRASCIMA I EVIDENCIJAMA O ORUŽJU I STRELJIVU

Članak 1.

U Pravilniku o obrascima i cijeni isprava te obrascima i evidencijama o oružju i streljivu (»Narodne novine«, broj 102/19 i 155/22), članak 14. mijenja se i glasi:

»Državljaninu treće zemlje koji dolazi u Republiku Hrvatsku u svrhu lova ili sportskog natjecanja ili prenosi preko područja Republike Hrvatske lovačko ili sportsko oružje kategorije B i C i streljivo, a koje mu nije upisano u putnu ispravu, granična policija će na vanjskoj granici izdati odobrenje za unos lovačkog ili sportskog oružja kategorije B i C i streljiva u Republiku Hrvatsku u svrhu unosa ili prijenosa oružja kategorije B i C i streljiva preko područja Republike Hrvatske, čiji je izgled i sadržaj propisan na Obrascu 15.

Upis oružja iz stavka 1. ovog članka, državljanin treće zemlje može izvršiti i u diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u državi članici EGP-a ili Švicarske Konfederacije.

Obrazac 15 ispisuje nadležna postaja granične policije iz sustava za automatsku obradu podataka.«.

Članak 2.

Članak 15. mijenja se i glasi:

»Državljaninu treće zemlje koji unosi/iznosi oružje u/iz Republike Hrvatske u svrhu popravka ili prepravka, granična policija će na vanjskoj granici izdati potvrdu o unosu i iznosu oružja u svrhu popravka ili prepravka, čiji je izgled i sadržaj propisan na Obrascu 16.

Obrazac 16 ispisuje nadležna postaja granične policije iz sustava za automatsku obradu podataka.«.

Članak 3.

Članak 16. mijenja se i glasi:

»Službenik granične policije će, pored štambilja o ovjeri prelaska državne granice u putnu ispravu, državljaninu treće zemlje koji prelazi državnu granicu i koji nosi oružje kategorije B i C i streljivo otisnuti i štambilj koji sadrži oznaku da su oružje i streljivo unijeti u Republiku Hrvatsku te vrstu unesenog oružja, a pri prvom izlasku državljanina treće zemlje iz Republike Hrvatske, na vanjskoj granici, prilikom iznošenja oružja poništiti će taj štambilj.

Štambilj za ovjeravanje prenošenja oružja preko državne granice izrađen je od gume, pravokutnog je oblika, izmjere 5 x 3 cm, ostavlja otisak crne boje te sadrži tekst: »ORUŽJE: UNIJETO – TRANZIT« i »Vrsta oružja: ______«.

Policijski službenik otisnut će štambilj iz stavka 1. ovog članka u putnu ispravu državljanina treće zemlje kojemu je, sukladno zakonskim odredbama, izdano odobrenje za unos lovačkog ili sportskog oružja i streljiva u Republiku Hrvatsku, uz otisak štambilja o ulazu i izlazu iz države.

Prilikom prvog izlaska iz Republike Hrvatske, na vanjskoj granici, državljanin treće zemlje dužan je, na graničnom prijelazu, predočiti odobrenje iz stavka 3. ovog članka i oružje koje je unio u Republiku Hrvatsku. Policijski službenik oduzet će državljaninu treće zemlje odobrenje iz stavka 3. ovog članka i poništit će otisak štambilja za ovjeravanje prenošenja oružja preko državne granice u putnoj ispravi.

Postupak propisan stavcima 3. i 4. ovog članka ponavlja se pri svakom unošenju ili iznošenju oružja i streljiva preko državne granice.«.

Članak 4.

Obrasci 1 i 6 tiskani uz Pravilnik o obrascima i cijeni isprava te obrascima i evidencijama o oružju i streljivu (»Narodne novine«, broj: 102/19 i 115/22), zamjenjuju se Obrascima 1 i 6 tiskanim uz ovaj Pravilnik koji čine njegov sastavni dio.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/22-01/300

Urbroj: 511-01-152-23-13

Zagreb, 26. lipnja 2023.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.

Obrazac 1

Obrazac 6