Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o razvrstavanju javnih cesta

NN 71/2023 (30.6.2023.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o razvrstavanju javnih cesta

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1181


Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o cestama (»Narodne novine«, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 114/22 i 04/23) i Uredbe o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta (»Narodne novine«, broj 34/12), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O RAZVRSTAVANJU JAVNIH CESTA

I.

U Odluci o razvrstavanju javnih cesta (»Narodne novine«, broj 59/23 i 64/23) u točki IV. u popisu županijskih cesta mijenja se podatak o ukupnim kilometrima županijskih cesta i dodaju se nove županijske ceste oznake ŽC2268 i ŽC4302, tako da glase:

Oznaka županijske cesteOpis cesteDuljina (km)
ŽC2268Drnje (granica RH/Mađarska – DC41)0,368
ŽC4302Kneževo (granica RH/Mađarska – ŽC4017)1,461
 
Ukupno kilometara županijskih cesta:9.374,777

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 340-03/22-02/35

Urbroj: 530-08-1-1-23-7

Zagreb, 26. lipnja 2023.

Ministar
Oleg Butković, v. r.