Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti

NN 72/2023 (3.7.2023.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

1195

Na temelju članka 12. stavka 2. točke 2., članka 16. stavka 1. točke 1., članka 22. stavka 4., članka 70. stavka 1. točke 1., članka 127. stavka 5. točke 1. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine« br. 76/22), članka 13. stavka 2. Zakona o poštanskim uslugama (»Narodne novine« br. 144/12, 153/13, 78/15 i 110/19) te članka 11. stavka 3. Zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu (»Narodne novine« br. 104/17), Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PLAĆANJU NAKNADA ZA OBAVLJANJE POSLOVA HRVATSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA MREŽNE DJELATNOSTI

Članak 1.

U članku 15. Pravilnika o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (»Narodne novine« br. 154/22; dalje: Pravilnik) dodaje se novi stavak 3., koji glasi:

»(3) Naknada za uporabu radiofrekvencijskog spektra za širokopojasne mreže za vlastite potrebe, utvrđuje se prema području pokrivenosti komunikacijske mreže uz uporabu radiofrekvencijskog spektra u skladu s Tablicom 3.1.«

Tablica 3.1.

Br.Područje pokrivenosti komunikacijske mrežeGodišnja naknada
(u eurima)
1.Područje Republike Hrvatske200,00
2.Područje od dviju do šest susjednih županija100,00
3.Područje do jedne županije ili za zajedničko područje Grada Zagreba i Zagrebačke županije35,00

Članak 2.

Ovaj Pravilnik o izmjenama i dopunama objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/23-02/14

Urbroj: 376-06-1-23-1

Zagreb, 29. lipnja 2023.

Zamjenik
predsjednika Vijeća
Mislav Hebel, v. r.