Naredba o dopuni Naredbe o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj

NN 73/2023 (5.7.2023.), Naredba o dopuni Naredbe o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1200

Na temelju članka 7. stavka 6. i članka 36. stavka 6. Zakona o zdravlju životinja (»Narodne novine«, br. 152/22 i 154/22), ministrica poljoprivrede donosi

NAREDBU

O DOPUNI NAREDBE O MJERAMA KONTROLE ZA SUZBIJANJE AFRIČKE SVINJSKE KUGE U REPUBLICI HRVATSKOJ

Članak 1.

U Naredbi o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 70/23 i 71/23) u članku 2. dodaju se stavci 2., 3. i 4. koji glase:

»2) Iznimno od odredbe članka 1. stavka 1. postavka 5. dozvoljeno je umjetno osjemenjivanje svinja na objektima kategorije 3 smještenim unutar zona ograničenja pod uvjetom da umjetno osjemenjivanje provode subjekti, odnosno zaposlenici predmetnog objekta, sjemenom svinja podrijetlom iz odobrenog objekta za prikupljanje sjemena.

3) Iznimno od odredbe članka 1. stavka 1. podstavka 14., na objektima kategorije 3, dozvoljeno je unošenje i iznošenje pribora, alata ili opreme pod uvjetom da su nakon i prije upotrebe oprani, očišćeni i dezinficirani sukladno tehnološkim zahtjevima.

4) Izuzeća predviđena stavcima 2. i 3. ovoga članka dozvoljena su isključivo na objektima na kojima nisu određene mjere kontrole zbog sumnje ili potvrde afričke svinjske kuge.«

Članak 2.

Ova Naredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 322-02/21-01/06

Urbroj: 525-09/557-23-14

Zagreb, 4. srpnja 2023.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.