Odluka o donošenju dopuna Nacionalnog plana specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za petogodišnje razdoblje (2020. – 2024.)

NN 77/2023 (12.7.2023.), Odluka o donošenju dopuna Nacionalnog plana specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za petogodišnje razdoblje (2020. – 2024.)

Ministarstvo zdravstva

1240

Na temelju članka 181. stavka 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22 i 33/23) i članka 19. stavka 4. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21), uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i nadležnih komora te uz prethodnu suglasnost ministra financija, ministar zdravstva donosi

ODLUKU

O DONOŠENJU DOPUNA NACIONALNOG PLANA SPECIJALISTIČKOG USAVRŠAVANJA ZDRAVSTVENIH RADNIKA ZA PETOGODIŠNJE RAZDOBLJE (2020. – 2024.)

I.

Na prijedlog predstavničkih tijela jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba te pravnih i fizičkih osoba iz članka 182. stavaka 1. i 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22 i 33/23) donose se Dopune Nacionalnog plana specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za petogodišnje razdoblje (2020. – 2024.) (»Narodne novine«, broj 103/20).

Dopune Nacionalnog plana iz stavka 1. ove točke nalaze se u privitku ove Odluke i čine njezin sastavni dio.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/22-02/42
Urbroj: 534-07-2-1/2-23-17
Zagreb, 5. srpnja 2023.

Ministar
izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., v. r.

DOPUNE NACIONALNOG PLANA SPECIJALISTIČKOG USAVRŠAVANJA ZDRAVSTVENIH RADNIKA ZA PETOGODIŠNJE RAZDOBLJE (2020. – 2024.)

U Nacionalnom planu specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za petogodišnje razdoblje (2020. – 2024.) (»Narodne novine«, broj 103/20), u točki III. tablici I. iza retka: »Medicina rada i športa« dodaje se redak: »Medicinska genetika«.

Tablice I. – IV. dopunjuju se dodatnim brojem potrebnih specijalizacija/užih specijalizacija kako slijedi:

»Tablica I.

POTREBAN BROJ SPECIJALIZACIJA/UŽIH
SPECIJALIZACIJA DOKTORA MEDICINE

Specijalizacije/uže specijalizacije doktora medicineSpecijalizacijeUže
specijalizacije
Abdominalna kirurgija19
Alergologija i klinička imunologija11
Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina49
Dermatologija i venerologija68
Dječja i adolescentna psihijatrija26
Dječja kirurgija1
Endokrinologija i dijabetologija29
Epidemiologija19
Fizikalna medicina i rehabilitacija71
Gastroenterologija27
Gerijatrija3
Ginekologija i opstetricija82
Hematologija12
Hitna medicina88
Infektologija16
Internistička onkologija30
Javnozdravstvena medicina5
Kardiologija56
Kardiotorakalna kirurgija (smjer torakalna)4
Kardiotorakalna kirurgija (smjer kardijalna)4
Klinička farmakologija s toksikologijom4
Klinička mikrobiologija30
Klinička radiologija79
Laboratorijska imunologija0
Maksilofacijalna kirurgija0
Medicina rada i športa23
Medicinska genetika31
Nefrologija31
Neurokirurgija13
Neurologija57
Nuklearna medicina13
Obiteljska medicina72
Oftalmologija i optometrija47
Onkologija i radioterapija48
Opća interna medicina37
Opća kirurgija30
Ortopedija i traumatologija37
Otorinolaringologija30
Patologija i citologija27
Pedijatrija54
Pedijatrijska infektologija2
Plastična, rekonstrukcijska i estetska kirurgija26
Psihijatrija49
Pulmologija37
Reumatologija11
Sudska medicina3
Školska i adolescentna medicina19
Transfuzijska medicina15
Urologija30
Vaskularna kirurgija9
UKUPNO1.479


Uže specijalizacije doktora
medicine
Republika Hrvatska
ANESTEZIOLOGIJA, REANIMATOLOGIJA I INTENZIVNO LIJEČENJE/INTENZIVNA MEDICINA:
Intenzivna medicina41
DERMATOLOGIJA:
Pedijatrijska dermatologija3
Dermatološka onkologija4
FIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJA:
Reumatologija2
EPIDEMIOLOGIJA:
Zdravstvena ekologija1
GINEKOLOGIJA I OPSTETRICIJA:
Fetalna medicina i opstetricija17
Ginekološka onkologija8
Humana reprodukcija12
Uroginekologija5
JAVNO ZDRAVSTVO
Zdravstvena ekologija0
INFEKTOLOGIJA
Intenzivna medicina5
INTERNA MEDICINA
Alergologija i klinička imunologija2
Endokrinologija i dijabetologija6
Gastroenterologija3
Hematologija1
Intenzivna medicina5
Internistička onkologija0
Kardiologija0
Nefrologija2
Pulmologija3
Reumatologija1
MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
Plastična kirurgija glave i vrata0
NEUROLOGIJA
Cerebrovaskularne bolesti6
Epileptologija6
Intenzivna neurologija12
Neurodegenerativne bolesti1
Neuroimunologija6
Neuromuskularne bolesti9
OFTALMOLOGIJA
Prednji segment oka9
Stražnji segment oka8
Kirurgija vjeđa i orbite7
Dječja oftalmologija i strabologija10
Glaukomatologija7
Neurooftalmologija2
OPĆA KIRURGIJA
Abdominalna (digestivna) kirurgija1
Kardijalna kirurgija0
Kirurška onkologija0
Plastična kirurgija1
Traumatologija0
Torakalna kirurgija2
Vaskularna kirurgija1
Intenzivna medicina0
ORTOPEDIJA
Dječja ortopedija3
Traumatologija lokomotornog sustava0
OTORINOLARINGOLOGIJA
Audiologija11
Fonijatrija2
Plastična kirurgija glave i vrata10
PEDIJATRIJA
Pedijatrijska kardiologija6
Pedijatrijska neurologija2
Pedijatrijska nefrologija3
Pedijatrijska gastroenterologija, hepatologija i prehrana5
Pedijatrijska pulmologija4
Pedijatrijska endokrinologija i dijabetologija3
Pedijatrijska hematologija i onkologija0
Neonatologija18
Bolesti metabolizma u pedijatriji1
Pedijatrijska alergologija i kl. imunologija4
Pedijatrijska hitna i intenzivna medicina1
Pedijatrijska reumatologija2
Pedijatrijska klinička farmakologija i toksikologija0
PSIHIJATRIJA
Alkoholizam i dr. ovisnosti7
Dječja i adolescentna psihijatrija3
Biologijska psihijatrija7
Psihoterapija8
Forenzička psihijatrija4
Socijalna psihijatrija4
RADIOLOGIJA
Intervencijska radiologija5
Neuroradiologija8
Ultrazvuk31
UROLOGIJA
Andrologija3
Urodinamika i neurourologija1
Urolitijaza1
Urološka onkologija11
Transplatacija bubrega0
UKUPNO377


Tablica II.

POTREBAN BROJ SPECIJALIZACIJA DOKTORA
DENTALNE MEDICINE

Specijalizacije doktora dentalne
medicine
Republika Hrvatska
Dječja stomatologija22
Endodoncija s rest. stomatologijom24
Obiteljska stomatologija6
Oralna kirurgija12
Oralna medicina7
Ortodoncija53
Parodontologija10
Stomatološka protetika35
UKUPNO169

Specijalizacije magistra farmacijeRepublika Hrvatska
Ispitivanje i kontrola lijekova10
Farmaceutska tehnologija27
Klinička farmacija – bolničko ljekarništvo24
Klinička farmacija – javno ljekarništvo12
UKUPNO73

Tablica III.

POTREBAN BROJ SPECIJALIZACIJA
MAGISTARA FARMACIJE

Specijalizacije magistra medicinske biokemijeRepublika Hrvatska
Medicinska biokemija i lab. med.37
Analitička toksikologija1
UKUPNO38

Tablica IV.

POTREBAN BROJ SPECIJALIZACIJA MAGISTARA
MEDICINSKE BIOKEMIJE

«