Odluka o umanjenju plaće i dodataka na plaću državnim službenicima i namještenicima za vrijeme sudjelovanja u štrajku

NN 78/2023 (14.7.2023.), Odluka o umanjenju plaće i dodataka na plaću državnim službenicima i namještenicima za vrijeme sudjelovanja u štrajku

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1247

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvat­ske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.) i članka 216. Zakona o radu (»Narodne novine«, br. 93/14., 127/17., 98/19., 151/22. i 64/23. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. srpnja 2023. donijela

ODLUKU

O UMANJENJU PLAĆE I DODATAKA NA PLAĆU DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA ZA VRIJEME SUDJELOVANJA U ŠTRAJKU

I.

Državnim službenicima i namještenicima, koji sudjeluju u štrajku najavljenom Vladi Republike Hrvatske dopisom Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske, broj 60/23, od 29. svibnja 2023., koji obuhvaća tijela sudbene vlasti i državna odvjetništva (u daljnjem tekstu: pravosudna tijela) na području Republike Hrvatske, s početkom 5. lipnja 2023. u 7,00 sati do ispunjenja štrajkaških zahtjeva, umanjit će se plaća i dodaci na plaću razmjerno vremenu sudjelovanja u štrajku, počevši od 17. srpnja 2023.

II.

Državnim službenicima i namještenicima iz točke I. ove Odluke za cijelo vremensko razdoblje sudjelovanja u štrajku uplatit će se obvezni doprinosi.

III.

Obvezuju se čelnici pravosudnih tijela da prikupe podatke o državnim službenicima i namještenicima koji sudjeluju u štrajku te vrijeme njihovog sudjelovanja u štrajku unesu u evidenciju radnog vremena radi provedbe točke I. ove Odluke.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/23-04/286
Urbroj: 50301-21/21-23-1
Zagreb, 13. srpnja 2023.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.