Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora

NN 81/2023 (19.7.2023.), Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora

Hrvatski sabor

1271

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članaka 46. i 63. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 14. srpnja 2023. donio je

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO HRVATSKOGA SABORA

I.

Razrješuje se član Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora GORAN IVANOVIĆ.

II.

Za člana Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora bira se KRUNOSLAV KATIČIĆ.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-04/23-03/17
Zagreb, 14. srpnja 2023.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.