Odluka o imenovanju i prestanku mandata članova Nacionalnoga zdravstvenog vijeća

NN 81/2023 (19.7.2023.), Odluka o imenovanju i prestanku mandata članova Nacionalnoga zdravstvenog vijeća

HRVATSKI SABOR

1275

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 146. stavaka 1. i 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, 100/18., 125/19., 147/20., 119/22., 156/22. i 33/23.) Hrvatski sabor na sjednici 14. srpnja 2023. donio je

ODLUKU

O IMENOVANJU I PRESTANKU MANDATA ČLANOVA NACIONALNOGA ZDRAVSTVENOG VIJEĆA

I.

Za članove Nacionalnoga zdravstvenog vijeća na mandat od četiri godine imenuju se:

– prof. dr. sc. DRAGAN LJUTIĆ

– akademik ŽELJKO REINER

– prof. dr. sc. MIRJANA KUJUNDŽIĆ TILJAK

– prof. dr. sc. ERVINA BILIĆ

– prim. dr. sc. MARIJA BUBAŠ

– prof. dr. sc. SLAVKO OREŠKOVIĆ

– izv. prof. dr. sc. SILVIO BAŠIĆ

– izv. prof. dr. sc. MARIO STAREŠINIĆ

– doc. dr. sc. IRENA HRSTIĆ.

II.

Dosadašnjim članovima Nacionalnoga zdravstvenog vijeća prestaje mandat danom donošenja ove Odluke.

Klasa: 021-04/23-07/18

Zagreb, 14. srpnja 2023.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.