Rješenje o razrješenju potpredsjednika i dijela članova i imenovanju predsjednika, potpredsjednika i dijela članova Savjeta za nacionalne manjine

NN 83/2023 (21.7.2023.), Rješenje o razrješenju potpredsjednika i dijela članova i imenovanju predsjednika, potpredsjednika i dijela članova Savjeta za nacionalne manjine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1323

Na temelju članka 36. stavaka 1. i 3. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (»Narodne novine«, br. 155/02., 47/10. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 80/10. i 93/11. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. srpnja 2023. donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU POTPREDSJEDNIKA I DIJELA ČLANOVA I IMENOVANJU PREDSJEDNIKA, POTPREDSJEDNIKA I DIJELA ČLANOVA SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE

1. Razrješuju se dužnosti potpredsjednici Savjeta za nacionalne manjine, zbog isteka mandata:

– MIRJANA GALO

– VLADIMIR HAM.

Razrješuju se dužnosti članovi Savjeta za nacionalne manjine, iz reda osoba koje predlažu vijeća nacionalnih manjina, zbog isteka mandata:

– VLADIMIR HAM, predloženik Vijeća njemačke nacionalne manjine

– DARKO ŠONC, predloženik Vijeća slovenske nacionalne manjine

– MARIJA SEMENJUK SIMEUNOVIĆ, predloženica Vijeća ukrajinske nacionalne manjine

– ZORICA VELINOVSKA, predloženica Vijeća makedonske nacionalne manjine

– ZVONKO KOSTELNIK, predloženik Vijeća rusinske nacionalne manjine

– BRANKA BAKSA, predloženica Vijeća slovačke nacionalne manjine.

Razrješuju se dužnosti članovi Savjeta za nacionalne manjine, iz reda istaknutih kulturnih, znanstvenih, stručnih i vjerskih djelatnika, koje su za članove predložile manjinske udruge i druge organizacije manjina, vjerske zajednice, pravne osobe i građani pripadnici nacionalnih manjina, zbog isteka mandata:

– MIRJANA GALO, predstavnica srpske nacionalne manjine

– ISHAK HODŽIĆ, predstavnik bošnjačke nacionalne manjine

– BRUNO BELJAK, dr. med. vet., predstavnik austrijske nacionalne manjine

– DANILO IVEZIĆ, predstavnik crnogorske nacionalne manjine.

2. Imenuje se TIBOR VARGA predsjednikom Savjeta za nacionalne manjine.

Za potpredsjednike Savjeta za nacionalne manjine imenuju se:

– MILAN VUKELIĆ

– VLADIMIR HAM.

Za članove Savjeta za nacionalne manjine, iz reda osoba koje predlažu vijeća nacionalnih manjina imenuju se:

– VLADIMIR HAM, predloženik Vijeća njemačke nacionalne manjine

– DARKO ŠONC, predloženik Vijeća slovenske nacionalne manjine

– ISHAK HODŽIĆ, predloženik Vijeća bošnjačke nacionalne manjine

– ZORICA VELINOVSKA, predloženica Vijeća makedonske nacionalne manjine

– ZVONKO KOSTELNIK, predloženik Vijeća rusinske nacionalne manjine

– BRANKA BAKSA, predloženica Vijeća slovačke nacionalne manjine

– TIBOR VARGA, predloženik Vijeća mađarske nacionalne manjine.

Za članove Savjeta za nacionalne manjine, iz reda istaknutih kulturnih, znanstvenih, stručnih i vjerskih djelatnika, koje su za članove predložile manjinske udruge i druge organizacije manjina, vjerske zajednice, pravne osobe i građani pripadnici nacionalnih manjina imenuju se:

– ZORAN FERBER, predstavnik židovske nacionalne manjine

– MILAN VUKELIĆ, predstavnik srpske nacionalne manjine

– MARIJA MELEŠKO, predstavnica ukrajinske nacionalne manjine

– BRUNO BELJAK, dr. med. vet., predstavnik austrijske nacionalne manjine

– DANILO IVEZIĆ, predstavnik crnogorske nacionalne manjine.

Klasa: 080-02/23-02/32

Urbroj: 50301-15/28-23-03

Zagreb, 13. srpnja 2023.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.