Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o umanjenju plaće i dodataka na plaću državnim službenicima i namještenicima za vrijeme sudjelovanja u štrajku

NN 87/2023 (28.7.2023.), Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o umanjenju plaće i dodataka na plaću državnim službenicima i namještenicima za vrijeme sudjelovanja u štrajku

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1350

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. srpnja 2023. donijela

ODLUKU

O STAVLJANJU IZVAN SNAGE ODLUKE O UMANJENJU PLAĆE I DODATAKA NA PLAĆU DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA ZA VRIJEME SUDJELOVANJA U ŠTRAJKU

I.

Ovom Odlukom stavlja se izvan snage Odluka o umanjenju plaće i dodataka na plaću državnim službenicima i namještenicima za vrijeme sudjelovanja u štrajku (»Narodne novine«, broj 78/23.).

II.

Državnim službenicima i namještenicima koji sudjeluju u štrajku najavljenom Vladi Republike Hrvatske dopisom Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske, broj 60/23, od 29. svibnja 2023., koji obuhvaća tijela sudbene vlasti i državna odvjetništva (pravosudna tijela) na području Republike Hrvatske, s početkom 5. lipnja 2023., u 7,00 sati do ispunjenja štrajkaških zahtjeva, isplatit će se plaća u punom iznosu, bez umanjenja utvrđenog Odlukom o umanjenju plaće i dodataka na plaću državnim službenicima i namještenicima za vrijeme sudjelovanja u štrajku.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/23-04/306

Urbroj: 50301-21/32-23-2

Zagreb, 27. srpnja 2023.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.