Ispravak Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju

NN 88/2023 (31.7.2023.), Ispravak Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

1384

Nakon usporedbe s izvornim tekstom Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju koji je objavljen u »Narodnim novinama«, broj 64 od 14. lipnja 2023. godine, utvrđene su pogreške te se daje

ISPRAVAK PRAVILNIKA

O PARAMETRIMA SUKLADNOSTI, METODAMA ANALIZA I MONITORINZIMA VODE NAMIJENJENE ZA LJUDSKU POTROŠNJU

U Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (»Narodne novine«, broj 64/23), u Prilogu 1. Tablici 3. INDIKATORSKI PARAMETRI Vrijednost parametra/MDK vrijednost za parametar Ugljikovodici umjesto vrijednosti: »5« treba stajati vrijednost: »50«.

U prilogu III., Dio B, Tablici 1. MINIMALNE PROVEDBENE ZNAČAJKE »MJERNA NESIGURNOST«, 2. Napomene uz tablicu 1., Napomene 9. i 10. ispravno glase:

»Napomena 9.: Mjernu nesigurnost trebalo bi procjenjivati pri razini od 3 mg/l ukupnog organskog ugljika (TOC). Smjernice za određivanje ukupnog organskog ugljika (TOC) i otopljenog organskog ugljika (DOC) EN 1484 primjenjuju se za utvrđivanje nesigurnosti ispitne metode.

Napomena 10.: Mjernu nesigurnost trebalo bi procjenjivati pri razini od 1,0 NTU (jedinice nefelometrijske mutnoće), u skladu s normom EN ISO 7027 ili drugom jednakovrijednom standardnom metodom.«

Naslov točke 3. ispravno glasi: »Zbroj PFAS-ova«.

Klasa: 011-02/22-04/25
Urbroj: 534-07-1-1/2-23-12
Zagreb, 14. srpnja 2023.

Ministar
izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., v. r.